Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Мина Тасева-Бенчева

ORCID ID: 0000-0002-1769-4120
Дисертация д-р
Мина Тасева-Бенчева, Hieros Logos : la notion de discours sacré dans les religions de l'Antiquité gréco-romaine Hieros logos. Понятието свещено слово в религиите от Гръко-римската античност, Université de Strasbourg / Университет на Страсбург, Ръководител:prof. Laurent Pernot / проф. Лоран Перно 2014
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Мина Тасева-Бенчева, Весела Атанасова, Творческа работилница: Детска епиграфска школа в рамките на академична седмица "Непознатите Балкани" към проекта Създаване и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, 30.08.2023, 2023
2 Мина Тасева-Бенчева, Аналинични библиографски справки in Stenuit, B., Bibliographie analytique de la prière grecque et romaine. Supplément 2009-2013, ISBN: 978-2-503-56779-2 на: (1) Demetriou, D., « Τῆς πᾶσης ναυτιλίης φύλαξ : Aphrodite and the Sea », Kernos, 23, 2010, 67-89 (2) Petsalis-Diomidis, A., Truly beyond Wonders. Aelius Aristides and the Cult of Asklepios, Oxford, University Press, 2010, XXIV-315, Brepols 2016
3 Мина Тасева-Бенчева, Аналитични библиографски прегледи in в Lehmann, Y., Pernot, L., Stenuit, B., Bibliographie analytique de la prière grecque et romaine. Supplément à la deuxième édition. Années 2004-2008 et complément des années antérieures, 2013, ISBN: 978-2-503-54962-0 на: (1) Barbantani, S., « Goddess of Love and Mistress of the Sea : Notes on a Hellenistic Hymn to Arsinoe-Aphrodite (P. Lit. Goodsp. 2, I-IV) », Ancient Society, 35, 2005, 135-165; (2) Burkert, W., « Ritual between Ethology and Postmodern Aspects : Philological-historical Notes », Stavrianopoulou, E., Ritual and Communication in the Graeco-Roman World, Kernos, 16, Liège, 2006, 23-35; (3) Fletcher, J., « A trickster’s Oaths in the Homeric Hymn to Hermes », American Journal of Philology, 129 (1), 2008, 19-46; (4) Stehle, E., « Prayer and Curse in Aeschylus’ Seven against Thebes », Classical Philology, 100, 2005, 101-122, Brepols 2013
Научен проект
Мина Тасева-Бенчева, Динамика на идентичностите в Дунавския регион (по примера на Видин, Лом и Козлодуй), Член, , Номер на договора:BG- 175467353-2022-07-00010 2023
Научно ръководство
Мина Тасева-Бенчева, Еврейството в Дура-Европос през III век, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Николай Кабадийски, ФН 30018 (сп. Хебраистика) 2019
Превод на статия
1 Мина Тасева-Бенчева, Перно, Л., "Френската трибуна": някои размисли за ролята на реториката в културата на събранията, in Донка Петрова, Герасим Петрински, Росица Йорданова, Мина Тасева-Бенчева, „Говори, за да те видя“. Сборник в чест на 75-годишнината на проф. д.ф.н. Донка Александрова, 195-202, ISBN:978-954-07-5397-3, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2022
2 Мина Тасева-Бенчева, Салазар, Ф.-Ж., Размисли за реториката и идентитарния национализъм, in Донка Петрова, Герасим Петрински, Росица Йорданова, Мина Тасева-Бенчева, „Говори, за да те видя“. Сборник в чест на 75-годишнината на проф. д.ф.н. Донка Александрова, 590-603, ISBN:978-954-07-5397-3, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2022
3 Mina Tasseva Bencheva, Bojkova, B., Données numismatiques sur les cultes isiaques de Serdica, in Атанасова, В., Брико, Л., Египетските култове в Сердика / Atanassova, V., Bricault, L., Les cultes isiaques à Serdica, 60-79, ISBN:978-954-326-420-9, 978-954-90714-0-5, Paradigma, Sofia, International 2020
4 Mina Tasseva Bencheva, Mavrov, G., Saltirova-Pavlova, K., Le Sérapeum de Serdica – un essai de reconstruction, in Атанасова, В., Брико, Л., Египетските култове в Сердика / Atanassova, V., Bricault, L., Les cultes isiaques à Serdica, 80-105, ISBN:978-954-326-420-9, 978-954-90714-0-5, Paradigma, Sofia, International 2020
5 Мина Тасева-Бенчева, Салазар, Ф.-Дж., Реторика на ислямския терор относно Халифата, in Александрова, Д., Реторика във времето, 193-199, ISBN:978-954-490-553-8, Екс – Прес 2017
6 Мина Тасева, Абът, Д. П., „Неподходяща тема”: религията и красноречието в Британия от епохата на новото време“, in Методиева, Л., Перно, Л., „Нови изследвания по история на реториката“, 514-522, ISBN:978-954-07-3053-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2010
7 Мина Тасева, Брейж, Б., „Кръвосмешението в римските декламации“, in Методиева, Л., Перно, Л., „Нови изследвания по история на реториката“, 184-200, ISBN:978-954-07-3053-0, София 2010
8 Мина Тасева, Гейнс, Р., „Цицерон и софистите“, in in Методиева, Л., Перно, Л., „Нови изследвания по история на реториката“, 132-145, ISBN:978-954-07-3053-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2010
9 Мина Тасева, Грийн, Л., „Библейското красноречие в Англия от XVII век“, in Методиева, Л., Перно, Л., „Нови изследвания по история на реториката“, 480-490, ISBN:978-954-07-3053-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2010
10 Мина Тасева, Едуардс, M., „Боговете в творчеството на атическите оратори, in Методиева, Л., Перно, Л., „Нови изследвания по история на реториката“, 385-392, ISBN:978-954-07-3053-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2010
11 Мина Тасева, Йон, С.-Дж., „Реторика на елементарните частици и реторика на вълновото движение“, in Методиева, Л., Перно, Л., „Нови изследвания по история на реториката“, 27-37 , ISBN:978-954-07-3053-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2010
12 Мина Тасева, Калболи, Г., „Декламации и историография в IV в. сл. Хр.“, in Методиева, Л., Перно, Л., „Нови изследвания по история на реториката“, 158-183, ISBN:978-954-07-3053-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2010
13 Мина Тасева, Камарго, М., „Оратори в черно: бенедиктинските монаси и възраждането на реториката в средновековен Оксфорд“, in Методиева, Л., Перно, Л., „Нови изследвания по история на реториката“, 346-355, ISBN:978-954-07-3053-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2010
14 Мина Тасева, Ким, Н.-Д., „Силата на речта в Горгиевата Възхвала на Елена“, in Методиева, Л., Перно, Л., „Нови изследвания по история на реториката“, 79-91, ISBN:978-954-07-3053-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2010
15 Мина Тасева, Ким, Х., „Влиянието на будистката легенда върху Романа на Варлаам и Йоасаф: реторически и религиозни способи на убеждаване“, in Методиева, Л., Перно, Л., „Нови изследвания по история на реториката“, 425-436, ISBN:978-954-07-3053-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, International 2010
16 Мина Тасева, Ла Шарите, К., „Ораторът Анри III, един нов галски Херакъл“, in Методиева, Л., Перно, Л., „Нови изследвания по история на реториката“, 251-267, ISBN:978-954-07-3053-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2010
17 Мина Тасева, Лейрс, Дж., „Напредъкът на Бънян и застоят на Гленвил: разказ и стазис в английската религиозна реч от късните години на седемнадесети век“, in Методиева, Л., Перно, Л., „Нови изследвания по история на реториката“, 505-513, ISBN:978-954-07-3053-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2010
18 Мина Тасева, Леф, M., „Полезното, почтеното и сакралното: реторическите топоси и религиозната принуда“, in Методиева, Л., Перно, Л., „Нови изследвания по история на реториката“, 371-382, ISBN:978-954-07-3053-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2010
19 Мина Тасева, Лихански, Я., „Теология на освобождението“ и нейните традиции в Полша: Църквата, политика и реторика през 1981 1989 г.“, in Методиева, Л., Перно, Л., „Нови изследвания по история на реториката“, 535-545, ISBN:978-954-07-3053-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2010
20 Мина Тасева, М., Мехтонен, П. M., „Реториката срещу Реториката: Авангардният манифест“, in Методиева, Л., Перно, Л., „Нови изследвания по история на реториката“, 289-300, ISBN:978-954-07-3053-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2010
21 Мина Тасева, Малом, Ф., „Хармонията на знанието: от реторичния до музикалния модел“, in Методиева, Л., Перно, Л., „Нови изследвания по история на реториката“, 201-230, ISBN:978-954-07-3053-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2010
22 Мина Тасева, Мейне, Р., „Защо Трактат по библейска реторика?“, in Методиева, Л., Перно, Л., „Нови изследвания по история на реториката“, 449-457, ISBN:978-954-07-3053-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2010
23 Мина Тасева, Мишел, A., „Речта, вярата и красотата: Гърция, Рим и Средновековното християнство“, in Методиева, Л., Перно, Л., „Нови изследвания по история на реториката“, 333-345, ISBN:978-954-07-3053-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2010
24 Мина Тасева, Морети, Г., „Цицерон като алегория: метаморфозирането на историческата личност в парадигна на римското красноречие“, in Методиева, Л., Перно, Л., „Нови изследвания по история на реториката“, 146-157, ISBN:978-954-07-3053-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2010
25 Мина Тасева, Ноел, M.-П., „Да рисуваш или да пишеш речи? Платон, Алкидам и Изократ за логографията“,in Методиева, Л., Перно, Л., „Нови изследвания по история на реториката“, 92-106, ISBN:978-954-07-3053-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2010
26 Мина Тасева, Перно, Л., „Реториката и религията“, in Методиева, Л., Перно, Л., „Нови изследвания по история на реториката“, 303-320, ISBN:978-954-07-3053-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2010
27 Мина Тасева, Спина, Л., „Падение и възход на религията и реториката“, in Методиева, Л., Перно, Л., „Нови изследвания по история на реториката“, 321-332, ISBN:978-954-07-3053-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2010
28 Мина Тасева, Торбус, С., „Реторическо разположение на Коринтяни, 11, 2, 16 и въпросът за булото“, in Методиева, Л., Перно, Л., „Нови изследвания по история на реториката“, 458-470, ISBN:978-954-07-3053-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2010
29 Мина Тасева, Уолцър, A., „Смесването на гражданското републиканство, изискана култура и християнството в Лекциите по реторика на Хю Блеър“, in Методиева, Л., Перно, Л., „Нови изследвания по история на реториката“, 282-288, ISBN:978-954-07-3053-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2010
30 Мина Тасева, Филоненко, M., „Реториката на Св. Павел и терминологията от Кумран“, in Методиева, Л., Перно, Л., „Нови изследвания по история на реториката“, 439-448, ISBN:978-954-07-3053-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2010
31 Мина Тасева, Фюмароли, M., „История на реториката в съвременна Европа“, in Методиева, Л., Перно, Л., „Нови изследвания по история на реториката“, 15-26, ISBN:978-954-07-3053-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2010
32 Мина Тасева, Хименес, A. M., „Значението на произнасянето (pronuntiatio) в Църковна реторика (1576 г.) на монаха Луис де Гранада“, in Методиева, Л., Перно, Л., „Нови изследвания по история на реториката“, 493-504, ISBN:978-954-07-3053-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2010
33 Мина Тасева, Чен, Р., „За китайската религиозна реторика“, in Методиева, Л., Перно, Л., „Нови изследвания по история на реториката“, 356-370, ISBN:978-954-07-3053-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2010
34 Мина Тасева, Чико Рико, Ф., „Преводът като реторическо и граматическо упражнение“, in Методиева, Л., Перно, Л., „Нови изследвания по история на реториката“, 58-75, ISBN:978-954-07-3053-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2010
35 Мина Тасева, Шарбонел, Н., „Жак-Жак Русо и фигурите, приети буквално“, in Методиева, Л., Перно, Л., „Нови изследвания по история на реториката“, 268-281, ISBN:978-954-07-3053-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2010
36 Мина Тасева, Шасиние, M., „Речта на трибуна Лициний Мацер пред плебеите (Салустий, Истории, III, 48 M = 3, 34 McGushin)“, in Методиева, Л., Перно, Л., „Нови изследвания по история на реториката“, 116-131, ISBN:978-954-07-3053-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2010
37 Мина Тасева, Юнис, Х., „Прозрачности и доверие в античната реторика и поетика“, in Методиева, Л., Перно, Л., „Нови изследвания по история на реториката“, 107-115, ISBN:978-954-07-3053-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2010
38 Mina Tasseva, Alexandrova, D., „Aspects rhétoriques du discours historique", in Pernot, L., New Chapters in the History of Rhetoric, 31-42 , ISBN:978-90-04-17502-0, 9789047428473, Brill, Leiden, Boston, International 2009
39 Mina Tasseva, Daletski, Tch., „La rhétorique militaire en Russie“, in Pernot, L., New Chapters in the History of Rhetoric, 261-267, ISBN:978-90-04-17502-0, 9789047428473, Brill, Leiden, Boston, International 2009
40 Mina Tasseva, Metodieva, L., „La question des rapports entre l’Église et l’État dans la rhétorique parlementaire en Bulgarie“, in Pernot, L., New Chapters in the History of Rhetoric, 611-623, ISBN:978-90-04-17502-0, 9789047428473, Brill, Leiden, Boston, International 2009
41 Mina Tasseva, Rozhdestvenski, A., „La rhétorique du simulacrum : analogies historiques“, in Pernot, L., New Chapters in the History of Rhetoric, 43-52, ISBN:978-90-04-17502-0, 9789047428473, Brill, Leiden, Boston, International 2009
42 Mina Tasseva, Rumenchev, V., „Art oratoire et argumentation dans le Livre de Job“, in Pernot, L., New Chapters in the History of Rhetoric, 523-535, ISBN:978-90-04-17502-0, 9789047428473, Brill, Leiden, Boston, International 2009
Статия в научно списание
1 Mina Tasseva Bencheva, Looted Judaica and European Cultural Historical Heritage, Public Policy, issue:4, 2021, pages:75-82, ISSN (online):1314-2313, Ref 2021
2 Mina Tasseva, The Revival Of The Study of Rhetoric in Contemporary Bulgaria, Rhetorica, vol:XXXII, issue:1, 2014, pages:62-74, ISSN (print):1533-8541, doi:https://doi.org/10.1525/rh.2014.32.1.62, International 2014
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Mina Tasseva Bencheva, Ce que le séjour d’Ovide à Tomes nous apprend sur le culte d’Isis au début de l’Empire, Сборник с доклади "Египетските култове по крайбрежието на Черно море" (под печат), editor/s:Весела Атанасова, Лоран Брико, Publisher:ИБЦТ, 2023 2023
2 Мина Тасева-Бенчева, Посока изток: мизрахът и символиката на молитвата в юдаизма след разрушаването на Храма през 70 г., Сборник с доклади от конференцията „Единство и разделение в езиците, литературите и културите“ (под печат), Publisher:СУ "Св. Климент Охридски", 2023 2023
3 Мина Тасева-Бенчева, Няколко размисли върху обучението на Демостен и неговия образ на оратор , Говори, за да те видя. Сборник в чест на 75-годишнина на проф. дфн Донка Александрова, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, pages:375-382, ISBN:978-954-07-5397-3, Ref 2022
4 Мина Тасева-Бенчева, Тракия и траките в света на античния роман: теми, интерпретации, топоси, Thracia, Publisher:Институт за балканистика с Център по тракология - Българска академия на науките, 2022, pages:293-300, ISSN (online):0204-9872, Ref 2022
5 Мина Тасева-Бенчева, Религия, многообразие и взаимодействие по тракийските земи – примерът на еврейската общност в района на Филипопол (1-4 в.), Thracia XXV. Древна Тракия и траките: сакрално и профанно, редактор/и:Лозанова-Станчева, В., Фол, В., Порожанов, К., издателство:БАН, 2020, стр.:240-249, ISSN (print):0204-9872 2020
6 Мина Тасева-Бенчева, Aspects de l’image de la Thrace dans le discours religieux de l’Antiquité, Thracia XXIV: Epopteia. Сборник в чест на 85-годишнината от рождението на проф. д.н. Александър Фол, редактор/и:Лозанова-Станчева, В., Фол, В., издателство:БАН, 2019, стр.:236-245, ISSN (print):0204-9872 2019
7 Mina Tasseva Bencheva, Orphée et Pythagore dans les témoignages sur les discours sacrés (hieroi logoi) de l’époque impériale, Figures mythiques et discours religieux dans l’Empire gréco-romain, editor/s:Chapot, F., Goeken, J., Pfaff-Reydellet, M., Publisher:Brepols, 2018, pages:71-77, ISBN:978-2-503-58079-1, 978-2-503-58080-7, doi:https://doi.org/10.1484/M.RRR-EB.5.115812, International 2018
8 Мина Тасева-Бенчева, Ораторът и наследството на поезията в Гръко-римската империя, Реторика във времето, издателство:Екс – Прес, 2017, стр.:70-78, ISBN:978-954-490-553- 2017
9 Мина Тасева-Бенчева, Нови перспективи в изучаването на историята на религиите и техния сравнителен анализ, Религиозни светогледи и ценностите на XXI в., редактор/и:Крикорян, Р., Пенов, Ст., издателство:БАН, 2016, стр.:247-260, ISBN:978-954-392-412-7 2016
10 Мина Тасева, Свещеното слово (hieros logos) като форма на религиозна реторика в гръцката Античност, Нови изследвания по история на реториката, редактор/и:Методиева, Л., Перно, Л., 2010, стр.:407-424, ISBN:978-954-07-3053-0 2010
11 Mina Tasseva, Le « discours sacré » (hieros logos) : une forme de rhétorique religieuse dans l’Antiquité grecque, New Chapters in the History of Rhetoric, editor/s:Pernot, L., Publisher:Brill, 2009, pages:445-465, ISBN:978-90-04-17502-0, 9789047428473, doi:https://doi.org/10.1163/ej.9789004175020.i-656.96, International 2009
Съставителска дейност
Донка Петрова, Герасим Петрински, Росица Йорданова, Мина Тасева-Бенчева, „Говори, за да те видя“. Сборник в чест на 75-годишнината на проф. д.ф.н. Донка Александрова“, ISBN:978-954-07-5397-3, Университетско издателество "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, International 2022
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Мина Тасева-Бенчева, Понятието “ентусиазъм” (enthousiasmos) и няколко модела на поведение, свързани с него в античната култура 2023
2 Секционен доклад, Мина Тасева-Бенчева, Изида, повелителка на зрението: наблюдения върху ареталогията на Изида от Маронея 2023
3 Секционен доклад, Мина Тасева-Бенчева, Посока изток: символика на молитвата в юдаизма след разрушаването на Храма през 70 г. 2023
4 Секционен доклад, Мина Тасева-Бенчева, Хипотой от Перинт и топосът за разбойника в античния роман (Ксенофонт Ефески, „Аброком и Антия“) 2022
5 Секционен доклад, Мина Тасева-Бенчева, Античната синагога и нейната общност: аспекти от културния облик на еврейството в района на античен Филипопол 2022
6 Секционен доклад, Мина Тасева-Бенчева, Ovid in Tomis and the cult of Isis in the early Roman Empire 2022
7 Секционен доклад, Мина Тасева-Бенчева, Образи на синкретизма сред еврейските общности в диаспората 2021
8 Секционен доклад, Mina Tasseva Bencheva, Pythagore, les pythagoriciens et les hieroi logoi. 2021
9 Секционен доклад, Мина Тасева-Бенчева, Тракия и траките в света на античния роман: теми, интерпретации, топоси 2020
10 Секционен доклад, Mina Tasseva Bencheva, Религия, многообразие и взаимодействие по тракийските земи – примерът на еврейската общност в района на Филипопол (I–IV в.) 2019
11 Секционен доклад, Мина Тасева-Бенчева, Аспекти от образа на Тракия в античната религиозна комуникация 2018
12 Секционен доклад, Мина Тасева-Бенчева, Стратегии и способи на комуникацията между културите в рамките на елинистическия юдаизъм 2018
13 Секционен доклад, Мина Тасева-Бенчева, Реторика и пайдея. Обучението на Демостен и неговият модел на оратор 2016
14 Секционен доклад, Mina Tasseva Bencheva, Culte public et religion privée. L’héritage gréco-romain dans la pensée sur la diversité religieuse 2016
15 Секционен доклад, Мина Тасева-Бенчева, Ораторът и наследството на поезията в Гръко-римската империя 2015
16 Секционен доклад, Mina Tasseva Bencheva, Les figures d’Orphée et de Pythagore dans les témoignages sur le discours sacré de l’époque impériale 2014
17 Секционен доклад, Mina Tasseva Bencheva, Rhétorique et inspiration : les circonstances de la traduction de la Septante d’après Philon d’Alexandrie, De vita Mosis 2011
18 Секционен доклад, Mina Tasseva Bencheva, Rhetoric and Juridical Culture: From Hadrian Jurists to Medieval Glossatores. Commentaire 2011
19 Секционен доклад, Mina Tasseva Bencheva, Le portrait de Pérégrinos chez les chrétiens : l’anti-éloge d’un homme divin (Lucien, De la mort de Pérégrinos) 2010
20 Секционен доклад, Mina Tasseva Bencheva, La rhétorique religieuse dans l’Antiquité gréco-romaine, www.uoh.fr 2009
21 Секционен доклад, Mina Tasseva Bencheva, La rhétorique et la notion de discours sacré (hieros logos) 2009
22 Секционен доклад, Mina Tasseva Bencheva, Une révélation religieuse : le hieros logos de Timarque (Plutarque, De genio Socratis, 22, 24) 2008
Участие в редколегия
1 Мина Тасева-Бенчева, Атанасова, В., Лозанова-Станчева, В., Брико, Л., Тасева-Бенчева, М., Египетските култове в Сердика / Atanassova, V., Lozanova-Stancheva, V., Bricault, L., Tasseva-Bencheva, M., Les cultes isiaques à Serdica, ISBN 978-954-326-420-9, 978-954-90714-0-5, Участие в редколегия 2020
2 Мина Тасева-Бенчева, Ценев, Л., Кръстарска, С., Тасева-Бенчева, М., Александрова, Д., Реторика във времето, ISBN: 978-954-490-553-8, Участие в редколегия 2017