Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Габриела Валентинова-Методиева
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Валентинова, Г., Взаимодействието между детската градина и семейството в контекста на българския опит, 140 години предучилищно образование в България: Постижения и хоризонти, 2022, стр.:385-395, ISBN:978-954-07-5471-0 2022
2 Валентинова, Г., Представи и нагласи на родителите към образованието и обучението в училище, Образование и изкуства: Традиции и перспективи, 2022, стр.:308-315, ISSN (online):ISSN 2738-8999 2022
3 Валентинова, Г., Представи на родителите за целите на възпитание и развитие на децата, Квалификация и добри педагогически практики. Сборник с доклади на педагогически специалисти и докторанти, 2022, стр.:15-24, ISBN:ISBN 978-854-92368-4-2 2022
4 Валентинова, Г., Модели на родителско поведение и влиянието им върху децата, Образование и изкуства: Традиции и перспективи, 2021, стр.:632-640, ISSN (print):ISSN 2738-8999, ISSN (online):ISSN 2738-8999 2021
5 Валентинова, Г., Възпитателни ориентации и интеракции на съвременните родители, Квалификация и добри педагогически практики. Сборник с доклади на педагогически специалисти и докторанти, 2020, стр.:49-56, ISBN:ISBN 978-854-92368-4-2; 49-56 2020
6 Валентинова, Г., Представи на родителите за актуалността на образованието и обучението в училище, Квалификация и добри педагогически практики. Сборник с доклади на педагогически специалисти и докторанти, 2020, ISBN:ISBN 978-854-92368-4-2; 24-31 2020
7 Валентинова, Г., Методи на възпитание в съвременното българско семейство, Квалификация и добри педагогически практики. Сборник с доклади на педагогически специалисти и докторанти, 2019, стр.:47-51, ISBN:ISBN 978-854-92368-4-2; 47-51 2019
8 Валентинова, Г., Позитиви и негативи в сътрудничеството между учители и родители, Квалификация и добри педагогически практики. Сборник с доклади на педагогически специалисти и докторанти, 2019, стр.:9-13, ISBN:ISBN 978-854-92368-4-2; 9-13 2019