Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Георги Къдрев
Научно ръководство
1 Георги Къдрев, todo, дипломна работа:Димо 2015
2 Георги Къдрев, Платформа за подпомагане на осъществяването на желания, дипломна работа:Лиляна Томова, M23574 2014
3 Георги Къдрев, Платформа, осъществяваща връзка между клиенти и агенции за организиране на събития, дипломна работа:Радка Тодорова, М23588 2014
4 Георги Къдрев, todo, дипломна работа:Любомир Любомиров 2012
5 Георги Къдрев, todo, дипломна работа:Цветомир Димитров 2012
6 Георги Къдрев, Анализ и разработка на уеб базиран календар на паричните потоци, Катедра СТ, ФМИ, СУ дипломна работа:Димо Капнилов, ф.н.: M22584 2012
7 Георги Къдрев, Стратегии, методи и инструменти за популяризиране на онлайн игра за повече от един играчи, Катедра СТ, ФМИ, СУ дипломна работа:Румен Кънев Рачков, ф.н.: М23065 2011
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Kadrev G., Kostadinov G., Ruskov P., Expansion of a CNN-based image classifier's scope using transfer learning and k-NN. Technical report, Intelligent Systems (IS), 2016 IEEE 8th International Conference on, Publisher:IEEE, 2016 2016
2 Къдрев Г., Интуитивно текстово и визуално търсене в големи колекции от снимки създадени от потребители, Автоматика и Информатика, Школа за млади учени, 2010, pages:17-21 2010
3 Къдрев Г., Имагга – интернет платформа базирана на визуална подобност между изображения, Автоматика и Информатика, Школа за млади учени, 2009, pages:15-18 2009
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Георги Къдрев, The practical evolution of the auto-tagging technology as a service 2017
2 Секционен доклад, Георги Къдрев, Empowering Telcos and Clouds with Image Recognition A.I. 2017
3 Секционен доклад, Георги Къдрев, The Practical Evolution of the Auto-Tagging Technology as a Service 2017
4 Секционен доклад, Георги Къдрев, CarSnap - automated recognition of car makes and models of photos taken with mobile phones 2016
5 Секционен доклад, Георги Къдрев, Exciting practical applications of scalable deep learning and image recognition in the cloud 2016
6 Секционен доклад, Георги Къдрев, Imagga - scalable image tagging and analytics API 2015
7 Секционен доклад, Георги Къдрев, Imagga - automated image recognition and tagging API in the cloud 2015
8 Секционен доклад, Георги Къдрев, Imagga - platform of Internet services based on image understanding 2011