Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Мария Маринова
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Мария Тинкова Маринова, Приносът на виртуалните музеи към промотирането и опазването на китайското културно наследство, Институт Конфуций в София 2022
2 Мария Тинкова Маринова, В голямото сърце на родопчанина има кътче и за китайската култура, Институт Конфуций в София 2017
3 Мария Маринова, 60 години от посещението на първата българска културна делегация в Китай, Институт Конфуций в София 2015
4 Мария Маринова, Аурел Стейн – Археологът, който извади от пясъка историята на две цивилизации, Институт Конфуций в София 2014
Научен проект
1 Мария Маринова, Международна научна конференция "Актуални проблеми в съвременната китаистика и изтокознание" / Current Issues in Contemporary Chinese and Oriental Studies, Член, 2021
2 Мария Маринова, Специализация за млади китаисти в гр. Сиан, КНР, Член, Министерство на образованието на КНР 2019
Превод на книга
1 Антония Цанкова, Мария Маринова, Идейни основи на културата на хармонията, Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", София 2019
2 Мария Маринова, Общи познания по китайска история, Синолингва 2012
3 Мария Маринова, Беседите на Конфуций, прочетени със сърцето, Кибеа 2011
Редактор на издание нереферирано
Мария Маринова, Институт Конфуций - София, Редактор на издание нереферирано 2013
Статия в научно списание
Maria Marinova, Retracing the Roots of the Early Indo-European Population in Xinjiang, Journal of the International Silk Road Studies, том:1, 2017, стр.:147-165, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
Статия в поредица
1 Мария Маринова, Бронзови ритуални съдове от династиите Шан и Джоу, Д-р Никола Пиколо, том:Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, издателство:Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, 2006, стр.:300-308 2006
2 Мария Маринова, Тибетската книга на мъртвите – душата в плен на смъртта, Д-р Никола Пиколо, том:Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, издателство:Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, 2006, стр.:272-299 2006
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Maria Marinova, Status of Women in Ancient Sogdian Society, Promotion and Interaction of Civilization: International Academic Conference on Sogdians on the Silk Road, 2022 2022
2 Мария Маринова, Нов поглед към динамиката на взаимодействията между Хански Китай и Фергана (大宛), Актуални проблеми в съвременната китаистика и изтокознание / Current Issues in Contemporary Chinese and Oriental Studies, 2022 2022
3 Maria Marinova, Typological Characteristics of Prehistoric Burials in Xinjiang, The Silk Road: Collection of Papers from the Sixth International Conference on Chinese Studies „The Silk Road”, Organized by Confucius Institute in Sofia, 4-5 June 2021, 2021, pages:256-266, Ref 2021
4 Maria Marinova, Origin and Interpretation of the Custom of Placing Objects in the Mouth of the Deceased in Ancient China, China and the World: Language, Culture, Politics, editor/s:Александър Алексиев, Павел Зигадло, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, pages:304-317, Ref, International 2020
5 Мария Маринова, Китайски предписмени знаци, Страните от Източна Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия. Национална научна конференция с международно участие , 2013, стр.:138-155 2013
6 Мария Маринова, Етническата приемственост на територията на Малка Букхария в Северозападен Китай, The Silk Road: Papers from the International Conference, Organized by Confucius Institute in Sofia, Publisher:Институт Конфуций - София, 2011, pages:133-144, Ref 2011
7 Мария Маринова, Ранната линеарна писменост като аргумент против теорията за финикийския произход на азбуката, Великотърновски университет "Свети Свети Кирил и Методий", билеен сборник 45 години Филологически факултет, издателство:Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, 2009, стр.:142-154 2009
8 Мария Маринова, Свещеният триножник на Балканите и в Древен Китай: Обозрение на семантичните паралели, Китай – традиция и съвременност. Сборник доклади от Първа национална нучна конференция "Китай: Традиция и съвременност", издателство:Институт Конфуций - София, 2009, стр.:88-105 2009
Участие в конференция
1 Присъствие, Мария Маринова, - 2022
2 Присъствие, Мария Маринова, - 2022
3 Присъствие, Мария Маринова, - 2022
4 Пленарен доклад, Мария Маринова, The Sacred Tripod in Ancient China and the Balkans: An Overview of the Semantic Parallels 2022
5 Секционен доклад, Мария Маринова, Reexamination of the Interaction Dynamics between Han China and Ferghana (大宛) 2021
6 Секционен доклад, Мария Маринова, Typological Characteristics of Prehistoric Burials in Xinjiang 2021
7 Секционен доклад, Мария Маринова, Status of Women in Ancient Sogdian Society 2021
8 Присъствие, Мария Маринова, --- 2020
9 Секционен доклад, Мария Маринова, Origin and Interpretation of the Custom of Placing Objects in the Mouth of the Deceased in Ancient China 2019
10 Секционен доклад, Мария Маринова, Китайски предписмени знаци 2012
11 Секционен доклад, Мария Маринова, Етническата приемственост на територията на Малка Букхария в Северозападен Китай 2011
Участие в редколегия
1 Мария Маринова, Актуални проблеми в съвременната китаистика и изтокознание / Current Issues in Contemporary Chinese and Oriental Studies, Участие в редколегия 2022
2 Мария Маринова, The Silk Road: Collection of Papers from from the Sixth International Conference on Chinese Studies „The Silk Road”, Organized by Confucius Institute in Sofia, 4-5 June 2021, Участие в редколегия 2021
3 Мария Маринова, China and the World: Language, Culture, Politics, Участие в редколегия 2020
4 Мария Маринова, THE SILK ROAD: Collection of Papers from the Fifth International Conference on Chinese Studies „The Silk Road”, Organized by Confucius Institute in Sofia, 30-31 May, 2019, Участие в редколегия 2019
5 Мария Маринова, Стефан Русинов, Ивайло Маринов, THE SILK ROAD: Collection of Papers from the Fourth International Conference on Chinese Studies „The Silk Road”, Organized by Confucius Institute in Sofia, 01-02 June, 2017, Участие в редколегия 2017
6 Катедра "Китаистика", Актуални проблеми в съвременната китаистика и изтокознание, Участие в редколегия 2017
7 Мария Маринова, The Silk Road: Collection of Papers from the Second International Conference on Chinese Studies "The Silk Road", Organized by Confucius Institute in Sofia, 29-31 October, 2013, Участие в редколегия 2013