Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Марина Апостолова-Димитрова
Дисертация д-р
Марина Георгиева Апостолова-Димитрова, „Иновативни технологии и подходи в обучението по музика в общообразователното училище“, диплома № СУ 2019 – 16 от 25.02.2019, , Ръководител:проф. д-р Ганка Неделчева 2019
Концерт
1 Марина Георгиева Апостолова-Димитрова, Изложба „5 нюанса“ 2023 Галерия „Алма матер“ Участие на студенти от специалност „Музика“, под ръководството на гл. ас. д-р Марина Апостолова в откриване на Изложба „5 нюанса“, посветена на 135-годишнината на Софийския университе 2023
2 Марина Георгиева Апостолова-Димитрова, „Знака за качество на Софийския университет“ 2023 СУ"Св. Климент Охридски" АУЛА Официално участие на камерен хор към кадесра "Музика и мултимедийни технологии" в церемонията по връчване на „Знака за качество на Софийския университет“. Ръководител гл.ас. д-р Марина Апостолова-Димитрова 2023
3 Марина Георгиева Апостолова-Димитрова, Концерт на Катедра "Музика и мултимедийни технологии" 2023 СУ"Св. Климент Охридски" АУЛА Концерт на Катедра "Музика и мултимедийни технологии" към ФНОИ, посветен на 135 години СУ "Св. Климент Охридски". В събитието участват вокалните състави на катедрата с ръководители гл.ас. д-р Марина Апостолова-Димитрова и гл.ас. д-р Рая Ковачева. 2023
4 Марина Георгиева Апостолова-Димитрова, Национални музикални награди за независима музика. 2023 СУ"Св. Климент Охридски" АУЛА Участие на Камерен хор към катедра "Музика и мултимедийни технологии" с ръководител гл.ас. д-р Марина Апостолова-Димитрова 2023
5 Марина Георгиева Апостолова-Димитрова, Официална церемония за откриване на академичната 2023/2024 година на ФИЛИАЛ БУРГАС 2023 Културен дом НХК, гр. Бургас 2023
6 Марина Георгиева Апостолова-Димитрова, "Nobody knows the trouble I've seen" African-American spiritual 2022 СУ"Св. Климент Охридски" Аудио и видео запис по повод край на учебната 2021/2022 година 2022
7 Марина Георгиева Апостолова-Димитрова, "Христос Воскресе" Петко Стайнов 2022 СУ"Св. Климент Охридски" Аудио и видео запис посветени на 125-годишнината от рождението на композитора Петко Стайнов. 2022
8 Марина Георгиева Апостолова-Димитрова, 25 години специалност „Публична администрация“ в Софийския университет. 2022 СУ"Св. Климент Охридски" АУЛА 2. Концертно участие на студенти от специалност „Музикална педагогика“ в честване на 25 години специалност „Публична администрация“ в Софийския университет. 2022
9 Марина Георгиева Апостолова-Димитрова, Лекция-семинар по повод 125-годишнината на акад. Петко Стайнов 2021 on-line (zoom) Лекцията-семинар по повод 125-годишнината на акад. Петко Стайнов бе организирана от гл.ас. д-р Марина Апостолова на дата 03.11.2021. Поради епидемичната обстановка събитието се състоя в онлайн платформата на ZOOM. В него взеха участие организаторите на събитието: гл.ас. Марина Апостолова, ас. Петко Стайнов, гл. ас. Силвана Карагьозова, гл. ас. Емилия Кабакова, гл. ас. Рая Ковачева. Рекламните видеоклипове са изработени от гл. ас. д-р. Силвана Карагьозова 2021
10 Марина Георгиева Апостолова-Димитрова, "AVE VERUM CORPUS" - В.А. МОЦАРТ 2020 КАТОЛИЧЕСКА КАТЕДРАЛА "СВЕТИ ЙОСИФ " СОФИЯ Аудио-видео запис на "AVE VERUM CORPUS" - мотет в D dur от В.А. Моцарт. 2020
11 Марина Георгиева Апостолова-Димитрова, ФЛАШМОБ за Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май 2020 НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ФЛАШМОБ за Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май, организираран от Делегацията на българските сициалисти в Европейския парламент. 2020
12 Марина Георгиева Апостолова-Димитрова, КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ 25 години специалност „МУЗИКА“ 2019 СУ "Климент Охридски" зала АУЛА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА С участието на: Камерна хорова формация, Вокална фолклорна формация и Народен оркестър с преподаватели: гл.ас. Марина Апостолова –Димитрова, Светла Цветкова и д-р Ангел Добрев На рояла ас. Десислава Бакалова 2019
13 Марина Георгиева Апостолова-Димитрова, Уъркшоп - концерт 2019 АУЛАТА 16.03.2019г. – АУЛАТА –Уъркшоп - концерт с участието на представителните хорови формации на Факултета по науки за образованието и изкуствата в Софийския университет и със специалното участие на Босфорски джаз хор. 2019
14 Марина Георгиева Апостолова-Димитрова, Катедра „Музика“ - „С БЪлгария в сърцето“ 2017 АУЛАТА 24.11.2017г.,АУЛАТА – Климентови дни 2017 Катедра „Музика“ - „С БЪлгария в сърцето“ – тържествен концерт с участие на студенти, гости и преподаватели. 2017
15 Марина Георгиева Апостолова-Димитрова, Коледен концерт 2017 АУЛАТА 16.12.2017г., АУЛАТА – Коледен концерт на стажантския състав на Детския радиохор, с диригент Венеция Караманова съвместно с Академичния хор при ФНПП, специалност "Музика", с диригент Марина Апостолова.Клавирен съпровод - Светлана Ананиевска. 2017
16 Марина Георгиева Апостолова-Димитрова, Катедра „Музика“ 2016 Яйцето – Участие на студентите от Катедра „Музика“ съвместно с Катедра „Спорт“ по случай награждаване на най-изявените студенти-спортисти от различни факултети, постигнали високи резултати в спортни състезания през годината и най-добрите треньори за 2016 година в Яйцето. 2016
17 Марина Георгиева Апостолова-Димитрова, Концерт на студентите от специалност Музика 2016 АУЛА 25.11.2016г. – Концерт на студентите от специалност Музика. Фолклорни камерни формации, народен оркестър, хор и солисти. 2016
Научен проект
1 Марина Апостолова-Димитрова, Разработване на иновативен модел за обучение по музикално-теоретични дисциплини чрез интегриране на дигитални клавишни инструменти в концертна среда , Ръководител, , Номер на договора: 80-10-94/26.04.2023 г. 2023
2 Марина Апостолова-Димитрова, "Activating Students in Online Classes" , Член, 2022
3 Марина Апостолова-Димитрова, „Влияние на социалните платформи при формиране на музикален вкус сред ученици 5-7 и 8-10 клас“, Член, , Номер на договора:РД-22-1637 2022
Статия в поредица
1 Марина Апостолова-Димитрова, ВОКАЛНО – ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА НА УЧИТЕЛЯ ПО МУЗИКА В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ. МЕТОДИКА ЗА РАБОТА С ДЕЦА БЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРАНО МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ФНОИ, Книга Изкуства, том:ГОДИШНИК на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Факултет по науки за образованието и изкуствата, брой:том 113, 2020, стр.:297-312, ISSN (online):ISSN 2738-7062 2020
2 Марина Апостолова-Димитрова, Два Авторски концерта на Симо Лазаров. Репортаж с аромат на юбилей, Сп. "Музикални хоризонти" 5, 2018 2018
3 Марина Апостолова-Димитрова, Концерт-презентация, посветен на 85 години от рождението на Димитър Христов, Сп. "Арт панорама", декември 2018 , 2018 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Марина Апостолова-Димитрова, Нагласи и перспективи в музикално-образователните дейности на учениците от 5-7 и 8-10 клас , Сборник четвърта научно-практическа конференция „Образование и изкуства: Традиции и перспективи“ , 2023 2023
2 Марина Апостолова-Димитрова, Предизвикателства на образователния процес по музика в общообразователната училищна подготовка при условията на дистанционна форма на обучение, ОПТИМИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА, издателство:УИ “ Св. Климент Охридски „, 2022, ISBN:978-954-07-5459-8 2022
3 Марина Апостолова-Димитрова, СПЕЦИФИКА И ЗАТРУДНЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИРИЖИРАНЕ ПРИ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „МУЗИКА” КЪМ КАТЕДРА „МУЗИКА И МУЛТИМЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ“, Сборник Трета научно-практическа конференция „Образование и изкуства: Традиции и перспективи“ , 2022, стр.:692-699, ISSN (print):ISSN 2738-8999 2022
4 Марина Апостолова-Димитрова, КОМУНИКАЦИЯТА С МУЗИКА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ, "Образование и изкуства: традиции и перспективи" Втора научно-практическа конференцияВтора, 2021, стр.:747-754, ISSN (online):ISSN 2738-8999 2021
5 Марина Апостолова-Димитрова, Диригентската практика в общообразователното училище. Kомпетентности и умения на учителя по музика., "ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ"Сборник доклади от Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков, издателство: 2020 Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, стр.:872-878, ISBN:978-954-07-5061-3 2020
6 Марина Апостолова-Димитрова, За класическата музика и музикалните предпочитания на децата в общообразователното училище , „Докторантски четения’2018”, Сборник с материали от научна среща на докторанти в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ , Publisher:Марс 09, 2019, ISSN (online):2367-4873 2019
Студия в поредица
1 Марина Апостолова-Димитрова, „Влияние на социалните платформи при формиране на музикален вкус сред ученици 5-7 и 8-10 клас“ , ГОДИШНИК на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Факултет по науки за образованието и изкуствата КНИГА ИЗКУСТВА, issue:116, 2023 2023
2 Марина Апостолова-Димитрова, ПЕДАГОГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ПРИ РАЗПЯВАНЕ И ЗАТРУДНЕНИЯ В ПЕВЧЕСКИЯ ПРОЦЕС НА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ БЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРАНО ВОКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, ГОДИШНИК на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Факултет по науки за образованието и изкуствата КНИГА ИЗКУСТВА, брой:том 114, 2021, стр.:169-184, ISSN (print):ISSN 2738-7062 2021
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Марина Апостолова-Димитрова, Нагласи и перспективи в музикално-образователните дейности на учениците от 5-7 и 8-10 клас 2023
2 Секционен доклад, Марина Апостолова-Димитрова, СПЕЦИФИКА И ЗАТРУДНЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИРИЖИРАНЕ ПРИ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „МУЗИКА” КЪМ КАТЕДРА „МУЗИКА И МУЛТИМЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ“ 2022
3 Секционен доклад, Марина Апостолова-Димитрова, Предизвикателства на образователния процес по музика в общообразователната училищна подготовка при условията на дистанционна форма на обучение 2021
4 Секционен доклад, Марина Апостолова-Димитрова, КОМУНИКАЦИЯТА С МУЗИКА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 2021
5 Секционен доклад, Марина Апостолова-Димитрова, Диригентската практика в общообразователното училище. Kомпетентности и умения на учителя по музика. 2020