Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Венета Колева
Научен проект
1 Венета Колева, Поведение и визуализация на решения с особености на гранични задачи за уравнения на математическата физика, Член, , Номер на договора:80-10-189/2018 2018
2 Венета Колева, Изледване и визуализация на решения с особености на гранични задачи за уравнения на математическата физика, Член, , Номер на договора:80-10-216 2017
3 Венета Колева, Постановка и коректна разрешимост на многомерни гранични задачи за уравнения от смесен тип, Член, Bulgarian NSF and Russian NSF , Номер на договора:ДHTC 01/2/23.06.2017 2017
4 Венета Колева, Поведение и визуализация на сингулярни решения на гранични задачи за уравнения на математическата физика, Член, , Номер на договора:152 2016
5 Венета Колева, Поведение и визуализация на решения с особености на гранични задачи за уравнения на математическата физика, Член, , Номер на договора:142 2015
6 Венета Колева, Изследване и визуализация на сингулярни решения на гранични задачи за уравнения на математическата физика, Член, , Номер на договора:094 2014
7 Венета Колева, Изследване и 3D визуализация на решения с особености на гранични задачи за уравнения на математическата физика, Член, , Номер на договора:158/2013 2013
8 Венета Колева, Визуализация и поведение на сингулярни решения на гранични задачи за уравнения на математическата физика, Член, , Номер на договора:179/2012 2012
9 Венета Колева, Изследване и визуализация на решения с особености на гранични задачи за уравнения на математическата физика, Член, , Номер на договора:153/2011 2011
10 Венета Колева, Поведение и визуализация на сингулярни решения на гранични задачи за уравнения на математическата физика, Член, СУ, Номер на договора:184/2010 2010
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Венета Колева, Existence and nonexistence results for semi-linear equations of mixed type. 2018
2 Секционен доклад, Венета Колева, Numerical Solution of Cauchy problem for Non–Linear Conservation Laws. 2018
3 Секционен доклад, Венета Колева, Existence and Nonexistence results for semilinear equations of elliptic, hyperbolic and mixed elliptic-hyperbolic types 2017
4 Секционен доклад, Венета Колева, Специальные функции и их приложения к задаче Проттера 2010