Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Надежда Стоянова

Researcher ID (Web of Science): N-2635-2018

ORCID ID:0000-0001-5599-8398
Дипломна работа
Надежда Ангелова Стоянова, Литература и жертвоприношение (Модуси на жертвената криза. "Пролетен вятър". "Хоро"), СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Бойко Пенчев 2007
Дисертация д-р
Надежда Ангелова Стоянова, Образи и употреби на времето в българската литература (върху поезия и белетристика от 20-те и 30-те години на ХХ век), СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дфн Валери Стефанов 2013
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Надежда Стоянова, "Живописна България" - научни пътешествия, Филологически форум 2021
2 Надежда Стоянова, Автопортрет на вълшебен помощник. Рецензия за книгата на Искра Шомова "Автопортрет с Фортуна" (София: Парадигма, 2019). В: "Литературен вестник", бр. 8, 24.02.2021-02.03.2021, с. 3., Литературен вестник 2021
3 Надежда Стоянова, Гласовете на детството (Рецензия за книгата на Галина Вълчева-Димитрова. Модели на спомена за детството (Върху българската проза между 20-те и 80-те години на ХХ век). Пловдив: УИ Паисий Хилендарски”). В: сп. "Филологически форум", 2021, 219-223. 2019., 2021
4 Надежда Стоянова, Юбилей как повод перечитать. 100 лет со дня рождения Добри Жотева. Материал на Майя Праматарова, Български културен институт, Русия, Москва., 2021
5 Надежда Стоянова, „Броеница. Из гънките на паметта“, или за щастливото битие на българската литература. Рецензия за мемоарната книга на проф. Милена Цанева. Сп. "Литературата", кн. 25, 2020, 274-281. ISSN: 1313-1451; ISSN 2603-5340, 2020
6 Надежда Стоянова, 125 години от рождението на Гео Милев. Участие в предаване на Българска национална телевизия, "Култура.БГ", Българска национана телевизия, "Култура.БГ" 2020
7 Stoyanova, Nadezhda, BULGARIAN LITERATURE: VOICES OF TRANSLATION AND CULTURAL CONTEXTS, 2020
8 Надежда Стоянова, Кога и как е въведено астрономическото часово време (репортаж на Мария Чернева). Участие в предаване на Българска национална телевизия, "Денят започва с Георги Любенов", Българска национална телевизия, "Денят започва с Георги Любенов" 2019
9 Надежда Стоянова, 123 години от рождението на Гео Милев. Участие в предаване на Българска национана телевизия, "Култура.БГ", Българска национана телевизия, "Култура.БГ" 2018
10 Надежда Ангелова Стоянова, Капка, листо и камък. Думи за стихосбирката на Лъчезар Станчев "Капка" (рецензия). В: "Литературен вестник", 2018, бр. 40, с.7. ISSN 1310 - 9561., 2018
11 Надежда Ангелова Стоянова, Метафори и самоходи. Разговор на Николай Генов с Надежда Стоянова, Сирма Данова, Мария Русева и Владимир Игнатов. Е: "Литературен вестник", 2018, бр. 39, с. 4-5. ISSN 1310 - 9561, Литературен вестник 2018
12 Надежда Ангелова Стоянова, Българановски етюди 2: Напред! (в съавторство с Венета Савова). В: сп. "Филологически форум", бр. 1(5), ISSN 2534-9473, с. 181-186., 2017
13 Надежда Ангелова Стоянова, Българско и образцово (рецензия). В: сп. "Дзяло", год. 5, 2017, бр. 10. ISSN 1314-9067, 2017
14 Надежда Ангелова Стоянова, Тишина в "миниатюр". В: сп. "Филологически форум", бр. 1(5), с. 145-147, ISSN 2534-9473., Филологически форум 2017
15 Надежда Ангелова Стоянова, Зорница Христова за книгите за деца и думите, с които може да се играе (интервю). В сп. „Литературата”, 2016, кн. 17, 400-402.ISSN: 1313-1451; ISSN 2603-5340., 2016
16 Надежда Стоянова, Миди от "другия бряг".Рецензия за стихосбирката на Поли Муканова "Мидите имат две страни", С., 2015. В: "Литературен вестник", год. 25, бр. 11, 16-22 март 2016 г., с. 4-5, ISSN 1310 - 9561., Литературен вестник 2016
17 Надежда Ангелова Стоянова, Опоетизираните Балкани: "Дубровник" и "Сплит" на Бленика. В: сп. "Филологически форум", 2016, 2 (4), 164-165. ISSN 2534-9473., 2016
18 Надежда Ангелова Стоянова, Българският диаболизъм, почти век по-късно (рецензия). В: сп. "Език и литература", бр. 1-2, 2015, ISSN 1314–8516 (Online); ISSN 0323–9519 (Print)., 2015
19 Надежда Ангелова Стоянова, Възможности пред българската култура: Кирил Кръстев (рецензия). В: "Литературен вестник", бр. 24, 2015, с. 6-7. ISSN 1310 - 9561, 2015
20 Надежда Стоянова, Докато учите, а след това работите, постарайте се да надминете и най-добрите си учители. Интервю с проф. Никола Георгиев. В: сп. «Филологически форум», 2015, бр. 1, с. 134-148 (съвместно с Владимир Игнатов),ISSN 2534-9473., Филологически форум 2015
21 Надежда Ангелова Стоянова, На Университета и на неговите преподаватели съм благодарна, че са ме научили да обичам науката, да се интересувам, да търся новото... (интервю с проф. Милена Цанева). сп. "Филологически форум" 2015, кн. 2. ISSN 2534-9473., 2015
22 Надежда Ангелова Стоянова, "Сърцето" на Багряна. Рецензия за монографията "Багряна и Словения". "Литературен вестник" 2014, бр. 12. ISSN 1310 - 9561., 2014
23 Надежда Ангелова Стоянова, Проф. Милена Цанева. Изгубените градини на литературна София. (Интервю) В: сп. „Литературата”, 2014/15. ISSN: 1313-1451; ISSN 2603-5340., Литературата 2014
24 Надежда Стоянова, Иглика Василева: „Човек не може да прочете Макюън и да го забрави” (интервю) В: сп. „Литературата”. 2012 / 10. с. 110-123. ISSN: 1313-1451; ISSN 2603-5340., 2012
25 Надежда Ангелова Стоянова, Предизвикателства на преводимосттa (Рецензия за сп. „Литературата”, 2010/5, УИ „Св. Климент Охридски”). В: „Литературен вестник”, 2010, бр. 19, с. 5. ISSN 1310 - 9561., Литературен вестник 2010
26 Надежда Ангелова Стоянова, "Опасният съсед". Силуети (Рецензия за книгата на Василий Лвович Пушкин. Опасният съсед). В: LiterNet, 18.06.2009, № 4 (113). ISSN 1312-2282, LiterNet 2009
27 Надежда Ангелова Стоянова, „Мигове в кибритена кутийка”. Гравитации на имената. (Рецензия за „Мигове в кибритена кутийка” на Поли Муканова, изд. „Алтера”, С. 2009)В: "Литературен вестник", 2009. бр. 9. ISSN 1310 - 9561, Литературен вестник 2009
28 Надежда Ангелова Стоянова, Куфарът на Гео. В: „Литературен вестник”, 2009, № 11, с. 10. ISSN 1310 - 9561, Литературен вестник 2009
29 Надежда Ангелова Стоянова, Цветан Марангозов – за киното, литературата и филмовата музика. В: „Литературен вестник”, 2009, № 17, с. 5. ISSN 1310 - 9561, Литературен вестник 2009
30 Надежда Ангелова Стоянова, "Улица без име" - между фактите и илюзиите. (Върху книгата на Капка Касабова „Улица без име”, изд. „Сиела”, София, 2008). „Улица без име” – между фактите и илюзиите. В: „Литературен вестник”, 2008, бр. 30, с. 5. ISSN 1310 - 9561., Литературен вестник 2008
31 Надежда Ангелова Стоянова, „Събирачи на хартия”: преживяване на спомена. (Рецензия за стихосбирката на Едвин Сугарев „Събирачи на хартия”, ИК „Жанет 45”, Пловдив, 2007). В: „Литературен вестник”, 2008, бр. 11, стр. 3 ISSN 1310 - 9561., Литературен вестник 2008
32 Надежда Ангелова Стоянова, Около кинопрочита на „Тютюн”. В: „Литературен вестник”, 2008, № 7, с. 6.ISSN 1310 - 9561., Литературен вестник 2008
33 Надежда Ангелова Стоянова, Празниците на "Литературата". (Рецензия за сп. „Литературата”, 2008/ 3, УИ „Св. Климент Охридски”). В: „Литературен вестник”, 2008, бр. 36, с. 3. ISSN 1310 - 9561., Литературен вестник 2008
34 Надежда Ангелова Стоянова, Приютени в личните пространсва (Вера Стухелова, „Лично пространство”). В: „Литературен вестник”, 2008, № 4, 6.-12.06.2008, с. 5. ISSN 1310 - 9561., 2008
35 Надежда Ангелова Стоянова, Разпилявания на дъха. (Рецензия за романа на Емануил А. Видински „Места за дишане”, изд. „Алтера”, София, 2008). В: „Литературен вестник”, 2008, бр. 21, стр. 4. ISSN 1310 - 9561., Литературен вестник 2008
36 Надежда Стоянова, Сто години холандски плакат. В: „Литературен вестник”, 2008, № 1, с. 6. ISSN 1310 - 9561., Литературен вестник 2008
37 Надежда Ангелова Стоянова, "Понечиш жеста на балада..." (Рецензия за книгата на Георги Господинов „Балади и разпади”, ИК „Жанет 45”, Пловдив, 2007). В: „Литературен вестник” 2007, бр. 25, стр. 5.ISSN 1310 - 9561., Литературен вестник 2007
38 Надежда Ангелова Стоянова, За поезията на чудните мигновения: "Двоен портрет на Юна Мориц". (Рецензия за книгата на Юна Мориц „Двоен портрет”, подбор и превод от руски език Л. Димитров, УИ „Св. Климент Охридски”, С. 2007). В: „Литературен вестник” , 2007, бр. 32, стр. 7. ISSN 1310 - 9561., Литературен вестник 2007
39 Надежда Ангелова Стоянова, Изпитания на името: „Парцел №17”. (Рецензия застихосбирката на Камелия Спасова „Парцел № 17”, изд. „Макрос”, Пловдив, 2007). В: „Литературен вестник” 2008, бр. 4, стр. 7. ISSN 1310 - 9561., Литературен вестник 2007
40 Надежда Стоянова, Носталгия по Адриана. Рецензия за книгата на Теодора Димова "Адриана", В: "Литературен вестник", 2007, бр.18. ISSN 1310 - 9561., Литературен вестник 2007
Монография
Надежда Ангелова Стоянова, Възходът на слънчогледите. Българската литература от 20-те и 30-те години на ХХ век: опити с времето, ISBN: 9789540738901, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2015
Научен проект
1 Надежда Стоянова, Млади учени: изследователски опити. Сп. "Филологически форум", Библиотека "Международен филологически форум", "Творческа библиотека", Ръководител, , Номер на договора:80-10-131/23.04.2020 2020
2 Надежда Стоянова, Текстове от маргиналията: памет и употреби, Член, , Номер на договора:80-10-60/13.04.2020 2020
3 Надежда Стоянова, Словото и неговите образи: дебюти на млади изследователи. Списание "Филологически форум", Член, , Номер на договора:80-10-122/15.04.2019 2019
4 Надежда Стоянова, Текстове от маргиналията: памет и употреби, Член, , Номер на договора:80-10-9 oт 09.04.2019 2019
5 Надежда Стоянова, Млади учени: изследователски опити. Сп. "Филологически форум" и Библиотека "Международен филологически форум", Ръководител, , Номер на договора:80-10-127/25.04.2018 2018
6 Надежда Стоянова, Трети международен филологически форум за млади изследователи "Полета на сътрудничество". 15 – 17. 11. 2018, Член, , Номер на договора:80-10-126/ 35.04.2018 2018
7 Надежда Стоянова, Млади учени: изследователски опити. Сп. "Филологически форум", Ръководител, , Номер на договора:80-10-76 от 20.04.2017 2017
8 Надежда Стоянова, Хуманитаристика и публичност – сп. „Литературата", Член, , Номер на договора:160 2017
9 Надежда Стоянова, „Филологически форум“ – списание за студенти, докторанти и млади учени, Член, , Номер на договора:130 2016
10 Надежда Стоянова, Извори. Електронна библиотека за българисти, слависти и балканисти, Член, , Номер на договора:105 2016
11 Надежда Стоянова, Литература и техника. Изобретяване на модерността в българската литература, Ръководител, , Номер на договора:ДМ10/1 2016
12 Надежда Стоянова, Международен филологически форум за студенти и докторанти, 2016, Член, , Номер на договора:201 2016
13 Надежда Стоянова, П.П. Славейков, д-р К.Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит, Член, , Номер на договора:73 2016
14 Надежда Стоянова, Хуманитаристика и публичност – сп. „Литературата", Член, , Номер на договора:131 2016
15 Надежда Стоянова, "Филологически форум" - списание за студенти, докторанти и млади учени, Член, , Номер на договора:46 2015
16 Надежда Стоянова, Littera et Lingua 2015. Оптимизиране на електронната среда на Факултета по славянски филологии при Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Член, , Номер на договора:109 2015
17 Надежда Стоянова, Българската мемоаристика на XIX век – стратегии на припомнянето, Член, , Номер на договора:114 2015
18 Надежда Стоянова, Рецепция на античността в южнославянските литератури, Член, 2015
19 Надежда Стоянова, Хуманитаристика и публичност – сп. „Литературата", Член, , Номер на договора:208 2015
20 Надежда Стоянова, Електронна среда за единна научна информация на Факултета по славянски филологии при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (ЕСЕНИ). Научни и образователни метаданни (2. част), Член, , Номер на договора:193 2014
21 Надежда Стоянова, Първи международен филологически форум, Член, 2014
22 Надежда Стоянова, Хуманитаристика и публичност – сп. „Литературата", Член, , Номер на договора:161 2014
23 Надежда Стоянова, Littera et Lingua – електронната публикация в славистиката и хуманитаристиката, Член, 2013
24 Надежда Стоянова, Езици на паметта е литературния текст, Член, 2013
25 Надежда Стоянова, Словесността и правният свят, Член, 2013
26 Надежда Стоянова, „Уеб технологии в електронното хуманитарно образование (Развиване  на динамична електронна среда за Факултета  по славянски филологии), Член, 2012
27 Надежда Стоянова, Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм, Член, , Номер на договора:ДФНИ – К01/11 2012
28 Надежда Стоянова, Език и право, Член, 2012
29 Надежда Стоянова, Места на паметта. Карта на литературната география в културното наследство на България, Член, , Номер на договора:ДМУ 03/1 2011
30 Надежда Стоянова, Предизвикателства на идентичността в контекста на Обединена Европа – етническа, национална и европейска идентичност в България – социално конструиране и актуални проблеми, Член, , Номер на договора:ДМУ 03/109 2011
31 Надежда Стоянова, Дигитализация на архива на Луиджи Салвини, Член, 2009
32 Надежда Стоянова, Електронно обучение в славистиката, Член, 2008
Научно ръководство
1 Надежда Стоянова, Всекидневието на интелигента. Наблюдения върху разкази от 30-те и началото на 40-те години на XX век , Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Петя Петрова Атанасова 2021
2 Надежда Стоянова, Генеалогия на ужаса в разказите на Светослав Минков от 30-те години на ХХ век, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мария Георгиева, фак. ном. 12398 2021
3 Надежда Стоянова, Литературни интерпретации на братоубийството. Наблюдения върху „Богомилски легенди“ на Николай Райнов и „Грях“ на Георги Райчев, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Марина Любомирова Николова 2021
4 Надежда Стоянова, Образи на кризата в романа "Синият залез" на Павел Вежинов, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Даниела Конакчийска, фак. ном. 12397 2021
5 Надежда Стоянова, Отношенията "родители-деца" в романа "Майките" на Теодора Димова, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Таня Тодорова, фак. ном. 12394 2021
6 Надежда Стоянова, Фигурата на "човека в ъгъла" в поезията на Борис Христов, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Катерина Иванова Прангова 2021
7 Надежда Стоянова, Интерпретации на родното в драмите „Зидари“ на Петко Ю. Тодоров и „Майстори“ на Рачо Стоянов (Опит за съпоставка), Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Габриела Димитрова Дойчева 2019
8 Надежда Стоянова, Предизвикателства на идентичността в произведения на Димитър Шишманов от 30-те години на ХХ век, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мария Георгиева Русева 2016
Превод на статия
Надежда Стоянова, Дейвид Пантър. Готическото във филмите на ужасите. В: сп. „Алтера”, 2007, бр. 10, стр. 54-60 (превод от английски)., ISSN (print):, Алтера, София 2007
Редактор на издание нереферирано
Елка Димитрова, Пенка Ватова, Надежда Стоянова, Андрей Ташев, Сирма Данова, Българският литературен модернизъм. Научни изследвания, Редактор на издание нереферирано 2014
Редактор на сборник
1 Надежда Стоянова, Сирма Данова, Владимир Игнатов, Мария Русева, Литература и техника. Сборник с доклади от научна конференция, Редактор на сборник 2018
2 Бойко Пенчев, Николай Папучиев, Ноеми Стоичкова, Биляна Борисова, Кристина Йорданова, Надежда Стоянова, Сирма Данова, Литературата: удоволствия и предизвикателства. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Милена Кирова, Редактор на сборник 2018
3 Надежда Стоянова, Сирма Данова, Кристина Йорданова, П. П. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит, Редактор на сборник 2018
4 Бойко Пенчев, Николай Папучиев, Ноеми Стоичкова, Биляна Борисова, Кристина Йорданова, Надежда Стоянова, Сирма Данова, Свят и смисъл. Сборник в чест на проф. Валери Стефанов, Редактор на сборник 2018
5 Надежда Стоянова, Теодора Цанкова, "Модели, метаморфози, диалози", Библиотека "Международен филологически форум", т. 4, Редактор на сборник 2017
6 Надежда Стоянова, Венета Савова, Аглая Маврова, Мартин Стефанов, Думи и събития. Библиотека "Международен филологически форум", т. 1., Редактор на сборник 2015
7 Надежда Стоянова, Венета Савова, Аглая Маврова, Мартин Стефанов, Истории и събития. Библиотека "Международен филологически форум", т. 2, Редактор на сборник 2015
8 Надежда Стоянова, Венета Савова, Аглая Маврова, Мартин Стефанов, Светове и събития. Библиотека "Международен филологически форум", т. 3, Редактор на сборник 2015
Речник
Надежда Стоянова, Владимир Игнатов, Мария Русева, Речник на остарели названия на технически понятия (По материали от българската художествена литература, от културната и литературната ни периодика) 2018
Статия в научно списание
1 Noemi Stoichkova, Nadezhda Stoyanova, “Interview” and (auto)biography. Cultural-historical and media contexts of a newspaper column, Літературний процес: методологія, імена, тенденції, issue:15, 2020, pages:77-82, ISSN (print):2311-2433, ISSN (online):2412-2475, Ref 2020
2 Надежда Стоянова, Българската литература: преводни гласове и културни контексти, Български език и литература, vol:62, issue:6, 2020, ISSN (print):0323–9519, ISSN (online):1314–8516, Ref 2020
3 Надежда Стоянова, Събитие и песен (Паметта за настоящето в българските песнопойки от 1920-те и 1930-те години), LiterNet, брой:6 (247), 2020, ISSN (online):1312-2282, Ref 2020
4 Надежда Стоянова, "Непредсказуемото". Истории с тигри, с хора и с люти чушки от Зорница Христова, Литературен вестник, брой:20, 2019, стр.:7-7, ISSN (print):1310 – 9561 2019
5 Надежда Стоянова, Гео Милев и философският камък, Литературен вестник, брой:14, 2019, стр.:9-11, ISSN (print):1310 – 9561 2019
6 Nadezhda Stoyanova, Childhood and Technology (Short notes on Genre and Character Picture of Bulgarian Children’s and Young Adult Literature of the 1920s and 1930s), Български език и литература, брой:4, 2018, стр.:407-417, ISSN (print):0323–9519, ISSN (online):1314–8516, Ref, Web of Science 2018
7 Stoyanova, Nadezhda, CHILDHOOD AND TECHNOLOGY Short notes on Genre and Character Picture of Bulgarian Children's and Young Adult Literature of the 1920s and 1930s, BULGARSKI EZIK I LITERATURA-BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE, vol:60, issue:4, 2018, pages:407-417, ISSN (print):0323-9519, ISSN (online):1314-8516 2018
8 Венета Савова, Надежда Стоянова, Модернистични интерпретации на средновековния наратив , Литературен вестник, брой:5 от 7. 02. , 2018, стр.:11-14, ISSN (print):1310 – 9561 2018
9 Надежда Стоянова, Насмешливо литературознание: "кубистичните тигри" на Гео Милев, Литературна история, брой:1, 2018, стр.:51-64, ISSN (print):0204-7756 2018
10 Надежда Стоянова, Поглед върху кабаретната култура у нас през 20-те и 30-те, Страница, брой:4, 2018, стр.:155-163, ISSN (print):1310-9081 2018
11 Надежда Стоянова, Танц и стил. Чавдар Мутафов за Валерия Кратина и Тамара Карсавина, Литературен вестник, брой:32, 2018, ISSN (print):1310 – 9561 2018
12 Надежда Стоянова, Изобретателят и "чарът на луната", Литературата, брой:19, 2017, стр.:205-217, ISSN (print):1313-1451, Ref 2017
13 Стоянова, Надежда, "Безмълвният Париж" - гласове и присъствия, Литературен вестник, брой:28, 2016, ISSN (print):1310 – 9561 2016
14 Stoyanova, Nadezhda, PARIS: BEHIND OWN AND FOREIGN. MODERNISTIC INTERPRETATIONS OF THE CITY, BULGARSKI EZIK I LITERATURA-BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE, vol:58, issue:6, 2016, pages:559-567, ISSN (print):0323-9519, ISSN (online):1314-8516 2016
15 Венета Савова, Надежда Стоянова, Българановски етюди 1: Атестат и портрет на един поет. 150 години от рождението на Пенчо Славейков, Филологически форум, брой:2(4), 2016, стр.:196-202, ISSN (online):2534-9473, Ref 2016
16 Надежда Стоянова, Париж: отвъд своето и чуждото. Модернистични интерпретации на големия град, Български език и литература, 2016, стр.:559-568, ISSN (print):0323–9519, ISSN (online):1314–8516, Ref 2016
17 Стоянова, Надежда, Парижки фрагменти (Константин Константинов. Писма, спомени, разкази за "столицата на света"), Littera et Lingua, брой:3-4, 2016, ISSN (online):1312-6172 2016
18 Надежда Стоянова, Полемични гласове по страниците на „Вестник на жената", Библиотека, том:1, 2015, стр.:34-43, ISSN (print):0861-847X, Ref 2015
19 Надежда Стоянова, В „Бодлеров костюм”: щрихи към някои модни тенденции и тяхното значение през 20-те и 30-те години на ХХ век, Литературата, брой:15, 2014, стр.:103-121, ISSN (print):1313-1451, Ref 2014
20 Надежда Стоянова, Мода и време (Върху критически текстове от 20-те и 30-те години на ХХ век), Български литературен модернизъм, 2013 2013
21 Надежда Стоянова, Ранната Багряна. Три стихотворения, Литературен вестник, брой:12, 2013, ISSN (print):1310 – 9561 2013
22 Надежда Стоянова, Танцуващият човек от 20-те години на ХХ век (върху критически текстове и разкази на Чавдар Мутафов, Владимир Полянов, Фани Попова-Мутафова и др.), Българският литературен модернизъм, 2013 2013
23 Stoyanova, Nadezhda, EVERYDAY LIFE: POVERTY AND ART (IMAGES AND USES OF TIME IN SHORT STORIES OF KONSTANTIN KONSTANTINOV, DIMITAR SHISHMANOV, EMILIAN STANEV, PAVEL VEZHINOV AND OTHERS FROM THE 30S OF XX CENTURY), BULGARSKI EZIK I LITERATURA-BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE, vol:54, issue:6, 2012, pages:514-526, ISSN (print):0323-9519, ISSN (online):1314-8516 2012
24 Надежда Стоянова, Делникът: нищета и изкуство (образи и употреби на времето в разкази на К. Константинов, Д. Шишманов, Е. Станев, П. Вежинов и др. от 30-те години на ХХ век), Български език и литература, брой:6, 2012, стр.:514-525, ISSN (print):0323–9519, ISSN (online):1314–8516, Ref, Web of Science 2012
25 Надежда Стоянова, Отвъд марионетките (Опит върху "Марионетки" на Чавдар Мутафов), Литературен вестник, брой:28, 2007, стр.:4-5, ISSN (print):1310-9561 2007
26 Надежда Стоянова, „И светлината в мрака свети...”(Анализ на каноните за Св. Методий от Константин Преславски и Климент Охридски), Littera et Lingua, брой:есен, 2006, ISSN (online):1312-6172 2006
27 Надежда Стоянова, Диалогът на класиката с канона (Борхес. „Пиер Менар – автор на „Дон Кихот”), LiterNet, брой:6 (91), 2006, ISSN (print):9789540744124 2006
Статия в поредица
Стоянова, Надежда, Театърът, улицата, гробищният парк. Парижки сюжети в българската проза от 30-те години на ХХ век., Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки, 2016, ISSN (print):2412-933Х, Ref 2016
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Надежда Стоянова, „Великият незнаен“. Галерия от типове български в модерни времена, Литературната периферия: памет и употреби, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, pages:45-54 2020
2 Nadezhda Stoyanova, Fashion and Modernism. Bulgarian Cultural and Literary Contexts, New Trends in Slavic Studies -2 // Современные исследования в славистике: Выпуск 2 // Nuevas tendencias en estudios eslavos - 2, editor/s:Suárez Cuadros, Simón José, Vercher García, Enrique J., Barros García, Benamí, Marynenko, Pavlo, Quero Gervilla, Enrique F., 2020, pages:671-678, ISBN:978-5-396-01059-8. 2020
3 Стоянова, Надежда, Модата в българските модни списания от 1930-те години: популярни рефлексии на междувоенните културни тенденции, Облеклото и езикът.Сборник с доклади от конференцията „Облеклото в българските земи в миналото. Особености на изворите“, проведена на 24–25.I.2020 г., редактор/и:Миглена Иванова, Маргарет Димитрова, Василка Алексова и Боян Вълчев (съст.), издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:177-188, ISBN: 978-954-07-4993-8 2020
4 Nadezhda Stoyanova, The Orphan and the Other. Kalina Malina’s Children’s and Young Adult Novels, Slavic Worlds of Imagination: Borders of Tolerance/Słowiańskie światy wyobraźni. Granice tolerancji, editor/s:Magdaleny Duras, Alicji Fidowicz, Marleny Grudy, Publisher:Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019, pages:73-84, ISBN:978-83-233-4774-3 2019
5 Nadezhda Stoyanova, Machines of Childhood (Notes on the First Science Fiction Novels in Bulgarian Children's and Young Adult Literature of the 1930s), Slavic Worlds of Imagination, 2018, стр.:227-240, ISBN: 978-83-66084-16-2, Ref 2018
6 Надежда Стоянова, Денди. Български литературни ракурси, Свят и смисъл. Сборник в чест на проф. Валери Стефанов, редактор/и:Бойко Пенчев, Николай Папучиев, Ноеми Стоичкова, Биляна Борисова, Кристина Йорданова, Надежда Стоянова, Сирма Данова, издателство:Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:252-262, ISBN:978-954-07-4437-7 2018
7 Надежда Стоянова, Кукли и социални маски, Литературата: удоволствия и предизвикателства. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Милена Кирова, 2018, стр.:509-518, ISBN:978-954-07-4573-2 2018
8 Надежда Стоянова, Поглед отгоре. Жанрът на "аерописа" в българската литература, Надмощие и приспособяване. Сборник доклади от Международната научна конференция на Факултета по славянски филологии 24-25 април 2017, 2017, стр.:332-338, ISBN:978-619-7433-06-7 2017
9 Калина Захова, Надежда Стоянова, Стратегии на преименуването и мистифицирането в българската литература, Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения, София, 21-23 април 2016, редактор/и:Добромир Григоров, Радостина Петрова, Владимир Колев, Тиха Георгиева, Мартин Стефанов, Павлина Мартинова, издателство:Фабер, 2017, стр.:678-688, ISBN:978-619-00-0651-0, doi:720 2017
10 Надежда Стоянова, Делник и изкуство. Възгледи за художествената творба в критически текстове от от 30-те години на ХХ век, Филологическият проект - кризи и перспективи. Сборник доклади от международна научна конференция, 2016, стр.:212-222, ISBN:978-619-00-0463-9 2016
11 Надежда Стоянова, Град, градежи и конструктори. Опит върху „Къща” на Чавдар Мутафов, Движение и пространство в славянските езици, литератури, култури, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:436-442, ISBN:978-954-07-4046-1 2015
12 Надежда Стоянова, Събитие и всекидневие в разказите на Константин Константинов, Събитие и безсмъртие (литература, език, философия, наука), 2014, стр.:253-259, ISBN:9789540736921 2014
13 Надежда Стоянова, Машината и времето (върху някои образи и употреби на времето в българската поезия от 30-те години на ХХ век), Време и история в славянските езици, култури и литератури, редактор/и:проф. дфн Панайот Карагьозов, доц. д-р Калина Бахнева, доц. д-р Валентин Гешев, доц. д-р Ина Христова, доц. д-р Маргарита Младенова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:229-236, ISBN:978-954-07-3458-3 2013
14 Надежда Стоянова, Времето. Разкъсване на „жестокия пръстен”, Преходи и граници, 2009, стр.:263-270, ISBN:978-954-07-2997-8 2009
15 Надежда Стоянова, За екранизацията като редакция. Около филма на Въло Радев „Осъдени души”, Текстове и прочити, 2009, стр.:241-247, ISBN:978-954-8238-09-0 2009
16 Надежда Стоянова, На предела на думите (Случаят „Баща и дъщеря” на Даниил Хармс), Матрицата – властта на подобието, 2008, стр.:119-127, ISBN:978-954-07-2442-3 2008
17 Надежда Стоянова, Престъпления и изстъпления в „Пролетен вятър на Никола Фурнаджиев”, Словото: образи и отражения, 2008, стр.:389-400, ISBN:978-954-8238-04-5 2008
18 Надежда Стоянова, Кон Джи Йон. Кака Понсуни, Корея - сърцето на Азия, 2007, стр.:185-189, ISBN:978-954-629-005-2 2007
19 Надежда Стоянова, "Бесове" - поетиката, Политики на различието, езици на близостта, 2006, стр.:187-209, ISBN:954-07-2313-2; 978-954-07-2313-6 2006
20 Надежда Стоянова, Неповинният българин в творчеството на Раковски, Юбилеен славистичен сборник, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Филологически факултет, 2005, стр.:570-577, ISBN:954-680-359-6 2005
Студия в научно списание
1 Надежда Стоянова, Смешното в делника. Наблюдения върху хумористични разкази от 30-те години на ХХ век, Littera et Lingua, 2015, ISSN (online):1312-6172 2015
2 Надежда Стоянова, Машината и времето (върху поезия и белетристика от 30-те години на ХХ век), Littera et Lingua, брой:лято, 2012, ISSN (online):1312-6172 2012
3 Надежда Стоянова, "Септември“: диалог между две поеми, Littera et Lingua, том:8, брой:2, 2011, ISSN (online):ISSN 1312-6172 2011
Студия в поредица
1 Надежда Стоянова, Събитие и всекидневие (върху разкази на К. Константинов, Д. Шишманов, Ч. Мутафов и др.), Годишник на Софийски университет "Свети Климент Охридски", Факултет по славянски филологии, брой:99, 2014, ISSN (print):1310-506X, Ref 2014
2 Надежда Стоянова, Смъртта и времето. (Лирически диалози от 20-те години на ХХ век. Върху произведения на Никола Фурнаджиев, Асен Разцветников, Атанас Далчев, Димитър Пантелеев и др.), Годишник на Софийски университет "Свети Климент Охридски", Факултет по славянски филологии, брой:98, 2013, стр.:53-83, ISSN (print):1310-506X, Ref 2013
Студия в сборник (на конференция и др.)
Надежда Стоянова, „Модерното време“: имена и образи (върху лирически текстове на Гео Милев) , Български литературен модернизъм, 2013 2013
Съставителска дейност
1 Надежда Стоянова, Симеон Стефанов, Мария Русева, сп. "Филологически форум", брой 14, "Родини и чужбини, ISSN (online): 2021
2 Ноеми Стоичкова, Надежда Стоянова, Владимир Игнатов, Литературната периферия: памет и употреби. Сборник с доклади от международна научна конференция, проведена в СУ "Св. Кл. Охридски" 4-5 ноември 2019, ISBN:978-954-07-5115-3, УИ "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2020
3 Надежда Стоянова, Сирма Данова, Владимир Игнатов, Мария Русева, Литература и техника. Сборник с доклади от научна конференция, ISBN:978-954-07-4486-5, Рецензирано 2018
4 Бойко Пенчев, Николай Папучиев, Ноеми Стоичкова, Биляна Борисова, Кристина Йорданова, Надежда Стоянова, Сирма Данова, Литературата: удоволствия и предизвикателства. Юбилеен сборник в чест на професор Милена Кирова, УИ "Св. Климент Охридски" , София, Рецензирано 2018
5 Бойко Пенчев, Сирма Данова, Надежда Стоянова, Кристина Йорданова, П. П. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит, ISBN:978-954-326-339-4, Рецензирано 2018
6 Бойко Пенчев, Николай Папучиев, Ноеми Стоичкова, Биляна Борисова, Кристина Йорданова, Надежда Стоянова, Сирма Данова, Свят и смисъл. Сборник в чест на проф. Валери Стефанов, ISBN:978-954-07-4437-7, Рецензирано 2018
7 Надежда Стоянова, Теодора Цанкова, "Модели, метаморфози, диалози", Библиотека "Международен филологически форум", т. 4, ISSN (online):978-619-7433-05-0, ISBN:978-619-7433-05-0 2017
8 Венета Савова, Надежда Стоянова, Аглая Маврова, Мартин Стефанов, Думи и събития. Библиотека "Международен филологически форум", т. 1., ISSN (online):978-619-7433-02-9, ISBN:978-619-7433-02-9 2017
9 Венета Савова, Надежда Стоянова, Аглая Маврова, Мартин Стефанов, Истории и събития. Библиотека "Международен филологически форум", т. 2, ISSN (online):978-619-7433-03-6, ISBN:978-619-7433-03-6 2017
10 Венета Савова, Надежда Стоянова, Аглая Маврова, Мартин Стефанов, Светове и събития. Библиотека "Международен филологически форум", т. 3, ISSN (online):978-619-7433-04-3, ISBN:978-619-7433-04-3 2017
11 Амелия Личева, Кристина Йорданова, Милена Кирова, Надежда Стоянова, Петя Осенова, Езици на паметта в литературния текст, ISBN: 978‑619‑00‑0111‑9, Рецензирано 2014
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Оттук дотам и след това, или за поетическите светове в произведенията на Биньо Иванов за деца 2021
2 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Поредицата "Детски живот" в контекста на модернистичния проект на Гео Милев 2021
3 Присъствие, Надежда Стоянова, Кой се страхува от скуката? Поглед към българската белетристика от 1930-те години 2021
4 Пленарен доклад, Надежда Стоянова, Карнавалната игра. Аспекти на българския литературен прочит 2021
5 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Писма от/до ближния 2021
6 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Далчев отвъд канона. Един случай 2021
7 Секционен доклад, Ноеми Стоичкова, Надежда Стоянова, “Interview” and (auto)biography. Cultural-historical and media contexts of a newspaper column 2020
8 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Порядък и композиция. Четиво „Наука и живот“ на изд. „Акация“ 2020
9 Секционен доклад, Ноеми Стоичкова, Надежда Стоянова, Биография и (авто)цензура 2020
10 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Модата: културни рефлексии в българската периодика от 30-те години на ХХ век 2020
11 Секционен доклад, Аглая Маврова, Надежда Стоянова, Списание "Филологически форум" 2019
12 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Пародийните дрехи на българския модернизъм 2019
13 Секционен доклад, Nadezhda Stoyanova, Fashion and Modernism. Bulgarian Cultural and Literary Contexts of the 1920s and 1930s 2019
14 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Театрите на Париж (Опит върху разкази на Николай Райнов) 2019
15 Секционен доклад, Надежда Стоянова, „Непредсказуемото“. Истории с тигри, с хора и с люти чушки от Зорница Христова 2019
16 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Събитие и песен (Модификации на колективната памет в български песнопойки от 1920-те и 1930-те) 2019
17 Секционен доклад, Надежда Стоянова, "Средният човек" - между центъра и периферията 2019
18 Секционен доклад, Надежда Стоянова, География на скуката (Богомил Райнов, “Пътуване в делника”) 2019
19 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Култура на кабарето. Аспекти на българската литературна интерпретация 2018
20 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Машината и небето. Българският модернизъм и образът на самолета 2018
21 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Скучаещият човек: опит за типология на образа в българската междувоенна проза 2018
22 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Култура на кабарето. Български литературни контексти 2018
23 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Изобретателят и "чарът на луната" 2018
24 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Самолетът и ритъмът на модерното време. Поглед към българската литература от 30-те години на ХХ век (лекция) 2017
25 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Гео Милев и философският камък 2017
26 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Сирачество и детство, или за грижата към Другия в романите на Калина Малина 2017
27 Секционен доклад, Nadezhda Stoyanova, Machines of the Childhood (How Bulgarian Children's and Youth of the 1930s Literature Adopts Technology) 2017
28 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Поглед отгоре. Жанрът на аерописа в българската литература 2017
29 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Особености на поетиката на Гео-Милевите лирически текстове за деца 2017
30 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Венета Савова, "Косара" или "Дъщерята на Самуила": модернистични интерпретации на средновековния наратив 2017
31 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Театърът, улицата, гробищният парк: парижки сюжети в българската проза от 30-те години на ХХ век 2016
32 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Войните: стратегии на отреагиране 2016
33 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Национална идентичност и образование. Наблюдения върху учебници за гимназиалния курс 2016
34 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Калина Захова, Стратегии на преименуването и мистифицирането в българската литература 2016
35 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Париж: отвъд своето и чуждото. Към въпроса за преподаването на българската модернистична литература в съвременен контекст. 2016
36 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Във „витрината” на времето. Мода и модернизъм в българската литература от 20-те години на ХХ век (лекция) 2016
37 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Кукли с часовников механизъм 2016
38 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Парижки фрагменти. Константин Константинов, Кирил Кръстев, Петър Осоговец 2015
39 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Делнично изкуство. Визии за художествената творба в критически текстове от 30-те години на ХХ век 2015
40 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Танцуващият човек в българската литература от 20-те години на ХХ век (лекция) 2015
41 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Bulgarian-German Literary Parallels in 1920s and 1930s. The Case with the Journal “Narstud” (лекция) 2015
42 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Денди. Български литературни ракурси 2015
43 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Ancient and Modern in the First Bulgarian Journal “Lyuboslovie” (1844-1846). Към проект „Das Nachleben der klassischen Antike im südslavischen Sprachraum” (лекция) 2015
44 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Images of Time (An Attempt for a Typology of the Images of Time in Bulgarian Poetry and Prose from 1920s and 1930s) 2014
45 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Град, градежи и конструктори (опит върху "Къща" на Чавдар Мутафов) 2014
46 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Мода и модерност. По страниците на “Вестник на жената” 2014
47 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Смях в делника. Ирония и пародия в хумористичните разкази на Чудомир, Райко Алексиев, Ст. Л. Костов и др. писатели от 30-те години на ХХ век (лекция) 2014
48 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Танцуващият човек в българската белетристика от 20-те години на ХХ век (наблюдения върху произведения на Чавдар Мутафов, Владимир Полянов, Фани Попопва-Мутафова и др.) 2013
49 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Мода и време (върху критически текстове от 20-те и 30-те години на ХХ век) 2013
50 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Плакат, шаблон, клише в критическите текстове на Ч. Мутафов, С. Скитник и К. Кръстев 2013
51 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Машината и времето (върху поезия от 30-те години на ХХ век) 2012
52 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Смъртта и времето (върху някои трудове по естествена философия, публикувани в края на 20-те и 30-те години на ХХ век) 2012
53 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Наблюдения върху стратегиите за изграждане на национална идентичност в учебници по литература за гимназиален курс 2012
54 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Критически поглед към Европа (Върху текстове на Боян Пенев, Константин Гълъбов, Янко Янев и др.) 2012
55 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Събитие и всекидневие в разказите на Константин Константинов 2011
56 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Времето. Стратегии за разкъсване на «жестокия пръстен 2009
57 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Литература и жертвоприношение (Върху текстове от литературната критика от 20-те и началото на 30-те години на 20. век) 2008
58 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Диалогът на класиката с канона (Борхес. „Пиер Менар – автор на „Дон Кихот”) 2007
59 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Престъпления и изстъпления в „Пролетен вятър” на Никола Фурнаджиев 2007
60 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Носталгия по Адриана 2007
61 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Отвъд марионетките (Опит върху „Марионетки” на Чавдар Митафов) 2006
62 Секционен доклад, Надежда Стоянова, На предела на думите (Случаят „Баща и дъщеря” на Даниил Хармс) 2005
63 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Неповинният българин в творчеството на Раковски 2005
64 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Енциклопедия на лабиринтите. (Върху „Енциклопедия на мъртвите” на Данило Киш) 2005
65 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Обръщенията в българския език 2005
66 Секционен доклад, Надежда Стоянова, „Бесове”: Поетиката 2004
67 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Поезията на Климент Охридски (Върху новооткрития канон за Св. Методий) 2004
68 Секционен доклад, Надежда Стоянова, И светлината в мрака свети... (Сравнителен анализ между каноните за Св. Методий от Константин Преславски и Климент Охридски) 2004
Участие в редколегия
1 Надежда Стоянова, Слово і Час, Участие в редколегия 2018
2 Надежда Стоянова, Венета Савова, Аглая Маврова, Мартин Стефанов, Теодора Цанкова, Иван Петров, сп. "Филологически форум", Участие в редколегия 2015
3 Андрей Бояджиев, Ренета Божанкова, Добромир Григоров, Татяна Ангелова, Надежда Стоянова, Биляна Радева, Радостина Велева, сп. "Littera et Lingua", Участие в редколегия 2011
Учебно помагало
Надежда Стоянова, Сирма Данова, Владимир Игнатов, Мария Русева, Българска модерност: литература и техника. Антология, ISBN:978-619-7433-14-2, Факултет по славянски филологии 2018