Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Мария Иванова
Дипломна работа
Мария Стефанова Иванова, Сътрудничество между университети, правителство и индустрия, , Ръководител:доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева 2005
Научен проект
1 Мария Иванова, Strategic marketing lectures for online distance education for the Faculty of Economics and Business Administration at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Operative Program “Human Resources Development" 2007-2013, European Social Fund, Член, 2013
2 Мария Иванова, Gross domestic product (1500–1870–2000): standard and quality of living in Bulgaria and today’s Bulgarian territories, Член, 2012
3 Мария Иванова, Restriction and Prevention of Informal Economy, Operative Program “Human Resources Development" 2007-2013, European Social Fund, Член, 2011
4 Мария Иванова, World Bank Education Team Preparing a Second Development Policy Loan (“DPL2” P102160) to Bulgaria, Член, 2007
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Мария Иванова, Transaction Costs as Measurement of Institutionally Led Structural Changes. 2012
2 Секционен доклад, Мария Иванова, Measuring the real investment of resources in the transaction sector. 2010
3 Секционен доклад, Мария Иванова, Transaction Employment in the USA and Bulgaria 1997 to 2006. 2009
4 Секционен доклад, Мария Иванова, New data on the Bulgarian transaction sector: 1997 – 2006. 2008