Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Анна Цоловска
Дисертация д-р
Анна Илчева Цоловска, „Художествено-интерпретативен модел на естетическия вкус и естетическия образ” , ИФИ, БАН, Ръководител:проф. д-р Иванка Стъпова 2007
Изложби
1 Анна Илчева Цоловска , Международна „Вибрации на струните“ 2023 Българския културен институт във Варшава Анна Илчева Цоловска, Международна „Вибрации на струните“ в Българския културен институт във Варшава с участие на преподаватели от катедра „Визуални изкуства“ (СУ), от НХА и от Института за пластични изкуства към Университета на Силезия в Катовице. 2023 2023
2 Анна Илчева Цоловска , Международна 1) Анна Цоловска. Международен симпозиум за лендарт и кинетично изкуство „КЕВИС“ 2023, РЕМО „Етър“, Габрово 2023 „Етър“, Габрово Международен симпозиум за лендарт и кинетично изкуство „КЕВИС“, 16 – 23 юли 2023 г. РЕМО „Етър“, Габрово по проект „Стимулиране на творческата активност на членове на академичния състав на катедра „Визуални изкуства“ и студенти от специалности Графичен дизайн и Изобразително изкуство на ФНОИ“, договор № 80-10-159 / 16.5.2023 г. 2023
3 Анна Илчева Цоловска , Национална Вертикала & Хоризонтала 2023 галерия "Алма матер", София Анна Илчева Цоловска, Национална Вертикала & Хоризонтала Изложба на преподавателите от Катедра "Визуални изкуства", кураторски проект на проф. Лаура Димитрова Факултет по науки за образованието и изкуствата, СУ "Св. Климент Охридски", януари 2023 г., галерия "Алма матер". 2023
4 Анна Илчева Цоловска , Национална "Намеси" 2022 Галерия-книжарница София Прес, България Анна Илчева Цоловска, Национална Намеси 2022 Галерия-книжарница София Прес https://sofiapressgallery.com/exhibition/namesi-izlozhba-ot-lendart-plener-ii/?back=ago 2022
5 Анна Илчева Цоловска , Национална "Напиши ми образи, виж думите" 2022 Галерия "Етюд", София "Напиши ми образи, виж думите"2022, Уъркшоп и изложба по проект по НФК с куратор Виолета Апостолова 2022
6 Анна Илчева Цоловска , Международна „GRAPHICS` RE-CONCEPT” 2022 Галерия „Сан Стефано“, София Анна Илчева Цоловска , Международна „GRAPHICS` RE-CONCEPT”. Участие в международна кураторска изложба 2022 Галерия „Сан Стефано“, София Международната изложба „GRAPHICS` RE-CONCEPT” се провежда в рамките на проект „Графичната образност – нова реалност“ по ФНИ на СУ с ръководител и куратор доц. д-р Снежина Бисерова. 2022
7 Анна Илчева Цоловска , Национална „Вибрации на струните“ 2022 Силезски университет в Катовице, Полша Анна Илчева Цоловска, Национална „Вибрации на струните“ 2022 Силезски университет в Катовице, Полша Кураторски проект на доц. Милена Блажиева. Изложбата "Вибрации на струните" (с участие на преподаватели от катедра „Визуални изкуства“ към Софийския университет и от Националната художествена академия) е представена в рамките на Научния фестивал в Катовице. 2022
8 Анна Илчева Цоловска , Национална „Малки графични форми 2022“ 2022 Галерия КО-ОП – София Анна Илчева Цоловска, Национална X форум „Малки графични форми 2022“. Участие в национална журирана изложба. 2022 Галерия КО-ОП – София Ежегоден графичен форум за графика, малък формат, организиран от секция "Графика и илюстрация" на СБХ 2022
9 Анна Илчева Цоловска , Международна Dreaming on The Water 2022 Галерия BLOK, гр. Белград, Р Сърбия Анна Илчева Цоловска, Международна Dreaming on The Water 2022 Галерия BLOK, гр. Белград, Р Сърбия 2022
10 Анна Илчева Цоловска , Международна EKO 2022 СУ, София, България Анна Илчева Цоловска, Международна EKO 2022 Галерия "Алма Матер", СУ, София, България Международна изложба на екологична тема с участието на автори от България, Полша и Сърбия. 2022
11 Анна Илчева Цоловска , Международна 'MUSIC ASSOCIATIONS-MEDAL INTERPRETATIONS'' - 17th INTERNATIONAL MEDALLIC PROJECT 2022 2022 https://www.fidem-medals.org/student%20projects.html Анна Илчева Цоловска, Международна, съвместно участие на преподаватели и студенти от България в международен уъркшоп – проект: ''MUSIC ASSOCIATIONS-MEDAL INTERPRETATIONS'' - 17th INTERNATIONAL MEDALLIC PROJECT 2022 - Bulgaria The 7th and final poster for this project is entitled "Sound Track". https://www.fidem-medals.org/student%20projects.html 2022
12 Анна Илчева Цоловска , Международна Международен симпозиум за лендарт и кинетично изкуство „КЕВИС“ 2022 РЕМО „Етър“, Габрово https://alos.bg/news/2022/kevis-2022/ Анна Илчева Цоловска,Международен симпозиум за лендарт и кинетично изкуство „КЕВИС“, Международна 2022 РЕМО „Етър“, Габрово https://alos.bg/news/2022/kevis-2022/ 2022
13 Анна Илчева Цоловска , Национална Намеси / Изложба от лендарт пленер II 2022 Галерия-книжарница София Прес Изложба „Намеси“ e второ издание на лендарт пленер „Между пясък и пяна“ (2020) от проект „АRTел“ на катедра „Визуални изкуства“. Проектът е с ръководител гл. ас. д-р Красимира Дренска и се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд научни изследвания на Софийски университет. Анна Цоловска използва структурите и възможностите на рисунките върху пясък като начало на творчески експерименти и визуални интерпретации. 2022
14 Анна Илчева Цоловска , Национална Национална сборна изложба от пленер „Между пясък и пяна“ 2022 ХГ „Кирил Петров“, Монтана, България Анна Илчева Цоловска, Национална сборна изложба от пленер „Между пясък и пяна“ 2022 ХГ „Кирил Петров“, Монтана 2022
15 Анна Илчева Цоловска , Международна „Между пясък и пяна“ 2021 галерия-книжарница „София Прес“ Изложба от лендарт пленер „Между пясък и пяна“ от проект „АRTгументи“ на СУ, „Св. Климент Охридски“ в галерия-книжарница „София Прес“ – 11.01.2021г. – 18.01.2021 г.В тази художествена форма художниците „аргументират“ своите ефимерни визуални усещания в арт - инсталации, материализирани сред природата, цифрово съхранени и емоционално провокирани, които, като краен художествен резултат, разчитат и на „съавторството“ на стихиите. Изобразителният фокус е върху „ненужните“, изхвърлените, маргинализирани предмети, такива без утилитарно приложение, но открити и разпознати като необходими в процеса на създаване на художествена творба. 2021
16 Анна Илчева Цоловска , Национална 11th Lessedra International Painting & Mixed Media Competition 2021 Галерия Леседра, София Международен конкурс за рисунка и смесена техника. 2021
17 Анна Илчева Цоловска , Национална Total Meditation 2021 Галерия "Аросита" Самостоятелна изложба - скулптура в техниката "керамика и топло духано стъкло" и графики, вдъхновени от скулптурните форми. 2021
18 Анна Илчева Цоловска , Международна БАЛАНСИ 2021 https://artinitiativesproject.com/balance „Арт инициативи 2020 (Глобално и локално)“ е проект с международно участие, подпомагащ организирането на художественотворчески изяви на преподаватели и докторанти от Катедра „Визуални изкуства“ „Св. Климент Охридски“ за избрани изложби от представените по проекта. Ръководител на проекта е проф. дн Лаура Димитрова. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФНИ на СУ. По проекта са реализирани множество артистични изяви, които може да бъдат видени на неговия уеб сайт (artinitiativesproject.com). Осем тематични виртуални индивидуални изложби, от които виртуална изложба - „Баланси“ на доц. д-р Анна Цоловска от СУ, януари, 2021 2021
19 Анна Илчева Цоловска , Национална Виртуална изложба „Пътни бележки/Кръстопътища“ 2021 https://fnoi.uni-sofia.bg/artprojects/?page_id=888 Изложбата е част от проекта „АRTел“ на катедра „Визуални изкуства“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд научни изследвания на Софийски университет. Ръководител на проекта е гл. ас. д-р Красимира Дренска. В онлайн изложбата участват: докторант Александра Димитрова, доц. д-р Анна Цоловска, проф. д-р Бисера Вълева, гл. ас. д-р Венцислава Стоянова, докторант Виолета Апостолова, доц. д-р Добрин Атанасов, хон. ас. Карина Узунова, гл. ас д-р Красимира Дренска, проф. дн. Лаура Димитрова, доц. д-р Мая Димчева, доц. д-р Снежина Бисерова, проф. д-р Стефан Алтъков, гл. ас. д-р Цвета Петрова. 2021
20 Анна Илчева Цоловска , Национална ДЕТАЙЛ 2021 Галерия "Стубел", София, ул."Коста Лулчев" 2 В Самостоятелна изложба на Анна Цоловска и Николета Иванова, скулптура и графика. 2021
21 Анна Илчева Цоловска , Международна Международна ежегодна изложба-конкурс Mix Media 2021 Галерия Леседра Международна ежегодна изложба-конкурс Mix Media – /Живопис и смесени техники/, 2020/2021 Галерия Леседра, София, България 2021
22 Анна Илчева Цоловска , Международна Трето Международно биенале на стъклото 2021 2021 Квадрат 500 и Галерия НБУ Работа от керамика и стъкло "Безоаров ибекс" 2021
23 Анна Илчева Цоловска , Международна Фестивал Процес - Пространство "Rearrangement of Layers" 2021 Културно-информационен център "Мелницата", Балчик ""Rearrangement of Layers" refers to values and physical or digital movement that can be achieved on stage and remotely through technology and professional skills. The ability to adapt to certain circumstances makes us creative and provokes combinatorial thinking. Therefore, one can turn to oneself, dig into the accumulated layers of knowledge and experience, and apply them to reality as it dictates to be today." -http://www.processspace.net/ 2021
24 Анна Илчева Цоловска , Национална „Ветрове и безсъници“ 2020 Онлайн изложбаhttps://fnoi.uni-sofia.bg/artprojects/?page_id=470 Серията изложби с общо заглавие „Ветрове и безсъници“ започна с online експозиция на организационния комитет на проекта. Изложбата трябваше да се състои в галерия „Алма Матер“, но поради създалата се ситуация с епидемията от коронавирус, се случи във виртуалното пространство. Изложбата събра произведения на 6 преподаватели и докторанти на катедра „Визуални изкуства“, различни по вид, техника и форма, но обединени от обща тема. 2020
25 Анна Илчева Цоловска , Национална "WorldWide Prints" 2020 Италия Международна проект "WorldWide Prints" за графика малък формат, 2020 Италия Първата от поредица международни изложби графика малък формат - 20 х 20 см, организирана от Associazione Nazionale Incisori Contemporanei-Италия. http://www.facebook.com/WorldWidePrints https://www.incisoricontemporanei.it/sezioni/Collections_1220.htm 2020
26 Анна Илчева Цоловска , Международна „АртРозалиада 2020“ 2020 галерия „Рафаел Михайлов“, гр. В.Търново 14.02.20 - международна изложба „АртРозалиада 2020“ - галерия „Рафаел Михайлов“, гр. В.Търново 2020
27 Анна Илчева Цоловска , Национална „Ветрове и безсъници 2“ 2020 Галерия ЕТЮДhttps://fnoi.uni-sofia.bg/artprojects/?page_id=470 Изложбата, осъществена в пространството на галерия „Етюд“, е със заглавие „Ветрове и безсъници“. И за безсъниците, и за ветровете основата е поезията на Пейо Яворов. Донякъде произведенията са повлияни от неговата символика и очакване, от неговата драматичност и дори от безнадеждността му. Върху тях се наслагват делничните „Слова“ на Жак Превер, като образуват амалгама от усещания за ефимерност и устойчивост. 2020
28 Анна Илчева Цоловска , Международна Daily News /East Meets West/, 2020 2020 Силезийски университет, Катовице, Полша Международен тематичен проект за графика с ръководител проф.Кшищоф Марек Банк, Декан на департамента по изкуства на Силезийски университет в Катовице. Участват университети от 8 държави от Европа и Азия, включително Софийски университет. Ръководител на проекта за България е доц. д- р Снежина Бисерова. Участват още проф. Буян Филчев, доц. д-р Анна Цоловска, ас. д-р Цвета Петрова, докторант Виолета Апостолова. 2020
29 Анна Илчева Цоловска , Национална VIII форум "Малки графични форми 2020 ", 2020 2020 Галерия КО-ОП, София Ежегоден графичен форум за графика, малък формат, организиран от секция "Графика и илюстрация" на СБХ. 2020
30 Анна Илчева Цоловска , Международна Виртуална изложба „Дървото на живота днес и утре“, 2020 2020 Арт инициативи 2020 | Дървото на живота (artinitiativesproject.com) Виртуална изложба „Дървото на живота днес и утре“, 2020 Арт инициативи 2020 | Дървото на живота (artinitiativesproject.com) Виртуална международна изложба по проекта „Арт инициативи 2020“, с автор и ръководител проф. дни Лаура Димитрова. Проектът се реализира със съдействието на ФНИ на СУ. В проекта "Дървото на живота днес и утре“ участват преподаватели и студенти от СУ "Св. Климент Охридски", България; ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Националната художествена академия, България; Академията за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша; Университет "Св. св. Кирил и Методий", Скопие, С. Македония; Нишки университет, Сърбия; Университет "Онсекиз Март", Чанаккале, Турция; Университет на Източно Сараево, Требине, Р. Сръбска. 2020
31 Анна Илчева Цоловска , Национална Виртуална изложба „Пътища“, 2020 2020 Виртуална изложба „Пътища“, 2020https://fnoi.uni-sofia.bg/artprojects/?page_id=249 https://fnoi.uni-sofia.bg/artprojects/?page_id=249 Изложбата е посветена на проф. Георги Бижков, Декан на ФНПП (понастоящем – ФНОИ) през 1994 г. Представената изложба показва различните творчески пътища и посоки на художниците от катедра „Визуални изкуства“ на ФНОИ. 2020
32 Анна Илчева Цоловска , Международна Лендарт пленер „Между пясък и пяна“ 2020 Китен, България Арт-събитието имаше за цел да обедини различни като начин на изказ артисти, да събере и насложи разнолики, дори несходни, художествени концепции. Форумът реализира концептуални произведения на традиционно изразяващи се художници, провокира в тях неочаквана артистична реакция, срещна случайната публика с неслучайно създадените инсталации, и не на последно място, реализира различните произведения на участващите художници като овеществена нетрадиционна визуална емоция. Концепцията на пленера е инспирирана от философията на Халил Джубран и по - специално на сентенциите му в едноименното издание „Пясък и пяна“: „Вечно крача по този бряг, между пясък и пяна. Приливът ще изличи стъпките ми, вятърът ще отвее пяната….“. Арт-събитието имаше за цел да срещне различни артисти, от различни страни, и да обмени различни художествени концепции. 2020
33 Анна Илчева Цоловска , Международна Международна ежегодна изложба-конкурс Mix Media 2020 Галерия Леседра Международна ежегодна изложба-конкурс Mix Media – /Живопис и смесени техники/, 2019/2020 Галерия Леседра, София, България 2020
34 Анна Илчева Цоловска , Национална ЧЕТИРИ СТЕНИ 2020 Artspace Luna Artspace Luna / виртуална изложба 01 юни 2020 https://www.facebook.com/events/s/%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-/283423536395553/ 2020
35 Анна Илчева Цоловска , Международна "8 Международното Триенале на графиката София" 2019 Галарийно пространство, "Шипка"6, София "8 Международното Триенале на графиката София" е форум за графично изкуство, който се провежда от 1995 година и отразява развитието на художествената графика в България и по света. Организатор на събитието е Съюзът на българските художници. Осмото издание обхваща серия от изложби и събития, ориентирани едновременно към специализираната и към широката публика и предлагащи една изключително богата и разнообразна програма. 2019
36 Анна Илчева Цоловска , Национална "Моите странствания са извън пределите на странстването". 2019 Галерия „Алма Матер“, СУ "Св. Кл. Охридски" На 24.06.2019г., в изложбените пространства на Алма Матер бе открита моята изложба "Моите странствания са извън пределите на странстването". 2019
37 Анна Илчева Цоловска , Международна ,,АртРозалиада -живописен пир на виното 2019" 2019 ИЗ „Рафаел Михайлов“, Велико Търново, България съвместна тематична студентско-преподавателска изложба на висшите училища по изкуствата в България. Събитието е девето поредно издание с международен формат, в което участват и сходни ВУЗ-ове от Европа. Откриване 14.02.2019. 2019
38 Анна Илчева Цоловска , Международна „Графични ТрансФормации - II“ 2019 20. 05. - 30. 05. 2019 г. в галерия „WA-UMCS“ – университет „Мария Склодовска-Кюри“, Люблин, Полша. Изложба, „Българска графика и арт книга“, представяща резултатите от проекта „Графични ТрансФормации - II“ – 20. 05. - 30. 05. 2019 г.) в галерия „WA-UMCS“ – университет „Мария Склодовска-Кюри“, Люблин, Полша. Арт събитието бе широко анонсирано на сайта на университет „Мария Склодовска-Кюри“, Люблин, Полша. 2019
39 Анна Илчева Цоловска , Международна „Графични ТрансФормации – Българска и полскаграфика и арт книга“ 2019 18. 11. – 29. 11. 2019 г. в галерийното пространство на БКИ Варшава, Полша. Международна изложба „Графични ТрансФормации – Българска и полскаграфика и арт книга“ – 18. 11. – 29. 11. 2019 г. в галерийното пространство на БКИ Варшава, Полша. 2019
40 Анна Илчева Цоловска , Международна 10th Lessedra International Painting & Mixed Media Competition 2019 Галерия Леседра, София Международен конкурс - рисунка и смесена техника. 2019
41 Анна Илчева Цоловска , Международна 18-ТА МЕЖДУНАРОДНА ГОДИШНА ИЗЛОЖБА – КОНКУРС ГРАФИКА МАЛЪК ФОРМАТ - МИНИ ПРИНТ 2019 2019 ЛЕСЕДРА–галерия за съвременни артпроекти ул. Милин камък № 25, Лозенец, 1164 София тел. (02) 866 38 57 www.lessedra.com Тази международна изложба – конкурс има намерение да покаже, че никое друго изкуство няма толкова голямо приложение в съвременното общество колкото има графичното изкуство. Целта е да се съберат заедно участници и произведения от целия свят и да се даде нов принос към контактите между художници и ценители на графиката, както и да се стимулират търсенията в сложното и необятно поле на графичното изкуство.Откриване на 19 юни 2019. 2019
42 Анна Илчева Цоловска , Международна Concorso Internazonale EX LIBRIS, Biblioteca Bodio Lomnago 2019 Bodio Lomnago Международен конкурс за ex libris. 2019
43 Анна Илчева Цоловска , Национална VII ФОРУМ МАЛКИ ГРАФИЧНИ ФОРМИ - СОФИЯ 2019 Организатори: СБХ – Секция "Графика и илюстрация", Галерия "АРТ АЛЕЯ" 2019 Галерия "АРТ АЛЕЯ", София Форумът е отворен за всички съвременни художници. Всеки автор може да представи до 3 произведения, създадени през последната година, подписани самолично и професионално, съобразно общоприетите изисквания. 2019
44 Анна Илчева Цоловска , Национална Графичен форум 2019, 01.11.2019 2019 ул. Лубор Байер, Стара загора 03.11.2019 Долап.бг От 1 до 16 ноември в Зала „Байер” може да разгледате Национална изложба„Графичен форум“. За трети път това културно пространство в Града на липите събира творци в областта на графиката от цялата страна. В тазгодишната изложба те са 40 на брой и представят 82 творби, трима са авторите от Стара Загора – Валентин Дончевски, Иван Арабаджиев, Петко Жеков. На откриването на изложбата в Деня на будителите присъстваха Иванка Сотирова-Заместник кмет, Ангел Филипов – меценат и др. гости, приятели, художници от Стара Загора и страната. С тази изложба пространството на Зала „Байер” е оживено от естетски произведения на творци с целенасочени и безкрайно фантазни търсения в областта на графиката. Тя оживява и в ефектни големи формати, в различни размери по-малки, поставени в рамки, без рамки, артистично, шеговито, фриволно…графика и графика, и графика, в различни изяви, но категорично на висота. 2019
45 Анна Илчева Цоловска , Национална Изложба „25 години специалност „Изобразително изкуство“ 2019 Галерия „Алма Матер“, СУ "Св. Кл. Охридски" На 4 ноември 2019 г. в присъствието на декана на Факултета по науки за образованието и изкуствата доц. дпн Милен Замфиров, на преподаватели, студенти и много гости в пространството на галерия „Алма Матер“ беше открита изложбата на преподавателите от Катедра „Визуални изкуства“ на факултета. Изложбата е посветена на юбилея на специалност „Изобразително изкуство“ и се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет чрез проект „25 години специалност „Изобразително изкуство“ с ръководител проф. д. изк. Лаура Димитрова. 2019
46 Анна Илчева Цоловска , Международна МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ФОРМА 2019“ ТРЯВНА 2019 Галерия „ Гъбенски “ Трявна На тазгодишното девето издание организаторите са поканили 14 автори: Ненчо Ненчев, Орфей Миндов, Момчил Мирчев, Димитър Грозданов, Никифор Апостолов, Цветан Колев, Валентина Лапчева, Христина Дренска – Тита, Пенка Минчева, Анна Цоловска, Красимира Дренска, Юлия Лазаркова, Зоран Саевски (Сърбия) и Джон Нортингтън (САЩ). 2019
47 Анна Илчева Цоловска , Международна Международен симпозиум КЕВИС `2019 2019 ЕТЪР - Етнографски музей на открито / ETAR - Ethnographic Open Air Museum. КЕВИС `2019 Международен симпозиум за лендарт и кинетично изкуство 22 – 27 юли Денят за представяне на творбите е 27 юли от 9 до 19 часа. КЕВИС е инициатива за творческа изява на артисти, готови да експериментират в сферата на лендарта и кинетичното изкуство. Провежда се ежегодно в Етнографски музей на открито „Етър“. КЕВИС търси пресечна точка между природните дадености на габровския регион, местни традиции, свързани с използване на силата на водата и съвременните художествени форми. Симпозиумът се организира от Център за неформално образование и културна дейност АЛОС, съвместно с ЕТЪР - Етнографски музей на открито / ETAR - Ethnographic Open Air Museum. Партньори са Катедра "Визуални изкуства" - СУ "Св. Климент Охридски" на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и сдружение Изкуство в действие. В КЕВИС`2019 ще участват артисти от България, Германия и Франция. За повече информация: https://www.facebook.com/pg/kevisart/about/?ref=page_internal 2019
48 Анна Илчева Цоловска , Национална „Графични трансформации“ 2018 изложба в галерия ЕТЮД, София, България графични листове 2018
49 Анна Илчева Цоловска , Международна - 9 TH PAINTING & MIXED MEDIA COMPETITION 2018-2019 2018 Галерия Леседра, София, България малка графика 2018
50 Анна Илчева Цоловска , Международна – Участие във Фестивал „Ле Траверсе дьо Маре“ със „Supra humanum – отвъд човешкото“ 2018 ателиета дез’Ар, Париж, Франция 9 работи 70/30см. 2018
51 Анна Илчева Цоловска , Международна "14 International biennial of miniature art" 2018 The Modern Gallery, The cultural center Gornji Milanovac, Сърбия, малка графика 2018
52 Анна Илчева Цоловска , Национална “Арт Розалиада” 2018 В. Търново, Номинация за творчески постижения, България Номинация за творчески постижения 2018
53 Анна Илчева Цоловска , Международна „Графични трансформации“ 2018 галерия САН СТЕФАНО, София, България графична инсталация 2018
54 Анна Илчева Цоловска , Национална „Графични трансформации“ 2018 галерия САН СТЕФАНО, София, България графична инсталация 2018
55 Анна Илчева Цоловска , Международна „Улаз – излаз“ 2018 “, Галерия „Методи Мета-Петров“, Цариброд, Сърбия графика + артвидео 2018
56 Анна Илчева Цоловска , Национална „Улаз – излаз“, 2018 Офицерски дом, Ниш, Сърбия графика+видео 2018
57 Анна Илчева Цоловска , Национална HOMO SIMULACRUM+, CEREBRUM SIMULATION – AI – импровизации 2018 , Галерия „Алма Матер“, Културен център наСофийски Университет; подкрепена от проект по ФНИ № 38, бул. „Цар Освободител“ 15, София, България 19 работи 100/70см. и 25 пластики комбинирани от керамика, горещо-духано стъкло и стомана 2018
58 Анна Илчева Цоловска , Международна MENTAL VAGABOND 2018 галерия на БКИ – Будапеща, Унгария; подкрепена от проект по ФНИ № 38 - “HOMO SIMULACRUM+ 9 работи 100/70см. 2018
59 Анна Илчева Цоловска , Международна Open studio– ден на отворените врати – представяне на “Reasoning”, 2018 ателиета дез’Ар, Париж, Франция. 9 работи 70/70см. 2018
60 Анна Илчева Цоловска , Международна TRANSFORMACIE 2018 BKI - Bratislava, Словакия графични листове 2018
61 Анна Илчева Цоловска , Национална Участие във Фестивал „Ле Траверсе дьо Маре“ със „Supra humanum – отвъд човешкото“ 2018 ателиета дез’Ар, Париж, Франция 9 работи 70/30см.CGD - графични листове, нанофотография+рисунка 2018
62 Анна Илчева Цоловска , Национална Шести форум „Малки Графични Форми“ 2018 Галерия Арт алея, София, България малка графика 2018
63 Анна Илчева Цоловска , Национална „Вход – изход“, 26.05-17.06 2017 Шипка 6, София, България 2017
64 Анна Илчева Цоловска , Национална "АРТикулации – визуални хроники – СКИТАЩИ“, 16.11-02.12.2017 2017 Галерия ЕТЮД, София, България 2017
65 Анна Илчева Цоловска , Национална “Арт Розалиада”, Галерия „Рафаел Михаилов“ 2017 Галерия „Рафаел Михайлов“ В. Търново, България Художествена творба – 1бр „Целувката“ 2017
66 Анна Илчева Цоловска , Национална „ДНЕВНИЦИ“ Галерия „Байер“ 2017 Галерия „Байер“ Стара Загора, България Художествена творба – 4бр „Дигитални дневници“ І, ІІ, ІІІ и ІV 2017
67 Анна Илчева Цоловска , Национална Изложба на СБХ с произведенията на авторите определени за творчески престой в СИТЕ ДЕ-З-АР, Париж, през 2018 г. 2017 Шипка 6, София, България Конкурс и изложба между членовете на СБХ за творчески престой в СИТЕ ДЕ-З-АР, Париж, през 2018 г., второ място. 2017
68 Анна Илчева Цоловска , Международна Международен пленер „Дружба“, 06.06-16.06 2017 Стара Загора, България 2017
69 Анна Илчева Цоловска , Национална Национална графична изложба на името на Георги Герасимов, второ издание, 28.09-31.10.2017 2017 ХГ „Станислав Доспевски“, Пазарджик, България 2017
70 Анна Илчева Цоловска , Национална Пети форум „Малки Графични Форми“, 16.11-10.12.2017 2017 Галерия Арт алея, София, България 2017
71 Анна Илчева Цоловска , Международна Участие в обща изложба 2017 Посолство на Република Сърбия, София графична творба 120/80СМ 2017
72 Анна Илчева Цоловска , Международна "Crosspoints" 2016 Галерия "Look" на Академията за изкуства на гр. Лодз; подкрепена от проект по ФНИ № 41 - “DIGITAL LOOP”, съвместно с Бисера Вълева Художествена творба – 10бр композиции „Пространства“ смесена техника 2016
73 Анна Илчева Цоловска , Международна “Friend request”, 2016 Галерия на БКИ – Будапеща, Унгария; подкрепена от проект по ФНИ № 41 - “DIGITAL LOOP” Художествена творба – 5бр компилация и 3бр артвидеа изложба + семинар + видео „Снапчат естетика“ І, ІІ, ІІІ, ІV, V 2016
74 Анна Илчева Цоловска , Международна „Lifelike Likestyle”, 2016 Галерия Ателие Пластелин; подкрепена от проект по ФНИ № 41-“DIGITAL LOOP” Художествена творба – 3бр графика и 4бр артвидеа изложба + семинар+ видео „Термокамера пост“ „Термокамера селфи“ „Термокамера кил“ 2016
75 Анна Илчева Цоловска , Национална „АБСТРАКТ” 2016 Галерия „Рафаел Михайлов“ Търново, България Художествена творба – 1бр скулптурен релеф „Пънкарт“ 2016
76 Анна Илчева Цоловска , Национална „АБСТРАКТ”2 2016 Галерия АЛМА МАТЕР - София, България Художествена творба – 1бр скулптурен релеф „Пънкарт“ 2016
77 Анна Илчева Цоловска , Национална „Алианц” Iви кръг и Номинация - 2016 България, Шипка 6, София, България Художествена творба – 2бр „Композиция с голо тяло“І „Композиция с голо тяло“ІІ 2016
78 Анна Илчева Цоловска , Национална „Алианц”ІIри кръг 2016 Шипка 6, София, България Художествена творба – 3бр CGD „Термокамера“ 2016
79 Анна Илчева Цоловска , Международна „ИЗКУСТВОТО НА КОНФЛИКТА” 2016 Галерия АЛМА МАТЕР - София, България Художествена творба – 1бр CGD 2016
80 Анна Илчева Цоловска , Национална „Много ми е скъпо, защото ми е единствено“ Галерия Ателие Пластелин 2016 Галерия Ателие Пластелин, София, България Художествена творба – 3бр графики 2016
81 Анна Илчева Цоловска , Национална „Покана за приятелство”, 2016 Галерията на НГПИ „Св. Лука”, София; Художествена творба – 3бр 2016
82 Анна Илчева Цоловска , Национална 2016 - “Арт Розалиада”, Галерия „Рафаел Михайлов“ 2016 Галерия „Рафаел Михайлов“ В. Търново, България Художествена творба – 2бр маслена техника върху платно „Спирала“ „Тотем“ 2016
83 Анна Илчева Цоловска , Международна По проект „Артнет”, 2016 Културен център, Лесковац,Сърбия Художествена творба – 2бр „Голо тялоІ“ „Голо тялоІІ“ 2016
84 Анна Илчева Цоловска , Международна По проект „Артнет”, в галерия „Алма Матер“ на СУ 2016 галерия АЛМА МАТЕР - София, България Художествена творба – 1бр „Дифузия“ 2016
85 Анна Илчева Цоловска , Международна По проект „Артнет”, Участие в изложба на преподаватели, студенти и докторанти от катедра "Визуални изкуства" на СУ в галерията на Интернационалния университет на град Нови Пазар, Сърбия. 2016 Галерията наИнтернационалния университет на град Нови Пазар, Сърбия. Художествена творба – 2бр 2016
86 Анна Илчева Цоловска , Национална „Секция 13 – ГОДИШНА ИЗЛОЖБА” 2015 Шипка 6, София, България Художествена творба – 2бр „Риманови повърхнини“І, ІІ 2015
87 Анна Илчева Цоловска , Национална “Арт Розалиада”, 2015 В. Търново, България Художествена творба – 2бр литографии „Ангели“ „Целувката на ангела“ 2015
88 Анна Илчева Цоловска , Международна „18 Международ-но Биенале на Графиката”, Варна 2015 2015 Варна 2015 Художествена творба – 2бр литографии 2015
89 Анна Илчева Цоловска , Международна „WODA DZIELI, WODA LACZY“, БКИ, Варшава 2015 Български културен институт, Варшава Художествена творба – 5бр, „Дронове“ „Езеро от киселина“ „Атомна бомба“ „Атомна реакция“ „Цернколайдер“ 2015
90 Анна Илчева Цоловска , Международна „ДИГИТАЛЕН СВЯТ” 2015 Галерия АЛМА МАТЕР - София, България Художествена творба – 2бр CGD 2015
91 Анна Илчева Цоловска , Национална „ЕСЕНЕН САЛОН – МОНТАНА 2015” 2015 Монтана, България Художествена творба – 2бр CGD 2015
92 Анна Илчева Цоловска , Международна „ПОСТМОДЕРНИ ПРИКАЗКИ 1 ” 2015 Ниш, (Сърбия Художествена творба – 4бр CGD 2015
93 Анна Илчева Цоловска , Международна „ПОСТМОДЕРНИ ПРИКАЗКИ 2 ” 2015 Лесковац, Сърбия Художествена творба – 3бр CGD 2015
94 Анна Илчева Цоловска , Международна „ПОСТМОДЕРНИ ПРИКАЗКИ 3 ” 2015 София, България Художествена творба – 2бр CGD 2015
95 Анна Илчева Цоловска , Международна „ПОСТМОДЕРНИ ПРИКАЗКИ 4 ” 2015 Лодз, Полша Художествена творба – 2бр CGD 2015
96 Анна Илчева Цоловска , Национална ЦИФРОВА ГРАФИКА „Генерирани в компютъра, създадени от ръката” 2015 Галерия АЛМА МАТЕР - София, България Художествена творба – 8бр CGD 2015
97 Анна Илчева Цоловска , Национална „Алианц” Iви кръг - България 2014 Шипка 6, София, България Художествена творба – 1бр „Река“ 2014
98 Анна Илчева Цоловска , Международна “DAS GEWASSER”/ ”FLIESSENDES WASSER”, 2014 Български културен институт, Берлин, Германия Художествена творба – 8бр– CGD графики по темата 2014
99 Анна Илчева Цоловска , Международна “FOSSILI” 2014 – GALLERIA “VIA LARGA” 2014 GALLERIA “VIA LARGA”, Флоренция, Италия Художествена творба – 11бр литографии по темата 2014
100 Анна Илчева Цоловска , Национална „Наблюдателите - 2”, БКИ, Будапеща, 2014 Български културен институт, Будапеща, Художествена творба – 20бр литографии по темата 2014
101 Анна Илчева Цоловска , Национална „Обща Изложба” Руски Културен Институт, София, България 2014 Руски Културен Институт, София, България Художествена творба – 2бр „Семейство“ „Открадването на Европа“ 2014
102 Анна Илчева Цоловска , Национална „Предметите и реката” 2014 „АРОСИТА”, София, България Художествена творба – 7бр литографии по темата 2014
103 Анна Илчева Цоловска , Национална „ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ” , VIVACOM Art Hall 2014 VIVACOM Art Hall, София, България Художествена творба – 2бр „ИлюминацииІ“ „ИлюминацииІІ“ 2014
104 Анна Илчева Цоловска , Национална 5 ГОДИНИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ на СУ 2014 Галерия АЛМА МАТЕР - София, България Художествена творба – 2бр видеокомпилация „Айнщайн“ „Aliens“ 2014
105 Анна Илчева Цоловска , Международна Седмо Международно Триенале на Графиката” 2014 Шипка 6, София, България Художествена творба – 2бр – литографии „Пространства по хоризонтала“ „Пространства по вертикала“ 2014
106 Анна Илчева Цоловска , Международна Седмо Международно Триенале на Графиката” 2014 Шипка 6, София, България Художествена творба – 2бр – литографии „Пространства по хоризонтала“ „Пространства по вертикала“ 2014
107 Анна Илчева Цоловска , Международна ТРИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА ГОДИШНА ИЗЛОЖБА–КОНКУРС ГРАФИКА МАЛЪК ФОРМАТ - МИНИ ПРИНТ 2014 Галария „Сезони“, България „МистерииІІ“ „МистерииІІІ“ „МистерииІV“ Художествена творба – 4бр „МистерииІ“ 2014
108 Анна Илчева Цоловска , Национална “STUDENTS FEAT PROFESSORS-II” Галерия „Силистра”, Силистра. 2013 Галерия „Силистра”, Силистра. Художествена творба – 2бр – CGD графики по темата 2013
109 Анна Илчева Цоловска , Международна „DAS GEWASSER”/ “FLIESSENDES WASSER”, 2013 “ Български културен институт „ДОМ ВИТГЕНЩАЙН”, Виена, Австрия Художествена творба – 8бр – CGD графики по темата 2013
110 Анна Илчева Цоловска , Национална „ФОСИЛИ” Анна Цоловска 2013 Галерия IMPRESSION ART - София, България Художествена творба – 7бр - литографии по темата и 2бр - скулптура 2013
111 Анна Илчева Цоловска , Национална CUM FIGURIS, 4. 11. 2013, "SOFIA", СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА 2013 СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА /пл. "Славейков"/, България Художествена творба – 3бр „Композиция“І,ІІ,ІІІ 2013
112 Анна Илчева Цоловска , Национална STUDENTS FEAT PROFESSORS-I” 2013 “Галерия „ДЕБЮТ”, София. , България Художествена творба – 2бр – CGD графики по темата 2013
113 Анна Илчева Цоловска , Международна VODA – TEKOUCI VODA, Galeria BKI – PRAHA 2013 Klimentska 6, Praha, Чехия Художествена творба – 6бр – CGD графики по темата 2013
114 Анна Илчева Цоловска , Национална ДВАНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА ГОДИШНА ИЗЛОЖБА –КОНКУРС ГРАФИКА МАЛЪК ФОРМАТ - МИНИ ПРИНТ 2013, 2013 Галария „Сезони“, България Художествена творба – 3бр 2013
115 Анна Илчева Цоловска , Национална Национална Изложба Графика 2013 /архив литографски бази/, Шипка 6, София, България Художествена творба – 2бр „Паднали ангели“ „Бягство“ 2013
116 Анна Илчева Цоловска , Национална Секция 13 на СБХ 2013 Шипка 6, София, България Художествена творба – 3бр, „Кинетично“ 2013
117 Анна Илчева Цоловска , Национална „Алианц” IIри кръг - България 2012 Шипка 6, София, България Художествена творба – 1бр. „Ангели“ 2012
118 Анна Илчева Цоловска , Национална „Алианц” Номинация на Iви кръг - България, 2012 Шипка 6, София, България Художествена творба – 3бр. „Спирала І“ „Спирала ІІ“ „Спирала ІІІ“ 2012
119 Анна Илчева Цоловска , Международна „Течащи води”, 2012 Български културен институт, Будапеща, Унгария Художествена творба – 5бр. - литографии по темата 2012
120 Анна Илчева Цоловска , Международна “FOLYOVIZEK” – A 2012 Bolgar Kultura Napja alkalmabol, 3534 Miskolc, Унгария Художествена творба – 5бр. - литографии 2012
121 Анна Илчева Цоловска , Международна „Противополож- ни заедно 2012 UniCredit STUDIO, Галерия„Индустриална11” , България Художествена творба – 1бр. „Същност“ -видеоарт 2012
122 Анна Илчева Цоловска , Национална „Три хартии”, Галериа”Аросита”, към „I can too“ 2012 х-л”Рила”, София, България Художествена творба – 12бр. – CGD графики по темата 2012
123 Анна Илчева Цоловска , Международна 37 THE FINE ART COLONY STUDENICA 2012 STUDENICA, Сърбия Художествена творба – 5бр. – акрилна живопис, цикъл „Змейова булка“ 2012
124 Анна Илчева Цоловска , Международна International Biennial Print Exhibit ROC, National Taiwan Museum of Fine Arts 2012 2012 - National Taiwan Museum of Fine Arts, Taiwan Художествена творба – 1бр. „Птицата с пружина на Харуки Мураками“ 2012
125 Анна Илчева Цоловска , Международна Съвместна изложба в Галериа „Владислав Маржик” 2012 Кральево, Сърбия Художествена творба – 3бр. – акрилна живопис „Змейова булка“ „Студеница“ „Кръщене“ 2012
126 Анна Илчева Цоловска , Национална Конкурс за ателиетата в Париж 2011 Шипка 6, София, България Художествена творба – 1бр. „Чат“, видеоинсталация 2011
127 Анна Илчева Цоловска , Национална Рисунка и малка пластика 2011 Шипка 6, София, България Художествена творба – 2бр. „Метаморфози І“ „Метаморфози ІІ“ 2011
Книга
1 Мариета Петрова Савчева , Елена Веселинова Панайотова, Благомир Кирилов Папазов, Анна Илчева Цоловска, Книга за учителя по изобразително изкуство за 9 клас, ISBN:ISBN 978-954-324-179-8, Педагог 6, София, Ref, Рецензирано 2018
2 Мариета Петрова Савчева , Елена Веселинова Панайотова, Благомир Кирилов Папазов, Анна Илчева Цоловска, Учебник Изобразително изкуство 9 клас, ISBN:ISBN 978-954-324-201-6, Педагог 6, София, Ref, Рецензирано 2018
3 Мариета Петрова Савчева, Елена Веселинова Панайотова, Благомир Кирилов Папазов, Анна Илчева Цоловска, 8. Клас. Изобразително изкуство, ISBN:ISBN 978-954-324-162-0, Педагог 6, София, Ref, Рецензирано 2017
4 Мариета Петрова Савчева , Елена Веселинова Панайотова, Благомир Кирилов Папазов, Анна Илчева Цоловска, Книга за учителя по изобразително изкуство за 8 клас, ISBN:ISBN 978-954-324-148-4, Педагог 6, София, Ref, Рецензирано 2017
5 Мариета Петрова Савчева, Анна Илчева Цоловска, Изобразително изкуство 5. Клас, ISBN:ISBN 978-954-324-129-3, Педагог 6, София, Ref, Рецензирано 2016
Монография
1 Анна Илчева Цоловска, Визуална комуникация и дигитална видеообразност ; Вкусът като предразсъдък и катализатор на разбирането / Анна Цоловска ; Ред. Иванка Стъпова, ISBN:ISBN 978-954-400-101-8 , Фабер, В. Търново :, Ref 2009
2 Анна Илчева Цоловска, Художествено-интерпретативен модел на естетическия вкус и естетическия образ / Анна Илчева Цоловска, ISBN:ISBN 978-954-775-895-7, Фабер, В. Търново :, Ref 2008
Научен проект
1 Анна Цоловска, „Дух и материя – инспирации“, номер на договора: 80-10-90/26.04.2023 г., Член, , Номер на договора:80-10-90/26.04.2023 г. 2023
2 Анна Цоловска, „Графичната образност – нова реалност“, Софийски университет „ Св. Климент Охридски“, Член, , Номер на договора:80-10-190 от 27. 05. 2022 2022
3 Анна Цоловска, ARTелие, Член, , Номер на договора:80-10-80/11.05.2022 2022
4 Анна Цоловска, MUSIC ASSOCIATIONS-MEDAL INTERPRETATIONS'' - 17th INTERNATIONAL MEDALLIC PROJECT 2022 - Bulgaria The 7th and final poster for this project is entitled "Sound Track". https://www.fidem-medals.org/student%20projects.html, Член, 2022
5 Анна Цоловска, АРТел, Член, , Номер на договора:80-10-99/25.03.2021 2021
6 Анна Цоловска, "ARTгументи", Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-121/16.04.2020 2020
7 Анна Цоловска, „Арт инициативи 2020 (Глобално и локално)“ , Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-26/18.03.2020 2020
8 Анна Цоловска, „Графични Трансформации ІІІ“ , Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80.10-30 2020
9 Анна Цоловска, ЧЕТИРИ СТЕНИ е кураторски проект, който започва през март 2020 и е изцяло вдъхновен и базиран на дейността на преподаватели от катедра ' В и з у а л н и и з к у с т в а ' и техните студенти по време на карантина., Ръководител, 2020
10 Анна Цоловска, "ARTефакти", Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-142 от 15.04.2019 2019
11 Анна Цоловска, "Графични трансформации-II" (Цифрови и хибридни графични техники), Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:№ 80-10-5 / 09. 04. 2019 2019
12 Анна Цоловска, “HOMO SIMULACRUM+” , Ръководител, ФНИ на СУ, Номер на договора:проект по ФНИ №38 2018
13 Анна Цоловска, "АРТикулации - визуални хроники", Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:№80-10-67 2017
14 Анна Цоловска, "DIGITAL LOOP", Ръководител, ФНИ на СУ, Номер на договора:41 2016
15 Анна Цоловска, "Students feat professors 2" Галерия "Силистра", Член, 2013
16 Анна Цоловска, 2013 – VODA – TEKOUCI VODA, Galeria BKI – PRAHA, Klimentska 6, Praha, Член, 2013
17 Анна Цоловска, 2012 - 37 THE FINE ART COLONY STUDENICA, Член, 2012
18 Анна Цоловска, 2012 – “FOLYOVIZEK” – A Bolgar Kultura Napja alkalmabol, 3534 Miskolc, Унгария, Член, 2012
19 Анна Цоловска, 2012 – „Три хартии”, Галериа”Аросита”, I can too, х-л”Рила”, София, Член, 2012
20 Анна Цоловска, 2012 – International Biennial Print Exhibit ROC, National Taiwan Museum of Fine Arts, Член, 2012
21 Анна Цоловска, 2013 –“ DAS GEWASSER”/ ”FLIESSENDES WASSER”, Български културен институт „ДОМ ВИТГЕНЩАЙН”, Виена, Австрия, Член, 2012
22 Анна Цоловска, 2012 – „Противоположни заедно”, UniCredit STUDIO, Галерия „Индустриална11”, Член, 2011
23 Анна Цоловска, 2012 – „Течащи води”, Български културен институт, Будапеща, Унгария , Член, 2011
Научно ръководство
1 доц. д-р Анна Цоловска, ПРИЛАГАНЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ МЕТОДИ ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В НАЧАЛЕН КУРС, ФНПП на СУ дисертация д-р:Майа Борисова Антова 2018
2 доц. д-р Анна Цоловска, Възпитателни функции на постмодерния орнамент, ФНПП на СУ "Св. Кл. Охридски" дисертация д-р:доц. Лаура Иванова Димитрова 2013
Статия в научно списание
1 Анна Илчева Цоловска, Визуалното художествено произведение – разбиране и интерпретация. , Философски алтернативи, том:Vol XXIV, брой:№ 4, 2015, стр.:129-133, ISSN (print): 0861-7899, Ref, Web of Science 2015
2 Анна Илчева Цоловска, “VIDEOART – FEAR AND VIDEOFEAR” THE PHILOSOPHY OF SECURITY IN AN INSECURE WORLD, Proceeding of XXV Varna International Philosophical School June, 01-03 2008,IPhR-BAS, 2010 , THE PHILOSOPHY OF SECURITY IN AN INSECURE WORLD, Proceeding of XXV Varna International Philosophical School 2008, 2008 2008
Статия в поредица
1 Анна Илчева Цоловска, “DIGITAL LOOP”, Електронно списание за наука, култура и образование, ФНПП/СУ, том:Електронно списание за наука, култура и образование ФНППИновацииЕкипностТворчествоАкадемичностМобилностИнтегралностОбразованиеИзкуство, брой:№ 6, редактор/и:РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯГлавен редакторпроф. Буян Филчев, 2016, стр.:58-76, ISBN:ISSN 2367-6396, Ref 2016
2 Анна Илчева Цоловска, Варианти на 'разбирането' в нашия опит с изкуството / Анна Цоловска, TI=Изкуствоведски четения : тематично годишно рецензирано издание за изкуствознание , 2007, стр.:70-73, ISSN (print):ISSN: 1313-2342, Ref 2007
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Данаилов, Стефан Ламбов, Проданов, Васил Костадинов, Анна Илчева Цоловска, „Рекламата – една възможност за поръчково изобразително изкуство днес”,2007, БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ПАЗАРА 13-14 юни 2007, НДК - София , 2007, ISBN: ISBN 978-954-92145-1-2 2007
2 Анна Илчева Цоловска, . „The question for the aesthetic taste and the idea of Gadamer for the hermeneutic experience”, IPhR-BAS, Sofia 2003 , Philosophy between old and new values, 2003, 2003, Ref 2003
Студия в научно списание
Кънева, Соня Апостолова, Спасова, Правда Добринова, Стъпова, Иванка Георгиева, Амбарева, Христина Георгиева, Попски, Стефан Данаилов, Анна Илчева Цоловска, Ракурси към естетическото : Студии / Състав. Соня Кънева, Ракурси към естетическото : Студии / Състав. Соня Кънева, 2007, стр.:321-0, ISBN:ISBN 978-954-9310-17-7, Ref 2007
Студия в поредица
Анна Илчева Цоловска, Модерен образ на мисълта [в произведенията на художниците Наум Габо, Антоан Певзнер, Жан Тенгели] / Анна Цоловска, TI=Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика = Annuaire de l'Universite de Sofia St. Kliment Ohridski, Faculte de formation d'educateurs et d'instituteurs ISSN: 0861-8216.- 97 [za 2003] (2007),, брой:Т. 85 (1993)-, издателство:София : Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 1993-, 2007, стр.:75-86, ISSN (print): 0861-8216, Ref 2007
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Анна Цоловска, Пластични трансформации на неутрални материали при цифрово генериране на графични изображения (Plastic transformations of neutral materials within digital generation of graphic images)Faculty of Arts at Maria Curie Sklodowska University, Lublin 2019
2 Секционен доклад, Анна Цоловска, 8. “VIDEOART – FEAR AND VIDEOFEAR” THE PHILOSOPHY OF SECURITY IN AN INSECURE WORLD, Proceeding of XXV Varna International Philosophical School June, 01-03 2008,IPhR-BAS, 2010 2008
3 Секционен доклад, Анна Цоловска, 3. „Рекламата – една възможност за поръчково изобразително изкуство днес”, Доклад и публикация към Национална конферанция под патронажа на МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА на тема БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ПАЗАРА 13-14 юни 2007, НДК - София 2007
4 Секционен доклад, Анна Цоловска, 4. „Варианти на разбирането в нашия опит с изкуството”, Изкуствоведски четения 2007, БАН, Институт за изкуствознание 2007
5 Секционен доклад, Анна Цоловска, 1. „The question for the aesthetic taste and the idea of Gadamer for the hermeneutic experience”, IPhR-BAS, Sofia 2003 2003