Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Иван Христов

Author ID (SCOPUS):36194717200

Researcher ID (Web of Science):G-9488-2012
Глава от книга
1 Христов, И., Принципи за издаване на гръцкия текст. - Атанасий Александрийски, Първо слово срещу арианите, т. 1, с. 11-16., ISBN:978-954-07-5546-5, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2022
2 Христов, И., Реконструиран гръцки прототип на старобългарския превод от еп. Константин Преславски с тексткритичен апарат. - Атанасий Александрийски, Първо слово срещу арианите, т. 1, с. 22-255 (леви страници)., ISBN:978-954-07-5546-5, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2022
3 Христов, И., Терминологията на Божието битие в старобългарския превод на Първо слово против арианите. - Атанасий Александрийски, Първо слово против арианите, т. 2, с. 252-259, ISBN:978-954-07-5547-2, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2022
4 Христов, И., Тезаурус на богословието на св. Йоан Дамаскин (материалът за Философските глави и гл.1 на "Точно изложение на православната вяра". - Св. Йоан Дамаскин, Извор на знанието, т. 3, "Изток-Запад", С. 2021, с. 171-318, ISBN:978-619-01-0885-6, Изток-Запад, София 2021
5 Christov, I., Fahl, D., Fahl, S., Stellenregister. - Die Kurze Chronographische Paleja, ISBN:978-3-579-08060-4, Gütersloher Verlagshaus, München, Ref, International 2019
6 Христов, И., За превода на документите от Фераро-Флорентийския събор, включени в книгата на архим. Амвросий. - Архимандрит Амвросий Погодин, Свети Марк Ефески и Флорентийската уния, ISBN:978-954-91187-7-3, Варненска света митрополия и Фондация "Двери", Варна 2019
7 Христов, И., Показалец на имената. Предметен показалец. Гръцко-български показалец. - Аристотел, Съчинения в шест тома, Том II. Натурфилософски и естественонаучни съчинения, Част IV. За душата. Parva naturalia., ISBN:978-954-09-0144-2, Захарий Стоянов, София 2018
8 Христов, И., Лексикален индекс към Второ слово против арианите от Св. Атанасий Александрийски. – Св. Атанасий Александрийски, Второ слово против арианите (в старобългарски превод). Editio princeps (изд. П. Пенкова), Изток-Запад, София 2015
9 Христов, И., Предговор. - Св. Дионисий Ареопагит, За небесната йерархия. За църковната йерархия, ISBN:954-607-501-9, ЛИК, София 2001
10 Христов, И., Метафизиката в Аристотеловата „Метафизика”. – Аристотел, Метафизика, ISBN:954-8478-24-2, Сонм, София 2000
11 Христов, И., Встъпителна студия към "Категории" от Аристотел, ISBN:954-02-0095-4, Наука и изкуство, София 1992
Дисертация д-р
Иван Василев Христов, Традиция греческого Шестоднева и ее значение для истории философии, Петербургски държавен университет, Ръководител:Сергеев, К. А., Прохоров, Г. М. 1991
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Christov, I., Thesaurus Linguae Ioannis Damasceni et Aristotelis, ISSN 2815-3979 2022
2 Christov, I., Thesaurus Linguae Maximi Confessoris, ISSN 2738-7739 2019
3 Христов, И., Св. Марк Ефески, Съчинения. - Patrologia orientalis, vol. 15 (съч. I-VI), vol. 17 (съч. VII-XXIII). Преводите са в рамките на интернет изданието: архим. Амвросий (Погодин), Св. Марк Ефески и Флорентийската уния, М., 1994., 2017
4 Христов, И., Средновековен гръцко-български речник (7933 речникови статии online), 2014
5 Христов, И., Превод на фрагментите от антични, светоотечески и византийски съчинения в: Георгиос Мандзаридис, Християнска етика, т. I-II, "Омофор", С. 2011-2013., 2013
Книга
1 Христов, И., Спасова, М., Патриарх Филотей (Кокин), Слово в Неделята на всички светии: editio princeps, ISBN:978-954-07-4925-9, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2020
2 Христов, И., Гръцко-църковнославянски речник, ISBN:978-954-770-451-0, Зографски манастир, "Света гора", София 2019
3 Христов, И., Иванов, Я., Димитрова, М., Драгнев, Д., Кирилов, К., Маринова, С., Атанасов, А., Каминис, Я., Дейнова, М., Петков, А., Терминологичен речник на Йоан Екзарх, Христов, И., Тотоманова А. (ред.) , ISBN:978-954-07-4627-2, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2019
4 Христов, И., Византийското богословие през XIV в. (Дискурсът за Божествените енергии)., ISBN:978-619-152-830-1, „Изток-Запад”, София, Ref, Рецензирано 2016
5 Тотоманова, А., Христов, И., Речник-индекс на словоформите в Бориловия синодик и придружаващите го текстове в НБКМ 289, ISBN:978-954-91477-4-2, ГРАФИС - Ал. Жеков, София 2015
6 Христов, И., Аристотел, Съчинения в 6 тома, т. І, Органон, част IІ, ISBN:978-954-09-0142-8, “Захарий Стоянов”, София 2009
7 Христов, И., Аристотел, Съчинения в 6 тома, т. І, Органон, част І, ISBN:978-954-739-907-5, “Захарий Стоянов”, София 2008
8 Христов, И., Григорий Нисийски, За душата и възкресението, ISBN:954-607-515-9, "ЛИК", София 2001
9 Христов, И., Св. Дионисий Ареопагит, За небесната йерархия. За църковната йерархия, ISBN:954-607-501-9, "ЛИК", София 2001
10 Христов, И., Гочев, Н., Гочева, Д., Аристотел, Метафизика, ISBN:954-8478-24-2, "Сонм", София 2000
11 Христов, И., Аристотел, Топика, ISBN:954-955-960-2, "Захарий Стоянов", София 1998
12 Христов, И., Аристотел, Аналитики, т. I, ISBN:954-445-456-Х, "Христо Ботев", София 1997
13 Христов, И., Григорий Назиански, Пет богословски слова, "ГАЛ-ИКО", София 1994
14 Христов, И., Аристотел, Категории, ISBN:954-02-0095-4, "Наука и изкуство", София 1992
Научен проект
1 Иван Христов, Богомилството в историята и в наши дни, Ръководител, МОН - ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", Номер на договора:КП-06-Н80/8 08.12.2023 2023
2 Иван Христов, Аристотеловата традиция в учението на св. Йоан Дамаскин, Ръководител, НПД, Номер на договора:80-10-25 2022
3 Ivan V. Christov, Analytical Trends in the Orthodox Theology, Ръководител, John Templeton Foundation / Oxford University, Номер на договора:University of Oxford Ref: R64145/CNxxx031 2021
4 Ivan V. Christov, RESILIENCE, Член, Horizon2020, Номер на договора:HORIZON-INFRA-2021-DEV-02-01 ref N 101079792 2021
5 Иван Христов, Тезаурус на богословието на преп. Максим Изповедник (Част II), Ръководител, НПД, Номер на договора:80-10-125/26.03.2021 2021
6 Иван Христов, Догматически извори за борбата с иконоборството, Член, НПД, Номер на договора:80-10-169 / 24.04.2020 2020
7 Иван Христов, Тезаурус на богословието на преп. Максим Изповедник, Ръководител, НПД, Номер на договора:80-10-125 / 16.04.2020 г. 2020
8 Ivan V. Christov, Thesaurus Linguae Maximi Confessoris, Ръководител, 2019
9 Иван Христов, 1000 години Охридска архиепископия (Извори и изследвания), Член, НПД, Номер на договора:80-10-226/04.05.2018 2018
10 Ivan V. Christov, Orthodox Slavic Polemical Writings in the Middle Ages, Член, National Science Centre (Poland), Номер на договора:DEC-2017/26/M/HS2/00335, National Science Centre (Poland) 2018
11 Ivan V. Christov, Research Infrastructure on Religious Studies (ReIReS), Член, H2020-INFRADEC, Номер на договора:Project ID: 730895 2018
12 Иван Христов, България между християнството, езичеството и ересите. Старобългарският превод на Словата против арианите от Атанасий Александрийски., Член, НФНИ, Номер на договора:КП 06-ОПР05/3 от 17.12.2018 2018
13 Иван Христов, Модерна палеославистика и медиевистика, Член, НФНИ, Номер на договора:BG05М2OP001-2-009-0005 2017
14 Иван Христов, Образът и свещеното изображение в паламитските спорове, Ръководител, НПД 2017
15 Иван Христов, Тезаурус на богословието на св. Йоан Дамаскин, Ръководител, НПД 2015
16 Иван Христов, Догматически вероопределения и тайнства на Византийската Църква, Ръководител, НПД 2014
17 Ivan V. Christov, Die Kratkaja Chronograficeskaja Paleja – byzantinisch-slavische Überlieferungen im Kontext der europäischen Historienbibeln, Член, DFG 2013
18 Иван Христов, Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика (BG051PO001-4.3.04-0004/11.10.2012), Член, НФНИ 2013
19 Иван Христов, От толерантност към признаване. Легализиране на християнството (311-313), част 3, Член, НПД 2013
20 Иван Христов, Информатика, граматика, лексикография BG051PO001-3.3-06-0024, Член, 2012
21 Иван Христов, От толерантност към признаване. Легализиране на християнството (311-313), част 2, Член, НПД 2012
22 Иван Христов, От толерантност към признаване. Легализиране на християнството (311-313), част 1, Член, НИС 2011
23 Иван Христов, Византийски критици на Тома Аквински, Ръководител, НИС 2010
24 Ivan V. Christov, Vollständiges slavisch-griechisches Wort- und Formenverzeichnis und griechisch-slavisches Glossar zum Corpus Areopagiticum (Traktate, Scholien und Marginalien in der Übersetzung des Starec Isaija), Член, DFG 2009
25 Иван Христов, Догматически и съборни вероопределения на Източната църква, Ръководител, НИС, Номер на договора:013 / 08.05.2009 г. 2009
26 Ivan V. Christov, Das Corpus des Dionysios Areiopagites in der slavischen Übersetzung von Starec Isaija (14. Jahrhundert), Член, DFG 2004
27 Иван Христов, Неоплатонизъм и християнство. Византийската традиция, Ръководител, 2001
28 Иван Христов, Неоплатонизъм и християнство. Ранната гръцка традиция III - VI в., Ръководител, 2000
Научно ръководство
1 Иван Христов, Метафизика на светлината в Ареопагитския корпус, СУ, БогФ дисертация д-р:Димитър Божидаров Богданов 2023
2 Иван Христов, Синергията в антропологическото учение на преп. Максим Изповедник, СУ, БогФ дисертация д-р:Петър Петков Узунов 2023
3 Иван Христов, Учението за образа и символа в Ареопагитския корпус , дисертация д-р:Люба Стефанова 2020
4 Иван Христов, Богопознание и богоуподобяване според учението на св. патриарх Фотий, СУ дисертация д-р:Атанас Султанов (архим. Атанасий) 2018
5 Иван Христов, Философските глави в "Извор на знанието" от св. Йоан Дамаскин, СУ дисертация д-р:Атанас Атанасов 2017
6 Иван Христов, Движение и енергия в дебата на Йоан Филопон срещу Прокъл за вечността на света, СУ дисертация д-р:Росен Русев 2015
7 Иван Христов, Стадии в развитието на религиозната вяра и формирането на личността (психологично-религиозен анализ и измерения), СУ дисертация д-р:Росица Тодорова 2015
8 Иван Христов, Христологически и сотириологически аспекти на евхаристийната реинтеграция на личността, дисертация д-р:Иеромонах Григорий (Борче) Любомир Настески 2012
9 Иван Христов, Платонизмът на Ориген, ВТУ, к-ра „История на философията” дисертация д-р:Иво Ангелов ДОЧКОВ 2008
Редактор на издание нереферирано
1 Иван Христов, Аристотел, Съчинения в шест тома, Том II. Натурфилософски и естественонаучни съчинения, Част IV. За душата. Parva naturalia, Редактор на издание нереферирано 2017
2 Иван Христов, Платон, Държавата, Изток-Запад, С. 2014, Редактор на издание нереферирано 2014
3 Иван Христов, Св. Йоан Дамаскин, Извор на знанието, Редактор на издание нереферирано 2014
4 Иван Христов, Аристотел, За поетическото изкуство, Редактор на издание нереферирано 2013
5 Иван Христов, Аристотел, Реторика, Редактор на издание нереферирано 2013
6 Иван Христов, Аристотел, Съчинения в 6 тома, т. II, част 1, Физика, Редактор на издание нереферирано 2012
Статия в научно списание
1 Христов, И., Византийски проложни стихове, Forum Theologicum Sardicense, том:I, 2013, стр.:7-62, ISSN (print):1310-7909 2013
2 Христов, И., Темата за смъртта в учението на св. Максим Изповедник, Християнство и култура, брой:81, 2013, стр.:14-19, ISSN (print):1311-9761, Ref 2013
3 Христов, И., Нова стъпка в изучаването на Ареопагитския корпус, Български философски преглед, брой:2, 2012, стр.:187-190, ISSN (print):1314-5908 2012
4 Christov, I., Kallistos Angelikoudes' critical account of thomistic and orthodox anthropology, SYNTHESIS PHILOSOPHICA, vol:20, issue:1, 2005, pages:73-83, ISSN (print):0352-7875 2005
5 Christov, I., The Greek Philosophical Codex № 265 in the Plovdiv Public Library, Rhizai, vol:II.2, 2005, pages:95-104, ISSN (print):1312-3963, Ref 2005
6 Christov, I., Thomistic and Orthodox Anthropology According to Kallistos Angellikudes, Synthesis philosophica, брой:39, 2005, стр.:7-83, ISSN (print):0352-7875, Ref, Web of Science 2005
7 Христов, И., Естественият разум и свръхестественото откровение в дебата между Варлаам и св. Гр. Палама, Критика и Хуманизъм, том:10, брой:1, 2001, стр.:125-134, ISSN (print):0861-1718 2001
8 Christov, I., The Synthesis of Faith and Reason in the Theological Symbolics of the East Church Fathers, Études Balkaniques, брой:3-4, 1997, стр.:156-160, ISSN (print):2534-8574, Ref, Web of Science 1997
9 Христов, И., Троичното богословие в 38 писмо на Св. Василий Велики, ВСЕЛЕНА/OIKOYMENH, брой:2, 1994, стр.:35-48 1994
Статия в поредица
1 Христов, И., Редакторски бележки. - св. Йоан Дамаскин, Извор на знанието, т. 2, Fontes theologiae et philosophiae christianae, том:св. Йоан Дамаскин, Извор на знанието, брой:2, 2019, стр.:13-15, ISBN:978-619-01-0536-7 2019
2 Христов, И., Бележки на редактора на "Философските глави". – Св. Йоан Дамаскин, Извор на знанието, т. 1, „Изток-Запад”, С., 2014, 13-15. , Fontes Theologiae et Philosophiae Christianae, брой:1, издателство:Изток-Запад, 2014, ISBN:978-619-152-470-9, Ref 2014
3 Христов, И., Синергията в учението на св. Григорий Нисийски, АРХИВ за средновековна философия и култура, том:Свитък XIX, редактор/и:Бояджиев, Ц., Каприев, Г., издателство:Изток-Запад, 2013, стр.:80-92, ISBN:978-619-152-251-4, Ref 2013
4 Христов, И., Бележки на редактора, Аристотел, Съчинения в 6 тома, том:Физика, брой:т. II, част 1, редактор/и:Христов, И., издателство:„Захарий Стоянов”, 2012, стр.:11-12 2012
5 Христов, И., Тексткритични бележки към "Физика" от Аристотел (общо 120, отбелязани като "б. ред."), Аристотел, Съчинения в 6 тома, том:Физика, брой:т. II, част 1, редактор/и:Христов, И., издателство:„Захарий Стоянов”, 2012 2012
6 Христов, И., Неизвестни фрагменти от паламитските спорове в Църковноисторическия и архивен институт (част 2), АРХИВ за средновековна философия и култура, брой:Свитък XVI, редактор/и:Бояджиев, Ц. Каприев, Г., издателство:Изток-Запад, 2010, стр.:132-159, ISBN:978-954-321-705-2, Ref 2010
7 Христов, И., Сравнително изследване на превода на Аристотеловите философски термини на латински и в славянската традиция, АРХИВ за средновековна философия и култура, брой:Свитък XIV, редактор/и:Бояджиев, Ц., Каприев, Г., издателство:Изток-Запад, 2008, стр.:335-376, ISBN:978-954-321-337-5, Ref 2008
8 Христов, И., Антропологията на Тома Аквински и нейната критика от Калист Ангеликуд, АРХИВ за средновековна философия и култура, 2004, стр.:184-200, ISBN:954-607-636-8, Ref 2004
9 Христов, И., За “Метафизика” без идеологизиране, Критика и Хуманизъм, том:Философските средновековия, брой:кн. 10, бр.1, 2001, стр.:178-0, ISSN (print):0861-1718, Ref 2001
10 Христов, И., Морфологията на човешкия дух според Никифор Влемид и византийският проторенесанс от ХIII в., АРХИВ за средновековна философия и култура, брой:Свитък VII, издателство:ЛИК, 2001, стр.:187-196, ISBN:954-607-396-2, Ref 2001
11 Christov, I., Project Corpus Areopagiticum: Index verborum potiorum to the Greek Scholia, Archiv für mittelalterliche Philosophie und Kultur, брой:VI, 2000, стр.:165-193, ISSN (print):954-607-343-1, Ref 2000
12 Христов, И., Понятията същност и ипостас в ХХХVIII писмо на св. Василий Велики, АРХИВ за средновековна философия и култура, брой:Свитък IV, издателство:„ЛИК”, 1997, стр.:31-42, Ref 1997
13 Христов, И., Християнският неоплатонизъм на Михаил Псел в неговото учение за субстанцията, АРХИВ за средновековна философия и култура, брой:Свитък IV, издателство:„ЛИК”, 1997, стр.:121-131, ISBN:954-607-117-X, Ref 1997
14 Christov, I., Ὑπεροχικὴ εἰδοποιία and μὴ ὄν in DN IV 3, 697A and in the Commentaries by John of Scythopolis and Thomas Aquinas, Archiv für mittelalterliche Philosophie und Kultur, брой:Heft III, издателство:Universitätsverlag “St.Kliment Ochridski”, 1996, стр.:33-53, Ref 1996
15 Христов, И., Йерархията на битието в „Шестоднев” от Йоан Екзарх, АРХИВ за средновековна философия и култура, брой:Свитък I, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 1994, стр.:21-38, Ref 1994
16 Христов, И., „Традиционно” и „рационално” в „Шестоднев” от Йоан Екзарх, Кирило-Методиевски студии, брой:Кн. 5, 1988, стр.:76-90, Ref 1988
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Christov, I., Why “Philosopher”? Problems and Misunderstandings Associated with the Epithet of St Cyril, Der heilige Methodius, Bulgarien und Europa. (Eastern Church Identities, Bd. 12), editor/s:Emil Ivanov, Ivaylo Naydenov, 2023, pages:96-114, ISBN:978-3-506-79015-6, Ref 2023
2 Christov, I., Theology of Greek Fathers in the 10th c. Preslav Literary School’s Receptive Texts, Patrologie und Ökumene. Theresia Hainthaler zum 75. Geburtstag, editor/s:Knauer, P., Riedl, A., D. Winkler, Publisher:Herder, 2022, pages:152-163, ISBN:978-3-451-39356-3, Ref 2022
3 Христов, И., ΠΡΟΝΟΙΑ и ΣΟΦΙΑ в дискурса на енергиите според гръцките схолии към Ареопагитския корпус, Sine arte scientia nihil est. Изследвания в чест на проф. д.ф.н. Олег Георгиев, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, ISBN:978-954-07-4578-7, Ref 2019
4 Христов, И., Божественное руководство над умом в синергии Бога и человека согласно св. Максиму Исповеднику, Proceedings of the V International Theological Conference dedicated to St. Maximus the Confessor, 2017, стр.:92-105, ISBN:978-9941-449-87-1, Ref 2017
5 Христов, И., Тема смерти в богословии св. Максима Исповедника, Proceedings of the V International Theological Conference dedicated to St. Maximus the Confessor, 2017, стр.:79-91, ISBN:978-9941-449-87-1, Ref 2017
6 Христов, И., Божественото ръководство над ума в синергията на Бога и човека според св. Максим Изповедник, Christianitas, Historia, Metaphysica. Изследвания в чест на проф. Калин Янакиев, редактор/и:свещ. Сава (Щони) Кокудев и Мартин Осиковски, издателство:Фондация "Комунитас", 2016, стр.:71-80, ISSN (print):9789549992984, Ref 2016
7 Христов, И., Бытие и существование в дискуссии св. Григория Паламы и Варлаама о методе, Современная болгарская патрология (сборник статей), издателство:Издательский отдел УПЦ, Киев, 2016, стр.:123-136, ISBN:978-966-2371-37-6, Ref 2016
8 Христов, И., Спасова, М., Славянският превод на словото на патриарх Филотей Кокин на Вси светии – проблеми на рецепцията, АФОН И СЛАВЯНСКИЙ МИР. Сборник 3, издателство:Издание Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. Святая Гора Афон, 2016, стр.:345-359, ISBN:978-5-7117-0747-9, Ref 2016
9 Христов, И., Едикт за толерантността на император Галерий (311) според версията на Евсевий Кесарийски, От толерантност към признаване. Сборник текстове по случай 1700-годишнината от Медиоланския едикт (313 г.), редактор/и:Омарчевски, А., издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:116-126, ISBN:978-954-07-3963-2 2015
10 Христов, И., Приемане на християнството като официална религия на Римската империя според новопубликуваното житие на св. Константин Велики, От толерантност към признаване. Сборник текстове по случай 1700-годишнината от Медиоланския едикт (313 г.), редактор/и:Омарчевски, А., издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:88-95, ISBN:978-954-07-3963-2 2015
11 Christov, I., Synergetic Aspects in St. Gregory of Nyssa's Teaching on the Salvation of Man, For Us and for Our Salvation. Soteriology East and West, редактор/и:Haithaller, Th. & Fr. Mali (eds), издателство:Pro Oriente, 2014, стр.:103-111, ISBN:978-3-7022-3351-8, Ref, Web of Science 2014
12 Christov, I., Demetrius Kydones, Encyclopedia of Medieval Philosophy. Philosophy between 500 and 1500, editor/s:Lagerlund, H., Publisher:Springer, 2011, pages:256-258, ISBN:978-1-4020-9729-4, Ref 2011
13 Christov, I., Political Philosophy, Byzantine, Encyclopedia of Medieval Philosophy. Philosophy between 500 and 1500, editor/s:Lagerlund, H., Publisher:Springer, 2011, pages:1051-1053, ISBN:978-1-4020-9729-4, Ref 2011
14 Christov, I., Prochoros Kydones, Encyclopedia of Medieval Philosophy. Philosophy between 500 and 1500, editor/s:Lagerlund, H., Publisher:Springer, 2011, pages:1076-1078, ISBN:978-1-4020-9729-4, Ref 2011
15 Christov, I., The Two-Level Emanation of the Divine and the Plurality in Mystical Vision, Nomina divina. Colloquium Dionysiacum Pragense (Prag, den 30.-31. Oktober 2009), editor/s:Lenka Karfikova / Matyas Havrda, Publisher:Paulus-Verlag: Fribourg, 2011, ISBN:9783727816994 2011
16 Христов, И., Отначало за началото, Nomina essentiant res. Сборник за 60 г. на проф. Цочо Бояджиев, редактор/и:Каприев, Г., издателство:"Изток - Запад", 2011, стр.:27-49, ISBN:9789543219056 2011
17 Christov, Ivan, Dimova, Stefka, Boyadjiev, Todor, Stability and Bifurcation of the Magnetic Flux Bound States in Stacked Josephson Junctions, NUMERICAL ANALYSIS AND ITS APPLICATIONS, vol:5434, 2009, pages:224-232, ISSN (print):0302-9743, ISBN:978-3-642-00463-6 2009
18 Христов, И., Българската национална идентичност като фактор за присъединяването на България в Европейския съюз, Дебатът за бъдещето на Европа: културологични и социално-психологически аспекти, 2003, стр.:30-39, ISBN:954-91273-3-8 2003
19 Христов, И., Кантовата интерпретация на логиката на Аристотел, Кант и Кантовата традиция в България, 2001, стр.:415-421, ISBN:9546073911 2001
20 Христов, И., „Българският” Аристотел и европейската история на философията, Универсално и партикуларно, 2000, стр.:274-278, ISBN:954-607-289-3 2000
21 Христов, И., „Диалектика” от Йоан Дамаскин в идейния свят на старата българска литература, Хуманизъм. Култура. Религия., издателство:„Лик”, 1997, стр.:199-205 1997
22 Христов, И., Битие и съществуване в дискусията за метода между св. Григорий Палама и Варлаам, Хуманизъм. Култура. Религия., издателство:„Лик”, 1997, стр.:37-49 1997
23 Христов, И., Основанията на духовността на средновековния българин – народностни корени и византийско влияние, Философският образ на кръстопътния човек в българската култура, издателство:"Рива", 1996, стр.:120-149 1996
24 Христов, И., Богословско-философското учение в „Шестоднев” от Йоан Екзарх и неговите византийски източници, Философски изследвания, т. I, 1993, стр.:142-154 1993
25 Христов, И., Проблемът за мястото на интуицията във философията на Платон и Аристотел, Философски изследвания, т. I, 1993, стр.:116-128 1993
26 Христов, И., Християнското учение за човека и гръцката метафизика, Трансцендентална философия, наука и морал., 1993, стр.:477-486 1993
27 Христов, И., Место исследования перевода терминов греческой философии в историко-философском изучении „Шестоднева” Иоанна Эксарха, Отечественная философская мысль 11-17вв. и греческая культура, издателство:Изд. АН, Киев, 1991, стр.:181-193 1991
Студия в научно списание
Христов, И., Христова, А., Понятийна структура и лингвистична характеристика на категориално-логическите термини във Философския трактат на Симеоновия сборник, Български философски преглед, том:3, 2013, стр.:15-61, Ref 2013
Студия в поредица
1 Христов, И., Гръцко-славянски лексикални паралели към философските глави в Симеоновия сборник и Извор на знанието, Fontes philosophiae et theologiae christianae, том:Св. Йоан Дамаскин, Извор на знанието, брой:1, редактор/и:Риболов, С., Христов, И., издателство:Изток-Запад, 2014, стр.:335-380, Ref 2014
2 Christov, I., Christova, A., Lexical Morphology and Syntactic Formation of Philosophical Terms in the Translation of the Corpus Areopagiticum by the Starets Isaija, Monumenta linguae Slavicae dialecti veteris, том:Das Corpus des Dionysios Areiopagites in der slavischen Übersetzung von Starec Isaija (14. Jahrhundert), брой:LV 5, редактор/и:Sabine Fahl, Jutta Harney, Dieter Fahl, издателство:Weiher Verlag: Freiburg i. Br., 2013, стр.:536-566, ISBN:978-3-921940-57-0, Ref 2013
3 Христов, И., Тихова, А., Индекс на имената на светците за месец април (съставен на български и старобългарски език от А. Тихова, а на гръцки език от И. Христов), Търновската редакция на Стишния пролог, том:месец април, брой:8, редактор/и:Петков, Г. и Спасова, М., издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски": Пловдив, 2013, стр.:281-310, ISBN:9789544238315, Ref 2013
4 Христов, И., Тихова. А., Индекс на имената на светците за месец май (съставен на български и старобългарски език от А. Тихова, а на гръцки език от И. Христов), Търновската редакция на Стишния пролог, том:месец май, брой:9, редактор/и:Спасова, М., Петков, Г., издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски: Пловдив, 2013, стр.:317-342, ISBN:9789544238391, Ref 2013
5 Христов, И., Лексикален индекс (месец април), Търновската редакция на Стишния пролог, том:месец април, брой:8, редактор/и:Петков, Г. и Спасова, М., издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски": Пловдив, 2013, стр.:87-280, ISBN:9789544238315, Ref 2013
6 Христов, И., Лексикален индекс (месец май), Търновската редакция на Стишния пролог, том:месец май, брой:9, редактор/и:Петков, Г. и Спасова, М., издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски": Пловдив, 2013, стр.:83-316, ISBN:9789544238391, Ref 2013
7 Christov, I., Fahl, S., Fahl, D., Kirchenslavisch-griechische Frequenztabelle (on CD-ROM), Monumenta linguae Slavicae dialecti veteris, том:Das Corpus des Dionysios Areiopagites in der slavischen Übersetzung von Starec Isaija (14. Jahrhundert), брой:LV 4.1-3, редактор/и:Goltz, H., Prochorov, G.M., издателство:Weiher Verlag: Freiburg i. Br., 2012, стр.:1-776, ISBN:978-3-921940-55-6, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2012
8 Christov, I., Fahl, S., Fahl, D., Verzeichnisse der kirchenslavischen flektierten Formen a tergo (on CD-ROM), Monumenta linguae Slavicae dialecti veteris, том:– Das Corpus des Dionysios Areiopagites in der slavischen Übersetzung von Starec Isaija (14. Jahrhundert), брой:LV 4.1-3, редактор/и:Goltz, H. Prochorov, G.M., издателство:Weiher Verlag: Freiburg i. Br., 2012, стр.:1-1245, ISBN:978-3-921940-55-6, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2012
9 Христов, И., Неизвестни фрагменти от паламитските спорове в Църковноисторическия и архивен институт (част 1), АРХИВ за средновековна философия и култура, брой:Свитък XV, редактор/и:Бояджиев, Ц., Каприев, Г., издателство:Изток-Запад, 2009, стр.:362-377, ISBN:9789543215432, Ref 2009
10 Христов, И., Неоплатонически елементи в съчиненията на патриарх Фотий, Неоплатонизъм и християнство, том:Византийската традиция, брой:II, 2004, стр.:79-108, ISBN:954-607-623-6 2004
11 Христов, И., Платонически мотиви в кападокийския синтез, Неоплатонизъм и християнство, том:Гръцката традиция III-VIв., брой:I, 2002, стр.:94-111, ISBN:954-607-567-1 2002
12 Христов, И., Християнският неоплатонизъм в корпуса на “Ареопагитиките”, Неоплатонизъм и християнство, том:Гръцката традиция III-VIв., брой:I, 2002, стр.:129-172, ISBN:954-607-567-1 2002
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Christov, I., Pronoia and Sophia in the Greek Scholia to the Corpus Areopagiticum, PRONOIA. The Providence of God. Wiener patristische Tagungen VIII, Publisher:Tyrolia Verlag, 2019, pages:303-313, ISBN:973-3-7022-3819-3, Ref 2019
2 Christov, I., Fragments from an Unknown Antipalamite Treatise in the Library of Bachkovo Monastery, Medieval Bulgarian Art and Letters in a Byzantine Context, Publisher:American Research Center in Sofia, 2017, pages:247-266, ISBN:978-954-92571-0-6, Ref 2017
3 Christov, I., Theological and Scientific Approaches to the Contemplation of Nature, Orthodox Theology and the Sciences, редактор/и:Pavlov, P. & Tanev, S., Eds., Dragas, G., Gen. Ed., издателство:NewRome Press LLC, Columbia, Missouri, USA, 2016, стр.:68-93, ISBN:978-1-939028-11-2, Ref, Web of Science 2016
4 Christov, I., Neoplatonic Elements in the Writings of Patriarch Photius, The Ways of Byzantine Philosophy, редактор/и:Mikonja Knežević, издателство:Sebastian Press: Alhambra, California, 2015, стр.:289-310, ISBN:978-1-936773-25-1, Ref 2015
5 Христов, И., «ΣΟΦΙΑ» В гръцките схолии към съчиненията на Пс. Дионисий Ареопагит, Logos im Dialogos. Auf der Suche nach der Orthodoxie. Gedenkschrift für Hermann Goltz (1946-2010), редактор/и:Briskina-Müller, A., A. Drost-Abgarjan, A. Meißner, издателство:Lit: Berlin, 2011, стр.:501-512, ISBN:978-3643110275 2011
6 Christov, I., The Creative Logos, the Nature of Things and their Uniqueness in “Hexaemeron” by Joannes Exarchus, Miscellanea Mediaevalia, издателство:Walter de Gruyter, 1996, стр.:99-110, Ref 1996
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Иван Христов, Представяне на проекта „Богомилството в историята и в наши дни“ 2024
2 Присъствие, Ivan V. Christov, Aristotelian studies in the Balkans in the 17th century. A work book of Markos Porphyropoulos (Plovdiv, Public Library, Codex No. 265) 2024
3 Секционен доклад, Иван Христов, Богомилството в историята и в наши дни: Представяне на проекта 2024
4 Секционен доклад, Иван Христов, Планиране на работата в хранилища с гръцки ръкописи и манастирски библиотеки 2024
5 Секционен доклад, Ivan V. Christov, In What Sense does Mystical Theology Reject Logical Discourse? 2023
6 Секционен доклад, Ivan V. Christov, Byzantine Theology on the Limitations and Conditional Applicability of Aristotelian Logic 2023
7 Секционен доклад, Иван Христов, Новое критическое издание славянского перевода Первого слова против ариан св. Афанасия [Атанасий Александрийски. Първо слово против арианите, Том I. Издание на текста (ISBN 978-954-07-5546-5, 432 с.), Том 2. Изследвания (ISBN 978-954-07-5547-2, 304 с.), Университетско издателство "Св. Климент Охридски", С., 2022] 2023
8 Секционен доклад, Иван Христов, Антиеретическая полемика Феодорита Кирского в „Шестодневе“ Иоанна Экзарха 2023
9 Секционен доклад, Иван Христов, Трансформация философских понятий сущности и энергии в учении святителя Григория Паламы 2023
10 Секционен доклад, Ivan V. Christov, Logic in the Discourse of Divine Energies 2023
11 Секционен доклад, Иван Христов, Мистическая энергия и человеческий поступок в учении святого Григория Паламы 2022
12 Секционен доклад, Ivan V. Christov, Mathematics and Metaphysics in John Pediasimos’ Scholia on the Analytics 2022
13 Секционен доклад, Ivan V. Christov, Greek Philosophical Terms in the 10th c. Preslav Translations 2022
14 Секционен доклад, Ivan V. Christov, Theological Substantiation of Mental Prayer in the Teaching of St. Gregory Palamas 2021
15 Пленарен доклад, Ivan V. Christov, St Cyril the Philosopher on the meaning of Theology for restoring the Image of God in Man and the Greek Fathers 2021
16 Пленарен доклад, Ivan V. Christov, Is the Second Fall of the Second Rome Pending? 2021
17 Пленарен доклад, Ivan V. Christov, Religious studies and RESILIENCE in Bulgaria 2020
18 Секционен доклад, Ivan V. Christov, Bringing Forth Substances As Energeia (the Greek Scholia on Procession) 2019
19 Секционен доклад, Ivan V. Christov, How to Identify and Analyze Medieval Theological Fragments 2019
20 Секционен доклад, Иван Христов, Терминологията за предвечното битие на Бога в "Богословие" на Йоан Екзарх 2019
21 Секционен доклад, Ivan V. Christov, Sofia University's Digital Resources in Slavonic-Byzantine Studies 2019
22 Секционен доклад, Иван Христов, Sinait. 508 (976) като извор за историята на Охридската архиепископия 2019
23 Секционен доклад, Иван Христов, Ступени мистического восхождения согласно учению преп. Максима Исповедника 2019
24 Секционен доклад, Ivan V. Christov, Reversed Dictionaries 2019
25 Секционен доклад, Иван Христов, Составление обратного Греческо-церковнославянского словаря 2019
26 Секционен доклад, Иван Христов, Почему ‘философ’? Проблемы и недоразумения, связанные с прозвищем Константина Философа – св. Кирилла 2019
27 Секционен доклад, Иван Христов, Тайна творения в толкованиях св. Василия Великого о «начале» Быт. 1:1 2019
28 Секционен доклад, Ivan V. Christov, Terminological Dictionary of the early 10th century Old Bulgarian (Old Slavonic) Language 2019
29 Секционен доклад, Иван Христов, Сава Кокудев, Thesaurus Linquae Maximi Confessoris 2019
30 Секционен доклад, Иван Христов, Компютърният анализ на текста в помощ на лексикографията 2018
31 Секционен доклад, Иван Христов, Познанието на Бога в Омилия I върху шестоднев от св. Василий Велики 2018
32 Секционен доклад, Иван Христов, Терминологични словоупотреби в превода на гл. 1 на „Богословие" на св. Йоан Дамаскин от Йоан Екзарх 2018
33 Секционен доклад, Иван Христов, Електронни офлайн ресурси по славистика и византология 2018
34 Секционен доклад, Иван Христов, Учението за Божествените енергии като богословско обосноваване на исихазма 2018
35 Секционен доклад, Иван Христов, Средновековна гръцка и славянска терминология (част I) 2017
36 Секционен доклад, Иван Христов, Средновековна гръцка и славянска терминология (част II) 2017
37 Секционен доклад, Иван Христов, Проблемът за средния път в диалога с Католическата църква на Фераро- Флорентийския събор 2017
38 Секционен доклад, Ivan V. Christov, Pronoia and Sophia in the Energy Discourse of the Greek Scholia to the Corpus Areopagiticum 2017
39 Секционен доклад, Иван Христов, "Аристотелови" понятия в Словата против арианите на св. Атанасий Велики 2017
40 Секционен доклад, Иван Христов, Покой обожения согласно Святому Максиму Исповеднику 2017
41 Секционен доклад, Ivan V. Christov, Creation of Man (40.8–43.16) 2017
42 Секционен доклад, Ivan V. Christov, Logical IT Data Access in Terminological Studies on the Short Chronographic Paleya 2017
43 Секционен доклад, Ivan V. Christov, The Debate on Aristotle’s Theory of Proof between St. Gregory Palamas and Barlaam 2016
44 Секционен доклад, Иван Христов, Съвременни методи за изучаване на философската терминология в превода на старец Исаия 2016
45 Секционен доклад, Ivan V. Christov, Notes on the Greek–Old Bulgarian Lexical Parallels in Tsar Boril’s Synodikon 2016
46 Секционен доклад, Иван Христов, Аристотел за предрефлексивната очевидност в изкуството на оратора 2016
47 Секционен доклад, Иван Христов, Слово патријарха Филотеја Кокина О свим светима у светлу паламистичког спора у XIV веку 2015
48 Секционен доклад, Иван Христов, Мария Спасова, Славянският превод на словото на патриарх Филотей Кокин на вси светии - проблеми на рецепцията 2015
49 Секционен доклад, Ivan V. Christov, The Divine Guidance on the Intellect in the Synergy of God and Man according to St Maximus the Confessor 2015
50 Секционен доклад, Ана-Мария Тотоманова, Иван Христов, Речник-индекс на Бориловия синодик и прилежащите му текстове 2015
51 Секционен доклад, Иван Христов, Natural Contemplation in the Synergy of Man and God according to St Maximus the Confessor 2015
52 Секционен доклад, Ivan V. Christov, Sophia, the Wisdom of God, in St. Gregory Nazianzus 2015
53 Секционен доклад, Иван Христов, Собор 1351 г. 2014
54 Секционен доклад, Иван Христов, Критика учения Фомы Аквината Каллистом Ангеликудом 2014
55 Секционен доклад, Ivan V. Christov, The Concepts of Movement and Energy in the Theoretical Model of Application of Equilibriometric Methods in Psychiatry 2014
56 Секционен доклад, Ivan V. Christov, Das den Geist überstrahlende Licht des Guten als Ziel des Eros 2013
57 Секционен доклад, Ivan V. Christov, Phenomenological Perspective in the Modern Interpretation of St. Gregory Palamas 2013
58 Секционен доклад, Иван Христов, Неопубликованные фрагменты рукописи, относящейся к паламитским спорам в ЦИАИ 2013
59 Секционен доклад, Иван Христов, Организация хранения культурных ценностей и музейного дела в Болгарской православной церкви 2013
60 Секционен доклад, Ivan V. Christov, Secular Aspects of Patriarch Photius' Spiritual Legacy 2012
61 Секционен доклад, Иван Христов, Св. Максим Исповедник о смерти 2011
62 Секционен доклад, Ivan V. Christov, Theological and Scientific Approaches to Contemplating Nature 2011
63 Секционен доклад, Ivan V. Christov, Synergetic Aspects in St. Gregory of Nyssa's Teaching on the Salvation of Man 2011
64 Секционен доклад, Ivan V. Christov, The Greek Scholia to the Corpus Areopagiticum in the Works of St. Gregory Palamas 2011
65 Секционен доклад, Иван Христов, София Премъдрост Божия в учението на св. Григорий Палама 2010
66 Секционен доклад, Ivan V. Christov, Aristotle's Philosophical Terms in the Corpus Dionysiacum Slavicum 2010
67 Секционен доклад, Ivan V. Christov, Refutation of the Aristotelian form of (iii): time is not an arithmos or a metron 2009
68 Секционен доклад, Иван Христов, О. Георгий Флоровский об естественном созерцании 2009
69 Секционен доклад, Ivan V. Christov, The Two-Level Emanation of Divinity and the Plurality in Mystical Vision 2009
70 Секционен доклад, Ivan V. Christov, Aristotle philogeōmetrēs? 2008
71 Секционен доклад, Ivan V. Christov, A Comparative Study of Latin and Old Slavonic Rendering of Aristotelian Terms 2007
72 Секционен доклад, Ivan V. Christov, The Polemical Treatise of Kallistos Angelikoudes against Thomas Aquinas as a Document of the Byzantine and Latine Relations in XIVth c 2004
73 Секционен доклад, Ivan V. Christov, The Polemical Treatise of Kallistos Angelikoudes against Thomas Aquinas as a Document of the Byzantine and Latine Relations in XIVth c 2004
74 Секционен доклад, Ivan V. Christov, Byzantine and Latin West Conception of Man in Kallistos Angelikoudes' Criticism of Thomas Aquinas 2004
75 Секционен доклад, Иван Христов, St. Gregory of Nyssa’s Philosophy of Life 2003
76 Секционен доклад, Ivan V. Christov, Ancient Philosophy in Bulgaria 2002
77 Секционен доклад, Иван Христов, The Emanation of the Providential Ideas in DN IV according to the “Latinophronic” Interpretation by Ioannes Sapiens 1999
78 Секционен доклад, Иван Христов, The Synthesis of Faith and Reason in the Theological Symbolism of the East and its Philosophical Meaning 1997
79 Секционен доклад, Ivan V. Christov, The "Metrical" Concept of Space in the Byzantine Philosophy 1996
80 Секционен доклад, Ivan V. Christov, PHYSIS and LOGOS in "Hexaemeron" of Joannes Exarchus 1994
81 Секционен доклад, Иван Христов, The Problem of the "Beginning" in Hexaemerons by Gregory of Nyssa and Basil of Cesarea 1992
82 Секционен доклад, Ivan V. Christov, Plerôsis psychês of Plt.286a and the Problem of Understanding 1992
Участие в редколегия
1 Иван Христов, Богословский вестник, научно издание на Московската духовна академия, Участие в редколегия 2016
2 Иван Христов, Вестник Екатеринбургской духовной семинарии [Bulletin of the Ekaterinburg Theological Seminary], Участие в редколегия 2016
3 Ivan V. Christov, Rhizai. International Journal for Ancient philosophy and Science, Участие в редколегия 2004
4 Иван Христов, Црквене студиjе, Участие в редколегия 2004
Учебник
Христов, И., Византийското богословие през 14 в., https://e-medievalia.uni-sofia.bg/moodle/course/view.php?id=7 2014