Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Румяна Крумова-Пешева
Глава от книга
под ред. на Орлин Тодоров, Румяна Крумова-Пешева, НОВИЯТ ОРГАН В ТРАНСПЛАНТАЦИОННАТА ПРОЦЕДУРА КАТО НОВ СВРЪХАЗОВ ЕЛЕМЕНТ В ПСИХОАНАЛИЗАТА В БЪЛГАРИЯ: ТУК И СЕГА, ISBN:978-619-02-0516-6, ИК Колибри, София, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
Дипломна работа
Румяна Кирилова Крумова, ИНТЕРАКЦИОННА ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:Доц. Тома Томов, д.м. 1993
Дисертация доктор на науките
1 Румяна Кирилова Крумова-Пешева, ПСИХИЧНА ГОТОВНОСТ ЗА ДОНОРСТВО В ТРАНСПЛАНТАЦИОННАТА ПРАКТИКА, СУ "Св. Климент Охридски" 2018
2 Румяна Кирилова Крумова-Пешева, ПСИХИЧНА ГОТОВНОСТ ЗА ДОНОРСТВО В ТРАНСПЛАНТАЦИОННАТА ПРАКТИКА, СУ "Св. Климент Охридски" 2017
Дисертация д-р
1 Румяна Кирилова Крумова-Пешева, МОДЕЛ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКА РАБОТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАН, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. Ваня Матанова 2011
2 Румяна Кирилова Крумова-Пешева, МОДЕЛ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКА РАБОТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАН, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. Ваня Матанова 2011
Друго (научно-популярни и др. под.)
Румяна Кирилова Крумова-Пешева, Кръгла маса "Кръстосаното донорство" - Становище относно Предложение за промени в Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, 2014
Книга
1 Румяна Крумова-Пешева , ДОНОРСТВОТО НА ОРГАНИ - ЖЕЛАНИЕ, РЕШЕНИЕ И ГОТОВНОСТ, Интервю Прес, София, Рецензирано 2017
2 Румяна Крумова-Пешева , ПСИХОЛОГИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА, Интервю Прес, София, Рецензирано 2017
3 Румяна Крумова-Пешева , ЗА НЯКОИ ПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ДОНОРСТВОТО НА ОРГАНИ, Издателство на Техническия университет, София, Ref 2011
4 Румяна Крумова-Пешева , ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ , Издателство на Техническия университет, София, Ref 2011
Монография
Румяна Крумова-Пешева, ПСИХОАНАЛИТИЧНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ - ТЕРАПЕВТИЧЕН МЕТОД И СТИЛ, ISBN:978-619-7503-16-6, Сити Център, София, Рецензирано 2020
Научно ръководство
1 Румяна Крумова-Пешева, Злоупотреба с видео игри. Социални и личностни предпоставки, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Йоан Йовчев 2024
2 Румяна Крумова-Пешева, Невропсихична коморбидност при епилепсия с тревожност и депресия, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Десислава Михалкова 2024
3 Румяна Крумова-Пешева, Ролята на емпатичния стил на комуникация между лекар и пациент за подобряване степента на придържане към терапията (adherence), Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Лилия Караманчева-Добрева 2024
4 Румяна Крумова-Пешева, Социална когниция и алекситимия при тежки психични разстройства, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Джулия Архондис Камбуридис 2024
5 Румяна Крумова-Пешева, Взаимовръзка между прокрастинация и тревожност, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Богдан Вълков 2023
6 Румяна Крумова-Пешева, Изследване на връзката между стила на привързаност и тревожността, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Рената Поповска 2023
7 Румяна Крумова-Пешева, Изследване на връзката между тревожност, използване на психоактивни вещества и стратегии за справяне в ранна зрялост, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Камелия Пейкова 2023
8 Румяна Крумова-Пешева, Изследване на предпоставките и рисковите фактори за алекситимия, идващи от семейната среда, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Зорница Даскалова 2023
9 Румяна Крумова-Пешева, Изследване на тревожност и депресия при родители на деца с онкохематологични заболявания, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Йорданка Иванова 2023
10 Румяна Крумова-Пешева, Изследване на тревожност, депресия и агресия при лица с черти на нарцистична и зависима личност, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Радостина Денчева 2023
11 Румяна Крумова-Пешева, Изследване на тревожността, агресията и личностните акцентуации при хора с проблемна употреба на алкохол, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Стела Серафимова 2023
12 Румяна Крумова-Пешева, Сексуални дисфункции при нарцистичната личност, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Розалина Боева 2023
13 Румяна Крумова-Пешева, Стил на привързаност и образ за собственото тяло при жени с карцином на гърдата, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Дебора Ванчева 2023
14 Румяна Крумова-Пешева, Стил на привързаност и удовлетворение от приятелството при жени в късна зряла възраст. Връзка с депресията и тревожността, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Маринела Павлова 2023
15 Румяна Крумова-Пешева, Стрес и благополучие при родители на деца със специални образователни потребности, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Диана Янкехайова 2023
16 Румяна Крумова-Пешева, Устойчовост на стрес, оптимизъм и психично благополучие при клиенти със зависимост към психоактивни вещества (ПАВ), Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Кристиян Тасков 2023
17 Румяна Крумова-Пешева, В търсене на психосоциални корени при пациенти с тиреоидит на Хашимото, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Серихан Юсеин 2022
18 Румяна Крумова-Пешева, Връзка между емоционалната интелигентност и удовлетвореността от живота, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Екатерина Тотина 2022
19 Румяна Крумова-Пешева, Връзка между следродилната депресия и партньорските взаимоотношения, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Антония Филипова 2022
20 Румяна Крумова-Пешева, Евтаназията - правото на достойна смърт, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ралица Белева 2022
21 Румяна Крумова-Пешева, Изследване върху гневната емоция като вид бариера пред прошката, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Кристина Палазова-Димитрова 2022
22 Румяна Крумова-Пешева, Изследване върху нагласата към донорството на яйцеклетки в България, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Надежда Попова 2022
23 Румяна Крумова-Пешева, Изследване на тревожността и самооценката при житейска криза, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Димана Пейчева 2022
24 Румяна Крумова-Пешева, Изследване на факторите, влияещи върху терапевтичната работа с юноши с диагнози от аутистичния спектър, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ралица Коцева 2022
25 Румяна Крумова-Пешева, Личностни профили при пациенти с кардиологични и кардиохирургични интервенции, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Виолета Азис 2022
26 Румяна Крумова-Пешева, Нагласи на медицинските специалисти към професията на клиничния психолог в клиничната практика, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Цветелина Шопниколова 2022
27 Румяна Крумова-Пешева, Предразположеност към хранителни разстройства и връзката й с тревожността като личностна черта, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Люба Стоева 2022
28 Румяна Крумова-Пешева, Психичен травматизъм при пациенти с хематологични заболявания, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Десислава Тепавичарова 2022
29 Румяна Крумова-Пешева, Психоза в детско-юношеска възраст. Програма за диагностика, прогностика и интегрирано обучение, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Веселин Веселинов 2022
30 Румяна Крумова-Пешева, Психомоторна дисрегулация при рекурентни депресии, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Румен Димитров 2022
31 Румяна Крумова-Пешева, Тревожността като предиктор за Бърнаут-синдром при операционни сестри, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Нели Янева 2022
32 Румяна Крумова-Пешева, Тревожността като предпоставка за следродилна депресия, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Антония Гешева 2022
33 Румяна Крумова-Пешева, Специфики в клиничната социална работа със семейства с понижени родителски компетенции, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Теодора Иванова 2021
34 Румяна Крумова-Пешева, Влиянието на психичните фактори върху физическото благополучие при пациенти с Диабет и Хашимото, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Поли Тончева-Ценкова 2021
35 Румяна Крумова-Пешева, Ролята на личностовите акцентуации и страха от успеха за успешна жизнена реализация в младежка възраст, Нов български университет дипломна работа:Десислава Василева 2021
36 Румяна Крумова-Пешева, Сравнително изследване върху депресивността при болни с карцином, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Левент Буковски 2021
37 Румяна Крумова-Пешева, Връзка между нарушенията на храненето, социалната анхедония и анорексията, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Анна Беличева 2020
38 Румяна Крумова-Пешева, Изследване върху преживяванията на близки на институционализирани пациенти с болест на Алцхаймер, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Петя Зарева 2020
39 Румяна Крумова-Пешева, Изследване на агресивност, невротизъм и екстраверсия при пациенти на хемодиализа, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Кристияна Георгиева 2020
40 Румяна Крумова-Пешева, Латерализацията на вниманието в предучилищна възраст: изследване чрез разполовяване на линии и дихотично слушане, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Соня Захова 2020
41 Румяна Крумова-Пешева, Психологическо изследване на агресията при подрастващи, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Анита Данева 2020
42 Румяна Крумова-Пешева, Психологично изследване на невротизъм, агресивност и депресивност при хора с проблемна употреба на алкохол, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Елмира Парчева 2020
43 Румяна Крумова-Пешева, Домашното насилие между партньори - обществени нагласи и социална работа в България, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Анна Иванова 2019
44 Румяна Крумова-Пешева, Изследване на когнициите памет и внимание при деца в пълни и непълни семейства, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Димена Калоянова 2019
45 Румяна Крумова-Пешева, Връзка между стил на привързаност и личностовите характеристики невротизъм и екстраверсия/интроверсия, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мирослав Стойчев 2018
46 Румяна Крумова-Пешева, Депресивност при индивиди, злоупотребяващи с психоактивни вещества, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Бавер Даглан 2018
47 Румяна Крумова-Пешева, Значение на сиблинговата ревност за формирането на личността - психоаналитична перспектива, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Иван Алексиев 2018
48 Румяна Крумова-Пешева, Клинична социална работа с болни от язвена болест, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Жана Господинова 2018
49 Румяна Крумова-Пешева, Целеполагане при промяна на хранително поведение. Влиянието на контакта с ценностите и връзката с добросъвестността, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ина Райкова 2018
50 Румяна Крумова-Пешева, Явлението "вторична травма" в клиничната социална работа с жертви на сексуална експолатация и насилие, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ангелина Димитрова 2018
51 Румяна Крумова-Пешева, Арт-терапия за деца: творчески подходи за социална подкрепа на деца и юноши, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Весела Аравена 2017
52 Румяна Крумова-Пешева, Взаимовръзка между алекситимия и психосоциално функциониране при пациенти с гастроентерологични болести, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Женя Георгиева 2017
53 Румяна Крумова-Пешева, Взаимовръзка между стил на привързаност и тревожност при лица в ранна зрялост, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Филипа Велкова 2017
54 Румяна Крумова-Пешева, Връзка между междуличностовите отношения в семейството и дислексията, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Бюшра Челик 2017
55 Румяна Крумова-Пешева, Връзка на типа междуличностни отношения с проявите на тревожност и депресия при следродилни състояния, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Теодора Драголова-Бояджиева 2017
56 Румяна Крумова-Пешева, Изследване на взаимовръзката Аз-образ и ревност, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Десислава Колчевска 2017
57 Румяна Крумова-Пешева, Клинична социална работа с пациенти с диабет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Олга Граменова 2017
58 Румяна Крумова-Пешева, Конструктът алекситимия при пациенти с психични и психосоматични заболявания, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Диляна Маркова 2017
59 Румяна Крумова-Пешева, Нагласата за търсене на клиничен социален работник при пациенти след хирургична интервенция, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Габриела Георгиева 2017
60 Румяна Крумова-Пешева, Нуждата от клиничен социален работник в болничните институции в България, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Александрина Кисьова 2017
61 Румяна Крумова-Пешева, Специфика и поведенчески аспекти на гаресията и училищния тормоз. Изследване на училищен тормоз и идентифициране на подходящи терапевтични стратегии, психологическа подкрепа и интервенции, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Светла Георгиева 2017
62 Румяна Крумова-Пешева, Суицидни нагласи при онкоболни пациенти в различни етапи на лечение, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Румен Петков 2017
63 Румяна Крумова-Пешева, Агресивно поведение в юношеска възраст, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Биляна Миланова 2016
64 Румяна Крумова-Пешева, Копинг-механизми и стресоустойчивост при пациенти с онкологични заболявания, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Анита Милушева 2016
65 Румяна Крумова-Пешева, Проследяване на случай на пациент с параноидна шизофрения, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ангел Ангелов 2016
66 Румяна Крумова-Пешева, Психичната зависимост от хероин като компенсиране на дефицити в психо-социалното функциониране на личността, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Христо Кърчев 2016
67 Румяна Крумова-Пешева, Психологично консултиране нажени болни от рак на гърдата в етап на химиотерапевтично лечение, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мариела Караиванова 2016
68 Румяна Крумова-Пешева, Съпоставителен анализ относно адаптацията на лица с операции аорто-коронарен байпас и пластика на митралната клапа, една година след интервенцията, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Лия Панайотова 2016
69 Румяна Крумова-Пешева, Влиянието на личностни характеристики върху болестния процес, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Валерия Кацарова 2014
70 Румяна Крумова-Пешева, Преодоляване на преживяването на страх и тревожност при подрастващи (12-15 години), преживели автомобилна катастрофа, Нов български университет дипломна работа:Поля Христова 2009
71 Румяна Крумова-Пешева, Повторението като опит за справяне с травматичното преживяване, Нов български университет дипломна работа:Ваня Ранкова 2003
Редактор на издание реферирано
Румяна Крумова-Пешева, БОЛКАТА И НЕЙНОТО ЛЕЧЕНИЕ, ЧАСТ 1, Гаврилов В., Халибрям С., Редактор на издание реферирано 2019
Статия в научно списание
1 Румяна Крумова-Пешева, АКТУАЛНОСТ И ДЕСТРУКЦИЯ - ЗА НЯКОИ ВЪЗГЛЕДИ НА ВЕЙКО ТЕХКЕ, Българско списание за психиатрия, vol:7, issue:4, 2022, pages:36-41, Ref 2022
2 Румяна Крумова-Пешева, ГЛЕДНИ ТОЧКИ ЗА РАЗБИРАНЕ НА ДЕПРЕСИЯТА В ПСИХОАНАЛИТИЧНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ, Клинична и консултативна психология, брой:4 (38), 2021 2021
3 Виолета Азис, Румяна Крумова-Пешева, ПСИХОСОМАТИЧНИ АСПЕКТИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С КАРДИОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, Българско списание по психология, брой:3 (4), 2021, стр.:53-61, PhD 2021
4 Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., Марангозов Св., ПСИХОСОМАТИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ ПРИ СЛУЧАИ НА ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧЕН УЛЦЕРАТИВЕН КОЛИТ (ХУК), Военна медицина, том:LXXIII, брой:1, 2021, стр.:28-32, ISSN (print):1312-2746 2021
5 Румяна Крумова-Пешева, ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОТО ОБЩУВАНЕ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА - ОСОБЕНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ, Българско списание по психология, брой:3 (4), 2021, стр.:171-179 2021
6 Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., УСЕЩАНЕТО ЗА ТРАВМАТИЧНОСТ В СИТУАЦИЯТА НА АКТУАЛНА ЗАПЛАХА, Международно списание по философия и психология "Библиотека "Диоген", том:Книга "Психология", брой:29(1), 2021, стр.:20-30, ISSN (print):1314-2763, ISSN (online):2367-9549, Ref 2021
7 Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ДРУГИЯ В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНАТА И МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА, Медии и език, issue:7, 2020, ISSN (online):2535-0587, Ref 2020
8 Румяна Крумова-Пешева, Х. Пешев, ЗА НЯКОИ ПСИХОСОМАТИЧНИ АСПЕКТИ ПРИ СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ, Военна медицина, том:LXXII, брой:2, 2020, стр.:68-72, ISSN (print):1312-2746, Ref 2020
9 Румяна Крумова-Пешева, ЗА ФЕНОМЕНА "ВТОРИЧНА ТРАВМА" В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНАТА ПРАКТИКА, Международно списание по философия и психология "Библиотека "Диоген", том:27, брой:1, 2019, стр.:99-108, ISSN (print):1314-2763, ISSN (online):2367-9549, Ref 2019
10 Атмаджов Св., Румяна Крумова-Пешева, НЯКОИ БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ СТРУКТУРНАТА ТЕОРИЯ НА У.Р.Д. ФЕЪРБЕЪРН, Българско списание за психиатрия, том:4, брой:4, 2019, стр.:48-55, ISSN (print):2367-881X, ISSN (online):2367-8828, Ref, MSc 2019
11 Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., ПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА РАНЕВИТЕ ПРОБЛЕМИ В СЪДОВАТА ХИРУРГИЯ, Военна медицина, том:LXXI, брой:1, 2019, стр.:39-41, Ref 2019
12 Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., ГНЕВЪТ КАТО ОТГОВОР НА ЗАПЛАХАТА В ПРАКТИКАТА НА ДОНОРСТВОТО И ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА НА ОРГНАИ, Българско списание за психиатрия, том:3, брой:4, 2018, стр.:341-344, Ref 2018
13 Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., ИДЕЯТА ЗА ТРАВМАТИЗМА В СЛУЧАИТЕ НА ПАЦИЕНТИ С ОРГАННА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, Военна медицина, том:LXX, брой:1, 2018, стр.:27-31, Ref 2018
14 Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧНАТА НАГЛАСА В БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА И ДОНОРСТВОТО НА ОРГАНИ, Военна медицина, том:LXX, брой:1, 2018, стр.:32-35, Ref 2018
15 Румяна Крумова-Пешева, ФРУСТРАЦИЯТА В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОТО ОБЩУВАНЕ, Клинична и консултативна психология, issue:1 (35), 2018, pages:3-9 2018
16 Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., Гиров К., ЗАГУБА НА АКТИВНОСТ И ПСИХИЧЕН ТРАВМАТИЗЪМ ПТИ ПАЦИЕНТИ СЪС СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, Личност. Мотивация. Спорт, том:21, 2017, стр.:150-157, Ref 2017
17 Румяна Крумова-Пешева, ИНТЕРАКЦИОННА ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ СЪС ЗАВИСИМИ ОТ ХЕРОИН. ПСИХОАНАЛИТИЧЕН ПОГЛЕД, Клинична и консултативна психология, том:IX, брой:3(33), 2017, стр.:3-8, Ref 2017
18 Пъшев В., Румяна Крумова-Пешева, Найчов Ж., Пешев Х., КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ДОНОРСКИЯ ЗАСТЪПНИК ПРИ ЧЕРНОДРОБНИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОТ ЖИВИ ДОНОРИ, Клинична и консултативна психология, том:IX, брой:3(33), 2017, стр.:48-56, Ref 2017
19 Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., ПАТОЛОГИЧНИ ПСИХИЧНИ РЕАКЦИИ СЛЕД АМПУТАЦИЯ НА КРАЙНИК, Военна медицина, том:LXIX, брой:1, 2017, стр.:55-58, Ref 2017
20 Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., ПСИХИЧНИЯТ ТРАВМАТИЗЪМ ПРИ АМПУТАЦИЯ, Военна медицина, брой:2, 2017, Ref 2017
21 Румяна Крумова-Пешева, Манчев М., Пешева И., Пешев Х., ПСИХОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА НАГЛАСАТА ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ИМПЛАНТИ, Следдипломна квалификация и непрекъснато усъвършенстване в стоматологията, том:16, 2017, Ref 2017
22 Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., ПСИХОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ИСХЕМИЧНАТА БОЛКА, Военна медицина, брой:2, 2017, Ref 2017
23 Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., Пъшев В., КАТАМНЕСТИЧНО ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ДОНОРА ПРИ РЕЦИПИЕНТИ НА ТРУПНО ДОНОРСТВО, Клинична и консултативна психология, брой:1(27), 2016, стр.:15-22, Ref 2016
24 Румяна Крумова-Пешева, АРХАИЧНА И НЕВРОТИЧНА КОНФЛИКТНОСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, Клинична и консултативна психология, брой:1 (23), 2015, стр.:54-58, Ref 2015
25 Румяна Крумова-Пешева, ВИНАТА И БЛАГОДАРНОСТТА В ПСИХОТЕРАПИЯТА НА ПАЦИЕНТИ С ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, Клинична и консултативна психология, брой:2 (24), 2015, стр.:36-41, Ref 2015
26 Румяна Крумова-Пешева, ДЕФИНИЦИИ И РЕДЕФИНИЦИИ НА ПАЦИЕНТИТЕ В ПСИХОАНАЛИТИЧНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ, Клинична и консултативна психология, брой:1 (23), 2015, стр.:49-53, Ref 2015
27 Румяна Крумова-Пешева, Разбойников Р., Пешев Х., ДИНАМИКА НА ТЕЛЕСНИЯ ИМИДЖ ПРИ ПАЦИЕНТИ С КАРДИОХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ, Военна медицина, брой:1-2, 2015, стр.:39-42, Ref 2015
28 Румяна Крумова-Пешева, Михайлова В., ДОНОРСКИТЕ СИТУАЦИИ КАТО КРИТИЧЕН ИНЦИДЕНТ, Психологични изследвания, том:16, брой:2 Книжка 2-2014, 2015, стр.:273-277, Ref 2015
29 Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., ЗА НЯКОИ ФОРМИ НА СОМАТИЗАЦИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА И УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, Военна медицина, брой:1-2, 2015, стр.:67-69, Ref 2015
30 Румяна Крумова-Пешева, МОДЕЛ НА ПСИХОЛОГИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ В БОЛНИЧНА ИНСТИТУЦИЯ, Клинична и консултативна психология, брой:2 (24), 2015, стр.:19-24, Ref 2015
31 Румяна Крумова-Пешева, Узунова Й., Пешев Х., Михайлова В., НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ПРИ ДОНОРИ НА ОРГАНИ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, Психологични изследвания, том:17, брой:2, 2015, стр.:157-161, Ref 2015
32 Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., Пъшев В., ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ СЛУЧАИ НА ДОНОРСТВО НА ОРГАНИ, Неврология и психиатрия, том:46, брой:2, 2015, стр.:3-9, Ref 2015
33 Гаврилов В., Румяна Крумова-Пешева, Павлов Г., ПСИХОЛОГИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ И ВРЪЗКАТА МУ С БОЛКАТА СЛЕД ОПЕРАЦИЯ ПОРАДИ РАК НА ГЪРДАТА. СРАВНЯВАНЕ НА ТРИ ПРОТОКОЛА ЗА СЛЕДОПЕРАТИВНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ , Списание на българско онкологично научно дружество, брой:4, 2015, стр.:43-61, Ref 2015
34 Румяна Крумова-Пешева, Гиров К., Пешев Х., ХИРУРГИЧЕСКАТА ИНТЕРВЕНЦИЯ КАТО ФИЗИЧЕСКА И ПСИХИЧНА ТРАВМА, Ангиология и съдова хирургия, том:XVIII, брой:1, 2015, стр.:18-22, Ref 2015
35 Румяна Крумова-Пешева, Спасов Л., ЕМОЦИОНАЛЕН СТАТУС И ЕМОЦИОНАЛНА ДИНАМИКА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, Българско списание по психология, брой:1-3, 2014, стр.:283-288, Ref 2014
36 Гаврилов В., Райчева Е., Румяна Крумова-Пешева, ЗНАЧЕНИЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВОТО НА ОСТРАТА И ХРОНИЧНА СЛЕДОПЕРАТИВНА БОЛКА ПРИ ЖЕНИ ОПЕРИРАНИ ЗА РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА, Онкология, брой:2, 2014, стр.:2-8, Ref 2014
37 Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., ОСОБЕНОСТИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАН, Неврология и психиатрия, том:45, брой:2, 2014, стр.:18-26, Ref 2014
38 Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., ПРЕНОСНИ И КОНТРАПРЕНОСНИ РЕАКЦИИ В БОЛНИЧНАТА ИНСТИТУЦИЯ, Военна медицина, брой:1-2, 2014, стр.:72-76, Ref 2014
39 Гаврилов В., Райчева Е., Румяна Крумова-Пешева, ТРИ МОДЕЛА НА СЛЕДОПЕРАТИВНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ ПРИ РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА. ЗНАЧЕНИЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ ЗА НИВОТО НА ОСТРАТА И ХРОНИЧНА СЛЕДОПЕРАТИВНА БОЛКА, Онкология, брой:4, 2014, стр.:23-34, Ref 2014
40 Румяна Крумова-Пешева, ЗА ХИСТЕРИЯТА И ХИСТРИОННАТА ЛИЧНОСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ, Клинична и консултативна психология, брой:2(16), 2013, стр.:19-24, Ref 2013
41 Румяна Крумова-Пешева, Спасов Л., Михайлова В., НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ СЛЕД ЧЕРНОДРОБНА И БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, Психологични изследвания, том:16, брой:1, 2013, стр.:165-170, Ref 2013
42 Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., ОТНОШЕНИЕ КЪМ ДОНОРСТВОТО ПРИ РЕЦИПИЕНТИ НА ОРГАННА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, Военна медицина, брой:1-2, 2013, стр.:49-53, Ref 2013
43 Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., ПСИХОЛОГИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ ПРИ ЕКСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАН, Военна медицина, брой:3-4, 2013, стр.:62-67, Ref 2013
44 Румяна Крумова-Пешева, Спасов Л., Михайлова В., ПСИХОЛОГИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ ПРИ ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ, Неврология и психиатрия, том:44, брой:1, 2013, стр.:12-19, Ref 2013
45 Румяна Крумова-Пешева, Спасов Л., Михайлова В., ТРЕВОЖНОСТ И ДЕПРЕСИВНОСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, Психологични изследвания, том:16, брой:1, 2013, стр.:171-176, Ref 2013
46 Румяна Крумова-Пешева, Гиров К., Пешев Х., БОЛКАТА В ПСИХИЧНАТА РЕАЛНОСТ НА ПАЦИЕНТИ С НЕВРОЗИ И ПАЦИЕНТИ СЪС СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, Ангиология и съдова хирургия, том:XVI, брой:1, 2012, стр.:33-36, Ref 2012
47 Румяна Крумова-Пешева, КЛИНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ ДЕЦА С ХИПЕРТОНИЧНИ КРИЗИ, Клинична и консултативна психология, брой:4(14), 2012, стр.:36-41, Ref 2012
48 Румяна Крумова-Пешева, Спасов Л., Михайлова В., ПАЦИЕНТЪТ, БОЛНИЦАТА И ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА НА ОРГАНИ, Български медицински журнал, том:7, брой:2, 2012, стр.:72-75, Ref 2012
49 Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., Михайлова В., ПСИХОЛОГИЧЕСКА ОЦЕНКА И ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ НА ХЕМОДИАЛИЗА, Клинична и консултативна психология, брой:4(14), 2012, стр.:49-52, Ref 2012
50 Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., Спасов Л., СРАВНИТЕЛНО НАБЛЮДЕНИЕ НА ПСИХОТРАВМАТИЗМА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАН ИЛИ С АМПУТАЦИЯ НА КРАЙНИК, Ангиология и съдова хирургия, том:XV, брой:1, 2012, стр.:37-40, Ref 2012
51 Румяна Крумова-Пешева, Спасов Л., Михайлова В., ЗА РОЛЯТА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАН, Българско списание по психология, брой:3-4, 2011, стр.:711-715, Ref 2011
52 Румяна Крумова-Пешева, Спасов Л., Михайлова В., ИДЕЯТА ЗА НАРЦИСТИЧНАТА РАНА ПРИ ПАЦИЕНТИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ И ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАН, Клинична и консултативна психология, брой:2(8), 2011, стр.:32-35, Ref 2011
53 Румяна Крумова-Пешева, Спасов Л., Михайлова В., КЛИНИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, Клинична и консултативна психология, брой:4(10), 2011, стр.:13-17, Ref 2011
54 Румяна Крумова-Пешева, Спасов Л., КЛИНИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, Клинична и консултативна психология, брой:1(7), 2011, стр.:26-32, Ref 2011
55 Румяна Крумова-Пешева, Спасов Л., Михайлова В., ОСОБЕНОСТИ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ДИНАМИКА ПРИ ПАЦИЕНТИ НА ХЕМОДИАЛИЗА, Клинична и консултативна психология, брой:3(9), 2011, стр.:3-7, Ref 2011
56 Румяна Крумова-Пешева, Спасов Л., Михайлова В., ПСИХИЧЕСКА ПРЕРАБОТКА НА УСЕЩАНЕТО ЗА БЕЗОБЕКТЕН УЖАС СЛЕД ТЕЖКИ ЖИВОТОСПАСЯВАЩИ ОПЕРАЦИИ, Клинична и консултативна психология, брой:2(8), 2011, стр.:28-31, Ref 2011
57 Румяна Крумова-Пешева, Спасов Л., Михайлова В., СПЕЦИФИКИ НА ФАНТАЗИЯТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТРАНСПЛАНТИРАН ОРГАН, Клинична и консултативна психология, брой:10, 2011, стр.:18-21, Ref 2011
58 Румяна Крумова-Пешева, Спасов Л., СРАВНИТЕЛНО НАБЛЮДЕНИЕ В ПРЕДТРАНСПЛАНТАЦИОННИЯ ПЕРИОД ПРИ ПАЦИЕНТИ, ОЧАКВАЩИ ЧЕРНОДРОБНА И БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, Психосоматична медицина, брой:19, 2011, стр.:63-75, Ref 2011
59 Румяна Крумова-Пешева, Спасов Л., ЗА НЯКОИ АСПЕКТИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА РАБОТИ В ПРЕДОПЕРАТИВНИЯ ПЕРИОД ПРИ ПАЦИЕНТИ, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАН, Психосоматична медицина, брой:18, 2010, стр.:40-57, Ref 2010
60 Румяна Крумова-Пешева, Спасов Л., НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ МОТИВАЦИЯТА ЗА ДОНОРСТВО НА ОРГАНИ - ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ, Клинична и консултативна психология, брой:3(5), 2010, стр.:44-47, Ref 2010
61 Румяна Крумова-Пешева, Спасов Л., ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКА РАБОТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, Психосоматична медицина, брой:18, 2010, стр.:19-40, Ref 2010
62 Румяна Крумова-Пешева, Спасов Л., ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ НА СЕМЕЙСТВА НА ПАЦИЕНТИ С ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАН, Клинична и консултативна психология, брой:3(5), 2010, стр.:40-43, Ref 2010
63 Румяна Крумова, ПСИХОЛОГИЧЕСКА И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА С НЯКОЛКО СЛУЧАЯ НА ПАЦИЕНТИ С ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, Българско списание по психология, 2008, Ref 2008
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Румяна Крумова-Пешева, АСПЕКТИ НА ТРАВМАТА И ДЕПРЕСИЯТА В ПСИХОАНАЛИТИЧНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ, Сборник научни доклади от Юбилейна международна научна конференция по случай 50 години от създаването на специалност "Психология в СУ "Св. Климент Охридски" - Психологията - традиция и съвременност", Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, pages:469-478, ISBN: 978-954-07-5611-0 , Ref 2022
2 Азис В., Румяна Крумова-Пешева, Азис А., ДИНАМИКА НА ЧУВСТВОТО ЗА КОНТРОЛ У ПАЦИЕНТИ С КАРДИОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, Ментализация и клинична практика, редактор/и:Ваня Матанова, издателство:ИК "Стено", 2020, стр.:32-38, ISBN:978-619-241-125-1, Ref, PhD 2020
3 Румяна Крумова-Пешева, ЗА НЯКОИ АСПЕКТИ НА ВЛАСТТА В ПСИХОТЕРАПИЯТА, Лидесртво и развитие на човешките ресурси, редактор/и:С. Илиева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:751-758, ISSN (online):978-954-07-4979-2 2020
4 Румяна Крумова-Пешева, ЗА НЯКОИ ФОРМИ НА СЪПРОТИВА В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПРОЦЕС, Ментализация и клинична практика, редактор/и:Ваня Матанова, издателство:ИК "Стено", 2020, стр.:350-359, ISBN:978-619-241-125-1, Ref 2020
5 Ганева Т., Румяна Крумова-Пешева, ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ПСИХИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ НА ЗАГУБА, СКРЪБ И ТРАУР, Ментализация и клинична практика, редактор/и:Ваня Матанова, издателство:ИК "Стено", 2020, стр.:445-456, ISBN:978-619-241-125-1, Ref, PhD 2020
6 Румяна Крумова-Пешева, ПОСЛАНИЯТА В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОТО ОБЩУВАНЕ, Реториката в съвременното общество, редактор/и:Нели Стефанова, Донка Петрова, издателство:СУ "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:181-188, ISBN:978-954-07-4591-6, Ref 2019
7 Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., ПСИХОЛОГИЧНА И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА ПРАКТИКА С ДОНОРИ И РЕЦИПИЕНТИ НА ОРГАННА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, Дни на психологичната помощ в болнична среда, 2019, ISBN:978-619-7196-50-4 2019
8 Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., СТИЛЪТ НА ПСИХОЛОГИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ В БОЛНИЧНАТА ИНСТИТУЦИЯ, Дни на психологичната помощ в болнична среда, 2019, ISBN:978-619-7196-50-4 2019
9 Румяна Крумова-Пешева, ЕТИКАТА НА РАВНОПОСТАВЕНОСТ ПРИ ХОРАТА С ТРАНСПЛАНТАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ, Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество, редактор/и:Емилия Маринова, Максим Мизов, издателство:Авангард Прима, 2018, стр.:290-299, Ref 2018
10 Румяна Крумова-Пешева, КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА СОЦИАЛНА РАБОТА В БОЛНИЧНАТА ИНСТИТУЦИЯ, Пътища на професионализма в социалната работа, издателство:СУ "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:157-168, Ref 2018
11 Румяна Крумова-Пешева, ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАН, Сборник научни доклади "Личност и глобализация" от поредица Библиотека "Диоген", Книга "Психология", Том 26 (1), издателство:Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2018, стр.:116-124, Ref 2018
12 Румяна Крумова-Пешева, ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА В ПСИХОАНАЛИТИЧНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ, Сборник научни доклади от Осми национален конгрес по психология, 2017, стр.:946-952, Ref 2017
13 Румяна Крумова-Пешева, ЗА НЯКОИ АСПЕКТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТРЕС В СЪДОВАТА ХИРУРГИЯ, Сборник научни доклади от Осми национален конгрес по психология, 2017, стр.:984-990, Ref 2017
14 Румяна Крумова-Пешева, СУПЕРВИЗИЯТА В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА, Психодиагностика и психотерапия, том 2, 2017, стр.:46-53, Ref 2017
15 Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., ТРАНСПЛАНТАЦИОННАТА ПСИХОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ, Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология, редактор/и:Зиновиева И., Карабельова С., Миланов М., издателство:СУ "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:492-498, Ref 2017
16 Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., ЛИДЕРСТВОТО В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА С ПАЦИЕНТА, Лидерство и организационно развитие, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:248-254, Ref 2016
17 Румяна Крумова-Пешева, ПСИХОТЕРАПИЯТА В ТРАНСПЛАНТАЦИОННАТА ПРОЦЕДУРА. ПРАКТИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ, Психотерапевтични подходи и практики, 2016, стр.:44-52, Ref 2016
18 Krumova-Pesheva R., Peshev H., Mihailova V., TRANSPLANTATIONAL PSYCHOLOGY - A NEW FIELD IN PSYCHOLOGY IN BULGARIA, First International ScientificConference "Education, Science, Inovations"- ESI 2015, издателство:European Polytechnical University, 2015, стр.:353-357, Ref 2015
19 Румяна Крумова-Пешева, Азис А., Пешев Х., Михайлова В., ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БОЛКАТА ПРИ ПАЦИЕНТИ, ОЧАКВАЩИ КАРДИОХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ, Приложна психология и социална практика, издателство:ВСУ "Черноризец Храбър", 2015, стр.:451-456, Ref 2015
20 Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., Кънева Н., Михайлова В., ПСИХОЛОГИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ И КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЛЕД ПРЕЖИВЯН ИНСУЛТ, Личност. Мотивация. Спорт, 2015, стр.:215-220, Ref 2015
21 Румяна Крумова-Пешева, Михайлова В., ЗА РОЛЯТА НА СПОРТА И ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ ПРИ ТРАНСПЛАНТИРАНИ ПАЦИЕНТИ, Личност. Мотивация. Спорт, 2014, стр.:271-276, Ref 2014
22 Румяна Крумова-Пешева, Петкова М., Михайлова В., НАГЛАСАТА КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТ, Сборник научни доклади от VII Национален конгрес по психология, 2014, стр.:1119-1125, Ref 2014
23 Румяна Крумова-Пешева, ПРЕПОДАВАНЕТО ПО МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЯ - СРЕЩА НА ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА, Психология в медицината, 2014, стр.:131-135, Ref 2014
24 Румяна Крумова-Пешева, ПСИХОАНАЛИТИЧНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ В ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА ПРАКТИКА, Сборник научни доклади от VII Национален конгрес по психология, 2014, стр.:1113-1118, Ref 2014
25 Румяна Крумова-Пешева, Михайлова В., ПСИХОСОМАТИЧНИ, СОМАТОПСИХИЧНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И АЛЕКСИТИМИЯ, Приложна психология и социална практика, издателство:ВСУ "Черноризец Храбър", 2014, стр.:530-538, Ref 2014
26 Румяна Крумова-Пешева, ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА НА ОРГАНИ - ЕФЕКТИВЕН ПРИМЕР ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД, Психология в медицината, 2014, стр.:51-55, Ref 2014
27 Румяна Крумова-Пешева, Михайлова В., ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖИВОТО ДОНОРСТВО ПРИ ДЕЦА, ОЧАКВАЩИ ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, Приложна психология и социална практика, издателство:ВСУ "Черноризец Храбър", 2014, стр.:523-529, Ref 2014
28 Румяна Крумова-Пешева, Спасов Л., Михайлова В., ИДЕЯТА ЗА БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С "ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ" - ТЕРМИНАЛЕН СТАДИЙ, Приложна психология и социална практика, издателство:ВСУ "Черноризец Храбър", 2013, стр.:793-798, Ref 2013
29 Румяна Крумова-Пешева, Спасов Л., Михайлова В., ПСИХОДИНАМИКА НА ОТНОШЕНИЯТА "ДОНОР-РЕЦИПИЕНТ" ПРИ СЛУЧАИ НА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАН, Приложна психология и социална практика, издателство:ВСУ "Черноризец Храбър", 2013, стр.:785-792, Ref 2013
30 Румяна Крумова-Пешева, Спасов Л., Михайлова В., Кънева Н., ПСИХОЛОГИЧНИ И КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНИ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЛЕД КАРДИОХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ, Психологията - традиции и перспективи, 2013, стр.:187-191, Ref 2013
31 Румяна Крумова-Пешева, Спасов Л., Михайлова В., ПСИХОТЕРАПИЯ И ЕТИКА ПРИ ДОНОРСТВОТО И ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА НА ОРГАНИ, Сборник статии от Девета национална конференция с международно участие "Европейските етични стандарти и българската медицина", издателство:Български лекарски съюз, 2013, стр.:499-505, Ref 2013
32 Румяна Крумова-Пешева, Спасов Л., Михайлова В., СИМВОЛИ И СИМВОЛИЗАЦИИ ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА И ДОНОРСТВОТО НА ОРГАНИ, Психологията - традиции и перспективи, 2013, стр.:191-195, Ref 2013
33 Румяна Крумова-Пешева, Спасов Л., Михайлова В., ДОНОРСТВО И ИДЕНТИФИКАЦИИ, Приложна психология и социална практика, издателство:ВСУ "Черноризец Храбър", 2012, стр.:688-694, Ref 2012
34 Румяна Крумова-Пешева, Спасов Л., Михайлова В., КОНТРАЗАВИСИМОСТ И АГРЕСИВНОСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЧЕРНОДРОБНА И БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, Сборник по клинична и консултативна психология, издателство:Стено, 2012, стр.:58-62, Ref 2012
35 Румяна Крумова-Пешева, Спасов Л., Михайлова В., ОСОБЕНОСТИ НА ВРЪЗКАТА ПРИ РЕЦИПИЕНТИ С ЕДИН И СЪЩ ДОНОР НА ОРГАНИ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, Сборник по клинична и консултативна психология, издателство:Стено, 2012, стр.:63-68, Ref 2012
36 Румяна Крумова-Пешева, Спасов Л., Михайлова В., ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ОТНОШЕНИЯТА В СЕМЕЙСТВА С ДЕТЕ С ТРАНСПЛАНТИРАН ОРГАН, Семейство и солидарност между поколенията, издателство:БАН, 2012, стр.:360-368, Ref 2012
37 Румяна Крумова-Пешева, Спасов Л., Михайлова В., ПСИХОЛОГИЧЕСКО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ С КАРДИОХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ, Приложна психология и социална практика, издателство:ВСУ "Черноризец Храбър", 2012, стр.:1049-1054, Ref 2012
38 Румяна Крумова, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА КЪМ СТРЕСА, Предизвикателствата на стреса, издателство:Св. Георги Победоносец, 1998, стр.:159-163, Ref 1998
39 Румяна Крумова, ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СПРАВЯНЕТО СЪС ЗАГУБАТА ПРИ ХОРА, ПРЕЖИВЕЛИ АМПУТАЦИЯ, Предизвикателствата на човешките отношения, издателство:Св. Георги Победоносец, 1998, стр.:277-281, Ref 1998
40 Маринов И., Румяна Крумова, МЕТОДИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКА РАБОТА В РАМКИТЕ НА МАЛКАТА ВОЙСКОВА ЕДИНИЦА, Приложно ръководство и методики за психологична работа на командния състав на Българската армия. Психопрофилактични и изследователски програми, издателство:Св. Георги Победоносец, 1995, стр.:14-19, Ref 1995
41 Велкова Д., Станчев Д., Маринов И., Румяна Крумова, ПРОГРАМА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ МЕТОДИ И ПОДХОДИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА В БА, Приложно ръководство и методики за психологична работа на командния състав на Българската армия. Психопрофилактични и изследователски програми, издателство:Св. Георги Победоносец, 1995, стр.:66-71, Ref 1995
42 Маринов И., Йерохам Д., Варсанова А., Румяна Крумова, Кумбиева А., Димитрова М., Пейчева Д., ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА НАРКОМАННО ПОВЕДЕНИЕ И АЛКОХОЛИЗЪМ В БА, Приложно ръководство и методики за психологична работа на командния състав на Българската армия. Психопрофилактични и изследователски програми, издателство:Св. Георги Победоносец, 1995, стр.:26-31, Ref 1995
43 Маринов И., Румяна Крумова, Кумбиева А., Джунова М., ПРОГРАМА ЗА ПСИХОЛОГИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ НА СВРЪХСРОЧНОСЛУЖЕЩИ ОТ БА И ЧЛЕНОВЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА, Приложно ръководство и методики за психологична работа на командния състав на Българската армия. Психопрофилактични и изследователски програми, издателство:Св. Георги Победоносец, 1995, стр.:75-80, Ref 1995
Студия в научно списание
1 Румяна Крумова-Пешева, ЗА "ЕЗИКА" НА ДЕЙСТВИЕТО ВЪВ ВЪЗГЛЕДИТЕ НА ПИТЪР БЛОС, Годишник на Софийски университет, книга "Психология", vol:113, 2023, pages:5-24, Ref 2023
2 Румяна Крумова-Пешева, ПСИХОСОМАТИКА И ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ, Годишник на Софийски университет, книга Психология, vol:109, 2019, pages:153-174, ISSN (online):0204-9945, Ref, Web of Science 2019
3 Румяна Крумова-Пешева, ЗА НЯКОИ ПСИХОАНАЛИТИЧНИ ВЪЗГЛЕДИ ВЪРХУ ТРАВМАТИЗМА , Годишник на Софийски университет, книга Психология, том:108, 2018, стр.:30-49, Ref 2018
4 Румяна Крумова-Пешева, ОСОБЕНОСТИ НА ПСИХОАНАЛИТИЧНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ КАТО МЕТОД ЗА ЛИЧНОСТНО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И РАЗВИТИЕ, Годишник на Софийски университет, книга Психология, том:107, 2017, стр.:124-149, Ref 2017
5 Румяна Крумова-Пешева, СТРАХОВЕ ПРИ ДОНОРСТВОТО НА ОРГАНИ. ПСИХОАНАЛИТИЧЕН ПОГЛЕД, Годишник на Софийски университет, книга Психология, том:106, 2016, стр.:268-289, Ref 2016
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Румяна Крумова-Пешева, Значението на съпротивите в психоаналитичната психотерапия 2024
2 Секционен доклад, Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., Психични процеси на приемането на диагнозата при пациенти със съдови заболявания 2023
3 Секционен доклад, Румяна Крумова-Пешева, Психологична и психотерапевтична помощ за семейства на пациенти с тежки заболявания 2023
4 Секционен доклад, Румяна Крумова-Пешева, Аспекти на психотерапията с шизофренно-болни от гледна на психоаналитичната парадигма 2023
5 Секционен доклад, Здравка Анина, Румяна Крумова-Пешева, Динамика на мотивацията за психологично консултиране при пациентки с карцином на гърдата 2023
6 Секционен доклад, Лия Панайотова, Румяна Крумова-Пешева, Методът на осъзнато себе-милосърдие (Mindful Self-Compassion/MSC) в психологичното консултиране 2023
7 Пленарен доклад, Румяна Крумова-Пешева, Правила и креативност в психологичното консултиране и психотерапията 2023
8 Секционен доклад, Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., Реакции на психична декомпенсация при пациенти с болест на Крон 2022
9 Секционен доклад, Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., Гиров К., Сложността на диагностичния процес. Психологични акценти. 2022
10 Секционен доклад, Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., КОГНИТИВНИ И ЕМОЦИОНАЛНИ НАРУШЕНИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДЕКОМПЕНСИРАНА ЧЕРНОДРОБНА ЦИРОЗА 2021
11 Секционен доклад, Румяна Крумова-Пешева, ОСОБЕНОСТИ НА ПСИХОАНАЛИТИЧНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ 2021
12 Секционен доклад, Здравка Анина, Румяна Крумова-Пешева, Александър Канчелов, АГРЕСИЯ, БОЛКА, ДЕПРЕСИЯ 2020
13 Секционен доклад, Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., ПСИХИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ИСХЕМИЧНАТА БОЛКА 2020
14 Секционен доклад, Виолета Азис, Румяна Крумова-Пешева, ИЗМЕРЕНИЯ НА УСЕЩАНЕТО ЗА БОЛКА ПРИ ПАЦИЕНТИ С КАРДИОХИРУРГИЧНИ ОПЕРАЦИИ 2020
15 Секционен доклад, Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., Гиров К., ПСИХОСОМАТИКА И СЪДОВА ПАТОЛОГИЯ 2020
16 Секционен доклад, Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., Гиров К., ИЗМЕРЕНИЯ НА ВЛАСТТА В КОМУНИКАЦИЯТА "ХИРУРГ - ПАЦИЕНТ" 2019
17 Секционен доклад, Румяна Крумова-Пешева, ЗА НЯКОИ АСПЕКТИ НА ТЕОРИЯТА НА ПСИХОАНАЛИТИЧНАТА ТЕХНИКА 2019
18 Секционен доклад, Румяна Крумова-Пешева, КОНОТАЦИИ НА ВЛАСТТА В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОТО ОБЩУВАНЕ 2019
19 Секционен доклад, Виолета Азис, Румяна Крумова-Пешева, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ВОДЕНЕ НА ПСИХОДРАМАТИЧНА ГРУПА 2019
20 Секционен доклад, Петя Зарева, Румяна Крумова-Пешева, ЗАГУБАТА НА КОНТРОЛ У БЛИЗКИ НА ПАЦИЕНТИ С БОЛЕСТТА НА АЛЦХАЙМЕР 2019
21 Секционен доклад, Румяна Крумова-Пешева, ПСИХОАНАЛИТИЧНОТО РАЗБИРАНЕ ЗА ТРАВМАТА 2018
22 Секционен доклад, Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., Гиров К., ИМИДЖЪТ НА ХИРУРГА В ТРИИЗМЕРНА ПСИХОЛОГИЧНА ПЕРСПЕКТИВА 2018
23 Присъствие, Румяна Крумова-Пешева, ЗА ТРАВМАТА И ДЕПРЕСИЯТА В ПСИХОАНАЛИТИЧНАТА ПЕРСПЕКТИВА 2018
24 Секционен доклад, Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., ПСИХОЛОГИЧНА НАГЛАСА НА ПАЦИЕНТА КЪМ ПОСТОПЕРАТИВНАТА БОЛКА 2017
25 Секционен доклад, Румяна Крумова-Пешева, ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЦЕДУРИ В ПСИХОАНАЛИТИЧНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ 2017
26 Секционен доклад, Румяна Крумова-Пешева, ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ СТРЕС В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА 2016
27 Секционен доклад, Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., ПАТОЛОГИЧНИ РЕАКЦИИ НА ТРАУР ПРИ СЛУЧАИ НА АМПУТАЦИЯ 2016
28 Секционен доклад, Румяна Крумова-Пешева, ПСИХОАНАЛИЗАТА КАТО ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН МЕТОД 2016
29 Секционен доклад, Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., Гиров К., АМПУТАЦИЯТА - ТРАВМА И РЕПАРАЦИЯ 2015
30 Секционен доклад, Румяна Крумова-Пешева, Пешев Х., Гиров К., ПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ИСХЕМИЧНАТА БОЛКА 2015
31 Секционен доклад, Румяна Крумова-Пешева, ПОСТТРАВМАТИЧНО СТРЕСОВО РАЗСТРОЙСТВО ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ 2012
32 Секционен доклад, Румяна Крумова-Пешева, ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ И ПСИХОТЕРАПИЯ 2012
Участие в редколегия
1 Румяна Крумова-Пешева, Редакционна колегия на Научна конференция с международно участие на Сдружение Колегиум „Частна психиатрия“ – „Придържане към терапията. Терапевтична резистентност“, Участие в редколегия 2024
2 Румяна Крумова-Пешева, Редакционна колегия на Научна конференция с международно участие на Сдружение „Колегиум Частна психиатрия“ , Участие в редколегия 2023
3 Румяна Крумова-Пешева, Сборник доклади от Международна научна конференция „Психологията – традиция и съвременност“ по повод 50-годишнината от създаването на специалност „Психология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, секция "Клинична психология", Участие в редколегия 2022
4 Румяна Крумова-Пешева, СБОРНИК РЕЗЮМЕТА ОТ ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "БОЛКАТА" НА КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ, Участие в редколегия 2020
5 Румяна Крумова-Пешева, СБОРНИК РЕЗЮМЕТА ОТ ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "ВЛАСТТА" НА КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ, Участие в редколегия 2019
6 Румяна Крумова-Пешева, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД СЪВРЕМЕННАТА ПСИХОЛОГИЯ, Участие в редколегия 2017
7 Румяна Крумова-Пешева, СПИСАНИЕ КЛИНИЧНА И КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ, Участие в редколегия 2015
Учебник/Учебно помагало
Румяна Крумова-Пешева , ПСИХОТЕРАПИЯ И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ. , Унискорп, София, Ref 2011