Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Жулиен Димитров
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Жулиен Димитров, „Изследване и лечение на болката след сърдечни операции” 2018
2 Присъствие, Жулиен Димитров, Ултразвуково навигиран TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE BLOCK, TAP-БЛОК при двустранна лапароскопска ингвинална херниопластика 2018
3 Пленарен доклад, Жулиен Димитров, „Ултразвуково навигирана локо-регионална анестезия (transversus abdominal plane block) при двустранна лапароскопска ингвинална херниопластика” 2018
4 Присъствие, Жулиен Димитров, 20-ти НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 2017