Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Лаура Димитрова

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-5511-7615
Глава от монография
1 Evgenia Naydenova, Laura Dimitrova, Boryana Varbanova, Marin Varbanov / Texts in the book by: Evgenia Naydenova (Prof. Marin Varbanov. Biographical Retrospective, pp. 7 - 14); Laura Dimitrova (Marin Varbanov. The Endless Thread of Art, pp. 15 - 49); Boryana Varbanova (About My Father, pp. 50- 53). , ISBN:978-954-500-355-4, Borina, Sofia 2023
2 Евгения Найденова, Лаура Димитрова, Боряна Върбанова, Марин Върбанов / Автори на текстовете в книгата: Евгения Найденова (Проф. Марин Върбанов. Биографична ретроспекция, стр. 7 - 14); Лаура Димитрова (Марин Върбанов. Безкрайната нишка на изкуството, стр. 15 - 49); Боряна Върбанова (За моя баща, стр. 50 - 53). , ISBN:978-954-500-354-7, Борина, София 2023
3 Michal Sedik, Laura Dimitrova, Margarita Dopcheva, Elena Fаrkasova, Монография "MB Bank/Donating... the earth" послучай 70-годишнината на художника Miroslav Broos. Текст в монографията с автор Лаура Димитрова "Art as a Gift/ Изкуството като дар" на стр. 17 - 22. , ISBN:978-954-2988-81-6, .National Academy of Art., .София., Рецензирано, International 2023
Дисертация доктор на науките
Лаура Иванова Димитрова, Постмодерни тенденции в българското текстилно изкуство, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Факултет по изобразително изкуство, Катедра "Изкуствознание и теоретични дисциплини" 2019
Дисертация д-р
Лаура Иванова Димитрова, Възпитателни функции на постмодерния орнамент, СУ "Св. Кл. Охридски", Ръководител:доц. д-р Анна Цоловска 2013
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Лаура Димитрова и др., 2023 20th AAmA Exhibition Catalogue, AAmA 2023
2 Лаура Иванова Димитрова/Laura Dimitrova., Reminiscence., Florence Contemporary Gallery 2022
3 Лаура Иванова Димитрова/Laura Dimitrova., Limitless, Florence Contemporary Gallery 2021
4 Лаура Иванова Димитрова, ALPHA BET A TEST: Language in the Act of Disappearing: The Eye Am Eye Asemic Anthology, Amazon 2015
Изложби
1 Лаура Иванова Димитрова , Национална ."Истории". 2024 .София, Съюз на българските художници, ул. "Шипка" 6, зала 1А .Авторска изложба съвместно със Стефан Алтъков. 2024
2 Лаура Иванова Димитрова , Национална Дух и материя - инспирации 2024 Галерия "Алма матер", СУ, София Участие в изложба по кураторски проект на проф. Анна Цоловска и гл. ас. Николета Иванова-Стоимирова. 2024
3 Лаура Иванова Димитрова , Международна Натура и култура 2024. Интерпретации на пространството. 2024 Арборетум, Болестрашице, Полша Участие в международна изложба по кураторски проект на проф. Нарцис Пиорецки. 2024
4 Лаура Иванова Димитрова , Международна "Вертикала & Хоризонтала" 2023 Нишки универсиет, Сърбия Участие в групова изложба по кураторски проект на Галерия "Алма матер" на Софийския университет. 2023
5 Лаура Иванова Димитрова , Международна "Вертикала & Хоризонтала" 2023 Галерия "Нова сцена", Познан, Полша Участие в групова изложба по кураторски проект на галерия "Алма матер" и покана от Университет "Магдалена Абаканович", Познан, Полша 2023
6 Лаура Иванова Димитрова , Международна "Изкуството по време на пандемия и война" 2023 .Полша. Участие в международна виртуална изложба по проект и покана на проф. Пьотр Швец от Университет "Магдалена Абаканович", Познан, Полша. 2023
7 Лаура Иванова Димитрова , Международна "Минитекстил 2023". 2023 . Галерия "София прес". Участие в международна журирана изложба. 2023
8 Лаура Иванова Димитрова , Национална . "Верткала & Хоризонтала". 2023 . Галерия "Алма матер", СУ. Участие в групова изложба по кураторски проект на галерия "Алма матер". Изложбата е посветена на 135-годишнината на Софийския университет и се осъществява със съдействието на ФНОИ. 2023
9 Лаура Иванова Димитрова , Национална . ИСТОРИИ. 2023 .Изложбени зали "Рафаел Михайлов", гр. Велико Търново. Представяне на авторска изложба съвместно със Стефан Алтъков. 2023
10 Лаура Иванова Димитрова , Международна ."АРТ МИНИАТЮРА". 2023 .ХГ Русе, България. Участие в международна журирана изложба. 2023
11 Лаура Иванова Димитрова , Национална ."ИСТОРИИ". 2023 .Галерия "Резонанс", Пловдив. Представяне на авторска изложба съвместно със Стефан Алтъков. 2023
12 Лаура Иванова Димитрова , Национална .Лудогорие. 2023 .ХГ "Проф. Илия Петров", Разград. Участие в журирана национална изложба. 2023
13 Лаура Иванова Димитрова , Национална 13 нюанса на резонанса 2023 Галерия "Резонанс", Пловдив Участие в групова изложба по кураторски проект на галерия "Резонанс". 2023
14 Лаура Иванова Димитрова , Международна 22. Международно биенале на графиката 2023 Варна, България Участие в международна журирана изложба. 2023
15 Лаура Иванова Димитрова , Национална 7 . 70 2023 Галерия "Резонанс", Пловдив Участие в групова изложба по кураторки проект на галерия "Резонанс". 2023
16 Лаура Иванова Димитрова , Международна AAmA exhibition 2023 LODI Foundation Art Museum, Милано, Италия Участие в международна журирана изложба. 2023
17 Лаура Иванова Димитрова , Международна AAmA International Exhibition 2023 Виртуална изложба Участие в журирана международна виртуална изложба. 2023
18 Лаура Иванова Димитрова , Международна АРТ-еко 2023. 2023 Китен, България. Гост на международен арт симпозиум "АРТ-еко 2023" в рамките на проект по ФНИ на СУ "АРТ-еко 2023" с ръководител гл. ас. д-р Явор Грънчаров. 2023
19 Лаура Иванова Димитрова , Международна ЕКО АРТ 2023 Галерия "Алма матер" - СУ, София Участие в групова международна изложба с куратор проф. Марек Сак от Академията за изкуства "Вл. Стшемински", Лодз, Полша 2023
20 Лаура Иванова Димитрова , Международна ЕКО АРТ. 2023 Български културен институт - Варшава, Полша Участие в групова изложба по кураторски проект на проф. Марек Сак и проф. Лаура Димитрова 2023
21 Лаура Иванова Димитрова , Международна Изложба "От колекцията на Арборетум, Болестражице" 2023 Trakai Vokė, Литва Участие в групова международна изложба. 2023
22 Лаура Иванова Димитрова , Национална Истории 2023 ХГ "ВИДИМА", гр. Севлиево Изложба на Лаура Димитрова и Стефан Алтъков 2023
23 Лаура Иванова Димитрова , Международна Международен пленер "Стипан Шабич" и следпленерна изложба 2023 Суботица, Сърбия Участие в международен пленер и изложба. 2023
24 Лаура Иванова Димитрова , Международна Международен пленер и следпленерна изложба в Сомбор 2023 Сомбор, Сърбия Участие в международен пленер и изложба. 2023
25 Лаура Иванова Димитрова , Международна Миниарт 2023 ХГ Русе Участие в международна журирана изложба. 2023
26 Лаура Иванова Димитрова , Национална Пролетен салон 2023 ХГ "Христо Цокев", Габрово Участие в журирана изложба. 2023
27 Лаура Иванова Димитрова , Национална Тенец 2023 ХГ Монтана Участие в национална журирана изложба. 2023
28 Лаура Иванова Димитрова , Международна . Избрано от колекция Арборетум. 2022 . Дворец "Ужутракис", гр. Тракай, Литва .Участие в международна изложба. 2022
29 Лаура Иванова Димитрова , Международна . Междонароден пленер "Материя, време, пространство". 2022 . Арборетум, Болестрашице, Полша. Участие в международен пленер. 2022
30 Лаура Иванова Димитрова , Международна ."Going Home". 2022 . Wilsonville Arts & Culture Council (WACC), Wilsonville, USA. Участие в международна журирана изложба. 2022
31 Лаура Иванова Димитрова , Национална .Пролетен салон. 2022 .ХГ "Христо Цокев", Габрово. Участие в национална журирана изложба. Трета награда за проф. д.н. Лаура Димитрова от изложбата. 2022
32 Лаура Иванова Димитрова , Международна „GRAPHICS` RE-CONCEPT” . 2022 Галерия "Сан Стефано", София, България. Участие в международна изложба в рамките на проект „Графичната образност – нова реалност“ по ФНИ на СУ с ръководител доц. д-р Снежина Бисерова. 2022
33 Лаура Иванова Димитрова , Международна 19th AAmA Video Exhibition 2022 Аржентина Участие в международна журирана виртуална изложба. 2022
34 Лаура Иванова Димитрова , Национална 21. 2022 . Галерия "Шипка" 6 - СБХ. Участие в журирана изложба, организирана от секция "Текстил" на Съюза на българските художници (СБХ). 2022
35 Лаура Иванова Димитрова , Международна EKO 2022 Галерия "Алма Матер", СУ, София, България Международна изложба на екологична тема с участието на автори от България, Полша и Сърбия. 2022
36 Лаура Иванова Димитрова , Международна Luna Ewentualnie Mars. 2022 . Галерия "Stara Łaźnia", Завиерице, Полша. Участие в изложба по кураторски проект, посветена на 100-годишнината на Станислав Лем. 2022
37 Лаура Иванова Димитрова , Международна Reminiscence. 2022 .Florence Contemporary Gallery, Флоренция, Италия .Участие в журирана международна групова изложба. 2022
38 Лаура Иванова Димитрова , Международна АРТ-еко 2022. 2022 . Китен, България. Участие в международен арт симпозиум на екологична тема. 2022
39 Лаура Иванова Димитрова , Международна Биенале на портрета (INTERBIFEP). 2022 . Галерия на портрета, Тузла, Босна и Херцеговина. Участие в международна журирана изложба. 2022
40 Лаура Иванова Димитрова , Международна ЕКО АРТ. 2022 . Галерия "Пьотр Михайловски", Арборетум, Болестрашице, Полша. Участие в международна изложба, осъществена по проект "ЕКО-арт 2022" по ФНИ на СУ. 2022
41 Лаура Иванова Димитрова , Национална Малки графични форми. 2022 .Галерия "КООП", София. Участие в национална журирана изложба. 2022
42 Лаура Иванова Димитрова , Международна Международен пленер по живопис "Боженци 2022". 2022 . Боженци, България. Участие в международен пленер. 2022
43 Лаура Иванова Димитрова , Международна Международен пленер по живопис "Покаяница". 2022 . Велика Плана, Сърбия. Участие в международен пленер. 2022
44 Лаура Иванова Димитрова , Международна Натура и култура 2022 2022 Арборетум, Болестрашице, Полша Участие в международна изложба по кураторски проект. 2022
45 Лаура Иванова Димитрова , Международна Пленер по живопис "Болестрашице 2022", Полша 2022 Арборетум, Болестрашице, Полша Участие в международен пленер. 2022
46 Лаура Иванова Димитрова , Международна Следпленерна изложба "Боженци 2022" 2022 . Галерия "Христо Цокев", Габрово. Участие в международна изложба. 2022
47 Лаура Иванова Димитрова , Международна Следпленерна изложба "Болестрашице 2022". 2022 . Галерия "Пьотр Михайловски", Арборетум, Болестрашице, Полша. Участие в международна изложба. 2022
48 Лаура Иванова Димитрова , Международна "Amateras Annual Paper Art Exhibition", София хартиен арт фест 2021 2021 Национален дворец на културата, София, България Участие в международна журирана изложба. 2021
49 Лаура Иванова Димитрова , Международна "Art contained in a postcard" - Stanislaw Lem's works and his relationship with the City of Cracow. 2021 .Краков, Полша. Участие в международна виртуална изложба по кураторски проект. 2021
50 Лаура Иванова Димитрова , Международна "Luna 1". 2021 .Галерия "Gil", Краков, Полша. Участие в изложба по кураторски проект, посветена на 100-годишнината на Станислав Лем. 2021
51 Лаура Иванова Димитрова , Международна "Zasjaće palaci”, 2021 Котор, Черна гора. Участие в журиран международен фестивал на изкуствата. 2021
52 Лаура Иванова Димитрова , Национална "Тенец". 2021 .Зала "Кутловица", Монтана. Участие в национална журирана изложба. 2021
53 Лаура Иванова Димитрова , Международна ,Kooperatywa 2, 2021 ,Галерия "Rutunda", Университет "Магдалена Абаканович", Познан, Полша. Участие в международна изложба по кураторски проект. 2021
54 Лаура Иванова Димитрова , Международна 8. Международно биенале „Изкуството на миниатюрата“. 2021 .Русе. Участие в международна журирана изложба. 2021
55 Лаура Иванова Димитрова , Международна Art Above All. 2021 .UNU, Нови Сад, Сърбия. Участие в изложба по кураторски прект на UNU-Нови Сад, Сърбия. 2021
56 Лаура Иванова Димитрова , Международна BICCO 2021 (Collage Obsession International Biennial ) - Hybrid Languages. 2021 . West University of Timisoara, Romania - Faculty of Arts and Design. Участие в международна журирана изложба. Линк към изложбата:https://arte-fact.uvt.ro/project/bicco/ 2021
57 Лаура Иванова Димитрова , Международна Digital Community III. 2021 .Kunsthaus Steffisburg, Швейцария. Участие в международна дигитална журирана изложба. 2021
58 Лаура Иванова Димитрова , Международна Endless Summer. 2021 .Gallery for Sustainable Art in Berlin, Берлин, Германия. Участие в журирана изложба на екологична тема. Изложбата е по кураторки проект на "GROUP GLOBAL 3000" - Германия. 2021
59 Лаура Иванова Димитрова , Международна Kooperatywa 2, Български културен институт, Варшава. 2021 .Полша. Участие в международана изложба по кураторски проект на проф. Марек Сак от Академията за изкуства "Вл. Стшеминкски", Лодз, Полша. Участието на българските автори е осъществено с частичната финансова подкрепа на ФНИ на СУ по проекта "ЕКО-арт/АРТ-еко" и с подкрепата на БКИ - Варшава. 2021
60 Лаура Иванова Димитрова , Международна LIMITLESS. 2021 .Florence Contemporary Gallery, Флоренция, Италия. Участие в международна журирана изложба. Рецензирано: https://issuu.com/florencecontemporarygallery/docs/46, стр. 70-73 2021
61 Лаура Иванова Димитрова , Международна АРТ-еко. 2021 .Китен, България. Международен симпозиум и изложба на екологична тема в рамките на проект "ЕКО-арт/АРТ-еко" на катедра "Визуални изкуства", реализирани с подкрепата на ФНИ на СУ и ФНОИ. 2021
62 Лаура Иванова Димитрова , Международна Международен арт фестивал „Pod krilima arhangela“, 2021 . Сталач, Сърбия. Участие в пленер по живопис в рамките на международен арт фестивал. 2021
63 Лаура Иванова Димитрова , Международна Международен пленер по изобразително изкуство в рамките на проект „Култура във вечността“. 2021 - Елена, България. Участие в журиран международен пленер, организиран от община Елена по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България. 2021
64 Лаура Иванова Димитрова , Национална Национална изложба за изобразително изкуство – Сливен 2021. 2021 .Галерия "Димитър Добрович", Сливен. Участие в национална журирана изложба. 2021
65 Лаура Иванова Димитрова , Национална Национално триенале по живопис „Мостове“. 2021 .ХГ "Христо Цокев", Габрово. Участие в национална журирана изложба. 2021
66 Лаура Иванова Димитрова , Национална Пролетен салон 2021 ХГ "Христо Цокев", Габрово Участие в национална журирана изложба. Номинация. 2021
67 Лаура Иванова Димитрова , Международна "Митовете и легендите на моя народ" - пето балканско квадринале на живописта 2020 ХГ Стара Загора Участие в международна журирана изложба. 2020
68 Лаура Иванова Димитрова , Национална (НЕ)осъзната абстракция 2020 Галерия "Етюд", София Участрие в групова изложба 2020
69 Лаура Иванова Димитрова , Международна “Összefonódó szálak” 2020 Галерия на асоциацията на унгарските художници текстилци, Будапеща, Унгария. Участие в международна изложба по кураторски проект на секция "Текстил" на СБХ и по покана от Съюза на унгарските художници. 2020
70 Лаура Иванова Димитрова , Международна “Összefonódó szálak” 2020 Галерия B555, Будапеща, Унгария Участие в международна изложба по кураторски проект на секция "Текстил" на СБХ и по покана от Съюза на унгарските художници. 2020
71 Лаура Иванова Димитрова , Международна Kooperatiwa 2, 2020 , Музей "Хорерон" в Брезно, Словакия. Участие в международна изложба по кураторски проект на проф. Марек Сак от Академията за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша. 2020
72 Лаура Иванова Димитрова , Международна Kooperatywa 2, 2020 , Исторически музей на град Тарнобжег, Полша. Участие в международна изложба по кураторски проект на проф. Марек Сак от Академията за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз. 2020
73 Лаура Иванова Димитрова , Международна Kooperatywa 2, галерия "Lektorium", Център за наука и изкуство, Лодз, Полша. 2020 Участие в международна изложба по кураторски проект на проф. Марек Сак от Академията за изкуства "Вл. Стшемински", Лодз, Полша. 2020
74 Лаура Иванова Димитрова , Международна Kooperatywa 2, галерия BWA „U Jaxy” , Мехов, Полша. 2020 Участие в международна изложба по кураторски проект на проф. Марек Сак от Академията за изкуства "Вл. Стшемински", Лодз, Полша. 2020
75 Лаура Иванова Димитрова , Международна Kooperatywa 2, галерия на Арбуретум, Болестрашице, Полша. 2020 Участие в международна изложба по кураторски проект на проф. Марек Сак от Академията за изкуства "Вл. Стшемински", Лодз, Полша. 2020
76 Лаура Иванова Димитрова , Международна Kooperatywa 2, Енорийски музей на св. Ян Саркандер в Скочув, Полша. 2020 Участие в международна изложба по кураторски проект на проф. Марек Сак от Академията за изкуства "Вл. Стшемински", Лодз, Полша. 2020
77 Лаура Иванова Димитрова , Международна Kooperatywa 2, изложба в Библиотеката на Академията за изящни изкуства - Winie, Вилнюс, Литва. 2020 Участие в международна изложба по кураторски проект на проф. Марек Сак от Академията за изкуства "Вл. Стшемински", Лодз, Полша. 2020
78 Лаура Иванова Димитрова , Международна АртРозалида. 2020 Изложбени зали "Рафаел Михайлов", В. Търново. Участие в изложба на наградените и номинираните от предходните изложби. 2020
79 Лаура Иванова Димитрова , Международна Виртуална изложба "Дървото на живота днес и утре" 2020 София Изложбата се реализира в рамките на проекта по ФНИ на СУ "Арт инициативи 2020" 2020
80 Лаура Иванова Димитрова , Национална Виртуална изложба "Пътища" 2020 София 2020
81 Лаура Иванова Димитрова , Международна Десето издание на София хартиен арт фест 2020 Галерия "Сан Стефано" Участие в международна изложба 2020
82 Лаура Иванова Димитрова , Международна Капсула на времето. 2020 Галерия "Резонанс", Пловдив. Участие в кураторска международна изложба. 2020
83 Лаура Иванова Димитрова , Национална Малки графични форми. 2020 Галерия "КО-ОП", София. Участие в журирана изложба. 2020
84 Лаура Иванова Димитрова , Международна Международна изложба "Art and Paper" 2020 Чачак, Сърбия, 2020 Участие в международна журирана изложба. 2020
85 Лаура Иванова Димитрова , Национална Пленер и изложба "С цветовете на България" 1 2020 Копривщица Участие в национален пленер и изложба. 2020
86 Лаура Иванова Димитрова , Национална Пленер и изложба "С цветовете на България" 2 2020 Етрополе 2020
87 Лаура Иванова Димитрова , Национална ТЕКСТИЛЪТ АРТИСТИЧЕН И АВАНГАРДЕН, Национална галерия - Квадрат 500. 2020 София Участие в изложба, организирана по проект на Националната галерия по покана от куратора на изложбата. 2020
88 Лаура Иванова Димитрова , Национална "Копривени творения" 2019 Пловдив Участие в изложба по проекта "Текстил и град" и по покана от Фондация "Стойна Кръстанова", Пловдив 2019
89 Лаура Иванова Димитрова , Международна 100 гледни точки към Пловдив 2019 Български културен институт, Братислава, Словакия Участие в международна изложба. 2019
90 Лаура Иванова Димитрова , Национална 4 биенале на рисунката, Велико Търново 2019 Изложбени зали "Рафаел Михайлов", В. Търново Участие в национална журиарана изложба. Наградата на СБХ - В. Търново е присъдена на Лаура Димитрова 2019
91 Лаура Иванова Димитрова , Международна 8 межународно триенале на графиката 2019 СБХ, галерия "Шипка" 6, София Участие в международна журирана изложба. 2019
92 Лаура Иванова Димитрова , Международна Arsinoy 2019 Фаюм, Египет Участие в международен арт симпозиум. 2019
93 Лаура Иванова Димитрова , Международна Graficzne Transformacije II 2019 Български културен институт, Варшава, Полша 2019
94 Лаура Иванова Димитрова , Международна Graficzne Transformacije II 2019 Galerija Widzialu Artystycznego UMCS, Lublin, Полша Участие в международна изложба по роект на гл. ас. д-р Снежина Бисерова 2019
95 Лаура Иванова Димитрова , Международна Love and Understanding with a Message of Pеасе 2019 Будва-Бечичи, Черна гора Участие в международен арт симпозиум и изложба. 2019
96 Лаура Иванова Димитрова , Международна Mail Art 2019 Хенгело, Холандия Участие в международна курирана изложба. 2019
97 Лаура Иванова Димитрова , Международна Mail Art Biennial 2019 Текирдаг, Турция Участие в международно журирано биенале. 2019
98 Лаура Иванова Димитрова , Международна АртРозалиада 2019 2019 Изложбени зали "Рафаел Мифайлов", В. Търново 2019
99 Лаура Иванова Димитрова , Международна Изложба на колекцията на Историческия музей на гр. Тарнобжег, Полша 2019 Замък "Джиковие", Тарнобжег, Полша Участие в международна изложба. 2019
100 Лаура Иванова Димитрова , Национална Изложба на преподавателите от Катедра "Визуални изкуства" 2019 Галерия "Алма Матер" Изложбата е посветена на 25-та годишнина на специалност "Изобразително изкуство" във ФНОИ на СУ. 2019
101 Лаура Иванова Димитрова , Национална Малки графични форми. 2019 Зала "Кутловица", Монтана. Участие в изложба. 2019
102 Лаура Иванова Димитрова , Национална Малки графични форми. 2019 Галерия "Арт алея", София. Участие в изложба. 2019
103 Лаура Иванова Димитрова , Международна Международен форум за съвременно изкуство "Арсиной" 2019 Фаюм, Египет Участие в международен арт форум. 2019
104 Лаура Иванова Димитрова , Международна Международна изложба на хартиеното изкуство АМАТЕРАС 2019 НДК, София, България 2019
105 Лаура Иванова Димитрова , Национална Мини текстил 2019 СБХ, Галерия София прес Участие в изложба на секция "Текстил" при СБХ. 2019
106 Лаура Иванова Димитрова , Международна Незавършени поеми (Unfinished Poems) 2019 Галерия "Блок", Белград, Сърбия Изложба на Лаура Димитрова и Стефан Алтъков 2019
107 Лаура Иванова Димитрова , Национална Пролетен салон на жените художнички 2019 ХГ "Христо Цокев", Габрово 2019
108 Лаура Иванова Димитрова , Международна Пътни бележки 2019 Културен център на Лесковац, Сърбия Изложба на Лаура Димитрова и Стефан Алтъков 2019
109 Лаура Иванова Димитрова , Международна Пътни бележки 2019 Галерия "Атриум", Белград Изложба на Лаура Димитрова и Стефан Алтъков. Рецензия:За изложбата на Лаура Димитрова „Travel Notes”, Рецензия от Блажиева, Милена, публикувана в: Путне белешке. Travel Notes. Atrium Gallery, Belgrade City Library. ISBN 978-86-7191-311-9; COBISS.SR-ID277078028 2019
110 Лаура Иванова Димитрова , Международна Свързване 2019 Галерия, "Пентименто", София 2019
111 Лаура Иванова Димитрова , Национална Хартиени истории 2019 Галерия "Алма Матер", София Изложба на Лаура Димитрова и Стефан Алтъков. 2019
112 Лаура Иванова Димитрова , Национална . Лятна изложба в Културния център на Радио Пловдив 2018 Пловдив Сборна изложба, организирана от Дружеството на Пловдивските художници. 2018
113 Лаура Иванова Димитрова , Международна 9 биенале на малките форми, Плевен 2018 ХГ "Илия Бешков", Плевен Участие в международна журирана изложба. 2018
114 Лаура Иванова Димитрова , Международна Artija 2018 Крагуевац, Сърбия Участие в международна журирана изложба. 2018
115 Лаура Иванова Димитрова , Международна Paper Dreams 2018 Галерия "Резонанс", Пловдив Представяне на изложба на Лаура Димитрова, България и Кирсти Гротмол, Норвегия 2018
116 Лаура Иванова Димитрова , Международна Арт симпозиум "Артефакт" 2018 Велико градище, Сърбия Участие в международен симпозиум. 2018
117 Лаура Иванова Димитрова , Международна Артефакт 2018 2018 Руски културен дом, Белград, Сърбия Участие в международна изложба. 2018
118 Лаура Иванова Димитрова , Международна АртРозалиада 2018 Велико Търново Участие в изложба. 2018
119 Лаура Иванова Димитрова , Международна Бележки 2018 Бългаски културен институт, Варшава, Полша Индивидуална изложба съвместно със Стефан Алтъков 2018
120 Лаура Иванова Димитрова , Национална Биенале "Тенец" 2018 Монтана, България Участие в изложба. 2018
121 Лаура Иванова Димитрова , Национална Биенале за съвременно изкуство „Временен баланс – непрестанни трусове” в ХГ „Христо Цокев“ 2018 ХГ "Христо Цокев", Габрово Участие в изложба. 2018
122 Лаура Иванова Димитрова , Международна Вход - Изход 2018 Галерия за съвременно изкуство, Ниш, Сърбия Участие в изложба. 2018
123 Лаура Иванова Димитрова , Международна Вход - Изход 2018 Димитровград, Сърбия Участие в изложба. 2018
124 Лаура Иванова Димитрова , Национална Графични ТрансФормации 2018 Галерия "Етюд", София Участие в изложба с куратор Снежина Бисерова 2018
125 Лаура Иванова Димитрова , Международна Графични ТрансФормации 2018 Галерия "Сан Стефано". София Участие в изложба с куратор Снежина Бисерова 2018
126 Лаура Иванова Димитрова , Национална Изложба в галерия "Лубош Байер" 2018 Стара Загора Участие в групова изложба 2018
127 Лаура Иванова Димитрова , Международна Международен фестивал "Резонанс" 2018 Пловдив Участие в международен фестивал 2018
128 Лаура Иванова Димитрова , Международна Международно биенале на миниатюрата 2018 Горни Милановац, Сърбия Участие в международно журирано биенале. Рецензия: За творбите на Лаура Димитрова "Trace I", "Trace II": Рецензия от Радош Гагич и Божидар Плазинич, публикувана в: 14th International Biennial of Miniature Art, Gornji Milanovac, Serbia, 2018, p. 134. ISBN 978-86-7152-044-7; COBISS.SR-ID 259641356 2018
129 Лаура Иванова Димитрова , Национална Пленер "Дружба" 2018 Стара Загора 2018
130 Лаура Иванова Димитрова , Международна Пътни бележки 2018 Културния център на Нови Сад, Сърбия Представяне на изложба на Лаура Димитрова и Стефан Алтъков 2018
131 Лаура Иванова Димитрова , Международна Спомни си, че не си бил там 2018 Галерия АРК, Чикаго Групова изложба на български художници, организирана от Арт движение "Кръг" 2018
132 Лаура Иванова Димитрова , Национална "Посоки" 2017 ХГ "Петър Задгорски", Бургас Участие в изложба по кураторски проект. Участието на проф. д-р Лаура Димитрова в тази изложба е подкрепено от проекта ArtNet 2 по ФНИ на СУ. 2017
133 Лаура Иванова Димитрова , Международна 6 международно триенале на текстилното изкуство 2017 "Студио М", Нови Сад, Сърбия Участие в международна журирана изложба. Рецензия:За творбите на Лаура Димитрова "Face and Soul", "Essence", "Taming": Рецензия от Jelena Banjac и др., публикувана в: 6th Triennial of Tapestry, Novi Sad, 2017, pp. 18-19. ISBN 978-86-85255-08-3; COBISS.SR-ID 317640711 2017
134 Лаура Иванова Димитрова , Национална 7 години Резонанс 2017 Галерия "Резонанс", Пловдив Участие в изложба по кураторски проект на галерия "Резонанс". 2017
135 Лаура Иванова Димитрова , Национална 9 национална изложба Арт колаж 2017 Галерия на пловдивските художници, Пловдив Участие в национална журирана изложба. Втора награда от изложбата за творбата "Памет" на проф. д-р Лаура Димитрова. 2017
136 Лаура Иванова Димитрова , Международна re-cycle/re-create 2017 Галерия за съвременно изкуство, Ниш, Сърбия Изложба съвместно с проф. д-р Стефан Алтъков. Изложбата е подкрепена от проект ArtNet 2 по ФНИ на СУ. 2017
137 Лаура Иванова Димитрова , Национална АртРозалиада 2017 2017 Изложбени зали "Рафаел Михайлов", В. Търново 2017
138 Лаура Иванова Димитрова , Национална Велико Търново пространство за вдъхновение 2017 Изложбени зали "Рафаел Михайлов", В. Търново Участие в изложба. 2017
139 Лаура Иванова Димитрова , Национална Вход - изход 2017 Галерия "Шипка" 6, СБХ, София Участие в изложба по кураторски проект. 2017
140 Лаура Иванова Димитрова , Международна Горски резонанс 2017 Пловдив, България Участие в международен фестивал. 2017
141 Лаура Иванова Димитрова , Национална Дневници. 2017 Галерия "Лубош Байер", Стара Загора Участие в изложба по кураторски проект. 2017
142 Лаура Иванова Димитрова , Национална Изложба на "Секция 13" 2017 Галерия "Шипка" 6, СБХ, София Участие в изложба. 2017
143 Лаура Иванова Димитрова , Международна Кавадарци - Михайлово, 2017 2017 Кавадарци, Македония Участие в Арт симпозиум и представяне на изложба заедно с проф. д-р Стефан Алтъков. Участието на проф. д-р Лаура Димитрова и проф. д-р Стефан Алтъков е подкрепено от проект ArtNet 2 по ФНИ на СУ. 2017
144 Лаура Иванова Димитрова , Международна Междинароден арт симпозиум и изложба Самоков 2017 2017 Самоков, България Участие в симпозиум и изложба в Самоков. 2017
145 Лаура Иванова Димитрова , Международна Слово и образ 2017 Галерията на Българския културен институт, Будапеща, Унгария Изложба съвместно с проф. д-р Стефан Алтъков. Изложбата е подкрепена от проект ArtNet 2 по ФНИ на СУ. 2017
146 Лаура Иванова Димитрова , Национална СтеЛа 2017 Галерия "Аросита", София 2017
147 Лаура Иванова Димитрова , Национална Уникален текстил за интериора 2017 Галерия "Шипка" 6, СБХ, София Участие в изложба на секция "Текстил" при СБХ. 2017
148 Лаура Иванова Димитрова , Международна Участие в Третото международно биенале на хартиеното изкуство 2017 Беер Шева, Израел Участие в международна журирана изложба. 2017
149 Лаура Иванова Димитрова , Международна 100 ГЛЕДНИ ТОЧКИ КЪМ ПЛОВДИВ 2016 Галерия "Резонанс", Пловдив Участие в изложба по кураторски проект на галерия "Резонанс". 2016
150 Лаура Иванова Димитрова , Международна 30 х 30 2016 Музей "Срема", Сремска Митровица, Сърбия Участие в международна журирана изложба. 2016
151 Лаура Иванова Димитрова , Международна ArtNet 2 2016 Интернационален университет, Нови Пазар, Сърбия Изложбата се реализира по проект ArtNet на катедра "Визуални изкуства" на СУ-ФНПП, с ръководител проф. д-р Лаура Димитрова. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФНИ. 2016
152 Лаура Иванова Димитрова , Международна ArtNet 4 2016 Галерия "Алма Матер" на СУ Изложбата се реализира по проект ArtNet на катедра "Визуални изкуства" на СУ-ФНПП, с ръководител проф. д-р Лаура Димитрова. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФНИ. 2016
153 Лаура Иванова Димитрова , Международна ArtNet 1 2016 Културен център, Лесковац, Сърбия Изложбата е по проект ArtNet на катедра "визуални изкуства" на СУ-ФНПП, с подкрепата на ФНИ. Автор и ръководител на проекта е проф. д-р Лаура Димитрова. 2016
154 Лаура Иванова Димитрова , Международна International Paper Art 2016 2016 Haacht, Белгия Участие в курирана изложба. Изложбата се оргaнизира от Kunststitching Perspektief vzw 2016
155 Лаура Иванова Димитрова , Международна PANOPTICUM II - POLSKA AKADEMIA NAUK 2016 Академия за изкуства "Владислав Стжемински, Полша 2016
156 Лаура Иванова Димитрова , Международна Transformations in Paper 2016 Български културен институт, Прага Участие в изложба организирана от фондация АМАТЕРАС. 2016
157 Лаура Иванова Димитрова , Национална Абсракт 2016 Галерия "Алма Матер" на СУ Изложбата е по проект на катедра "Визуални изкуства" на СУ-ФНПП и ФИИ на ВТУ. 2016
158 Лаура Иванова Димитрова , Национална Абсракт 2016 Велико Търново, Изложбени зали "Рафаел Михайлов" Изложбата е по проект на катедра "Визуални изкуства" на СУ-ФНПП и ФИИ на ВТУ. 2016
159 Лаура Иванова Димитрова , Международна Арт симпозиум Тарнобжег, Полша 2016 Тарнобжег, Полша Участието на проф д-р Лаура Димитова е подкрепено от проект ArtNet на катедра "Визуални изкуства" на СУ-ФНПП. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ФНИ. 2016
160 Лаура Иванова Димитрова , Национална АртРозалиада 2016 Велико Търново, Изложбени зали "Рафаел Михайлов" 2016
161 Лаура Иванова Димитрова , Международна Ателие на отворени врати 2016 Швандорф, Германия Изложбата се реализира с подкрепата на проект ArtNet на катедра "Визуални изкуства" на СУ-ФНПП. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФНИ. 2016
162 Лаура Иванова Димитрова , Национална Биенале "Тенец" 2016 2016 Монтана, България 2016
163 Лаура Иванова Димитрова , Международна Изложба "Friend Request" в БКЦ, Будапеща 2016 Будапеща, Унгария Изложбата е проект "Digital Loop" на катедра "Визуални изкуства" на СУ-ФНПП, s rykowoditel doc. d-r Anna Colowska. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ФНИ. 2016
164 Лаура Иванова Димитрова , Международна Квадринале на живописта "Митовете и легендите на моя народ" 2016 ХГ Стара Загора 2016
165 Лаура Иванова Димитрова , Международна Международен пленер Кавадарци 2016 Кавадарци, Македония 2016
166 Лаура Иванова Димитрова , Международна Международен пленер Струга 2016 Струга, Македония 2016
167 Лаура Иванова Димитрова , Международна Международно биенале на малките форми 2016, Плевен 2016 ХГ "Илия Бешков", Плевен, България 2016
168 Лаура Иванова Димитрова , Национална Натюрморт и интериор 2016 СБХ, Шипка 6 2016
169 Лаура Иванова Димитрова , Национална Национална изложба "Художници-педагози" 2016 Велико Търново, Изложбени зали "Рафаел Михайлов" 2016
170 Лаура Иванова Димитрова , Национална Пейзаж и отвъд пейзажа 2016 Пловдивски културен институт 2016
171 Лаура Иванова Димитрова , Национална Рисунка и малка пластика 2016 СБХ, Шипка 6 2016
172 Лаура Иванова Димитрова , Международна "Постмодерни приказки" 1 2015 Нишки университет, Ниш, Сърбия Изложбата е по проект по ФНИ, с ръководител на проекта проф. Лаура Димитрова. В изложбата участват преподаватели и докторанти от катедра "Изобразително изкуство" на СУ. 2015
173 Лаура Иванова Димитрова , Международна "Постмодерни приказки" 2 2015 Културен център на Лесковац, Сърбия Изложбата е по проект по ФНИ, с ръководител на проекта проф. Лаура Димитрова. В изложбата участват преподаватели и докторанти от катедра "Изобразително изкуство" на СУ. 2015
174 Лаура Иванова Димитрова , Международна "Постмодерни приказки" 3 2015 Галерия "Алма Матер", СУ Международна изложба по проект 204 по ФНИ на СУ 2015
175 Лаура Иванова Димитрова , Международна "Постмодерни приказки" 5 2015 Галерия LOOK, Академия за изкуство "Стжемински", Лодз, Полша Международна изложба по проект на катедра "Изобразително изкуство" "Постмодерни приказки", ръководител на проекта проф. д-р Лаура Димитрова. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ФНИ на СУ. 2015
176 Лаура Иванова Димитрова , Национална "Светлина", изложба на секция "Текстил"- СБХ. 2015 Национален изложбен център "Шипка" 6 2015
177 Лаура Иванова Димитрова , Национална "Точката" - кураторски проект на секция "Текстил"-СБХ 2015 Кюстендил 2015
178 Лаура Иванова Димитрова , Международна 22 биенале на хумора и сатирата 2015 Дом на хумора, Габрово, България Участие в международна журирана изложба. 2015
179 Лаура Иванова Димитрова , Национална 30 х 30 2015 Галерия "Астри", София Участие в журирана изложба. 2015
180 Лаура Иванова Димитрова , Международна 30 х 30 2015 Културен център на гр. Зренянин, Сърбия Участие в международна журирана изложба. 2015
181 Лаура Иванова Димитрова , Национална 3-то биенале на рисунката, В. Търново 2015 Изложбени зали "Рафаел Михайлов", В. Търново Участие в национална журирана изложба. 2015
182 Лаура Иванова Димитрова , Международна 5-то международно биенале "Арт миниатюра" 2015 ХГ Русе 2015
183 Лаура Иванова Димитрова , Международна 7-ма международна годишна изложба на хартиеното изкуство малък формат 2015 Галерия "Арт алея", София Участие в междуинародна изложба. 2015
184 Лаура Иванова Димитрова , Международна Kunstproject 7 aus 100 Ateliers 2015 Берлин, Германия Участие в групова международна изложба, организирана от галерия "Резонанс"по кураторски проект. 2015
185 Лаура Иванова Димитрова , Национална АртРозалиада 2015 2015 Изложбени зали "Рафаел Михайов", В. Търново, България Участие в изложба в България, 2015
186 Лаура Иванова Димитрова , Национална Изложба 9 2015 Галерия "Пентименто", София, България Участие в групова изложба в Българтия. 2015
187 Лаура Иванова Димитрова , Национална Изложба конкурс за съвременно изкуство на галерия "Нюанс" 2015 Галерия "Нюанс", София Участие в изложба-конкурс. 2015
188 Лаура Иванова Димитрова , Международна Изложба на български художници 2015 Крайова, Румъния Участие в международна изложба. 2015
189 Лаура Иванова Димитрова , Международна Изложба на български художници 2015 Калафат, Румъния Участие в международна изложба. 2015
190 Лаура Иванова Димитрова , Международна Изложба на български художници 2015 Тимишуара, Румъния Участие в международна изложба. 2015
191 Лаура Иванова Димитрова , Национална Изложба на секция 13 2015 Галерия "Шипка" 6, София Участие в изложба в България. 2015
192 Лаура Иванова Димитрова , Национална Изложба на секция текстил "Точка" 2015 Кюстендил, България Уастие в изложба в България. 2015
193 Лаура Иванова Димитрова , Международна Колекция АМАТЕРАС в Грузия 2015 Грузия 2015
194 Лаура Иванова Димитрова , Международна Международна изложба "The Book" 2015 Музей на София Участие в международна изложба. 2015
195 Лаура Иванова Димитрова , Международна Международно биенале на хартиеното изкуство, АМАТЕРАС 2015 Музей на София Участие в Международна изложба. 2015
196 Лаура Иванова Димитрова , Национална Обща изложба на СБХ 2015 Галерия "Шипка" 6 Участие в изложба в България. 2015
197 Лаура Иванова Димитрова , Национална Сто начина да кажеш ДА 2015 Галерия "Резонанс", Пловдив Самостоятелна изложба на проф. Лаура Димитрова, организирана от нея по покана на галерия "Резонанс", Пловдив. 2015
198 Лаура Иванова Димитрова , Национална Съвместна изложба на Стефан Алтъков и Лаура Димитрова 2015 Галерия "Алма Матер", СУ, София Съвместна изложба на проф Стефан Алтъков и проф. Лаура Димитрова, организирана от тях в галерия "Алма Матер" на СУ. 2015
199 Лаура Иванова Димитрова , Международна "Aftermath: they were, they are, they will", New York 2014 Atlantic Gallery, New York Участие в международна изложба по кураторски проект. 2014
200 Лаура Иванова Димитрова , Международна "Преподаватели и студенти" 2014 VIVAcom Art Hall, София, България Изложбата беше организирана в рамките на проекта по ФНИ "Преподаватели и студенти", ръководител на проекта проф. д-р Лаура Димитрова. 2014
201 Лаура Иванова Димитрова , Национална 4 години Резонанс 2014 Гарлерия "Резонанс", Пловдив Участие в изложба по кураторски проект на галерия "Резонанс". 2014
202 Лаура Иванова Димитрова , Международна 6 - та годишна международна изложба на хартиеното изкуство малък формат 2014 Галерия "Арт алея" Участие в международна журирана изложба. 2014
203 Лаура Иванова Димитрова , Международна 8 международен симпозиум "Арт колаж", 2014 2014 Пловдив, България Участие в международна изложба и международен симпозиум. 2014
204 Лаура Иванова Димитрова , Международна Art Takes Times Square, New York 2014 New York, USA Участие в международна дигитална изложба. 2014
205 Лаура Иванова Димитрова , Международна The Body Electric 2014 Saactchi Art Gallery, online Show Участие в международена изложба-конкурс. 2014
206 Лаура Иванова Димитрова , Национална Биенале "Тенец" 2014 Галерия "Кутловица", Монтана, България Участие в изложба в България. 2014
207 Лаура Иванова Димитрова , Международна Галерия "Резонанс на Антарктида" 2014 Антарктида Участие в международна изложба. 2014
208 Лаура Иванова Димитрова , Национална Живеем в Земята на Ботев 2014 ХГ Враца Участие в изложба-конкурс в България. 2014
209 Лаура Иванова Димитрова , Международна Международно биенале на рисунката "Остен" 2014 Скопие, Македония Участие в международна изложба-конкурс. 2014
210 Лаура Иванова Димитрова , Международна Международно триенале на графиката, София, България 2014 Галерия „Шипка” 6, гр. София, България Участие в международна изложба. 2014
211 Лаура Иванова Димитрова , Международна От 100 ателиета 2014 Гарлерия "Резонанс", Пловдив Участие в международна изложба. 2014
212 Лаура Иванова Димитрова , Международна Свободата на мълчанието 2014 Галерия GEDOK, Мюнхен, Германия Самостоятелна изложба на проф. д-р Лаура Димитрова, организирана от нея и представена в галерия GEDOK, Мюнхен, Германия.Изложбата е в резултат от спечелен от проф. Лаура Димитрова конкурс за представяне на български автори в галерия GEDOK. 2014
213 Лаура Иванова Димитрова , Национална Седмо биенале на малките форми, Плевен 2014 ХГ "Илия Бежков", Плевен 2014
214 Лаура Иванова Димитрова , Национална Хартиени послания 2014 Галерия "Фотосинтезис" Самостоятелна изложба на проф. Лаура Димитрова, организирана от нея и представенав галерия "Фотосинтезис". Изложбата в резултат на е награда от международния конкутс за изкуство от хартия на АМАТЕРАС през 2013 г. 2014
215 Лаура Иванова Димитрова , Международна 21 международно биенале на хумора и сатирата 2013 Дом на хумора и сатирата, Габрово, България Участие в международна журирана изложба. 2013
216 Лаура Иванова Димитрова , Международна 27 международно биенале на хумористичното изкуство, Толентино 2013 Толентино, Италия Участие в международна журирана изложба. 2013
217 Лаура Иванова Димитрова , Международна 4-то международно биенале "Арт миниатюра" 2013 ХГ Русе, България Международна журирана изложба. Лаура Димитрова печели наградата на на ХГ Русе. 2013
218 Лаура Иванова Димитрова , Международна 5-та годишна международна изложба на хартиеното изкуство малък формат 2013 Галерия "Арт алея" Международна журирана изложба.Наградата на фондация АМАТЕРАС за български автор е присъдена на Лаура Димитрова. 2013
219 Лаура Иванова Димитрова , Международна Back to Nature 2013 Saactchi Art Gallery, online Show 2013
220 Лаура Иванова Димитрова , Международна Bright Lights, Big City 2013 Saactchi Art Gallery, online Show 2013
221 Лаура Иванова Димитрова , Международна In Glorious Colour 2013 Saactchi Art Gallery, online Show 2013
222 Лаура Иванова Димитрова , Международна In Living Colour 2013 Saactchi Art Gallery, online Show 2013
223 Лаура Иванова Димитрова , Международна Painted Faces 2013 Saactchi Art Gallery, online Show 2013
224 Лаура Иванова Димитрова , Международна Paper - Tradition and Experiment 2013 The Arka Gallery, Вилнюс, Литва Участие в международан изложба по кураторки проект на финдацуя АМАТЕРАС. 2013
225 Лаура Иванова Димитрова , Национална Students Feat. Professors 2013 ХГ Силистра 2013
226 Лаура Иванова Димитрова , Национална Students Feat. Professors 2013 Галерия "Дебют", София 2013
227 Лаура Иванова Димитрова , Национална Второ биенале на рисунката, В. Търново 2013 Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Велико Търново 2013
228 Лаура Иванова Димитрова , Национална Изложба на секция 13 2013 Галерия „Шипка” 6, гр. София 2013
229 Лаура Иванова Димитрова , Международна Колекция АМАТЕРАС в Българския културен институт, Варшава 2013 Варшава, Полша 2013
230 Лаура Иванова Димитрова , Международна Международна арт резиденция "Арт хоризонти" 2013 Дъждовница 2013
231 Лаура Иванова Димитрова , Международна Международно биенале на изкуството от хартия 2013 Галерия „Шипка” 6, гр. София 2013
232 Лаура Иванова Димитрова , Национална Новите 100 2013 Гарлерия "Резонанс", Пловдив 2013
233 Лаура Иванова Димитрова , Национална Три 2013 Галериа "Джамията", Дупница Групова изложба 2013
234 Лаура Иванова Димитрова , Международна Хайл кунст 2013 Алексинац, Сърбия 2013
235 Лаура Иванова Димитрова , Международна Хайл кунст 2013 Враня, Сърбия 2013
236 Лаура Иванова Димитрова , Международна Art Takes Times Square, New York 2012 New York, USA Участие в международна изложба. 2012
237 Лаура Иванова Димитрова , Международна Voyage 2012 Citè internationale des arts, Париж, Франция Самостоятелна изложба 2012
238 Лаура Иванова Димитрова , Международна Ателие на отворени врати 2012 Citè internationale des arts, Париж, Франция Самостоятелна изложба 2012
239 Лаура Иванова Димитрова , Национална Изложба на секция "Текстил" 2012 Враца 2012
240 Лаура Иванова Димитрова , Национална Изложба на секция "Текстил" 2012 Оряхово 2012
241 Лаура Иванова Димитрова , Национална Международен пленер по живопис "Вратите на Разлог" 2012 Разлог, България 2012
242 Лаура Иванова Димитрова , Международна Международно биенале на рисунката "Остен" 2012 Скопие, Македония 2012
243 Лаура Иванова Димитрова , Национална Национална изложба на художниците-педагози 2012 Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Велико Търново 2012
244 Лаура Иванова Димитрова , Национална Нишката на Ариадна днес 2012 Галерия "Алма матер", СУ Изложба по кураторски проект 2012
245 Лаура Иванова Димитрова , Национална Послания от вековете 2012 Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Велико Търново 2012
246 Лаура Иванова Димитрова , Национална Проект 8х3 2012 Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Велико Търново Изложба по кураторски проект 2012
247 Лаура Иванова Димитрова , Национална Птицата 2012 Галерия "Индустриална", София Изложба по кураторски проект 2012
248 Лаура Иванова Димитрова , Международна Трето балканско квадринале на живописта "Митовете и легендите на моя народ" 2012 Стара Загора, България Наградта на областния управител на обл. Стара загора е присъдена на Лаура Димитрова за нейната творба "Приспивна песен". Рецензия: За творбата на Лаура Димитрова "Приспивна песен I /Вълчи празник/": Рецензия от Станислав Памукчиев и др., публикувана в: Трето балканско квадринале на живописта "Митовете и легендите на моя народ", Стара Загора, 18 декември 2012 – 28 февруари 2013, Градска художествена галерия – Стара Загора. Състав. Марин Добрев. Стара Загора: Дъга Плюс, 2012, с. 21. ISBN 978-954-9387-69-8; COBISS.BG-ID 1249171684 2012
249 Лаура Иванова Димитрова , Национална Три хартии 2012 Галерия "Аросита" - х-л "Рила" Групова изложба 2012
250 Лаура Иванова Димитрова , Национална Усещане за 2012 Галерия "Резонанс", Пловдив 2012
251 Лаура Иванова Димитрова , Национална Шесто биенале на малките форми, Плевен 2012 ХГ "Илия Бешков", Плевен Участие в национална журирана изложба. Награда за графика на Лаура Димитрова 2012
252 Лаура Иванова Димитрова , Международна 20 международно биенале на хумора и сатирата 2011 Дом на хумора и сатирата, Габрово, България Участие в международна журирана изложба. 2011
253 Лаура Иванова Димитрова , Национална Живопис и рисунки 2011 Галерия "Поломие", Лом Индивидуална изложба 2011
254 Лаура Иванова Димитрова , Национална Златната вода 2011 Галерия "Алма матер", СУ Индивидуална изложба. Рецензия за изложбата: „ЗЛАТНАТА ВОДА, съвместен проект на Лаура Димитрова и Бисера Вълева в галерия Алма Матер“, рецензия от Милена Блажиева, Информационен бюлетин на СБХ, бр. 11/2011 г., стр. 24 – 25, ISSN 1313–9622 2011
255 Лаура Иванова Димитрова , Национална Изложба на секция 13 2011 Галерия „Шипка” 6, гр. София 2011
256 Лаура Иванова Димитрова , Национална Кутии за сънища 2011 Галерия „Шипка” 6, гр. София Участие в изложба по кураторски проект. Рецензия:За творчеството на Лаура Димитрова и за творбата ѝ „Сънували са демоните мене...“, представена на изложбата "Кутии за сънища": Рецензия от Дима Недялкова-Каприева, публикувана в: 120 години българско изкуство: приложно, декоративно, монументално. София: Фонд. Поддържане на изкуството в България, 2014, с. 132-133. ISBN 978-954-92591-5-5; COBISS.BG-ID 1270685412 2011
257 Лаура Иванова Димитрова , Национална Първо биенале на рисунката, В. Търново 2011 Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Велико Търново 2011
258 Лаура Иванова Димитрова , Национална Пътуване към земята 2011 Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Велико Търново Индивидуална изложба 2011
259 Лаура Иванова Димитрова , Национална Рисунка и малка пластика 2011 Галерия „Шипка” 6, гр. София 2011
260 Лаура Иванова Димитрова , Национална Салон 2011 2011 Галерия „Шипка” 6, гр. София 2011
261 Лаура Иванова Димитрова , Национална Текстилни реплики 2011 НДК, София 2011
262 Лаура Иванова Димитрова , Национална Чергата 2011 Галерия „Шипка” 6, гр. София Изложба на секция "Текстил" 2011
263 Лаура Иванова Димитрова , Национална Варианти и мобилност 2010 Галерия „Шипка” 6, гр. София Изложба на секция "Текстил" 2010
264 Лаура Иванова Димитрова , Национална Дива песен 2010 Галерия „Шипка” 6, гр. София Самостоятелна изложба на Лаура Димитрова. Рецензия за изложбата: „Изложба Дива песен или нишките на времето“, рецензия от Милена Блажиева за самостоятелната изложба на Лаура Димитрова „Дива песен“, Информационен бюлетин на СБХ, бр. 4/2010 г., стр. 5-6, ISSN 1313–9622 2010
265 Лаура Иванова Димитрова , Международна Дунавски колорит 2010 Калафат, Румъния 2010
266 Лаура Иванова Димитрова , Международна Международен пленер по живопис, Враня, Сърбия 2010 Враня, Сърбия 2010
267 Лаура Иванова Димитрова , Международна Международен пленер по живопис,Оряхово, България 2010 Оряхово 2010
268 Лаура Иванова Димитрова , Национална Национална изложба на художниците-педагози 2010 Велико Търново 2010
Книга
1 Лаура Димитрова, Явор Грънчаров, А/СИМЕТРИЯ - A/SYMMETRY - Лаура Димитрова, автор; Явор Грънчаров, графичен дизайн и дизайн на корицата., ISBN: 978-954-07-5515-1, УИ "Св. Климент Охридски", София, Ref 2022
2 Лаура Димитрова , Явор Грънчаров, ЕКО-арт 2022/ECO-art 2022 - Лаура Димитрова - съставител и автор на текста; Явор Грънчаров - графичен дизайн и дизайн на корицата. Изданеито е на 3 езика - български, полски и английски., ISBN: 978-954-07-5486-4, УИ "Св. Климент Охридски", София, International 2022
3 Лаура Димитрова, Явор Грънчаров, Дървото на живота днес и утре - Лаура Димитрова - съставител и автор на текста; Явор Грънчаров - графичен дизайн и дизайн на корицата. Изданеито е на 2 езика - български, и английски., ISBN:978-954-07-5067-5, УИ "Св. Климент Охридски", София, Ref, International 2020
4 Стефан Алтъков, Лаура Димитрова, Явор Грънчаров, Опити - Стефан Алтъков, автор; Лаура Димитрова, съставител и автор на текста; Явор Грънчаров, графичен дизайн и дизайн на корицата. Изданието е на два езика - български и английски., ISBN:978-954-07-5058-3, УИ "Св. Климент Охридски", .София. 2020
5 Лаура Димитрова, Явор Грънчаров, От Тракия до Троя - Лаура Димитрова - съставител и автор на текста; Явор Грънчаров - графичен дизайн и дизайн на корицата. Изданеито е на 2 езика - български, и английски., ISBN: 978-954-07-5110-8, УИ "Св. Климент Охридски", София, Ref, International 2020
6 Лаура Димитрова, Явор Грънчаров, Христина Белева, Божидар Ангелов, Стефан Алтъков, Снежина Бисерова, Катедра Визуални изкуства – Лаура Димитрова - съставител и автор на текста, Божидар Ангелов - автор на встъпително слово, Стефан Алтъков - автор на встъпително слово, Снежина Бисерова - консултант по графичен дизайн, Явор Грънчаров - графичен дизайн, дизайн на корица, Христина Белева - преводач. Изданието е на два езика - български и английски., ISBN:978-954-07-4871-9, УИ „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2019
Монография
1 Лаура Димитрова , Явор Грънчаров , Постмодерни тенденции в българското текстилно изкуство - Лаура Димитрова, автор; Явор Грънчаров, графичен дизайн и дизайн на корицата., ISBN:978-954-07-5034-7, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2020
2 Лаура Димитрова, Постмодерният орнамент, ISBN: 978-954-07-4389-9, УИ "Св. Климент Охридски", София, Ref 2018
3 Лаура Димитрова, Димитър Гюров, Стефан Алтъков, Буян Филчев, 20 години специалност "Изобразително изкуство": 20 years of the degree programme in fine art, Лаура Димитрова - автор и ръководител на проекта и автор на текста, Димитър Гюров, автор на Встъпително слово, стр.4-5, Стефан Алтъков - автор на Встъпително слово, стр. 6-7, Буян Филчев - графичен дизайн. Изданието е на два езика - български и английски. , ISBN:9540738059, 9789540738055, УИ "Св. Кл. Охридски", София, Ref 2014
Научен проект
1 Лаура Димитрова, „Галерия „Алма матер“ към ФНОИ. Художественотворчески изяви, посветени на 135-годишнината на Софийския университет“ , Член, , Номер на договора:№ 80-10-33/20.04.2023 г. 2023
2 Лаура Димитрова, ЕКО-арт 2022/ECO-art 2022, Ръководител, , Номер на договора:80-10-83 от 11.05.2022 г. 2022
3 Лаура Димитрова, ЕКО-арт /АРТ-еко (ECO-art /ART-eco) Екология и изкуство – проект с международно участие, който обединява художественотворческа и научноизследователска дейност. , Член, , Номер на договора: 80-10-174/04.05.2021 г. 2021
4 Лаура Димитрова, Арт инициативи 2020 (Глобално и локално) Проект с международно участие., Ръководител, , Номер на договора:80-10-26/18.03.2020 г. 2020
5 Лаура Димитрова, 25 години специалност изобразително изкуство - проект за художествено-творчески изяви в България и чужбина на преподаватели и студенти от Катедра “Визуални изкуства” на Софийския университет “Св. Климент Охридски”., Ръководител, , Номер на договора:80-10-61/10.04.2019 2019
6 Лаура Димитрова, ArtNet 3 - изкуството свързва – форум за художествено-творчески изяви и обмен на опит в областта на визуалните изкуства.С международно участие., Ръководител, , Номер на договора:80-10-21/17.04.2018 2018
7 Лаура Димитрова, ArtNet 2 - представя художественото творчество на преподаватели, докторанти и студенти на престижни форуми за изкуство в България и чужбина., Ръководител, ФНИ на СУ, Номер на договора:80-10-195 oт 24. 04. 2017 г. 2017
8 Лаура Димитрова, ArtNet - изкуството свързва, Ръководител, ФНИ на СУ, Номер на договора:62/12.04.2016 2016
9 Лаура Димитрова, "Постмодерни приказки", проект с международно участие, съчетаващ научноизследователска и художественотворческа дейност , Ръководител, ФНИ на СУ, Номер на договора: 204 от 20.04.2015 2015
10 Лаура Димитрова, Преподаватели и студенти, проект с международно участие, посветен на 30-годишнината на ФНПП и 20-годишнината на специалност "Изобразително изкуство", проектът включва изложба и научна конференция , Ръководител, ФНИ на СУ, Номер на договора:027 от 28. 04.2014 2014
Научно ръководство
1 Лаура Димитрова, Съвременните политики в сферата на изкуствата и тяхното място в художественото образование, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Десислава Атанасова Димова 2027
2 Лаура Димитрова, Медии и платформи за виртуална и добавена реалност в обучението по изобразително изкуство, СУ - ФНОИ, катедра "Визуални изкуства" дисертация д-р:Марина Стоянова 2021
3 Лаура Димитрова, „Знаково – символно значение в произведения на декоративно – приложните изкуства в обучението по изобразително изкуство за 7 клас на общообразователното училище”, СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП, катедра "Изобразително изкуство" дисертация д-р:Красимира Дренска 2017
4 Лаура Димитрова, „Формообразуване и приложение на декоративно-абстрактните художествени форми в обучението по изобразително изкуство”, СУ"Св. Кл. Охридски", ФНПП, катедра "Изобразително изкуство" дисертация д-р:Венцислава Стоянова 2016
5 Лаура Димитрова, Колоритът и контурът като способи за постигане на психологическо въздействие в българския живописен портрет от края на ХХ век и началото на ХХI век, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ПБФ, Катедра "Църковни изкуства" дисертация д-р:Мариета Иванова Конова 2015
Статия в научно списание
1 Лаура Димитрова, МАЙСТОРИ НА СЪВРЕМЕННОТО ТЕКСТИЛНО ИЗКУСТВО – АННА БОЯДЖИЕВА , INIS SERIES Онлайн поредица на интердисциплинарната научна мрежа, том:1, брой:1, 2022, стр.:23-35, ISSN (online):ISSN: 2815-4231, Ref, (Institute of Mathematics and Informatics at the Bu) 2022
2 Лаура Димитрова, Дървото на живота днес и утре в творбите от едноименната виртуална изложба , Визуални изследвания, том:5, брой:2, 2021, стр.:137-142, ISSN (print):2535-101X, ISSN (online):2603-381X, doi:https://doi.org/10.54664/RYXK2115, Ref, Web of Science, др.(ROAD Directory ) 2021
3 Лаура Димитрова, Майстори на съвременното текстилно изкуство – Маруся Калимерова, Златка Андреева и Ния Дечева, Визуални изследвания, том:4, брой:2, 2020, стр.:130-137, ISSN (print):2535-101X, ISSN (online):2603-381X, doi:https://doi.org/10.54664/XUIW4440, Ref, (ROAD Directory ) 2020
4 Лаура Димитрова, МАЙСТОРИ НА СЪВРЕМЕННОТО ТЕКСТИЛНО ИЗКУСТВО (ЦЕЦА ГЕОРГИЕВА, ЕМИЛИЯ ПАНАЙОТОВА, МАРИЯ КИРКОВА, МАРГАРИТА ДОПЧЕВА И МАРИЯНА РАЙНОВА), Визуални изкуства и музика, том:1, брой:1, 2020, стр.:95-107, ISSN (online):2683-1392, Ref 2020
5 Лаура Димитрова, Опитите на Стефан Алтъков, Визуални изследвания, том:4, брой:3, 2020, стр.:237-240, ISSN (print):2535-101X, ISSN (online):2603-381X, doi:https://doi.org/10.54664/NTSR6081, Ref, др.(ROAD Directory ) 2020
6 Лаура Димитрова, URBAN WALLS /ГРАДСКИ СТЕНИ/ , Електронно списание за наука, култура и образование, issue:11, 2019, pages:62-66, ISSN (online): 2367-6396, Ref 2019
7 Лаура Димитрова, Модерното и постмодерното в творчеството на Марин Върбанов, Васил Овчаров, Владимир Овчаров и Димитър Балев, Визуални изследвания, том:3, брой:1, 2019, стр.:21-29, ISSN (print):ISSN 2535-101X, ISSN (online):ISSN 2603-381X, doi:https://doi.org/10.54664/PIVI9896, Ref, др.(ROAD Directory ) 2019
8 Лаура Димитрова, МАЙСТОРИ НА СЪВРЕМЕННОТО ТЕКСТИЛНО ИЗКУСТВО – УЧЕНИЦИ НА МАРИН ВЪРБАНОВ, Електронно списние за наука, култура и образование, брой:9, 2018, стр.:3-14, ISSN (online):ISSN 2367-6396, Ref 2018
9 Лаура Димитрова, СЕКЦИИ, ДРУЖЕСТВА И ГРУПИ НА БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИЦИ ТЕКСТИЛЦИ В ПОСТМОДЕРНАТА СИТУАЦИЯ , Визуални изследвания, том:2, брой:1, 2018, стр.:53-57, ISSN (print):ISSN 2535-101Х, ISSN (online):ISSN 2535-101Х, doi:https://doi.org/10.54664/MXNS6862, Ref, (ROAD Directory ) 2018
10 Лаура Димитрова, Обособяването на секция „Текстил“ към СБХ в контекста на промените през 90-те години на ХХ век, Електронно списание за наука, култура и образование на СУ – ФНПП, брой:8, 2017, стр.:28-31, doi:ISSN 2367-6396, Ref 2017
11 Лаура Димитрова, ПОСТМОДЕРНИЗМЪТ И БЪЛГАРСКОТО ТЕКСТИЛНО ИЗКУСТВО, Електронно списание за наука, култура и образование, брой:6, 2016, стр.:76-84, ISSN (online):ISSN 2367-6396, Ref 2016
12 Лаура Димитрова, СИМВОЛИКА НА ТРАДИЦИОННИТЕ ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ В БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО ИЗКУСТВО, Електронно списание за наука, култура и образование, брой:5, 2016, стр.:14-18, ISSN (online):ISSN 2367-6396, Ref 2016
13 Лаура Димитрова, Орнаментът в контекста на постмодернизма и постмодерното изкуство, Електнонно списание за наука и изкуство, брой:1, 2014, стр.:45-54, ISSN (online):ISSN 2367-6396, Ref 2014
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Лаура Димитрова, The Bulgarian Textile Art in the Postmodern Situation, “ART AND CULTURE TODAY: ARTISTIC HERITAGE, CONTEMPORARY CREATION AND TASTE EDUCATION”, BARTF, 2017, редактор/и:Danijela Zdravić Mihailović, издателство:Niš : Univerzitet, Fakultet umetnosti, University, Faculty of Arts, 2018, Niš : Atlantis, 2018, стр.:227-240, ISBN:ISBN 978-86-85239-48-9, doi:COBISS.SR-ID 217979916, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2017), (Directory of Research Journals Indexing) 2018
2 Стефан Алтъков, Лаура Димитрова, Travel Notes , Ликовни салон, издателство:Културни центар Новог Сада, Србиja, 2018, стр.:5-10, ISBN:978-86-7931-687-5, Ref 2018
3 Лаура Димитрова, Българското текстилно изкуство в постмодерната ситуация, ART AND CULTURE TODAY: ARTISTIC HERITAGE, CONTEMPORARY CREATION AND TASTE EDUCATION BOOK OF ABSTRACTS, редактор/и:Danijela Zdravić Mihailović, издателство:University of Niš, Niš : Atlantis, 2017, стр.:68-69, ISBN:ISBN 978-86-85239-46-5, doi:COBISS.SR-ID 246368012, Ref, Web of Science 2017
4 Лаура Димитрова, Функциите и украсата на традиционните български текстилни изделия като характеристики на идентичността, От сетивното към визуалното – в търсене на идентичността Подзаглавие Международна научна конференция, Велико Търново, 1- 2 декември 2016, издателство:Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново, 2016, стр.:228-235, ISBN:ISBN 978-619-208-141-6 2016
5 Лаура Димитрова, The Symbolism of Postmodern Ornament, ART AND CULTURE TODAY: SPIRIT OF TIME AND PROBLEMS OF INTERPRETATION, BARTF 2014, редактор/и:Ph.D. Danijela Stojanović, MA Danijela Zdravić Mihailović , издателство:U UNIVERSITY IN NIŠ, 2015, стр.:543-550, ISBN:ISBN 978-86-85239-30-4, doi:COBISS.SR-ID 217979916, Ref, (Directory of Research Journals Indexing) 2015
6 Лаура Димитрова, Символиката на постмодерния орнамент, Сборник от статии от научна конференция, посветена на 50 годишнината на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методи", Велико Търново, издателство:ВТУ "Св. Св. Кирил и Методи", Велико Търново, 2013, стр.:35-42, ISBN:954-524-981-5 2013
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Лаура Димитрова, Авангардното и утопичното в произведенията на българския уникален художествен текстил, ОТ СЕТИВНОТО КЪМ ВИЗУАЛНОТО УТОПИЯ И БЪДЕЩЕ , редактор/и:Доц. д-р Свтослав Косев, гл. ас. д-р Николина Джановска, проф. Катарина Деспот, проф. Катарина Джорджевич, издателство:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2022, стр.:337-355, ISBN:ISBN 297-619-208-258-1 , Ref 2022
2 Лаура Димитрова, Възпитателната роля на традиционния и постмодерния орнамент , ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА, редактор/и:Проф. д-р Стефан Алтъков (отговорен редактор), проф. дпн Клавдия Сапунджиева, проф. д-р Божидар Ангелов, доц. д-р Николай Цанев, доц. д-р Ивайло Петров, доц. д-р Данка Щерева, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:219-236, ISSN (print):ISSN 0861-8216, Ref 2013
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Лаура Димитрова, Exhibition "Stories" - the interpretation of Laura Dimitrova 2024
2 Секционен доклад, Лаура Димитрова, ИЗЛОЖБАТА „POST SCRIPTUM / P.S.“ НА РЕГИНА ДАЛКАЛЪЧЕВА В ГАЛЕРИЯ „АЛМА МАТЕР“ 2023
3 Пленарен доклад, Лаура Димитрова, „ECO ART" exhibition at the Alma Mater Gallery of Sofia University, Bułgaria 2023
4 Пленарен доклад, Лаура Димитрова, ДЪРВОТО НА ЖИВОТА ДНЕС И УТРЕ В ТВОРБИТЕ ОТ ЕДНОИМЕННАТА ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБА 2020
5 Пленарен доклад, Лаура Димитрова, МАЙСТОРИ НА СЪВРЕМЕННОТО ТЕКСТИЛНО ИЗКУСТВО – МАРУСЯ КАЛИМЕРОВА, ЗЛАТКА АНДРЕЕВА И НИЯ ДЕЧЕВА 2019
6 Секционен доклад, Лаура Димитрова, МАЙСТОРИ НА СЪВРЕМЕННОТО ТЕКСТИЛНО ИЗКУСТВО – АННА БОЯДЖИЕВА 2018
7 Секционен доклад, Лаура Димитрова, Модерното и постмодерното в творчеството на Марин Върбанов, Васил Овчаров, Владимир Овчаров и Димитър Балев 2018
8 Секционен доклад, Лаура Димитрова, Секции, дружества и групи на български художници-текстилци в постмодерната ситуация 2017
9 Секционен доклад, Лаура Димитрова, Авангардното и утопичното в произведенията на българския уникален художествен текстил 2017
10 Секционен доклад, Лаура Димитрова, Българското текстилно изкуство в постмодерната ситуация 2017
11 Секционен доклад, Лаура Димитрова, Функциите и украсата на традиционните български текстилни изделия като характеристики на идентичността 2016
12 Секционен доклад, Лаура Димитрова, Художникът-преподавател 2015
13 Секционен доклад, Лаура Димитрова, The Symbolism of Postmodern Ornament 2014
14 Секционен доклад, Лаура Димитрова, Символиката на постмодерния орнамент 2013
Участие в редколегия
1 Лаура Димитрова, Годишник Изкуства – издание на СУ „Св. Климент Охридски“, участие в редколегия, Участие в редколегия 2022
2 Лаура Димитрова, Сборник от ТРЕТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“, ФНОИ, 2022 г., Участие в редколегия 2022
3 Лаура Димитрова, Годишник Изкуства – издание на СУ „Св. Климент Охридски“, участие в редколегия , Участие в редколегия 2021
4 Лаура Димитрова, Каталог„Международно биенале на църковните изкуства“ - академично списание за публикации на творби в областта на православните църковни изкуства, Участие в редколегия 2021
5 Лаура Димитрова, Сборник от ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“, ФНОИ, 2021 г., Участие в редколегия 2021
6 Лаура Димитрова, Годишник Изкуства - издание на СУ "Св. Климент Охридски", Участие в редколегия 2020
7 Лаура Димитрова, Образователни иновации в сферата на визуалните изкуства : Сборник статии /София : Симолини, 2010, Участие в редколегия 2010