Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Стефан Алтъков
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Стефан Кирилов Алтъков, 65 избрани творби, УИ "Св. Климент Охридски", ISBN 978-954-07-5207-5. 2021
2 Стефан Алтъков, Лаура Димитрова, re-cycle/re-create, The Gallery of Contemporary Fine Arts Nis 2017
3 Стефан Кирилов Алтъков, Aвтопортретът - зримият образ и скритият смисъл/Self-portrait - the Visible Image and the Hidden Meaning; "Венец"/ "Wreath", стр. 7, ISBN 978 -954-443-716-9, Софийска градска художествена галерия 2008
Изложби
1 Стефан Кирилов Алтъков , Международна "Вертикала и хоризонтала" 2023 Галерията на Нишкия университет, Сърбия Участие в изложба по кураторски проект на галерия "Алма матер". 2023
2 Стефан Кирилов Алтъков , Международна "Вертикала и хоризонтала" 2023 Галерия "Нова сцена", Познан - Университет "Магдалена Абаканович" Участие в изложба по кураторски проект на галерия "Алма матер". 2023
3 Стефан Кирилов Алтъков , Национална "Истории" 2023 Галерия "Резонанс", Пловдив Изложба с Лаура Димитрова. 2023
4 Стефан Кирилов Алтъков , Национална "Истории" 2023 Изложбени зали "Рафаел Михайлов", гр. Велико Търново Авторска изложба съвместно с Лаура Димитрова 2023
5 Стефан Кирилов Алтъков , Национална "Истории" 2023 Галерия "Видима", Севлиево Изложба с Лаура Димитрова. 2023
6 Стефан Кирилов Алтъков , Национална "История" 2023 Галерия "Алма Матер", София, СУ. Индивидуална изложба живопис на проф. Алтъков. 2023
7 Стефан Кирилов Алтъков , Международна АРТ-еко 2023 Галерия "ФНОИ", СУ Участие в международна групова изложба в рамките на проекта по ФНИ на СУ "АРТ-еко 2023", № 80-10-204. 2023
8 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Вертикала & Хоризонтала 2023 Галерия "Алма Матер", София, СУ. Групова изложба по кураторски проект на галерия "Алма матер". Изложбата е посветена на 135-годишнината на СУ и се осъществява с подкрепата на ФНОИ. 2023
9 Стефан Кирилов Алтъков , Международна ЕКО АРТ 2023 Галерия "Алма Матер", София, СУ. Участие в международна групова изложба с куратор проф. Марек Сак от Академията за изкуства "Вл. Стшемински", Лодз, Полша. 2023
10 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Международен симпозиум "АРТ-еко 2023" 2023 Китен, България Симпозум в рамките на проекта по ФНИ на СУ "АРТ-еко 2023", № 80-10-204. 2023
11 Стефан Кирилов Алтъков , Международна . ЕКО. 2022 Галерия "Алма Матер", София, СУ. Участие в международна изложба. 2022
12 Стефан Кирилов Алтъков , Международна . Биенале на портрета (INTERBIFEP). 2022 Галерия на портрета, Тузла, Босна и Херцеговина. Участие в международна журирана изложба. 2022
13 Стефан Кирилов Алтъков , Международна . Международен пленер "Материя, време, пространство". 2022 Арборетум, Болестрашице, Полша. Участие в международен пленер. 2022
14 Стефан Кирилов Алтъков , Международна . От колекцията на Арборетум, Болестрашице". 2022 . Дворец " Ужутракис", гр. Тракай, Литва. Участие в международна изложба. 2022
15 Стефан Кирилов Алтъков , Международна . Следпленерна изложба "Болестрашице 2022". 2022 Галерия "Пьотр Михайловски", Арборетум, Болестрашице, Полша. Участие в международна изложба. 2022
16 Стефан Кирилов Алтъков , Международна .АРТ-еко 2022. 2022 . Китен, България. Участие в международен арт симпозиум на екологична тема. 2022
17 Стефан Кирилов Алтъков , Международна .Международен пленер по живопис "Покаяница". 2022 . Велика Плана, Сърбия. Участие в международен пленер. 2022
18 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Luna Ewentualnie Mars. 2022 . Галерия "Stara Łaźnia", Завиерице, Полша. Участие в изложба по кураторски проект, посветена на 100-годишнината на Станислав Лем. 2022
19 Стефан Кирилов Алтъков , Международна ЕКО АРТ. 2022 . Галерия "Пьотр Михайловски", Арборетум, Болестрашице, Полша. Участие в международна изложба, осъществена по проект "ЕКО-арт 2022" по ФНИ на СУ. 2022
20 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Пленер по живопис "Болестрашице 2022", Полша. 2022 . Арборетум, Болестрашице, Полша. Участие в международен пленер. 2022
21 Стефан Кирилов Алтъков , Международна АРТ-еко. 2021 . Китен, България. Международен симпозиум и изложба на екологична тема в рамките на проект "ЕКО-арт/АРТ-еко" на катедра "Визуални изкуства", реализирани с подкрепата на ФНИ на СУ и ФНОИ. 2021
22 Стефан Кирилов Алтъков , Международна "Art contained in a postcard" - Stanislaw Lem's works and his relationship with the City of Cracow. 2021 Краков, Полша Участие в международна изложба по кураторски проект. 2021
23 Стефан Кирилов Алтъков , Национална "Тенец". 2021 .Галерия "Кирил Петров", Монтана. Участие в национална журирана изложба. 2021
24 Стефан Кирилов Алтъков , Международна “Zasjaće palaci”, 2021 Котор, Черна гора. Участие в международен журиран фестивал на изкуствата. 2021
25 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Art Above All. 2021 UNU, Нови Сад, Сърбия Участие в изложба по кураторски прект на UNU-Нови Сад, Сърбия. 2021
26 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Kooperatywa 2, Български културен институт, Варшава. 2021 . Полша. Участие в международана изложба по кураторски проект на проф. Марек Сак от Академията за изкуства "Вл. Стшеминкски", Лодз, Полша. Участието на българските автори е осъществено с частичната финансова подкрепа на ФНИ на СУ по проекта "ЕКО-арт/АРТ-еко" и с подкрепата на БКИ - Варшава. 2021
27 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Колекция живопис (1944 - 1989) 2021 Глерия "Академия", НХА, София Участие в изложба, представяща част от Музейната сбирка на Националната художествена академия.Творбите на Стефан Алтъков са публикувани на стр.111 в каталога на изложбата Колекция живопис (1944 - 1989). Музейна сбирка на Националната художествена академия, 2021, автори, съставители Милена Балчева-Божкова и Чавдар Попов,издание на НХА, ISBN 978-954-2988-61-8 2021
28 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Международен арт фестивал „Pod krilima arhangela“, 2021 .Сталач, Сърбия. Участие в пленер по живопис в рамките на международен арт фестивал. 2021
29 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Национална изложба за изобразително изкуство – Сливен 2021. 2021 . ХГ "Димитър Добрович", Сливен. Участие в национална журирана изложба. 2021
30 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Национално триенале на съвременната живопис "Мостове", 2021 , ХГ "Христо Цокев", Габрово. Участие в журирана национална изложба. 2021
31 Стефан Кирилов Алтъков , Международна "10 години галерия Резонанс" 2020 Галерия "Резонанс", Пловдив. Участие в международна кураторска изложба. 2020
32 Стефан Кирилов Алтъков , Международна "Митовете и легендите на моя народ" - пето балканско квадринале на живописта 2020 ХГ Стара Загора Участие в международна изложба. 2020
33 Стефан Кирилов Алтъков , Национална (НЕ)осъзната абстракция 2020 Галерия "Етюд", София Участие в групова изложба. 2020
34 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Kooperatiwa 2 2020 Музей "Хорерон" в Брезно, Словакия. Участие в международна изложба по кураторски проект на проф. Марек Сак от Академията за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша. 2020
35 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Kooperatiwa 2, в галерията на "Arburetum", Болестрашице, Полша. 2020 2020
36 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Kooperatiwa 2, изложба в галерия "Lektorium", Центъра за наука и изкуство в Лодз, Полша. 2020 2020
37 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Kooperatywa 2 2020 Исторически музей на град Тарнобжег, Полша. Участие в международна изложба по кураторски проект на проф. Марек Сак от Академията за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз. 2020
38 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Kooperatywa 2, галерия BWA „U Jaxy” , Мехов, Полша. 2020 Участие в международна изложба по кураторски проект на проф. Марек Сак от Академията за изкуства "Вл. Стшемински", Лодз, Полша. 2020
39 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Kooperatywa 2, Енорийски музей на св. Ян Саркандер в Скочув, Полша. 2020 Участие в международна изложба по кураторски проект на проф. Марек Сак от Академията за изкуства "Вл. Стшемински", Лодз, Полша. 2020
40 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Kooperatywa 2, изложба в Библиотеката на Академията за изящни изкуства - Winie, Вилнюс, Литва. 2020 Участие в международна изложба по кураторски проект на проф. Марек Сак от Академията за изкуства "Вл. Стшемински", Лодз, Полша. 2020
41 Стефан Кирилов Алтъков , Международна АртРозалиада. 2020 Изложбени зали "Рафаел Михайлов", В. Търново. Участие в международна изложба. 2020
42 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Виртуална изложба "Дървото на живота днес и утре" 2020 София Изложбата се реализира в рамкитена проекта по ФНИ на СУ "Арт инициативи 2020"/ 2020
43 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Виртуална изложба "Пътища" 2020 София 2020
44 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Виртуална самостоятелна изложба "Опити" 2020 София Изложбата се реализира в рамките на проекта по ФНИ на СУ "Арт инициативи 2020". 2020
45 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Квадринале на живописта "Митовете и легендите на моя народ" 2020 Стара Загора 2020
46 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Международна изложба "Art and Paper", Чачак, Сърбия 2020 Участие в международна изложба. 2020
47 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Пленер и изложба "С цветовете на България" 1 2020 Копривщица 2020
48 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Пленер и изложба "С цветовете на България" 2 2020 Етрополе 2020
49 Стефан Кирилов Алтъков , Национална 4 биенале на рисунката, Велико Търново 2019 Изложбени зали "Рафаел Михайлов", В. Търново 2019
50 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Love and Understanding with a Message of Pеасе 2019 Будва-Бечичи, Черна гора 2019
51 Стефан Кирилов Алтъков , Международна АртРозалиада 2019 2019 Изложбени зали "Рафаел Мифайлов", В. Търново Награда за проф. д-р Стефан Алтъков от СБХ - В. Търново за творбите му "За любовта" 1 и 2 2019
52 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Изложба на колекцията на Историческия музей на гр. Тарнобжег, Полша 2019 Замък "Джиковие", Тарнобжег, Полша 2019
53 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Изложба на преподавателите от Катедра "Визуални изкуства" 2019 Галерия "Алма Матер" Изложба посветена на 25-та годишнина на специалност "Изобразително изкуство" във ФНОИ на СУ 2019
54 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Международен форум за съвременно изкуство "Арсиной" 2019 Фаюм, Египет Участие в международен арт форум. 2019
55 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Незавършени поеми (Unfinished Poems) 2019 Гелярия "Блок", Белград, Сърбия Изложба на Лаура Димитрова и Стефан Алтъков 2019
56 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Пътни бележки 2019 Галерия "Атриум", Белград, Сърбия Изложба на Лаура Димитрова и Стефан Алтъков 2019
57 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Пътни бележки 2019 Културен център на Лесковац, Сърбия Изложба на Лаура Димитрова и Стефан Алтъков 2019
58 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Свързване 2019 Галерия "Пентименто", София 2019
59 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Хартиени истории 2019 Галерия "Алма Матер", СУ Изложба на Лаура Димитрова и Стефан Алтъков 2019
60 Стефан Кирилов Алтъков , Национална „Временен баланс – непрестанни трусове” 2018 ХГ "Христо Цокев", Габрово Участие в изложба 2018
61 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Арт симпозиум "Артефакт" 2018 Велико градище, Сърбия Участие в международен арт симпозиум 2018
62 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Артефакт 2018 2018 Руски културен дом, Белград, Сърбия Участие в международна изложба 2018
63 Стефан Кирилов Алтъков , Международна АртРозалиада 2018 Велико Търново Участие в международна изложба. Номинация за живопис за творбите на Стефан Алтъков. 2018
64 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Бележки 2018 Бългаски културен институт, Варшава, Полша Представяне на изложба съвместно с Лаура Димитрова 2018
65 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Изложба в галерия "Лубош Байер" 2018 Стара Загора Участие в изложба 2018
66 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Изложба в Нишкия университет, Сърбия 2018 Ниш, Сърбия Представяне на изложба на Лаура Димитрова и Стефан Алтъков ФНОИ е съорганизатор на изложбата заедно с с Факултета за изсуства на Нишкия университет 2018
67 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Пленер "Дружба" 2018 Стара Загора Участие в пленер 2018
68 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Пътни бележки 2018 Културния център на Нови Сад, Сърбия 2018
69 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Арт симпозиум "Кавадарци - Михайлово" 2017 2017 Кавадарци, Македония Участие в арт симпозиум. 2017
70 Стефан Кирилов Алтъков , Международна re-cycle/re-create 2017 Галерия за съвременно изкуство, Ниш, Сърбия Представяне на изложба заедно с проф. д-р Лаура Димитрова. 2017
71 Стефан Кирилов Алтъков , Национална АртРозалиада 2017 2017 Велико Търново, Изложбени зали "Рафаел Михайлов" 2017
72 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Велико Търново пространство за вдъхновение 2017 Изложбени зали "Рафаел Михайлов", В. Търново Участие в изложба. 2017
73 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Дневници. 2017 Галерия "Лубош Байер". Стара Загора. Участие в изложба по кураторски проект. 2017
74 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Изложба в Кавадарци, Македония 2017 Художествената галерия към Музея на гр. Кавадарци Представяне на изложба заедно с проф. д-р Лаура Димитрова. 2017
75 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Международен симпозиум и изложба Самоков 2017 2017 Самоков, България Участие в симпозиум и изложба заедно с проф. д-р Лаура Димитрова. 2017
76 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Слово и образ 2017 Галерията на Българския културен институт, Будапеща, Унгария Представяне на изложба заедно с проф. д-р Лаура Димитрова. 2017
77 Стефан Кирилов Алтъков , Национална СтеЛа 2017 Галерия "Аросита", София 2017
78 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Цитати 2017 Галерия "Алма Матер" на СУ Самостоятелна изложба. 2017
79 Стефан Кирилов Алтъков , Международна "Friend Request", изложба в БКЦ, Будапеща 2016 Будапеща, Унгария Изложбата се реализира по проект "Digital Loop" на катедра "Визуални изкуства" на СУ-ФНПП, с подкрепата на ФНИ. Автор и ръководител на проекта е доц. д-р Анна Цоловска. 2016
80 Стефан Кирилов Алтъков , Международна ArtNet 2 2016 Интернационален университет, Нови Пазар, Сърбия Изложбата се реализира по проект ArtNet на катедра "Визуални изкуства" на СУ-ФНПП, с подкрепата на ФНИ. Автор и ръководител на проекта е проф. д-р Лаура Димитрова. 2016
81 Стефан Кирилов Алтъков , Международна ArtNet 4 2016 Галерия "Алма Матер" на СУ Изложбата се реализира по проект ArtNet на катедра "Визуални изкуства" на СУ-ФНПП, с подкрепата на ФНИ. Автор и ръководител на проекта е проф. д-р Лаура Димитрова. 2016
82 Стефан Кирилов Алтъков , Международна ArtNet 1 2016 Културен център, Лесковац, Сърбия Изложбата се реализира по проект на катедра "Визуални изкуства" на СУ-ФНПП, с подкрепата на ФНИ. Автор и руководител на проекта е проф. д-р Лаура Димитрова. 2016
83 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Digital LOOP 2016 Галерия на НГПИ "Св. Лука", София 2016
84 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Re-cycle/ Re-create 2016 Галерия "Етюд", София Изложба на Стефан Алтъков и Лаура Димитрова 2016
85 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Абсракт 2016 Галерия "Алма Матер" на СУ Изложбата се организира от катедра "Визуални изкуства" на СУ-ФНПП и от ФИИ на ВТУ. 2016
86 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Абстракт 2016 Велико Търново, Изложбени зали "Рафаел Михайлов" Изложата е организирана от катедра "Визуални изкуства" на СУ-ФНПП и ФИИ на ВТУ 2016
87 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Арт симпозиум Тарнобжег, Полша 2016 Тарнобжег, Полша Участето на проф. д-р Стефан Алтъков е подкрепено от проект на катедра "Визуални изкуства" ArtNet на СУ-ФНПП. 2016
88 Стефан Кирилов Алтъков , Национална АртРозалиада 2016 Велико Търново, Изложбени зали "Рафаел Михайлов" 2016
89 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Международен пленер Кавадарци 2016 Кавадарци, Македония 2016
90 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Международен пленер Струга 2016 Струга, Македония 2016
91 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Натюрморт и интериор 2016 СБХ , Шипка 6, София 2016
92 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Разложко хоро 2016 Разлог Участие в международен пленер. 2016
93 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Четвърто балканско квадринале на живописта "Митовете и легендите на моя народ" 2016 Стара Загора Участие в международна изложба. 2016
94 Стефан Кирилов Алтъков , Международна "Постмодерни приказки" 1 2015 Нишки университет, Ниш, Сърбия Участие в международна изложба по проект по ФНИ на СУ. 2015
95 Стефан Кирилов Алтъков , Международна "Постмодерни приказки" 2 2015 Културен център на Лесковац, Сърбия Участие в международна изложба по проект по ФНИ на СУ. 2015
96 Стефан Кирилов Алтъков , Международна "Постмодерни приказки" 3 2015 2015, Галерия "Алма Матер" на СУ 2015
97 Стефан Кирилов Алтъков , Международна "Постмодерни приказки" 5 2015 2015, Галерия LOOK, Лодз, Полша 2015
98 Стефан Кирилов Алтъков , Международна 22 биенале на хумора 2015 Дом на хумора, Габрово, България Участие в международна изложба. 2015
99 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Изложба на български художници 2015 Калафат, Румъния Участие в международна изложба. 2015
100 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Изложба на български художници 2015 Тимишуара, Румъния Участие в международна изложба. 2015
101 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Изложба на български художници 2015 Крайова, Румъния Участие в международна изложба. 2015
102 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Международен пленер Плав, Черна Гора 2015 Плав, Черна Гора 2015
103 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Международен пленер Разлог 2015 Разлог, България 2015
104 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Международен пменер Охрид, Македония 2015 Охрид, Македония 2015
105 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Съвместна изложба на Стефан Алтъков и Лаура Димитрова в галерия "Алма Матер" 2015 Галерия "Алма Матер" на СУ Съвместна изложба на проф. Стефан Алтъков и проф. Лаура Димитрова, организирана от тях и представена в галерия 'Алма Матер". 2015
106 Стефан Кирилов Алтъков , Международна "Преподаватели и студенти" 2014 VIVAcom Art Hall, София, България Участие в изложба по проект на ФНИ на СУ. 2014
107 Стефан Кирилов Алтъков , Международна The Body Electric 2014 Saactchi Art Gallery, online Show Участие в международна дигитална изложба. 2014
108 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Живеем в Земята на Ботев 2014 ХГ Враца Участие в изложба-конкурс в България. Първа награда за живопис от изложбата на проф. Стефан Алтъков 2014
109 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Пленер "Арт хоризонти" 2014 2014 Говедарци, България Участие в междудународен пленер по живопис. 2014
110 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Седмо биенале на малките форми в изкуството 2014 ХГ "Илия Бежшов", Плевен 2014
111 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Тенец 2014 Зала "Кутлавица", Монтана Участие в изложба в България. Изложбата е по произведенията на Йордан Радичков. 2014
112 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Back to Nature 2013 Saactchi Art Gallery, online Show 2013
113 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Bright Lights, Big City 2013 Saactchi Art Gallery, online Show 2013
114 Стефан Кирилов Алтъков , Международна In Glorious Colour 2013 Saactchi Art Gallery, online Show 2013
115 Стефан Кирилов Алтъков , Международна In Living Colour 2013 Saactchi Art Gallery, online Show 2013
116 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Students Feat. Professors 2013 ХГ Силистра 2013
117 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Students Feat. Professors 2013 Галерия "Дебют", София 2013
118 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Международна арт резиденция "Арт хоризонти" 2013 Дъждовница 2013
119 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Новите 100 2013 Гарлерия "Резонанс", Пловдив 2013
120 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Три 2013 Галериа "Джамията", Дупница 2013
121 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Хайл кунст 2013 Враня, Сърбия 2013
122 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Хайл кунст 2013 Алексинац, Сърбия 2013
123 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Международен пленер по живопис "Вратите на Разлог" 2012 Разлог, България 2012
124 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Трето балканско квадринале на живописта "Митовете и легендите на моя народ" 2012 Стара Загора, България 2012
125 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Шесто биенале на малките форми, Плевен 2012 ХГ "Илия Бешков", Плевен 2012
126 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Изложба на Представителството на СБХ Лом в Ботевград 2011 Ботевград 2011
127 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Индивидуална изложба – живопис „По „Пророкът” на Халил Джубран” в Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, Велико Търново, по лична покана, като съпътстваща изложба на XVII Национална изложба на художниците-педагози. 2011 Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Велико Търново Грамота за принос в българската култура, педагогическа и творческа дейност в изобразителното изкуство 2011
128 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Индивидуална изложба – живопис и рисунки в Галерия „Поломие”, Лом – по покана на Представителството на СБХ в Лом 2011 Галерия "Поломие", Лом Индивидуална изложба 2011
129 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Национална изложба „Рисунка и малка пластика” – Галерия „Шипка” 6, София 2011 Галерия „Шипка” 6, гр. София 2011
130 Стефан Кирилов Алтъков , Международна ХХ Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата, Габрово 2011 Дом на хумора и сатирата, Габрово, България 2011
131 Стефан Кирилов Алтъков , Национална V Биенале на малките форми в изобразителните изкуства, Плевен 2010 ХГ "Илия Бешков", Плевен 2010
132 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Колективна изложба в Галерия „Савчеви” в Оряхово 2010 Оряхово 2010
133 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Международен пленер организиран от Галерия „Савчеви” в Оряхово 2010 Оряхово 2010
134 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Международна изложба „Дунавски колорит” в Музея на изкуствата в Калафат, Румъния 2010 Калафат, Румъния 2010
135 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Изложба на Представителството на СБХ в Лом в Галерия „Поломие”, Лом 2009 Галерия "Поломие", Лом 2009
136 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Индивидуална изложба – живопис „Текст и картина” в галерия „Алма Матер” в СУ „Св. Кл. Охридски” 2009 Галерия "Алма матер", СУ Индивидуална изложба 2009
137 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Национална изложба „Родени независими” – Галерия „Шипка” 6, София 2009 Галерия „Шипка” 6, гр. София 2009
138 Стефан Кирилов Алтъков , Национална III Биенале на малките форми в изобразителните изкуства, Плевен 2006 ХГ "Илия Бешков", Плевен 2006
139 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Изложба „Земята на Ботев”, Враца 2006 ХГ Враца 2006
140 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Изложба на Представителството на СБХ в Лом в Народното събрание 2006 Народно събрание, София 2006
141 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Международен пленер по живопис „Власинско езеро” – Сурдулица, Сърбия и Черна Гора 2006 Власинско езеро, Сърбия Пленер 2006
142 Стефан Кирилов Алтъков , Международна Международно ателие по живопис „Исмет Мюезинович” – Тузла, Босна и Херцеговина 2006 Тузла, Босна и Херцеговина 2006
143 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Национална изложба „Тялото” – Галерия „Шипка” 6, София 2006 Галерия „Шипка” 6, гр. София 2006
144 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Пленер по живопис – Белоградчик 2006 Белоградчик 2006
145 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Юбилейна индивидуална изложба – живопис – Галерия „Шипка” 6, София 2006 Галерия „Шипка” 6, гр. София Индивидуална изложба 2006
146 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Изложба на Секция „Живопис” на СБХ „Портрет” 2005 Галерия „Шипка” 6, гр. София 2005
147 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Обща изложба „Лични митологии” – Галерия „Шипка” 6, София 2005 Галерия „Шипка” 6, гр. София 2005
148 Стефан Кирилов Алтъков , Национална Обща изложба на северозападните художници – Лом – Галерия „Поломие”, Първа награда за живопис 2005 Галерия "Поломие", Лом 2005
149 Стефан Кирилов Алтъков , Международна ХVII Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата, Габрово 2005 Дом на хумора и сатирата, Габрово, България 2005
Книга
1 Стефан Алтъков, Лаура Димитрова, Явор Грънчаров, Опити - Стефан Алтъков, автор; Лаура Димитрова, съставител и автор на текста; Явор Грънчаров, графичен дизайн и дизайн на корицата. Изданието е на два езика - български и английски., ISBN:978-954-07-5058-3, УИ "Св. Климент Охридски", .София. 2020
2 Лаура Димитрова, Явор Грънчаров, Христина Белева, Божидар Ангелов, Стефан Алтъков, Снежина Бисерова, Катедра Визуални изкуства – Лаура Димитрова - съставител и автор на текста, Божидар Ангелов - автор на встъпително слово, Стефан Алтъков - автор на встъпително слово, Снежина Бисерова - консултант по графичен дизайн, Явор Грънчаров - графичен дизайн, дизайн на корица, Христина Белева - преводач. Изданието е на два езика - български и английски., ISBN:978-954-07-4871-9, УИ „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2019
Монография
Лаура Димитрова, Димитър Гюров, Стефан Алтъков, Буян Филчев, 20 години специалност "Изобразително изкуство": 20 years of the degree programme in fine art, Лаура Димитрова - автор и ръководител на проекта и автор на текста, Димитър Гюров, автор на Встъпително слово, стр.4-5, Стефан Алтъков - автор на Встъпително слово, стр. 6-7, Буян Филчев - графичен дизайн. Изданието е на два езика - български и английски. , ISBN:9540738059, 9789540738055, УИ "Св. Кл. Охридски", София, Ref 2014
Научен проект
1 Стефан Алтъков, ЕКО-арт /АРТ-еко (ECO-art /ART-eco) Екология и изкуство – проект с международно участие, който обединява художественотворческа и научноизследователска дейност., Член, , Номер на договора:80-10-174/04.05.2021 г. 2021
2 Стефан Алтъков, Арт инициативи 2020 (Глобално и локално), Член, , Номер на договора:80-10-26/18.03.2020 г. 2020
Научно ръководство
1 Стефан Алтъков, Педагогически аспекти на живописта в постмодерната ситуация, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Павел Лефтеров 2023
2 Стефан Алтъков, Игрови форми при обучението по визуални изкуства в неформалното образование, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Марина Александрова 2022
3 Стефан Алтъков, Иновационни европейски модели в обучението по живопис в специалност Изобразително изкуство, СУ "Св. Кл. Охридски" ФНПП Катедра Изобразително изкуство дисертация д-р:Александър Байтошев 2017
4 Стефан Алтъков, Информационните технологии в учебно-творческия процес при профилираната подготовка па изобразително изкуство в СОУ, СУ "Св. Кл. Охридски" ФНПП Катедра Изобразително изкуство дисертация д-р:Даниел Нечев 2014
Статия в научно списание
1 Стефан Алтъков, ЖИВОПИСТА И НЕЙНОТО ПРЕПОДАВАНЕ В СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“ И „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН“ , Електронно списание за наука, култура и образование, брой:9, 2018, стр.:15-18, ISSN (online):ISSN 2367-6396, Ref 2018
2 Стефан Алтъков, КАТЕДРА ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА – ЕДИН ПОГЛЕД ОТВЪТРЕ, Електронно списание за наука, култура и образование, брой:10, 2018, стр.:3-5, ISSN (online):ISSN 2367-6396, Ref 2018
3 Стефан Алтъков, ЖИВОПИСТА В ЕПОХАТА НА ПОСТМОДЕРНИЗМА, Електронно списание за наука, култура и образование, брой:8, 2017, стр.:32-34, ISSN (online):ISSN 2367-6396, Ref 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Стефан Алтъков, Лаура Димитрова, Travel Notes , Ликовни салон, издателство:Културни центар Новог Сада, Србиja, 2018, стр.:5-10, ISBN:978-86-7931-687-5, Ref 2018
2 Стефан Алтъков, The Differences Unite, The Differences Unite, редактор/и: Borche Stojanov, Spase Perovski, издателство:Nationlal Museum, Veles, Macedonia and Society of Artists of Veles, 2003, стр.:117-117, ISBN:9989-736-39-1, Ref 2003
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Стефан Алтъков, The „Art-eco 2023" symposium at Kiten, Bułgaria 2023
2 Секционен доклад, Стефан Алтъков, Postmodern Painting 2019
3 Секционен доклад, Стефан Алтъков, Живописни импровизации 2018
4 Секционен доклад, Стефан Алтъков, Sources of Inspiration in Contemporary Art 2016
5 Секционен доклад, Стефан Алтъков, Творческият процес 2015
6 Секционен доклад, Стефан Алтъков, Специалност "Педагогика на изобразителното изкуство" - минало, настояще, перспективи 2003
7 Секционен доклад, Стефан Алтъков, Учителят на 21 век 2002
Участие в редколегия
1 Стефан Алтъков, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика , Участие в редколегия 2017
2 Стефан Алтъков, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика, Участие в редколегия 2015
3 Стефан Алтъков, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика , Участие в редколегия 2013
4 Стефан Алтъков, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика , Участие в редколегия 2012
5 Стефан Алтъков, Образователни иновации в сферата на визуалните изкуства : Сборник статии /, Участие в редколегия 2010
6 Стефан Алтъков, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика, Участие в редколегия 2009