Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Александър Перпелиев
Редактор на сборник
Александър Перпелиев, Поглед към Евгений, Редактор на сборник 2022
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Александър Перпелиев, „Подмладяването“ на епископата – потенциален проблем на лидерството в Българската православна църква 2019
2 Секционен доклад, Александър Перпелиев, "Епископите на Българската православна Църква - 1989-2002-2017 - волатилност на групата" 2018