Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Веселина Ветова-Павлова
Дипломна работа
Веселина Валериева Ветова-Павлова, Оптимизиране на размера на графични изображения във формата PNG с цел ефективно използване в Web-страници, Факултет по математика и информатика, Ръководител:Антоний Попов 2010
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Ветова, В, Бойчев, П, Classification of Methods for Description of Textures – a Review, Doctoral Conference in Mathematics, Informatics and Education – Advanced Research in Mathematics and Computer Science (MIE 2014), editor/s:Peter Sloup, Krassen Stefanov, Alexandra Soskova, Ivan Koytchev, Pavel Boytchev, 2014, pages:58-65 2014
2 Ветова, В, Increasing the Level of PNG Compression of Grayscale, Natural Images by Applying Noise Reduction Filters on Color Data, Doctoral Conference in Mathematics, Informatics and Education – Advanced Research in Mathematics and Computer Science (MIE 2013), editor/s:Peter Sloup, Krassen Stefanov, Nadya Zlateva, Ivan Koytchev, Pavel Boytchev, 2013, pages:49-57 2013