Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Мария Маринова
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Мария Тинкова Маринова, В голямото сърце на родопчанина има кътче и за китайската култура, Институт Конфуций в София 2017
2 Мария Маринова, 60 години от посещението на първата българска културна делегация в Китай, Институт Конфуций в София 2015
3 Мария Маринова, Аурел Стейн – Археологът, който извади от пясъка историята на две цивилизации, Институт Конфуций в София 2014
Научен проект
Мария Маринова, Специализация за млади китаисти в гр. Сиан, КНР, Член, Министерство на образованието на КНР 2019
Превод на книга
1 Антония Цанкова, Мария Маринова, Идейни основи на културата на хармонията, Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", София 2019
2 Мария Маринова, Общи познания по китайска история, Синолингва 2012
3 Мария Маринова, Беседите на Конфуций, прочетени със сърцето, Кибеа 2011
Редактор на издание нереферирано
Мария Маринова, Институт Конфуций - София, Редактор на издание нереферирано 2013
Редактор на сборник
1 Мария Маринова, THE SILK ROAD: Collection of Papers from the Fifth International Conference on Chinese Studies „The Silk Road”, Organized by Confucius Institute in Sofia, 30-31 May, 2019, Редактор на сборник 2019
2 Мария Маринова, Стефан Русинов, Ивайло Маринов, THE SILK ROAD: Collection of Papers from the Fourth International Conference on Chinese Studies „The Silk Road”, Organized by Confucius Institute in Sofia, 01-02 June, 2017, Редактор на сборник 2017
3 Мария Маринова, The Silk Road: Collection of Papers from the Second International Conference on Chinese Studies "The Silk Road", Organized by Confucius Institute in Sofia, 29-31 October, 2013, Редактор на сборник 2013
Статия в научно списание
Maria Marinova, Retracing the Roots of the Early Indo-European Population in Xinjiang, Journal of the International Silk Road Studies, том:1, 2017, стр.:147-165, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
Статия в поредица
1 Мария Маринова, Бронзови ритуални съдове от династиите Шан и Джоу, Д-р Никола Пиколо, том:Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, издателство:Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, 2006, стр.:300-308 2006
2 Мария Маринова, Тибетската книга на мъртвите – душата в плен на смъртта, Д-р Никола Пиколо, том:Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, издателство:Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, 2006, стр.:272-299 2006
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Maria Marinova, Origin and Interpretation of the Custom of Placing Objects in the Mouth of the Deceased in Ancient China, China and the World: Language, Culture, Politics, editor/s:Александър Алексиев, Павел Зигадло, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, pages:304-317, Ref, International 2020
2 Мария Маринова, Китайски предписмени знаци, Страните от Източна Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия. Национална научна конференция с международно участие , 2013, стр.:138-155 2013
3 Мария Маринова, Етническата приемственост на територията на Малка Букхария в Северозападен Китай, The Silk Road: Papers from the International Conference, Organized by Confucius Institute in Sofia, Publisher:Институт Конфуций - София, 2011, pages:133-144, Ref 2011
4 Мария Маринова, Ранната линеарна писменост като аргумент против теорията за финикийския произход на азбуката, Великотърновски университет "Свети Свети Кирил и Методий", билеен сборник 45 години Филологически факултет, издателство:Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, 2009, стр.:142-154 2009
5 Мария Маринова, Свещеният триножник на Балканите и в Древен Китай: Обозрение на семантичните паралели, Китай – традиция и съвременност. Сборник доклади от Първа национална нучна конференция "Китай: Традиция и съвременност", издателство:Институт Конфуций - София, 2009, стр.:88-105 2009
Участие в конференция
1 Присъствие, Мария Маринова, --- 2020
2 Секционен доклад, Мария Маринова, Origin and Interpretation of the Custom of Placing Objects in the Mouth of the Deceased in Ancient China 2019
3 Секционен доклад, Мария Маринова, Китайски предписмени знаци 2012
4 Секционен доклад, Мария Маринова, Етническата приемственост на територията на Малка Букхария в Северозападен Китай 2011
Участие в редколегия
1 Мария Маринова, China and the World: Language, Culture, Politics, Участие в редколегия 2020
2 Катедра "Китаистика", Актуални проблеми в съвременната китаистика и изтокознание, Участие в редколегия 2017