Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Доротея Табакова
Глава от книга
Анна Николова, Йоана Сиракова, Виолета Герджикова, Анастас Герджиков, Цвете Лазова, Невена Панова, Огнян Радев, Доротея Табакова, Петя Стоянова, Искра Атанасова, Преводна рецепция на европейските литератури в България. Том 3. Класическа литература. Автор на стр. 37-54: Преводна рецепция на античната литература в България в периода 1918-1944 г., АИ "Проф. Марин Дринов", София 2002
Дисертация д-р
Доротея Николаева Табакова, Преводачески модели и подходи към старогръцките метрически текстове в България от перспективата на съотносимост на системи на стихосложение, СУ "Св. Климент Охридски 2019
Научен проект
Доротея Табакова, Оптимизация на обучението по старогръцки език за начинаещи чрез координирането на приложими аудиторни и извънаудиторни формати, Член, , Номер на договора:200 2016
Превод на книга
1 Доротея Табакова, Тамара Петринска, Еврипид. Трагедии, Ерго 2012
2 Доротея Табакова, Тамара Кръстева, Еврипид. Избрани трагедии, Фондация за българска литература 2009
3 Невена Панова, Драгомира Вълчева, Доротея Табакова, Плутарх. Успоредни животописи, ISBN:978-954-677-055-4, Фондация за българска литература, София 2008
4 Доротея Табакова, Драгоев, И. Записките на един пилигрим, Пет звезди 2005
5 Доротея Табакова, Анакреонтически песни, ИК „Прозорец“ 2004
6 Доротея Табакова, Вернан, Ж.-П. Древногръцки митове. Всемирът, боговете, хората, Лик 2001
7 Доротея Табакова, Елиаде М., Й. Кулиано. Речник на религиите, Лик 1999
8 Доротея Табакова, История на религиите, т. 2. , ИК „Прозорец“ 1999
9 Доротея Табакова, Тит Макций Плавт. Призракът, ИК „Прозорец“ 1995
Превод на статия
Доротея Табакова, Диоген Лаерций. Животът на Епикур. - В: Епикур. За щастието, Кибеа 1999
Статия в научно списание
1 Стефка Пискулийска, Доротея Табакова, Акционна рецепция: един от пътищата към социална и комуникативна адекватност на преводите на антична трагедия, Филологически форум, брой:11, 2020 2020
2 Доротея Табакова, Излишната сричка. (Не)предсказуемостта на стиха като (не)свобода, Електронно списание „Пирон”, Академично електронно издание за изкуство и култура, issue:16, 2018 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Стефка Пискулийска, Доротея Табакова, Лингвистичната игра и принципът на удоволствието, От лингвистиката към семиотиката: траектории и хоризонти в изследванетона комуникацията. Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Попова, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, pages:490-500, ISSN (print):978-954-07-4824-5 2019
2 Доротея Табакова, Poeta fit. Работилница за превод нап старогръцки поети, Ах, Мария - обсебена от Античността, издателство:Фондация за българска литература, 2011 2011
3 Доротея Табакова, Едип чудовището, Българските маршрути на Едип, издателство:Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2011 2011
4 Доротея Табакова, Птичият латински, Nomina essentiant res. Сборник в чест на Цочо Бояджиев, издателство:Изток-Запад, 2011 2011
5 Доротея Табакова, „Жените в народното събрание“ на Мариус Куркински: реабилитиране на политическия театър, Studia Classica Serdicensia, Т. 1, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2010 2010
6 Dorothea Tabakova, Les traductions de Sophocle et d'Euripide en langue bulgare: strategies stylistiques et metriques, Praktika 11 diethnous synedriou klassikon spoudon, t. III, Publisher:Athens, 2004 2004
7 Dorothea Tabakova, Homer's Reception in Bulgaria. Two Periods of the Debate on the Form, Ancient Greek and Byzantine Literature in the Modern World, Publisher:Rhodes, 2002 2002
8 Доротея Табакова, Еврипид, Преводна рецепция на европейските литератури в България, т. 3, Класическа литература, редактор/и:Анна Николова, издателство:Академично издателство „Марин Дринов“, 2002 2002
9 Доротея Табакова, Софокъл, Преводна рецепция на европейските литератури в България, т. 3, Класическа литература, редактор/и:Анна Николова, издателство:Академично издателство „Марин Дринов“, 2002 2002
10 Доротея Табакова, „Антигона“ в България: нови прочити, Symposion, издателство:Сонм, 2000 2000
11 Доротея Табакова, Българският ямбичен триметър, Jubilaeus III, 1999 1999
12 Dorothea Tabakova, Onze traductions d' “Oedipe roi” en langue bulgare: l'evolution d'une traduction, I Metaphrasi tou archeou Ellinikou dramatos se oles tis glosses tou kosmou, Publisher:Athens, 1998, International 1998
13 Доротея Табакова, Еквиметризмът при превод на антична мерена реч с оглед на българското стихосложение, Jubilaeus I, издателство:Херон прес, 1998 1998
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Доротея Табакова, Съотносимостта на системите на стихосложение в старогръцки и български език като проблем на превода на старогръцки метрически текстове, Годишник на Софийски Университет «Св. Климент Охридски», ФКНФ, Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018 2018
2 Dorothea Tabakova, Stagings of Ancient Tragedy in Bulgaria and Their Influence on the Procxess of Translations' and Creative Reception, A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe, Publisher:Wiley, 2017 2017
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Доротея Табакова, Кронос и ветровете на промяната: малка енциклопедия на времето 2019
2 Секционен доклад, Доротея Табакова, Замлъкналият звук. Пътища за актуализация на изчезнали форми на стихосложение 2017
3 Секционен доклад, Доротея Табакова, Излишната сричка. (Не)предсказуемостта на стиха като (не)свобода. 2017
4 Секционен доклад, Доротея Табакова, Ancestral identity and ancestral memory in a crisis situation: historical and theoretical analysis and sharing of experience 2015
5 Секционен доклад, Доротея Табакова, От марша до ръченицата: анапестът като проблем на превода в старогръцката драма 2015