Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Кристина Фердинандова
Научен проект
Кристина Фердинандова, Университетски комплекс по хуманитаристика "Алма Матер", Член, Фонд "Научни изследвания" - МОН, Номер на договора:ДУНК01-1/22.12.2009 г. 2009