Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Антоанета Ангелова
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Антоанета Миланова Ангелова, превод от арменски на разказа "Тжвжик" от Атрпет, списание "Литературен вестник" 2023
2 Антоанета Миланова Ангелова, превод от арменски на есето на Арам Пачян "Война - жив или мъртъв", списание "Литературен вестник" 2021
3 Антоанета Миланова Ангелова, "Довиждане, Птицо" - Арам Пачян, книга , Парадокс 2019
4 Антоанета Ангелова, "Денят" - есе на Наира Пирумян, Liternet- е-списание за литература, критика и хуманитаристика 2017
5 Антоанета Ангелова, Елда Грин, Разкази, списание "Пламък" брой 3 2016
6 Антоанета Ангелова, превод на разказ "Ръцете" на Елда Грин в сборника "Толкова близо, толкова далеч", Авангард Прима 2014
7 Антоанета Ангелова, превод на разказа "Лучени сълзи" на Елда Грин в сборника "Толкова близо, толкова далеч", Авангард Прима 2014
8 Антоанета Ангелова, превод на разказ - "30 см" на Наира Пирумян, електронно списание "Литернет" 2012
9 Антоанета Ангелова, рецензия:Стоянова Р. С. Български речев етикет (с еквиваленти на фразите на руски, арменски и английски език)., "Богианна" 2012
10 Антоанета Ангелова, статия „Армения – първата християнска държава”, синодално издателство на Българската православна църква – „Църковен вестник” 2010
11 Антоанета Ангелова, «Арменско-българските отношения през вековете» в сборника «Армения и България –минало, настояще и бъдеще», Еревански държавен университет 2009
Превод на книга
Антоанета Ангелова, Довиждане, Птицо, ISBN:9789545532993, Парадокс, София 2019
Редактор на издание нереферирано
Антоанета Ангелова, Стоянова Р. С. Българско-руско-арменско-английски речник, Редактор на издание нереферирано 2012
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Антоанета Ангелова, Любовта в поезията на Костандин Ерзънкаци, XIX научна конференция на нехабилитирани преподаватели и докторанти във Факултета по класически и нови филологии 2022, редактор/и:съставител проф. д-р Мадлен Данова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2023, стр.:51-58, ISSN (print):2738-8158 2023
2 Антоанета Ангелова, Съпоставка на по-често срещаните арменски и български фразеологизми с компонент животно, Език, литература и култура на Изтока, сборник с научни статии, посветен на 60-годишнината на проф. д-р Милена Братоева, редактор/и:Гергана Русева, Боряна Камова, Павел Павлович, Теодор Леков, издателство:"Изток-Запад", 2023, стр.:545-560, ISBN:978-619-01-1352-2 2023
3 Антоанета Ангелова, Образът на жената в арменския средновековен епос за Давид Сасунски, XVIII научна конференция на нехабилитирани преподаватели и докторанти във Факултета по класически и нови филологии 2021 г., редактор/и:съставител проф. д-р Мадлен Данова, 2022, стр.:131-138, ISSN (print):2738-8158 2022
4 Антоанета Ангелова, Съпоставимост на по-често срещаните арменски и български фразеологизми, От Лингвистика към семиотика: Траектории и хоризонти в изследването на комуникацията, редактор/и:Людмила Илиева, Петър Моллов, Мартина Нинова, издателство:Университетско издателство "СУ.Св.Климент Охридски", 2019, стр.:160-168, ISBN:978-954-07-4824-5 2019
5 Антоанета Ангелова, Арменски писателки, защитаващи правата на жените през XIX-XX в., годишник на департамент "Романистика и германистика" на НБУ - том 3, издателство:Издателство на Нов български университет, 2017, стр.:300-310 2017
6 Антоанета Ангелова, Съдбата на известни арменски интелектуалци по време на Геноцида, Престъпления против човечеството и тяхното отражение в XXI век. По случай 100-годишнината от Геноцида над арменците., издателство:БАН, 2016 2016
7 Антоанета Ангелова, Арменски средновековен епос Давид Сасунски, Годишник, издателство: на департамент „Романистика и германистика“ на Нов български университет. Том 1., 2015, 2015 2015
8 Антоанета Ангелова, "Литературата - душата на един народ", Арменската духовност, издателство:Изток-Запад, 2009 2009
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Антоанета Ангелова, Образът на героя в арменската епична традиция 2024
2 Секционен доклад, Антоанета Ангелова, Арменските народни приказки - основни характеристики и мотиви 2024
3 Секционен доклад, Антоанета Ангелова, Любовта към природата и жената в поезията на Ховханнес Тълкуранци 2023
4 Секционен доклад, Антоанета Ангелова, Арменската средновековна любовна поезия 2023
5 Секционен доклад, Антоанета Ангелова, Свръхестествените същества в арменския и българския фолклор и вярвания 2022
6 Секционен доклад, Антоанета Ангелова, Любовта в поезията на Костандин Ерзънкаци 2022
7 Секционен доклад, Антоанета Ангелова, "Поемата "Книга на скръбните песнопения" на Григор Нарекаци – монолог с Бога" 2022
8 Секционен доклад, Антоанета Ангелова, "Гарванът в арменския фолклор и вярвания" 2022
9 Секционен доклад, Антоанета Ангелова, Образът на жената в арменския епос „Давид Сасунски“ 2021
10 Секционен доклад, Антоанета Ангелова, лекция “Арменските писатели и Геноцида”, 21 април 2015 г., 2015
11 Секционен доклад, Антоанета Ангелова, Съдбата на известни арменски интелектуалци по време на геноцида 1915 г. 2015