Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Антон Панчев
Статия в научно списание
1 Антон Панчев, Етнически състав на населението в Западна Македония през Втората световна война по албански официални статистики, Македонски преглед, брой:4, 2018, стр.:139-148, ISSN (print):0861-2277 2018
2 Антон Панчев, Албанската историография за миналото, настоящето и бъдещето на Македония, Македонски преглед, брой:4, 2017, стр.:105-114, ISSN (print):0861-2277 2017
3 Антон Панчев, Пълумб Калаба, Случаите „Косово” и „Крим”: сравнителен анализ, Минало, брой:3, 2015, стр.:74-89, ISSN (print):1310 - 3415 , в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
Антон Панчев, "Стратегическата дълбочина" на Ахмет Давутоглу и турската политика на Балканите – случаят Косово, Диалогът Изток-Запад: многопосочност на прочитите, редактор/и:Антоанета Николова, 2015, стр.:240-246, ISBN:978-954-00-0041-1 2015