Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. доктор на науките Огнян Минчев
Монография
1 Огнян Димитров Минчев, Отломки от огледало, Университетско издателство на СУ "Св. Кл. Охридски", София 2016
2 Огнян Димитров Минчев, Стъпки по пътя, Университетско издателство, София 1995
3 Огнян Димитров Минчев, Лейбъристката партия и кризата на следвоенния консенсус в британската политика, Университетско издателство, София 1991
Статия в научно списание
1 Огнян Димитров Минчев, "Политиката на идентичността"и нарставащото глобално неравенство, Институт за регионални и международни изследвания, 2018, Ref, др. 2018
2 Огнян Димитров Минчев, България - на страната на Орбан или на страната на Брюксел?, Институт за регионални и международни изследвания, 2018, Ref, др. 2018
3 Огнян Димитров Минчев, Българското правителство и казусът "Орбан". Дали е толкова просто да вземем страна?, Институт за регионални и международни изследвания, 2018, Ref, др. 2018
4 Огнян Димитров Минчев, Ерозия на статуквото?, Институт за регионални и международни изследвания, 2018, Ref, др. 2018
5 Огнян Димитров Минчев, Либерали срещу консерватори или гражданинът срещу "народа", Институт за регионални и международни изследвания, 2018, Ref, др. 2018
6 Огнян Димитров Минчев, Обратима ли е кризата на доверие във властта, Институт за регионални и международни изследвания, 2018, Ref, др. 2018
7 Огнян Димитров Минчев, Reading after Europe, Institute for Regional and International Studies, Sofia, Bulgaria, 2017, Ref, др. 2017
8 Огнян Димитров Минчев, Идейно-политически контекст на прехода след комунизма, Политически изследвания, брой:1-2, 2015, Ref 2015
9 Огнян Димитров Минчев, The Strategy of Supporting Modarate Islam: Backgrounds and Limits, Institute for Regional and International Studies, Sofia, Bulgaria, 2012, Ref, др. 2012
10 Огнян Димитров Минчев, The Western Balkans in 2010/2011: Departures in Democratisation and European Integration in Europe's Southeast, Institute for Regional and International Studies, Sofia, Bulgaria, 2012, Ref, др. 2012
11 Огнян Димитров Минчев, Пазар, държава и общество: Към една нова стратегия на обществена справедливосъ и солидарност, Хрисртиянство и култура, брой:70, 2012 2012
12 Огнян Димитров Минчев, Agents of Reform in Black Sea Region: National Agendas and International Assistance , Institute for Regional and International Studies, Sofia, Bulgaria, 2011, др. 2011
13 Огнян Димитров Минчев, Modernization: The forgotten strategy of social Transformation - German Marshall Fund, US Blog, 2011, Ref 2011
14 Огнян Димитров Минчев, Strategic Balance and Securities Challenges in the Black Sea Region, Institute for Regional and International Studies, Sofia, Bulgaria, 2011, Ref, др. 2011
15 Огнян Димитров Минчев, The Black Sea Region: Strategic Balance and Policy Agenda, Institute for Regional and International Studies, Sofia, Bulgaria, 2011, Ref, др. 2011
16 Огнян Димитров Минчев, Obama's First Year in Office & The Challenges of a Changing World , Institute for Regional and International Studies, Sofia, Bulgaria, 2010, др. 2010
17 Огнян Димитров Минчев, Security in the Black Sea Region, Institute for Regional and International Studies, Sofia, Bulgaria, 2010, Ref, др. 2010
18 Огнян Димитров Минчев, Security, Development and Regional Cooperation in the Black Sea Area, Institute for Regional and International Studies, Sofia, Bulgaria, 2010, Ref, др. 2010
19 Огнян Димитров Минчев, The Western Balkans: Between the Economic Crisis and the European Perspective, Institute for Regional and International Studies, Sofia, Bulgaria, 2010 2010
20 Огнян Димитров Минчев, Бразилия или нашето второ откриванен на Америка, Институт за регионални и международни изследвания, 2009, Ref, др. 2009
21 Огнян Димитров Минчев, Разрушеният дом на промяната. Стратегии на вчерашния и утрешния ден, Институт за регионални и международни изследвания, 2009, Ref, др. 2009
22 Огнян Димитров Минчев, Between Two Eras, Institute for Regional and International Studies, Sofia, Bulgaria, 2008, Ref, др. 2008
23 Огнян Димитров Минчев, Europe and Western Balkans: The Day after Kosovo's Independence , Institute for Regional and International Studies, Sofia, Bulgaria, 2008, Ref, др. 2008
24 Огнян Димитров Минчев, Reconfiguring the Serb Political Situation after the Independence of Kosovo, Institute for Regional and International Studies, Sofia, Bulgaria, 2008, Ref, др. 2008
25 Огнян Димитров Минчев, Между две епохи, Финанси, брой:4, 2008, Ref 2008
26 Огнян Димитров Минчев, Интервю на Светослав Малинов с Огнян Минчев, Разум, брой:2, 2007, в сътрудничество с чуждестранни учени 2007
27 Огнян Димитров Минчев, Major Interests and Strategies for the Black Sea Region Framework Analytical Review, Institute for Regional and International Studies, Sofia, Bulgaria, 2006, Ref, др. 2006
28 Огнян Димитров Минчев, The Case of Turkey in The EU, Institute for Regional and International Studies, Sofia, Bulgaria, 2006, Ref, др. 2006
29 Огнян Димитров Минчев, България и членството на Турция в ЕС, Институт за регионални и международни изследвания, 2006, Ref, др. 2006
30 Огнян Димитров Минчев, Казусът Турция в ЕС, Институт за регионални и международни изследвания, 2006, Ref, др. 2006
31 Огнян Димитров Минчев, Empowering Civil Society in Southeastern Europe through Advocacy - Analytical Report, Institute for Regional and International Studies, Sofia, Bulgaria, 2005, Ref, др. 2005
32 Огнян Димитров Минчев, Macedonia - Analytical Overview , Institute for Regional and International Studies, Sofia, Bulgaria, 2005, Ref, др. 2005
33 Огнян Димитров Минчев, Settlement of the Post-Conflict Balkan Status Quo: Several Options, Institute for Regional and International Studies, Sofia, Bulgaria, 2005, Ref, др. 2005
34 Огнян Димитров Минчев, Towards a European Commonwealth of Nations a Strategic Response to The EU "Enlargement Fatigue" , Institute for Regional and International Studies, Sofia, Bulgaria, 2005, Ref, др. 2005
35 Огнян Димитров Минчев, Ognyan Minchev Reading David Kelley, Institute for Regional and International Studies, Sofia, Bulgaria, 2004, Ref, др. 2004
36 Огнян Димитров Минчев, Transatlantic Strategy for Black Sea Stabilization and Integration, Institute for Regional and International Studies, Sofia, Bulgaria, 2004, Ref, др. 2004
37 Огнян Димитров Минчев, Country Report Bulgaria State of Democracy Roadmap for Reforms, Institute for Regional and International Studies, Sofia, Bulgaria, 2001, Ref, др. 2001
38 Огнян Димитров Минчев, The Balkans After Milosevic: Happy and Postponed, IRIS Quarterly Policy Report, 2000, Ref, др. 2000
39 Огнян Димитров Минчев, The Kosovo Crisis and The International System: Issues of Legitimacy and Actors' Motivation , Institute for Regional and International Studies, Sofia, Bulgaria, 2000, Ref, др. 2000
40 Огнян Димитров Минчев, Macedonia: Milosevic's Last Trump Card?, RUSI Journal London, 1999, Ref, др. 1999
41 Огнян Димитров Минчев, Perspectives on the Development of Relations Between Bulgaria and Macedonia, Institute for Regional and International Studies, Sofia, Bulgaria, 1999, Ref, др. 1999
42 Огнян Димитров Минчев, Will Milosevic Play his Last Trump?, Suedosteuropa, H , issue:5-6, 1999, Ref, др. 1999
43 Огнян Димитров Минчев, The Extension of NATO, Russia and the Balkans , Berkeley Journal of International Affairs , issue:2, 16, 1998, Ref, др. 1998
44 Огнян Димитров Минчев, Bulgarian's Post Communist Transition -1995, Institute for Regional and International Studies, Sofia, Bulgaria, 1997, Ref, др. 1997
45 Огнян Димитров Минчев, Is It Possible for the Eastern European Peoples to Solve their Problems On Their Own? , The Carnegie Report and the Balkans Today, 1996, Ref, др. 1996
46 Огнян Димитров Минчев, Liberal Democracy and Minority Rights: The Challenge of Changing South Eastern Europe, collection Comparative Balkan Parliamentarism, 1995 1995
47 Огнян Димитров Минчев, The Third Alternative of Bulgarian Politics and the New Dimensions of Social Change , collection "Searching the Democratic Perspective, 1994 1994
48 Огнян Димитров Минчев, The Balkans and the Changing Strategic Balance in the Post Communist Europe, Western Michigan University, vol:in the collection "The New Europe and the World", 1993, Ref 1993
49 Огнян Димитров Минчев, The Balkans in the Changing Security System of Europe , paper at the seminar "NATO and the Security Problems of Central and Eastern Europe, 1993 1993
50 Огнян Димитров Минчев, Равноденствие или часът на България, Bulgarian Quarterly, issue:1, 1991 1991
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Огнян Димитров Минчев, Национална сигурност и социална промяна в посткомунистическа Европа, Годишник на Софийския Университет, издателство:Софийски Университет Свети Климент Охридски, 1994 1994
2 Огнян Димитров Минчев, Национализъм и социална държава в Западна Европа (на примера на Британия), Годишник на СУ, издателство:Софийски Университет Свети Климент Охридски, 1989 1989
Съставителска дейност
1 Огнян Димитров Минчев, Bulgaria for NATO, IRIS Publication, София 2002
2 Огнян Димитров Минчев, Security and Reconstruction of South-Eastern Europe: A Policy Outlook from the Region , Institute for Regional and International Studies, София 2000
3 Огнян Димитров Минчев, Infrastructure Projects in Southeastern Europe, IRIS Publication, София 1999