Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Александър Омарчевски

Researcher ID (Web of Science):KMY-1266-2024

ORCID ID:0009-0001-8147-7761
Дипломна работа
Александър Стоянов Омарчевски, ІІІ Вселенски събор, Духовна академия, Ръководител:проф. Христо Стоянов Христов 1987
Дисертация д-р
Александър Стоянов Омарчевски, Акакиевата схизма (484-519), ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Ръководител:проф. д-р Христо Стоянов Христов 2000
Друго (научно-популярни и др. под.)
Александър Стоянов Омарчевски, Богословски факултет на СУ - Справочник за 2002 г., УИ "Св. Климент Охридски" 2002
Монография
1 Александър Стоянов Омарчевски, Акакиевата схизма (484-519) Второ разширено и допълнено издание, ISBN:ISBN 978-954-07-3963-2, Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", София, Ref, Рецензирано 2023
2 Александър Стоянов Омарчевски, Св. император Константин І Велики (306-337), ISBN:ISBN 978-954-07-4102-4, Университетско издателство на СУ "Св. Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано 2016
3 Александър Стоянов Омарчевски, Религиозната политика на император Юстиниан І (527-565), ISSN (print):, УИ "Св. Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано 2008
4 Александър Стоянов Омарчевски, Акакиевата схизма (484-519), ISSN (print):, УИ "Св. Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано 2005
5 Александър Стоянов Омарчевски, Религиозната политика на император Юстиниан І (527-565), ISSN (print):, Университетско издателство на СУ "Св. Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано 2004
Научен проект
1 Александър Омарчевски, 150 години от основаването на Българската екзархия (извори и изследвания), Член, СУ "Св. Климент Охридски" Богословски факултет 2020
2 Александър Омарчевски, 1000 години Охридска архиепископия (извори и изследвания), ч. ІІ., Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-213/19.04.2019 2019
3 Александър Омарчевски, 1000 години Охридска архиепископия (извори и изследвания), ч. І., Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-226/04.05.2018 г. 2018
4 Александър Омарчевски, "От търпимост към признание. Легализиране на християнството (311-313)". ІІІ част, Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:164 / 08.05.2013 2013
5 Александър Омарчевски, "От търпимост към признание. Легализиране на християнството (311-313)". ІІ част, Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:116 / 09.05.2012 г. 2012
6 Александър Омарчевски, „E-Medievalia“, Член, МОМН, Номер на договора:BG051 PO001-4.3.04-0004 2012
7 Александър Омарчевски, „Образование, религия, медии, политика: анализ на реалности“, Ръководител, МОМН, Номер на договора:BG051 PO001-3.3.06-0061 2012
8 Александър Омарчевски, "От търпимост към признание. Легализиране на християнството (311-313)". І част , Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски" 2011
9 Александър Омарчевски, Научен богословски терминологичен речник, Член, СУ "Св. Климент Охридски" 2002
Научно ръководство
1 Александър Омарчевски, „Арианските спорове при управлението на император Констанций II“, СУ "Св. Климент Охридски" Богословски факултет дисертация д-р:Нина Танева Колева 2024
2 Александър Омарчевски, „Трулски (Пето-Шести) Вселенски събор (691-692 г.). Историко-каноническо изследване“, СУ "Св. Климент Охридски" Богословски факултет дисертация д-р:Светослав Георгиев Цеков 2023
3 Александър Омарчевски, "Църква и империя по времето на св. патриарх Николай I Мистик", СУ "Св. Климент Охридски" Богословски факултет дисертация д-р:Жоржета Викторова Илиева 2022
4 Александър Омарчевски, „Вокално-технически принципи при изпълнение и интерпретация на църковни песнопения“, СУ "Св. Климент Охридски", Богословски ф-т дисертация д-р:Калин Евдокимов Кирилов 2019
5 Александър Омарчевски, Сердика като християнски център, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Нина Танева Колева 16055 2018
6 Александър Омарчевски, Традиции, необходимост и перспективи във взаимоотношенията между Св. Синод на БПЦ и Богословския факултет на СУ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Анжела Христова Теодорова-Червилова 19142 2017
7 Александър Омарчевски, Иконоборството (726-787), СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Кирил Бачев 10043 2011
8 Александър Омарчевски, Йерусалим - поклоннически център в миналото и наши дни, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ива Чавдарова Иванова 16038 2011
9 Александър Омарчевски, “Устройство и диоцез на Православната църква в Америка”, СУ "Св. Климент Охридски", Богословски ф-т дисертация д-р:Даниела Венциславова Василева - Вуюка 2010
10 Александър Омарчевски, „Христовите чудеса в раннохристиянското изкуство (II–VI в.)”, СУ "Св. Климент Охридски", Богословски ф-т дисертация д-р:Димитър Ангелов Шишиев 2010
11 Александър Омарчевски, Дейността на Старозагорския митрополит Павел (според непубликувания му дневник), СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Даню Мирославов Найденов 13016 2006
12 Александър Омарчевски, Кръстоносни походи (1095-1444), СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Дора Пламенова Сомова 2597 2006
13 Александър Омарчевски, Св. Григорий Палама и т.нар. "Исихастки събори" през ХІV в., СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ивайло Николаев Коцев 10033 2006
14 Александър Омарчевски, Християнството - разрешена и официална религия, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Лидия Блажкова 1331 2006
15 Александър Омарчевски, Идеята за Царството Божие във Византия, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Йордан Димитров Аврамов 2383 2002
16 Александър Омарчевски, Православно монашество (история, смисъл и значение), СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Илиян Иванов Алексиев 2377 2002
17 Александър Омарчевски, Св. Цар Константин и Христовата Църква, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Валентин Димитров Атанасов 2368 2002
18 Александър Омарчевски, Гоненията на християните І-ІV в., СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Гергана К. Сотирова 2327 2001
19 Александър Омарчевски, Инквизицията, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Димитър Ангелов Шишиев 2296 2001
20 Александър Омарчевски, Книжовната среда на ранните християни по сведения на Евсевий Кесарийски в Historia Ecclesiastica, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ирина Манолова Манолова 587 2001
21 Александър Омарчевски, Православното монашество (смисъл, история и значение), СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Детелина Иванчева Мирчева 2372 2001
22 Александър Омарчевски, Първи Ватикански събор, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Серафим Йончев Николов 2001
23 Александър Омарчевски, Реформация в Швейцария и Франция, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Денчо Атанасов Мирчев 2325 2001
Редактор на издание реферирано
1 Александър Омарчевски, Наука за книгата, Редактор на издание реферирано 2018
2 Александър Омарчевски, Византийското богословие през XIV в: дискурсът за Божествените енергии, Редактор на издание реферирано 2016
3 Александър Омарчевски, От толерантност към признаване, Редактор на издание реферирано 2015
4 Александър Омарчевски, Книгата като медия, Редактор на издание реферирано 2013
5 Александър Омарчевски, Прот. Георги Флоровски In Memoriam, Редактор на издание реферирано 2012
6 Александър Омарчевски, Богословска мисъл, Редактор на издание реферирано 2003
7 Александър Омарчевски, П. И. Малицки. История на Християнската църква, т. І, Редактор на издание реферирано 2000
8 Александър Омарчевски, П. И. Малицки. История на Християнската църква, т. ІІ, Редактор на издание реферирано 2000
Редактор на сборник
1 Александър Омарчевски, 150 години от основаването на Българската екзархия (извори и изследвания), Редактор на сборник 2021
2 Александър Омарчевски, Християнство и философия, т. 2, Редактор на сборник 2014
Статия в научно списание
1 Александър Стоянов Омарчевски, Св. Атанасий Александрийски в изгнание (335-346), Forum Theologicum Sardicense prius Богословска мисъл, том:XXIII, брой:1, 2018, стр.:19-31, ISSN (print):1310-7909, Ref 2018
2 Александър Стоянов Омарчевски, Паладий, Диалог върху живота на Йоан Златоуст (превод от старогръцки)., Богословска мисъл , брой:2008 Supplementum, 2010, стр.:211-214, ISSN (print):ISSN 1310-7909, Ref 2010
3 Александър Стоянов Омарчевски, Павел Николов Павлов, История на богословието или богословие на историята, Богословска мисъл, брой:1-4, 2004, стр.:53-72, ISSN (print):ISSN 1310-7909, Ref 2004
4 Александър Стоянов Омарчевски, Проблемът за християнските корени на европейската цивилизация в текста на Конституцията на ЕС, Християнство и култура, брой:4, 2004, стр.:48-55, ISSN (print):ISSN 1311-9761, Ref 2004
5 Александър Стоянов Омарчевски, Баламандско изявление "Униатство" и съвременният стремеж към пълно общение (превод от английски), Богословска мисъл, брой:4, 2002, стр.:92-100, ISSN (print):ISSN 1310-7909, Ref 2002
6 Александър Стоянов Омарчевски, Официални документи на съвместната комисия за богословски диалог между Православната църква и Ориенталските православни църкви (превод от английски), Богословска мисъл, брой:3, 2002, стр.:118-132, ISSN (print):ISSN 1310-7909, Ref 2002
7 Александър Стоянов Омарчевски, Монофизитството до Халкидонския събор, Духовна култура, брой:8, 2000, стр.:1-16, ISSN (print):ISSN 0324-1373., Ref 2000
8 Александър Стоянов Омарчевски, Saint Anatolis, Patriarche de Constantinople (450-458), Etudes Balkaniques, брой:1-2, 1999, стр.:34-43, ISSN (print):ISSN 0324-1654, Ref 1999
9 Александър Стоянов Омарчевски, Отношението на папа Лъв І Велики към Халкидонския събор и монофизитството, отразено в неговата кореспонденция, История, брой:6, 1999, стр.:1-19, ISSN (print):ISSN 0861-3710, Ref 1999
10 Александър Стоянов Омарчевски, Христологията на монофизитите от V-VІ в., Философски форум, брой:4, 1999, стр.:51-56, ISSN (print):ISSN 1311-1213., Ref 1999
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Александър Стоянов Омарчевски, Има ли място за предмета "Религия" в българското училище?, Образование и възпитание за утре, редактор/и:Фондация "Човещина", издателство:Авангард Прима, 2015, стр.:118-127, ISBN:ISBN 978-954-9865-19-6, Ref 2015
2 Александър Стоянов Омарчевски, Кошмарът на Константин: Крисп и Фауста, От толерантност към признание, редактор/и:Александър Стоянов Омарчевски, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:73-87, ISBN:ISBN 978-954-07-3963-2, Ref 2015
3 Александър Стоянов Омарчевски, Does Christianity Matter for Europe, Church and Politics, редактор/и:Konrad Adenuer Stiftung - Wilfried Martens Centre, 2014, стр.:88-94, Ref 2014
4 Александър Стоянов Омарчевски, The Postmodern Challenges to Orthodoxy, Християнство и философия, редактор/и:Александър Стоянов Омарчевски, издателство:Паорадигма, 2014, стр.:185-194, ISBN:ISBN 978-954-326-214-4, Ref 2014
5 Александър Стоянов Омарчевски, Има ли значение християнството за Европа?, Църква и политика, редактор/и:Фондация "Конрад Аденауер" - Център "Вилфрид Мартенс", 2014, стр.:30-37, Ref 2014
6 Александър Стоянов Омарчевски, Предизвикателствата на постмодернизма към Православието, Християнство и философия, редактор/и:Александър Стоянов Омарчевски, издателство:Парадигма, 2014, стр.:11-20, ISBN:ISBN 978-954-326-214-4, Ref 2014
7 Александър Стоянов Омарчевски, Кошмарът на Константин: Крисп и Фауста, Црквене Студиjе, 2013, стр.:71-82, Ref 2013
8 Александър Стоянов Омарчевски, Човечност и християнски добродетели, Фондация "Човещина" (20 години) Алманах, издателство:Авангард Прима, 2013, стр.:120-127, ISBN:ISBN 978-619-160-220-9, Ref 2013
9 Александър Стоянов Омарчевски, Основните християнски добродетели, Човечността на човечеството, издателство:Авангард Прима, 2011, стр.:89-98, ISBN:ISBN 978-954-9865-13-4, Ref 2011
10 Александър Стоянов Омарчевски, The Challenges of the Bologna Process for the Europian Orthodox Schools of Theology, Particularly in the Doctoral Degree, Orthodox Tradition and the 21st Century, 2007, стр.:25-29, ISBN:ISBN 978-952-219-017-8, Ref 2007
11 Александър Стоянов Омарчевски, Предизвикателствата пред Болонския процес, Предизвикателствата пред науката във връзка с членстовото на България в ЕС, 2007, стр.:220-226, ISBN:ISBN 978-954-9329-39-1, Ref 2007
12 Александър Стоянов Омарчевски, The European Constitution and Orthodoxy in United Europe, Orthodoxy and the World Today, редактор/и:Тотю Коев, Александър Омарчевски, Павел Павлов, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2006, стр.:372-379, Ref 2006
13 Александър Стоянов Омарчевски, Европейската конституция и Православието в Обединена Европа, Православието и светът днес, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2006, стр.:363-371, ISBN:ISBN 13: 978-954-07-2337-2, Ref 2006
14 Александър Стоянов Омарчевски, Отношенията между Църква и държава според законите на император Юстиниан І (527-565), Сборник в чест на 80-год. на проф. протопр.д-р Радко Поптодоров, издателство:Изд. на ШУ "Преп. Константин Преславски", 2006, стр.:84-94, ISSN (print):ISSN 1310-9928., Ref 2006
15 Александър Стоянов Омарчевски, Публичният диспут между монофизитите-севириани и православните в двореца на император Юстиниан І (532 г.), Сборник с доклади от МНК посветена на 70-год. на проф. д-р Тотю Коев, 2005, стр.:96-100, ISBN:ISBN 954-524-469-0, Ref 2005
16 Александър Стоянов Омарчевски, Папа Вигилий (537-555) и спорът за "трите глави", Религия, образование и общество за един мирен свят, 2003, стр.:257-271, ISBN:ISBN 954-9634-20-5, Ref 2003
17 Александър Стоянов Омарчевски, Българската екзархия и учебно-просветното дело в Неврокопска епархия, Сборник Българската църква през вековете, 2002, стр.:246-255, ISBN:ISBN 954-07-1698-5, Ref 2002
18 Александър Стоянов Омарчевски, Участието на Негово Светейшество Патриарх Кирил във възстановяването на Българската Патриаршия, Сборник в чест на Кирил Патриарх Български, 2001, стр.:57-64, Ref 2001
Студия в научно списание
1 Александър Стоянов Омарчевски, Съборът "при Дъба" (403 г.), Богословска мисъл, брой:2008 Supplementum, 2010, стр.:122-143, ISSN (print):ISSN 1310-7909, Ref 2010
2 Александър Стоянов Омарчевски, В търсене на истината, ч. І, Богословска мисъл, брой:Supplementum I, 2003, стр.:1-79, ISSN (print):ISSN 1310-7909, Ref 2003
Студия в сборник (на конференция и др.)
Александър Стоянов Омарчевски, "Афтартодокетизмът" на император Юстиниан І, Богословски размисли, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2005, стр.:65-84, ISBN:ISBN 954-8329-67-0, Ref 2005
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Александър Омарчевски, Има ли място за предмета „Религия“ в българското училище? 2015
2 Секционен доклад, Александър Омарчевски, Има ли значение християнството за Европа 2014
3 Секционен доклад, Александър Омарчевски, Кошмарът на Константин: Крисп и Фауста 2013
4 Секционен доклад, Александър Омарчевски, Основните християнски добродетели 2011
5 Секционен доклад, Александър Омарчевски, Св. Йоан Златоуст и Антиохия 2007
6 Секционен доклад, Александър Омарчевски, Предизвикателствата на Болонския процес 2007
7 Секционен доклад, Александър Омарчевски, The Challenges of the Bologna Process for the European Orthodox Schools of Theology, Particularly in the Doctoral Degree 2006
8 Секционен доклад, Александър Омарчевски, Публичният диспут между монофизитите-севириани и православните в двореца на император Юстиниан І (532 г.) 2005
9 Секционен доклад, Александър Омарчевски, Европейската конституция и Православието в Обединена Европа 2004
10 Секционен доклад, Александър Омарчевски, Църква и държава в епохата на император Юстиниан І (527-565) 2004
11 Секционен доклад, Александър Омарчевски, Папа Вигилий (537-555) и спорът за "трите глави" 2003
12 Секционен доклад, Александър Омарчевски, Българската екзархия и учебно-просветното дело в Неврокопска епархия 2001
13 Секционен доклад, Александър Омарчевски, Участието на Негово Светейшество Патриарх Кирил във възстановяването на Българската Патриаршия 2001
Участие в редколегия
1 Александър Омарчевски, 550 години (1469 - 2019) от връщто на мощите на св. Йоан Рилски в Рилския манастир. Юбилеен сборник. С. 2020., Участие в редколегия 2020
2 Александър Омарчевски, Християнство и философия, т. 1, Участие в редколегия 2014
3 Александър Омарчевски, Светослав Риболов. Изворът на асирийското и халдейско християнство, Участие в редколегия 2013
4 Александър Омарчевски, Св. Климент Римски. Две послания до коринтяните, Участие в редколегия 2011
5 Александър Омарчевски, Богословски размисли - Сборник материали, Участие в редколегия 2005
Учебник
Александър Стоянов Омарчевски, Христоматия с изворови текстове за писмен кандидат-студентски изпит по Теология, УИ "Св. Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано 2006