Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Румяна Лесева
Статия в научно списание
Radensky A., E. Zivkova, V. Petrova,, R. Lesseva, C. Zascheva, Experience with Ada as a first programming language, SIGCSE BULLETIN, vol:Vol 20, issue: N0 4, 1988, Ref 1988
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Румяна Лесева, Подсистема вывода системы БИСЕС 1997
2 Секционен доклад, Румяна Лесева, Implementation of Basic Concurrent Programming Mechanisms Using Ada's Rendezvous 1995
3 Секционен доклад, Румяна Лесева, Communication Tools in UNIX Environment 1993
4 Секционен доклад, Румяна Лесева, Monitor realization in FSP Model 1993
5 Секционен доклад, Румяна Лесева, Об одном методе композиции таблиц 1985
6 Секционен доклад, Румяна Лесева, Форматирование отчетов при выводе информации из банка данных 1978