Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Яни Бошев
Научен проект
1 Яни Бошев, Визуализация и изследване на решения с особености на гранични задачи за уравнения на математическата физика, Член, ФНИ на СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-102/2021 2021
2 Яни Бошев, Нелинейни диференциални уравнения и уравнения с дробни производни (2021-2024)., Член, ФНИ-МОН, Номер на договора:КП-06-Н52/4 2021
3 Яни Бошев, Тримерни гранични задачи за уравнения от смесен тип, задачи със спектрален параметър и интегрални уравнения (2020-2023)., Член, МОН - ФНИ (Програма за двустранно сътрудничество БЪЛГАРИЯ – РУСИЯ 2019-2020), Номер на договора:КП-06-РУСИЯ/28 2021
4 Яни Бошев, Визуализация и поведение на решения с особености на гранични задачи за уравнения на математическата физика, Член, ФНИ на СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-112 / 16.04.2020 2020
5 Яни Бошев, Тримерни гранични задачи за уравнения от смесен тип, задачи със спектрален параметър и интегрални уравнения (2020-2023)., Член, МОН - ФНИ (Програма за двустранно сътрудничество БЪЛГАРИЯ – РУСИЯ 2019-2020), Номер на договора:КП-06-РУСИЯ/28 2020
6 Яни Бошев, Изследване и визуализация на сингулярни решения на гранични задачи за уравнения на математическата физика, Член, ФНИ на СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-109 / 15.04.2019 г. 2019
7 Яни Бошев, Поведение и визуализация на решения с особености на гранични задачи за уравнения на математическата физика, Член, ФНИ на СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80–10–189 / 26.04.2018 г. 2018
8 Яни Бошев, Постановка и коректна разрешимост на многомерни гранични задачи за уравнения от смесен тип, Член, Bulgarian NSF and Russian NSF, Номер на договора:ДHTC 01/2/23.06.2017 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Nedyu Popivanov, Evgeny Moiseev, Yani Boshev, Pohozhaev Type Identity for a Nonlinear Mixed Type Equation with Two Orthogonal Degeneration Lines, AIP Conference Proceedings, Publisher:AIP Publishing, 2020, Ref, Web of Science, International, PhD 2020
2 Nedyu Popivanov, Yani Boshev, Pohozaev identities and applications to mixed type equations of mathematical physics, Том на 48-та Пролетна конференция на СМБ, 2019, pages:89-95, ISSN (online):1313-3330, Ref 2019
3 Nedyu Popivanov, Evgeny Moiseev, Yani Boshev, Pohozaev identities and nonexistence of generalized solutions of some 2-D problems, AIP Conference Proceedings 2172, 030019 (2019), editor/s:Vesela Pasheva, Nedyu Popivanov and George Venkov, Publisher:AIP Publishing, 2019, ISBN:978-0-7354-1919-3, doi:https://doi.org/10.1063/1.5133508, Ref, Web of Science, IF (0.4 - 2019), SCOPUS, SJR (0.182 - 2019), International 2019
4 Nedyu Popivanov, Evgeny Moiseev, Yani Boshev, On the degenerate hyperbolic Cauchy-Goursat problem for nonlinear Gellerstedt equations in the frame of generalized solvability, AIP Conference Proceedings 2048, 040027, editor/s:Vesela Pasheva, Nedyu Popivanov and George Venkov, Publisher:AIP Publishing, 2018, ISBN:978-0-7354-1774-8, doi:https://doi.org/10.1063/1.5082099, Ref, Web of Science, IF (0.4 - 2018), SCOPUS, SJR (0.182 - 2018), International 2018
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Яни Бошев, Pohozhaev Type Identity For a Nonlinear Mixed Type Equation With Two Orthogonal Degeneration Lines 2021
2 Секционен доклад, Яни Бошев, Nonexistence of nontrivial regular solution of one nonlinear problem of mixed type equations 2020
3 Секционен доклад, Яни Бошев, On the degenerate hyperbolic Cauchy-Goursat problem for nonlinear Gellerstedt equations in the frame of generalized solvability 2019
4 Секционен доклад, Яни Бошев, Pohožaev identities and applications to mixed type equations of mathematical physics 2019
5 Секционен доклад, Яни Бошев, On the two-dimensional hyperbolic Cauchy-Goursat problem for nonlinear Gellerstedt equations in the frame of generalized solvability 2019
6 Секционен доклад, Яни Бошев, Интегрални тъждества на Похожаев и приложения към нелинейните уравнения от смесен тип 2018
7 Секционен доклад, Яни Бошев, Интегрални тъждества на Похожаев и приложения към нелинейните уравнения от смесен тип 2018
8 Секционен доклад, Яни Бошев, Pohozaev identities for fractional Laplacian 2018