Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. НЕВЯНА МАКАВЕЕВА-РИЗОВА
Дипломна работа
НЕВЯНА ХАРАЛАМПИЕВА МАКАВЕЕВА-РИЗОВА, Службата за св. Алексий Човек Божи в химнографското творчество на св. Климент Охридски, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дфн Георги Попов 2010
Научен проект
1 НЕВЯНА МАКАВЕЕВА-РИЗОВА, Книжовното дело на св. Климент Охридски: богословски и филологически аспекти, Член, 2016
2 НЕВЯНА МАКАВЕЕВА-РИЗОВА, Изграждане на електронна база по библеистика, Член, 2015
Превод на книга
Невяна Ризова, Р. П. Нетълхорст, 100-те най-въздействащи личности от Библията, изд. Книгомания, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
Участие в конференция
1 Секционен доклад, НЕВЯНА МАКАВЕЕВА-РИЗОВА, St. Clement's Office dedicated to St. Alexiy Man of God - short analysis and a new translation into Bulgarian 2016
2 Секционен доклад, НЕВЯНА МАКАВЕЕВА-РИЗОВА, Някои съвременни изследвания относно старозаветните алюзии в книга Откровение 2015
3 Секционен доклад, НЕВЯНА МАКАВЕЕВА-РИЗОВА, Към проблема за тълкувателния метод в „Благовестие на християнската слава в Апокалипсиса“ от Н. Н. Глобуковски 2013