Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Таня Тонова

Researcher ID (Web of Science):AAD-6234-2020
Дисертация д-р
Таня Георгиева Тонова, Когнитивни модели в обучението по математика на ученици от 3-5 клас., ФМИ 2013
Научен проект
1 Таня Тонова, Квалификация на педагогически специалисти за усвояване на знания, формиране на умения и компетентности за оценяване на ученици, Член, МОН, Номер на договора:BG051P0001-3.1.03-0001 2012
2 Таня Тонова, Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във ФМИ. , Член, , Номер на договора:BG051P0001-4.3.04-0018 2012
3 Таня Тонова, Разработване на стратегия за външно оценяване на степента на постигане на Държавните образователни изисквания за учебно съдържание (ДОИ за УС) в края на началния етап (ІV клас) и края на основната образователна степен (VІІІ клас) по културно–образователната област „Български език и литература” и „Математика, информатика и информационни технологии”, , Член, , Номер на договора:629 2003
Статия в научно списание
1 Таня Тонова, Николина Николова, Информационните технологии в обучението по математика: средство за или бариера пред формирането на абстрактното мислене, Математика и информатика, vol:56, issue:2, 2013, pages:133-141, ISSN (print):1310–2230, ISSN (online):314–8532, Ref, PhD 2013
2 Таня Тонова, Веселин Гушев, Евелина Копева, Образователна среда за графично решаване на параметрични задачи – Модул „Задачи”, Математика и Информатика, issue:2, 2006, pages:9-18 2006
3 Таня Тонова, Веселин Гушев, Евелина Копева, Образователна среда за графично решаване на параметрични задачи – Трансформации на графики на функции, Математика и Информатика, issue:1, 2006, pages:10-15 2006
4 Таня Тонова, Веселин Гушев, Евелина Копева, Образователна среда за графично решаване на параметрични задачи, Математика и Информатика, issue:5, 2005, pages:15-18 2005
5 Таня Тонова, Веселин Гушев, Евелина Копева, Образователна среда за графично решаване на параметрични задачи – Графики на елементарни функции, Математика и Информатика, issue:6, 2005, pages:4-8 2005
6 Таня Тонова, Веселин Златилов, Ако кандидатствате след 7 клас, МАТЕМАТИКА ПЛЮС, брой:2, 2000, стр.:29-42, ISSN (print):0861-8321 2000
7 Таня Тонова, Веселин Златилов, Ако кандидатствате след 7 клас, МАТЕМАТИКА ПЛЮС, брой:1, 2000, стр.:47-51, ISSN (print):0861-8321 2000
8 Кирил Банков, Надежда Джонева, Дияна Иванова, Веселин Златилов, Мариана Тодорова, Таня Тонова, Стефка Ятовска, Стоян Бахчеванов, Александра Шишкова, Румяна Илчева, Тренировъчен тест за кандидатстващите след седми клас, МАТЕМАТИКА ПЛЮС, брой:2, 2000, стр.:43-47, ISSN (print):0861-8321 2000
9 Кирил Банков, Антония Полименова, Таня Тонова, Мариана Тодорова, Веселин Златилов, Стефка Ятовска, Александра Шишкова, Христина Йонова, Мира Славова, Калина Цонева, Тренировъчен тест за кандидатстващите след седми клас, МАТЕМАТИКА ПЛЮС, брой:1, 2000, стр.:23-26, ISSN (print):0861-8321 2000
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Илия Костов, Таня Тонова, Предизвикателства при дистанционно обучение по математика в специализирани училища в условията на извънредна ситуация, Електронното обучение във висшите училища, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, ISSN (print):978-954-07-5028-6 2020
2 Таня Тонова, Диана Петрова, Taxonomies and Technologies in Training (of Mathematics), EDULEARN19 Proceedings, 2019, pages:3786-3792, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-12031-4, doi:10.21125/edulearn.2019.0980, PhD 2019
3 Таня Тонова, Милен Замфиров, Разкриване на математически способности при ученици чрез системата на Ван Хиле, Осми международен есенен научно-образователен форум, 2018 2018
4 Таня Тонова, Visualization of Knowledge as Interpretation of the Context, 7 ECM, 2016 2016
5 Таня Тонова, Светослав Стаменов, Николина Николова, Един модел на изследване съответствието на учебните програми и държавните зрелостни изпити по математика, МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 2015, pages:361-366, ISSN (online):1313-3330, PhD 2015
6 Tanya Tonova, An Integrative Approach to Effective Learning in Mathematics, MIE 2014, editor/s:Peter Sloup, Krassen Stefanov, Alexandra Sosokova, Ivan Koytchev, Pavel Boytchev, Publisher:St. Kliment Ohridski University Press, 2014, pages:105-111, Ref 2014
7 Таня Тонова, Една идея относно технологиите за обучение, Математика и математическо образование, 2014 2014
8 Tania Tonova, Nikolina Nikolova, INNOVATIONS FOR ENSURING SUSTAINABLE AND CONTINUING EDUCATION OF TEACHERS IN MATHEMATICS, ICERI2012 Proceedings, Publisher:IATED, 2012, pages:836-843, ISSN (online):2340-1095, ISBN:978-84-616-0763-1, Ref, PhD 2012
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Таня Тонова, TAXONOMIES AND TECHNOLOGIES IN TRAINING (OF MATHEMATICS) 2019
2 Секционен доклад, Таня Тонова, Visualization of Knowledge as Interpretation of the Context 2016
3 Секционен доклад, Таня Тонова, Mathematical Teachers’ Competencies 2009
4 Секционен доклад, Таня Тонова, An Attempt Of Actual Education Of Mathematics Teachers 2007
5 Секционен доклад, Таня Тонова, New Technologies in Mathematics Teaching and Learning for Children 2006
Учебник
1 Станислава Петкова, Юлия Нинова, Таня Тонова, Снежинка Матакиева, Математика за 6. клас, ISBN:978-954-01-2000-3, Просвета, София, Рецензирано 2007
2 Станислава Петкова, Юлия Нинова, Таня Тонова, Снежинка Матакиева, Учебна тетрадка №1 по математика за 6. клас, Просвета, София, Рецензирано 2007
3 Станислава Петкова, Юлия Нинова, Таня Тонова, Учебна тетрадка №2 по математика за 6. клас, Просвета, София, Рецензирано 2007
4 Станислава Петкова, Юлия Нинова, Таня Тонова, Снежинка Матакиева, Математика за 5. клас, Просвета, София, Рецензирано 2006
5 Станислава Петкова, Юлия Нинова, Таня Тонова, Снежинка Матакиева, Учебна тетрадка №2 по математика за 5. клас, Просвета, София, Рецензирано 2006
6 Диана Раковска, Иван Тонов, Кирил Банков, Теодоси Витанов, Таня Тонова, Чавдар Лозанов, Математически състезания 4-7 клас, ISBN:954-745-077-8, Регалия 6, София 2004
Учебник/Учебно помагало
1 Веселин Златилов, Таня Тонова, Втора математическа читанка, Труд, София 2012
2 Иван Тонов, Таня Тонова, Учебно помагало за задължително-избираема подготовка,математика 7 клас, Просвета, София 2011
3 Иван Тонов, Таня Тонова, Учебно помагало за задължително-избираема подготовка,математика 5 клас, ІІ преработено издание, Просвета, София, Рецензирано 2010
4 Иван Тонов, Таня Тонова, Математика за 7. клас, учебник, София, Рецензирано 2008
5 Иван Тонов, Таня Тонова, Учебно помагало за задължително-избираема подготовка,математика 6 клас , Просвета, София, Рецензирано 2007
6 Иван Тонов, Таня Тонова, Учебно помагало за задължително-избираема подготовка,математика 5 клас, Просвета, София, Рецензирано 2006
7 Веселин Златилов, Илиана Цветкова, Таня Тонова, Първа математическа читанка, Труд, София 2004
Учебно помагало
1 Таня Тонова, Веселин Златилов, Линка Минчева, Сборник задачи и тестове по математика за 6. клас, ISBN:978-954-01-2488-9, Просвета - София, София, Рецензирано 2010
2 Таня Тонова, Веселин Златилов, Линка Минчева, Сборник задачи по математика за 6. клас, ISBN:978-954-01-2042-3, Просвета - София, София, Рецензирано 2007
3 Станислава Петкова, Юлия Нинова, Таня Тонова, Снежинка Матакиева, Тетрадка по математика №1 , 5. клас, ISSN (print):, Просвета, София, Рецензирано 2006
4 Таня Тонова, Веселин Златилов, Линка Минчева, Сборник задачи по математика за 6. клас, ISBN:954-01-1392-Х, Просвета - София, София, Рецензирано 2003
5 Веселин Златилов, Таня Тонова, Илиана Цветкова, Валерия Панделиева, Математическа читанка, ISBN:954-528-172-3, 954-733-139-6, КК "Труд", ИК "Прозорец", София, Рецензирано 2000
6 Таня Тонова, Веселин Златилов, Савка Ненова, Задачи и тестове по математика за шести клас, ISBN:954-799-562-6, София, Рецензирано 1998