Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Светослав Риболов
Дисертация д-р
Светослав Св. Риболов, Сотириологически предпоставки на христологията на Теодор Мопсуестийски (352-428), ВАК, Ръководител:доц. д-р Иван Петев 2010
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Светослав Светозаров Риболов, Вселенската патриаршия призна църквата на Северна Македония, Analyses and Alternatives 2022
2 Светослав Светозаров Риболов, По повод скандала около автентичността на Мощите на Светите Кирил и Методий, https://www.doxologiainfonews.com/ 2022
3 Светослав Риболов, "Руската църква сама се постави в изолирано положение", БНР Програма "Хоризонт - Преди всички" 2019
4 Svetoslav Ribolov, "A Major Reshuffle in the Orthodox World (Part I)", Bulgaria analytica 2018
5 Svetoslav Ribolov, "A Major Reshuffle in the Orthodox World (Part II)", Bulgaria analytica 2018
6 Svetoslav Ribolov, "An Audience of the Russian Patriarch Cyril at the Ecumenical Patriarchate", Bulgaria analytica 2018
7 Svetoslav Ribolov, "Similarities and Differences between the ecclesiastical affairs in Kiev and Skopje", Bulgaria analytica 2018
8 Svetoslav Ribolov, "The Church Council and the Establishment of the New Local Church in Kiev", Bulgaria analytica 2018
9 Svetoslav Ribolov, "The Church in FYROM: A Difficult Puzzle to Solve", Bulgaria analytica 2018
10 Svetoslav Ribolov, "The dispute between Kiev and Moscow on the Identity of the Orthodox Church in Ukraine", Bulgaria analytica 2018
11 Светослав Риболов, "За празнуването на 3-ти март 2018 г. и посещението на Руския патриарх Кирил", Терминал 3 2018
12 Светослав Риболов, "Македонската православна църква, Българската православна църква и разделението между религия и политика", Терминал 3 2018
13 Светослав Риболов, "Българо-македонските религиозни отношения – между канона и политиката", АrmymediaBg 2017
14 Светослав Риболов, "Междухристиянският диалог", Евроком - Седмицата на #Иво 2017
15 Светослав Риболов, "Невежеството, независимо за коя религия се отнася, довежда до определени изкривявания", BiTelevision 2017
16 Светослав Риболов, “Положението на жената в семейството в Класическа Атина и в раннохристиянската общност”, сп. Мирна 15, сс. 16-22 (ISSN 1310 9065), Омофор 2001
Книга
1 Светослав Риболов, Възвръщане към мистичния опит на отците. Учението за нетварните божествени енергии в гръцкото богословие на ХХ век., ISBN:978-954-8398-88-6, Синодално издателство, София, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
2 Светослав Риболов, Иисус Христос – Аскет или Спасител: Сотириологичният смисъл на Христовото човечество в първата фаза на арианските спорове (318-362)., ISBN:978-954-07-3693-8, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано 2014
3 Светослав Риболов, Традиция и контекст в богомислието на гръцките отци., ISBN:978-954-8398-87-9, Синодално издателство, София, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
4 Светослав Риболов, Изворът на асирийското и халдейско християнство. Сотириология и христология в съчиненията на Теодор Мопсуестийски (352-428), ISBN:619152221-5, Изд. "Изток-Запад", София, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
Научен проект
1 Светослав Риболов, "1000 години Охридска архиепископия (извори и изследвания)", Член, Софийски университет, Номер на договора:2365/2018 2018
2 Светослав Риболов, "Рецепцията на гръцки патристични текстове в Първото българско царство", Ръководител, Софийски университет, Номер на договора:76/2016 2016
3 Светослав Риболов, Тезаурус на богословието на св. Йоан Дамаскин, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:136 2015
4 Светослав Риболов, От търпимост към признание. Легализиране на християнството (311-313) част ІІІ, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора: 164 2013
5 Светослав Риболов, "Concept of God’s Grace in the Dialog between the Protestant Theologians and the Ecumenical Patriarchate during the Ottoman Epoch", Ръководител, American Reseacrh Center in Sofia, Номер на договора:1 2012
6 Светослав Риболов, E-Medievalia (Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика), Член, ЕС, Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0004 2012
7 Светослав Риболов, От търпимост към признание. Легализиране на християнството (311-313) част ІІ, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:116 2012
8 Светослав Риболов, От търпимост към признание. Легализиране на християнството (311-313), Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:108 2011
9 Светослав Риболов, "Догматически документи на Източната църква", Член, Софийски университет 2009
10 Светослав Риболов, "Христоматия по патрология - ранни отци 2-3 век.", Член, Софийски университет 2007
Научно ръководство
1 Светослав Риболов, "Богословие и поезия в творчеството на св. Григорий Богослов", Софийски университет дисертация д-р:Цветанка Еленкова-Дън 2022
2 Светослав Риболов, "Пътят на духовен възход според Евагрий Понтийски", Докторска теза, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Йоанис Каминис 2020
3 Светослав Риболов, "Сблъсък между традиционният морал и аскезата на мъченика в раннохристиянските мъченически текстове", Докторска теза, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Ангел Петков 2020
4 Светослав Риболов, "Базови писмени извори на монотелитската ерес", магистърска теза, Софийски университет дипломна работа:Атанас Ставрев 2019
5 Светослав Риболов, "Трезвението в сборника "Добротолюбие", съставен от св. Макарий Конитски и св. Никодим Светогорец", Докторска теза, Великотърновски университет дисертация д-р:Красимир Георгиев 2019
6 Светослав Риболов, "Аскезата в поетическите съчинения на св. Григорий Богослов", Магистърска теза, Софийски университет дипломна работа:Цветанка Еленкова-Дън 2018
7 Светослав Риболов, "Догматическите спорове на Балканите IV-VI век", Докторска теза, ФХН при ШУ "Еп. Константин Преславски" дисертация д-р:Йеротей Станиславов Косаков 2016
8 Светослав Риболов, "Интерпретацията на антиохийската христология в тълкуванията на Йоановото евангелие от св. Йоан Златоуст", Магистърска теза, БогФ при СУ "св. Климент Охридски" дипломна работа:Владимир Влъчков 2015
9 Светослав Риболов, "Синергизмът в сотириологията на Второ послание към коринтяните, известно под името на св. Климент Римски", Магистърска теза, БогФ при СУ "св. Климент Охридски" дипломна работа:Александър Александров 2015
Превод на книга
1 Светослав Риболов, "Всеправославният събор в Крит. Документи" - превод и коментар, сп. Християнство и култура, бр. 131, сс. 26-38; бл. 132, сс. 103-125; бр. 133, сс. 25-37., Комунитас, София 2018
2 Светослав Риболов, Георгиос Мандзаридис, Паламика, ISBN:978-954-2972-51-8, Омофор, София 2016
3 Светослав Риболов, Анула Христова, Св. Нектарий Егински, Опознай себе си. Текстове по себепознание, ISBN:978-619-7306-01-9, Синодално издателство, София 2016
4 Росен Русев, Светослав Риболов, Александър Омарчевски, Иван Христов, Медиолански едикт на император Константин Велики (313) според версията на Евсевий Кесарийски; в "От толерантност към признаване" , Университетско издателство "Свети Климент Охридски", София 2015
5 Анула Христова, Светослав Риболов, Георгиос Мандзаридис, Православен духовен живот, Синодално издателство, София 2011
6 Иван Латковски, Светослав Риболов, Владимир Лоски, Боговидение, храм Св. София, София 2010
7 Светослав Риболов, Св. Йоан Златоуст, Шест слова за свещенството (ISBN 954-9700-45-3), ISBN:954-9700-45-3, Омофор, София 2005
8 Светослав Риболов, Александър Кашъмов, Стоян Терзийски, Светоотеческо наследство: Изборник (ISBN: 954970016X), Омофор, София 2001
9 Светослав Риболов, Дмитри Оболенски, Богомилите. Студия върху балканското новоманихейство, Златорог, София 1998
Редактор на издание нереферирано
1 Светослав Риболов, Св. Нектарий Егински, Две изследвания: За Църквата на нашия Господ Бог и Спасител Иисус Христос; За Свещеното Предание, Редактор на издание нереферирано 2022
2 Светослав Риболов, Прот. Йоан Романидис, Прародителският грях, прев. Б.Маринов, изд. Варненска митрополия (ISBN 978-954-91187-4-2), Редактор на издание нереферирано 2017
3 Светослав Риболов, Александър Омарчевски, Св. Константин Велики (306-337), София: Университетско издателство 2016, 327 pp. (ISBN 978-954-07-4102-4), Редактор на издание нереферирано 2016
4 Светослав Риболов, Иван Христов, Византийското богословие през 14 век. Дебатът за божествените енергии, София: Изток-Запад 2016, 332 pp. (ISBN 978-619-152-830-1), Редактор на издание нереферирано 2016
5 Светослав Риболов, Богословска мисъл/Forum Theologicum Sardicense (ISSN 1310-7909), Редактор на издание нереферирано 2014
6 Светослав Риболов, Св. Йоан Дамаскин, Извор на знанието, т. 1 (ISBN 619152470-6), Редактор на издание нереферирано 2014
7 Светослав Риболов, Св. Викентий Лерински, Паметна книга, София, 2013, Редактор на издание нереферирано 2013
Статия в научно списание
1 Sveto Riboloff, "Ο θρησκευτικός παρεμβατισμός της Μόσχας (Πτυχές της εκκλησιαστικής ιστορίας από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου)", Foreign Affairs. The Hellenic Edition, vol:61, issue:Δεκεμβριος 2019-Ιανουάριος 2020, 2020, pages:42-49, ISSN (print):2241-1178, doi:ΑΣΑΠ ΕΠΕ, Ref, Web of Science 2020
2 Светослав Риболов, "Иконография и почит на св. Григорий Палама в късновизантийската и поствизантийската епоха", Forum Theologicum Sardicense/ Богословска мисъл, брой:1, 2020, стр.:33-81, ISSN (print):1310-7909, в сътрудничество с чуждестранни учени 2020
3 Georgi Kapriev, Sveto Riboloff, Η μελέτη των Πατέρων στη Βουλγαρία σήμερα, Fragmenta Hellenoslavica, issue:6, 2020, pages:153-171, ISSN (online):2459-3036 2020
4 Светослав Риболов, КОМЕНТАРЪТ НА ТЕОДОР МОПСУЕСТИЙСКИ (352–428) ВЪРХУ ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД СВ. ЕВ. ЙОАН, Християнство и култура, том:147, 2019, стр.:5-9, ISSN (print):1311-9761, doi:Комунитас 2019
5 Svetoslav Ribolov, Преводите на гръцки патристични текстове в Първото българско царство, Christianstvo i kultura, том:140, брой:18/3, 2019, стр.:34-44, ISSN (print):1311-9761 2019
6 Светослав Риболов, "Диалогът между протестантите и Вселенската патриаршия през XVII век", Християнство и култура, брой:128, 2018, стр.:67-75 2018
7 Светослав Риболов, Четирите слова против арианите на св. Атанасий в Първото българско царство, Forum Theologicum Sardicense/ Богословска мисъл, брой:1, 2018, стр.:115-120, ISSN (print):1310-7909 2018
8 Svetoslav Riboloff, "Η μετάφραση των Κατά Αρειανών Λόγων του Μ. Αθανασίου στο Α΄ Βουλγαρικό Βασίλειο", Fragmenta Hellenoslavica, том:4, 2017, стр.:95-104, ISSN (online):2459-3036, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
9 Светослав Риболов, "Неоконсерватизмът и човешките права", Християнство и култура , том:124, брой:7, 2017, стр.:35-47 2017
10 Светослав Риболов, "Предизвикателството към европейските ценности от неконтролираното мигриране към ЕС" , Християнство и култура, том:118, брой:1, 2017, стр.:29-44 2017
11 Svetoslav Ribolov, Fr. Savas Kokudev, "Η εκκλησιολογία της εορτής των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στη Σλαβική Ορθοδοξία", Fragmenta Hellenoslavica , том:3, 2016, стр.:69-78, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
12 Светослав Риболов, "Византийските автори за исляма", Християнство и култура , том:110, брой:5, 2016, стр.:17-29 2016
13 Светослав Риболов, Свилен Тутеков, Митроп. Йоан Варненски, Мариян Стоядинов, Иван Христов, "Дискусията „Вярвам в една, свята, съборна и апостолска Църква”, Християнство и култура , том:7, брой:114, 2016, стр.:21-38 2016
14 Светослав Риболов, Щони Райчев Кокудев, "Еклесиологията на празника на Св. братя Кирил и Методий в славянското православие", Християнство и култура, том:6, брой:113, 2016 2016
15 Светослав Риболов, Георги Каприев, Смилен Марков, Свилен Тутеков, Изследването на отците в България, Philosophia: E-Journal of Philosophy and Culture, брой:14, 2016, стр.:190-208, Ref, MSc 2016
16 Светослав Риболов, Източното пение - наследство на светите отци, Forum Theologicum Sardicense/ Богословска мисъл, брой:2, 2016, стр.:7-14, ISSN (print):1310-7909 2016
17 Светослав Риболов, "Авторитетът на отците, сборникът на св. Писание и критерият на светостта", Християнство и култура, том:3, брой:100, 2015, стр.:69-79 2015
18 Светослав Риболов, "Догматика и патрология в системата на богословските дисциплини - методология и предизвикателства", Християнство и култура , том:9, брой:106, 2015, стр.:71-76, ISSN (print):1311-9761 2015
19 Светослав Риболов, "Причини за схизмата според патр. Михаил Кируларий и опити за свалянето й до IV кръстоносен поход", Християнство и култура , том:102, брой:5, 2015, стр.:89-98 2015
20 Светослав Риболов, Богословие на творението в българската богословска мисъл на ХХ век, Forum Theologicum Sardicense - Богословска мисъл, issue:2, 2015, pages:79-88, ISSN (print):1310-7909, doi:Богословски факултет при СУ "Св. Климент Охридски" 2015
21 Светослав Риболов, "Духовният смисъл на византийската музика за православното богослужение", Християнство и култура, том:97, брой:10, 2014, стр.:39-44 2014
22 Svetoslav Ribolov, "The Orthodox Church in the Ottoman Empire and its Perspectives for Theological Dialogue", Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, том:Vol. 33, брой:Iss. 2, 2013, стр.:7-24, ISSN (online):2693-2148, Ref, Web of Science, др.(Index Theologicus), в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
23 Светослав Риболов, "Догмат и терминология в православната традиция днес", Християнство и култура, том:87, брой:10, 2013, стр.:30-33, ISSN (print):1311-9761 2013
24 Светослав Риболов, "Еклисиологичният модел след извоюването на патриаршеско достойнство за Руската църква"., Християнство и култура, том:86, брой:9, 2013, стр.:58-64 2013
25 Светослав Риболов, "Нов поглед към осъжданията на Ориген и Теодор Мопсуестийски от Петия вселенски събор", Християнство и култура , том:82, брой:5, 2013, стр.:113-120, ISSN (print):1311-9761 2013
26 Svetoslav Ribolov, A New Look at the Arius' Philosophical Background, Crkvene studije , том:10, брой:10, 2013, стр.:203-212, ISSN (print):1820-2446, Ref 2013
27 Светослав Риболов, Богословская методология Феодора Мопсуестийского, Труды Киевской Духовной Академии, том:18, 2013, стр.:164-184, в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
28 Светослав Риболов, Исторически сведения за богословския диалог между Вселенската патриаршия и реформаторите през ХV–ХVІ век"., Християнство и култура, том:85, брой:8, 2013, стр.:72-79 2013
29 Svetoslav Ribolov, A New Look at the Condemnations of Origen and Theodore of Mopsuestia, Archiv für mittelalterliche Philosophie und Kultur , том:18, 2012, стр.:37-45, ISBN:978-619-152-004-6, Ref 2012
30 Svetoslav Ribolov, "Understanding of Divine Inspiration (Insights from the Modern Orthodox Theological Thought)", Teologia, том:15, брой:2, 2011, стр.:52-65, ISSN (print):1453-4789 , ISSN (online):2247-4382, Ref, Web of Science, (Index Copernicus), в сътрудничество с чуждестранни учени 2011
31 Светослав Риболов, "New wave в православното богословие в началото на ХХІ век?", Християнство и култура, том:54, брой:7, 2010, стр.:89-101 2010
32 Светослав Риболов, "Из догматическите документи на т.нар. Осми вселенски събор (Константинопол, 879-880 г.)", Архив за средновековна философия и култура, том:16, 2010, стр.:89-93 2010
33 Светослав Риболов, "Фрагментите от съчиненията на Теодор Мопсуестийски в протоколите на V Вселенски събор (Константинопол 553)", Богословска мисъл, том:1-4, брой:1-4, 2010, стр.:49-62, ISSN (print):1310-7909 2010
34 Svetoslav Ribolov, “Identities and Orthodox Mission in Bulgaria in the Late 20th and Early 21st Centuries”, Baptistic Theologies , брой:2/1, 2010, стр.:58-64, ISSN (print):1803-618X, Ref 2010
35 Светослав Риболов, "Леонтий Византийски, Разрешение на предложените от Севир съждения", Архив по средновековна философия и култура, том:15, 2009, стр.:97-130 2009
36 Светослав Риболов, "Леонтий Византийски, Тридесет глави против Севир", Архив по средновековна философия и кулкура, том:15, 2009, стр.:131-142 2009
37 Светослав Риболов, Мъченическата книжнина в древната Църква, Богословска мисъл, брой:1-4, 2009, стр.:61-81 2009
38 Светослав Риболов, Кристин Латиф, "Максим Изповедник, Liber Ambiguorum (избрани фрагменти)", Архив по средновековна философия и култура, том:14, 2008, стр.:85-109 2008
39 Светослав Риболов, “Св. Предание – битието на Църквата в историческото време”, Богословска мисъл , брой:1-4, 2008, стр.:174-204, ISSN (print):1310-7909 2008
40 Светослав Риболов, "Мястото на Исляма в творчеството на св. Йоан Дамаскин (коментар и превод на гл. 101 от "За ересите")", Orientalia, брой:1, 2007, стр.:22-38, ISSN (print):1312-6962 2007
41 Светослав Риболов, “За текста и авторството на анонимния Περὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος” , Богословска мисъл, брой:1-4, 2006, стр.:116-130, ISSN (print):1310-7909 2006
42 Светослав Риболов, “Апофатичният подход на св. Василий и св. Григорий Богослов към аргументите на Евномий за отношенията между имената Отец и Син”, Духовна култура, брой:1, 2004, стр.:3-8, ISSN (print):0324-1373 2004
43 Светослав Риболов, “Икона и иконология според св. Йона Дамаскин” , Духовна култура, брой:7, 2004, стр.:1-8, ISSN (print):0324-1373 2004
44 Светослав Риболов, “Богословие и литературни жанрове в ранната аскетическа литература” , Духовна култура , брой:6, 2003, стр.:17-23, ISSN (print):0324-1373 2003
45 Светослав Риболов, “Арианството и възгледът на св. Атанасий за отношенията между двете природи на Христос”, Духовна култура , брой:8, 2001, стр.:9-21, ISSN (print):0324-1373 2001
46 Светослав Риболов, “Бележки върху христологията на Диодор Тарсийски”, Духовна култура , брой:5, 2001, стр.:1-13, ISSN (print):0324-1373 2001
47 Светослав Риболов, “Послание до Диогнет – един раннохристиянски документ”, Духовна култура, брой:10, 2001, стр.:11-17, ISSN (print): 0324-1373 2001
48 Светослав Риболов, “Христологическите възгледи на св. Евстатий Антиохийски” , Духовна култура, брой:7, 2001, стр.:5-11, ISSN (print):0324-1373 2001
49 Светослав Риболов, „Аполинарий Лаодикийски за двете природи на Христос“, Духовна култура , брой:6, 2001, стр.:5-9, ISSN (print):0324-1373 2001
Статия в поредица
1 Светослав Риболов, "Причини за схизмата според патр. Михаил Кируларий и опити за свалянето й до ΙV Кръстоносен поход", Θεολογικόν/Theologikon/Теологикон, том:Годишник на Центъра по систематическо богословие при ПБФ на ВТУ, брой:3, редактор/и:Св. Тутеков, М. Стоядинов, М.Кнежевич, Вл. Цветкович, С.Риболов, См. Марков, Ал. Джаковац, издателство:"Фабер", В.Търново, 2014, стр.:299-311, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
2 Светослав Риболов, "Понятията "лице" (πρόσωπον) и "воля" (γνώμη) в апогея на Антиохийското богословие", Θεολογικόν/Theologikon/Теологикон, том:Годишник на Центъра по систематическо богословие при ПБФ на ВТУ, брой:2, редактор/и:Св. Тутеков, М. Стоядинов, М.Кнежевич, Вл. Цветкович, С.Риболов, См. Марков, издателство:"Фабер", В.Търново, 2013, стр.:53-72, ISBN:978-619-00-0001-3, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
3 Светослав Риболов, "Възвръщане към патристичната концепция за Божия благодат в диалог със Запада", Θεολογικόν/Theologikon/Теологикон, том:Годишник на Центъра по систематическо богословие при ПБФ на ВТУ, брой:1, редактор/и:Мариян Стоядинов, Свилен Тутеков, издателство:"Фабер", В.Търново, 2012, стр.:181-225, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2012
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Sveto Riboloff, "Church and State in the Orthodox World Today and the Challenges of the Global Age", Politics, Society and Culture in Orthodox Theology in a Global Age, editor/s:Hans-Peter Grosshans, Pantelis Kalaitzidis (Eds.), Publisher:Brill Schöningh, 2022, pages:214-230, ISSN (print):978-3-506-79379-9, ISSN (online):978-3-657-79379-2, doi: https://doi.org/10.30965/9783657793792, Ref, Web of Science, др., International 2022
2 Svet Riboloff, "Wisdon of God' in the Antiochian Theology , Creation of the Late Antiquity World in the Balkans, editor/s:Ivo Topalilov/Zlatomira Gerdzhikova, Publisher:Tendril PH, 2021, pages:291-311, ISSN (print):2738-8736, ISBN:978-619-91496-5-2 2021
3 Svetoslav Ribolov, Theodore of Mopsuestia's Concept on imago Dei, Imago Dei. Forscher aus dem Osten und Westen Europas an den Quellen des gemeinsamen Glaubens, editor/s:Theresia Hainthaler/Franz Mali/Gregor Emmenegger, Publisher:Tyrolia Verlag, Innsbruck, /Pro Oriente, 2021, pages:307-315, ISBN:978-3-7022-3881-0/ 3702238816, Ref, др.(https://www.worldcat.org/title/imago-dei-forscher-) 2021
4 Svetoslav Riboloff, Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΝΕΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣΜΟΣ , «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας: Η Ορθόδοξη Θεολογία στον 21ο αιώνα», Θεσσαλονίκη, editor/s:Δήμητρα Κούκουρα, Καθηγ. Άννα Κόλτσιου, Αν. Καθηγ. Άννα Καραμανίδου, Publisher:ΑΠΘ, 2021, pages:593-603, ISBN:978-618-84373-2-6, Ref, International 2021
5 Svetoslav Ribolov, Οι Μεταφράσεις των Ελλήνων Πατέρων στο Α΄Βουλγαρικό Βασίλειο, Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο "Οι Δρόμοι του Ελληνικού Πνεύματος στον Κόσμο των Σλάβων: Κύριλλος και Μεθόδιος, Ησυχασμός, Άγιον Όρος. Εις Μνήμην του καθ. Αντωνίου-Αιμιλιανιανού Ταχιάου, editor/s:Αγγελική ΔελικάρηἬλίας Ευαγγέλου/Κωνσταντίνος Νιχωρίτης, Publisher:Εταιτεία Μακεδονικών Σπουδών, 2021, pages:131-146, ISBN:978-960-9458-35-1, Ref, International 2021
6 Svet Ribolov, "The Relationship between Sin and Mortality in the History of Mankind: Insights from Theodore of Mopsuestia's Theology", Medieval Bulgarian Art and Letters in a Byzantine Context, редактор/и:Elka Bakalova, M. Dimitorva, M.A. Johnson, издателство:American Research Center in Sofia, 2017, стр.:267-296, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
7 Svetoslav Ribolov, "Wisdom of God" in Theodore of Mopsuestia's Theology", Wiener Patristische Tagungen, том:Sophia - the Wisdom of God/ Die Weisheit Gottes, editor/s:Theresia Hainthaler, Franz Mali, G. Emmenegger, M.L. Ostermann, Publisher:Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien, 2017, pages:181-202, Ref, International 2017
8 Svetoslav Ribolov, "The Economics of Christian Asceticism", Orthodox Theology and the Sciences. Glorifying God in His Marvelous Works., редактор/и:George D. Dragas, P. Pavlov, St. Tanev, издателство:New Rome Press-Sofia University Press, 2016, стр.:151-162, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
9 Svet Ribolov, "Η σημασία του όρου 'φύσις' στην Αρχαιότητα και η χριστολογική χρήση της στους Πατέρες", Από Καρδίας. Μνήμη του Δημητρίου Χ. Πάντου, редактор/и:Π. Σοφούλης, Μ. Λίτινα, Χ. Καρανάσιος, издателство:Ελληνική Επιστροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 2016, стр.:413-419, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
10 Светослав Риболов, "Приносът на св. Хиларий Пиктавийски в арианските спорове", Christianitas, Historia, Metaphysica (Изследвания в чест на проф. Калин Янакиев), редактор/и:Сава Кокудев, Мартин Осиковски, издателство:Комунитас, 2016, стр.:48-58, ISBN:978-954-9992-96-0 2016
11 Георги Каприев, Илья Бей, Смилен Марков, Свилен Тутеков, Светослав Риболов, Современная болгарская патрология. Серия Национальньiе патрологии, том 1, Современная болгарская патрология, редактор/и: Г. Каприев, И. Бей, С. Марков, Св. Риболов, Св. Тутеков, издателство:Издателский отдел Украинской Православной Церкви, Киев, 2016, стр.:1-235, в сътрудничество с чуждестранни учени, MSc 2016
12 Светослав Риболов, "Два езически извора за живота на Константин Велики (Sextus Aurelius Victor, De Caesaribus; Anonymus Valesianus, Origo Constantini Imperatoris)", От толерантност към признаване, редактор/и:Ив.Христов, Ал. Омарчевски, Светослав Риболов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:96-110, ISBN:978-954-07-3963-2, Ref 2015
13 Светослав Риболов, "Авторитет святых Отцов, священное Писание и критерий святости", Концепт святости в историческом контексте, Смоленск, , редактор/и:епископу Могилевскому и Мстиславскому Виталию (Гречулевичу), издателство:Издательство «Маджента», 2014, стр.:54-64, ISBN:ББК 86.37 K 65 2014
14 Светослав Риболов, "Догмат и христологическа терминология в творчеството на Теодор Мопсуестийски", Догмат и терминология в православната християнска традиция, редактор/и:Л.Тенекеджиев, Порфириос Джеорджи, С. Риболов, Йон Мариан Кройтору, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр.:112-132, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
15 Svetoslav Ribolov, Orthodox Theology, Encyclopedia of Sciences and Religions, Springer Reference, , редактор/и:A.L.C. Runehov, L.Oviedo, издателство:Springer Publishers, Dordrecht-Heidelberg-New York-London,, 2013, стр.:1579-1583, ISBN:978-1-4020-8265-8, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
16 Светослав Риболов, Разбирането за боговдъхновеност в Православната църква, Християнство, ислям и източни религии: нормативен текст и социокултурен контекст, редактор/и:Simeon Evstatiev, издателство:София: Изток-Запад, 2011, стр.:35-48 2011
17 Svetoslav Ribolov, “A Review of Dogmatic Theology in Bulgaria during the 20th Century”, Tradition and Dogma: What kind of Dogmatic Theology do we propose for nowadays? Orthodox Dogmatic Theology Symposium: 2nd International Edition, Arad, 11th to 13th of June 2009 (Teologia. 2010, no. 3-4, pp. 39-55), , редактор/и:P. Bouteneff, M. Stavrou, I. Tulcan, издателство:University of Arad, 2010, стр.:270-281, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2010
18 Светослав Риболов, “Видни представители на антиохийската духовна традиция преди св. Йоан Златоуст”, Supplementum към сп. Богословска мисъл, 1600-годишнина от успението на св. Йоан Златоуст, редактор/и:Д. Николчев, Ив. Христов, Л. Тенекеджиев, Ал. Омарчевски, Св. Риболов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2008, стр.:162-209, ISSN (print):1310-7909 2008
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Svetoslav Ribolov, Church and State in the Orthodox World Today and the Challenges of the Global Age 2020
2 Секционен доклад, Svetoslav Riboloff, Ο Θεόδωρος Μοψουεστίας γιά το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 2019
3 Пленарен доклад, Svetoslav Ribolov, Οι Μεταφράσεις των Ελλήνων Πατέρων στο Α΄Βουλγαρικό Βασίλειο. 2019
4 Присъствие, Svetoslav Ribolov, Imago Dei in Theodor of Mopsuestia's Thought 2019
5 Секционен доклад, Sveto Riboloff, "Πτυχές της εκκλησιαστικής ιστορίας από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου" 2019
6 Секционен доклад, Svetoslav Ribolov, The Old Testament of the Early Christianity 2019
7 Секционен доклад, Svetoslav Ribolov, Ecological and Environment Thematic in Theological Curricula in Bulgaria 2019
8 Секционен доклад, Svetoslav Ribolov, Wisdom of God in the Antiochian Tradition 2018
9 Пленарен доклад, Светослав Риболов, "Богословието на апостолските ученици" 2018
10 Секционен доклад, Светослав Риболов, Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος και ο Ορθόδοξος Νεο-συντηρητησμός 2018
11 Секционен доклад, Светослав Риболов, "Wisdom of God in the Antiochian Tradition" 2018
12 Секционен доклад, Светослав Риболов, "A Major Reshuffle in the Orthodox World" 2018
13 Секционен доклад, Светослав Риболов, „Схизмата от 1054 г. в кореспонденцията на патр. Михаил Кироларий“ 2017
14 Секционен доклад, Светослав Риболов, "Диалогът между Вселенската патриаршия и протестантски богослови през XVII в." 2017
15 Секционен доклад, Светослав Риболов, Леонтий Византийски за Христовото тяло 2017
16 Секционен доклад, Светослав Риболов, Migration Crisis as Impetus to Extreme Nationalism in Orthodox Christian Context 2017
17 Секционен доклад, Светослав Риболов, Η μετάφραση των Κατά Αρειανών Λόγων του Μ. Αθανασίου στο Α΄ Βουλγαρικό Βασίλειο 2017
18 Секционен доклад, Светослав Риболов, "Тълкуванието на Посланието до евреите в трите слова против арианите на св. Атанасий Велики" 2017
19 Секционен доклад, Светослав Риболов, Mission und Geopolitik an dem Konzil von Kreta (Juni 2016) 2016
20 Секционен доклад, Светослав Риболов, Богословие на творението в българската богословска мисъл на ХХ в. 2016
21 Секционен доклад, Светослав Риболов, Η απουσία του μαθήματος των Θρησκευτικών στη Βουλγαρία 2016
22 Секционен доклад, Svetoslav Ribolov, "Sophia in Theodore of Mopsuestia's Theology". 2015
23 Секционен доклад, Светослав Риболов, "Сотириологичните предпоставки на Александрийската христология" 2015
24 Секционен доклад, Svet Riboloff, "Reflections on the Christological Roots of the Alexandrian Tradition During the 4th Century". 2015
25 Секционен доклад, Svetoslav Ribolov, "Church and State Relations in the Ottoman Empire and its Heritage in the Balkan Countries". 2015
26 Секционен доклад, Светослав Риболов, "Схизмата от 1054 г. в писмата на Константинополския патриарх Михаил Кируларий". 2014
27 Секционен доклад, Светослав Риболов, "Отношение между Предание и мисълта на Отците". 2014
28 Секционен доклад, Светослав Риболов, Православната екилсиология след установяване на Патриаршеска котедра в Москва 2013
29 Секционен доклад, Светослав Риболов, "Православната еклисиология след установяването на патриаршия в Москва". 2013
30 Секционен доклад, Светослав Риболов, "Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία μετά τήν Κτίση τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας". 2013
31 Секционен доклад, Светослав Риболов, "Septuaginta и традицията на гръцките отци". 2013
32 Секционен доклад, Светослав Риболов, «Η θρησκευτική εκπαίδευση στη Βουλγαρία στην αρχή του ΚΑ΄αιώνα». 2013
33 Секционен доклад, Svetoslav Ribolov, «Δόγμα καί Χριστολογική ὁρολογία στή σκέψη τοῦ Θεοδώρου Μοψουεστίας» 2013
34 Секционен доклад, Светослав Риболов, „Рецепцията на паметта, съчиненията и богословието на св. Григорий Палама от ХVІ до ХХ век”. 2012
35 Секционен доклад, Svetoslav Ribolov, "A New Look at the Condemnations of Origen and Theodore of Mopsuestia". 2011
36 Секционен доклад, Svetoslav Ribolov, "Theology of Creation in the Bulgarian Theology of the 20th Century". 2011
37 Секционен доклад, Svetoslav Ribolov, "Economics of Christian Asceticism in the Late Antiquity" 2011
38 Секционен доклад, Светослав Риболов, "Приносът на Православното богословие за университетското образование в ЕС". 2011
39 Секционен доклад, Svetoslav Ribolov, „Die göttlichen Energien in der griechischen Theologie des 20. Jahrhunderts.“ 2011
40 Секционен доклад, Svetoslav Ribolov, “Does Arius depend on Aristotle?” 2010
41 Секционен доклад, Светослав Риболов, „Догматика и патрология в системата на богословските науки в България – методология и предизвикателства”. 2010
42 Секционен доклад, Светослав Риболов, „Предизвикателства пред Паламитското учение за божествените нетварни енергии в началото на ХХІ век”. 2010
43 Секционен доклад, Светослав Риболов, Византийските автори за идсляма 2008
Участие в редколегия
1 Светослав Риболов, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SCIENTIFICRESEARCH "ICOANA CREDINȚEI" (ISSN 2501-3386; ISSN-L 2393-137X), Участие в редколегия 2020
2 Светослав Риболов, Любомир Тенекеджиев, Православното учение за светите икони (догматически анализ), София: Унив.изд. "Св. Климент Охридски (ISBN 978-954-07-4156-7), Участие в редколегия 2016
3 Светослав Риболов, Пиринка Пенкова, Св. Атанасий Александрийски, Второ слово против арианите, София: Изток-Запад, 2015 (ISBN-13: 978-619-152-644-4), Участие в редколегия 2015
4 Светослав Риболов, Теологикон/Θεολογικόν (ISSN: 2367-7856), Участие в редколегия 2012
5 Светослав Риболов, International Journal of Orthodox Theology (ISSN 2190-0582), Участие в редколегия 2010
Учебник/Учебно помагало
1 Светослав Риболов, Пол Ладосьор, Йоанис Каминис, Н. Аспрулис,, П. Калайдзидис, А. Манитакис, Увод в православното християнство за политолози, историци и социолози, АртГраф, 262 сс., София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
2 Светослав Риболов, Проблеми на гръцката патристика ІV-VІ век, e-Medievalia, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
3 Светослав Риболов, Научна библиография, 90 стр., към второто поправено издание на Ил. Цоневски, Патрология. Живот, съчинения и учение на църковните отци, учители и писатели, том II (съдържа християнската литература на III век), Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2010