Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Панайот Карагьозов
Дисертация доктор на науките
Панайот Димитров Карагьозов, Славянските свети мъченици. Светост и канонизация; хронология и типология; критика и апология на славянското мъченичество, СУ "Св. Климент Охридски" 2006
Дисертация д-р
Панайот Димитров Карагьозов, Сравнительно-исторические синтезы славянских литератур, Карлов университет, Прага, Ръководител:Славомир Волман 1986
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Панайот Димитров Карагьозов, Виртуалната кръчма. Мъжки приказки, Парадокс 2022
2 Панайот Димитров Карагьозов, "Трилема" и други истории. - Свободно поетическо общество http://freepoetrysociety.com/articles/trilema-drugi-istorii, 2020
3 Панайот Димитров Карагьозов, Коледно писмо. - Литературен вестник, бр.44, 2020, Фондация "Литературен вестник" 2020
4 Панайот Димитров Карагьозов, Майката на дъщеря ѝ и нейните сестри. Рецензия. , Литературен вестник, бр. 7, 2020, с. 4. 2020
5 Панайот Димитров Карагьозов, „Многоликият Камен“. - ДЗЯЛО: е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век, год. VII, бр. 14, 2019, ISSN 1314-9067(оnline)., 2019
6 Панайот Димитров Карагьозов, Папата на авангарда и неговите рожби (Половин век от смъртта на Тадеуш Пайпер) - Литературен вестник,бр.9, 2019,с.7;10, 2019
7 Панайот Карагьозов, Вавилон; Вишеград; Неапол; Неуморни; Мода; Старите приятели; Оставка. Стихотворения. - Литературен вестник, бр.40, с.14, 2018
8 Панайот Димитров Карагьозов, Интервю.- На Полша с любов : българските гласове на полската литература. Съст. Емил Басат.ISBN 978-954-326-349-3, Парадигма 2018
9 Панайот Димитров Карагьозов, Еугениуш Ткачишин-Дицки - поезията на пограничията и синтеза., Литературен вестник, 14.11.2017, с.13 2017
10 Панайот Димитров Карагьозов, Еугениуш Ткачишин-Дицки. Това тяло можеше да бъде мое. Предговор.ISBN 9789543573660, Емас 2017
11 Панайот Димитров Карагьозов, Като две капки вода, или като обилен дъжд? (Пенков, Мирослав. Щъркелите и планината. Роман. (София: Сиела); Зуркова, Краси. Самодива. (София: Егмонт), 2015. Рецензия. , Литературен вестник, бр. 5, с. 6-7. 2017
12 Панайот Димитров Карагьозов, Книга за глобалната свързаност – от Гутенберг през точките и тиретата до нулите и единиците (Стоянов, Стилиян. Литература и технологии (изд. „Фабер“, В. Търново), 2014 г. Рецензия. , Литературен вестник, бр. 3, с. 3. 2017
13 Панайот Димитров Карагьозов, Романтизмът- национални контексти:Валерия Тодорова „Словашкият романтизъм – модерност и традиция“. Рецензия.ISSN 1310-9561, Литературен вестник, бр.28, с.4 2016
14 Панайот Димитров Карагьозов, Добронамерено и компетентно за спорното (Камен Михайлов, „Български/ булгарски образи в рускоезична среда“, изд. Тангра ТанНакРа, С., 2014). Рецензия, Литературен вестник, бр.9, с.3 2015
15 Панайот Димитров Карагьозов, Почерк~plus. Стихотворения. , Почерк~plus. Стихотворения. София, AngoBoy, 86 с, ISBN 10: 954-737-579-2// 13: 978-954737-579-6. 2006
16 Панайот Димитров Карагьозов, Случки с Вили. - В памет на Величко Тодоров.Homo Bohemicus ISSN: 1312-9252.- 3 (2001), s. 7-50, 2001
17 Панайот Димитров Карагьозов, Мария Шнитер, Българистиката в чуждестранните университети : [Анкета]. - Литературен вестник : седмично издание ISSN: 1310-9561.- XI, 42 (12 - 18 dek. 2001), s. 4-5, 2001
18 Панайот Димитров Карагьозов, Нежният инстинкт за самосъхранение или идеологическо-държавните превъплъщения на чехите. Демократически преглед, Пролет, С.,: 306-316 ISSN: 1310-2311., 1997
19 Панайот Димитров Карагьозов, Почерк , Славика, 52 с., ISBN 954-9581-2-0. 1997
20 Панайот Димитров Карагьозов, Година на Испания и на... Балканите (Движението на исляма в Европа)., Век 21/, № 8, С.,: с. 5; ISSN 0861-1254 1993
21 Панайот Димитров Карагьозов, Груповият синдром при славяните, Литературен вестник, № 5, С.,: 3;ISSN: 1310-9561.- 1993
22 Панайот Карагьозов, Форум на независимостта : XI междунар. конгр. по славистика, [състоял се от 30 авг. до 8 септ. т. г. в Братислава]- Век 21, 39,1993,с.2, 1993
23 Панайот Димитров Карагьозов, Босна и нейните околности, Литературен форум – специален брой по случай 100 годишнината на Иво Андрич.С.,: 6 1992
24 Панайот Димитров Карагьозов, Реформация и преустройство при славяните /Век 21 : либерален седмичник за култура и политика, ISSN: 0861-1254.- III, 20 (20-26 maî 1992), s. , 1992
Книга
1 Панайот Карагьозов, Календари, мъченици и поети. , ISBN:978-954-07-3148-3., УИ ”Св. Кл. Охридски”", 196 с., ISBN 978-954-07-3148-3., София, Рецензирано 2010
2 Панайот Карагьозов, Някогашните славяни днес, Славика, 232 с, ISBN954-9581-01-2., София 1997
3 Панайот Карагьозов, Полската поезия между двете световни войни. , УИ ”Св. Кл. Охридски”, 220 с., ISBN 954-07-1016-1., София 1996
4 Панайот Карагьозов, Самосознание словесности. Историографии славянских литератур , УИ ”Св. Кл. Охридски”, , 168 с., ISBN 954-07-0801-Х, София 1996
Монография
Панайот Карагьозов, Славянските свети мъченици. Светост и канонизация; хронология и типология; критика и апология на славянското мъченичество. , УИ ”Св. Кл. Охридски”, 332 с., ISBN 10: 954-07-2248-9// 13: 978-954-07-2248-1., София, Рецензирано 2006
Научен проект
Панайот Карагьозов, Университетски център за трансгранични българистични изследвания, Ръководител, ФНИ на МОМН, Номер на договора:№ Д002-80/12.12.2008 2008
Научно ръководство
1 Панайот Карагьозов, Комунизмът и преходът през погледа на детето в славянските литератури, СУ "Св. Кл. Охридски" дисертация д-р:Симона Кръчмарова; докторант 2018-2021 2021
2 Панайот Карагьозов, Травмите в славянските пограничия, СУ дисертация д-р:Кристиян Янев;докторант 2017-2020 2020
3 Панайот Карагьозов, Типологизация на видовете пространства в поезията на Тадеуш Ружевич, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Ванеса Маджарова 2018
4 Панайот Карагьозов, Авторефлексията в творчеството на Витолд Гомбрович и Владимир Набоков, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Катерина Бойчева Кокинова 2016
5 Панайот Карагьозов, Генезис, развитие и литературни отражения на идеите/митовете „Москва. – Трети Рим“ и "Полша- предна крепост на християнството"( POLSKA ANTEMURALE CHRISTIANITATIS) през периода 1444 – 1683 г., ПУ „Паисий Хилиндарски“ дисертация д-р:Мина Георгиева Стойнова 2016
6 Панайот Карагьозов, Пътят като граница на самосъзнанието на прага на човешкия избор в книгата на Веслав Мишливски "Камък върху камък", СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Анжелика Йорданова 2016
7 Панайот Карагьозов, Драмата "Танго" на Славомир Мрожек в контекста на полския театър на абсурда., СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Десислава Димитрова 2015
8 Панайот Карагьозов, Човекът на границата на своите познавателни способности в творчеството на Станислав Лем., СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Поли Андреева 2015
9 Панайот Карагьозов, Жанрът фентъзи и сборникът "Последното желание" на Анджей Сапковски, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мария Василева 2014
10 Панайот Карагьозов, Змията ,халата и змеят в българския и сръбския фолклор и в частност вълшебната приказка, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Маргарита Иванова 2013
11 Панайот Карагьозов, Изгнанието като екзистенциален избор или съдба в романите на Егон Хостовски, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Николай Любомиров 2013
12 Панайот Карагьозов, Културните медиатори Ванда Смоховска-Петрова и Божко Божков за бита и душевността на българите и поляците, дипломна работа:Румяна Галчина 2013
13 Панайот Карагьозов, Кралицата на полския репортаж-"Да успееш преди Бога" на Ханна Крал., СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Павлина Цанова 2012
14 Панайот Карагьозов, Полша между Изтока и Запада. Изследване на актуалната представа на българите за полската идентичност., дипломна работа:Аратчиева П. 2012
15 Панайот Карагьозов, Етнически и национални параметри в романите "Кръстоносци" и "Quo vadis" на Хенрик Сенкевич , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ния Спасова 2011
16 Панайот Карагьозов, Изследване на актуалната представа на българите за полската идентичност, разгледана в аспекта на историята., дипломна работа:Попова А. 2010
Превод на книга
1 Панайот Карагьозов, прев. и съст., Еугениуш Ткачишин-Дицки. Това тяло можеше да бъде мое., Емас, София 2017
2 Панайот Карагьозов, прев. и съст., Фрашки и целувки. Стихове от Ян Кохановски, Мария Павликовска-Ясножевска и Ян Щаудингер, УИ ”Св. Кл. Охридски”, 48 с., ISBN 978-954-07-3147-6. , София 2010
3 Панайот Карагьозов, Ясножевска, М.П. Вкусът на любовта. Прев. П. Карагьозов. 1993
4 Панайот Карагьозов, прев. и съст., Мария Павликовска-Ясножевска. Целувки – любовна лирика от Мария Павликовска-Ясножевска, Славика, 72 с., София 1991
Превод на статия
1 Панайот Карагьозов, Тадеуш Пайпер. Утро; Улица; Град; С очи над града;Парк; В талаша на деня;Гола;Аз,ти.(Поезия)- Литературен вестник, бр.9, 2019, с.10, ISSN (print):, Литературен вестник, София 2019
2 Панайот Карагьозов, Мария Павликовска Ясножевска. Лъвове в клетка; Любов; Нике; Лелите; Из Рози за Сафо. Стихотворения.- Литературен вестник, бр.34, с.14, ISSN (print): 2018
3 Панайот Карагьозов, Мария Павликовска-Ясножевска. Ние, конете; Сваленото гнездо, Молец.Стихотворения. - Литературен вестник, бр.34, с.41, ISSN (print): 2018
4 Панайот Карагьозов, Еугениуш Ткачишин-Дицки.Есен е вече, Господи. Стихотворения. Биогр.бел. - Свободно поетическо общество, бр.4 2017
5 Панайот Карагьозов, Еугениуш Ткачишин-Дицки.Стихотворения. - Литературен вестник, 14.11.2017, с.13 , ISSN (print): 2017
6 Панайот Карагьозов, Ян Щаудингер. Епиграми. -Литературен вестник : седмично издание ISSN: 1310-9561.- XVIII, 32 (10 - 16 okt. 2007), s. 11, ISSN (print):, София 2007
7 Панайот Карагьозов, Бруно Яшински. Обувка в ревера. - Повръщащи статуи. - Трупове с хайвер. - Край реката : [Стихотворения]-, ISSN (print):, Литературен вестник : седмично издание .- IV, 33 (26 sept. - 2 okt. 1994), s. 10, София 1994
Статия в научно списание
1 Панайот Карагьозов, За Историята и паметта (Сто и десет години от рождението на академик Емил Георгиев, 1910 ÷ 1982), СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, брой:3, 2020, ISSN (print):0007-3989, ISSN (online):2683-0302 2020
2 Панайот Карагьозов, Между „Съпругата“ и отказа да се връчи Нобелова награда/“The Wife” and the Refusal to Bestow the Nobel Prize.Рецензия , Литературата, брой:21, 2019, стр.:234-236 2019
3 Панайот Карагьозов, В памет на проф. Kамен Михайлов , Чуждоезиково обучение, том:45, брой:5, 2018, стр.:547-557, ISSN (print):0205–1834, ISSN (online): 1314–8508, Ref 2018
4 Панайот Карагьозов, Поема за ръждата на забравата и паметта на словото. Рецензия за книгата "Ножчето на професора"(София, Лектура,2016)от Тадеуш Ружевич. Превод на български: Вера Деянова, Език и литература, брой:1-2, 2017, стр.:275-277, ISSN (print):0324-1270, ISSN (online):2535-1036, Ref 2017
5 Панайот Карагьозов, Промени на идентичността в поезията на Адам Мицкевич, Език и литература, брой:1-2, 2017, стр.:98-107, ISSN (print):0324-1270, ISSN (online):2535-1036, Ref 2017
6 Панайот Карагьозов, Реторика на паметта и историчното (Диана Атанасова. „Реторика на историчното. Деяние на св. Никола в южнославянски контекст“).Фондация „Литературен вестник“, С., 2015. Рецензия, Език и литература, брой:бр. 1, 2017, ISSN (print):0324-1270, ISSN (online):2535-1036, Ref 2017
7 Панайот Карагьозов, Реторика на паметта и посланията: Диана Атанасова.Реторика на историчното : Деяние на св. Никола в южнославянски контекст. Рецензия., Език и литература, брой:3-4, 2016, стр.:210-212, ISSN (print):0324-1270, ISSN (online):2535-1036, Ref 2016
8 Панайот Карагьозов, Систематизиране на фрагментите (Ани Бурова. „Литературата и фрагментаризираният свят“, Парадигма, С., 2015). Рецензия., Чуждоезиково обучение, том:43, брой:1, 2016, стр.:84-88, ISSN (print):0205–1834 , ISSN (online): 1314–8508, Ref 2016
9 Панайот Карагьозов, Увод в славянския партоцентризъм. Отражение на буржоазната партийност в сръбската и българската литература от края на ХIХ до началото на ХХ век. , Slavia, časopis pro slovanskou filologii, том:Ročník 85, брой:Sešit 1, 2016, стр.:13-29, ISSN (print):0037-6736, Ref 2016
10 Панайот Карагьозов, "Очите на словото" и всевиждащият изследователски поглед (За Маргрета Григорова, "Очите на словото"). Рецензия., Проглас, брой:кн. 2/2015, ISSN 0861-7902., 2015, стр.:441-445, ISSN (print):0861-7902, ISSN (online):2367-8585, Ref 2015
11 Панайот Карагьозов, Рекапитулация и перспективи на славянската литературна компаративистика (Slavomír Wollman: Slovanské literatury ve střední Evropě. Masarykova univerzita, Brno 2013, 235 s., ISBN 978-80-210-6127-9). Рецензия., SLAVIA časopis pro slovanskou filologii , том:ročník 84, брой:sešit 2, 2015, стр.:235-237, Ref 2015
12 Panayot Karagyozov, Slavic ‘Saints’ and Martyrs of Totalitarianism., Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии = Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de Philologies Slaves, брой:99, 2014, стр.:280-303, ISSN (print):1310-506X 2014
13 Панайот Карагьозов, Полонистиката в България : по повод 60-ата годишнина на самостоятелното преподаване на полски език, литература и култура в Софийския университет. , Чуждоезиково обучение, том:40, брой:4, 2013, стр.:457-462, ISSN (print):0205–1834, ISSN (online):1314–8508, Ref 2013
14 Panayot Karagyozov, “Saints”and Martyrs of Totalitarianism, ARC, The Journal of the Faculty of Religious Studiess, McGill University,Montreal, Canada , том:Vol. 40, 2012, ISSN (print):0156-1650, Ref 2012
15 Панайот Карагьозов, Професор Роланд Марти почетен доктор на Софийския университет. , Българска реч. Списание за езикознание и езикова култура, брой:1, 2012, стр.:75-76, ISSN (print): 1310-733X 2012
16 Панайот Карагьозов, Моето партийно CV. Предговор към недописана книга. , Литературни Балкани, брой:21, 2011, стр.:162-188, ISSN (print):1312-014X 2011
17 Панайот Карагьозов, Славянский литературный партоцентризм, Вiсник Марiупольського державного гуманитарного унiверситету. Серiя Фiлология, брой:3, 2010, стр.:18-22, ISSN (print):2226 - 3055, ISSN (online):2415-3168, Ref 2010
18 Панайот Карагьозов, Славянските мъченици – жертви на борбата между клира и клера. , Вестник Тверского Государственого Университета. Серия:Филология , брой:19, 2009, ISSN (print):1994-3725, Ref, Web of Science 2009
19 Панайот Карагьозов, От абсолютизма до тоталитаризма. Трансформации славянского коллективизма. , Вестник Тверского государственного университета, брой:15, 2008, стр.:45-57, ISSN (print):1994-3725, Ref 2008
20 Panayot Karagyozov, Nauczanie języka polskiego i studia polskie w Bułgarii, Kwartalnik Polonicum - Centre of Polish Language and Culture for Foreigners, Warszawa, Poland, брой:5, 2007, стр.:17-19, ISSN (print):1895-8427 2007
21 Панайот Карагьозов, От абсолютизма до тоталитаризма. Трансформации славянского коллективизма. , Езиков свят= Orbis Linguarum, брой:4, 2007, стр.:121-129, ISSN (print):C614-4934 ; 1312-0484. 2007
22 Панайот Карагьозов, Силата на љубовта и љубовта на силата. Во литературите што заемно се читаат: „Жените на Варшава”, "Германиjа – гнасна приказна” и „Сок од простата”., Спектар. Списание за литературна наука. Институт за македонска литература , брой:49, 2007, стр.:141-161, Ref 2007
23 Панайот Карагьозов, Славянските първомъченици от периода на езичеството, Езиков свят= Orbis Linguarum, 2007, стр.:74-78, ISSN (print):1312 – 0484 2007
24 Панайот Карагьозов, Арбитър на елегантността на литературоведската славистика. Славомир Волман на 80 години, Slavia, časopis pro slovanskou filologii, брой:74, 2005, стр.:393-398, ISSN (print):0037-6736, Ref 2005
25 Panayot Karagyozov, In the Beginning of the World (in Japanese), Slavic Research Center News, Sapporo, брой:No. 92, January 2003, 2003, стр.:7-10 2003
26 Панайот Карагьозов, Славянските „светци” и мъченици на тоталитаризма, K : тримесечно списание за литературна история, теория, критика и културология, брой:3, 2001, стр.:78-103, ISSN (print):0861-394X 2001
27 Панайот Карагьозов, Славянските светци и Възраждането. Култът към „езика” на мълчанието в Чехия. , Литературна мисъл, брой:1-2, 2001, стр.:87-98, ISSN (print):0324-0495., ISSN (online): 1314-9237, Ref 2001
28 Панайот Карагьозов, Големият диалог е голям, когато в него участват всички. , Homo Bohemicus, брой:2-3, 2000, стр.:155-158, ISSN (print):1312-9252 2000
29 Панайот Карагьозов, “Обзор Истории славянских литератур” А. Н. Пыпина в контексте сравнительного славянского литературоведения., Slavia Orientalis, том:XLVIII, брой:4, 1999, стр.:581-598, Ref 1999
30 Панайот Карагьозов, В цикъла на епохите и собствения живот : За учения и човека Боян Ничев на prima vista : Проф. д.ф.н. Боян Ничев (1930-1997), Литературата, брой:8, 1998, стр.:151-154, ISSN (print):1310-2877. 1998
31 Панайот Карагьозов, Курс Адама Мицкевича по славянским литературам в College de France в контексте сравнительного славянского литературоведения, Revue des Etudes Slaves, том:LXX, брой:4, 1998, стр.:751-770, Ref 1998
32 Panayot Karagyozov, Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých narečí P.J. Šafárika–prvá vědecká syntéza slovanskej slovesnosti, Slovenská literatúra, брой:44, 1997, стр.:431-440, ISSN (print):0037 – 6973, Ref 1997
33 Panayot Karagyozov, Славяне между Востоком и Западом. Религиозные и литературные аспекты двойственности., Slavia Orientalis, том:XLVI, брой:3, 1997, стр.:363-371, Ref 1997
34 Панайот Карагьозов, Славянские литературы Яна Махала в контексте сравнительного славянского литературоведения, Slavia, брой:65, 1997, стр.:465-475, Ref 1997
35 Панайот Карагьозов, Реквием за пражката „четворка”. , Homo Bohemicus, брой:19, 1995, стр.:43-47, ISSN (print):1312-9252 1995
36 Панайот Карагьозов, Хронология и типология на славянската литературна емиграция, Balkanistic Forum,Препечатана в: Българистични студии, 361-382, брой:1, 1994, стр.:24-36, ISSN (print):1310-3970. 1994
37 Панайот Карагьозов, The Roots of the Slavonic Nationalism, Balkanistic Forum, брой:1, 1993, стр.:59-62, ISSN (print):1310-3970 1993
38 Панайот Карагьозов, Reformation und Perestrojka bei den Slawen, Balkanistic Forum: Балканистичен форум , брой:2-3, 1992, стр.:139-143, ISSN (print):1310-3970 1992
39 Панайот Карагьозов, А. Н. Пыпин как историограф славянских литератур, Болгарская русистика, 1988, стр.:3-13, ISSN (print):0323-9160 1988
40 Панайот Карагьозов, Между равносметката и надеждата. , Родна реч, брой:2, 1986, стр.:52-55, ISSN (print):0204-5117 1986
41 Панайот Карагьозов, Ян Кохановски, Родна реч, брой:6, 1984, стр.:47-49, ISSN (print):0204-5117 1984
Статия в поредица
1 Панайот Карагьозов, Украинските национални и държавни химни като места и “петна”на паметта в славянски контекст , Алманах "Българска украинистика", брой:7, редактор/и:Р. Камберова, Вл. Колев, П. Мартинова, издателство:СУ, 2017, стр.:139-146, ISSN (online):1314­572X 2017
2 Панайот Карагьозов, „Престъпление и наказание“ в „Джобните разкази“ и Апокрифите на Карел Чапек. , Homo Bohemicus, 2016, стр.:1-10, ISSN (print):1312-9252 2016
3 Панайот Карагьозов, Изборът. Славянският преход от езичество към християнство, Materials of the College of Slavic languages and Literatures for the Slavistic Convention in Krakow. , издателство:УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2005, стр.:125-134 2005
4 Панайот Карагьозов, Преводната рецепция на полската литература след Втората световна война. , Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Славянски литератури, брой:4, издателство:АИ “Проф. Марин Дринов”, 2002, стр.:125-135, ISBN:9789544307141 2002
5 Панайот Карагьозов, Рецепция на творчеството на Юлиан Тувим в България, Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Славянски литератури, брой:4, издателство:АИ “Проф. Марин Дринов”, 2002, стр.:262-267, ISBN:9789544307141 2002
6 Панайот Карагьозов, Рецепцията на творчеството на Владислав Реймонт в България. , Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Славянски литератури, брой:4, издателство:АИ “Проф. Марин Дринов”, 2002, стр.:223-235, ISBN:9789544307141 2002
7 Панайот Карагьозов, Рецепцията на творчеството на Стефан Жеромски в България. , Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Славянски литератури, брой:4, 2002, стр.:141-154, ISBN:9789544307141 2002
8 Панайот Карагьозов, Рецепцията на творчеството на Ярослав Ивашкевич, Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Славянски литератури, брой:4, издателство:АИ “Проф. Марин Дринов”, 2002, стр.:155-161, ISBN:9789544307141 2002
9 Панайот Карагьозов, У начала мира, Slavic Research Center News, Annual Newsletter of the SRC, Hokkaido University, Sapporo, Japan, издателство:Hokkaido University, 2002, стр.:12-15 2002
10 Panayot Karagyozov, Święty Wojciech w kontekście historii, chrześcijańskiego panteonu Czechów i geopolityki., Przegląd Powszechny, Warszawa, Poland..., брой:4, 1998, стр.:64-71 1998
11 Panayot Karagyozov, Интеграция и дезинтеграция в литературните процеси на славяните, Práce z dějin slavistiky , том:Práce z dějin slavistiky a česko-jinoslovanských vztahů, брой:XVIII, издателство:Univerzita Karlova, Prague, Czech Republic, 1997, стр.:35-41, ISBN:80-85494-36-1 1997
12 Панайот Карагьозов, Още една гледна точка за релативизма на Карел Чапек, Almanach Bohemia, 1996, стр.:98-101 1996
13 Панайот Карагьозов, Ренесансът и България. , Bulgarian-Vatican Materials/Българистични студии, 1996, стр.:92-110 1996
14 Панайот Карагьозов, Типологически сходства между Чешката реформация и перестройката // Typological Similarities between the Czech Reformation and the perestrojka. , Les etudes balkaniques tcheques, Prague:, 1995, стр.:97-101, ISSN (print):0425-4783 1995
15 Панайот Карагьозов, Пет богоборчески етюда или деградация на прометеизма (Върху материал от старогръцката и полската литература)., Annals of Plovdiv University/Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология, брой:32, 1994, стр.:33-47, ISSN (print):0861-0029 1994
16 Панайот Карагьозов, Сравнительно-исторические синтезы славянских литератур ХХ-го века. , Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”. Факултет по славянски филологии, брой:т. 85, издателство:УИ ”Св. Кл. Охридски”, 1993, стр.:225-258, ISSN (print):1310-506X 1993
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Panayot Karagyozov, Balkanska bdijenja "uzidanog" lektora – o Konstantinu Orušu i njegovim „Balkanskim bdijenima“. , Prvi hrvatsko-bugarski slavistički susret. Първа българско-хърватска славистична среща. Zbornik radova sa znanstvenog skupa ,,Suvremeni bugarski jezik i književnost u poredbeno-slavističkom i interdisciplinarnom kontekstu, редактор/и:Ana Vasung i Zvonko Kovač, издателство:FF press, 2018, стр.:37-42, ISBN: 978-953-175-655-6 2018
2 Панайот Карагьозов, Апология и деградация на интимността в романа и филма „Обслужвал съм английския крал”, Свят и смисъл. Сборник в чест на проф. Валери Стефанов, редактор/и:Бойко Пенчев, Николай Папучиев, Ноеми Стоичкова, ...съст., издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2018, ISBN:978-954-07-4437-7 2018
3 Панайот Карагьозов, Начално формиране на славянския християнски пантеон.Заличаване и приспособяване на езическите божества към християнството., Академик Петър Динеков и хуманитарната наука - идеи, позиции, концепции, редактор/и:Р. Дамянова, Е. Томова, В. Баева, К. Станева, Сл.Бърлиева, А. Милтенова, издателство:ИК "Мултипринт", 2018, стр.:462-470 2018
4 Панайот Карагьозов, Хърватските предтечи на визии и утопии за славянството, Prvi hrvatsko-bugarski susret . Първа българско-хърватска среща. Zbornik radova sa znanstvenog skupa,Suvremeni bugarski jezik i književnost u poredbeno-slavističkom i interdisciplinarnom kontekstu, редактор/и:Ana Vasung i Zvonko Kovač, издателство:Zagreb, FF press, 2018, стр.:151-164, ISBN: 978-953-175-655-6 2018
5 Панайот Карагьозов, Историята и легендите за св. Станислав Краковски като стимулиращи аналогии. , Култура, идентичности, съмнения. Сборник в чест на проф. дфн Николай Аретов. , редактор/и:Съст. А. Алексиева, Н. Данова, Н. Чернокожев, издателство:Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, ISBN 978-954-322-870-6, 2016, стр.:433-437, ISBN:9789543228706 2016
6 Панайот Карагьозов, Славянските светци в Calendarium generale от 1970 г., Сборник в чест на доц. Катя Михайлова. под печат, 2016 2016
7 Panayot Karagyozov, James Peterson, Russian and Soviet State Anthems: the Impact of Political Events on their Creation and Changes , Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури, т.2., редактор/и:М. Младенова, И. Христова и кол.,съст., издателство:УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2015, стр.:36-50, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
8 Панайот Карагьозов, Много са пътищата навред. Предговор., Полска поезия в превод на Първан Стефанов., редактор/и:Съставител Панайот Карагьозов, издателство:УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2014, стр.:5-19, ISBN:978-954-07-3811-6 2014
9 Панайот Карагьозов, Юлиана Стоянова, Чуждестранна българистика за лектори , Трети международен конгрес по българистика, Българистиката в чужбина, Преподаване на български език, издателство:УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2014, стр.:7-12, ISBN: 978-954-07-3834-5 2014
10 Панайот Карагьозов, Летният семинар по български език и култура за чуждестранни българисти през ХХІ век, Минало, настояще и перспективи на чуждестранната българистика : сборник с доклади от Международната кръгла маса, посветена на петдесетата годишнина на Летния семинар по българистика, Лозен 19-20 юли 2012 г. , издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:177-183, ISBN:978-954-07-3641-9 2013
11 Panayot Karagyozov, From “Powder Keg” of Europe to Framework of Security. Предговор, James W. Peterson, NATO, Southeast Europe, and the Black Sea Region: Building a Framework of Security. , издателство:Mellen Press, Lampeter, United Kingdom , 2012, ISBN:978-0773445178; 077344517X 2012
12 Панайот Карагьозов, St Maximilian Kolbe and concentration camp martyrs in the context of totalitarian martyrdom, In Stolis Repromissionis. Светци и святост в Централна и Източна Европа., редактор/и:Adelina ANGUSHEVA-TIHANOVA; Margaret DIMITROVA; Rossina KOSTOVA; Rossen R. MALCHEV (ed.)., издателство:Sofi ja: Impressario & Publishing House »Rod«, 2012, стр.:256-268, ISBN:9789544760557 2012
13 Панайот Карагьозов, Мoноманите на Андрич, Нобеловите награди за литература – мост между културите./The Nobel prize for literature - a bridge between cultures , редактор/и:М. Григорова, издателство:Ивис, Велико Търново, 2012, ISBN:978-954-2968-48-1 2012
14 Панайот Карагьозов, Полската Сафо. Мария Павликовска-Ясножевска, Литературознанието като възможност за избор. Сборник в чест на Рая Кунчева, Пловдив, редактор/и:М. Янакиева, , издателство: Пловдив: Контекст, 2012, стр.:190-197, ISBN:978-954-8238-40-3 2012
15 Панайот Карагьозов, Славянските химни като "места на паметта", Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Т. II. Литературознание. Фолклор, редактор/и:Ани Бурова, Цветанка Аврамова и кол., издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2012, стр.:101-110, ISBN:978-954-07-3458-3 2012
16 Панайот Карагьозов, Ускорено (забавено) развитие на славяните. Трансформации на имперския абсолютизъм. , Югоизточноевропейският град и съвременността на миналото. Научни изследвания в чест на проф. Лилия Кирова, редактор/и:Йорданка Бибина, Пенка Данова, съст. Антоанета Балчева, издателство:Фабер, 2012, стр.:277-289, ISBN:978-954-400-650-1 2012
17 Panayot Karagyozov, Wprowadzenie do polskiego partiocentryzmu. , Polonistyka bez granic. Tom 1: Wiedza o literaturze i kulturze,, редактор/и: Ryszard Nycz, Władysław Miodunka, Tomasz Kunz, издателство:Universitas, 2011, стр.:325-333, ISBN:97883-242-1327-6, Ref 2011
18 Панайот Карагьозов, За сборника. Предговор, Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник от Х-те национални славистични четения / април 2010, редактор/и:Н. Иванова, Е. Дараданова, Д. Денчева и др., издателство:Лектура, 2011, стр.:3-4, ISBN:978-954-92732-1-2 2011
19 Юлияна Стоянова, Панайот Карагьозов, Ренета Божанкова, Софийският университет – център за трансгранични българистични изследвания , Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст, редактор/и:Mihály Kocsis, издателство:Сегед: Ятепрес, 2011, стр.:253-258, ISBN:9633061008, 9789633061008 2011
20 Панайот Карагьозов, Трон, амвон и клада за богомилството и неговите фабулации. Предговор, Гражина Шват-Гълъбова. Haeresis Bulgarica в българското културно съзнание. , издателство:УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2010, стр.:7-18, ISBN:9789540730103 2010
21 Панайот Карагьозов, Ускорено (забавено) развитие на славяните. Трансформации на имперския абсолютизъм. , Империjални оквири књижевности и културе. , редактор/и:Драган Бошкович, издателство:ФИЛУМ, Крагуjeвац, Србиjа, 2010, стр.:131-141, ISBN:9788685991264 8685991269, Ref 2010
22 Панайот Карагьозов, „Освобождаван” и свободен. Предговор, Едвард Можейко. Социалистическият реализъм. , издателство:УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2009, стр.:7-15, ISBN:9789540728520 2009
23 Панайот Карагьозов, Уводни думи. Предговор, Преходи и граници. Сборник доклади от ХV годишна научна конференция на ФСФ на СУ ”Св. Кл. Охридски”(18-19май 2009). , 2009, стр.:13-14 2009
24 Панайот Карагьозов, Българското следосвобожденско общество и литературно развитие в историографиите на Ян Махал и Франк Волман, Ролята на чешката интелигенция в обществения живот на следосвобожденска България,, редактор/и:Марцел Черни, издателство:Посолство на Република България в Чешката република, 2008, стр.:271-275, ISBN:8025434567, 9788025434567 2008
25 Панайот Карагьозов, Од абсолютизма до тоталитаризма. Трансформации славянского коллективизма. , Lo sviluppo della slavistica negli imperii europei: atti del convegno internazionale della Commissione per la Storia della slavistica dell'MKS, редактор/и:Stefano Aloe, издателство:Massimo Valdina the Coffee House art & adv. Verona, Italy, 2008, стр.:103-114, ISBN:8888176098, 9788888176093 2008
26 Панайот Карагьозов, Първите славянски мъченици, съпротивили се на исляма, Въпреки различията. Интеркултурни диалози на Балканите, редактор/и:Н. Аретов, издателство:АИ "Проф.Марин Дринов", 2008, стр.:60-74, ISBN:978-954-322-251-3 2008
27 Панайот Карагьозов, Славянский литературный партоцентризм., ХІV Международный Съезд славистов. , 2008 2008
28 Панайот Карагьозов, История и историография на славянския литературен 20 век. Тезиси с особен оглед на „партоцентричната” същност на века. , Под знака на европейските културни диалози. Сборник в памет на проф. Боян Ничев, редактор/и:Хр.Балабанова, Б. Минков, Д. Григоров, издателство:УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2007, стр.:105-118, ISBN:978-954-07-2545-1 2007
29 Панайот Карагьозов, Православные мученики XX века., Православная культура на Урале: Контексты истории и современность, Челябинск, Русия, издателство:ЧГУ, 2006, стр.:62-67, Ref 2006
30 Панайот Карагьозов, Славянските светци-„камикадзе” – свои или чужди? , Своj и туђ. Слика другог у балканским и средњоевропским књижевностима, редактор/и:Миодраг Матицки и др., издателство:Београд: Институт за књижевност и уметност, 2006, стр.:85-96, ISBN: 86-7095-115-0 2006
31 Панайот Карагьозов, Светостта – еманация на християнската памет. , Реторики на паметта. Сборник в чест на 60-та годишнина на проф. Иван Павлов,, редактор/и:Б.Биолчев, В. Стефанов, К. Бахнева, П. Карагьозов, Я. Бъчваров,, издателство:УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2005, стр.:13-27, ISBN:954-07-2101-6 2005
32 Панайот Карагьозов, Същност и езикови аспекти на светостта. , Littera scripta manet.Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Василка Радева., издателство:УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2005, стр.:72-79, ISBN:9540721806 2005
33 Panayot Karagyozov, Slavic Nationalism: An Overview, The Construction and Deconstruction of National Histories in Slavic Eurasia, издателство:Slavic Research Center, Hokkaido University, Sapporo, Japan, 2003, стр.:185-204, ISBN:4938637294, Ref 2003
34 Панайот Карагьозов, Босна и нейните околности, Иво Андрич и неговата Босна, редактор/и:И. Христова, издателство:УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2003, стр.:9-14, ISBN:954-07-1715-9 2003
35 Панайот Карагьозов, Историографии славянских литератур как своеобразная научная институция, Histoire de la slavistique. Le rôle des institutions, редактор/и:Antonia Bernard, издателство:Institut d’Etudes slaves, Paris, France, 2003, стр.:191-200, ISBN:2720403784, 9782720403781, Ref 2003
36 Панайот Карагьозов, За професор Емил Георгиев и... като проф. Е. Георгиев, Bułgarzy na Uniwersytecie Jagellońskim w okresie międzywojennym, редактор/и:Jerzy Rusek, Wanda Stępniak-Minczewa, издателство:Instytut Filologii Słowiańskiej UJ, 2002, стр.:121-131, ISBN:8390373270, 9788390373270 2002
37 Панайот Карагьозов, Силата на любовта и любовта на силата във взаимночетящите се литератури: ” Жените на Варшава” от Г. Марков,” Германия – мръсна приказка” от В. Пасков и „Сок от простата” на Й. Павловски. , Фигури на автора. Сборник в чест на 60-та годишнина на проф. Боян Биолчев, 2002, стр.:111-125 2002
38 Панайот Карагьозов, Трансформирането на славянския езически пантеон в християнски., Slavica comparativa. Sborník k životnímu jubileu prof.PhDr.Miroslava Kvapil, издателство:Euroslavica, Prague, Czech Republic, 2002, стр.:142-148, ISBN:80-85494-61-2 2002
39 Panayot Karagyozov, Od indoeuropeizmu do eurochrześcijaństwa. Słowianie jako przedmiot głobalizacji. Prehistoria procesu, Kultura. Język. Komunikacja. Problemy głobalizacjii i kultur narodowych, издателство:Warszawa, Poland, 2001, стр.:193-201, ISBN: 83-915364-1-6 2001
40 Panayot Karagyozov, Slovanští světci a obrození. Kult „jazyka” mlčení v Čechách, Literární mystifikace, etnické mýty a jejich úloha při formování narodního vědomi, редактор/и:Blanka Rašticová, издателство:Uherské Hradiště, Czech Republic, 2001, стр.:111-119, ISBN:80-86185-15-X 2001
41 Панайот Карагьозов, Aспекти на сръбската светост. , Koнтакти и паралели в южнославянския езиков и литературен контекст, издателство:Унив. изд. Паисий Хилендаски,Пловдив, 2000, стр.:58-65, ISBN:954-8779-17-X 2000
42 Панайот Карагьозов, Интеграция и дезинтеграция в литературните процеси на славяните. , Práce z dějin slavistiky XVIII., издателство:Prague, Czech Republic, 1999, стр.:35-41 1999
43 Панайот Карагьозов, Славянските светци в Calendarium Romanum Generale от 1970 г. , Slavica Pragensia ad tempora nostra, редактор/и:Hana Gladkova, Vladimír Kříž, издателство:Univerzita Karlova, Prague, Czech Republic, 1998, стр.:316-319, ISBN:8085494426, 9788085494426 1998
44 Panayot Karagyozov, Rekviem za Pražskou “Čtyřku”., Hospody a pivo v české společnosti, редактор/и:Vladimír Novotný, издателство:Ústav pro českou literaturu AV ČR,Prague, Czech Republic, 1997, стр.:244-248, ISBN:80-200-0639-7; EAN: 9788020006394 1997
45 Панайот Карагьозов, Славяне между Востоком и Западом. Религиозные и литературные аспекты двойственности.reprinted, Las Actas de las II Jornadas Andaluzas de Eslavistica,Baeza, 1997, стр.:178-185, Ref 1997
46 Панайот Карагьозов, Хърватските предтечи на митове и утопии за славянството, Предци и корени, митове и утопии на Балканите, издателство:Изд. на Семинара за балканистични изследвания, ЮЗУ “Неофит Рилски”., 1997, стр.:222-233 1997
47 Панайот Карагьозов, Интеграция и дезинтеграция в литературните процеси на славяните. , Литературата и литературната наука днес : Сб. с докл. от конф. състояла се на 30 и 31 май 1995 г. в София, СУ Св. Климент Охридски, 1996, стр.:57-65, ISBN:954-07-0960-1 1996
48 Панайот Карагьозов, Религиите и славяните, Свети места на Балканите, редактор/и:Ил. Конев; Цв. Ракьовски и др., издателство: София : Лице, 1996, стр.:77-85, ISBN:954-8317-42-7 1996
49 Панайот Карагьозов, Първите чешки изследвания за живота и творчеството на П. Ю. Тодоров., Ненаситният ловец. В чест на 70-та годишнина на проф. Зд. Урбан, , редактор/и:Я. Бъчваров, издателство:УИ "Св. Климент Охридски"; Бохемия клуб, 1995, стр.:74-78, ISSN (print):C622-4245 1995
50 Panayot Karagyozov, El sindrome de grupo en los pueblos eslavos: hacia el nacionalismo de algunos pueblos eslavos a finales del s. XX, Jornadas Andaluzas de Eslavica– La eslavistic aeuropea: problemas y perspectivas, издателство:Granada, Spain, 1992, стр.:52-54 1992
51 Панайот Карагьозов, Чешката литература в българските литературни историографии. , Práce ústavu slavistiky– Československo-bulharské kulturní vztahy, tradice a perspektivy bádání, редактор/и:Sylva Bartůšková, издателство:Brno, Czechoslovakia, 1990, стр.:198-203 1990
52 Панайот Карагьозов, Словесность славян Франка Вольмана, Сравнително литературознание/ Comparative Literary Studies, издателство:БАН. Инст. за литература, 1989, стр.:72-77, ISSN (print):C614-1250 1989
Студия в научно списание
1 Panayot Karagyozov, Singing One`s Image: Slavic National and State Anthems as Realms of Memory or ‘Blemishes’ on the Face of History, Colloquia Comparativa Litterarum, vol:5, issue:1, 2019, pages:43-64, ISSN (print):2367-7716, ISSN (online): 2019
2 Panayot Karagyozov, Ailing Bosnia and Ivo Andrić’ Monomaniacs., Toronto Slavic Quarterly, брой:v. 59, 2017, стр.:1-34, ISSN (online):1925-2978, Ref 2017
3 Panayot Karagyozov, Prometheism Degenerated. On Material from Ancient Greek and Polish Literature, The Polish Review, New York, том:Vol. XVII, брой:№ 1, 2012, стр.:95-121, ISSN (print):0032-2970, ISSN (online): 2330-0841, Ref 2012
4 Panayot Karagyozov, The Intimate Jokes of Partocentrism in Milan Kundera’s The Joke and Anchee Min’s Wild Ginger, Acta Slavica Iaponicа. Journal of Slavic Research Center, Hokkaido University, том:Volume 25, 2008, стр.:163-186, ISSN (print):0288-3503, Ref 2008
5 Панайот Карагьозов, Силата на љубовта и љубовта на силата. Во литературите што заемно се читаат: „Жените на Варшава”, "Германиjа – гнасна приказна” и „Сок од простата”., Спектар, меѓународно списание за литературна наука, брой:49, 2007, стр.:141-161, ISSN (print):0352-2423, ISSN (online):1857-7393, Ref 2007
Студия в поредица
1 Панайот Карагьозов, Интимните шеги на партоцентризма в романите „Шегата" на М. Кундера и „Дивата Волност" на А. Мин, Славянска филология, том:Доклади и статии за ХІV Международен конгрес на славистите, брой:24, редактор/и:Т. Бояджиев, С. Николова, Р. Кунчева, П. Карагьозов, , издателство:АИ "Марин Дринов", 2008, стр.:146-172, ISBN:9789543222988 2008
2 Панайот Карагьозов, Сравнительно-исторические синтезы славянских литератур до ХХ-го века. , Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии = Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de Philologies Slaves, брой:84, 1992, стр.:157-185, ISSN (print):1310-506X 1992
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Панайот Карагьозов, Полската поезия между двете световни войни. Предговор., Полската поезия между двете световни войни. Второ допълнено издание, редактор/и:Панайот Карагьозов, съст., издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:7-48, ISBN:978-954-07-4694-4 2019
2 Panayot Karagyozov, Słowianie między nacjonalizmem i internacjonalizmem, Wielkie mity narodowe Słowian: materiały do dyskusji panelowej towarzyszące konferencji "Język, literatura i kultura Słowian - dawniej i dziś III", Poznań, 23 - 26 IX 1999, редактор/и:Anna Gawarecka; Aleksander E Naumow; Bogusław Zieliński, издателство:Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra filologii słowiańskiej, 1999, стр.:29-50, ISBN:8390912635, 9788390912639 1999
Съставителска дейност
1 Панайот Карагьозов, Юлиана Стоянова, Минало, настояще и перспективи на чуждестранната българистика : сборник с доклади от Международната кръгла маса, посветена на петдесетата годишнина на Летния семинар по българистика, Лозен 19-20 юли 2012 г., ISBN:978-954-07-3641-9, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2013
2 Панайот Карагьозов, Юлияна Стоянова, Преходи и граници : сборник доклади от XV годишна научна конференция на Факултета по славянски филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 18-19 май 2009 г. = Transitions and Borders , ISBN:978-954-07-29978; 978-954-920772-9, УИ "Св. Климент Охридски"; Представителство на Европейската комисия в България, София, Рецензирано 2009
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Панайот Карагьозов, Литературен процес и литературен живот в междувоенна Полша (симбиозата между преса,кабарета и литературни групи) 2019
2 Секционен доклад, Панайот Карагьозов, Динамичният стереотип на самоунищожаването: (Само)разрушените паметници при славяните 2018
3 Секционен доклад, Панайот Карагьозов, Динамика на религиозното самосъзнание на Ян Кохановски 2017
4 Секционен доклад, Панайот Карагьозов, Идеологизираният секс в романа "Обслужвал съм английския крал" на Бохумил Храбал 2017
5 Секционен доклад, Панайот Карагьозов, От абсолютизъм през (псевдо)парламентаризъм до комунистически партоцентризъм в Русия и руската литература 2017
6 Секционен доклад, Панайот Карагьозов, Балканските бдения на вградения лектор – за Константин Оруш и неговите „Балкански бдения“. 2015
7 Секционен доклад, Панайот Карагьозов, Russian and Soviet State Anthems: the Impact of Political Events on their Creation and Changes 2014
8 Секционен доклад, Панайот Карагьозов, Чуждестранна българистика за лектори.Съвместно с Юлияна Стоянова 2013
9 Секционен доклад, Panayot Karagyozov, Reneta Bozhankova, Yuliyana Stoyanova, Transnational Bulgarian Studies Research at Sofia University: Opportunities and Perspectives for Development 2012
10 Секционен доклад, Panayot Karagyozov, James Peterson, William Peterson , Slavic and Balkan Nationalism: Language, Music and Politics 2012
11 Секционен доклад, Панайот Карагьозов, Славянските химни като "места на паметта" 2012
12 Секционен доклад, Панайот Карагьозов, Мъчениците на тоталитаризма 2012
13 Секционен доклад, Панайот Карагьозов, Болната Босна 2012
14 Секционен доклад, Панайот Карагьозов, Славянский общественный и литературный партоцентризм. 2009
15 Секционен доклад, Панайот Карагьозов, От абсолютизма до тоталитаризма. Трансформации славянского коллективизма. 2007
16 Секционен доклад, Панайот Карагьозов, Slavic Nationalism: An Overview 2002
Участие в редколегия
1 Панайот Карагьозов, Познанська україністика, Poznan, Poland, Участие в редколегия 2017
2 Панайот Карагьозов, „Slavia Meridionalis”, Участие в редколегия 2016
3 Панайот Карагьозов, Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, Участие в редколегия 2015
4 Панайот Карагьозов, Вестник Тверского государственого университета, Тверь, Россия, Участие в редколегия 2013
5 Панайот Карагьозов, Минало, настояще и перспективи на чуждестранната българистика : сборник с доклади от Международната кръгла маса, посветена на петдесетата годишнина на Летния семинар по българистика, Лозен 19-20 юли 2012 г. / състав. Панайот Карагьозов и Юлияна Стоянова, Участие в редколегия 2013
6 Панайот Карагьозов, Славянска филология 25, Доклади за XV международен конгрес на славистите в Минск, Беларус, 2013 / Българска академия на науките, Български национален комитет на славистите ; Редакционен съвет : Тодор Бояджиев, Панайот Карагьозов, Васил Балевски / София : , Участие в редколегия 2013
7 Панайот Карагьозов, Warsaw East European Review, Warsaw University, Poland , Участие в редколегия 2012
8 Панайот Карагьозов и кол., Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Т. I. Езикознание. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2012, 488 стр., Участие в редколегия 2012
9 Панайот Карагьозов и кол., Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Т. II. Литературознание. Фолклор. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2012, 528 стр., Участие в редколегия 2012
10 Панайот Карагьозов, Голямото вписване или Какво сравнява сравнителното литературознание? / състав., [предг.] Румяна Л. Станчева ; [ред. кол. Рая Кунчева ... и др.], Участие в редколегия 2009
11 Панайот Карагьозов, Преходи и граници : сборник доклади от XV годишна научна конференция на Факултета по славянски филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 18-19 май 2009 г. = Transitions and Borders / състав. Панайот Карагьозов, Юлияна Стоянова , Участие в редколегия 2009
12 Панайот Карагьозов, Славянска филология 24, Доклади за XIV международен конгрес на славистите в Софи, 2008 / Българска академия на науките, Български национален комитет на славистите ; Редакционен съвет : Тодор Бояджиев, Панайот Карагьозов, Васил Балевски , Участие в редколегия 2008
13 Панайот Карагьозов, Реторики на паметта : Юбил. сб. в чест на 60-год. на проф. Иван Павлов / Състав. Ани Бурова и др. ; Ред. кол. Боян Биолчев и др, Участие в редколегия 2005
14 Панайот Карагьозов, „The Soviet and Post-Soviet Review” USA , Участие в редколегия 2004
15 Панайот Карагьозов, Filozofija i društvo (Philosophy and Society), Center for Philosophy and Social Theory, Belgrade , Участие в редколегия 2004
16 Панайот Карагьозов, Славянска библиотека / Унив. изд. Св. Климент Охридски, Бохемия клуб, Участие в редколегия 1996
17 Панайот Карагьозов, Balkanistic Forum, Blagoevgrad, Bulgaria;, Участие в редколегия 1993
Учебно помагало
Панайот Карагьозов, съст. и предг., Полската поезия между двете световни войни. Второ допълнено издание., ISBN:978-954-07-4694-4, УИ "Св. Климент Охридски", София 2019