Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Петя Славова
Дипломна работа
Славова, П., София – модерна столица на България. Върху примера на общественото сградопоявяване и сградопострояване: 1878-1912 , Софийски университет, Ръководител:Лиляна Деянова 2000
Дисертация д-р
Slavova, P, Métamorphoses de la profession d’architecte en Bulgarie : réglementation, exercice et organisations professionnelles, Free University of Brussels (ULB), Ръководител:Jean-Michel De Waele 2006
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Slavova, P., Todorova, R., Kabakchieva, P., Denisova, N., ESCAPE: European Shrinking Rural Areas: Case study Troyan-Apriltsi-Ougarchin, Bulgaria, 80 pages, ESPON EGTC: Luxembourg 2020
2 Stoeva, S., P. Slavova, Z. Georgieva., Development of the organic sector in post-socialist Bulgaria 1990-2013. In: Rahmann, G. and Aksoy, U. (Eds.) Building Organic Bridges, Johann Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig, Germany, 1, Thuenen Report (20) 2014
3 Stoeva, S., P. Slavova, Z. Georgieva, Organic Farming in Bulgaria:the State & Subsidies, ARC2020 2014
4 Slavova, P, Recension du Rapport de recherche: Olivier Favereau (éd.) 2010, Les avocats, entre Ordre professionnel et Ordre marchand, Revue Canadienne Droit et Société, vol 27, n°2, pp.280-282 2012
5 Славова, П. (Чавдарова, Т. и Стоева, С.), Социологията трябва да развие чувствителност към темпоралността, интервю с проф. Дейвид Старк, Социологически проблеми, кн. 3-4, стр. 97-113 2009
6 Славова, П., Бидейки в обществото: социалната връзка пред изпитанието на културите, XVIII конгрес на Международната асоциация на френскоговорящите социолози, Социологически проблеми , кн. 3-4 2008
Книга
1 Славова, П., Георги Найденов и Тексим-Имекстраком. "Комисионерска" икономика и стопанска автономия през социализма от 60-те , Сиела, София, Рецензирано 2017
2 Stoeva, S., Slavova, P., Pickard, D., Georgieva, Z., Organic Agriculture in Bulgaria (1990-2012). Sociological Interpretations, Sofia university press "St. Kliment Ohridski"&FiBL, Sofia-Frick, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
3 Славова, П., „Какъв да стана? С какво да се захвана? Професионални реализации на дипломираните по социология от Софийски университет: 1990-2006, Изток-Запад, София, Рецензирано 2010
4 Slavova, P., Chavdarova, T., Stoeva, S., Market as Networks, Sofia University Press, Рецензирано 2010
5 Slavova, P., Les professions libérales pendant le socialisme : le cas des architectes en Bulgarie, Presse de l’Université de Sofia , Рецензирано 2009
Научен проект
1 Петя Славова, RUSTIK - Rural Sustainability Transitions through Integration of Knowledge for improved policy processes, Ръководител, Европейска комисия, Номер на договора:763912 2022
2 Петя Славова, Connecting consumers and producers to rebalance farmers’ position through Ambassadors trainings (COCOREADO), Член, Европейска комисия, Номер на договора:101000573 2021
3 Петя Славова, European Forum for a Comprehensive Vision on Urban Agriculture (EFUA), Член, Европейска комисия, Номер на договора:101000681 2020
4 Петя Славова, Оценка на социално икономическото въздействие от дейности, насочени към опазване на КИН: случаят на исторически комплекс в с. Белчин (етнографски музей, църква Св. Петка и късно антична крепост Цари Мали Град), Член, ЦВП Наследство.БГ при СУ "Св. Климент Охридски" 2020
5 Петя Славова, The Future of Europe’s Shrinking Rural Regions: Trends, Perspectives and New Agendas for Territorial Governance, Ръководител, European Commission 2019
6 Петя Славова, Създаване на комплексна методология за оценка на социално-икономическото въздействие от дейности, насочени към опазване на културното наследство, Член, ЦВП Наследство.БГ при СУ "Св. Климент Охридски" 2019
7 Петя Славова, Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks, Член, European Commission, Номер на договора:773418 2018
8 Петя Славова, Георги Найденов и Тексим: стопански предприятия и социалистически режим в България, Член, Фондация "Америка за България" и Институт за изследване на близкото минало 2014
9 Петя Славова, Addressing socio-economic regional disparities: the potential of organic farming for strengthening rural areas in Bulgaria, Член, Българо-швейцарска научно-изследователска програма 2013-2016, Номер на договора:IZEBZ0_142974/1 2013
10 Петя Славова, Impact of research on agriculture in EU, Ръководител, Европейска комисия, Номер на договора:609448 2013
11 Петя Славова, Режимът и обществото в България 1956 – 1989 г.: От разширено възпроизводство към социална и политическа промяна, Член, Европейска комисия, Номер на договора:269608 2013
12 Петя Славова, Lawyers and the Socialist Regime in Bulgaria: Sovietization of the Profession and Local Resistance Practices, Ръководител, Фондация "Америка за България" и Център за академични изследвания София, Номер на договора:13-AFB 2011
13 Петя Славова, Свободните професии като скрити фигури на социализма: адвокатската професия в България през периода 1944-1952, Член, Дом за науките за човека София 2010
14 Петя Славова, "Какъв да стана? С какво да се захвана?" Професионални реализации на дипломираните по социология от СУ Св. Климент Охридски (1990-2006) , Член, НИС-СУ/ МОН 2009
15 Петя Славова, Професионалната реализация на социолозите в България през периода 1990-2006 г.: между пазара на труда, публичните политики и висшето образование, Ръководител, ФНИ, Номер на договора:02-230 2009
16 Петя Славова, Trans-national co-operation among National Contact Points for Socio-economic sciences and the Humanities (SSH NCPs), Член, Европейска комисия 2008
17 Петя Славова, Пост-докторска изследователска стипендия Фернан Бродел, Член, Maison des Sciences de l'Homme et de la Société 2008
18 Петя Славова, Професионалната реализация на дипломираните социолози от Софийски университет: 1990-2006 г, Ръководител, НИС-СУ/ МОН 2008
19 Петя Славова, HESP Academic Fellowship program, Фондация „Отворено общество”, Будапеща, Член, Отворено общество Будапеща 2007
Научно ръководство
1 Петя Славова, Лекарската професия: конструиране на призвание и признание в контекстът на здравната реформа от 1998 г. насам., катедра Социология, Софийски университет дисертация д-р:Михаела Монова 2026
2 Петя Славова, Морални употреби на природата - стойност и ценност в контекста на следприсъединителния период в България, Софийски университет дисертация д-р:Росалина Тодорова 2024
3 Петя Славова, Трудът в дигиталните платформи: кой, как и защо? Изследване на опитът на работещи чрез дигитални платформи работници от България, предлагащи дигитални услуги (2019-2023), Катедра Социология, Софийски университет дипломна работа:Стефан Стефанов 2023
4 Петя Славова, Потребление на храни и напитки в контекста на социално-икономическите трансформации в България в началото на 21 в: върху примера на крафт бирата и хляба, СУ "Св. Кл. Охридски" дисертация д-р:Нина Денисова 2021
5 Петя Славова, „Сравнително изследване на нагласите за работа и предпочитанията към мотивационните фактори при служители от публичния и от частния сектор“, Софийски университет "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Диляна Стефанова 2020
6 Петя Славова, Лекари, пациенти и държава: анализ на условията за не-автономия на една свободна професия, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Михаела Монова 2020
7 Петя Славова, Процесът на „договаряне“ на двойната (не)сигурност: трудова и професионална реализация на работещи бежанци със статут в България (2016-2019), Софийски университет, МП Трудови пазари и развитие на човешките ресурси дипломна работа:Катерина Георгиева 2020
8 Петя Славова, Влияние на гъвкавото пълно работно време върху нагласите за напускане на персонала, Софийски университет, МП Трудови пазари и развитие на човешките ресурси дипломна работа:Мария Каменарова 2019
9 Петя Славова, Фактори за ангажираност на служителите с (не)регулирани професии: изследване на случая на едно архитектурно бюро, Софийски университет, МП Трудови пазари и развитие на човешките ресурси дипломна работа:София Александрова 2019
10 Петя Славова, „Обратно включване на жените в пазара на труда след края на платеното майчинство в малкия и големия град: баланс между биографична ситуация и характеристики на географския и социално-икономически контекст“, Софийски университет, МП Трудови пазари и развитие на човешките ресурси дипломна работа:Габриела Николова 2018
11 Петя Славова, Появата на нови професии в контекста на пост-социалистически трансформации:случаят на човешките ресурси, Софийски университет дипломна работа:Стела Костадинова 2012
12 Петя Славова, „I’m an alien, I’m a legal alien.I’m an European in Mozambique.”Опитът на чуждестранни мениджъри, работещи в Мозамбик: Избор, мотивация, адаптация, Софийски университет дипломна работа:Албена Георгиева 2011
13 Петя Славова, Промяната в труда – глобални тенденции и локални измерения : върху примера на трудовата дейност в един call center, Софийски университет дипломна работа:Десислава Симеонова 2011
14 Петя Славова, Дипломираните по Социология от Софийски университет за социологията: образи и идентификации, Софийски университет дипломна работа:Цветомира Данова 2010
Статия в научно списание
1 Slavova, P., Cronin, E., Fieldsend, A., Working together in project-based multi-actor partnerships in the agro-food sector in Europe: Compromises, clarifications and denunciations. , Journal of Rural Studies, vol:104, 2023, doi:10.1016/j.jrurstud.2023.103150, Ref, Web of Science, International 2023
2 Slavova, P., Vladimirov, J., Todorova, R., Denisova, N., How to make new heritage in a fragile institutional context: the case of Tzari Mali Grad in Bulgaria as ‘community of patrons’, International Journal of Heritage Studies, 2021, doi:https://doi.org/10.1080/13527258.2021.1941196, Ref, Web of Science, PhD 2021
3 Славова, П., Монова, M, Професионална автономия срещу бюрократична свобода: общо-практикуващите лекари в България, Социологически проблеми, брой:кн. 3-4, 2021, стр.:710-730, Ref, MSc 2021
4 Slavova, P., Organic Agriculture and Commitment to Worths in Bulgaria (2000-2013), Sociological problems, vol:vol. 51, issue:Special issue, 2019, pages:125-140, Ref, др. 2019
5 Славова, П., Икономическите изключения през социализма като делегирана и лична автономия: Георги Найденов и фирмата предприятие Тексим-Имкстраком, Балканистичен форум, том:1, 2019, стр.:68-82, Ref 2019
6 Славова, П., Биологично земеделие и ценностно ангажиране в България (2000-2013): теоретични и емпирични приближения, Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски, том:107, 2018, стр.:113-129, Ref 2018
7 Moschitz, H., Stoeva, S., Slavova, P., Pickard, D., Georgieva, Z, Rethinking Organic Farming in the Post-socialist context: Lessons from Bulgaria, Eurochoices, том:DOI: 10.111/1746-692X.12153, 2017, doi:DOI: 10.111/1746-692X.12153, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2017
8 Slavova, P., Moschitz, Heidrun, Georgieva, Zdravka, Development of Organic Agriculture in Bulgaria (1990-2012): Actors, Relations, and Networks, Sociologia Ruralis, том:56, брой:2, 2016, doi:10.1111/soru.12134, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2016
9 Slavova, P., La sociologie universitaire bulgare en transformations: politiques publiques, parcours institutionnels et biographies (1990-2006), Revue d’études comparatives Est-Ouest, том:vol. 45, 2014, стр.:91-124, Ref, Web of Science 2014
10 Славова, П., Митев, Т., Висшето образование като предприемачески експеримент: три портрета на специалност Социология в България (1990-2006), Социологически проблеми, брой:3-4, 2012, стр.:97-151, Ref 2012
11 Славова, П., Постсоциалистическото образование в огледалото на социалистическото минало: случаят на специалност Социология в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Социологически проблеми, брой:3-4, 2012, стр.:67-96, Ref 2012
12 Славова, П., „Социологията в обществото”: професионални реализации на дипломираните по социология от СУ „Св. Климент Охридски”, Социологически проблеми, 2011, стр.:319-326 2011
13 Slavova, P., La commande d’architecture en Bulgarie pendant et après le socialisme : organisations, collectifs et pratiques de travail, Transitions, 2007, Ref 2007
14 Славова, П., Пазарът на професионални услуги в постсоциалистическа България: случаят на архитектурната професия, Критика и Хуманизъм, 2007, стр.:173-192, Ref 2007
15 Slavova, P., Professional Interest Groups and their Impact on Regulation: The Law on the Architects Chamber in Bulgaria, Perspectives on European Politics and Society, 2006, стр.:204-220, Ref, Web of Science 2006
16 Славова, П., Трите форми на архитектурната професия в България, Годишник на Софийски университет, книга Социология, 2004 2004
17 Славова, П., Метаморфози на строителния процес в следосвобожденска София (1878 - 1912), Социологически проблеми, 2003, стр.:206-226, Ref 2003
18 Slavova, P., L’architecture bulgare en transformation. De quelques aspects organisationnels, La nouvelle alternative, 2002, стр.:39-50 2002
Статия в поредица
1 Slavova, P., Stoeva, S., Pickard, D., Galev, T., Study on investment in agricultural research. Review for Bulgaria., Impresa Case Study Report, редактор/и:Midmor, P., 2014 2014
2 Slavova, P., Lawyers and the Socialist Regime in Bulgaria: Sovietization of the Profession and Local Resistance Practices, CAS Working paper Series, 2013 2013
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Славова, П., Тодорова, Р., Денисова, Н, Портрет на мобилностите в представите на „не-мобилните“: икономически и културни аспекти в селските райони: Троян, Априлци, Угърчин., Социологията като граждански ангажимент, редактор/и:Грекова, М., Минева, М., Вайсова, Л., Благоев,Д., издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски“, 2022, doi:363-384, PhD 2022
2 Slavova, P., Pickard, D., Stoeva, S., Socio-economic study on innovations. Disease control in Beekeeping: the story of Ecostop plates©, Impresa Case Study Report, 2016, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
3 Slavova, P., The Market for Organic Products as Configurations of Worths (The case of producers from Bulgaria), Organic Agriculture in Bulgaria (19090-2012). Sociological Interpretations, издателство:Sofia-Frick: Sofia university Press &FiBL, 2016, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
4 Slavova, P., Essai sur l’in-photographiable : le processus de construction de la maison qui danse à Prague, La photographie : mythe global et usage local, редактор/и:Rouet, G. et Ditchev, I., издателство:L'Harmattan, 2012, стр.:131-153 2012
5 Славова, П., Свободните професии като скрити фигури на социализма: адвокатската професия в България през периода 1944-1952, Да познаем комунизма. Изследвания, редактор/и:Знеполски, И, издателство: Институт за изследване на близкото минало & Сиела, 2011, стр.:269-319 2011
6 Славова, П., „Голямото обръщане” при кандидатстването в специалност Социология: от „фаворит” към „поддържаща” специалност , „Какъв да стана? С какво да се захвана? Професионални реализации на дипломираните по социология от Софийски университет: 1990-2006, редактор/и:Славова, П., издателство:Изток-Запад, 2010, стр.:35-60 2010
7 Славова, П., „Светът на Академията” през погледа на докторанта, „Какъв да стана? С какво да се захвана? Професионални реализации на дипломираните по социология от Софийски университет: 1990-2006, редактор/и:Славова, П., издателство:Изток-Запад, 2010, стр.:223-254 2010
8 Славова, П., Въведение, „Какъв да стана? С какво да се захвана? Професионални реализации на дипломираните по социология от Софийски университет: 1990-2006, редактор/и:Славова, П., издателство:Изток-Запад, 2010, стр.:14-35 2010
9 Славова, П., Заключение, „Какъв да стана? С какво да се захвана? Професионални реализации на дипломираните по социология от Софийски университет: 1990-2006, редактор/и:Славова, П., издателство:Изток-Запад, 2010, стр.:275-279 2010
10 Славова, П., Няколко портрета: случаите на „трудно” и колебливо влизане в пазара на труда, „Какъв да стана? С какво да се захвана? Професионални реализации на дипломираните по социология от Софийски университет: 1990-2006, редактор/и:Славова, П., издателство:Изток-Запад, 2010, стр.:265-275 2010
11 Славова, П., Работа по време на следване , „Какъв да стана? С какво да се захвана? Професионални реализации на дипломираните по социология от Софийски университет: 1990-2006, редактор/и:Славова, П., издателство:Изток-Запад, 2010, стр.:113-140 2010
12 Славова, П., Три гласа за едно образование: дипломирани, преподаватели, работодатели , „Какъв да стана? С какво да се захвана? Професионални реализации на дипломираните по социология от Софийски университет: 1990-2006, редактор/и:Славова, П., издателство:Изток-Запад, 2010, стр.:60-112 2010
13 Slavova, P., An Accidental Encounter with the World of Sociology, Witnessing Sociological Lives in Central and Eastern Europe: Autobiographies of Transformation, 2006, стр.:148-161 2006
14 Slavova, P., Przypadkowe spoktkanie ze swiatem socjologii, Autobiografie Czasu Transformacji, редактор/и:Mucha, J & Keen, M, 2006, стр.:205-223 2006
15 Славова, П., Да упражняваш професията архитект в постсоциалистически контекст: организации, колективи и професионални траектории, Отвъд дисциплинарните (само)ограничения, 2006, стр.:195-223 2006
Студия в сборник (на конференция и др.)
Славова, П., Архитекти, адвокати и комунистически режим в България: сравнителна социална история на професионалната (не)автономия, Социална история на комунистическа България, редактор/и:Груев, М, издателство:ИИБМ и Сиела, 2021, стр.:349-424, Ref, др. 2021
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Петя Славова, Towards a new understanding of CEE region: Reinventing ‘recombination’ and ‘innovative bricolage’ concepts 2022
2 Пленарен доклад, Петя Славова, Множествените значения и употреби на собствеността като инструмент за упражняване на властта: върху пример на външно-търговското предприятие „Тексим“-„Имекстраком“ 2022
3 Постер, Петя Славова (с Нина Денисова като водещ съ-автор), From Criticism to Political Activism: Craft Beer and Bread Consumption in Bulgaria 2022
4 Секционен доклад, Петя Славова, Place-based strategies to mitigate shrinking processes in a globalized context: two cases of post-socialist towns in Bulgaria 2022
5 Секционен доклад, Петя Славова, Official institutions and personal biographies: how to rebuild successfully a wooded hill into a fortress: The case of Tzari Mali grad in Bulgaria 2020
6 Секционен доклад, Петя Славова, Complex shrinking of Rural areas in Bulgaria (2000-2018): the case of Apriltsi, Troyan and Ougarchin 2020
7 Секционен доклад, Петя Славова, Between the ‘economic success’ and the risk of political failure: the case of the firm enterprise Texim-Imextracom in communist Bulgaria 2019
8 Секционен доклад, Петя Славова, Стопанските дейци през 60-те г. на 20-ти век като носители на скрита власт: случаят на Георги Найденов и предприятието-фирма „Тексим-Имекстраком“ 2018
9 Секционен доклад, Петя Славова, Ценностно ангажиране, научни иновации и селскостопански практики в България: социологическа история за учени, пчелари и акари 2017
10 Секционен доклад, Петя Славова, Биологичното земеделие като заетост на „градски хора“ в селските райони: анализ на ценностни траектории 2017
11 Секционен доклад, Slavova, P., “Boosters” and “Barriers” for successful science based innovations in agriculture: lessons learned from beekeeping sector in Bulgaria 2016
12 Секционен доклад, Slavova, P., How to create agricultural policy without farmers: development of organic farming policy in Bulgaria 2015
13 Секционен доклад, Петя Славова, Pratiques de soviétisation de la profession d’avocat en Bulgarie : formes de résistance, formes de soumission 2012
14 Секционен доклад, Петя Славова, Адвокатите и социалистическия режим в България : съветизация на професията и локални съпротиви 2012
15 Секционен доклад, Петя Славова, Essaie sur l’in-photographiable : le processus de construction de la Maison dansante à Prague 2011
16 Секционен доклад, Петя Славова, Changer la ville - changer la pratique de l’architecte : la construction de Maison dansante à Prague comme processus d’innovations 2011
17 Секционен доклад, Петя Славова, Le plan parvient-il d’encadrer les rapports économiques ? L’exemple du marché d’architecture en Bulgarie socialiste 2009
18 Секционен доклад, Slavova, P., Transformations of legal professions in post- socialist Bulgaria: the case of attorneys 2008
19 Секционен доклад, Slavova, P., La salarisation des professions : sur l’exemple des architectes en Bulgarie 2008
20 Секционен доклад, Slavova, P., La profession des avocats et les régimes non démocratiques : le cas bulgare pendant le socialisme 2008
21 Секционен доклад, Slavova, P., L’université, l’Europe et les jeunes : faire dialoguer l’Est et l’Ouest 2007
22 Секционен доклад, Петя Славова, Миналото като ресурс и ограничение за настоящи и бъдещи действия: частните архитектурни ателиета в постсоциалистическа България 2007
23 Секционен доклад, Петя Славова, Пазарът на професионални услуги в пост-социалистическа България: случаят на българските архитекти 2006
24 Секционен доклад, Петя Славова, Deuxième congrès de l’Association française de sociologie à Bordeaux 2006
25 Секционен доклад, Петя Славова, „Grounded Theory и Atlas.ti: или как да правим теория от качествени данни с помощта на софтуер?” 2006