Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Иван Димитров
Глава от книга
1 Валери Колев, Евгения Калинова, Иван Илчев, Искра Баева, Цвета Тодорова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Първите 130 години., ISBN:978-954-07-4518-3, УИ Св. Кл. Охридски, София 2018
2 Иван Илчев, П. Енглунд. Битката: красота и печал. Първата световна война в 212 кратки глави, София 2015
3 Иван Илчев, Карнегиевата анкета на Балканите през лятото и есента на 1913 г., Абагар, Велико Търново 1995
4 Иван Илчев, Ноел и Чарлс Бъкстон. Мисия на Балканите 1987
5 Иван Илчев, Н.П. Игнатиев. Записки /1875-1878/ 1986
Глава от монография
Георги Бакалов, Христо Матанов, Пламен Митев, Иван Илчев, Румяна Маринова-Христиди, Болгарын түүх, Улан Батор, Ref 2018
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Иван Илчев Димитров, За черния къшей хляб – Сега, XXI, 12 /6077/, 2018.01.15, 2018
2 Иван Илчев Димитров, За черния къшей хляб 2 – Сега, XXI, 24 /6089/, 2018.01.29, 2018
3 Иван Илчев Димитров, Странно ми е как Жан Виденов мина бързо от свръхсамочувствие към безпомощност“ - Сега, XXI, 30 /6095/, 2018.02.05, 2018
4 Иван Илчев Димитров, „Горди идат твойте генерали“ – Сега, ХХ, 169 /5935/, 2017.07.24., 2017
5 Иван Илчев Димитров, Балканско изложение - Сега ХХ, 294 /6060/, 2017.12.18., 2017
6 Иван Илчев Димитров, Договорът от Ньойи сюр Сен - – Сега ХХ, 276 /6042/, 2017.11.27, 2017
7 Иван Илчев Димитров, Един век американска намеса в Европа – Сега, XX, 109 /5875, 2017
8 Иван Илчев Димитров, Един век американска намеса в Европа – Сега, XX, 109 /5875/, 15.05.2017., 2017
9 Иван Илчев Димитров, Един призрак броди из... - Сега ХХ, 288 /6054/, 2017.12.11., 2017
10 Иван Илчев Димитров, За Съединението – неюбилейно в неюбилейна година – Сега, ХХ, 207 /5973/, 2017.09.06., 2017
11 Иван Илчев Димитров, Историческа чалга и патриотизъм - Сега ХХ, 282 /6048/, 2017.12.04, 2017
12 Иван Илчев Димитров, Как България сама си издълба дълбоката яма, в която рипна с възторг - Сега, ХХ, 181 /5947/, 2017.08.07., 2017
13 Иван Илчев Димитров, Към произхода на българския политически елит – Сега ХХ, 234 /6000/, 2017.10.09., 2017
14 Иван Илчев Димитров, Късно е, чадо, мандалото хлопна – Сега, XX, бр. 71 /5837, 2017
15 Иван Илчев Димитров, Невидимите българи - Сега ХХ, 127 /5893/, 2017.06.05., 2017
16 Иван Илчев Димитров, Професия ром - Сега, ХХ, 175 /5941/, 2017.07.31., 2017
17 Иван Илчев Димитров, Пустъ дъ устани тъс Америка – Сега, ХХ, бр. 77 /5843/, 2017
18 Иван Илчев Димитров, Пустъ дъ устани тъс Америка – Сега, ХХ, бр. 77 /5843/, 3.04.2017, 2017
19 Иван Илчев Димитров, Равнис по Истанбул! – Сега, XX, бр. 65 /5831, 2017
20 Иван Илчев Димитров, Сделката на века - Сега, ХХ, 187 /5953/, 2017.08.14., 2017
21 Иван Илчев Димитров, Тази страшна дума „бежанец“ – Сега, ХХ, 83 /5849, 2017
22 Иван Илчев Димитров, Тази страшна дума „бежанец“ – Сега, ХХ, 83 /5849/, 10.04.2017., 2017
23 Иван Илчев Димитров, Софийският университет – път към общество на духа, Наука, 5, 2012
Книга
1 Valery Kolev, Ivan Ilchev, Iskra Baeva, Evgenia Kalinova, Tzveta Tododrova, Sofia University St. Kliment Ohridski: The First 130 Years. Sofia University Press. Sofia, 2018. ISBN 978-954-07-4489-6, ISBN:978-954-07-4489-6, St. Kliment Ohridsli University Press, Sofia, Рецензирано 2018
2 Ivan Ilchev, The Balkans in World War I – World War I 1914-1918. 40th International Congress of Military History 31 August-5 September 2014. Varna, Bulgaria, Sofia 2016
3 Ivan Ilchev, Georgi Bakalov, Christo Matanov, Plamen Mitev, Rumiana Marinova-Hristidi, Iσtopia thσ Boyλγapiασ, Eπικεητρο 2015
4 Ivan Ilchev, Valeri Kolev, Evgenia Kalinova, Iskra Baeva, Tzveta Todorova, University of Sofia St Kliment Ohridski the first 120 Years, 2nd Edition. 978-954-07-2573-4 , Университетско издателство "Св. Климент Охридски" 2013
5 Iskra Baeva, Ivan Ilchev, Valeri Kolev, Evgenia Kalinova, University of Sofia St. Kliment Ohridski. The First 125 Years. ISBN 978-954-07-3540-5 , St. Kliment Ohridski University Press, Sofia 2013
6 Ivan Ilchev, Exei δίkio η πatρίδa μou. Epikentro, Thessaloniki 2011
7 Иван Илчев, Популизмите, Рива 2011
8 Valery Kolev, Ivan Ilchev, Evgenia Kalinova, Iskra Baeva, Tzveta Tododrova, University of Sofia “St. Kliment Ohridski”. The first 120 Years. Ed. by Ivan Ilchev. Sofia, St. Kliment Ohridski University Press, 2008. 249 с. (Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Първите 120 години.) (съавт.: И. Илчев, В. Колев, И. Баева, Цв. Тодорова; Е. Калинова – автор на: p. 125-228 – “The University under “Real Socialism” (1944-1989”) ISBN 978-954-07-2573-4 , ISBN:978-954-07-2573-4, УИ Св. Кл. Охридски, София, Рецензирано 2008
9 Ив. Илчев, Жиро-Манжен. Легационен секретар, София 2007
10 Ivan Ilchev, Valeri Kolev, Veselin Yanchev, Bulgarian Parliament and Bulgarian Statehood. 125 Years National Assembly 1879-2005. , Sofia 2005
11 Ivan Ilchev, Vesselin Yanchev, Valery Kolev, Bulgarian Parliament and Bulgarian Statehood. 125 Years National Assemply 1879-2005, Sofia 2005
12 Ivan Ilchev, The Rose of the Balkans. A Short History of Bulgaria, София 2005
13 Иван Илчев, Алманах на българските националноосвободителни движения, София 2005
14 Иван Илчев, Бланки Жером-Адолф. Пътуване из България през 1841 година, Колибри, София 2005
15 Иван Илчев, Междено време. Или българинът между две столетия, Колибри, София 2005
16 Иван Илчев, Пламен Митев, Докосвания до Америка, Хемимонт, София 2003
17 Ivan Ilchev, Are dreptate sau nu, e patria mea! Propaganda în politica exrernă a ţărilor balcanice 1821-1923, Bucuresti 2002
18 Ivan Ilchev, La rose des Balkans. Histoire de la Bulgarie des origins à nos jours, Colibri 2002
19 Иван Илчев, Най-значимите българи на ХХ век, София 2002
20 Иван Илчев, По на Запад, най на Запад – Япония. Писма на един гайджин, Колибри 2001
21 Иван Илчев, “Родината ми – права или не! Външнополитическата пропаганда на балканските на балканските народи, 1821-1923 г., София 1995
22 Иван Илчев, Рекламата през Възраждането., Академично издателство "Марин Дринов", София 1995
23 Ivan Ilchev, The Ethnic Situation in Bulgaria 1992, Club 90 Publishers 1993
24 Иван Илчев, В. Радославов. Дневни бележки, 1914-1916, Университетско издателство, София 1993
25 Иван Илчев, Кризата в историческото развитие, София 1992
26 Иван Илчев, България и Антантата през Първата световна война., София 1990
27 Иван Илчев, Аделина П.Ърби. Пътувания из славянските провинции на Европейска Турция. 1983
28 Иван Илчев, Аделина П.Ърби. Пътувания из славянските провинции на Европейска Турция. 1983
Монография
Иван Илчев, Розата на Балканите. Кратка история на България за любопитни читатели, ИК "Колибри", София 2019
Научен проект
1 Иван Илчев, Университетски хуманитарен комплекс „Алма Матер”, Ръководител, 2010
2 Иван Илчев, ClioHres, Член, 2007
3 Иван Илчев, ClioNet, Член, 2007
Статия в научно списание
1 Иван Илчев, Слово за Яйцето, Култура, брой:2 (2790), 2015 2015
2 Иван Илчев, Ругателно и похвално слово за Негово Величество Документа , Известия на Държавните архив, брой:100, 2010 2010
3 Иван Илчев, Ако имаше „ако“ в българската историография, Анамнеза, брой:1, 2006, стр.:66-70 2006
4 Ivan Ilchev, Minorities in Bulgaria According to History Textbooks Used in Bulgarian Schools, Südosteuropa Mitteilunge, брой:2, 2003, стр.:66-79, Ref 2003
5 Иван Илчев, Турскосиньо и американско шарено. Прощъпулникът на американската дипломация, Български дипломатически преглед, брой:3, 2002, стр.:95-99 2002
6 Иван Илчев, Писма на един гайджин, Българска етнология, том:ХХVІ, брой:1, 2001 2001
7 Иван Илчев, Освобождението, ГСУ, Официален отдел, том:3, 2000 2000
8 Иван Илчев, Един народ в движение. Доклади на френския дипломатически консул в България Жюл Шефер /1879 г./, Известия на държавните архиви, том:72, 1999, стр.:179-226 1999
9 Иван Илчев, Един народ в движение. Доклади на френския дипломатически консул в България Жюл Шефер /1879 г./ , Известия на държавните архиви, том:73, 1999, стр.:212-279 1999
10 Иван Илчев, Митът за Сан Стефанска България като “Свещена крава” на българския национализъм, Историята – професия и съдба. В чест на член-кореспондент д.и.н. Георги Марков, брой:1, 1996 1996
11 Ivan Ilchev, My Country – Right or Wrong! The International Propaganda of the Balkan States, 1821-1923, Bulgarian Historical Review, брой:3, 1995, Ref 1995
12 Ivan Ilchev, Organization of the International Propaganda of the Balkan States During First World War, Bulgarian Military Review, 1995 1995
13 Иван Илчев, Как да печелим приятели, Демократически преглед, том:ХХVІІІ, брой:2-3, 1995, стр.:224-230 1995
14 Иван Илчев, Митът за Санстефанска България като “свещена крава” на българския патриотизъм, Знаме, том:ХХІ, брой:17-18, 1995 1995
15 Иван Илчев, Организация на външнополитическата пропаганда на балканските страни през Първата световна война, Български военен преглед, том:III, 1995, стр.:3-25 1995
16 Ivan Ilchev, D. Perry, Bulgarian Ethnic Groups: Politics and Perceptions, RFE/RL Research Report, том:2, брой:12, 1993, стр.:35-40 1993
17 Иван Илчев, Роберт колеж и създаването на българската интелигенция преди Освобождението, Училище, брой:2, 1993, стр.:35-40 1993
18 Ivan Ilchev, The Macedonian Embroglio, Bulgarian Quarterly, том:1, брой:3, 1991, стр.:70-82 1991
19 Ivan Ilchev, The Macedonian Embroglio, Bulgarian Quarterly, том:1, брой:3, 1991, стр.:70-82 1991
20 Иван Илчев, Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа в докладите на френското военно аташе в Букурещ, Известия на държавните архиви, том:591, 1990, стр.:459-467 1990
21 Ivan Ilchev, Development of the International Propaganda of the Balkan States, 1821-1923, Etudes Balkaniques, брой:4, 1988 1988
22 Иван Илчев, За контактите между ВМРО и Балканския комитет във Великобритания, Известия на държавните архиви, брой:55, 1988, стр.:95-102 1988
23 Иван Илчев, Карнегиевата анкета на Балканите през есента на 1913 г. Организация, извършване, международен отзвук, Истрически преглед, брой:10, 1988, стр.:57-116 1988
24 Иван Илчев, Политиката на царска Русия в България в годините на Първата световна война според А.Савински, Известия на държавните архиви, брой:56, 1988, стр.:57-116 1988
25 Ivan Ilchev, La propagande des etats balkaniques fase a la conference de la paix a Paris 1918-1920, Etudes Balkaniques, том:2, 1986, стр.:17-30, Ref 1986
26 Иван Илчев, Външнополитическа пропаганда на балканските държави и народи по време на Източната криза 1875-1878, Военноисторически сборник, брой:6, 1986, стр.:158-171 1986
27 Иван Илчев, Документи за българската история в архива на Хуворовия институт за войната, революцията и мира, Векове, брой:1, 1986, стр.:63-66 1986
28 Иван Илчев, Солун и Солунско през Балканските войни /1912-1913 г./. По материали от архива на семейство Хаскел, Военноисторически сборник, брой:6, 1986, стр.:158-171 1986
29 Ivan Ilchev, L’Etat bulgare et l,agence “Havas”. Histoire de leurs relations depuis la Liberation jusqu,a la Premiere Guerre mondiale, Bulgarian Historical Review, брой:4, 1985, стр.:19-32 1985
30 Иван Илчев, Джеймс Дейвид Баучер и българската национална кауза /1912-1920/, Известия на държавните архиви, том:50, 1985, стр.:135-190 1985
31 Иван Илчев, Доклад на френски дипломат за положението на българите от Македония след Кресненско-Разложкото въстание 1878-1879 г., Военноисторически сборник, брой:5, 1984, стр.:154-157 1984
32 Иван Илчев, Из историята на българската пропаганда в Швейцария по време на Първата световна война и на Парижката мирна конференция 1919 г. , Военноисторически сборник, брой:1, 1984, стр.:115-133 1984
33 Иван Илчев, Българите , АБВ, брой:20, 1983 1983
34 Ivan Ilchev, Great Britain and Bulgaria,s Entry into the First World war / 1914-1915/, Bulgarian Historical Review, брой:4, 1982, стр.:29-48, Ref 1982
35 Иван Илчев, Английската външна политика и мисията на братя Бъкстон в България през есента на 1914 г., Военноисторически сборник, брой:6, 1981, стр.:33-48 1981
36 Иван Илчев, България в стратегическите планове на Великобритания на Балканите /октомври 1915-септември 1918/., Военноисторически сборник, брой:2, 1981, стр.:30-48 1981
37 Иван Илчев, Българските евреи в националната пропаганда на Европа по време на войните /1912-1918/, Годишник на обществената културно-просветна организация на евреите в НРБ,, 1981, стр.:183-194 1981
38 Иван Илчев, Първият български вестник на английски език в САЩ, Български журналист, брой:10, 1981, стр.:50-51 1981
39 Иван Илчев, Роберт колеж и формирането на българската интелигенция /1863-1878 г./., Исторически преглед, брой:1, 1981, стр.:50-62 1981
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Иван Илчев, Пленарен доклад – Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е? , Сборник от доклади от международна научна конференция 25-26 април 2017 г., 2017, стр.:15-25 2017
2 Ivan Ilchev, Die Carnegie-Mission von 1913: Ausgangslage, Durchführung und international Reaktionen, Bulgaria in the First World War – Europe’s Fraternal War 1914-1918, 2014 2014
3 Ivan Ilchev, Die Carnegie-Mission von 1913: Ausgangslage, Durchführung und internationale Reaktionen, Der „Carnegie Report on the Causes and Conduct of the Balkan Wars 1912/13“. Wirkungs- und Rezeptions-geschichte im Völkerrecht und der Historiographie, редактор/и:Dietmar Müller, Stefan Troebst, 2014 2014
4 Ив. Илчев, Българо-руските отношения през Първата световна война като антична трагедия , Историята – професия и съдба. В чест на член-кореспондент д.и.н. Георги Марков, 2008 2008
5 Иван Илчев, Българо-руските отношения през Първата световна война като антична трагедия, Историята – професия и съдба. В чест на член-кореспондент д.и.н. Георги Марков, 2008 2008
6 Ivan Ilchev, To the Land That Was Never Promised. Bulgarian Emigration to the United States in the Late 19th - Early 20th Century, Immigration and emigration in historical perspective , редактор/и:Ann Katherine Isaacs, 2007 2007
7 Ivan Ilchev, The Balkan Wars in Recent Bulgarian Historiography and Textbooks – Crossroads of European Histories, Multiple Outlooks of Five Key Moments in the History of Europe, издателство:Council of Europe Publishing, 2006 2006
8 Ivan Ilchev, The Great War and the Treaty of Neuilly: Real and Imaginary Legacies in the Public Debate in Bulgaria - Crossroads of European Histories, Multiple Outlooks of Five Key Moments in the History of Europe, издателство:Council of Europe Publishing, 2006 2006
9 Ivan Ilchev, To Call You a Bulgarian is the Greatest Joy for Me, Citizenship in Historical Perspective, издателство:Pisa, 2006 2006
10 Иван Илчев, Чалгата в българската история, Предизвикателствата на промяната. Национална научна конференция, 10-11.11.2004, 2006 2006
11 Иван Илчев, Приложението на “метòдата”. Или да кажем добра дума за охуления компрадор, Българо-американски културни и политически връзки през ХІХ-първата половина на ХХ век, 2005 2005
12 Иван Илчев, Българче да ТЕ наричам първа радост е за мене, Иронията на историка. В памет на историка и приятеля професор Милчо Лалков, 2004 2004
13 Иван Илчев, Грижата за телесната горница, Дойно Дойнов. 75 години наука, мъдрост и достойнство, събрани в един живот, 2004 2004
14 Ivan Ilchev, Die Kunst des unmöglichen. Propaganda und Mutationen des Bulgarienbildes in “Europa” , Öffentlichkeit Ohne Tradition. Bulgariens Aufbruch in die Moderne, редактор/и:H. Heppner, R. Preshlenova, издателство:Peter Lang, 2003 2003
15 Иван Илчев, Защитата на българската кауза пред света, Балкански щрихи в европейското минало, издателство:УИ “Св. Климент Охридски, 2001, стр.:156-177 2001
16 Тодор Попнеделев, Васил Гюзелев, Иван Илчев, Христо Матанов, Милчо Лалков, Валери Колев, Александър Богориди, Най-значимите личности на България, editor/s:Марко Семов, Георги Бакалов, Дойно Дойнов, Publisher:Агенция "Прима", 1999, pages:13-14, ISBN:954-9900-01-0 1999
17 Тодор Попнеделев, Васил Гюзелев, Иван Илчев, Христо Матанов, Милчо Лалков, Валери Колев, Матей Преображенски - Миткалото, Най-значимите личности на България, редактор/и:Марко Семов, Георги Бакалов, Дойно Дойнов, издателство:Агенция "Прима", 1999, стр.:212-214, ISBN:954-9900-01-0 1999
18 Ivan Ilchev, The Bulgarian Muslims /with D. Perry/, The Muslims in Europe., издателство:Birmingham, 1997 1997
19 Ivan Ilchev, The Ethnic Relations in Bulgaria and the Structural Changes of Recent Years, The Structural Changes in Eastern Europe after 1989, 1997 1997
20 Ivan Ilchev, How To Win Friends and How To Influence Those Around Us, International Conference On The Balkans. The Carnegie Report and the Balkans Today, 1996 1996
21 Ivan Ilchev, Iakoruda, une ville-frontiere Bulgare sur la corde raide, L'Europe et ses villes-frontieres. Interventions. Editions Complexe, 1996, стр.:109-123 1996
22 Ivan Ilchev, La science historique bulgare au cours des annáes 70 et 80, Histoire et pouvoir en Europe mediane. Sous la direction d'Antoine Marès, 1996, стр.:171-191 1996
23 Ivan Ilchev, The Muslims in Bulgaria, Muslim Communities in the New Europe. Reading, редактор/и:Tim Niblock, Bogdan Szajkowski, 1996, стр.:115-137 1996
24 Иван Илчев, Карнегиевата анкета на Балканите през 1913, Македония. История и политическа съдба, 1996 1996
25 Иван Илчев, Печатът и рекламата или къде рекламираше възрожденският българин , 150 години българска журналистика. Научни студии, статии, съобщения, 1995, стр.:35-59 1995
26 Иван Илчев, Печатът и рекламата или къде рекламираше възрожденският българин, 150 години българска журналистика. Научни студии, статии, съобщения, 1994, стр.:35-59 1994
27 Иван Илчев, Рекламата – възможност за избор, Бизнес сезони, 1993, стр.:7-8 1993
28 Иван Илчев, Стереотипи в българската външна политика до Балканските войни, Кризата в историческото развитие, 1992 1992
Учебник
1 Петър Делев, Георги Бакалов, Петър Ангелов, Цветана Георгиева, Пламен Митев, Иван Илчев, Евгения Калинова, Искра Баева, История и цивилизация, 11 клас, Профилирана подготовка. С., Планета-3, 2002. , Планета 3, София 2002
2 Калинова, Евгения, Баева, И., П. Делев, П. Ангелов, Г. Бакалов, Митев, П., Ив. Илчев, Цв. Георгиева, История и цивилизация. Профилирана подготовка за 11 клас. С., Планета-3, 2002. (съавт.: П. Делев, П. Ангелов, Г. Бакалов, Цв. Георгиева, Пл. Митев, Ив. Илчев, И. Баева) ISBN 954-9926-72-9 , ISBN:954-9926-72-9 2002
3 Петър Делев, Георги Бакалов, Петър Ангелов, Цветана Георгиева, Пламен Митев, Иван Илчев, Евгения Калинова, Искра Баева, История на България от древността до наши дни. Учебник за 11 клас. С., Планета-3, 2001. (съавт.: П. Делев, П. Ангелов, Г. Бакалов, Цв. Георгиева, Пл. Митев, Ив. Илчев, И. Баева) ISBN 954-9926-56-7 , ISBN:954-9926-56-7, Планета 3, София 2001
Учебник/Учебно помагало
1 Иван Илчев, История на България за 11 клас на българските училища 1996
2 Борислав Гаврилов, Иван Илчев, Източният въпрос в дипломатически документи, спомени на политически дейци и материали от периодичния печат на епохата., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 1995