Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Павел Стоянов
Глава от книга
Simeonova, V., Stamenkov, I., Stoyanov, P., A Latent Urban Conflict: Co-Existence of Wealth and Poverty in the Southern Metropolitan Periphery of Sofia, Gated Communities and Social Conflicts in the Post-Socialist Suburbs in Luis de Romero (ed.): Conflicts in the City: Reflections on Urban Unrest, ISBN:978-1-63483-913-6, Nova Science Publishers, Рецензирано 2015
Статия в научно списание
Павел Стоянов, Някои видове посесивни фрази в шведския език: Релацията ИМАМ, Език и литература. Скандинавистика в България, българистика в Скандинавия., брой:1-2, 2012, стр.:154-162 2012
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Стаменков, Ив., Стоянов, П., Регионалната политика на Австрия в условията на членство в Европейския съюз, Регионално развитие и политика, издателство:МЕЛАНИ, 2018, стр.:81-89, ISBN:978-954-92917-8-0 2018
2 Stoyanov, P., Bulgaria-Romania crossborder cooperation: problems and perspectives from Bulgarian Point of view, Сборник от конференцията „Балкани - ......”, ВТУ, 2015, Ref 2015
3 Stoyanov, P., Bulgarian Regions at EU External Border: the Case Study of Bulgaria-Turkey Border Area.In: Geographica Timiensis, vol. 19. Nr. 2, Geographica Timiensis, 2010, Ref 2010
Учебник/Учебно помагало
1 Веселина Георгиева, Павел Стоянов, Малка северна сага - І & Träskorna:en liten nordlig saga. Във: По стъпките на преводача 1. (серия помагала по превод). София, Скандинавия Консулт. 2009. ISBN 978-954-92541-1-2 2009
2 Веселина Георгиева, Павел Стоянов, Малка северна сага - ІІ & Träskorna:en liten nordlig saga. Във: По стъпките на преводача 2. (серия помагала по превод). София, Скандинавия Консулт. 2009. ISBN 978-954-92541-2-9 2009