Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Милен Любенов

Author ID (SCOPUS): 57200085281

ORCID ID:0000-0003-4222-9594
Глава от книга
Любенов М., "Кливиджи и партийни системи" в Българската политология пред предизвикеталствата на времето. Съставител и научен редактор: Милен Любенов , Университетско издателство "Св. Климент Охридски" 2010
Глава от монография
1 Lyubenov M., "Bulgaria" in The 2009 Elections to the European Parliament. Country Reports. Ed. Gagatek W. , European University Institute Press, Florence, Italy, International 2010
2 Lyubenov M., Politov A. , "Internal Party Democracy - A means of Restoring Public Trust in Political Parties" in Reshaping the Broken Image Of Political Parties. Internal Party Democracy in South Eastern Europe. Ed. G. Karasimeonov , Горекспрес, София , International 2007
3 Lyubenov M., Karasimeonov G., Internal Party Democracy in Bulgaria: Trends and Perspective, in Reshaping the Broken Image Of Political Parties. Internal Party Democracy in South Eastern Europe. Ed. G. Karasimeonov , International 2007
Дисертация д-р
Милен Тодоров Любенов , Българската партийна система: групиране и структуриране на партийните предпочитания (1990-2005), , Ръководител:доц.д-р Светла Страшимирова 2009
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Милен Тодоров Любенов , "Предстоят коалциционни управления",в списание "Business BGlobal", бр. 9 (14), 28.10-27.11.2021, с.26-29, 2021
2 Милен Любенов , Бизнес фирмената партия, Дневник,Икономедия 2017
3 Милен Любенов , Партии, идентичност, популизъм, Портал Култура 2017
4 Милен Любенов, Георги Карасимеонов , Барометър. Политическите партии в България, Година 12, бр.1, Януари-Март 2012, Фондация Фридрих Еберт, Бюро България 2012
5 Милен Любенов, Георги Карасимеонов , Барометър. Политическите партии в България, Година 11, бр.1, януари-март 2011, Фондация Фридрих Еберт, Бюро България 2011
6 Милен Любенов, Георги Карасимеонов , Барометър. Политическите партии в България, Година 11, бр.2, април-юни 2011, Фондация Фридрих Еберт, Бюро България 2011
7 Милен Любенов, Георги Карасимеонов , Барометър. Политическите партии в България, Година 11, бр.3, Юли- Сетмеври, 2011, Фондация Фридрих Еберт, Бюро България 2011
8 Милен Любенов, Георги Карасимеонов , Барометър. Политическите партии в България, Година 11, бр.4, Септември-Декември 2011, Фондация Фридрих Еберт, Бюро България 2011
9 Милен Любенов, Георги Карасимеонов , Барометър. Политическите партии в България, Година 10, бр.2, Април-Юни 2010, Фондация Фридрих Еберт, Бюро България 2010
10 Милен Любенов, Георги Карасимеонов , Барометър. Политическите партии в България, Година 10, бр.3, Юли-Септември 2010, Фондация Фридрих Еберт, Бюро България 2010
11 Милен Любенов, Георги Карасимеонов , Барометър. Политическите партии в България, Година 10, бр.4, Октомври- Декември 2010, Фондация Фридрих Еберт, Бюро България 2010
Книга
М.Любенов, Българската партийна система: групиране и структуриране на партийните предпочитания (1990-2009), Университетско издателство "Св. Климент Охридски" 2011
Монография
1 Любенов М., Европeйски партийни системи. Сревнителен анализ на 20 демокрации (1945-2020), УИ "Св.Кливент Охридски" , София 2021
2 Любенов М., Политическите партии. Институционализация и организационно развитие , Наука и общество , София 2021
Научно ръководство
1 Милен Любенов , Възходът на национал-популистката десница в резултат на бежанската криза след 2015 г. Случаите на Италия и Нидерландия , дипломна работа:Диана Иванова 2022
2 Милен Любенов , Трансформация и деинституционализация на партийната система в България (2017-2021), дипломна работа:Пламен Цветков 2022
3 Милен Любенов , Фрагментация на партийната система и коалиционни управления. Българският случай след парламентарните избори през 2021, дипломна работа:Атанас Радев 2022
4 Милен Любенов , Институционализация на европейските партийни федерации: тенденции, групиране и електорална конкурeнция (2009-2019), дипломна работа:Вероника Бойчева 2021
5 Милен Любенов , Българският президент като коректив: Ефектът на преките избори и етапи на институционално развитие, дипломна работа:Калоян Велчев 2020
6 Милен Любенов , Засилването на популистката десница във Франция и Австрия като последица от кризата в Европа. Програмни и идейни измерения (2009-2015 г.) , дипломна работа:Михаела Витанова 2015
7 Милен Любенов , Персонализация на политическите партии в България и Унгария: ГЕРБ и ФИДЕС в сравнителна перспектива (2009-2016) , дипломна работа:Теодора Йовчева 2014
8 Милен Любенов , Религиозният кливидж в Турция и отражението му върху партийната система (2002-2014) , дипломна работа:Петя Танева 2014
9 Милен Любенов , 12. Европеизация на десните политически партии в България, членки на ЕНП (2007-2013). Сравнително изследване на предизборните им платформи, дипломна работа:Владимир Величков 2013
10 Милен Любенов , Ефектите на европеизацията: идеологическа трансформация на Германската социалдемократическа партия след Обединението, дипломна работа:Ася Братанова 2013
11 Милен Любенов , Радикално десните популистки партии в Белгия и Холандия. Европесимизмът като последица от европейзацията (2000 – 2012). , дипломна работа:Катя Георгиева 2013
12 Милен Любенов , Албанските партии в Македония: стратегически приоритети и междупартийна конкуренция (2001 –2011), дипломна работа:Славея Чолакова 2012
13 Милен Любенов , Възходът на популизма в Полша и Унгария: кливиджи и електорални измерения (2001 – 2011 г.), дипломна работа:Кристина Караджова 2012
14 Милен Любенов , Популизъм и антиимигрантски партии в Норвегия и Дания. Партията на прогреса в Норвегия и Датската народна партия в сравнителна перспектива (2000 – 2011), дипломна работа:Диана Донкова 2012
15 Милен Любенов , Голямата коалиция в Германия (2005-2009): между политическия компромис и партийното съревнование. Ефекти върху партийната система, дипломна работа:Силвия Вълчева 2011
16 Милен Любенов , Европейската народна партия като фактор за консолидацията и европеизацията на десницата в Европа, дипломна работа:Мая Филипова 2011
17 Милен Любенов , Зелените партии в подем: електорални изменения и ценностна подкрепа. Белгия, Франция и Германия като специфични случаи (2000 – 2010 г.), дипломна работа:Александър Драганов 2011
18 Милен Любенов , Институционализация на партийните системи в България и Румъния: електорални измерения (1990 – 2010), дипломна работа:Ралица Симеонова 2011
19 Милен Любенов , Организационни и политически измерения на бизнес фирмената партия Forza Italia и ГЕРБ като специфични случаи, дипломна работа:Емил Карев 2011
20 Милен Любенов , Партийната система в България в началото на XXI век: тенденции и перспективи на развитие, дипломна работа:Ема Нейкова 2010
21 Милен Любенов , Популисткият дискурс на Атака: между социалния популизъм и радикалния национализъм, дипломна работа:Силвана Христоскова 2010
Статия в научно списание
1 Lyubenov M., D. Stoyanov, Parliamentary elections in Bulgaria, 4 April 2023, Electoral Bulletins of the European Union-BLUE , 2024, ISBN:ISSN 2824-1908 2024
2 Stoyanov D., Lyubenov M., Parliamentary Elections in Bulgaria, 11 July 2021 , BLUE Electoral bulletin of the European Union , issue:2, 2022, pages:96-101, Ref, International 2022
3 Любенов М., Медийни и дигитални партии , Реторика онлайн, брой:1, 2020 2020
4 Любенов М., Българската партийна система: възникване на нов тип кливидж "център- периферия", Политически изследвания , 2008 2008
5 Любенов М., Ляво и дясно: методологически проблеми и съдържателни характеристики, Политически изследвания , 2007, стр.:27-46, Ref 2007
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Любенов М., Картелизация и популизъм: ефекти върху партийните системи в Европа, Интереси, ценности, легитимност: международни, европейски и национални измерения, 2020, стр.:186-193, ISSN (print):978-619-232-330-1 2020
2 Любенов М., Партийна система без системност , Демокрацията в България през ХХI в., 2010 2010
3 Lyubenov M., The Political parties played a major role on the Bulgaria's EU and NATO accession , Euro-Atlantic integration of Ukraine: the way to democracy , 2009, pages:37-40, ISSN (print):978-966-8875-46-5 2009
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Любенов М., Българските конституции: политически и институционални измерения, Българските конституции, издателство:Българска история , 2020, стр.:9-37, ISSN (print):978-619-7496-68-0 2020
2 Lyubenov M., Karasimeonov G., Bulgaria. In: The Handbook of Political Change of Eastern Europe. Third Edition, The Handbook of Political Change of Eastern Europe. Third Edition, editor/s:Sten Berglund, Joakim Ekman, Kevin Deegan-Krause, Terje Knusten , Publisher:Edward Elgar , 2013, pages:407-442, ISSN (print):978-0-85793-537-3, Ref, International 2013
Съставителска дейност
Любенов М., Българската политология пред предизвикателствата на времето, ISSN (print):, УИ "Св.Кливент Охридски" , в сътрудничество с чуждестранни учени 2010
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Милен Любенов , Картелизация и популизъм 2019
2 Секционен доклад, Милен Любенов , Политическите партии в България 2016
3 Присъствие, Милен Любенов , Конституционализъм и преход в Източна Европа: 25 години по-късно 2014
4 Пленарен доклад, Милен Любенов , The Political Parties Played a Major Role on the Way to Bulgaria's EU and NATO Accession 2009
5 Секционен доклад, Милен Любенов , Партийна система без системност 2009
6 Пленарен доклад, Милен Любенов , Партийната система в България и ефектите на европеизацита 2007
7 Секционен доклад, Милен Любенов , Internal Party Democracy in Bulgaria 2006
8 Секционен доклад, Милен Любенов , Политическите партии пред предизвикателствата на промяната 2006