Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Панайот Карагьозов
Дисертация доктор на науките
Панайот Димитров Карагьозов, Славянските свети мъченици. Светост и канонизация; хронология и типология; критика и апология на славянското мъченичество, СУ "Св. Климент Охридски" 2006
Дисертация д-р
Панайот Димитров Карагьозов, Сравнительно-исторические синтезы славянских литератур, 1986
Доклад на конференция
1 Панайот Карагьозов, Динамика на религиозното самосъзнание на Ян Кохановски, Християнското светоусещане в полската и в българската поезия, България/София/СУ "Св. Климент Охридски" 2017 2017
2 Панайот Карагьозов, Идеологизираният секс в романа "Обслужвал съм английския крал" на Бохумил Храбал , Международна научна конференция на тема „Езици, култури, комуникации“., България/Велико Търново 2017 2017
3 Панайот Карагьозов, От абсолютизъм през (псевдо)парламентаризъм до комунистически партоцентризъм в Русия и руската литература, XXVI Международна кръгла маса "Разрушени светове... Нови светове", България/Благоеврад 2017 2017
4 Панайот Карагьозов, Балканските бдения на вградения лектор – за Константин Оруш и неговите „Балкански бдения“. , Prvi hrvatsko-bugarski slavisti č ki susret Suvremeni bugarski jezik i knji ž evnost u poredbeno­slavistikom i interdisciplinarnom kontekstu. Jubilarni znanstveni skup -20 години българистика в Загребския университет, Хърватия 2015 2015
5 Панайот Карагьозов, Russian and Soviet State Anthems: the Impact of Political Events on their Creation and Changes, ХІІ международни славистични четения, България/София 2014 2014
6 Панайот Карагьозов, Чуждестранна българистика за лектори.Съвместно с Юлияна Стоянова, Трети международен конгрес по българистика, Българистиката в чужбина, Преподаване на български език, България/София 2013 2013
7 Panayot Karagyozov, Reneta Bozhankova, Yuliyana Stoyanova, Transnational Bulgarian Studies Research at Sofia University: Opportunities and Perspectives for Development, Joint Meeting of Bulgarian and North American Scholars, University of Oregon, Eugene, OR, USA, May 31-June 2 2012 2012
8 Panayot Karagyozov, James Peterson, William Peterson , Slavic and Balkan Nationalism: Language, Music and Politics, Southern Conference on Slavic Studies. 50th Anniversary Meeting, Savanna, GA, USA, March 29-31 2012 2012
9 Панайот Карагьозов, Славянските химни като "места на паметта", Време и история в славянските езици, литератури култури. Единадесети национални славистични четения 19-21 април 2012. , България/София, 19-21 април 2012 2012
10 Панайот Карагьозов, Мъчениците на тоталитаризма, Светци и свети места на Балканите, България/София 2012 2012
11 Панайот Карагьозов, Болната Босна, 120 години от рождението на Иво Андрич , ПУ „Паисий Хилендарски”, декември 2012 2012
12 Панайот Карагьозов, Славянский общественный и литературный партоцентризм., Славянские языки и культуры в современном мире, Русия/Москва, МГУ 2009 2009
13 Панайот Карагьозов, От абсолютизма до тоталитаризма. Трансформации славянского коллективизма., Развитие славистики в европейских империях, Италия/Верона 2007 2007
14 Панайот Карагьозов, Slavic Nationalism: An Overview, The Construction and Deconstruction of National Histories in Slavic Eurasia, SRC, Hokkaido University, Japan. , Япония 2002 2002
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Панайот Димитров Карагьозов, Еугениуш Ткачишин-Дицки - поезията на пограничията и синтеза., Литературен вестник, 14.11.2017, с.13 2017
2 Панайот Димитров Карагьозов, Еугениуш Ткачишин-Дицки. Това тяло можеше да бъде мое.Предговор., Емас 2017
3 Панайот Карагьозов, прев. и подб., Еугениуш Ткачишин-Дицки.Есен е вече, Господи. Стихотворения. Биогр.бел. , Свободно поетическо общество, бр.4 2017
4 Панайот Карагьозов, прев. и подб., Еугениуш Ткачишин-Дицки.Стихотворения , Литературен вестник, 14.11.2017, с.13 2017
5 Панайот Димитров Карагьозов, Като две капки вода, или като обилен дъжд? (Пенков, Мирослав. Щъркелите и планината. Роман. (София: Сиела); Зуркова, Краси. Самодива. (София: Егмонт), 2015. Рецензия. , Литературен вестник, бр. 5, с. 6-7. 2017
6 Панайот Димитров Карагьозов, Книга за глобалната свързаност – от Гутенберг през точките и тиретата до нулите и единиците (Стоянов, Стилиян. Литература и технологии (изд. „Фабер“, В. Търново), 2014 г. Рецензия. , Литературен вестник, бр. 3, с. 3. 2017
7 Панайот Димитров Карагьозов, Валерия Тодорова „Словашкият романтизъм – модерност и традиция“. Рецензия., Литературен вестник, бр.28, с.4 2016
8 Панайот Димитров Карагьозов, Добронамерено и компетентно за спорното (Камен Михайлов, „Български/ булгарски образи в рускоезична среда“, изд. Тангра ТанНакРа, С., 2014). Рецензия, Литературен вестник, бр.9, с.3 2015
9 Панайот Димитров Карагьозов, Почерк~plus. Стихотворения. , Почерк~plus. Стихотворения. София, AngoBoy, 86 с, ISBN 10: 954-737-579-2// 13: 978-954737-579-6. 2006
10 Панайот Димитров Карагьозов, Нежният инстинкт за самосъхранение или идеологическо-държавните превъплъщения на чехите. Демократически преглед, Пролет, С.,: 306-316, 1997
11 Панайот Димитров Карагьозов, Почерк , Славика, 52 с., ISBN 954-9581-2-0. 1997
12 Панайот Димитров Карагьозов, Година на Испания и на... Балканите (Движението на исляма в Европа)., Век 2/, № 8, С.,: 5 1993
13 Панайот Димитров Карагьозов, Груповият синдром при славяните. , Литературен вестник, № 5, С.,: 3 1993
14 Панайот Карагьозов, Форум на независимостта : XI междунар. конгр. по славистика, [състоял се от 30 авг. до 8 септ. т. г. в Братислава]- Век 21, 39,1993,с.2, 1993
15 Панайот Димитров Карагьозов, Босна и нейните околности, Литературен форум – специален брой по случай 100 годишнината на Иво Андрич.С.,: 6 1992
Книга
1 Панайот Карагьозов, Календари, мъченици и поети. , УИ ”Св. Кл. Охридски”", 196 с., ISBN 978-954-07-3148-3., София, Рецензирано 2010
2 Панайот Карагьозов, Славянските свети мъченици. Светост и канонизация; хронология и типология; критика и апология на славянското мъченичество. , УИ ”Св. Кл. Охридски”, 332 с., ISBN 10: 954-07-2248-9// 13: 978-954-07-2248-1., София, Рецензирано 2006
3 Панайот Карагьозов, Някогашните славяни днес, Славика, 232 с, ISBN954-9581-01-2., София 1997
4 Панайот Карагьозов, Полската поезия между двете световни войни. , УИ ”Св. Кл. Охридски”, 220 с., ISBN 954-07-1016-1., София 1996
5 Панайот Карагьозов, Самосознание словесности. Историографии славянских литератур , УИ ”Св. Кл. Охридски”, , 168 с., ISBN 954-07-0801-Х, София 1996
Научен проект
Панайот Карагьозов, Университетски център за трансгранични българистични изследвания, Ръководител, ФНИ на МОМН, Номер на договора:№ Д002-80/12.12.2008 2008
Научно ръководство
1 Панайот Карагьозов, Травмите в славянските пограничия, СУ дисертация д-р:Кристиян Янев;докторант 2017-2020 2020
2 Панайот Карагьозов, Авторефлексията в творчеството на Витолд Гомбрович и Владимир Набоков, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Катерина Бойчева Кокинова 2016
3 Панайот Карагьозов, Генезис, развитие и литературни отражения на идеите/митовете „Москва. – Трети Рим“ и "Полша- предна крепост на християнството"( POLSKA ANTEMURALE CHRISTIANITATIS) през периода 1444 – 1683 г., ПУ „Паисий Хилиндарски“ дисертация д-р:Мина Георгиева Стойнова 2016
4 Панайот Карагьозов, Пътят като граница на самосъзнанието на прага на човешкия избор в книгата на Веслав Мишливски "Камък върху камък", СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Анжелика Йорданова 2016
5 Панайот Карагьозов, Драмата "Танго" на Славомир Мрожек в контекста на полския театър на абсурда., СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Десислава Димитрова 2015
6 Панайот Карагьозов, Човекът на границата на своите познавателни способности в творчеството на Станислав Лем., СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Поли Андреева 2015
7 Панайот Карагьозов, Жанрът фентъзи и сборникът "Последното желание" на Анджей Сапковски, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мария Василева 2014
8 Панайот Карагьозов, Змията ,халата и змеят в българския и сръбския фолклор и в частност вълшебната приказка, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Маргарита Иванова 2013
9 Панайот Карагьозов, Изгнанието като екзистенциален избор или съдба в романите на Егон Хостовски, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Николай Любомиров 2013
10 Панайот Карагьозов, Културните медиатори Ванда Смоховска-Петрова и Божко Божков за бита и душевността на българите и поляците, дипломна работа:Румяна Галчина 2013
11 Панайот Карагьозов, Кралицата на полския репортаж-"Да успееш преди Бога" на Ханна Крал., СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Павлина Цанова 2012
12 Панайот Карагьозов, Полша между Изтока и Запада. Изследване на актуалната представа на българите за полската идентичност., дипломна работа:Аратчиева П. 2012
13 Панайот Карагьозов, Етнически и национални параметри в романите "Кръстоносци" и "Quo vadis" на Хенрик Сенкевич , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ния Спасова 2011
14 Панайот Карагьозов, Изследване на актуалната представа на българите за полската идентичност, разгледана в аспекта на историята., дипломна работа:Попова А. 2010
Превод на книга
1 Панайот Карагьозов, прев. и съст., Еугениуш Ткачишин-Дицки. Това тяло можеше да бъде мое., Емас, София 2017
2 Панайот Карагьозов, прев. и съст., Фрашки и целувки. Стихове от Ян Кохановски, Мария Павликовска-Ясножевска и Ян Щаудингер, УИ ”Св. Кл. Охридски”, 48 с., ISBN 978-954-07-3147-6. , София 2010
3 Панайот Карагьозов, Ясножевска, М.П. Вкусът на любовта. Прев. П. Карагьозов. 1993
4 Панайот Карагьозов, прев. и съст., Мария Павликовска-Ясножевска. Целувки – любовна лирика от Мария Павликовска-Ясножевска, Славика, 72 с., София 1991
Статия в научно списание
1 Panayot Karagyozov, Ailing Bosnia and Ivo Andrić’ Monomaniacs. , Toronto Slavic Quarterly, брой:v. 59, 2017, стр.1-34, Ref 2017
2 Панайот Карагьозов, Поема за ръждата на забравата и паметта на словото. Рецензия за книгата "Ножчето на професора"(София, Лектура,2016)от Тадеуш Ружевич. Превод на български: Вера Деянова, Език и литература, брой:1-2, 2017, стр.275-277, Ref 2017
3 Панайот Карагьозов, Промени на идентичността в поезията на Адам Мицкевич, Език и литература, брой:1-2, 2017, стр.98-107, Ref 2017
4 Панайот Карагьозов, Реторика на паметта и историчното (Диана Атанасова. „Реторика на историчното. Деяние на св. Никола в южнославянски контекст“).Фондация „Литературен вестник“, С., 2015. Рецензия, Език и литература, брой:бр. 1, 2017, Ref 2017
5 Панайот Карагьозов, Реторика на паметта и посланията.Рецензия., Език и литература, брой:3-4, 2016, стр.210-212, Ref 2016
6 Панайот Карагьозов, Систематизиране на фрагментите (Ани Бурова. „Литературата и фрагментаризираният свят“, Парадигма, С., 2015). Рецензия., Чуждоезиково обучение, том:43, брой:1, 2016, стр.84-88, Ref 2016
7 Панайот Карагьозов, Увод в славянския партоцентризъм. Отражение на буржоазната партийност в сръбската и българската литература от края на ХIХ до началото на ХХ век. , Slavia, Praha, том:Ročník 85, брой:Sešit 1, 2016, стр.13-29, Ref 2016
8 Панайот Карагьозов, "Очите на словото" и всевиждащият изследователски поглед (За Маргрета Григорова, "Очите на словото"). Рецензия., Проглас, брой:кн. 2/2015, ISSN 0861-7902., 2015, стр.441-445 2015
9 Панайот Карагьозов, Рекапитулация и перспективи на славянската литературна компаративистика (Slavomír Wollman: Slovanské literatury ve střední Evropě. Masarykova univerzita, Brno 2013, 235 s., ISBN 978-80-210-6127-9). Рецензия., SLAVIA časopis pro slovanskou filologii , том:ročník 84, брой:sešit 2, 2015, стр.235-237, Ref 2015
10 Панайот Карагьозов, Полонистиката в България : по повод 60-ата годишнина на самостоятелното преподаване на полски език, литература и култура в Софийския университет. , Чуждоезиково обучение, том:40, брой:4, 2013, стр.457-462, Ref 2013
11 Panayot Karagyozov, “Saints”and Martyrs of Totalitarianism, ARC, The Journal of the Faculty of Religious Studiess, McGill University,Montreal, Canada , том:Vol. 40, 2012, Ref 2012
12 Panayot Karagyozov, Prometheism Degenerated. On Material from Ancient Greek and Polish Literature, The Polish Review, New York, том:Vol. XVII, брой:№ 1, 2012, стр.95-121, Ref 2012
13 Панайот Карагьозов, Професор Роланд Марти почетен доктор на Софийския университет. , Българска реч. Списание за езикознание и езикова култура, брой:1, 2012, стр.75-76 2012
14 Панайот Карагьозов, Моето партийно CV. Предговор към недописана книга. , Литературни Балкани, 2011, стр.162-188 2011
15 Панайот Карагьозов, Славянский литературный партоцентризм, Вiсник Марiупольського державного гуманитарного унiверситету. Серiя Фiлология, брой:3, 2010, стр.18-22 2010
16 Панайот Карагьозов, Славянските мъченици – жертви на борбата между клира и клера. , Вестник Тверского Государственого Университета, брой:19, 2009, Ref 2009
17 Panayot Karagyozov, The Intimate Jokes of Partocentrism in Milan Kundera’s The Joke and Anchee Min’s Wild Ginger, Acta Slavica Iaponicа, том:Volume 25, 2008, стр.163-186, Ref 2008
18 Панайот Карагьозов, От абсолютизма до тоталитаризма. Трансформации славянского коллективизма. , Вестник Тверского государственного университета, брой:15, 2008, стр.45-57 2008
19 Panayot Karagyozov, Nauczanie języka polskiego i studia polskie w Bułgarii, Kwartalnik PolonicumCentre of Polish Language and Culture for Foreigners, Warszawa, Poland, брой:5, 2007, стр.17-19 2007
20 Панайот Карагьозов, От абсолютизма до тоталитаризма. Трансформации славянского коллективизма. , Езиков свят, 2007, стр.121-129 2007
21 Панайот Карагьозов, Силата на љубовта и љубовта на силата. Во литературите што заемно се читаат: „Жените на Варшава”, "Германиjа – гнасна приказна” и „Сок од простата”., Спектар. Списание за литературна наука. Институт за македонска литература , брой:49, 2007, стр.141-161, Ref 2007
22 Панайот Карагьозов, Славянските първомъченици от периода на езичеството, Езиков свят, 2007, стр.74-78 2007
23 Панайот Карагьозов, Арбитър на елегантността на литературоведската славистика. Славомир Волман на 80 години, Slavia,, брой:74, 2005, стр.393-398, Ref 2005
24 Panayot Karagyozov, In the Beginning of the World (in Japanese), Slavic Research Center News, брой:No. 92, January 2003, 2003, стр.7-10 2003
25 Панайот Карагьозов, Славянските „светци” и мъченици на тоталитаризма, Kритика, брой:3, 2001, стр.78-103 2001
26 Панайот Карагьозов, Славянските светци и Възраждането. Култът към „езика” на мълчанието в Чехия. , Литературна мисъл, брой:1-2, 2001, стр.87-98, Ref 2001
27 Панайот Карагьозов, Големият диалог е голям, когато в него участват всички. , Homo Bohemicus, брой:2-3, 2000, стр.155-158 2000
28 Панайот Карагьозов, “Обзор Истории славянских литератур” А. Н. Пыпина в контексте сравнительного славянского литературоведения., Slavia Orientalis, том:XLVIII, брой:4, 1999, стр.581-598, Ref 1999
29 Панайот Карагьозов, За човека и учения проф. Боян Ничев на primavista, Литературата, брой:8, 1998, стр.151-154 1998
30 Панайот Карагьозов, Курс Адама Мицкевича по славянским литературам в College de France в контексте сравнительного славянского литературоведения, Revue des Etudes Slaves, том:LXX, брой:4, 1998, стр.751-770, Ref 1998
31 Panayot Karagyozov, Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých narečí P.J. Šafárika–prvá vědecká syntéza slovanskej slovesnosti, Slovenská literatúra, брой:44, 1997, стр.431-440, Ref 1997
32 Panayot Karagyozov, Славяне между Востоком и Западом. Религиозные и литературные аспекты двойственности., Slavia Orientalis, том:XLVI, брой:3, 1997, стр.363-371, Ref 1997
33 Панайот Карагьозов, Славянские литературы Яна Махала в контексте сравнительного славянского литературоведения, Slavia, брой:65, 1997, стр.465-475, Ref 1997
34 Панайот Карагьозов, Реквием за пражката „четворка”. , Homo Bohemicus, брой:19, 1995, стр.43-47 1995
35 Панайот Карагьозов, Хронология и типология на славянската литературна емиграция, Balkanistic Forum,Препечатана в: Българистични студии, 361-382, брой:1, 1994, стр.24-36 1994
36 Панайот Карагьозов, The Roots of the Slavonic Nationalism, Balkanistic Forum, брой:1, 1993, стр.59-62 1993
37 Панайот Карагьозов, Reformation und Perestrojka bei den Slawen, Balkanistic Forum:, брой:2-3, 1992, стр.139-143 1992
38 Панайот Карагьозов, А. Н. Пыпин как историограф славянских литератур, Болгарская русистика, 1988, стр.3-13 1988
39 Панайот Карагьозов, Между равносметката и надеждата. , Родна реч, брой:2, 1986, стр.52-55 1986
40 Панайот Карагьозов, Ян Кохановски, Родна реч, брой:6, 1984, стр.47-49 1984
Статия в поредица
1 Панайот Карагьозов, Украинските национални и държавни химни като места и “петна”на паметта в славянски контекст , Алманах "Българска украинистика", брой:7, редактор/и:Р. Камберова, Вл. Колев, П. Мартинова, издателство:СУ, 2017, стр.139-146 2017
2 Панайот Карагьозов, „Престъпление и наказание“ в „Джобните разкази“ и Апокрифите на Карел Чапек. , Homo Bohemicus, 2016, стр.1-10 2016
3 Panayot Karagyozov, Slavic ‘Saints’ and Martyrs of Totalitarianism. , Annual of Sofia University, брой:99, издателство:Faculty of Slavic Studies,ISSN 1314-9989, 2014, стр.280-303 2014
4 Панайот Карагьозов, Интимните шеги на партоцентризма в романите „Шегата” на М. Кундера и „Дивата Волност” на А. Мин. , Славянска филология/ Голямото вписване или какво сравнява сравнителното литературознание, брой:24, 2008, стр.146-172 2008
5 Панайот Карагьозов, Изборът. Славянският преход от езичество към християнство, Materials of the College of Slavic languages and Literatures for the Slavistic Convention in Krakow. , издателство:УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2005, стр.125-134 2005
6 Панайот Карагьозов, Преводната рецепция на полската литература след Втората световна война. , Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Славянски литератури, брой:4, издателство:АИ “Проф. Марин Дринов”, 2002, стр.125-135 2002
7 Панайот Карагьозов, Рецепция на творчеството на Юлиан Тувим в България, Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Славянски литератури, брой:4, издателство:АИ “Проф. Марин Дринов”, 2002, стр.262-267 2002
8 Панайот Карагьозов, Рецепцията на творчеството на Владислав Реймонт в България. , Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Славянски литератури, брой:4, издателство:АИ “Проф. Марин Дринов”, 2002, стр.223-235 2002
9 Панайот Карагьозов, Рецепцията на творчеството на Стефан Жеромски в България. , Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Славянски литератури, брой:4, 2002, стр.141-154 2002
10 Панайот Карагьозов, Рецепцията на творчеството на Ярослав Ивашкевич, Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Славянски литератури, брой:4, издателство:АИ “Проф. Марин Дринов”, 2002, стр.155-161 2002
11 Панайот Карагьозов, У начала мира, Slavic Research Center News c Annual Newsletter of the SRC, Hokkaido University, Sapporo, Japan, 2002, стр.12-15 2002
12 Panayot Karagyozov, Święty Wojciech w kontekście historii, chrześcijańskiego panteonu Czechów i geopolityki., Przegląd Powszechny, Warszawa, Poland..., брой:4, 1998, стр.64-71 1998
13 Panayot Karagyozov, Интеграция и дезинтеграция в литературните процеси на славяните, Práce z dějin slavistiky , брой:XVIII, издателство:Prague, Czech Republic, 1997, стр.35-41 1997
14 Панайот Карагьозов, Още една гледна точка за релативизма на Карел Чапек, Almanach Bohemia, 1996, стр.98-101 1996
15 Панайот Карагьозов, Ренесансът и България. , Bulgarian-Vatican Materials/Българистични студии, 1996, стр.92-110 1996
16 Панайот Карагьозов, Типологически сходства между Чешката реформация и перестройката // Typological Similarities between the Czech Reformation and the perestrojka. , Les etudes balkaniques tcheques, Prague:, 1995, стр.97-101 1995
17 Панайот Карагьозов, Пет богоборчески етюда или деградация на прометеизма (Върху материал от старогръцката и полската литература)., Annals of Plovdiv University, брой:32, 1994, стр.33-47 1994
18 Панайот Карагьозов, Сравнительно-исторические синтезы славянских литератур ХХ-го века. , Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, брой:т. 85, издателство:УИ ”Св. Кл. Охридски”, 1993, стр.225-258 1993
19 Панайот Карагьозов, Сравнительно-исторические синтезы славянских литератур до ХХ-го века. , Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, брой:84, 1992, стр.157-185 1992
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Панайот Карагьозов, Балканските бдения на вградения лектор – за Константин Оруш и неговите „Балкански бдения“. (под печат), 20 години българистика в Загребския университет, Загреб , 2017 2017
2 Панайот Карагьозов, Историята и легендите за св. Станислав Краковски като стимулиращи аналогии. , Култура, идентичности, съмнения. Сборник в чест на проф. дфн Николай Аретов. , редактор/и:Съст. А. Алексиева, Н. Данова, Н. Чернокожев, издателство:Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, ISBN 978-954-322-870-6, 2016, стр.433-437 2016
3 Панайот Карагьозов, Славянските светци в Calendarium generale от 1970 г., Сборник в чест на доц. Катя Михайлова., 2016 2016
4 Panayot Karagyozov, James Peterson, Russian and Soviet State Anthems: the Impact of Political Events on their Creation and Changes , Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури, т.2., редактор/и:М. Младенова, И. Христова и кол.,съст., издателство:УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2015, стр.36-50, Ref , в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
5 Панайот Карагьозов, Много са пътищата навред. Предговор., Полска поезия в превод на Първан Стефанов., редактор/и:Съставител Панайот Карагьозов, издателство:УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2014, стр.5-19 2014
6 Панайот Карагьозов, Юлиана Стоянова, Чуждестранна българистика за лектори , Трети международен конгрес по българистика, Българистиката в чужбина, Преподаване на български език, издателство:УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2014, стр.7-12 2014
7 Panayot Karagyozov, From “Powder Keg” of Europe to Framework of Security. Предговор, James W. Peterson, NATO, Southeast Europe, and the Black Sea Region: Building a Framework of Security. , издателство:Mellen Press, Lampeter, United Kingdom , 2012 2012
8 Панайот Карагьозов, St Maximilian Kolbe and concentration camp martyrs in the context of totalitarian martyrdom, In Stolis Repromissionis. Светци и святост в Централна и Източна Европа., редактор/и:Adelina ANGUSHEVA-TIHANOVA; Margaret DIMITROVA; Rossina KOSTOVA; Rossen R. MALCHEV (ed.)., издателство:Sofi ja: Impressario & Publishing House »Rod«, 2012, стр.256-268 2012
9 Панайот Карагьозов, Мoноманите на Андрич, Нобеловите награди за литература – мост между културите. , издателство:Ивис, Велико Търново, 2012 2012
10 Панайот Карагьозов, Полската Сафо. Мария Павликовска-Ясножевска, Литературознанието като възможност за избор. Сборник в чест на Рая Кунчева, Пловдив, издателство: Контекст, 2012, стр.190-197 2012
11 Панайот Карагьозов, Славянските химни като "места на паметта", Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Т. II. Литературознание. Фолклор, редактор/и:Ани Бурова, Цветанка Аврамова и кол., издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2012, стр.101-110 2012
12 Панайот Карагьозов, Ускорено (забавено) развитие на славяните. Трансформации на имперския абсолютизъм. , Югоизточноевропейският град и съвременността на миналото. Научни изследвания в чест на проф. Лилия Кирова, издателство:София: Фабер, 2012, стр.277-289 2012
13 Panayot Karagyozov, Wprowadzenie do polskiego partiocentryzmu. , Polonistyka bez granic. Tom 1: Wiedza o literaturze i kulturze,, 2011, стр.325-333, Ref 2011
14 Панайот Карагьозов, За сборника. Предговор, Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник от Х-те национални славистични четения / април 2010, издателство:Лектура, 2011, стр.3-4 2011
15 Панайот Карагьозов, Ренета Божанкова, Юлиана Стоянова, Софийският университет – център за трансгранични българистични изследвания , Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст, издателство:Сегед, Унгария: Ятепрес, 2011, стр.253-258, Ref 2011
16 Юлияна Стоянова, Панайот Карагьозов, Ренета Божанкова, Софийският университет – център за трансгранични българистични изследвания , Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст, издателство:Сегед: Ятепрес, 2011, стр.253-258 2011
17 Панайот Карагьозов, Трон, амвон и клада за богомилството и неговите фабулации. Предговор, Гражина Шват-Гълъбова. Haeresis Bulgarica в българското културно съзнание. , издателство:УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2010, стр.7-18 2010
18 Панайот Карагьозов, Ускорено (забавено) развитие на славяните. Трансформации на имперския абсолютизъм. , Империjални оквири књижевности и културе. , издателство:ФИЛУМ, Крагуjeвац, Србиjа, 2010, стр.131-141, Ref 2010
19 Панайот Карагьозов, „Освобождаван” и свободен. Предговор, Едвард Можейко. Социалистическият реализъм. , издателство:УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2009, стр.7-15 2009
20 Панайот Карагьозов, Уводни думи. Предговор, Преходи и граници. Сборник доклади от ХV годишна научна конференция на ФСФ на СУ ”Св. Кл. Охридски”(18-19май 2009). , 2009, стр.13-14 2009
21 Панайот Карагьозов, Българското следосвобожденско общество и литературно развитие в историографиите на Ян Махал и Франк Волман, Ролята на чешката интелигенция в обществения живот на следосвобожденска България,, 2008, стр.271-275 2008
22 Панайот Карагьозов, Од абсолютизма до тоталитаризма. Трансформации славянского коллективизма. , Los viluppo della slavistica negli imperii europei, издателство:Verona, Italy, 2008, стр.103-114 2008
23 Панайот Карагьозов, Първите славянски мъченици, съпротивили се на исляма, Въпреки различията, 2008, стр.60-74 2008
24 Панайот Карагьозов, Славянский литературный партоцентризм., ІV Международный Съезд Славистов, 2008 2008
25 Панайот Карагьозов, История и историография на славянския литературен 20 век. Тезиси с особен оглед на „партоцентричната” същност на века. , Под знака на европейските културни диалози. Сборник в памет на проф. Боян Ничев, редактор/и:Хр.Балабанова, издателство:УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2007, стр.105-118 2007
26 Панайот Карагьозов, Православные мученики XX века., Православная культура на Урале: Контексты истории и современность, Челябинск, Русия, 2006, стр.62-67, Ref 2006
27 Панайот Карагьозов, Славянските светци-„камикадзе” – свои или чужди? , Своj и туђ. Слика другог у балканским и средњоевропским књижевностима, издателство:Београд: Институт за књижевност и уметност, 2006, стр.85-96 2006
28 Панайот Карагьозов, Същност и езикови аспекти на светостта. , Сборник в чест на професор Василка Радева, издателство:УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2006, стр.72-79 2006
29 Панайот Карагьозов, Светостта – еманация на християнската памет. , Реторики на паметта. Сборник в чест на 60-та годишнина на проф. Иван Павлов,, издателство:УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2005, стр.13-27 2005
30 Panayot Karagyozov, Slavic Nationalism: An Overview, The Construction and Deconstruction of National Histories in Slavic Eurasia, издателство:Slavic Research Center, Sapporo, Japan, 2003, стр.185-204, Ref 2003
31 Панайот Карагьозов, Босна и нейните околности, Иво Андрич и неговата Босна, редактор/и:И. Христова, издателство:УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2003, стр.9-14 2003
32 Панайот Карагьозов, Историографии славянских литератур как своеобразная научная институция, Histoire de la slavistique. Le rôle des institutions, издателство:Institut d’Etudes slaves, Paris, France, 2003, стр.191-200, Ref 2003
33 Панайот Карагьозов, За професор Емил Георгиев и... като проф. Е. Георгиев, Bułgarzy na Uniwersytecie Jagellońskim w okresie międzywojennym, 2002, стр.121-131 2002
34 Панайот Карагьозов, Силата на любовта и любовта на силата във взаимночетящите се литератури: ” Жените на Варшава” от Г. Марков,” Германия – мръсна приказка” от В. Пасков и „Сок от простата” на Й. Павловски. , Фигури на автора. Сборник в чест на 60-та годишнина на проф. Боян Биолчев, 2002, стр.111-125 2002
35 Панайот Карагьозов, Трансформирането на славянския езически пантеон в християнски., Slavica comparativa. Sborník k životnímu jubileu prof.PhDr.Miroslava Kvapil, издателство:Euroslavica, Prague, Czech Republic, 2002, стр.142-148 2002
36 Panayot Karagyozov, Od indoeuropeizmu do eurochrześcijaństwa. Słowianie jako przedmiot głobalizacji. Prehistoria procesu, Kultura. Język. Komunikacja. Problemy głobalizacjii i kultur narodowych, издателство:Warszawa, Poland, 2001, стр.193-201 2001
37 Panayot Karagyozov, Slovanští světci a obrození. Kult „jazyka” mlčení v Čechách, Literární mystifikace, etnické mýty a jejich úloha při formování narodního vědomi, издателство:Uherské Hradiště, Czech Republic, 2001, стр.111-119 2001
38 Панайот Карагьозов, Aспекти на сръбската светост. , Koнтакти и паралели в южнославянския езиков и литературен контекст, издателство:Пловдив, 2000, стр.58-65 2000
39 Panayot Karagyozov, Słowianie między nacjonalizmem i internacjonalizmem, Wielkie mity narodowe Słowian, издателство:Poznan, 1999, стр.29-50 1999
40 Панайот Карагьозов, Интеграция и дезинтеграция в литературните процеси на славяните. , Práce z dějin slavistiky XVIII., издателство:Prague, Czech Republic, 1999, стр.35-41 1999
41 Панайот Карагьозов, Славянските светци в Calendarium Romanum Generale от 1970 г. , Slavica Pragensia ad tempora nostra, издателство:Prague, Czech Republic, 1998, стр.316-319 1998
42 Panayot Karagyozov, Rekviem za Pražskou “Čtyřku”., Hospody a pivo v české společnosti, издателство:Prague, Czech Republic, 1997, стр.244-248 1997
43 Панайот Карагьозов, Славяне между Востоком и Западом. Религиозные и литературные аспекты двойственности.reprinted, Las Actas de las II Jornadas Andaluzas de Eslavistica,Baeza, 1997, стр.178-185, Ref 1997
44 Панайот Карагьозов, Хърватските предтечи на митове и утопии за славянството, Предци и корени, митове и утопии на Балканите, 1997, стр.222-233 1997
45 Панайот Карагьозов, Интеграция и дезинтеграция в литературните процеси на славяните. , Литературната наука днес, 1996, стр.57-65 1996
46 Панайот Карагьозов, Религиите и славяните, Свети места на Балканите, издателство:Благоевград, 1996, стр.77-85 1996
47 Панайот Карагьозов, Първите чешки изследвания за живота и творчеството на П. Ю. Тодоров., Ненаситният ловец. В чест на 70-та годишнина на проф. Зд. Урбан, , 1995, стр.74-78 1995
48 Panayot Karagyozov, El sindrome de grupo en los pueblos eslavos: hacia el nacionalismo de algunos pueblos eslavos a finales del s. XX, Jornadas Andaluzas de Eslavica– La eslavistic aeuropea: problemas y perspectivas, издателство:Granada, Spain, 1992, стр.52-54 1992
49 Панайот Карагьозов, Чешката литература в българските литературни историографии. , Práce ústavu slavistiky– Československo-bulharské kulturní vztahy, tradice a perspektivy bádání, издателство:Brno, Czechoslovakia, 1990, стр.198-203 1990
50 Панайот Карагьозов, Словесность славян Франка Вольмана, Comparative Literary Studies, 1989, стр.72-77 1989
участие в редколегия
1 Панайот Карагьозов, Познанська україністика, Poznan, Poland, участие в редколегия 2017
2 Панайот Карагьозов, „Slavia Meridionalis”, участие в редколегия 2016
3 Панайот Карагьозов, Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, участие в редколегия 2015
4 Панайот Карагьозов, Вестник Тверского государственого университета, Тверь, Россия, участие в редколегия 2013
5 Панайот Карагьозов, Минало, настояще и перспективи на чуждестранната българистика : сборник с доклади от Международната кръгла маса, посветена на петдесетата годишнина на Летния семинар по българистика, Лозен 19-20 юли 2012 г. / състав. Панайот Карагьозов и Юлияна Стоянова, участие в редколегия 2013
6 Панайот Карагьозов, Славянска филология 25, Доклади за XV международен конгрес на славистите в Минск, Беларус, 2013 / Българска академия на науките, Български национален комитет на славистите ; Редакционен съвет : Тодор Бояджиев, Панайот Карагьозов, Васил Балевски / София : , участие в редколегия 2013
7 Панайот Карагьозов, Warsaw East European Review, Warsaw University, Poland , участие в редколегия 2012
8 Панайот Карагьозов и кол., Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Т. I. Езикознание. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2012, 488 стр., участие в редколегия 2012
9 Панайот Карагьозов и кол., Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Т. II. Литературознание. Фолклор. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2012, 528 стр., участие в редколегия 2012
10 Панайот Карагьозов, Голямото вписване или Какво сравнява сравнителното литературознание? / състав., [предг.] Румяна Л. Станчева ; [ред. кол. Рая Кунчева ... и др.], участие в редколегия 2009
11 Панайот Карагьозов, Преходи и граници : сборник доклади от XV годишна научна конференция на Факултета по славянски филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 18-19 май 2009 г. = Transitions and Borders / състав. Панайот Карагьозов, Юлияна Стоянова , участие в редколегия 2009
12 Панайот Карагьозов, Реторики на паметта : Юбил. сб. в чест на 60-год. на проф. Иван Павлов / Състав. Ани Бурова и др. ; Ред. кол. Боян Биолчев и др, участие в редколегия 2005
13 Панайот Карагьозов, „The Soviet and Post-Soviet Review” USA , участие в редколегия 2004
14 Панайот Карагьозов, Filozofija i društvo (Philosophy and Society), Center for Philosophy and Social Theory, Belgrade , участие в редколегия 2004
15 Панайот Карагьозов, Славянска библиотека / Унив. изд. Св. Климент Охридски, Бохемия клуб, участие в редколегия 1996
16 Панайот Карагьозов, Balkanistic Forum, Blagoevgrad, Bulgaria;, участие в редколегия 1993