Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Глория Христова
Научен проект
Глория Христова, Идентифициране на нагласите и оценките на гражданите за достъпа, качеството и използването на електронни публични услуги, Член, ФНИ, Номер на договора:КП-06-Н45/3 2020