Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Жулиета Вълкова

Author ID (SCOPUS):57194547005
Научен проект
1 Жулиета Вълкова, „Роля на емулгаторите, протеините и маслената фаза при формирането на сладоледени емулсии“Formulation chassis for ice cream mix emulsions (vegetable/dairy proteins, natural emulsifiers, healthy oils), Член, Unilever, Англия 2021
2 Жулиета Вълкова, „Oмокряне - уравнение на състоянието и динамика“, "Wetting - equation of state (EQS) and dynamics", Член, BASF, Германия 2020
3 Жулиета Вълкова, „Получаване на нано емулсии чрез самоемулгиране при охлаждане“, Self-Emulsification Route to NanoEmulsions by Cooling of Industrially Relevant Compounds, Член, Европейска Комисия, Номер на договора:3344 2019
4 Жулиета Вълкова, „Роля на емулгаторите, протеините и маслената фаза върху структурата и свойствата на сладоледени емулсии“, Ice cream chassis for interfacially active ingredients (vegetable/dairy proteins and natural emulsifiers), Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3342 2019
5 Жулиета Вълкова, „Антипенители за протеинови буфери – Фаза II“, Член, BIOKIT R&D, Испания, Номер на договора:3279 2018
6 Жулиета Вълкова, „Физико-химично изследване на сърфактантни системи, съдържащи алкилполиглюкозиди“, Physico-chemical investigations on foaming surfactant systems based on alkylpolyglucosides, Член, BASF SE, Германия, Номер на договора:3313 2018
7 Жулиета Вълкова, Разработване на модел за предсказване на резултатите от емулгиране при използване на различни оборудвания; To build and validate predictive models for main emulsification equipment at Unilever that allows in-silico scale up from lab to pilot to factory, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:3283 2018
8 Жулиета Вълкова, Bottom-up Energy Efficient Emulsification and Structured Materials, Член, Европейска Комисия, Номер на договора:3242 2017
9 Жулиета Вълкова, Изследване на силиконови сърфактанти, “Mechanism of action of silicone surfactants for antifoam efficiency in pulp application”, Член, Wacker ChemieAG, Германия, Номер на договора:3256 2017
10 Жулиета Вълкова, Разработване на теоретични модели за предсказване свойствата на пени, “Development of low cost- superior sensorial shampoo chassis”, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:3199 2016
11 Жулиета Вълкова, Поведение на капки в дисперсии при фазов преход, Член, University of Cambridge, Номер на договора:3163 2015
12 Жулиета Вълкова, Физико-химичен контрол на пени и на отлагане на частици, “Advanced physical chemistry of complex surfactant mixtures. Physicochemical control of foam quality and particle deposition”, Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:3042 2012
13 Жулиета Вълкова, Механизъм за премахване на замърсявания от твърди повърхности, “Mechanism of soil removal from hard surfaces”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:1990 2011
Статия в научно списание
1 D. Cholakova, Zh. Valkova, S. Tcholakova, N. Denkov, B. P. Binks, Spontaneous Particle Desorption and "Gorgon" Drop Formation From Particle-Armored Oil Drops Upon Cooling, Soft Matter, vol:16, 2020, pages:2480-2496, doi:doi: 10.1039/c9sm02354b3, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
2 D. Cholakova, N. Denkov, S. Tcholakova, Zh. Valkova, S. Smoukov, Multilayer Formation in Self-Shaping Emulsion Droplets, Langmuir, vol:35, 2019, pages:5484-5495, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q1 (2019), International, PhD 2019
3 I. Lesov, Z. Valkova, E. Vassileva, G. Georgiev, K. Ruseva, M. Simeonov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Smoukov, Bottom-Up Synthesis of Polymeric Micro- and Nanoparticles with Regular Anisotropic Shapes, Macromolecules , vol:51, 2018, pages:7456-7462, doi:10.1021/acs.macromol.8b00529, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.243 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2018), International, PhD 2018
4 N. Politova, S. Tcholakova, Zh. Valkova, K. Golemanov, N. D. Denkov, Self-regulation of Foam Volume and Bubble Size during Foaming via Shear Mixinge, Colloids and Surfaces A, vol:539, 2018, pages:18-28, doi:10.1016/j.colsurfa.2017.12.006, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2018), PhD 2018
5 D. Cholakova, Z. Valkova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Smoukov, “Self-Shaping” of Multicomponent Drops, Langmuir, 2017, pages:5696-5706, doi:doi: 10.1021/acs.langmuir.7b01153, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International, PhD, MSc 2017
6 S. Tcholakova, Z. Valkova, D. Cholakova, Z. Vinarov, I. Lesov, N. Denkov, S. Smoukov, Efficient self-emulsification via cooling-heating cycles, Nature Communications, 2017, pages:15012-0, doi:10.1038/ncomms15012, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International, PhD, MSc 2017
7 Zh. Valkova, D. Cholakova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Smoukov, Mechanisms and Control of Self-Emulsification upon Freezing and Melting of Dispersed Alkane Drops, Langmuir, vol:33, 2017, pages:12155-12170, doi:10.1021/acs.langmuir.7b02048, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International, PhD 2017
8 Z. Mitrinova, Slavka Tcholakova, J. Popova, N.D. Denkov, B. Dasgupta, K.P. Ananthapadmanabhan, Efficient Control of the Rheological and Surface Properties of Surfactant Solutions Containing C8−C18 Fatty Acids as Cosurfactants., Langmuir, 2013, pages:8255-8265, doi:10.1021/la401291a, Ref, Web of Science, International, PhD, MSc 2013
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Zh. Valkova, D. Cholakova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Smoukov, Multilayer formation in Self-Shaping emulsion droplets 2019
2 Пленарен доклад, N. Denkov, Z. Valkova, D. Cholakova, S. Tcholakova, S. Smoukov, Self-emulsification and nanoemulsion formation via cooling-heating cycles 2019
3 Секционен доклад, Zh. Valkova, D. Cholakova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Smoukov, Efficient self-emulsification via cooling-heating cycles – mechanisms and control of the process 2019
4 Секционен доклад, S.K. Smoukov, N. Denkov, D. Cholakova, S.Tcholakova, I.Lesov, Zh.Valkova, A.Khaldi, T.Wang, DROPLET ROBOTICS – EMERGING BOTTOM-UP INTELLIGENCE 2019
5 Секционен доклад, Diana Cholakova, Nikolai D. Denkov, Slavka Tcholakova, Ivan Lesov, Zhulieta Valkova, Stoyan K. Smoukov, Self-Shaping Droplets 2019
6 Секционен доклад, Zh. Valkova, D. Cholakova, S. Tcholakova, N. Denkov, I. Lesov, S. K. Smoukov, Mechanisms and control of self-emulsification upon freezing and melting of dispersed alkane drops 2018
7 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, N. Politova, Z. Valkova, Self-regulation of foam volume and bubble size during foaming via shear mixing 2018
8 Секционен доклад, Zh. Valkova, D. Cholakova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. K. Smoukov, Self-shaping: of multicomponent drops 2018
9 Секционен доклад, N. Denkov, Slavka Tcholakova, Zhulieta Valkova, Diana Cholakova, Zahari Vinarov, Ivan Lesov, Stoyan K. Smoukov, Efficient self-emulsification via cooling-heating cycles 2017
10 Секционен доклад, Жулиета Вълкова, Славка Чолакова, Диана Чолакова, Захари Винаров, Иван Лесов, Николай Денков, Стоян К. Смуков, Разкъсване на капки чрез охлаждане и нагряване на емулсията 2017
11 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, D. Cholakova, I. Lesov, Zh. Valkova S. K. Smoukov, Self-shaping droplets: from spheres to platelets with “flagella” 2017
12 Постер, Zhulieta Valkova, Diana Cholakova, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Stoyan K. Smoukov, “Self-shaping” multi-component drops 2016
13 Секционен доклад, Ж. Вълкова, Д. Чолакова, С. Чолакова, Н. Денков, С. Смуков, Трансформации на многокопонентни емулсионни капки при охлаждане и нагряване 2016
14 Секционен доклад, Жулиета Попова, Златина Митринова, Славка Чолакова, Николай Денков, Контрол на повърхностните и реологични свойства на разтвори на ПАВ с помощта на мастни киселини 2013
15 Секционен доклад, Diana Cholakova, Zhulieta Valkova, Nikolai Denkov, Slavka Tcholakova, Stoyan K. Smoukov, Symmetry break in emulsion droplets of mixed alkanes upon cooling 2013
16 Постер, Zhulieta Popova, Zlatina Mitrinova, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, D. Bivash, K.P. Ananthapadmanabhan, Efficient control of the rheological and surface properties of surfactant solutions, containing C8-C18 fatty acids as cosurfactants 2013
17 Секционен доклад, Жулиета Попова, Златина Митринова, Константин Големанов, Славка Чолакова, Николай Денков, Влияние на мастни киселини върху пенливостта и повърхностните свойства на смесени разтвори на ПАВ 2012
18 Секционен доклад, Жулиета Попова, Дилек Газолу, Константин Големанов, Славка Чолакова, Николай Денков, Влияние на парфюмите върху пенливостта на разтвори на ПАВ 2011