Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. доктор на науките Со Йънг Ким
Глава от книга
1 Иванова, Я., А. Федотов, С. Къртева-Данчева, Со Йънг Ким, Че Кьо Чин, Корея. В периода след освобождението от японското владичество до края на корейската война (1945-1953), ISSN (print): 2015
2 Со Йънг Ким, John Harbord, A Disparity between Faith and Actuality: A Story of North Korean Political Defectors in Bulgaria, ISSN (print):, Vienna 2014
3 Со Йънг Ким, The Situation of Korean Studies in Eastern Europe, Korean Studies Abroad. The Academy of Korean Studies, 2010, Сеул, Сеул 2010
Дисертация д-р
Со Йънг Ким, Начини за означаване на участниците в речевия акт в българския и в корейския език (контрастивен анализ), , Ръководител:Руселина Ницолова 1997
Книга
1 Со Йънг Ким, Йордан Баев, КОРЕЯ (КНДР и Република Корея) в българските държавни архиви. 1945-1995, ISBN:979-11-6068-186-4, Сонин, Сеул, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
2 Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева, Со Йънг Ким, Памет за България и Корейската война (1950-1953) , ISBN: ISBN 978-619-152-954-4, Изток-Запад, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
3 Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева, Со Йънг Ким, Че Кьо Чин, Яница Иванова, Корея в периода след освобождението от японско владичество до края на Корейската война /1950-1953/ , ISBN:978-619-152-954-4, УИ "Св. Кл. Охридски" 2014
4 Со Йънг Ким, Българо-корейски разговорник , ISBN:978-619-90016-2-2, AH-BA-KA, Сеул 2013
5 Со Йънг Ким, Куон Джин Чой, Разговорен български език, Мунйерим, Сеул 2013
6 Со Йънг Ким, Куон Джин Чой, Българо-корейски речник(Второ допълнено и разширено издание), Мунйерим, Сеул 2012
7 Со Йънг Ким, Корейски поговорки, ISBN:ISBA-13:978-954-321-646-8, Изток-Запад, София 2009
8 Со Йънг Ким, Куон Джин Чой, Българо-корейски речник, ISBN:954-07-1915-1, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2004
9 Со Йънг Ким, Българо-корейски разговорник , ISBN:954-90332-12-8, Exel-m, София 2000
10 Со Йънг Ким, Говорещият и слушащият в корейския и българския език , Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 1998
11 Со Йънг Ким, Личните местоимения в корейския език , шамбала, София 1995
Научен проект
1 Со Йънг Ким, Establishment of a Combined Education and Research System for Root-taking and Spreading of Korean Studies in Eastern Europe , Член, Academy of Korean Studies, Номер на договора:AKS – 2015 – OLU – 21050004 2015
2 Со Йънг Ким, Колониално наследство и социално развитие: в областта на политика, законодателство и култура, Ръководител, , Номер на договора:AKS-2012-BBZ-2105(01.07.2012~30.06.2015) 2012
3 Со Йънг Ким, Сравнителни изследвания върху живота и вътрешния свят на корейски и български писатели по време на Японско и Турско владичество, Ръководител, Academy of Korean Studies, Номер на договора:AKS-2010-ANC-2101(01.11.2010~31.10.2012) 2010
Превод на книга
1 Со Йънг Ким, Иванова, Я., Спомените на една корейска принцеса, Изток-Запад, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2020
2 Со Йънг Ким, Яница Иванова, Антология корейски разкази ХХ в., Изток-Запад, София 2017
3 Иванова, Я., Со Йънг Ким, Антология корейска поезия. Началото на ХХ в., в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
4 Со Йънг Ким, Кокошка беглец, Изток-Запад, София 2014
5 Иванова, Я., Со Йънг Ким, Ън Хикьон: Разговор с непознат. Четири разказа, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
6 Со Йънг Ким, Йорданка Александра, Раздвоение, Изток-Запад, София 2011
7 Со Йънг Ким, Куон Джин Чой, Класическа корейска литература, Изток-Запад, София 2009
8 Ирина Сотирова, Со Йънг Ким, Кака Понсуни, роман, Изток-Запад, София 2006
9 Со Йънг Ким, Яница Иванова, Морска котка, Сема РШ, София 2006
10 Со Йънг Ким, Ян Бибиян, Дарим, Сеул 2005
11 Иванова, Я., Со Йънг Ким, И Мун-Йол: Герои на нашето време, в сътрудничество с чуждестранни учени 2003
12 Со Йънг Ким, Червеното и синьото ветрило - корейски народни приказки , Сема РШ, София 2000
Речник
Со Йънг Ким, Куон Джин Чой, 불가리아어-한국어 사전, ISBN:978-89-7482-707-6(13790) 2013
Статия в научно списание
1 Со Йънг Ким, Куон Джин Чой, Евгений Кандиларов, INTER-KOREAN DIALOGUE AND THE KOREAN DENUCLEARIZATION AND UNIFICATION ISSUE DURING THE COLD WAR(THROUGH BULGARIAN ARCHIVES) , Bulgarian Historical Review, 2018, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
2 Со Йънг Ким, Past and Current Status of Korean books Translated into Bulgarian Language. , Journal of CEESOK, 2017 2017
3 Со Йънг Ким, Евгений Кандиларов, BULGARIA AND DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA (DPRK) DURING 1960S AND THE BEGINNING OF 70S OF THE XX CENTURY – BETWEEN BEIJING AND MOSCOW, Bulgarian Historical Review, 2016, ISSN (print):0204-8906, Ref 2016
4 Со Йънг Ким, Куон Джин Чой, 불가리아 북한 유학생의 인생 여정 - 이상종 씨를 중심으로, '다문화와 평화' 7-1, 성결대학교 다문화평화 연구소, 2013, ISSN (print):2092576, Ref 2013
5 Со Йънг Ким, 불가리아에서의 한류 현황과 고전문학 콘텐츠를 활용한 한국어교육의 실제 - 소피아대학교 한국학과 교육내용을 중심으로,, 겨레어문화학회, 2013, ISSN (print):1226-2420, Ref 2013
Статия в поредица
1 Со Йънг Ким, Някои инклузивни фокусиращи частици в българския и корейския език , Bulgarian Journal of Korean Studies, Vol. 7, 2003, Sofia, 2003 2003
2 Со Йънг Ким, Контрастната фокусираща частица 'man' в корейския език , Bulgarian Journal of Korean Studies, Vol. 6, 2002, Sofia, 2002 2002
3 Со Йънг Ким, Изразяване на отношение на говорещия към слушателя в български и корейски език чрез обръщения с псевдозначение, Bulgarian Journal of Korean Studies, Vol. 2, 1999, Sofia, 1999 1999
4 Со Йънг Ким, Изразяване на отношение на говорещия към слушателя в български и корейски език чрез обръщения с псевдозначение , Bulgarian Journal of Korean Studies, Vol. 2, Sofia, 1999 1999
5 Со Йънг Ким, Обръщение в семейството (съпоставка между българския и корейския език) , Problems in Socialinguistics, Vol. 6, Sofia, 1999 1999
6 Со Йънг Ким, Изразяване на скромност от страна на адресанта в корейския език, Bulgarian Journal of Korean Studies, Vol. 1, Sofia, 1998 1998
7 Со Йънг Ким, Изразяването на учтивост в корейския и в българския език , Foreign Language Teaching, Vol. 6, Sofia, 1996 1996
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Со Йънг Ким, Куон Джин Чой, Евгений Кандиларов, BULGARIA AND THE RAPPROACHMENT BETWEEN DPRK AND THE SOVIET BLOC IN THE FACE OF THE GEOPOLITICAL SHIFT IN EAST ASIA DURING 70S ON THE XX CENTURY, Bulgarian Historical Review, 2019, ISSN (print):0204-8906, Ref 2019
2 Со Йънг Ким, Йордан Баев, Александър Федотов, A Study on the Bulgarian Archives about Korea (1945-1990), „Деколонизация и развитие на обществото в България и Корея”, 2015 2015
3 Со Йънг Ким, Йордан Баев, Korea into the Bulgarian Archives (1945-1990), Деколонизация и развитие на обществото /Сравнително изследване между България и Корея/. Международна научна конференция 2015 , България/София, 2015 2015
4 Со Йънг Ким, Чонг Чъл Пак, Йонг Йонг Со, 동유럽의 한반도 관련 기밀해제문건에 관한 소개, 동유럽의 한반도 관련 기밀해제문건에 관한 소개, редактор/и:Александър Федотов, Со Йънг Ким, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015 2015
5 Со Йънг Ким, Яница Иванова, 한국전쟁 후 불가리아 의료봉사단의 북한 원조에 대한 연구 - 불가리아 보관 문서 해제를 통한 고찰, Деколонизация и развитие на обществото /Сравнително изследване между България и Корея/. Международна научна конференция 2015 , България/София, редактор/и:Александър Федотов, Со Йънг Ким, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015 2015
6 Со Йънг Ким, 바실카 니키포로바의 회고록으로 본 625전쟁 발발 직후 북한과 불가리아의 협력관계, Journal of CEESOK, 2014, ISBN:978-89-24-01628-4 93060 2014
7 Со Йънг Ким, Анета Димитрова, 불가리아와 북한의 교류 관계 고찰 - 1956년 김일성과 북한 예술단의 방문에 대한 기록 해제를 중심으로(아네타 디미트로바 공동연구), Comparative analysis of the Decolonization in Bulgaria and Korea, 2014 2014
8 Со Йънг Ким, 한국전쟁 후 북한에 대한 불가리아의 원조 - 1950년대 불가리아 공산당 문서를 바탕으로, "Общество, Икономика и Култура в България и Корея след Освобождението“, Сеул, Република Корея, 28 август 2014, 2014 2014
9 Со Йънг Ким, Culture in Reading Texts of Korean and English Textbooks for Foreigners, Journal of CEESOK, 2013 2013
10 Со Йънг Ким, The Dynamics of the Bulgarians in the Balkan peninsula, ОБЩЕСТВО, ИКОНОМИКА И КУЛТУРА В БЪЛГАРИЯ И КОРЕЯ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО, редактор/и:Александър Федотов, Со Йънг Ким, 2013 2013
11 Со Йънг Ким, 바실카 니키포로바의 회고록으로 본 625전쟁 발발 직후 북한과 불가리아의 협력관계, „Политическо, юридическо и културно наследство от робството (чуждата окупация). Сравнителен анализ на ситуацията в България и Корея.”, Сеул, Реп. Корея- Университет Сонгюнгуан, 29 август 2013, 2013 2013
12 Со Йънг Ким, 불가리아 국립문서보관소의 한반도 관련 자료, „Общество, Икономика и Култура в България и Корея след Освобождението“, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013 2013
13 Со Йънг Ким, Куон Джин Чой, 불가리아의 전통 관습법 - 식민지 시기와 해방 이후를 중심으로, „Политическо, юридическо и културно наследство от робството (чуждата окупация). Сравнителен анализ на ситуацията в България и Корея.”, Сеул, Реп. Корея- Университет Сонгюнгуан, 29 август 2013, 2013 2013
14 Со Йънг Ким, On History of the Bulgaria-Korean Relations (Introduction to the Research), Страните от Източна Азия и Светът – взаимоотношения и взаимодействия” , СУ"Св. Кл. Охридски"-ЦИЕК , редактор/и:Александър Федотов, Со Йънг Ким, 2012 2012
15 Со Йънг Ким, Две гледни точки към И Юкса - бореца и поета, Взаимоотношения между социално-политическата обстановка и творческата дейност в периода на османската и японската окупация на България и Корея. , СУ"Св. Кл. Охридски" 2012, редактор/и:Александър Федотов, Со Йънг Ким, 2012 2012
16 Со Йънг Ким, 북한 유학생 이상종의 인생 여정, СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА АЗИЯ И СВЕТЪТ - ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, редактор/и:Александър Федотов, Со Йънг Ким, 2012 2012
17 Со Йънг Ким, 불가리아의 한류와 한국어교육, Journal of CEESOK, Vol. 13, 2012, Vienna, 2012 2012
18 Со Йънг Ким, 연극을 활용한 한국어 말하기 교육 방안, Korea as crossroads of Asia. , СУ"Св.Кл. Охридски"-катедра Кореистика 2012, 2012 2012
19 Со Йънг Ким, Българският и корейският език в усоловията на робство , Източна Европа и Източна Азия: исторически опит и системи, издателство:София, 2011, 2011 2011
20 Со Йънг Ким, Съпоставка на езиковите ситуации в Корея и в България, Bulgarian Journal of Korean Studies, Vol. 12, 2011, Sofia, 2011 2011
21 Со Йънг Ким, 불가리아의 한국어 교육 현황과 발전 방향, 2011 한국학 국제학술회의 - 세계와 소통하는 한국학 교육. 한국학중앙연구원, 2011, 서울., 2011 2011
22 Со Йънг Ким, 흐리스토 보테프의 시연구, Hanguk hak kongdong wokhusyap. Bulgariawa Hangukui Shinminchi munhua thukchil (Международна конференция „Литература в условията на чуждо иго”). Сеул, 2011., Република Корея 2011, 2011 2011
23 Со Йънг Ким, 불가리아와 한국 속담 비교 분석, Bulgarian Journal of Korean Studies, Vol. 11, 2010, София, 2010 2010
24 Со Йънг Ким, Употреба на евиденциалите при предаване на сънища в българския и в корейския език, Корея и Азия, 2009 2009
25 Со Йънг Ким, 불가리아 학습자를 위한 '실용 한국어 중급'교재 분석, Bulgarian Journal of Korean Studies, Vol. 10, 2009, София, 2009 2009
26 Со Йънг Ким, 한국의 음식 문화 (떡 문화), «Пет години Център по Кореистика(юбилеен сборник)» , 2008 2008
27 Со Йънг Ким, 효율적인 존대법 교육 방안 연구, Bulgarian Journal of Korean Studies, Vol. 9, 2008 2008
28 Со Йънг Ким, 한국어 교육과 한류 열풍, Корея-сърцето на Азия, 2007 2007
29 Красимира Алексова, Со Йънг Ким, Евиденциалността в корейския и в българския език – типологически аспект., Юбилеен сборник “10 години специалност "Кореистика" в СУ "Св. Климент Охридски", издателство:Ех - М, 2005, стр.:91-108, в сътрудничество с чуждестранни учени 2005
30 Со Йънг Ким, 불가리아권의 한국어 학습자를 위한 말하기 교수법 연구, 중동유럽지역의 한국어 교육 연구, Sofia, 2005 2005
31 Со Йънг Ким, 화자의 추정, 추측을 표현하는 방법 (불가리아어와 한국어 비교분석), 10 години специалност Кореистика в СУ “Св. Кл. Охридски”, 2005 2005
32 Со Йънг Ким, 불가리아 학습자를 위한 한국어 교재 개발에 관한 연구, 중동유럽지역의 한국어 교육 연구, Sofia, 2004 2004
33 Со Йънг Ким, 불가리아지역 한국어 교육 자료의 실태 및 개발 방향, 국외한국어 교육 자료의 실태 및 개발 방향, 제 4차 한국어 세계화 국제 학술대회, Sofia, 2003 2003
34 Со Йънг Ким, Общуване между възрастни и деца (Контрастивен анализ между български и корейски език) , Proceedings of the Seсond National Symposium on Korean Studies, Sofia, 1997 1997
Учебник
1 Со Йънг Ким, Куон Джин Чой, Кьонок Сонг, Практическа корейска граматика II , ISSN (print):, Изток-Запад, София 2017
2 Со Йънг Ким, Куон Джин Чой, Кьонок Сонг, Практическа корейска граматика I , ISBN:978-619-152-884-8, Изток-Запад, София 2016
3 Со Йънг Ким, Куон Джин Чой, Практически корейски език (среден курс)(допълнено и разширено издание), ISBN:ISBN-10:954-321-258-9, Изток-Запад, София 2014
4 Со Йънг Ким, Куон Джин Чой, Практически корейски език (основен курс), Изток-Запад, София 2010
5 Со Йънг Ким, Куон Джин Чой, Практически корейски език (среден курс) , Изток-Запад, София 2006
6 Со Йънг Ким, Куон Джин Чой, Практически корейски език(основен курс), ISBN:954-90591-9-7 2001