Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Леа Вайсова
Дипломна работа
Леа Иванова Вайсова, Субект и власт. Проблемът за критическото действие при Бурдийо и Фуко , Софийски университет, Ръководител:Проф. д-р Александър Кънев 2011
Дисертация д-р
Леа Иванова Вайсова, Властта в ситуация: теоретични и емпирични аспекти, Нов български университет, Ръководител:проф. дн Кольо Коев 2018
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Леа Иванова Вайсова, Lea Vajsova: There is a boom of feminist organizations in Bulgaria after the debate on the ratification of the Istanbul Convention, Cross-border Talks 2023
2 Леа Иванова Вайсова, Дискутант на филм "Пазителки на истории" , 2023
3 Леа Иванова Вайсова, Леа Вайсова по Дарик: Българското общество не е консервативно. Въпрос на политическа битка е коя позиция надделява, Дарик радио 2023
4 Леа Иванова Вайсова, Леа Вайсова по Дарик: Ваня Григорова е рязък човек, защото е свикнала да е в режим на битка, Дарик радио 2023
5 Леа Иванова Вайсова, Участие в Дарик радио: Що е джендър и има ли той почва у нас? Разномислие с Ивайло Дичев, 2023
6 Леа Иванова Вайсова, Участие в предаване по БНР - представяне на семинар "Хоризонти", 2023
7 Леа Иванова Вайсова, Участие в радио предаване "Нашия ден" - БНР, 2023
8 Леа Иванова Вайсова, Влияе ли липсата на места в детски градини върху жените?, БНР 2022
9 Леа Иванова Вайсова, Интервю в подкаст: Политизирай това!, 2022
10 Леа Иванова Вайсова, Как липсата на места в детските градини в София влияе върху живота на жените?, 2022
11 Леа Иванова Вайсова, КОЙ ГОВОРИ - "И ДЕТЕТО Е ЧОВЕК" - КАК ЛИПСАТА НА МЕСТА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСТИ ВЛИЯЕ НА ЖЕНИТЕ?, 2022
12 Леа Иванова Вайсова, КОЙ ГОВОРИ с ПРОЛЕТ ВЕЛКОВА - Осми март - протест или празник?, 2022
13 Леа Иванова Вайсова, Представят доклад с най-значимите проблеми на жените в България, БНР 2022
14 Леа Иванова Вайсова, Представят социологическо проучване за отражението на липсата на места в детските градини върху жените, 2022
15 Леа Иванова Вайсова, Премиера на сборник в чест на 65-годишнината на проф. Петя Кабакчиева, 2022
16 Леа Иванова Вайсова, Проучване: Недостигът на места в детските градини засилва неравенството между половете, 2022
17 Леа Иванова Вайсова, Участие в подкаст "Тайни познати", 2022
18 Леа Иванова Вайсова, Публикуван откъс от интервю с Леа Вайсова за каталог "Има нещо гнило в рая" на художничката Искра Благоева, 2021
19 Леа Иванова Вайсова, Участие в радио предаване по повод конференцията „Поп-култура/поп-политика“ на "Мрежа за културни изследвания", Българско национално радио 2021
20 Леа Иванова Вайсова, Участие в радио предаване: Поп-култура или поп-политика - темата в "Кой говори"?, Дарик радио 2021
21 Леа Иванова Вайсова, Какво провокира засилването на консервативните гласове в Европа?, 2020
22 д-р Иво Анев; Леа Вайсова; Веселин Алексиев; Елица Димитрова; Надежда Сучева; Таня Митакева; проф.Павел Пенчев; инж. Гаврилия Хараланова; Деница Киркова, Социологически анализ - Концепция за северното и източното крило на Централна минерална баня, 2020
23 Леа Иванова Вайсова, Участие в радио предаване: представяне на резултати от проекта „Историческа баня“, целящ реконструкция на Централните минерални бани в София. , Българско национално радио 2020
24 Леа Иванова Вайсова, "Арабската заплаха“ и корупцията доминират в словашките избори, Барикада 2019
25 Леа Иванова Вайсова, Интервю на социолога Леа Вайсова със Зорка Михайлова – емигрантка от България, работи като болногледачка в Гърция, Атина, Маргиналия 2019
26 Леа Иванова Вайсова, Фиаско за консервативната левица, Барикада 2019
27 Lea Vajsova, There are now ruptures through which a feminist movement will start unfolding in Bulgaria, LeftEast 2018
28 Леа Иванова Вайсова, Секс, революция, еманципация: разговор между Боряна Росса и Леа Вайсова, сп. dВЕРСЯ 2017
29 Леа Иванова Вайсова, Какво е да си чернокож имигрант в България?, Маргиналия 2015
30 Автор: Vittore Collina, Леа Иванова Вайсова - фотограф, Time&Beauty. Art Nouveau in the Bulgarian Cities, Енорийски издателски център храм "Св.св. Кирил и Мeтодий 2014
31 Леа Иванова Вайсова, Пре(до)говаряйки изкуството в публичната среда , Портал „Култура“. 2014
32 Леа Иванова Вайсова, Фотографирани емоции на един град. Щрихи върху рушащите се къщи на стара София. , Семинар БГ, бр. 8 2013
33 Вайсова, Л, Панова, Ц, Германова, Н, Славчева, Ц, Горанова, М, Христов, К, Димитрова, В, Лилова, Е, , Портрети на изчезваща София, ISSN (print):9786191420492, ISSN (online):9786191420492, ISBN:9786191420492, Изток - Запад 2012
34 Леа Иванова Вайсова, ПРЕВОД от английски език на Бътлър, Дж. Психическият живот на властта. Въведение. , сп. Критика и хуманизъм, бр. 38, сс. 41 - 64 2012
35 Леа Иванова Вайсова, Рецензия на Маринова, С: Към политическата икономия на разказите за миналото в германската история на социологията, Критика и хуманизъм 2012
36 Леа Иванова Вайсова, FACEBOOK: НАЦИОНАЛИЗЪМ И ГРАЖДАНСКИ МОБИЛИЗАЦИИ; В: НОВИ МЕДИИ - НОВИ МОЧИЛИЗАЦИИ, Институт „Отворено общество“ – София 2011
37 Леа Иванова Вайсова, Facebook: игра на граждани, Семинар БГ, бр. 1 2009
Научен проект
1 Леа Вайсова, Women, Business and the Law 2024, Член, Световната банка 2024
2 Леа Вайсова, „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ (Nurse-Family Partnership), Член, Тръст за социални алтернативи 2023
3 Леа Вайсова, 20 години феминистки активизъм, Ръководител, Български фонд за жените 2023
4 Леа Вайсова, GEMINI – Gender Equality through Media Investigation and New training Insights, Член, European Union (CERV Programme) , Номер на договора:101088073 2023
5 Леа Вайсова, So welcome to София, Член, СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА”. Направление „Културно наследство и социализация ” 2023
6 Леа Вайсова, Еrasmus+ Teaching Fellowship Program 2023, Mexico, University of Guadalajara, Член, 2023
7 Леа Вайсова, Промяна на разказа – мултисекторна стратегия в отговор на анти-джендър движението, Член, фондация GLAS 2023
8 Леа Вайсова, Социални неравенства, декласирания и стратегии за преработване на загубите: социологическа диагноза на българското общество в условията на множествени кризи, Член, Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2023, Номер на договора:BG - 175467353 - 2023 - 13 - 0271 2023
9 Леа Вайсова, Intersecting crises, intersecting struggles: Transnational meeting of feminist, labor and migrant organisations, Sofia, Bulgaria, Sep 8-11, 2022 , Член, Guerrilla Foundation 2022
10 Леа Вайсова, Грижа и социални неравенства. Влияние на недостига на места в общинските ясли и детски градини в гр. София върху социалния живота на жените, Ръководител, Български фонд за жените 2021
11 Леа Вайсова, Национална програма "Млади учени и постдокторанти", Член, 2021
12 Леа Вайсова, Феминизъм: мобилизации и контексти, Член, Български фонд за жените 2021
13 Леа Вайсова, ONE FOR ALL – мултидисциплинарна дигитална образователна , Член, Национален фонд „Култура“ 2020
14 Леа Вайсова, Голяма работа, Член, Български фонд за жените 2020
15 Леа Вайсова, Изследване на нуждите на организации, работещи върху проблемите на жените и момичетата в България, Ръководител, Български фонд за жените 2020
16 Леа Вайсова, Историческа баня, Член, СОФПРОЕКТ 2020
17 Леа Вайсова, Национална програма „Млади учени и постдокторанти", Член, 2020
18 Леа Вайсова, WO MAN, Член, Национален фонд „Култура“ 2019
19 Леа Вайсова, Пол, сексуалност и пресечност., Член, Български фонд за жените - Конкурс за подкрепа на феминистки проекти 2019
20 Леа Вайсова, Политики и практики в сферата на грижовния труд , Член, Български фонд за жените - Конкурс за подкрепа на феминистки проекти 2019
21 Леа Вайсова, Образователни неравенства и социални шансове. Стратегически цели на реформата на българското средно образование и практически резултати. , Член, МОН - ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", Номер на договора:Н 05/38 2017
22 Леа Вайсова, Мултиполис: образите на града, Член, Проектът се финансира от Фонд за иновации в културата. 2016
23 Леа Вайсова, Opening New Left Perspectives on Bulgarian Society [Social Processes, Social Conflicts] - Part Four - 2015, Член, Rosa-Luxemburg-Stiftung 2015
24 Леа Вайсова, Доброволчеството – фактор за реализация, Член, Национален алианс за работа с доброволци, програма Еразъм +, Изследователски център по социални науки , Номер на договора:№ 2014-2-BG01-KA205-013324 2015
25 Леа Вайсова, Гражданска практика за студенти и учители „Протестите след 2011 г., Член, Проект Гражданската практика за студенти и учители. Протестите след 2011 г. е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg), Номер на договора:BG05/ 877 2014
26 Леа Вайсова, "Народът“ и „гражданското общество“ като ресурси на демокрацията, Член, CEE Trust, Номер на договора:BG/ 2011/ 04 2011
27 Леа Вайсова, Картография на изчезващата памет. Биографични портрети на рушащи се къщи от „стара” София” , Член, ФАКУЛТЕТСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ/ ТЕМАТИЧЕН КОНКУРС, Номер на договора:№ 147 2011
28 Леа Вайсова, Културна карта на София, Член, ФНИ на СУ 2009
29 Леа Вайсова, Нови медии – нови мобилизации, Член, Отворено общество 2009
30 Леа Вайсова, Националното като публичен репертоар, Член, МОН - ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", Номер на договора:ДОО2-. 109/15.12.2008 2008
31 Леа Вайсова, Нация и гражданство, Член, МОН - ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", Номер на договора:ДОО2-186 ТК01/0476 от 16.12.2008 2008
32 Леа Вайсова, Социални неравенства в трансформирщото се пространство на един софийски квартал (Случаят Драгалевци)” към Изследователският център по социални науки в катедра „Социология” в СУ, Член, Фонд „Научни изследвания” към МОН, Номер на договора:ВУ-ОХН-10/05 2008
33 Леа Вайсова, Малцинства в града. Ромите в София: от изолация към интеграция, Член, МОН, Номер на договора:ВУ-ОХН-10/05 2007
Научно ръководство
Леа Вайсова, “Queer ecofeminism: a case study from Bulgaria”, Dipartimento di Filosofia, Comunicazione, Spettacolo Università Roma Tre дипломна работа:Raffaele Dirito 2024
Статия в научно списание
1 Леа Вайсова, Политики на концерта: или как политическа партия „Има такъв народ“ спечели сърцата на гласоподавателите?, Семинар БГ, брой:26, 2023, Ref, (CEEOL) 2023
2 Леа Вайсова, Слава Дойчева, "Аз не съм се старала да разкажа история, в която жената е потисната. Аз просто разказвам история и жената е потисната!" Интервю на Леа Вайсова с режисьорката Слава Дойчева, Семинар БГ, брой:23, 2022, Ref 2022
3 Леа Вайсова, Албена Баева, Нови технологии и феминизъм: интервю на Леа Вайсова с Албена Баева, Семинар БГ, брой:23, 2022, Ref, (CEEOL) 2022
4 Леа Вайсова, Дискурсивното конструиране на "бурката" в контекста на дебатите около Закона за ограничаване носенето на облекло, прикриващо и скриващо лицето в България, Социологически годишник, том:109, 2020, стр.:108-125, ISSN (print):0205-19-07 2020
5 Вайсова, Л, Съдебна власт или конспирация? Възникването на гражданина следовател в контекста на центрираната около правова държава и борба с корупцията политика. , Критика и хуманизъм, vol:1, issue:49, 2018, pages:385-404, ISSN (print):0861-1718, ISSN (online):0861-1718, ISBN:0861-1718, Ref 2018
6 Вайсова, Л, Съдебна власт или конспирация? Възникването на гражданина следовател в контекста на центрираната около правова държава и борба с корупцията политика. , Критика и хуманизъм, том:2, брой:48, 2017, стр.:257-278, ISSN (print):0861-1718, ISSN (online):0861-1718, ISBN:0861-1718, Ref, др. 2017
7 Вайсова, Л, Да разкриеш себе си: власт и сексуален субект при Фуко, Критика и хуманизъм, том:1, брой:44, 2015, стр.:65-79, ISSN (print):0861-1718, ISSN (online):0861-1718, ISBN:0861-1718, Ref 2015
8 Вайсова, Л, Окупирай Орлов мост! Структурни изменения на публичността, Критика и хуманизъм, том:извънреден брой, брой:извънреден брой, 2013, стр.:273-292, ISSN (print):0861-1718, ISSN (online):0861-1718, ISBN:0861-1718, Ref 2013
9 Вайсова, Л, От а priori към историческо a priori и коментарът. Проблемът за обективацията при Кант през Фуко, Социологически проблеми, том:3-4, брой:45, 2013, стр.:138-146, ISSN (print):0324-1572, ISSN (online):0324-1572, ISBN:0324-1572, Ref 2013
10 Вайсова, Л, (Само)управляващият се гражданин. Или какво ни казва кампанията на bTV „Да изчистим България за един ден”, Критика и хуманизъм, том:2, брой:39, 2012, стр.:249-264, ISSN (print):0861-1718, ISSN (online):0861-1718, ISBN:0861-1718, Ref 2012
11 Вайсова, Л, Субект и власт. Проблемът за критическото действие при Бурдийо и Фуко, Критика и хуманизъм, том:1, брой:38, 2012, стр.:245-263, ISSN (print):0861-1718, ISSN (online):0861-1718, ISBN:0861-1718, Ref 2012
12 Вайсова, Л, Патриотизъм, национализъм, гражданство и около, Критика и хуманизъм, том:2, брой:37, 2011, стр.:372-380, ISSN (print):0861-1718, ISSN (online):0861-1718, ISBN:0861-1718, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2011
13 Светла Маринова Маринова, Любомир Пожарлиев, Леа Вайсова, Социални неравенства в трансформиращото се пространство на един постсоциалистически софийски квартал (случаят Драгалевци), Социологически проблеми, брой:1-2, 2010, стр.:231-256, Ref 2010
14 Вайсова, Л, Божков, Д, Международна конференция. „Каква социална критика днес? Около Люк Болтански и Аксел Хонет, Социологически проблеми, vol:3-4, issue:42, 2010, pages:317-326, ISSN (print):0324-1572, ISSN (online):2603-4131, ISBN:0324-1572, Ref, International 2010
15 Маринова, С, Пожарлиев, Л, Вайсова, Л, Социални неравенства в трансформиращото се пространство на един постсоциалистически софийски квартал (случаят Драгалевци), Социологически проблеми, том:1 – 2, брой:42, 2010, стр.:231-256, ISSN (print):0324-1572, ISSN (online):0324-1572, ISBN:0324-1572, Ref 2010
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Леа Вайсова, „ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ“ НА НАПАДЕНИЯТА НАД ЖЕНИ В НОВОГОДИШНАТА НОЩ 2015–2016 В ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА НА ЕКСПЕРТИ И ЖУРНАЛИСТИ В БЪЛГАРСКАТА ПУБЛИЧНОСТ (Анализ на трите сутрешни блока на БНТ, БТВ и Нова телевизия) , СОЦИОЛОГИЯТА КАТО ГРАЖДАНСКИ АНГАЖИМЕНТ. Юбилеен сборник за 65-годишнината на проф. Петя Кабакчиева, редактор/и:Майя Грекова, Мила Минева, Леа Вайсова, Димитър Благоев, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022, стр.:271-289, ISSN (print):978-954-07-5418-5 2022
2 Вайсова, Л, Относно позицията на участника изследовател: етнометодологически бележки към „протеста“, По стъпките на Другия. Сборник в чест на Майя Грекова, редактор/и:Якимова, М.; Кабакчиева, П.; Лякова, М.; Димитрова, В. , издателство:Просвета, 2014, стр.:311-328, ISSN (print):9789540130590, ISSN (online):9789540130590, ISBN:9789540130590 2014
3 Вайсова, Л, По стъпките на несигурността в действието с Кольо Коев. Заради Бруно Латур назад към Макс Вебер и Алфред Шютц, Чужденецът и всекидневието. Сборник, посветен на 60-годишнината на Кольо Коев, редактор/и:Деянов, Д.; Карамелска, Т.; Събева, С.; Тодоров, Х., издателство:Нов български университет, 2012, ISSN (print):9789545357480, ISSN (online):9789545357480, ISBN:9789545357480, Ref 2012
4 Вайсова, Л, Facebook: национализъм и граждански мобилизации, Нови медии. Нови мобилизации, редактор/и:Дичев, И.; Спасов, О., издателство:Институт отворено общество, 2011, стр.:134-155, ISSN (print): 978-954-2933-07-6, ISSN (online): 978-954-2933-07-6, ISBN: 978-954-2933-07-6 2011
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Леа Вайсова, Гергана Ненова, Рискови фактори за децата и младите майки в България, Рискови фактори за децата и младите майки в България, редактор/и:Проф. Майя Грекова, издателство:Тръст за социални алтернативи, 2023, стр.:1-52, ISBN:978-619-7482-09-6 2023
2 Lea Vajsova, STUDY OF THE NEEDS OF THE ORGANIZATIONS WORKING ON WOMEN, GIRLS AND VULNERABLE GROUPS’ RIGHTS IN BULGARIA, TUDY OF THE NEEDS OF THE ORGANIZATIONS WORKING ON WOMEN, GIRLS AND VULNERABLE GROUPS’ RIGHTS IN BULGARIA, редактор/и:Гергана Куцева, издателство:Български фонд за жените, 2022, стр.:2-32, ISSN (online):978-619-7435-11-5 2022
3 Леа Вайсова, Грижа и социални неравенства. Изследване за влиянието на недостига на места в общинските ясли и детски градини в град София върху живота на жените 2021 – 2022 г., Грижа и социални неравенства. Изследване за влиянието на недостига на места в общинските ясли и детски градини в град София върху живота на жените 2021 – 2022 г., редактор/и:Мария Иванчева, издателство:ЛевФем , 2022, стр.:2-23, ISSN (online):978-619-92174-0-5 2022
4 Леа Вайсова, ИЗСЛЕДВАНЕ НА НУЖДИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, РАБОТЕЩИ ЗА ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ, МОМИЧЕТАТА И УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ В БЪЛГАРИЯ , ИЗСЛЕДВАНЕ НА НУЖДИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, РАБОТЕЩИ ЗА ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ, МОМИЧЕТАТА И УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ В БЪЛГАРИЯ, редактор/и:Гергана Куцева, издателство:Български фонд за жените, 2022, стр.:2-32, ISSN (online):978-619-7435-11-5 2022
5 Рая Апостолова, Леа Вайсова, Неда Генова, ГРИЖАТА КАТО СТОКА ПРОБЛЕМИ НА ГРИЖОВНИЯ ТРУД В БЪЛГАРИЯ, ГРИЖАТА КАТО СТОКА ПРОБЛЕМИ НА ГРИЖОВНИЯ ТРУД В БЪЛГАРИЯ, издателство:ЛевФем , 2020, стр.:7-107, ISSN (online):978-619-188-383-7, в сътрудничество с чуждестранни учени 2020
Съставителска дейност
1 Леа Вайсова, Валентина Георгиева, Владислав Петков, Мила Минева, Брой на онлайн списанието Семинар БГ: Феминизъм: мобилизации и контексти, ISSN (online):, Семинар БГ, София, Рецензирано 2022
2 Майя Грекова, Мила Минева, Леа Вайсова, Димитър Благоев, СОЦИОЛОГИЯТА КАТО ГРАЖДАНСКИ АНГАЖИМЕНТ. Юбилеен сборник за 65-годишнината на проф. Петя Кабакчиева, ISSN (print):, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2022
3 Дренска, К, Апостолова, Р, Иванчева, М, Вайсова, Л, Енева, С, ФЕМИНИСТКИ ХОРИЗОНТИ: НАСИЛИЕ, ТРУД, МОБИЛИЗАЦИИ, ISSN (print):978-619-188-309-7, ISSN (online):978-619-188-309-7, ISBN:978-619-188-309-7, Дедракс, София 2019
4 Вайсова, Л, Минева, М, Христов, Т, Конспиративен разум и социално въображение, ISSN (print):0861-1718, ISSN (online):0861-1718, ISBN:0861-1718, Критика и хуманизъм, София, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
5 Вайсова, Л, Христов, М, Мишел Фуко: начини на употреба. Том I: подчинение и критика, ISSN (print):0861-1718, ISSN (online):0861-1718, ISBN:0861-1718, Критика и хуманизъм, София, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
6 Вайсова, Л, Христов, М, Мишел Фуко: начини на употреба. Том II: форми на управляемост, ISSN (print):0861-1718, ISSN (online):0861-1718, ISBN:0861-1718, Критика и хуманизъм, София, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
7 Смилов, Д, Вайсова, Л, # Протестът – анализи и позиции в българската преса лято 2013, ISSN (print):9786191523511, ISSN (online):9786191523511, ISBN:9786191523511, Изток-Запад, София, Ref, Рецензирано 2014
8 Даниел Смилов, Леа Вайсова, Протестът – анализи и позиции в българската преса – лято 2013 г.., Изток-Запад, София 2014
Участие в конференция
1 Присъствие, Леа Вайсова, Cross-regional gathering Europe and Latin America Initiative On the Right Track 2024
2 Секционен доклад, Леа Вайсова, Feminism in Southeast Europe. Three Voices Discuss 2024
3 Пленарен доклад, Леа Вайсова, Женското движение в България след отхвърлянето на Истанбулската конвенция 2023
4 Присъствие, Леа Вайсова, Модератор на панел: INFRASTRUCTURES, COMMUNICATION, AND GEOPOLITICS 2023
5 Пленарен доклад, Леа Вайсова, Fundamentalisms; their impact and strategies used to respond 2023
6 Секционен доклад, Леа Вайсова, The XX ISA World Congress of Sociology: Feminism and the Women's Movement in Bulgaria: Dynamics of Change in Activism after the Rejection of the Istanbul Convention 2023
7 Пленарен доклад, Леа Вайсова, Младите майки: фактори за риск от бедност и социално изключване 2023
8 Присъствие, Леа Вайсова, Модератор на представянето на книгата на Боряна Бунджулова: ЖИВОТ С ДЕМЕНЦИЯ. РАКУРСИ КЪМ ИЗПЛЪЗВАЩИ СЕ ОПИТИ 2023
9 Пленарен доклад, Леа Вайсова, Женски труд и неравенства: основни проблеми и актуални изследвания 2023
10 Присъствие, Леа Вайсова, Организатор на Семинар за социални и хуманитарни науки :: ХОРИЗОНТИ 2023
11 Пленарен доклад, Леа Вайсова, Участничка в панел: FEMINIZED LABOUR AND SOCIAL REPRODUCTION IN BULGARIA. Съ-организатор на събитието ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА В СОФИЯ 8-11 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. 2022
12 Пленарен доклад, Леа Вайсова, Дискусия: Изводи от изследването на нуждите на организациите, работещи за правата на жените, момичетата и уязвимите групи в България l гл. ас. д-р Леа Вайсова и Рада Еленкова (БФЖ) 2022
13 Пленарен доклад, Леа Вайсова, Грижа и социални неравенства. Изследване за влиянието на недостига на места в общинските ясли и детски градини в Столична община върху живота на жените 2021 – 2022 2022
14 Секционен доклад, Леа Вайсова, Съ-организатор на уъркшоп: Feminist International 2022
15 Пленарен доклад, Леа Вайсова, Изследване на гражданския сектор 2022
16 Пленарен доклад, Леа Вайсова, „Изследване на нуждите на организациите, работещи за правата на жените, момичетата и уязвимите групи в България“ 2022
17 Пленарен доклад, Леа Вайсова, Овластяване на жените 2022
18 Пленарен доклад, Леа Вайсова, Доклад: Граждански сектор без граждани: изследване на нуждите на организациите, работещи върху проблема на жените и момичетата в България 2021; Съ-организатор на конференцията "Феминизъм: мобилизации и контексти". 2022
19 Секционен доклад, Леа Вайсова, Гост-лектор: Интерсекционален феминизъм 2021
20 Секционен доклад, Леа Вайсова, Доклад: Национализъм и човешки права. Случаят България 2021
21 Секционен доклад, Леа Вайсова, Доклад "Политики на концерта. Или как "Има такъв народ" спечели сърцата на гласоподавателите?" 2021
22 Секционен доклад, Леа Вайсова, Доклад: Може ли да говорим за консервативна сексуална революция? 2021
23 Секционен доклад, Леа Вайсова, Гост-лектор: Съвременните дебати около забулването и ролята на феминизма в тях. Случаят България 2020
24 Секционен доклад, Леа Вайсова, Доклад: Съвременните дебати около забулването и ролята на феминизма в тях. Случаят България 2020
25 Секционен доклад, Леа Вайсова, Гост-лектор: Интерсекция и социални неравенства 2019
26 Секционен доклад, Леа Вайсова, Гост-лектор: Политически аспекти на пола 2019
27 Присъствие, Леа Вайсова, Гост-лектор в семинар Мултиполис - Образите на града 2016
Участие в редколегия
Леа Вайсова, Годишник на Су/ Книга Социология, Участие в редколегия 2023