Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Зорница Петрова

Author ID (SCOPUS):58247488300

Researcher ID (Web of Science):IQT-6051-2023

ORCID ID:0000-0002-5727-7591
Дисертация д-р
Зорница Петрова, В търсене на природност и автентичност – новите религиозни движения като културен феномен, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Ръководител:проф. дфн Владимир Градев 2022
Монография
Зорница Петрова, Отвъд предела на храма. Новите религиозни движения в диалог със земния свят, ISBN:978-954-07-5792-6, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2023
Статия в научно списание
Зорница Петрова, Изобретяването на религията – пастафарианството като „чудовищна“ хибридизация между религиозно и светско, Пирон, брой:24, 2023, ISSN (online):2367-7031 2023
Студия в научно списание
1 Irena Kristeva, Zornitsa Petrova, « Traduire le concept : réflexions autour de la traduction bulgare de l’essai Le sacré et le profane de Mircea Eliade », Revista Transilvania, issue:3, 2023, pages:17-27, ISSN (online):0255-0539, doi:10.51391/trva.2023.03.02, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.25 - 2023), SCOPUS Quartile: Q1 (Literature and Literary Theory), MSc 2023
2 Зорница Петрова, Религиозната духовност и нерелигиозната спиритуалност: радикална несъвместимост или потенциална синергия?, Семинар_BG, брой:24, 2022, ISSN (online):1313-9932, Ref 2022
3 Zornitsa Petrova, Challenging religious hegemony: ethno-pagan strategies for identity construction, Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião, vol:23, 2021, ISSN (online):1982-2650, doi:10.20396/csr.v23i00.15067, Ref 2021
Студия в поредица
Зорница Петрова, Съвременният паганизъм като инструмент за изграждане и утвърждаване на културна идентичност, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Философски факултет. Книга Докторанти, брой:4, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, стр.:97-114, ISSN (print):2534-935X 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Зорница Петрова, Минало в сегашно време. Мобилизиране на етнорелигиозен капитал в дискурсивни и ритуални практики 2023
2 Секционен доклад, Зорница Петрова, Спиритуалният хабитус на Homo Ridens 2023
3 Секционен доклад, Зорница Петрова, Църквата на Летящото Спагетено Чудовище – религия за нерелигиозни 2022
4 Секционен доклад, Зорница Петрова, Pagan representations in the contemporary Bulgarian public sphere – fields of influence, meaning, and functions 2019