Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Надежда Стоянова

Author ID (SCOPUS):58958915100

Researcher ID (Web of Science):N-2635-2018

ORCID ID:0000-0001-5599-8398
Дипломна работа
Надежда Ангелова Стоянова, Литература и жертвоприношение (Модуси на жертвената криза. "Пролетен вятър". "Хоро"), СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Бойко Пенчев 2007
Дисертация д-р
Надежда Ангелова Стоянова, Образи и употреби на времето в българската литература (върху поезия и белетристика от 20-те и 30-те години на ХХ век), СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дфн Валери Стефанов 2013
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Надежда Стоянова, БНР. Програма "Хоризонт". БНР ПРОВЕРКА: Може ли българската литература да стане скучна и ленива? Водещ: Моника Съртонева, 2024
2 Надежда Стоянова, БНР. Програма "Христо Ботев". Предаване "Литературата. Начин на употреба". Водещ: Надежда Московска Разговор с доц. д-р Надежда Стоянова, д-р Мария Русева и д-р Владимир Игнатов по повод научната конференция "Леност и скука в българската литература"., 2024
3 Надежда Стоянова, "Виртуалната кръчма" - иронии и автоиронии. [Рецензия за книгата на Панайот Карагьозов, „Виртуалната кръчма. Мъжки приказки“, изд. „Парадокс“, 2022. В: "Литературен вестник", 2022, год. 32, бр. 26, 12 - 18.07.2023, с. 3.] , 2023
4 Надежда Стоянова, “Модата като опит с ефимерното. Аспекти на българската междувоенна културна и литературна рефлексия”. Лекция, изнесена на семинара по сравнително културознание “Центрове и периферии; перифериите за самите себе си”, 2023
5 Надежда Стоянова, Борис Йоцов и „духът на историята“. Разговор с професор Румяна Дамянова – Филологически форум, 17 (1)/2023, с. 203 – 2011. ISSN 2534-9473., 2023
6 Надежда Стоянова, Елка Трайкова. „Литературноисторически и критически сюжети“. Рецензия. В: Colloquia Comparativa Litterarum, Vol. 9 No. 1 (2023). ISSN 2367-7716, 2023
7 Надежда Стоянова, Проект „Българският литературен пантеон и славянският свят в научното наследство на Борис Йоцов: реконструкция на идеите“. Интервю с проф. Румяна Дамянова. - Сп. "Филологически форум", 2023, бр. 2 (18). с. 231 - 242. ISSN 2534-9473, 2023
8 Надежда Стоянова, Пъстрота и нищета в делника. Герои и пространства в българската белетристика от 1930-те години на ХХ век. Лекция, изнесена на 60 международен летен семинар по българистика (9-29.07.2023), 2023
9 Надежда Стоянова, Пътят като блян и опит. Рецензия за книгата на Мария Русева "Поетика на пътя в българската литература от 20-те и 30-те години на ХХ век". Списание "Страница", 2023/2-3, с. 170-172, 2023
10 Надежда Стоянова, Спомен за Ивайло Петров. Участие в Култура БГ по случай 100-годишнината от рождението на писателя., 2023
11 Надежда Стоянова, Участие в БНР-Пловдив в "Срещи" - в предаване, посветено на юбилея на Сирак Скитник, 2023
12 Надежда Стоянова, Фигури на другостта в поезията на Атанас Далчев Лекция, изнесена на 60 международен летен семинар по българистика (9-29.07.2023), 2023
13 Надежда Стоянова, "Meчо" (2022) на А. Каралийчев: светове и контексти [Рецензия за фототипното издание на книгата на Ангел Каралийчев „Мечо“, София: Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, 2022]. В: "Литературен вестник", 2022, год. 31, бр. 43, 7-13.12.2022, ISSN 1310 – 9561, с. 11.), 2022
14 Надежда Стоянова, 44 години от смъртта на Атанас Далчев. Култура БГ, 2022
15 Надежда Стоянова, 60 години от рождението на Петя Дубарова - Култура БГ, БНТ 1 2022
16 Надежда Стоянова, Блага Димитрова и свободно мислещата личност, Българска национална телевизия, Култура. БГ 2022
17 Надежда Ангелова Стоянова, Гео Милев отвъд канона. Лекция, изнесена на 59. международен летен семинар по български език и литература, 2022
18 Надежда Стоянова, Гласът на времето: Техника и технологии. Участие в предаване по програма "Христо Ботев" на БНР, 2022
19 Надежда Стоянова, Модата като културна ситуация в междувоенните години. Участие по програма "Христо Ботев", БНР, интервю на Марияна Ганчева, 2022
20 Надежда Стоянова, Образът на бохема в българската литература от началото на ХХ век. Лекция на 59. международен летен семинар по български език и литература, 2022
21 Надежда Стоянова, Участие в документален филм на БНТ "Аз съм Петя", 2022
22 Надежда Стоянова, Участие в предаването "За музите, книгите и хората" на "Алма Матер ТВ", сезон 2, епизод 33, 2022
23 Надежда Стоянова, Участие в предаването "За музите, книгите и хората" на "Алма Матер ТВ", сезон 2, епизод 34, 2022
24 Надежда Стоянова, Участие в предаването "Книги завинаги" на радио "Алма Матер КласикА FM (88 Mhz)". Интервю на Румен Спасов, 2022
25 Надежда Стоянова, Участие в предаването "Литературата. Начин на употреба" на програма "Христо Ботев", БНР, с водещ - Зорница Гъркова, 2022
26 Надежда Стоянова, Гласовете на детството (Рецензия за книгата на Галина Вълчева-Димитрова. Модели на спомена за детството (Върху българската проза между 20-те и 80-те години на ХХ век). Пловдив: УИ Паисий Хилендарски”). В: сп. "Филологически форум", 2021, 219-223. 2019., 2021
27 Надежда Стоянова, Карнавалната игра. Аспекти на българския литературен прочит. Лекция, изнесена на 58-мия международен летен семинар по български език и литература, 2021
28 Надежда Ангелова Стоянова, Кой се страхува от скуката? Поглед към българската белетристика от 1930-те години. Лекция, изнесена на 58-мия международен летен семинар по български език и литература, 2021
29 Надежда Стоянова, Портрет на вълшебен помощник. Рецензия за книгата на Искра Шомова "Автопортрет с Фортуна" (София: Парадигма, 2019). В: "Литературен вестник", бр. 8, 24.02.2021-02.03.2021, с. 3., Литературен вестник 2021
30 Надежда Стоянова, Стоянова, Надежда. „Живописна България“ – научни пътешествия. – Филологически форум, 2(13)/2021, с. 231–234. ISSN 2534-9473., Филологически форум 2021
31 Надежда Стоянова, Стоянова, Надежда. Теоретични предизвикателства при изследване на фентъзи литературата. Една среща в Украйна. – Филологически форум, 1(13)/2021, с. 236 – 238. ISSN 2534-9473., 2021
32 Надежда Стоянова, Юбилей как повод перечитать. 100 лет со дня рождения Добри Жотева. Материал на Майя Праматарова, Български културен институт, Русия, Москва., 2021
33 Надежда Стоянова, „Броеница. Из гънките на паметта“, или за щастливото битие на българската литература. [Рецензия за книгата на Милена Цанева „Броеница. Из гънките на паметта“, София: Колибри, 2020]. Сп. "Литературата", кн. 25, 2020, 274-281. ISSN: 1313-1451; ISSN 2603-5340, 2020
34 Надежда Стоянова, 125 години от рождението на Гео Милев. Участие в предаване на Българска национална телевизия, "Култура.БГ", Българска национана телевизия, "Култура.БГ" 2020
35 Stoyanova, Nadezhda, BULGARIAN LITERATURE: VOICES OF TRANSLATION AND CULTURAL CONTEXTS, 2020
36 Надежда Стоянова, Кога и как е въведено астрономическото часово време (репортаж на Мария Чернева). Участие в предаване на Българска национална телевизия, "Денят започва с Георги Любенов", Българска национална телевизия, "Денят започва с Георги Любенов" 2019
37 Надежда Стоянова, Пародийните дрехи на българския модернизъм. Лекция, изнесена на 57-мия Международен летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти, 2019
38 Надежда Стоянова, 123 години от рождението на Гео Милев. Участие в предаване на Българска национана телевизия, "Култура.БГ", Българска национана телевизия, "Култура.БГ" 2018
39 Надежда Ангелова Стоянова, Капка, листо и камък. Думи за стихосбирката на Лъчезар Станчев "Капка" [Рецензия за книгата на Лъчезар Станчев, „Капка“, състав. Св.Игов, Пловдив: Жанет 45, 2018]. В: "Литературен вестник", 2018, бр. 40, с.7. ISSN 1310 - 9561., 2018
40 Надежда Стоянова, Култура на кабарето. Аспекти на българската литературна интерпретация. Лекция, четена на 56. Международен летен семинар по българистика за чуждестранни българисти и слависти, 2018
41 Надежда Ангелова Стоянова, Метафори и самоходи. Разговор на Николай Генов с Надежда Стоянова, Сирма Данова, Мария Русева и Владимир Игнатов. Е: "Литературен вестник", 2018, бр. 39, с. 4-5. ISSN 1310 - 9561, Литературен вестник 2018
42 Надежда Ангелова Стоянова, Българановски етюди 2: Напред! (в съавторство с Венета Савова). В: сп. "Филологически форум", бр. 1(5), ISSN 2534-9473, с. 181-186., 2017
43 Надежда Ангелова Стоянова, Българско и образцово [Рецензия върху книгата на Антон Ашкерц „Рапсодии на българския гуслар”. София: Факел, 2016]. В: сп. "Дзяло", год. 5, 2017, бр. 10. ISSN 1314-9067, 2017
44 Надежда Стоянова, Изобретателят и неговите машини. Първи научнофантастични опити в българската литература от 20-те и 30-те години на ХХ век. Лекция, проведена в Университета в Загреб, 2017
45 Надежда Ангелова Стоянова, Самолетът и ритъмът на модерното време. Поглед към българската литература от 30-те години на ХХ век. Лекция, четена на 55. Международен летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти, 2017
46 Надежда Ангелова Стоянова, Тишина в "миниатюр". В: сп. "Филологически форум", бр. 1(5), с. 145-147, ISSN 2534-9473., Филологически форум 2017
47 Надежда Стоянова, Във „витрината” на времето. Мода и модернизъм в българската литература от 20-те години на ХХ век. Лекция, изнесена на 54. Международен летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти, 2016
48 Надежда Ангелова Стоянова, Зорница Христова за книгите за деца и думите, с които може да се играе (интервю). В сп. „Литературата”, 2016, кн. 17, 400-402.ISSN: 1313-1451; ISSN 2603-5340., 2016
49 Надежда Стоянова, Миди от "другия бряг".Рецензия за стихосбирката на Поли Муканова "Мидите имат две страни", С., 2015. В: "Литературен вестник", год. 25, бр. 11, 16-22 март 2016 г., с. 4-5, ISSN 1310 - 9561., Литературен вестник 2016
50 Надежда Стоянова, Носталгия по социализма? Аспекти на съвременната литературна и културна рефлексия върху живота в България в периода 1944 - 1989 г. Лекция, проведена в Масариковия университет в Бърно, Чехия, 2016
51 Надежда Ангелова Стоянова, Опоетизираните Балкани: "Дубровник" и "Сплит" на Бленика. В: сп. "Филологически форум", 2016, 2 (4), 164-165. ISSN 2534-9473., 2016
52 Надежда Стоянова, Ancient and Modern in the First Bulgarian Journal “Lyuboslovie” (1844-1846). Лекция, изнесена по проект „Das Nachleben der klassischen Antike im südslavischen Sprachraum”, 2015
53 Надежда Ангелова Стоянова, Българският диаболизъм, почти век по-късно ). [Рецензия за сборника Černý, Marcel a kol. Půlnoční historky – Antologie bulharského diabolismu. Praha: Euroslavica, 2014, 408 str., ISBN 978-80-87825-11-2]. В: сп. "Език и литература", бр. 1-2, 2015, ISSN 1314–8516 (Online); ISSN 0323–9519 (Print)., 2015
54 Надежда Ангелова Стоянова, Възможности пред българската култура: Кирил Кръстев (рецензия). В: "Литературен вестник", бр. 24, 2015, с. 6-7. ISSN 1310 - 9561, 2015
55 Надежда Ангелова Стоянова, Проф. Милена Цанева. „На Унивеситета и на неговите преподаватели съм благодарна, че са ме научили да обичам наукада да се интересувам, да търся новото”. – Филологически форум, 2/2015, с. 204–213. ISSN 2534-9473, 2015
56 Надежда Стоянова, Проф. Никола Георгиев. „Докато учите, а след това работите, постарайте се да надминете най-добрите си учители”. – Филологически форум, 1/2015, с. 134–148. (съвместно с Владимир Игнатов). ISSN 2534-9473, Филологически форум 2015
57 Надежда Стоянова, Танцуващият човек в българската литература от 20-те години на ХХ век. Лекция, изнесена на 53. Международен летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти, 2015
58 Надежда Ангелова Стоянова, "Сърцето" на Багряна. Рецензия за монографията "Багряна и Словения". "Литературен вестник" 2014, бр. 12. ISSN 1310 - 9561., 2014
59 Надежда Ангелова Стоянова, Изгубените градини на литературна София. Разговор с проф. Милена Цанева. – Литературата, 15/2014, с. 157–170. ISSN 1313-1451., Литературата 2014
60 Надежда Стоянова, Смях в делника. Ирония и пародия в хумористичните разкази на Чудомир, Райко Алексиев, Ст. Л. Костов и др. писатели от 30-те години на ХХ век. Лекция, изнесена на 52. Международен летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти, 2014
61 Надежда Стоянова, „Човек не може да прочете Макюън и да го забрави”. Разговор на Надежда Стоянова с Иглика Василева. – Литературата. 10/2012, с. 110–123. ISSN 1313-1451., 2012
62 Надежда Ангелова Стоянова, Предизвикателства на преводимосттa (Рецензия за сп. „Литературата”, 2010/5, УИ „Св. Климент Охридски”). В: „Литературен вестник”, 2010, бр. 19, с. 5. ISSN 1310 - 9561., Литературен вестник 2010
63 Надежда Ангелова Стоянова, "Опасният съсед". Силуети (Рецензия за книгата на Василий Лвович Пушкин. Опасният съсед). В: LiterNet, 18.06.2009, № 4 (113). ISSN 1312-2282, LiterNet 2009
64 Надежда Ангелова Стоянова, „Мигове в кибритена кутийка”. Гравитации на имената. (Рецензия за „Мигове в кибритена кутийка” на Поли Муканова, изд. „Алтера”, С. 2009)В: Littera et Lingua, Есен/2009, ISSN 1312-6172., Littera et Lingua 2009
65 Надежда Ангелова Стоянова, Куфарът на Гео. В: „Литературен вестник”, 2009, № 11, с. 10. ISSN 1310 - 9561, Литературен вестник 2009
66 Надежда Стоянова, Цветан Марангозов – за киното, литературата и филмовата музика. В: „Литературен вестник”, 2009, № 17, с. 5. ISSN 1310 - 9561. Съвместно с Яница Радева, Литературен вестник 2009
67 Надежда Ангелова Стоянова, "Улица без име" - между фактите и илюзиите. (Върху книгата на Капка Касабова „Улица без име”, изд. „Сиела”, София, 2008). „Улица без име” – между фактите и илюзиите. В: „Литературен вестник”, 2008, бр. 30, с. 5. ISSN 1310 - 9561., Литературен вестник 2008
68 Надежда Ангелова Стоянова, „Събирачи на хартия”: преживяване на спомена. (Рецензия за стихосбирката на Едвин Сугарев „Събирачи на хартия”, ИК „Жанет 45”, Пловдив, 2007). В: „Литературен вестник”, 2008, бр. 11, стр. 3 ISSN 1310 - 9561., Литературен вестник 2008
69 Надежда Стоянова, Около кинопрочита на „Тютюн”. В: „Литературен вестник”, 2008, № 7, с. 6.ISSN 1310 - 9561., Литературен вестник 2008
70 Надежда Ангелова Стоянова, Празниците на "Литературата". (Рецензия за сп. „Литературата”, 2008/ 3, УИ „Св. Климент Охридски”). В: „Литературен вестник”, 2008, бр. 36, с. 3. ISSN 1310 - 9561., Литературен вестник 2008
71 Надежда Ангелова Стоянова, Приютени в личните пространсва (Вера Стухелова, „Лично пространство”). В: „Литературен вестник”, 2008, № 4, 6.-12.06.2008, с. 5. ISSN 1310 - 9561., 2008
72 Надежда Ангелова Стоянова, Разпилявания на дъха. (Рецензия за романа на Емануил А. Видински „Места за дишане”, изд. „Алтера”, София, 2008). В: „Литературен вестник”, 2008, бр. 21, стр. 4. ISSN 1310 - 9561., Литературен вестник 2008
73 Надежда Стоянова, Сто години холандски плакат. В: „Литературен вестник”, 2008, № 1, с. 6. ISSN 1310 - 9561., Литературен вестник 2008
74 Надежда Ангелова Стоянова, "Понечиш жеста на балада..." (Рецензия за книгата на Георги Господинов „Балади и разпади”, ИК „Жанет 45”, Пловдив, 2007). В: „Литературен вестник” 2007, бр. 25, стр. 5.ISSN 1310 - 9561., Литературен вестник 2007
75 Надежда Ангелова Стоянова, За поезията на чудните мигновения: "Двоен портрет на Юна Мориц". (Рецензия за книгата на Юна Мориц „Двоен портрет”, подбор и превод от руски език Л. Димитров, УИ „Св. Климент Охридски”, С. 2007). В: „Литературен вестник” , 2007, бр. 32, стр. 7. ISSN 1310 - 9561., Литературен вестник 2007
76 Надежда Ангелова Стоянова, Изпитания на името: „Парцел №17”. (Рецензия застихосбирката на Камелия Спасова „Парцел № 17”, изд. „Макрос”, Пловдив, 2007). В: „Литературен вестник” 2008, бр. 4, стр. 7. ISSN 1310 - 9561., Литературен вестник 2007
77 Надежда Стоянова, Носталгия по Адриана. Рецензия за книгата на Теодора Димова "Адриана", В: "Литературен вестник", 2007, бр.18. ISSN 1310 - 9561., Литературен вестник 2007
Монография
1 Надежда Стоянова, Украси и гримаси. Мода и модерност в българската литература от 20-те и 30-те години на ХХ век, ISBN:978-954-326-480-3, Парадигма, София, Рецензирано 2022
2 Надежда Ангелова Стоянова, Възходът на слънчогледите. Българската литература от 20-те и 30-те години на ХХ век: опити с времето, ISBN: 9789540738901, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2015
Научен проект
1 Надежда Стоянова, "Млади учени: изследователски опити. Списание "Филологически форум", библиотеки "Международен филологически форум", "Experior", Ръководител, , Номер на договора:80-10-29/20.04.2023 2023
2 Надежда Стоянова, Международен интердисциплинарен проект "Живописна България. Литературни маршрути". Етап III, Член, 2023
3 Надежда Стоянова, Българската литература като световна. През историята до настоящето / глобализацията, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-50 от 10.05.2022 2022
4 Надежда Стоянова, Млади учени: > изследователски опити. Сп. „Филологически форум“, библиотеки > „Международен филологически форум“, „Experior“, Ръководител, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:№ 80-10- 3/10.05.2022 2022
5 Надежда Стоянова, „Млади учени: изследователски опити. Сп. „Филологически форум“, Библиотека „Международен филологически форум“, „Творческа библиотека“, Ръководител, , Номер на договора:№ 80-10-56/22.03.2021 2021
6 Надежда Стоянова, Международен интердисциплинарен проект "Живописна България. Литературни маршрути". Етап II, Член, 2021
7 Надежда Стоянова, Острови на неблажените. История на неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г. в нейния социокултурен контекст, Член, Фонд "Научни изследвания" към МОН, Номер на договора:№ КП-06-Н60/1 от 16.11.2021 2021
8 Надежда Стоянова, Млади учени: изследователски опити. Сп. "Филологически форум", Библиотека "Международен филологически форум", "Творческа библиотека", Ръководител, , Номер на договора:80-10-131/23.04.2020 2020
9 Надежда Стоянова, Текстове от маргиналията: памет и употреби, Член, , Номер на договора:80-10-60/13.04.2020 2020
10 Надежда Стоянова, Словото и неговите образи: дебюти на млади изследователи. Списание "Филологически форум", Член, , Номер на договора:80-10-122/15.04.2019 2019
11 Надежда Стоянова, Текстове от маргиналията: памет и употреби, Член, , Номер на договора:80-10-9 oт 09.04.2019 2019
12 Надежда Стоянова, Млади учени: изследователски опити. Сп. "Филологически форум" и Библиотека "Международен филологически форум", Ръководител, , Номер на договора:80-10-127/25.04.2018 2018
13 Надежда Стоянова, Трети международен филологически форум за млади изследователи "Полета на сътрудничество". 15 – 17. 11. 2018, Член, , Номер на договора:80-10-126/ 35.04.2018 2018
14 Надежда Стоянова, Млади учени: изследователски опити. Сп. "Филологически форум", Ръководител, , Номер на договора:80-10-76 от 20.04.2017 2017
15 Надежда Стоянова, Хуманитаристика и публичност – сп. „Литературата", Член, , Номер на договора:160 2017
16 Надежда Стоянова, „Филологически форум“ – списание за студенти, докторанти и млади учени, Член, , Номер на договора:130 2016
17 Надежда Стоянова, Извори. Електронна библиотека за българисти, слависти и балканисти, Член, , Номер на договора:105 2016
18 Надежда Стоянова, Литература и техника. Изобретяване на модерността в българската литература, Ръководител, , Номер на договора:ДМ10/1 2016
19 Надежда Стоянова, Международен филологически форум за студенти и докторанти, 2016, Член, , Номер на договора:201 2016
20 Надежда Стоянова, П.П. Славейков, д-р К.Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит, Член, , Номер на договора:73 2016
21 Надежда Стоянова, Хуманитаристика и публичност – сп. „Литературата", Член, , Номер на договора:131 2016
22 Надежда Стоянова, "Филологически форум" - списание за студенти, докторанти и млади учени, Член, , Номер на договора:46 2015
23 Надежда Стоянова, Littera et Lingua 2015. Оптимизиране на електронната среда на Факултета по славянски филологии при Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Член, , Номер на договора:109 2015
24 Надежда Стоянова, Българската мемоаристика на XIX век – стратегии на припомнянето, Член, , Номер на договора:114 2015
25 Надежда Стоянова, Рецепция на античността в южнославянските литератури, Член, 2015
26 Надежда Стоянова, Хуманитаристика и публичност – сп. „Литературата", Член, , Номер на договора:208 2015
27 Надежда Стоянова, Електронна среда за единна научна информация на Факултета по славянски филологии при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (ЕСЕНИ). Научни и образователни метаданни (2. част), Член, , Номер на договора:193 2014
28 Надежда Стоянова, Първи международен филологически форум, Член, 2014
29 Надежда Стоянова, Хуманитаристика и публичност – сп. „Литературата", Член, , Номер на договора:161 2014
30 Надежда Стоянова, Littera et Lingua – електронната публикация в славистиката и хуманитаристиката, Член, 2013
31 Надежда Стоянова, Езици на паметта е литературния текст, Член, 2013
32 Надежда Стоянова, Словесността и правният свят, Член, 2013
33 Надежда Стоянова, „Уеб технологии в електронното хуманитарно образование (Развиване  на динамична електронна среда за Факултета  по славянски филологии), Член, 2012
34 Надежда Стоянова, Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм, Член, , Номер на договора:ДФНИ – К01/11 2012
35 Надежда Стоянова, Език и право, Член, 2012
36 Надежда Стоянова, Места на паметта. Карта на литературната география в културното наследство на България, Член, , Номер на договора:ДМУ 03/1 2011
37 Надежда Стоянова, Предизвикателства на идентичността в контекста на Обединена Европа – етническа, национална и европейска идентичност в България – социално конструиране и актуални проблеми, Член, , Номер на договора:ДМУ 03/109 2011
38 Надежда Стоянова, Дигитализация на архива на Луиджи Салвини, Член, 2009
39 Надежда Стоянова, Електронно обучение в славистиката, Член, 2008
Научно ръководство
1 Надежда Стоянова, Аспекти на автотекстуалността в белетристиката на Дико Фучеджиев, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:София Александрова Захова, Факултетен № 1SL3600098 2023
2 Надежда Стоянова, Аспекти на модерното в поезията на Александър Вутимски (Времепространството и човекът), Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мариян Красимиров Кънчев, фак. № 12672 2023
3 Надежда Стоянова, Балове и бална култура. Български литературни интерпретации от 20-те и 30-те години на ХХ век, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мартина Георгиева Златинова, фак. ном. 12652 2023
4 Надежда Стоянова, Всекидневие и събитие в разказите на Светослав Минков (Наблюдения върху сборника „Разкази в таралежова кожа”), Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Елина Даниел Венкова, фак. номер 12689 2023
5 Надежда Стоянова, Измерения на кризата в романа „Слънцето угаснало“ от Владимир Полянов, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Виолета Миленова Георгиева, фак. ном. 12717 2023
6 Надежда Стоянова, Поетика на грозното в лиричната проза на Гео Милев, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Славена Людмилова Рачева, фак. номер 12722 2023
7 Надежда Стоянова, Редакция и „нормализация“. Поправките на Никола Фурнаджиев върху произведенията от стихосбирката „Пролетен вятър“, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Петя Петрова Атанасова, фак. ном. 4SL3600002 2023
8 Надежда Стоянова, Светът и човекът в книгата "Птица над пожарищата" на Константин Константинов, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Даниела Димитрова Конакчийска-Гайдарова, фак. номер 1SL3600003 2023
9 Надежда Стоянова, Типология на бягството в белетристиката на Чавдар Мутафов от 20-те години на XX в. (Опит върху „Марионетки“ и „Дилетант“), Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мария Георгиева Георгиева, фак. номер 12684 2023
10 Надежда Стоянова, Функции на Аз-а в романа „Везни“ на Павел Вежинов, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Тина Валентинова Иванова, фак. номер 12558 2023
11 Надежда Стоянова, Хаос и абсурд в пиесите на Йордан Радичков (Наблюдения върху „Суматоха“, „Януари“, „Опит за летене“) , Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Василена Хрисимирова Копаранова, фак. номер 12731 2023
12 Надежда Стоянова, Маргиналният човек в повестите на Добри Немиров, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ивона Стефанова Въртелкова, фак. ном. 12573 2022
13 Надежда Стоянова, Норма и отклонение в повестите на Павел Вежинов от 70-те години на ХХ век, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Антонина Василева Нонева, фак. ном. 12624 2022
14 Надежда Стоянова, Споменът в романа "Зелената трева на пустинята" на Дико Фучеджиев, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:София Александрова Захова, фак. № 12606 2022
15 Надежда Стоянова, Фантастичната проза на Агоп Мелконян от 1980-те: визии за човека и неговото бъдеще, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Антон Николаев Николов, ф.н.5SL3600011 2022
16 Надежда Стоянова, Фигурата на поета в романа "Сърцето в картонената кутия" на Константин Константинов и Светослав Минков, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мартина Людмилова Константинова 12584 2022
17 Надежда Стоянова, Човекът и историята в романа на Ивайло Петров "Хайка за вълци", Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Кристина Ивелинова Йорданова 12618 2022
18 Надежда Стоянова, Всекидневието на интелигента. Наблюдения върху разкази от 30-те и началото на 40-те години на XX век , Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Петя Петрова Атанасова, фак. ном. 12430 2021
19 Надежда Стоянова, Генеалогия на ужаса в разказите на Светослав Минков от 30-те години на ХХ век, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мария Георгиева, фак. ном. 12398 2021
20 Надежда Стоянова, Литературни интерпретации на братоубийството. Наблюдения върху „Богомилски легенди“ на Николай Райнов и „Грях“ на Георги Райчев, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Марина Любомирова Николова, фак. ном. 12401 2021
21 Надежда Стоянова, Образи на кризата в романа "Синият залез" на Павел Вежинов, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Даниела Конакчийска, фак. ном. 12397 2021
22 Надежда Стоянова, Отношенията "родители-деца" в романа "Майките" на Теодора Димова, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Таня Тодорова, фак. ном. 12394 2021
23 Надежда Стоянова, Фигурата на "човека в ъгъла" в поезията на Борис Христов, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Катерина Иванова Прангова, фак. номер 12428 2021
24 Надежда Стоянова, Интерпретации на родното в драмите „Зидари“ на Петко Ю. Тодоров и „Майстори“ на Рачо Стоянов (Опит за съпоставка), Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Габриела Димитрова Дойчева, фак. номер 2580 2019
25 Надежда Стоянова, Предизвикателства на идентичността в произведения на Димитър Шишманов от 30-те години на ХХ век, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мария Георгиева Русева, фак. номер 771044 2016
Превод на статия
Надежда Стоянова, Дейвид Пантър. Готическото във филмите на ужасите. В: сп. „Алтера”, 2007, бр. 10, стр. 54-60 (превод от английски)., ISSN (print):, Алтера, София 2007
Редактор на издание нереферирано
Елка Димитрова, Пенка Ватова, Надежда Стоянова, Андрей Ташев, Сирма Данова, Българският литературен модернизъм. Научни изследвания, Редактор на издание нереферирано 2014
Редактор на сборник
1 Надежда Стоянова, Владимир Игнатов, Мария Маринова-Панова, Мария Русева, "Над него ден изгрява", или за образа на слънцето в българската литература и фолклор, Редактор на сборник 2022
2 Любка Липчева-Пранджева, Елена Гетова, Надежда Стоянова, Сирма Данова и др., Живописна България. Многоезични маршрути. Литературен атлас, Редактор на сборник 2022
3 Иван Иванов, Надежда Стоянова, Литературата като съдба. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Симеон Янев, Редактор на сборник 2022
4 Надежда Стоянова, Сирма Данова, Владимир Игнатов, Мария Русева, Литература и техника. Сборник с доклади от научна конференция, Редактор на сборник 2018
5 Бойко Пенчев, Николай Папучиев, Ноеми Стоичкова, Биляна Борисова, Кристина Йорданова, Надежда Стоянова, Сирма Данова, Литературата: удоволствия и предизвикателства. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Милена Кирова, Редактор на сборник 2018
6 Надежда Стоянова, Сирма Данова, Кристина Йорданова, П. П. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит, Редактор на сборник 2018
7 Бойко Пенчев, Николай Папучиев, Ноеми Стоичкова, Биляна Борисова, Кристина Йорданова, Надежда Стоянова, Сирма Данова, Свят и смисъл. Сборник в чест на проф. Валери Стефанов, Редактор на сборник 2018
8 Надежда Стоянова, Теодора Цанкова, "Модели, метаморфози, диалози", Библиотека "Международен филологически форум", т. 4, Редактор на сборник 2017
9 Надежда Стоянова, Венета Савова, Аглая Маврова, Мартин Стефанов, Думи и събития. Библиотека "Международен филологически форум", т. 1., Редактор на сборник 2015
10 Надежда Стоянова, Венета Савова, Аглая Маврова, Мартин Стефанов, Истории и събития. Библиотека "Международен филологически форум", т. 2, Редактор на сборник 2015
11 Надежда Стоянова, Венета Савова, Аглая Маврова, Мартин Стефанов, Светове и събития. Библиотека "Международен филологически форум", т. 3, Редактор на сборник 2015
Речник
Надежда Стоянова, Владимир Игнатов, Мария Русева, Речник на остарели названия на технически понятия (По материали от българската художествена литература, от културната и литературната ни периодика) 2018
Статия в научно списание
1 Stoyanova, Nadezhda, THE SERIES CHILDREN'S LIFE IN THE CONTEXT OF GEO MILEV'S MODERNISTIC PROJECT, BULGARSKI EZIK I LITERATURA-BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE, vol:64, issue:2, 2022, pages:160-174, ISSN (print):0323-9519, ISSN (online):1314-8516, doi:10.53656/bel2022-2-4-NS 2022
2 Надежда А. Стоянова, Далчев отвъд канона. Случаят с „Хроника“, Литературна мисъл, issue:3, 2022, ISSN (print):0324-0495, ISSN (online):1314-9237, Ref 2022
3 Надежда Стоянова, Оттук дотам и след това, или за поетическите светове в стихосбирката "Над полето, сред небето" на Биньо Иванов, Страница, брой:2, 2022, стр.:153-164, ISSN (print):1310-9081 2022
4 Надежда Стоянова, Юбилеят на младите: „Южна пролет“ на 50 години, ЛИК – литература, изкуство, култура. Списание на БТА., том:Май, 2022, стр.:3-5, ISSN (print):0324-0444 2022
5 Noemi Stoichkova, Nadezhda Stoyanova, “Interview” and (auto)biography. Cultural-historical and media contexts of a newspaper column, Літературний процес: методологія, імена, тенденції, issue:15, 2020, pages:77-82, ISSN (print):2311-2433, ISSN (online):2412-2475, Ref 2020
6 Надежда Стоянова, Събитие и песен (Паметта за настоящето в българските песнопойки от 1920-те и 1930-те години), LiterNet, брой:6 (247), 2020, ISSN (online):1312-2282, Ref 2020
7 Надежда Стоянова, "Непредсказуемото". Истории с тигри, с хора и с люти чушки от Зорница Христова, "Динамизирана епоха". Литературноисторически ракурси, 2019, ISBN: 978-619-7433-50-0 2019
8 Надежда Стоянова, Гео Милев и философският камък, Литературен вестник, брой:14, 2019, стр.:9-11, ISSN (print):1310 – 9561 2019
9 Stoyanova, Nadezhda, CHILDHOOD AND TECHNOLOGY Short notes on Genre and Character Picture of Bulgarian Children's and Young Adult Literature of the 1920s and 1930s, BULGARSKI EZIK I LITERATURA-BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE, vol:60, issue:4, 2018, pages:407-417, ISSN (print):0323-9519, ISSN (online):1314-8516 2018
10 Венета Савова, Надежда Стоянова, Модернистични интерпретации на средновековния наратив , Литературен вестник, брой:5 от 7. 02. , 2018, стр.:11-14, ISSN (print):1310 – 9561 2018
11 Надежда Стоянова, Насмешливо литературознание: "кубистичните тигри" на Гео Милев, Литературна история, брой:1, 2018, стр.:51-64, ISSN (print):0204-7756 2018
12 Надежда Стоянова, Поглед върху кабаретната култура у нас през 20-те и 30-те, Страница, брой:4, 2018, стр.:155-163, ISSN (print):1310-9081 2018
13 Надежда Стоянова, Танц и стил. Чавдар Мутафов за Валерия Кратина и Тамара Карсавина, Литературен вестник, брой:32, 2018, ISSN (print):1310 – 9561 2018
14 Надежда Стоянова, Изобретателят и "чарът на луната", Литературата, брой:19, 2017, стр.:205-217, ISSN (print):1313-1451, Ref 2017
15 Стоянова, Надежда, "Безмълвният Париж" - гласове и присъствия, Литературен вестник, брой:28, 2016, ISSN (print):1310 – 9561 2016
16 Stoyanova, Nadezhda, PARIS: BEHIND OWN AND FOREIGN. MODERNISTIC INTERPRETATIONS OF THE CITY, BULGARSKI EZIK I LITERATURA-BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE, vol:58, issue:6, 2016, pages:559-567, ISSN (print):0323-9519, ISSN (online):1314-8516 2016
17 Венета Савова, Надежда Стоянова, Българановски етюди 1: Атестат и портрет на един поет. 150 години от рождението на Пенчо Славейков, Филологически форум, брой:2(4), 2016, стр.:196-202, ISSN (online):2534-9473, Ref 2016
18 Стоянова, Надежда, Парижки фрагменти (Константин Константинов. Писма, спомени, разкази за "столицата на света"), Littera et Lingua, брой:3-4, 2016, ISSN (online):1312-6172 2016
19 Надежда Стоянова, Полемични гласове по страниците на „Вестник на жената", Библиотека, том:1, 2015, стр.:34-43, ISSN (print):0861-847X, Ref 2015
20 Надежда Стоянова, В „Бодлеров костюм”: щрихи към някои модни тенденции и тяхното значение през 20-те и 30-те години на ХХ век, Литературата, брой:15, 2014, стр.:103-121, ISSN (print):1313-1451, Ref 2014
21 Надежда Стоянова, Мода и време (Върху критически текстове от 20-те и 30-те години на ХХ век), Български литературен модернизъм, 2013 2013
22 Надежда Стоянова, Ранната Багряна. Три стихотворения, Литературен вестник, брой:12, 2013, ISSN (print):1310 – 9561 2013
23 Надежда Стоянова, Танцуващият човек от 20-те години на ХХ век (върху критически текстове и разкази на Чавдар Мутафов, Владимир Полянов, Фани Попова-Мутафова и др.), Българският литературен модернизъм, 2013 2013
24 Stoyanova, Nadezhda, EVERYDAY LIFE: POVERTY AND ART (IMAGES AND USES OF TIME IN SHORT STORIES OF KONSTANTIN KONSTANTINOV, DIMITAR SHISHMANOV, EMILIAN STANEV, PAVEL VEZHINOV AND OTHERS FROM THE 30S OF XX CENTURY), BULGARSKI EZIK I LITERATURA-BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE, vol:54, issue:6, 2012, pages:514-526, ISSN (print):0323-9519, ISSN (online):1314-8516 2012
25 Надежда Стоянова, "Септември“: диалог между две поеми, Littera et Lingua, vol:8, issue:2, 2011, ISSN (online):1312-6172 2011
26 Надежда Стоянова, „И светлината в мрака свети...”(Анализ на каноните за Св. Методий от Константин Преславски и Климент Охридски), Littera et Lingua, брой:есен, 2006, ISSN (online):1312-6172 2006
27 Надежда Стоянова, Диалогът на класиката с канона (Борхес. „Пиер Менар – автор на „Дон Кихот”), LiterNet, брой:6 (91), 2006, ISSN (print):9789540744124 2006
28 Надежда Стоянова, Отвъд марионетките (Опит върху "Марионетки" на Чавдар Мутафов), LiterNet, брой:7 (80), 2006, стр.:4-5, ISSN (online):1312-2282 2006
Статия в поредица
Надежда Стоянова, Атанас Далчев като хуморист и сатирик. По страниците на в. "Стършел", Научни трудове на Пловдивския университет, том:Паисиеви четения. Литературознание, брой:Том 60, кн. 1, сб. Б, 2022, редактор/и:Юлияна Чакърова и др., издателство:УИ "Паисий Хилендарски", 2022, стр.:36-51, ISSN (online):0861-0029 2022
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Надежда Стоянова, Има ли разказът собственик? (Опит върху „Кучето зад каруцата" на Йордан Радичков), Хоризонти на словото. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Кирил Топалов , редактор/и:Николай Чернокожев, Андриана Спасова, Владимир Игнатов, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2023, ISBN:9789540758008 2023
2 Надежда Стоянова, "Атласът" като литературноисторически проект, Литературата като съдба. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Симеон Янев, редактор/и:Иван Иванов, Надежда Стоянова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:128-136, ISBN:978-954-07-5582-3 2022
3 Стоянова, Надежда, Модата в българските модни списания от 1930-те години: популярни рефлексии на междувоенните културни тенденции, Облеклото и езикът.Сборник с доклади от конференцията „Облеклото в българските земи в миналото. Особености на изворите“, проведена на 24–25.I.2020 г., редактор/и:Миглена Иванова, Маргарет Димитрова, Василка Алексова и Боян Вълчев (съст.), издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:177-188, ISBN: 978-954-07-4993-8 2022
4 Надежда Стоянова, Светът "расте" и "свети". Опит върху стихосбирката на Биньо Иванов "Пътешествието на бабините очила", "Над него ден изгрява", или за образа на слънцето в българската литература и фолклор, редактор/и:Надежда Стоянова, Владимир Игнатов, Мария Маринова-Панова, Мария Русева, издателство:Факултет по славянски филологии, 2022, ISBN:978-619-7433-62-3 2022
5 Надежда Стоянова, „Великият незнаен“. Галерия от типове български в модерни времена, Литературната периферия: памет и употреби, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, pages:45-54 2020
6 Nadezhda Stoyanova, Fashion and Modernism. Bulgarian Cultural and Literary Contexts, New Trends in Slavic Studies -2 // Современные исследования в славистике: Выпуск 2 // Nuevas tendencias en estudios eslavos - 2, editor/s:Suárez Cuadros, Simón José, Vercher García, Enrique J., Barros García, Benamí, Marynenko, Pavlo, Quero Gervilla, Enrique F., 2020, pages:671-678, ISBN:978-5-396-01059-8. 2020
7 Nadezhda Stoyanova, The Orphan and the Other. Kalina Malina’s Children’s and Young Adult Novels, Slavic Worlds of Imagination: Borders of Tolerance/Słowiańskie światy wyobraźni. Granice tolerancji, editor/s:Magdaleny Duras, Alicji Fidowicz, Marleny Grudy, Publisher:Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019, pages:73-84, ISBN:978-83-233-4774-3 2019
8 Nadezhda Stoyanova, Machines of Childhood (Notes on the First Science Fiction Novels in Bulgarian Children's and Young Adult Literature of the 1930s), Slavic Worlds of Imagination, 2018, стр.:227-240, ISBN: 978-83-66084-16-2, Ref 2018
9 Надежда Стоянова, Денди. Български литературни ракурси, Свят и смисъл. Сборник в чест на проф. Валери Стефанов, редактор/и:Бойко Пенчев, Николай Папучиев, Ноеми Стоичкова, Биляна Борисова, Кристина Йорданова, Надежда Стоянова, Сирма Данова, издателство:Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:252-262, ISBN:978-954-07-4437-7 2018
10 Надежда Стоянова, Кукли и социални маски, Литературата: удоволствия и предизвикателства, Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Милена Кирова“, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, стр.:509-518, ISBN:9789540745732 2018
11 Надежда Стоянова, Поглед отгоре. Жанрът на "аерописа" в българската литература, Надмощие и приспособяване. Сборник доклади от Международната научна конференция на Факултета по славянски филологии 24-25 април 2017, 2017, стр.:332-338, ISBN:978-619-7433-06-7 2017
12 Калина Захова, Надежда Стоянова, Стратегии на преименуването и мистифицирането в българската литература, Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения, София, 21-23 април 2016, редактор/и:Добромир Григоров, Радостина Петрова, Владимир Колев, Тиха Георгиева, Мартин Стефанов, Павлина Мартинова, издателство:Фабер, 2017, стр.:678-688, ISBN:978-619-00-0651-0, doi:720 2017
13 Надежда Стоянова, Делник и изкуство. Възгледи за художествената творба в критически текстове от от 30-те години на ХХ век, Филологическият проект - кризи и перспективи. Сборник доклади от международна научна конференция, 2016, стр.:212-222, ISBN:978-619-00-0463-9 2016
14 Надежда Стоянова, Град, градежи и конструктори. Опит върху „Къща” на Чавдар Мутафов, Движение и пространство в славянските езици, литератури, култури, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:436-442, ISBN:978-954-07-4046-1 2015
15 Надежда Стоянова, Събитие и всекидневие в разказите на Константин Константинов, Събитие и безсмъртие (литература, език, философия, наука), 2014, стр.:253-259, ISBN:9789540736921 2014
16 Надежда Стоянова, Времето. Разкъсване на „жестокия пръстен”, Преходи и граници, 2009, стр.:263-270, ISBN:978-954-07-2997-8 2009
17 Надежда Стоянова, За екранизацията като редакция. Около филма на Въло Радев „Осъдени души”, Текстове и прочити, 2009, стр.:241-247, ISBN:978-954-8238-09-0 2009
18 Надежда Стоянова, На предела на думите (Случаят „Баща и дъщеря” на Даниил Хармс), Матрицата – властта на подобието, 2008, стр.:119-127, ISBN:978-954-07-2442-3 2008
19 Надежда Стоянова, Престъпления и изстъпления в „Пролетен вятър на Никола Фурнаджиев”, Словото: образи и отражения, 2008, стр.:389-400, ISBN:978-954-8238-04-5 2008
20 Надежда Стоянова, Кон Джи Йон. Кака Понсуни, Корея - сърцето на Азия, 2007, стр.:185-189, ISBN:978-954-629-005-2 2007
21 Надежда Стоянова, "Бесове" - поетиката, Политики на различието, езици на близостта, 2006, стр.:187-209, ISBN:954-07-2313-2; 978-954-07-2313-6 2006
22 Надежда Стоянова, Неповинният българин в творчеството на Раковски, Юбилеен славистичен сборник, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Филологически факултет, 2005, стр.:570-577, ISBN:954-680-359-6 2005
Студия в научно списание
1 Надежда Стоянова, Лириката на Николай Кънчев за деца. Форми на контрол, „места“ на свобода, Филологически форум, брой:1(17), 2023, стр.:77-94, ISSN (online):2534-9473 2023
2 Надежда Стоянова, Отложеният диалог. Образът на писмото в българската поезия от края на 60-те и 70-те години на ХХ век, Литературна мисъл, 2023, ISSN (print):0324-0495, ISSN (online):1314-9237, Ref, SCOPUS, SJR (0.11 - 2022), SCOPUS Quartile: Q3 (2023) 2023
3 Nadezhda Stoyanova, Geography of Boredom. On Bogomil Raynov's "Travelling in Everyday Life", Labyrinth. An international Journal for Philosophy, Value Theory and Sociocultural Hermeneutics, vol:22, issue:2, 2020, pages:177-195, ISSN (print):2410-4817, ISSN (online):1561-8927, doi:https://doi.org/10.25180/lj.v22i2.273, Ref, Web of Science, др.(ERIH PLUS, DOAJ, BASE, ISI) 2020
4 Надежда Стоянова, Смешното в делника. Наблюдения върху хумористични разкази от 30-те години на ХХ век, Littera et Lingua, 2015, ISSN (online):1312-6172 2015
5 Надежда Стоянова, Машината и времето (върху поезия и белетристика от 30-те години на ХХ век), Littera et Lingua, брой:лято, 2012, ISSN (online):1312-6172 2012
Студия в поредица
1 Надежда Стоянова, Нарстуд / Narstud. , Периодика и литература, брой:6, издателство:ИЦ Боян Пенев, 2021, стр.:529-555 2021
2 Надежда Стоянова, Събитие и всекидневие (върху разкази на К. Константинов, Д. Шишманов, Ч. Мутафов и др.), Годишник на Софийски университет "Свети Климент Охридски", Факултет по славянски филологии, брой:99, 2014, ISSN (print):1310-506X, Ref 2014
3 Надежда Стоянова, Смъртта и времето. (Лирически диалози от 20-те години на ХХ век. Върху произведения на Никола Фурнаджиев, Асен Разцветников, Атанас Далчев, Димитър Пантелеев и др.), Годишник на Софийски университет "Свети Климент Охридски", Факултет по славянски филологии, брой:98, 2013, стр.:53-83, ISSN (print):1310-506X, Ref 2013
Съставителска дейност
1 Надежда Стоянова, Владимир Игнатов, Мария Маринова-Панова, Мария Русева, "Над него ден изгрява", или за образа на слънцето в българската литература, ISBN:978-619-7433-62-3, Факултет по славянски филологии, София, Рецензирано 2022
2 Иван Иванов, Надежда Стоянова, Литературата като съдба. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Симеон Янев, ISBN:978-954-07-5582-3, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2022
3 Надежда Стоянова, Мария Русева, Симеон Стефанов, Международен филологически форум, том 10, Структури, интерпретации, импровизации, ISSN (online): 978-619-7433-63-0, ISBN: 978-619-7433-63-0, Факултет по славянски филологии, София 2022
4 Надежда Стоянова, Владимир Игнатов, Мария Русева, "Динамизирана епоха". Литературноисторически ракурси, ISBN:978-619-7433-50-0, Факултет по славянски филологии, София, Рецензирано 2021
5 Ноеми Стоичкова, Надежда Стоянова, Владимир Игнатов, Литературните поредици - конструиране и деконструиране на канона, ISBN:978-954-07-5355-3, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2021
6 Надежда Стоянова, Иван П. Петров, сп. "Филологически форум", бр. 13. "Уединения"/ "Solitudes", ISSN (online):, Факултет по славянски филологии, София, Рецензирано 2021
7 Надежда Стоянова, Симеон Стефанов, Мария Русева, сп. "Филологически форум", брой 14, "Родини и чужбини, ISSN (online):, Факултет по славянски филологии, София, Рецензирано 2021
8 Ноеми Стоичкова, Надежда Стоянова, Владимир Игнатов, Литературната периферия: памет и употреби. Сборник с доклади от международна научна конференция, проведена в СУ "Св. Кл. Охридски" 4-5 ноември 2019, ISBN:978-954-07-5115-3, УИ "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2020
9 Надежда Стоянова, Сирма Данова, Владимир Игнатов, Мария Русева, Литература и техника. Сборник с доклади от научна конференция, ISBN:978-954-07-4486-5, Рецензирано 2018
10 Бойко Пенчев, Николай Папучиев, Ноеми Стоичкова, Биляна Борисова, Кристина Йорданова, Надежда Стоянова, Сирма Данова, Литературата: удоволствия и предизвикателства. Юбилеен сборник в чест на професор Милена Кирова, УИ "Св. Климент Охридски" , София, Рецензирано 2018
11 Бойко Пенчев, Сирма Данова, Надежда Стоянова, Кристина Йорданова, П. П. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит, ISBN:978-954-326-339-4, Рецензирано 2018
12 Бойко Пенчев, Николай Папучиев, Ноеми Стоичкова, Биляна Борисова, Кристина Йорданова, Надежда Стоянова, Сирма Данова, Свят и смисъл. Сборник в чест на проф. Валери Стефанов, ISBN:978-954-07-4437-7, Рецензирано 2018
13 Надежда Стоянова, Теодора Цанкова, "Модели, метаморфози, диалози", Библиотека "Международен филологически форум", т. 4, ISSN (online):978-619-7433-05-0, ISBN:978-619-7433-05-0 2017
14 Венета Савова, Надежда Стоянова, Аглая Маврова, Мартин Стефанов, Думи и събития. Библиотека "Международен филологически форум", т. 1., ISSN (online):978-619-7433-02-9, ISBN:978-619-7433-02-9 2017
15 Венета Савова, Надежда Стоянова, Аглая Маврова, Мартин Стефанов, Истории и събития. Библиотека "Международен филологически форум", т. 2, ISSN (online):978-619-7433-03-6, ISBN:978-619-7433-03-6 2017
16 Венета Савова, Надежда Стоянова, Аглая Маврова, Мартин Стефанов, Светове и събития. Библиотека "Международен филологически форум", т. 3, ISSN (online):978-619-7433-04-3, ISBN:978-619-7433-04-3 2017
17 Амелия Личева, Кристина Йорданова, Милена Кирова, Надежда Стоянова, Петя Осенова, Езици на паметта в литературния текст, ISBN: 978‑619‑00‑0111‑9, Рецензирано 2014
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Делнични недели. Опит върху българската поезия от 70-те години на ХХ век 2024
2 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Отложеният диалог. Подстъпи към Другия в българската лирика от 70-те години на ХХ век 2023
3 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Списание „Деца, изкуство, книги“. Формиране на читателя 2023
4 Секционен доклад, Надежда Стоянова, „Малка цариградска мозайка“ на Атанас Далчев: отразени светове 2023
5 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Фигури на отчуждението в лириката на Йордан Палежев 2023
6 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Градски персонажи: денди, бохемът и роботът 2023
7 Секционен доклад, Надежда Стоянова, "Атласът" като литературноисторически проект 2022
8 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Социални роли и екзистенциални хоризонти в лириката на Николай Кънчев за деца 2022
9 Пленарен доклад, Надежда Стоянова, Stunted Wings. On Images of Birds and Death in Bulgarian Poetry of 1960s 2022
10 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Атанас Далчев като хуморист и сатирик 2022
11 Пленарен доклад, Nadezhda Stoyanova, Allegories of Silence (On Atanas Dalchev's Fragments) 2022
12 Секционен доклад, Надежда Стоянова, "Свободата": опити и употреби. Атанас Далчев и идеологическото статукво. 1944 - 1956 2022
13 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Поредицата "Детски живот" в контекста на модернистичния проект на Гео Милев 2021
14 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Оттук дотам и след това, или за поетическите светове в произведенията на Биньо Иванов за деца 2021
15 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Светът расте и свети. Образът на Слънцето в лириката на Биньо Иванов за деца 2021
16 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Далчев отвъд канона. Един случай 2021
17 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Послания от/до ближния. Наблюдения върху поезията на Иван Цанев и Екатерина Йосифова 2021
18 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Порядък и композиция. Четиво „Наука и живот“ на изд. „Акация“ 2020
19 Секционен доклад, Ноеми Стоичкова, Надежда Стоянова, “Interview” and (auto)biography. Cultural-historical and media contexts of a newspaper column 2020
20 Секционен доклад, Ноеми Стоичкова, Надежда Стоянова, Биография и (авто)цензура 2020
21 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Модата: културни рефлексии в българската периодика от 30-те години на ХХ век 2020
22 Секционен доклад, Nadezhda Stoyanova, Fashion and Modernism. Bulgarian Cultural and Literary Contexts of the 1920s and 1930s 2019
23 Секционен доклад, Аглая Маврова, Надежда Стоянова, Списание "Филологически форум" 2019
24 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Театрите на Париж (Опит върху разкази на Николай Райнов) 2019
25 Секционен доклад, Надежда Стоянова, „Непредсказуемото“. Истории с тигри, с хора и с люти чушки от Зорница Христова 2019
26 Секционен доклад, Надежда Стоянова, География на скуката (Богомил Райнов, “Пътуване в делника”) 2019
27 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Събитие и песен (Модификации на колективната памет в български песнопойки от 1920-те и 1930-те) 2019
28 Секционен доклад, Надежда Стоянова, "Средният човек" - между центъра и периферията 2019
29 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Машината и небето. Българският модернизъм и образът на самолета 2018
30 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Скучаещият човек: опит за типология на образа в българската междувоенна проза 2018
31 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Култура на кабарето. Български литературни контексти 2018
32 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Изобретателят и "чарът на луната" 2018
33 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Сирачество и детство, или за грижата към Другия в романите на Калина Малина 2017
34 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Гео Милев и философският камък 2017
35 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Поглед отгоре. Жанрът на аерописа в българската литература 2017
36 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Особености на поетиката на Гео-Милевите лирически текстове за деца 2017
37 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Венета Савова, "Косара" или "Дъщерята на Самуила": модернистични интерпретации на средновековния наратив 2017
38 Секционен доклад, Nadezhda Stoyanova, Machines of the Childhood (How Bulgarian Children's and Youth of the 1930s Literature Adopts Technology) 2017
39 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Войните: стратегии на отреагиране 2016
40 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Театърът, улицата, гробищният парк: парижки сюжети в българската проза от 30-те години на ХХ век 2016
41 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Национална идентичност и образование. Наблюдения върху учебници за гимназиалния курс 2016
42 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Калина Захова, Стратегии на преименуването и мистифицирането в българската литература 2016
43 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Париж: отвъд своето и чуждото. Към въпроса за преподаването на българската модернистична литература в съвременен контекст. 2016
44 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Кукли с часовников механизъм 2016
45 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Парижки фрагменти. Константин Константинов, Кирил Кръстев, Петър Осоговец 2015
46 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Делнично изкуство. Визии за художествената творба в критически текстове от 30-те години на ХХ век 2015
47 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Bulgarian-German Literary Parallels in 1920s and 1930s. The Case with the Journal “Narstud” 2015
48 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Денди. Български литературни ракурси 2015
49 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Мода и модерност. По страниците на “Вестник на жената” 2014
50 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Images of Time (An Attempt for a Typology of the Images of Time in Bulgarian Poetry and Prose from 1920s and 1930s) 2014
51 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Град, градежи и конструктори (опит върху "Къща" на Чавдар Мутафов) 2014
52 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Плакат, шаблон, клише в критическите текстове на Ч. Мутафов, С. Скитник и К. Кръстев 2013
53 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Танцуващият човек в българската белетристика от 20-те години на ХХ век (наблюдения върху произведения на Чавдар Мутафов, Владимир Полянов, Фани Попопва-Мутафова и др.) 2013
54 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Мода и време (върху критически текстове от 20-те и 30-те години на ХХ век) 2013
55 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Наблюдения върху стратегиите за изграждане на национална идентичност в учебници по литература за гимназиален курс 2012
56 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Критически поглед към Европа (Върху текстове на Боян Пенев, Константин Гълъбов, Янко Янев и др.) 2012
57 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Машината и времето (върху поезия от 30-те години на ХХ век) 2012
58 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Смъртта и времето (върху някои трудове по естествена философия, публикувани в края на 20-те и 30-те години на ХХ век) 2012
59 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Събитие и всекидневие в разказите на Константин Константинов 2011
60 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Времето. Стратегии за разкъсване на «жестокия пръстен 2009
61 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Литература и жертвоприношение (Върху текстове от литературната критика от 20-те и началото на 30-те години на 20. век) 2008
62 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Диалогът на класиката с канона (Борхес. „Пиер Менар – автор на „Дон Кихот”) 2007
63 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Престъпления и изстъпления в „Пролетен вятър” на Никола Фурнаджиев 2007
64 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Носталгия по Адриана 2007
65 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Отвъд марионетките (Опит върху „Марионетки” на Чавдар Митафов) 2006
66 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Неповинният българин в творчеството на Раковски 2005
67 Секционен доклад, Надежда Стоянова, На предела на думите (Случаят „Баща и дъщеря” на Даниил Хармс) 2005
68 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Енциклопедия на лабиринтите. (Върху „Енциклопедия на мъртвите” на Данило Киш) 2005
69 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Обръщенията в българския език 2005
70 Секционен доклад, Надежда Стоянова, „Бесове”: Поетиката 2004
71 Секционен доклад, Надежда Стоянова, Поезията на Климент Охридски (Върху новооткрития канон за Св. Методий) 2004
72 Секционен доклад, Надежда Стоянова, И светлината в мрака свети... (Сравнителен анализ между каноните за Св. Методий от Константин Преславски и Климент Охридски) 2004
Участие в редколегия
1 Надежда Стоянова, "Experior". Монографична поредица към сп. "Филологически форум", Участие в редколегия 2022
2 Надежда Стоянова, Слово і Час, Участие в редколегия 2018
3 Надежда Стоянова, Библиотека "Международен филологически форум". Поредица към сп. "Филологически форум", Участие в редколегия 2017
4 Надежда Стоянова, Венета Савова, Аглая Маврова, Мартин Стефанов, Теодора Цанкова, Иван Петров, Симеон Стефанов, Мария Русева, Кристиян Янев, сп. "Филологически форум", Участие в редколегия 2015
5 Андрей Бояджиев, Ренета Божанкова, Добромир Григоров, Татяна Ангелова, Надежда Стоянова, Биляна Радева, Радостина Велева, сп. "Littera et Lingua", Участие в редколегия 2011
Учебно помагало
Надежда Стоянова, Сирма Данова, Владимир Игнатов, Мария Русева, Българска модерност: литература и техника. Антология, ISBN:978-619-7433-14-2, Факултет по славянски филологии 2018