Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Даниела Колева

Author ID (SCOPUS):35272169600

Researcher ID (Web of Science):AAE-7733-2021

ORCID ID:0000-0002-9324-4033
Глава от книга
Daniela Koleva, Chapter 9. Belene: A Case of Pedagogy of Memory?, ISSN (online):978-3-11-063243-9, ISBN:978-3-11-063243-9, Walter de Gruyter, Berlin/Boston, Рецензирано, International 2020
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Daniela Koleva, Foreign Countries of Old Age: East and Southeast European Perspectives on Aging, Aging Studies, vol 19, 2022
2 Daniela Koleva, Women beyond the Archive. Invisible Histories of Women in Bulgaria, 2022
3 Daniela Koleva, Women, gender, and modernization in Bulgaria 1878-1944, 2014
4 Daniela Koleva, Miroslav Vanek (ed.) Around the Globe: Rethinking Oral History with its Protagonists, pp. 84-90, Prague: Karolinum Press 2013
5 Daniela Koleva, The socialist Way of Life: Ideology, Society, Family and Politics in Bulgaria (1944-1989), 2013
6 Daniela Koleva, Special Issue: Gender and the Cultural Production of Knowledge Introduction, 2011
7 Daniela Koleva, Balkan visionaries and prophetesses in the twentieth century, 2009
Книга
1 Daniela Koleva, Koleva, Daniela, Remembering and Forgetting: Introduction, ISBN:978-1-137-42969-8 2014
2 Даниела Колева, Костадин Грозев, История, митология, политика (съст., пред.) , Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2010
3 Александър Везенков, Даниел Вачков, Даниела Колева, Ивайло Знеполски, Иван Еленков, Мартин Иванов, Михаил Груев, Момчил Методиев, Николай Вуков, Петя Кабакчиева, История на Народна република България. Режимът и обществото., Ciela, ISBN 978-954-28-0586-1, София, Рецензирано 2009
4 Даниела Колева, Биография и нормалност, ЛИК, София 2002
5 Даниела Колева, Сорокин - културологични идеи, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София, Рецензирано 1993
Монография
1 Daniela Koleva, Memory Archipelago of the Communist Past: Public Narratives and Personal Recollections, ISBN:978-3-031-04658-2, Palgrave Macmillan, Рецензирано 2022
2 Даниела Колева, Памет и справедливост. Лични спомени и публични разкази за комунизма, Сиела, София, Рецензирано 2020
Научен проект
1 Даниела Колева, Taming the European Leviathan: The Legacy of Post-War Medicine and the Common Good, Член, ERC SYNERGY Grant 2019 2020
2 Даниела Колева, Преходът след 1989 г. - интерпретации на историческата промяна, социалния опит и културната памет в съвременната българска литература, Член, МОН, Номер на договора:КП - 06 - 440 / 7 от 10. 12. 2019 г. 2019
3 Даниела Колева, COST Акция 16213 NEP4DISSENT (New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent) , Член, 2017
4 Даниела Колева, Геният на мястото: градската идентичност като ресурс, Член, 2016
5 Даниела Колева, Новата празничност: общности, идентичности и политики в ХХI век, Член, 2016
6 Даниела Колева, Нови наследства, Член, 2015
7 Даниела Колева, Новите културни индустрии и съвременното градско въображение, Член, 2012
8 Даниела Колева, Marking Transitions and Meaning across the Life Course: Older People’s Memories of Religious and Secular Ceremonies in Eastern and Western Europe (Отбелязване на преходи и смисли в жизнения път: религиозни и светски ритуали в Източна и Западна Европа), Ръководител, AHRC and ESRC Religion & Society Programme, Номер на договора:1940 2010
9 Даниела Колева, Модели на тревожност: житейски разкази и наративни модели в социалистически и постсоциалистически общества, Член, 2009
10 Даниела Колева, Наследството на социализма в сравнителна перспектива – двустранен проект с Научноизследователски център към Словенската академия на науките (ZRC – SAZU), Ръководител, 2009
11 Даниела Колева, Нови млади, нови култури, нови каузи: интердисциплинарни подходи на културните изследвания, Член, 2009
12 Даниела Колева, Микроанализ на конфликтите (МИКРОКОН), Член, 2007
Научно ръководство
1 Даниела Колева, The Secondary Education System in Bulgaria under State Socialism: The Law and the Stereotype, Sofia University дипломна работа:Светлана Михайлова 2021
2 Даниела Колева, Роля на гражданските инициативи в полза на женското предприемачество, Sofia University дипломна работа:Ирина Алтънова 2021
3 Даниела Колева, Наративното осмисляне на културни светове във възгледите на Дейвид Кар и Пол Рикьор – сравнителен анализ между феноменология на дейността и херменевтика на дистанцираността, СУ дисертация д-р:Чавдар Димитров 2020
4 Даниела Колева, Новият-стар кукерски фестивал „Кукериада – Тунджа, Долината на кукерите“, Sofia University дипломна работа:Петя Балабанова 2019
5 Даниела Колева, Cultural Dimensions of Academic Mobility: The Case of Bulgarian Fulbright Fellows, Sofia University дисертация д-р:Десислава Караасенова 2018
6 Даниела Колева, Игра на "свалки". Тактика и стратегия на съблазняването, СУ дипломна работа:Александър Попов 2018
7 Даниела Колева, Комеморативното честване и трансформацията му в празник (Батак, Клисура, Копривщица, Перущица), СУ дипломна работа:Илияна Хубенова 2018
8 Даниела Колева, Алтерглобалистки перспективи: политически ориентации и културни практики в социалните центрове на Балканите, дисертация д-р:Зорница Драганова 2017
9 Даниела Колева, Алтернативните медицини на фона на промените в българската биомедицина: разкази на хронично болни българи, дипломна работа:Пламен Димитров 2017
10 Даниела Колева, Поколенчески нагласи към евтаназията в България, СУ дипломна работа:Яна Петрова 2016
11 Даниела Колева, Жени в "мъжките" науки през втората половина на ХХ в. Положение и социални роли в професията и семейството, СУ дипломна работа:Калина Иванова 2015
12 Даниела Колева, Конструиране на съвременна митология – примери за социално конструиране на нематериално културно наследство в българската действителност, СУ дипломна работа:Георги Камарашев 2015
13 Даниела Колева, Социални дистанции между различните етноси (български, ромски и турски)в гр. Велико Търново и прояви на етнически стереотипи, СУ дипломна работа:Радина Иванова 2015
14 Даниела Колева, Фенство & Политическа идентичност. Спортните клубове и техните сподвижни сдружения като създатели на политически и транскултурни идентичности, СУ дипломна работа:Иван Табаков 2015
15 Даниела Колева, Наследството на социализма в България между разрушението, актуализацията и музеификацията (Дебати около Мавзолея, Паметника на Съветската армия и Музея на социалистическото изкуство в София) , СУ дипломна работа:Румяна Йотова 2014
16 Даниела Колева, Образът на София като туристическа дестинация. Тенденции в представянето и алтернативни варианти , СУ дипломна работа:Яна Манолкова 2014
17 Даниела Колева, Полагането на доброволчески труд при организирането и провеждането на културни събития, СУ дипломна работа:Виолета Петрова 2014
18 Даниела Колева, Полето на енергийната медицина – практики, нагласи и вярвания , СУ дипломна работа:Симеон Кюркчиев 2014
19 Даниела Колева, Ритуални практики от всекидневието: измерения на сакралното в света на секуларното, СУ дипломна работа:Весина Василева 2014
20 Даниела Колева, Конструиране на убеждаващ образ в социалната реклама / Социалните реклами – опит за разчупване на табуизираните теми респ. негативните стереотипни образи, СУ дипломна работа:Неда Йонкова 2013
21 Даниела Колева, Констуиране на национална идентичност в българските неделни училища в Мадрид, СУ дипломна работа:Георги Георгиев 2012
22 Даниела Колева, Мит и локална идентичност: (случаят „Шишенци”) , СУ дипломна работа:Антон Аврамов 2012
23 Даниела Колева, Скинхед: Формиране на идентичност, СУ дипломна работа:Петя Пешева 2011
24 Даниела Колева, Съвременни превъплъщения на женския образ. Аз-ът и изкуственото моделиране на телесността, СУ дипломна работа:Симона Илиева 2011
25 Даниела Колева, Конструиране на посткомунистическа идентичност в публичното пространство чрез отграничаване от миналото през дебата за социалистическите паметници и чрез стремежът към европейското бъдеще, дипломна работа:Здравка Бонева 2010
26 Даниела Колева, Социализмът и неговият чужд език: английската езикова гимназия в образователното поле на социалистическа България (1950-1989) , СУ дисертация д-р:Надежда Гълъбова 2008
27 Даниела Колева, Между спасението и месианството: есхатологията в мисленето на Карл Шмит и Валтер Бенямин, СУ дисертация д-р:Владимир Раденков 2007
Превод на книга
1 Даниела Колева, Entangled Histories of the Balkans. Vol. Three: Shared Pasts, Disputed Legacies., Brill, Leiden, Рецензирано 2015
2 Даниела Колева, Entangled Histories of the Balkans. Vol. Two: Transfers of Political Ideologies and Institutions, Brill, Leiden, Рецензирано 2014
3 Даниела Колева, Мери Дъглас, Чистота и опасност, ЛиК, София 2005
4 Антоанета Николова, Даниела Колева, Константин Янакиев, Никола Георгиев, Ричли Крейпо, Културна антропология, ЛИК, София 2000
Редактор на издание реферирано
1 Даниела Колева, Култури на протест, Българска етнология, кн. 1/2016, Редактор на издание реферирано 2016
2 Даниела Колева, Семинар-БГ, 2015, кн. 12: Култура за продан, Редактор на издание реферирано 2015
Статия в научно списание
1 Daniela Koleva, Gender, periodicals and modernisation in Bulgaria, Aspasia, vol:17, issue:1, 2023, pages:208-211, ISSN (print):1933-2882, ISSN (online):1933-2890, doi:https://doi.org/10.3167/asp.2023.170111, Ref, SCOPUS, SJR (0.12 - 2022), SCOPUS Quartile: Q3 (2023), (ERIH PLUS, Current Abstracts, British Humanities I) 2023
2 Daniela Koleva, Is there a memory crisis in Europe?, Divinatio, issue:51, 2023, pages:73-86, Ref 2023
3 Daniela Koleva, Negotiating transnational belonging: Post-WWII migration as life experience and collective memory, Nationalities Papers, 2023, pages:1-23, ISSN (print):0090-5992, ISSN (online):1465-3923, doi:https://doi.org/10.1017/nps.2023.87, Ref, SCOPUS, SJR (0.4 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2023), (SSCI, IBSS) 2023
4 Koleva, Daniela, The Immortal Regiment and its glocalisation: Reformatting Victory Day in Bulgaria, MEMORY STUDIES, vol:15, issue:1, 2022, pages:216-229, ISSN (print):1750-6980, ISSN (online):1750-6999, doi:10.1177/17506980211037280 2022
5 Daniela Koleva, “The Immortal Regiment and its glocalisation: Reformatting Victory Day in Bulgaria” , Memory Studies, vol:online first, 2021, pages:1-14, doi:DOI: 10.1177/17506980211037280, Ref, Web of Science, IF (1.589 - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (2021), SCOPUS, SJR (1.015 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2021), (Arts & Humanities Citation Index; Clarivate Analyt) 2021
6 Даниела Колева, Празниците при социализма и техните употреби, Семинар-БГ, брой:20, 2021, ISSN (online):1313-9932, Ref 2021
7 Daniela Koleva, Technology of Dissidence: Action, Passion, Gaze, BALKANISTIC FORUM, vol:3, 2019, pages:9-22, ISSN (print):1310-3970, ISSN (online):2535-1265 2019
8 Даниела Колева, Технология на дисидентството: действие, страдание, поглед, Балканистичен форум, том:ХХVIII, брой:3, 2019, стр.:9-22, ISSN (print):1310-3970, ISSN (online):2535-1265, Ref, (ERIH PLUS), в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
9 Даниела Колева, Нашите герои и техните паметници: два казуса от Югозападна България, Семинар БГ, брой:15, 2017 2017
10 Daniela Koleva, Negotiating Socialist Lives after the Fall. Narrative Resources and Strategies of the First Socialist Generation in Bulgaria , Südosteuropa, vol:64, issue:3, 2016, pages:344-364, Ref, др. 2016
11 Даниела Колева, "По сто кила мъже!" Конструиране на мъжественост в едно наративно интервю, Балканистичен форум, том:24, брой:1, 2015, стр.:136-152, Ref 2015
12 Даниела Колева, Култура за продан и за други употреби, Семинар БГ, брой:12, 2015 2015
13 Даниела Колева, Наследство, туризъм, възпитание. 100-те национални туристически обекта и техните метаморфози, Семинар бг, брой:12, 2015 2015
14 Даниела Колева, Памятник советской армии в Софии: первичное и повторное использование, Неприкосновенный запас. (Дебаты о политике и культуре), брой:3 (101), 2015, стр.:184-202 2015
15 Joanna Bornat, Daniela Koleva, Working across boundaries with oral history, Oral History Journal, том:42, брой:2, 2014, стр.:29-40, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
16 Джоана Борнат, Даниела Колева, Изследвайки вярата: предизвикателства и поуки от един сравнителен проект, Социологически проблеми, брой:1-2, 2014, стр.:176-195, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
17 Даниела Колева, Променят ли се ритуалите и за какво са ни изобщо?, Семинар БГ, брой:9, 2013, Ref 2013
18 Daniela Koleva, Belene: remembering the labour camp and the history of memory, Social History, том:37, брой:1, 2012, стр.:1-18, Ref, Web of Science 2012
19 Даниела Колева, Валентина Георгиева, Младежки субкултури – що е то?, Семинар-БГ, брой:3, 2010 2010
20 Daniela Koleva, Daughters’ Stories: Family Memory and Generational Amnesia, The Oral History Review, том:36, брой:2, 2009, стр.:188-206, Ref, Web of Science 2009
21 Daniela Koleva, Histoire orale et micro-histoire: un cas de Béléné, Bulgarie, Divinatio, том:29, 2009, стр.:59-74, Ref 2009
22 Daniela Koleva, ’My life has mostly been spent working’: Notions and patterns of work in socialist Bulgaria, Anthropological Notebooks, том:14, брой:1, 2008, стр.:27-48, Ref 2008
23 Daniela Koleva, Histoire orale et mémoire du communisme, Divinatio, vol:27, 2008, pages:211-225, Ref 2008
24 Даниела Колева, Опит, разказ, метод (един казус и три тези), Балканистичен форум, брой:1-2, 2008, стр.:19-26, Ref 2008
25 Daniela Koleva, Telling Women’s Lives: Ideology and Practice, L’Homme. Europäische Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft, vol:18, issue:2, 2007, pages:77-90, Ref 2007
26 Ivan Elenkov, Daniela Koleva, L'historiographie bulgare après 1989. Situation et contexte institutionel, La nouvelle Alternative, том:21, брой:68, 2006, стр.:55-70 2006
27 Daniela Koleva, Memories of the War and the War of Memories in Post-communist Bulgaria, Oral History, vol:34, issue:2, 2006, pages:44-55, Ref 2006
28 Daniela Koleva, Rural-Urban Migration in the Normal Biography, Ethnologia Balkanica. Journal for Southeast European Anthropology, vol:9, 2005, pages:115-130, Ref 2005
29 Daniela Koleva, Ivan Elenkov, Historiography in Bulgaria After the Fall of Communism: Did “The Change” Happen?, Historein, том:4, 2004, стр.:183-198 2004
30 Daniela Koleva, «What do you remember of 9th September 1944?» Remembering communism: official and inofficial discourses, Echinox, брой:1, 2001 2001
31 Daniela Koleva, Die Erinnerung an die kommunistische Machtuebernahme in Bulgarien am 9.September 1944, BIOS: Zeitschrift fuer Biographieforschung und Oral History, том:14, брой:1, 2001, Ref 2001
32 Daniela Koleva, Tradition in the construction of self-identity in life-histories, Auto/biography, том:7, брой:1-2, 1999, стр.:27-34 1999
33 Даниела Колева, "Това е истина, дето ти говоря". Житейските разкази между историята и паметта, Социологически проблеми, брой:3-4, 1998, стр.:102-110, Ref 1998
34 Даниела Колева, Рационалността и мъдростта на социалните науки. Портрет на Ричард Бърнстейн, Социологически проблеми, брой:1, 1996, стр.:116-129, Ref 1996
35 Даниела Колева, Неписаната история и настоящето, Български фолклор, брой:6, 1994, стр.:52-56, Ref 1994
36 Даниела Колева, Питирим Сорокин - към парадигма за сравнително културознание, Проблеми на културата, брой:1, 1994, стр.:62-75 1994
37 Даниела Колева, Развитие на понятията в социологическата концепция на Питирим Сорокин, Социологически проблеми, брой:4, 1992, стр.:111-118, Ref 1992
Статия в поредица
1 Даниела Колева, ”Нормалната биография” през погледа на държавата и жените (втората половина на ХХ век), Известия на Регионален исторически музей – Русе, том:Жените в модерността , брой:17, издателство:РИМ, 2013, стр.:181-195 2013
2 Peter G. Coleman, Daniela Koleva, Joanna Bornat, Introduction: Ageing and Ritual in a Changing Europe, Ashgate AHRC/ESRC religion and society series, том:Ageing, Ritual and Social Change: Comparing the Secular and Religious in Eastern and Western Europe, редактор/и:Peter G. Coleman, Daniela Koleva, Joanna Bornat, издателство:Ashgate, 2013, стр.:3-17, Ref 2013
3 Daniela Koleva, Performing social normativity: religious rituals in secular lives, Ashgate AHRC/ESRC religion and society series, том:Ageing, Ritual and Social Change: Comparing the Secular and Religious in Eastern and Western Europe, редактор/и:Peter Coleman, Daniela Koleva, Joanna Bornat, издателство:Ashgate, 2013, стр.:111-132, Ref 2013
4 Joanna Bornat, Daniela Koleva, Reflections on the Study: Why are there No Simple Answers?, Ashgate AHRC/ESRC religion and society series, том:Ageing, Ritual and Social Change: Comparing the Secular and Religious in Eastern and Western Europe, редактор/и:Peter Coleman, Daniela Koleva, Joanna Bornat, издателство:Ashgate, 2013, стр.:247-256, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
5 Daniela Koleva, Rural, Urban and Rurban: Everyday Perceptions and Practices, Anthem Series on Russian, East European and Eurasian Studies, том:Global Villages: Rural and Urban Transformations in Contemporary Bulgaria, редактор/и:Ger Duijzings, издателство:Anthem, 2013, стр.:137-152 2013
6 Daniela Koleva, Hope for the Past? Postsocialist Nostalgia 20 years after, Interdisciplinary Studies on Central and Eastern Europe, том:20 Years after the Collapse of Communism: Expectations, achievements and disillusions of 1989, брой:9, редактор/и:Nicolas Hayoz, Leszek Jesien, Daniela Koleva, издателство:Peter Lang, 2011, стр.:417-434, Ref 2011
7 Nicolas Hayoz, Daniela Koleva, Leszek Jesien, Introduction: Paths of Ambiguous Transformation after 20 Years, Interdisciplinary Studies on Central and Eastern Europe, том:20 Years after the Collapse of Communism: Expectations, achievements and disillusions of 1989, брой:9, редактор/и:Nicolas Hayoz, Leszek Jesien, Daniela Koleva, издателство:Peter Lang, 2011, стр.:9-23, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2011
8 Daniela Koleva, Experience, narrative, method (one casus - three theseses), BALKANISTIC FORUM, issue:1-2, 2008, pages:19-26, ISSN (print):1310-3970, ISSN (online):2535-1265 2008
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Даниела Колева, Въведение. Мнемозина с двойно гражданство, България – Израел. Разкази за две страни и две епохи, редактор/и:Даниела Колева, издателство:Сиела, 2017 2017
2 Даниела Колева, Социалистическата телесност и нейните безпокойства, Тялото при социализма: режими и репрезентации, редактор/и:Даниела Колева, издателство:Рива/ЦАИ, 2016, стр.:7-18 2016
3 Daniela Koleva, Remembering and Forgetting: Introduction, From Literature to Cultural Literacy, редактор/и:Naomi Segal and Daniela Koleva, издателство:Palgrave Macmillan, 2015, стр.:15-20, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
4 Даниела Колева, Въведение, Любовта при социализма. Образци, образи, табута, редактор/и:Даниела Колева, издателство:Рива/ЦАИ, 2015, стр.:7-16 2015
5 Daniela Koleva, Saints Cyril and Methodius: From Christian sanctity to (trans)national memory, Gebrochene Kontinuitäten: Transnationalität in den Erinnerungskulturen Ostmitteleuropas im 20. Jahrhundert, редактор/и:Agnieszka Gasior, Agnieszka Halemba and Stefan Troebst, издателство:Böhlau Verlag, 2014, стр.:75-87 2014
6 Даниела Колева, Надежда за миналото? Соцносталгията 20 години по-късно, Българският комунизъм: дебати и интерпретации, редактор/и:Михаил Груев и Диана Мишкова, издателство:Рива/ЦАИ, 2014, стр.:105-124 2014
7 Даниела Колева, Homo sacer от Белене: Конструкти на смъртта в лагера на остров Персин, Смъртта при социализма. Героика и постгероика, редактор/и:Даниела Колева, издателство:Рива/ЦАИ, 2013, стр.:129-148 2013
8 Joanna Bornat, Daniela Koleva, Oral history crossing national boundaries: a study of belief and non-belief in three European countries, Γεφυρώνοντας τις γενιές: διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα , редактор/и:Ρ. Βαν Μπούσχοτεν, Τ. Βερβενιώτη, Κ. Μπάδα, Ε. Νάκου, Π. Πανταζής, Π. Χαντζαρούλα, издателство:ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, 2013, стр.:165-179, в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
9 Daniela Koleva, Introduction. Socialist normality: euphemization of power or profanation of power?, Negotiating Normality: Everyday Lives in Socialist Institutions, editor/s:Daniela Koleva, Publisher:Transaction/Routledge, 2012, pages:7-34, Ref 2012
10 Daniela Koleva, Remembering Socialism, Living Postsocialism: Gender, Generation and Ethnicity, Peripheral Memories: Public and Private Forms of Experiencing and Narrating the Past, редактор/и:Elisabeth Boesen, Fabienne Lentz, Michel Margue, Denis Scuto, Renée Wagener, издателство:transcript Verlag, 2012, стр.:219-237 2012
11 Даниела Колева, Валентина Георгиева, Ния Нейкова, Постсоциалистическите постсубкултури или колко е важно да се шляеш с приятели, Нова културна геометрия: Уебмрежовици, културбракониери, киберагитатори, редактор/и:Ивайло Дичев и Юлия Роне, издателство:Изток-Запад, 2012, стр.:129-144 2012
12 Daniela Koleva, Homo sovieticus surviving democracy? Post-socialist nostalgia in Bulgaria, Cultural Transformations after Communism: Central and Eastern Europe in Focus, editor/s:Barbara Törnquist-Plewa & Krzysztof Stala, Publisher:Nordic Academic Press, 2011, pages:149-164, Ref 2011
13 Даниела Колева, Мобилизации на паметта: социализмът онлайн, Нови медии – нови мобилизации, редактор/и:Ивайло Дичев и Орлин Спасов, издателство:Институт “Отворено общество”, 2011, стр.:224-242 2011
14 Daniela Koleva, Remembering the collective, imagining rurality, From Palermo to Penang/ De Palerme à Penang: A Journey into Political Anthropology/ Un itinéraire en anthropologie politique, редактор/и:François Ruegg, Andrea Boscoboinik, издателство:LIT Verlag, 2010, стр.:211-219 2010
15 Даниела Колева, Или място на надежда? (въведение), Белене – място на памет?, редактор/и:Даниела Колева, издателство:ИИБМ/Сиела, 2010, стр.:8-32 2010
16 Daniela Koleva, A quest for Jewish identity: Personal memory and collective forgetting, Women and Minorities: Ways of Archiving, редактор/и:Kristina Popova, Marijana Piskova, Margareth Lanzinger, Nikola Langreiter, Petar Vodenicharov, издателство:SEMARSh, 2009 2009
17 Daniela Koleva, The colour of memory, Erinnerungen nach der Wende. Oral History und (post)sozialistische Gesellschaften, editor/s:Julia Obertreis & Anke Stephan, Publisher:Klartext Verlag, 2009, Ref 2009
18 Даниела Колева, Устната история и архивната революция: изучаването на близкото минало като научна задача, политически жест и морален дълг, История на Народна Република България. Режимът и обществото, редактор/и:Ивайло Знеполски, издателство:ИИБМ/Сиела, 2009, стр.:646-660 2009
19 Daniela Koleva, The Memory of Socialist Public Holidays: Between Colonization and Autonomy, Zwischen Amnesie und Nostalgie. Die Erinnerung an den Kommunismus in Südosteuropa, editor/s:Ulf Brunnbauer, Stefan Troebst, Publisher:Böhlau Verlag, 2007, pages:185-198 2007
20 Даниела Колева, Социализмът като житейски път, Върху храстите не падат мълнии. Комунизмът – житейски съдби, редактор/и:Даниела Колева, издателство:ИИБМ/Сиела, 2007, стр.:9-20 2007
21 Иван Еленков, Даниела Колева, Промените в българската историческа наука след 1989 г.: очертания и граници, Балканският ХIХ век. Други прочити, редактор/и:Диана Мишкова, издателство:ЦАИ/Рива, 2006, стр.:28-81 2006
22 Даниела Колева, Спомен и памет в устните разкази за 9 септември 1944 г., Културата: граници и съседства. В чест на проф. Иван Стефанов, редактор/и:Даниела Колева, Майя Грекова, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски” , 2005, стр.:348-373 2005
23 Даниела Колева, Политическо и всекидневие, Глобализацията и новите граници на политическото, редактор/и:Анна Кръстева и Антоний Тодоров, издателство:ЕОН-2000, 2004, стр.:112-118 2004
24 Райна Гаврилова, Даниела Колева, Стабилност и мобилност: семейни и родствени структури в модерна България (с. Искър, Варненско), На мегдана, на двете чешми, редактор/и:Даниела Колева, Райна Гаврилова, издателство:Гутенберг, 2004, стр.:7-27, ISBN:954 9943 69 0 2004
25 Даниела Колева, Уместната идентичност: автобиографиите между свидетелството и властта, Ars inveniendi. Изследвания в чест на проф. Ивайло Знеполски, редактор/и:Жана Дамянова, издателство:София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2002, стр.:417-439 2002
26 Даниела Колева, “И път се ширна, радостен и прав”. Житейският път, начертан от държавата, Рицари и миротворци на Балканите. Благоевград, редактор/и:Снежана Димитрова, Елена Тачева, издателство:Благоевград ЮЗУ, 2001, стр.:385-395 2001
27 Rayna Gavrilova, Daniela Koleva, Stabilitaet und Wandel. Familien- und Verwandtschaftsstrukturen im oestlichen Bulgarien, Vom Nutzen der Verwandten. Soziale Netzwerke in Bulgarien (19.und 20.Jahrhundert), редактор/и:K. Kaser, U. Brunnbauer, издателство:Böhlau Verlag, 2001, стр.:115-137, ISBN:3 205 99306 3 2001
28 Даниела Колева, Мъжки работи, женски истории: проблематичността на опита и гледната точка на жените през погледа на устната история, Тя на Балканите, редактор/и:Е. Тачева, И. Недин, издателство:Благоевград, ЮЗУ, 2001, стр.:254-260 2001
29 Daniela Koleva, "Socialist individualism": modernization and biographical self, Talking History. International Oral History Conference, редактор/и:Daniela Koleva, издателство:LIK, 2000, стр.:99-112 2000
30 Daniela Koleva, Narrating Nature. Perceptions of the environment and attitudes towards it life stories, The Roots of Environmental Consciuosness. Popular tradition and personal experience, editor/s:Hussey, Steven and Paul Thompson, Publisher:Routledge, 2000, pages:63-75, Ref 2000
31 Daniela Koleva, Remembering communism: official and unofficial discourses, Crossroads of History: Experience, Memory, Orality (XI International Oral History Conference, June 2000), 2000 2000
32 Даниела Колева, Житейският разказ – начин на употреба, Слънцето на залез – пак срещу мен... (Антология житейски разкази), редактор/и:Даниела Колева, Райна Гаврилова, Ваня Еленкова, издателство:ЛИК, 1999, стр.:7-30 1999
33 Даниела Колева, Природата – профанни и сакрални употреби, Балканът и морето: послания към времена и поколения, 1999 1999
34 Даниела Колева, Културна релативност и морален универсализъм, Осмисленост, смисъл, опосредстваност , редактор/и:Антоанета Колева, издателство:Критика и хуманизъм, 1998, стр.:30-39 1998
35 Daniela Koleva, Inaccuracies and Distortions in Life Histories, Communicating Experience. IX International Oral History Conference, издателство:Goeteborg University Press, 1996, стр.:810-814 1996
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Даниела Колева, Създаването на “Белене” като място на памет в литературата на прехода, 30 години специалност “Културология”. Юбилеен сборник, редактор/и:Г. Гончарова, Цв. Степанов, К. Василев, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2021, стр.:123-144, ISBN:ISBN 978-954-07-5320-1 2021
2 Daniela Koleva, (Re)Mapping National Space: The One Hundred Tourist Sites of Bulgaria and Their Metamorphoses, Postsocialist Landscapes Real and Imaginary Spaces from Stalinstadt to Pyongyang, editor/s:Thomas Lahusen, Schamma Schahadat, Publisher:Transcript, 2020, pages:235-251, ISBN:978-3-8376-5124-9, doi:https://doi.org/10.14361/9783839451243, Ref 2020
3 Даниела Колева, За бригадирската младост на Михаил Х. и за поколенческия обществен договор, Възрастта при социализма: поколения в семейството и обществото, редактор/и:Даниела Колева, издателство:Рива, 2019, стр.:7-34, ISBN:ISBN 978-954-320-682-7 2019
4 Daniela Koleva, On the (In)convertibility of National Memory into European Legitimacy: The Bulgarian Case, Of Red Dragons and Evil Spirits. Post-Communist Historiograohy Between Democratization and New Politics of History, editor/s:Oto Luthar, Publisher:CEU Press, 2017, pages:11-31, ISBN:978-963-386-151-6, International 2017
5 Даниела Колева, Социализмът като биографичен проект: наративни ресурси и стратегии на разказване, Трудният разказ. Модели на автобиографично разказване за социализма между устното и писменото, редактор/и:Александър Кьосев, Даниела Колева, издателство:Сиела, 2017, стр.:53-79, ISBN:ISBN 978-954-28-2326-1 2017
6 Daniela Koleva, Ivan Elenkov, Historical studies in post-communist Bulgaria. Between academic standards and political agendas, Narratives Unbound. Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe, editor/s:Sorin Antohi, Balazs Trencsenyi and Peter Apor, Publisher:CEU Press, 2007, pages:409-486, Ref 2007
7 Daniela Koleva, Ivan Elenkov, Did 'the Change' Happen? Post-Socialist Historiography in Bulgaria, (Re)Writing History. Historiography in Southeast Europe after Socialism, editor/s:Ulf Brunnbauer, Publisher:LIT Verlag, 2004, pages:94-127 2004
Съставителска дейност
1 Даниела Колева, Възрастта при социализма: поколения в семейството и обществото, ISBN:978-954-320-682-7, Рива, София 2019
2 Daniela Koleva, REGION: Regional Studies of Russia, Eastern Europe, and Central Asia. Thematic issue “Informality: focus on the Balkans”, ISSN (print):, ISSN (online):, Slavica Publishers, Indiana University, USA, Ref, International 2018
3 Даниела Колева, Евгения Троева, Новата празничност, кн. 2 и 3/ 2018 г. на сп.Българска етнология, ISSN (print):, ISSN (online):, АИ "Марин Дринов", София, Ref 2018
4 Даниела Колева, България – Израел. Разкази за две страни и две епохи, ISBN:978-954-28-2325-4, Сиела, София 2017
5 Даниела Колева, Александър Кьосев, Трудният разказ. Модели на автобиографично разказване за социализма между устното и писменото, ISBN:978-954-28-2326-1, Сиела, София, Рецензирано 2017
6 Даниела Колева, Тялото при социализма. Режими и репрезентации, ISBN:978-954-320-581-3, Рива, София 2016
7 Даниела Колева, Любовта при социализма. Образци, образи, табута, ISBN:978-954-320-494-6, Рива, София, Рецензирано 2015
8 Daniela Koleva, Naomi Segal, From Literature to Cultural Literacy, ISBN:978-1-137-42969-8, Palgrave Macmillan, UK, Ref, Рецензирано, International 2014
9 Daniela Koleva, Peter Coleman, Joanna Bornat, Ageing, Ritual and Social Change: Comparing the Secular and Religious in Eastern and Western Europe, ISBN:9781409452140, Ashgate, UK, Ref, Рецензирано, International 2013
10 Даниела Колева, Смъртта при социализма. Героика и постгероика, ISBN:978-954-320-444-1, Рива, София 2013
11 Daniela Koleva, Negotiating Normality: Everyday Lives in Socialist Institutions, ISBN:978-1-4128-4601-1, Transaction/Routledge, USA, Рецензирано, International 2012
12 Daniela Koleva, Nicolas Hayoz, Leszek Jesien, 20 Years after the Collapse of Communism: Expectations, achievements and disillusions of 1989, Peter Lang, Switzerland, Рецензирано, International 2011
13 Даниела Колева, Белене - място на памет? Антропологична анкета, ISBN:978-954-28-0714-5, Сиела, София, Рецензирано 2010
14 Даниела Колева, Върху храстите не падат мълнии. Комунизмът - житейски съдби, ISBN:978-954-9597-01-1, Сиела, София 2007
15 Daniela Koleva, Talking History. International Oral History Conference Kiten 1999, LIK, Sofia, International 2000
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Даниела Колева, The forced labour camp in Belene as a memory site and a resource 2023
2 Присъствие, Даниела Колева, Memory, Culture and Political Engagement 2023
3 Пленарен доклад, Даниела Колева, As long as we quarrel about the past, we remember it: Coping with the communist past in Bulgaria 2023
4 Секционен доклад, Daniela Koleva, ‘We cannot travel abroad, but at least our body organs can’: Pituitary gland export from communist Bulgaria 2023
5 Присъствие, Даниела Колева, Infrastructures as instruments of sociocultural engineering 2023
6 Секционен доклад, Даниела Колева, Constructing the dissident: action, passion, gaze 2022
7 Пленарен доклад, Даниела Колева, How can care produce inequality? The case of the ‘active fighters against fascism and capitalism’ in Bulgaria 2022
8 Секционен доклад, Даниела Колева, Communist prison camps as sites of memory and legacies of dissent: Belene and Goli otok in Bulgarian and Croatian cultural memory 2021
9 Пленарен доклад, Даниела Колева, Is there a memory crisis in Europe? 2021
10 Секционен доклад, Даниела Колева, Post-communist oral history: from ‘radical’ to ‘normal’ and back again? 2021
11 Пленарен доклад, Даниела Колева, Teaching European Memory 2019
12 Секционен доклад, Даниела Колева, Post-communist transitional justice and its discontents: A case of commemorating the victims of communism 2019
13 Секционен доклад, Даниела Колева, 30 Years Later: Regimes of Memory and Cultures of Memory of Socialism 2019
14 Пленарен доклад, Даниела Колева, Transitional Justice and its Discontents: 2019
15 Секционен доклад, Даниела Колева, The story of a monument, or how to adapt a local identity to a national hero and vice versa 2019
16 Пленарен доклад, Даниела Колева, Seeing like a state, seeing like a woman: policies and practices of gender under communism 2019
17 Пленарен доклад, Даниела Колева, Whose voice do we hear when we give voice? Promises and discontents of oral history 2018
18 Секционен доклад, Даниела Колева, Bulgarian Jews and Israeli Bulgarians: How can silences speak 2018
19 Секционен доклад, Даниела Колева, Victory day and the politics of emotions: The Russian 'Immortal Regiment' in Bulgaria 2018
20 Секционен доклад, Daniela Koleva, Entangled Environments: Animals, Emotions and Creativity as Approaches to R.Urban History. Round table 2017
21 Секционен доклад, Daniela Koleva, Negotiating belief in oral history interviews: Is non-violent communication possible? 2017
22 Секционен доклад, Daniela Koleva, The Immortal Regiment and its march across borders: Reformatting Victory Day 2017
23 Пленарен доклад, Daniela Koleva, Oral history in Bulgaria: Advantages and limitations in the study of life crises 2017
24 Пленарен доклад, Daniela Koleva, Post-socialist nostalgia: what is it and what to do about it? Keynote 2017
25 Секционен доклад, Daniela Koleva, The Emigration of Bulgarian Jews to Israel after WWII: Stories and Silences 2016
26 Секционен доклад, Daniela Koleva, Our Heroes: Local monuments and memory activism (two cases from Southwest Bulgaria) 2016
27 Секционен доклад, Daniela Koleva, What is wrong with the world and how can SSH fix it? 2016
28 Пленарен доклад, Daniela Koleva, Keynote: Seeing like a state, seeing like a woman: policies and practices of gender and life course 2016
29 Секционен доклад, Daniela Koleva, Remembering communism in Bulgaria and European memory cultures. Round table 2016
30 Секционен доклад, Даниела Колева, Belene: constructing the memory of a communist labour camp 2016
31 Секционен доклад, Daniela Koleva, Bulgaria As a Symbolic Space: Post-Socialist Revisions and Continuitites of the 100 National Tourist Sites 2015
32 Секционен доклад, Daniela Koleva, Oranges across the Iron Curtain: Transnational family ties resulting from the emigration of the Bulgarian Jews to Israel after WWII 2015
33 Пленарен доклад, Daniela Koleva, Introductory talk: The Spectre of Impact 2014
34 Секционен доклад, Daniela Koleva, Bulgaria: Post-socialist revisions and continuities of the 100 national tourist sites 2014
35 Секционен доклад, Daniela Koleva, Re-inventing the past: Memory and counter-memory, strategies and tactics, activists and entrepreneurs 2014
36 Секционен доклад, Daniela Koleva, The Monument to the Soviet Army in Sofia: Uses and Reuses 2013
37 Секционен доклад, Даниела Колева, Какво виждаме, когато гледаме през оптиката на пола? 2013
38 Секционен доклад, Даниела Колева, Паметта за социализма като канон и архив: социалистическата популярна култура в мрежата 2013
39 Секционен доклад, Daniela Koleva, Memories and Meanings: Linking life experiences to social and cultural change 2012
40 Секционен доклад, Daniela Koleva, Keynote speech: Memory Tactics: Private Uses of Public Memory Cultures 2012
41 Секционен доклад, Daniela Koleva & Peter Coleman, Commonalities and differences in older people’s experience of life passage rituals in Eastern and Western Europe 2012
42 Секционен доклад, Daniela Koleva, On the (in)convertibility of national memory into European legitimacy: the Bulgarian case 2012
43 Секционен доклад, Daniela Koleva, Mnemosyne’s inventories: socialist popular culture on the web 2012
44 Секционен доклад, Daniela Koleva, Has the ‘lost generation’ found its way? Youth cultures, communities and causes in present-day Bulgaria 2011
45 Секционен доклад, Daniela Koleva, Memories and Meanings: Have rituals changed and do people still need them? 2011
46 Секционен доклад, Даниела Колева, Надежда за миналото: соцносталгията 20 години по-късно 2011
47 Секционен доклад, Daniela Koleva, Eyewitnesses and Moral Witnesses: Constructing Testimonies of a Communist Labour Camp 2010
48 Секционен доклад, Daniela Koleva, Remembering socialism, living post-socialism: gender, generation and ethnicity 2009
49 Секционен доклад, Daniela Koleva, Hope for the Past? Postsocialist nostalgia 20 years after 2009
50 Секционен доклад, Даниела Колева, Seeing like a state, seeing like a woman: politics and practice of life course (Bulgaria, second half of 20 c.) 2008
51 Секционен доклад, Даниела Колева, Устна история и микроистория: един случай от Белене, България 2008
52 Секционен доклад, Daniela Koleva, Oral history interviewing and the production of meaning: Defending ‘bad’ questions 2008
53 Секционен доклад, Daniela Koleva, Socialism as talk and experience 2008
54 Секционен доклад, Daniela Koleva, Daughters’ Stories: Family Memory and Generational Amnesia 2008
55 Секционен доклад, Даниела Колева, Разкази на дъщери: памет, поколение и «еврейщината» 2008
56 Секционен доклад, Daniela Koleva, “Rural”, “Urban”, “Rurban”: Perceptions and Practices 2008
Участие в редколегия
1 Даниела Колева, Czech Historical review, Участие в редколегия 2024
2 Даниела Колева, REGION: Regional Studies of Russia, Eastern Europe, and Central Asia, Участие в редколегия 2015
3 Даниела Колева, Българска етнология, Участие в редколегия 2013
4 Даниела Колева, Oral History, Участие в редколегия 2012
5 Даниела Колева, Семинар–БГ, Участие в редколегия 2009