Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Виктор Гущеров
Дисертация д-р
Виктор Благоев Гущеров, Някой приложения на Мьосбауеровата спектроскопия като изследователски метод във физиката на кондензираната материя, Софийски Университет, Физически факултет, Ръководител:доц. д-р Венцислав Русанов Янков 2011
Статия в научно списание
1 V. Rusanov, V. Gushterov, L. Tsankov, L. H. Böttger, A. X. Trautwein, Discussion about the effects of Mössbauer source line broadening, Nuclear Instruments and Methods B, том:269, 2011, стр.:145-152, doi:10.1016/j.nimb.2010.10.010, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2011
2 V. Rusanov, V. Gushterov, S. Nikolov, A. X. Trautwein, Detailed Mössbauer Study of the Cation Distribution in CoFe2O4 Ferrites, Hyperfine Interactions, том:191, 2009, стр.:67-74, doi:10.1007/s10751-009-9954-3, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2009
3 V. Rusanov, V. Gushterov, P. Nedialkov, Mössbauer study of the Pavel and Gumoschnik meteorites, and some meteorwrongs, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, том:9, 2007, стр.:406-408, Ref, Web of Science 2007
4 V. Rusanov, Sv. Stankov, V. Gushterov, L. Tsankov, A. X. Trautwein, Determination of Lamb–Mössbauer Factors and Lattice Dynamics in some Nitroprusside Single Crystals, Hyperfine Interactions, том:169, 2006, стр.:1279-1283, doi:10.1007/s10751-006-9437-8, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2006
5 V. Rusanov, V. Gushterov, H. Winkler, A. X. Trautwein, Iron-containing Atmospheric Aerosols in the Chernobyl Fallout, Hyperfine Interactions, том:166, 2005, стр.:625-630, doi:10.1007/s10751-006-9331-4, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2005
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 V. Rusanov, V. Gushterov, S. Nikolov, A. X. Trautwein, Detailed Mössbauer Study of the Cation Distribution in CoFe2O4 Ferrites, Modern Trends in Mathematics and Physics, редактор/и:S. S. Tinchev, издателство:Heron Press, Sofia, 2009, стр.:39-47, в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2009
2 V. Rusanov, V. Gushterov, P. Nedialkov, Mössbauer test for authentication of meteorites, AIP Conference Proceedings, издателство:AIP, 2007, стр.:546-0, doi:10.1063/1.2733287, Ref 2007