Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Веселин Илиев

ORCID ID:0000-0002-5912-9058
Дипломна работа
Веселин Христов Илиев, Пpoeктиpaнe и paзpaбoткa нa инфopмaциoннa cиcтeмa зa пpeдпpиятиe oт cpeдния бизнec – cклaдoвa бaзa зa cуpoвини, Софийски университет Св. Климент Охридски, Ръководител:гл. ас. д-р Димитър Димитров 2014
Статия в научно списание
Veselin H. Iliev, Application of artificial neural networks for wind speed prediction, KSI Transactions on KNOWLEDGE SOCIETY, 2019, ISSN (print):1313-4787, ISSN (online):2367-5403 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Веселин Илиев, Application of Artificial Neural Networks for Wind Speed Prediction using Sofia airport weather data 2019
2 Секционен доклад, Веселин Илиев, Big Data Summer School (BDSS2018) 2018
3 Секционен доклад, Веселин Илиев, Applications of Neural Networks for Wind Speed Prediction—a Review 2018