Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Гергана Алексиева
Дипломна работа
Гергана Георгиева Алексиева, Ролята на монархията в прехода в Испания (1975-1982 г.), 2000
Дисертация д-р
Гергана Георгиева Алексиева, Демократизацията и изграждане на автономните общности в Испания (1977-1985 г.), , Ръководител:проф. дин Драгомир Драганов 2006
Книга
Борис Стоянов, Гергана Алексиева, История в преход., ISBN:97-954-07-2771-4, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2008
Монография
Гергана Алексиева, Перонизмът. История и политика (1943-1976 г.), ISBN:978-619-00-0128-7, Велико Търново, Фабер 2014
Научен проект
1 Гергана Алексиева, Войната за историята - 75 години от края на Втората световна война, Ръководител, , Номер на договора:80-10-203 2020
2 Гергана Алексиева, Личности и преходи в Източна Европа и Южна Америка след Студената война, Член, , Член, , Номер на договора:Личности и преходи в Източна Европа и Южна Америка след Студената война, Член, , Номер на договора:КП-06-Н50/5 от 30.11.20 2020
3 Гергана Алексиева, Зависимост и независимост в Латинска Америка и света, Член, , Номер на договора:80-10-227, 4.05.2018 г. 2018
4 Гергана Алексиева, Развитие на изследванията по история, политика и култура на Латинска Америка в България, Член, , Номер на договора:80-10-143, 2017 г. 2017
5 Гергана Алексиева, Институт за докторантски и постдокторантски изследвания "Диалог Европа", Член, , Номер на договора:D002-141, 15.12. 2008 2008
Научно ръководство
1 Гергана Алексиева, Сирийската гражданска война и модели на миграция към Южна Европа (2011-2019 г.), дисертация д-р:Мартин Чорбаджийски 2025
2 Гергана Алексиева, Американската политика към процеса на създаване на еврейската държава (1945 -1948 г.), дисертация д-р:Цанко Цолов 2024
3 Гергана Алексиева, „Американската и британската антисъветска пропаганда в киноиндустрията през 60-те години на XX век, СУ "Св. Кл. Охридски" дисертация д-р:Магдалена Властанова 2023
4 Гергана Алексиева, Милитаризацията на германското общество преди Втората световна война, дипломна работа:Йордан Станев 2023
5 Гергана Алексиева, Военната диктатура в Бразилия (1964-1985 г.), дисертация д-р:Кремена Диаш 2022
6 Гергана Алексиева, Диктатурите на Ф. Батиста и Т. Кариас в Куба и Хондурас (30-50-те години на XX век: сравнителен анализ, дисертация д-р:Виктория Крумова 2021
7 Гергана Алексиева, НАТО И Средиземноморието (1949-1965 г.), СУ "Св. Кл. Охридски" дисертация д-р:Денчо Данчев 2019
8 Гергана Алексиева, Социалната държава в САЩ: политика и обществени нагласи, 1945-1953 г., СУ "Св. Кл. Охридски" дисертация д-р:Ивана Николова 2019
9 Гергана Алексиева, Кубино-американски отношения (1898-1959 г.), СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Виктория Крумова 2017
10 Гергана Алексиева, Между колониалното минало и европейското бъдеще: португалската външна политика (1974-1986 г.), СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Кристияна Стоянова 2017
11 Гергана Алексиева, Баският национализъм между мира и конфликтите (1959-1985 г.), дипломна работа:Катрина Колева 2013
12 Гергана Алексиева, Нации и миграции: турското малцинство в Германия в края на 20 век, дипломна работа:Тереза Герова 2013
Статия в научно списание
1 Гергана Алексиева, Карлос Саул Менем и проблемът с аржентинската армия в края на 80-те и началото на 90-те години на 20 век, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", vol:106, 2023, pages:297-314, ISSN (print):1312-9406 2023
2 Гергана Алексиева, 23 F - последното военно предизвикателство към испанската демокрация, Анамнеза, том:3, брой:2, 2008, стр.:186-205 2008
3 Гергана Алексиева, Пътят към 23 F. , Анамнеза, том:2, брой:2, 2007, стр.:134-154 2007
4 Гергана Алексиева, Регионалният въпрос в началото на прехода към демокрация в Испания, Минало, брой:4, 2006, стр.:55-66 2006
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Гергана Алексиева, Juan Perron and argentine economic indipendence: vision and applications, Diplomacy, idielogies, societies: contemporary projections and policies, 2023, pages:141-148 2023
2 Гергана Алексиева, Кубинската революция (1 януари 1959 г.) през погледа на испанския вестник "Ла Вангуардия", Революции и еволюции (политически, икономически, технологични и социални измерения на "прогреса", 2023, pages:321-338 2023
3 Гергана Алексиева, Левицата в управлението на Чили (1938-1952 г.), Войната за историята (75 години от края на Втората световна война, 2023, pages:223-242, ISBN:978-954-075670-7 2023
4 Гергана Алексиева, Политическа и социална криза в Чили (1924-1925 г.), Кризите като катарзис (политически, социални и културни измерения на екстремните ситуации в историята, 2022, стр.:229-243, ISBN:978-619-207-253-7 2022
5 Гергана Алексиева, Перонизмът срещу САЩ (1943-1951), Предизвикателството: Съвременна българска история. Сборник с изследвания в чест на проф. д-р Евгения Калинова, 2020, pages:451-463, ISBN:978-954-07-4957-0 2020
6 Гергана Алексиева, "Забравената" каталунска автономия (1979-2006), Кюстендилски четения 24(2018). Памет и забрава в историята, 2019, стр.:265-273, ISBN:978-954-07-4812-2 2019
7 Гергана Алексиева, Аржентинската революция (1966-1973), Историята между революцията и еволюцията. Кюстендилски четения 23 (2017), издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:214-229, ISBN:978-954-07-4594-7 2019
8 Гергана Алексиева, Интеграцията на Иберийския свят: Ибероамериканската общност на нациите (1991-1992), Краят на Студената война и европейската интеграция/дезинтеграция през 90-те години на XX век, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:245-257, ISBN:978-954-07-4609-8 2019
9 Гергана Алексиева, Каталунският сепаратизъм: минало и настояще (2003- 1 октомври 2017 г.), С поглед към България и света. Сборник в памет на проф. д-р Костадин Грозев, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, pages:190-204, ISBN:978-954-07-4759-0 2019
10 Гергана Алексиева, Военните предатели: ген. Перон и арежентинските въоръжени сили (1946-1955 г.), Кюстендилски четения 22(2016). Коварство и предателство в историята., 2018, стр.:243-254, ISBN:978-954-07-4606-7 2018
11 Гергана Алексиева, Баският национализъм между мира и конфликтите, Годишник на Софийски университет, ИФ Докторантски четения - март 2006, 2011, стр.:174-181 2011
12 Гергана Алексиева, Дейността на Ева Перон като първа дама, Исторически личности и идеи. Сборник в чест на 60-тата годишнина на проф. Искра Баева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2011, стр.:110-122, doi:ISBN 978-954-07-3270-1 2011
13 Гергана Алексиева, Монархията в криза: политическият обрат в Испания (1930-1931 г.)., България и Европа в съвременната история. Сборник в чест на 80-тата годишнина на проф. дин Димитър Сирков., редактор/и:Драгомир Драганов, Гергана Алексиева, издателство:Фабер, 2010, стр.:126-136, doi:ISBN 978-954-400-370-8 2010
14 Гергана Алексиева, Испания и Каталуня: възможното съжителство, Етноси и съжителство в европейската история. Кюстендилски четения, 2005-2006., издателство:Фабер, 2009, стр.:261-270 2009
15 Гергана Алексиева, Митът за един принц, История в преход. сорник в чест на 60-тата годишнина на проф. дин Драгомир Драганов, редактор/и:Борис Стоянов, Гергана Алексиева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2008, стр.:229-240, doi:ISBN 97-954-07-2771-4 2008
16 Гергана Алексиева, Две гледни точки за спасението на Испания, Кюстендилски четения 2003-2004, издателство:Фабер, 2004, стр.:61-69 2004
Студия в научно списание
1 Гергана Алексиева, Отзив за: Татяна Димитрова: Диктатурата на генерал Примо де Ривера: крачка назад по пътя към демокрацията, Епохи, том:25, брой:1, 2017, стр.:226-227 2017
2 Gergana Aleksieva, Chile between the left and right: Euduardo Frei's revolution in liberty , Europa del Este Unida, брой:2, 2016, стр.:35-42 2016
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Гергана Алексиева, Лондонското заседание на Съвета на външните министри от 1945 година по страниците на испанския вестник "Ла Вангуардия еспаньола", Кюстендилски четения 2022: Сборник в памет на проф. д-р Тодор Попнеделев, 2023, стр.:225-250 2023
2 Гергана Алексиева, Да воювам или да не воювам? Отношенията между Франко и Хитлер (1939-1941 г.), Втората световна война 70 години по-късно, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:99-116 2018
3 Гергана Алексиева, Президентът реформатор Карлос Менем: Аржентина в периода 1989-1995 г., Реформи и реформени инициативи в България и света през XX век, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:324-336, doi:ISBN 978-954-7-4487-2 2018
4 Гергана Алексиева, Ролята на държавата в икономиката при Народния фронт в Чили (1938-1941 г.): теория и практика, Държавната идея в модерната епоха ISBN 978-954-7-4559-6, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:120-131, doi:ISBN 978-954-07-4559-6 2018
5 Гергана Алексиева, Демократизация и интеграция. Испания и ЕИО през втората половина на 70-те и началото на 80-те години, Almanach Via Evrasia.Скок в бъдещето. Голяма Евразия или голяма Европа. Сборник в памет на проф. дин. Хр. Мирчева, 2017 2017
6 Гергана Алексиева, Един аспект от прехода към демокрация в Аржентина. Армията и Раул Алфонсин, Източна Европа и Латинска Америка, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017, doi:ISBN 987--954-07-4313-4 2017
7 Гергана Алексиева, Уроците на популизма (по примера на Хуан Перон), Латинска Америка в глобалния свят. Опитът за България. Международна конференция в ЮЗУ "Н. Рилски", издателство:Университетско издателство "Неофит Рилски, 2015, стр.:61-69 2015
8 Гергана Алексиева, Испания и Обединяваща се Европа през 60-те години, Интеграционните процеси през 60-те години на XX век, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:110-122 2013
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Гергана Алексиева, Движението на Майките от площад "Май" в периода 1983-1986 г. 2023
2 Секционен доклад, Гергана Алексиева, Бедствието Исабел Перон (1973–1976 г.) 2023
3 Секционен доклад, Гергана Алексиева, Образът на Джон Кенеди по време на кандидатпрезидентската кампания от 1960 г. през погледа на „Ла Вангуардия еспаньола“ 2023
4 Секционен доклад, Гергана Алексиева, Манипулаторът Карлос Менем: политическа биография 2022
5 Секционен доклад, Гергана Алексиева, Карибската криза през погледа на испанския вестник "Ла Вангуардия" 2022
6 Секционен доклад, Гергана Алексиева, Движението за човешки права на аржентинските Майки от площад "Май" в периода (1977-1986 г.) 2022
7 Секционен доклад, Гергана Алексиева, Концепцията за "интегралната държава" по време на Втората испанска република (1931-1939 г.) 2022
8 Секционен доклад, Гергана Алексиева, Политическата и социална криза в Чили (1924-1925 г.) 2021
9 Секционен доклад, Гергана Алексиева, Левицата в управлението на Чили (1938-1952 г.) 2020
10 Секционен доклад, Гергана Алексиева, Буенос Аирес и перонизмът - 17 октомври 1945 г. 2019
11 Секционен доклад, Гергана Алексиева, "Забравената" каталунска автономия (1979-2006 г.) 2018
12 Секционен доклад, Гергана Алексиева, Хуан Перон и аржентинската икономическа независимост:визия и приложения 2018
13 Секционен доклад, Гергана Алексиева, Перонизмът срещу САЩ (1943 - началото на 50-те години) 2017
14 Секционен доклад, Гергана Алексиева, Президентът реформатор Карлос Саул Менем (1989 -1995 г.) 2017
15 Секционен доклад, Гергана Алексиева, Аржентинската революция (1966-1973 г.) 2017
16 Секционен доклад, Гергана Алексиева, Чили и Карлос Ибаньес дел Кампо, 1952-1958 г. 2017
17 Секционен доклад, Гергана Алексиева, Каталунският сепаратизъм: минало и настояще 2017
18 Секционен доклад, Гергана Алексиева, Предателят Видела: ЧКП И президентът Габриел Гонсалес Видела (1946-1952 г.) 2016
19 Секционен доклад, Гергана Алексиева, Интеграциията на иберийския свят:Ибероамериканската общност на нациите (1991 -1992 г.) 2016
20 Секционен доклад, Гергана Алексиева, Преходът към демокрация в Аржентина (1983 г. - края на 20 век" 2016
21 Секционен доклад, Гергана Алексиева, Ролята на държавата в икономиката при управлението на Народния фронт в Чили (1938-1941 г.) 2016
22 Секционен доклад, Гергана Алексиева, Уроците на популизма: по примера на Хуан Перон 2015
23 Секционен доклад, Гергана Алексиева, Война и мир:Перон и чуждият капитал (1946-1951 г.) 2014
24 Секционен доклад, Гергана Алексиева, Демократизация и интеграция: Испания и ЕИО през втората половина на 70-те и началото на 80-те години 2014
25 Секционен доклад, Гергана Алексиева, Място на паметта: Долината на падналите 2013
26 Секционен доклад, Гергана Алексиева, Фаталната разлъка на Хуан Перон с църквата 2013
27 Секционен доклад, Гергана Алексиева, За липсата на трации в българската историческа наука: перонизмът като историографски проблем 2012
28 Секционен доклад, Гергана Алексиева, Испания и Обединяваща се Европа през 60-те години на 20 век 2012