Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Екатерина Софрониева

Researcher ID (Web of Science):HTL-6512-2023

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-1774-6197
Глава от книга
1 Sofronieva, Ekaterina, “Measuring Empathy and Teachers’ Readiness to Adopt Innovations in Second Language Learning”. In Sandie Mourão and Mónica Lourenço (Eds.), Early Years Second Language Education: International Perspectives on Theory and Practice,189-203. , ISBN:978-0-415-70527-1, Routledge, London, Рецензирано, International 2015
2 Sofronieva, Ekaterina , In Quest of the Language Bridge. In Francis Jarman (Ed.), Intercultural Communication in Action, 211-219. , ISBN:978-1-4344-4404-2, Borgo Press, Rockville, Maryland, Рецензирано, International 2012
3 Екатерина Софрониева, Даниела Тошева, Празници и тържества. Bonjour, Hello, Olla… - Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, четвърта част, с. 211- 222. , ISBN:987-954-775-692-2, Faber, В. Търново, Рецензирано 2007
4 Екатерина Софрониева, Даниела Тошева, Преподавателят, детето и английският език. Bonjour, Hello, Olla…Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, трета част, с. 62-105., ISBN:978-954-775-568-0, Faber, В. Търново 2006
Глава от монография
1 Милен Замфиров, Неда Балканска, Илиана Мирчева, Иван Симеонов, Маргарита Бакрачева, Пенка Шапкова, Любен Витанов, Мира Цветкова-Арсова, Екатерина Софрониева, Данка Щерева, Приобщаващо образование, ISBN:978-954-07-5856-5, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
2 Софрониева, Замфиров, Балканска и др., Приобщаващо образование и чуждоезикво обучение: Моделът на Наративния Формат. В: М. Замфиров(редактор) Приобщаващо образование , ISBN:978-954-07-, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2023
3 Бакрачева, Замфиров, Коларова, Софрониева, Ценов, Адаптация на университетските преподаватели към работа от разстояние, ISBN:978-619-91067-5-4, М. Замфиров, София, Рецензирано 2022
4 Маргарита Бакрачева, Милен Замфиров, Цецка Коларова, Екатерина Софрониева, Живот в условията на криза (COVID-19, вълна 2), ISBN:978-954-8846 , Веда Словена – ЖГ, София, Рецензирано 2021
5 Маргарита Бакрачева, Милен Замфиров, Цецка Коларова, Екатерина Софрониева, Живот в условията на криза (COVID-19, 2020), ISBN:ISBN 978-619-91067-4-7 (eл.); COBISS.BG-ID – 42402312, Колбис, София, Рецензирано 2020
6 Тодор Шопов, Екатерина Софрониева, Емпатията на добрия учещ. – Във: Всичко да става за поука. Проучване на факторите, влияещи на успешното учене на втори език, с. 109-136. COBISS.BG-ID –1283941604 , ISBN:978-954-07-4142-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, Рецензирано 2018
7 Тодор Шопов, Екатерина Софрониева, Локусът на контрол на добрия учещ. – Във: Всичко да става за поука. Проучване на факторите, влияещи на успешното учене на втори език, с. 74-84. COBISS.BG-ID –1283941604 , ISBN:978-954-07-4142-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано 2018
8 Тодор Шопов, Екатерина Софрониева, Научноизследователски проект. – Във: Всичко да става за поука. Проучване на факторите, влияещи на успешното учене на втори език, с. 25-37. COBISS.BG-ID –1283941604, ISBN:978-954-07-4142-0. , Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано 2018
9 Тодор Шопов, Екатерина Софрониева, Самооценката на добрия учещ. – Във: Всичко да става за поука. Проучване на факторите, влияещи на успешното учене на втори език, с. 64-73. COBISS.BG-ID –1283941604, ISBN:978-954-07-4142-0, Рецензирано 2018
10 Тодор Шопов, Екатерина Софрониева, Тревожността на добрия учещ. – Във: Всичко да става за поука. Проучване на факторите, влияещи на успешното учене на втори език. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, с. 85-108. COBISS.BG-ID –1283941604 , ISBN:978-954-07-4142-0, Рецензирано 2018
11 Тодор Шопов, Екатерина Софрониева, Учебен успех по втори език. – Във: Всичко да става за поука. Проучване на факторите, влияещи на успешното учене на втори език, с. 137-163. COBISS.BG-ID –1283941604 , ISBN:978-954-07-4142-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано 2018
12 Тодор Шопов, Екатерина Софрониева, Учебни стратегии за добрия учещ. – Във: Всичко да става за поука. Проучване на факторите, влияещи на успешното учене на втори език, с. 38-63. COBISS.BG-ID –1283941604, ISBN:978-954-07-4142-0., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, Рецензирано 2018
13 Sofronieva, Ekaterina, Pre-primary Second Language Learning and Teacher Education in Bulgaria. In: R. Engels- Kritidis, B. Angelov, D. Kostrub, & Robert Osaďan (Eds.), Views of Contemporary Preschool and Primary Education in Bulgaria and Slovakia (pp. 219-230). , ISBN:978-80-7315-261-1, Paido, Brno, Рецензирано, International 2016
14 Тодор Шопов, Екатерина Софрониева, Алтернативни методи – eELP и автентични тестове. – В: Излезе сеяч да сее... Увод в класическата теория на тестовете по съвременни езици, с. 108-112. COBISS.BG-ID - 1276597732, ISBN:978-954-07-4142-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано 2016
15 Тодор Шопов, Екатерина Софрониева, Анализ на айтъми. – В: Излезе сеяч да сее... Увод в класическата теория на тестовете по съвременни езици, с. 60-66. COBISS.BG-ID - 1276597732, ISBN:978-954-07-4142-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано 2016
16 Тодор Шопов, Екатерина Софрониева, Валидност и валидиране. – В: Излезе сеяч да сее... Увод в класическата теория на тестовете по съвременни езици, с. 52-59. COBISS.BG-ID - 1276597732, ISBN:978-954-07-4142-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано 2016
17 Тодор Шопов, Екатерина Софрониева, Видове, дизайн и стандартизиране. – В: Излезе сеяч да сее... Увод в класическата теория на тестовете по съвременни езици, с. 80-107. COBISS.BG-ID - 1276597732, ISBN:978-954-07-4142-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано 2016
18 Тодор Шопов, Екатерина Софрониева, Добри практики - VRIPQ, CITAS, DIALANG, CEFR and testing. – В: Излезе сеяч да сее... Увод в класическата теория на тестовете по съвременни езици, с. 113-134. COBISS.BG-ID - 1276597732, ISBN:978-954-07-4142-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано 2016
19 Тодор Шопов, Екатерина Софрониева, Езиковото владеене като цел на теста. – В: Излезе сеяч да сее... Увод в класическата теория на тестовете по съвременни езици, с. 135-158. COBISS.BG-ID - 1276597732, ISBN:978-954-07-4142-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано 2016
20 Тодор Шопов, Екатерина Софрониева, Етика на теста по втори език. – В: Излезе сеяч да сее... Увод в класическата теория на тестовете по съвременни езици, с. 159-174. COBISS.BG-ID - 1276597732, ISBN:978-954-07-4142-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано 2016
21 Тодор Шопов, Екатерина Софрониева, Класическа теория на теста. – В: Излезе сеяч да сее... Увод в класическата теория на тестовете по съвременни езици, с. 23-41. COBISS.BG-ID - 1276597732, ISBN:978-954-07-4142-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, Рецензирано 2016
22 Тодор Шопов, Екатерина Софрониева, Надеждност на теста. – В: Излезе сеяч да сее... Увод в класическата теория на тестовете по съвременни езици, с. 42-51. COBISS.BG-ID - 1276597732, ISBN:978-954-07-4142-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано 2016
23 Тодор Шопов, Екатерина Софрониева, Образователно оценяване. – В: Излезе сеяч да сее... Увод в класическата теория на тестовете по съвременни езици, с. 67-79. COBISS.BG-ID - 1276597732, ISBN:978-954-07-4142-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано 2016
Дисертация д-р
Ekaterina Sofronieva, The Magic Teacher: Teacher Efficacy and Empathy in Foreign Language Teaching. p. 212., Sapienza University of Rome, Ръководител:Prof. Traute Taeschner, PhD 2012
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 E. Sofronieva, C. Beleva, M. Bakracheva, V. Cone, Empathy Quotient - 10 items (EQ-10) (Adult) – Bulgarian (online). Autism Research Centre based at the University of Cambridge in the UK. , http://www.autismresearchcentre.com/arc_tests 2022
2 V. Cone, E. Sofronieva, C. Beleva, M. Bakracheva., Systemizing Quotient - 10 items (SQ-10) (Adult) – Bulgarian (online). Autism Research Centre based at the University of Cambridge in the UK., 2022
3 Sofronieva, E., Shopov, T., Beleva, H., Baeva, D., & Cone, V., Empathy/Systemizing Quotient (EQ-SQ) (Child) – Bulgarian (online).Autism Research Centre based at the University of Cambridge in the UK., 2017
4 Sofronieva, E., Shopov, T., & Tanushev, S., Empathy Quotient (EQ) – Bulgarian. (online). Autism Research Centre based at the University of Cambridge in the UK. , 2010
5 Sofronieva, E., Take a Break in Vitosha., Balkantourist Vitosha 1994
Монография
1 Ekaterina Sofronieva, The Magic Teacher. Teacher Efficacy and Empathy in Foreign Language Teaching. p. 175, ISBN:978-954-07-5017-0, “St. Kliment Ohridski” University Press, SOFIA, Рецензирано, International 2020
2 Екатерина Софрониева, Особености на изучаването на чужд език в детска възраст. Усмивката има значение. 205 с. COBISS.BG-ID – 40335112, ISBN:978-954-07-4931-0, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано 2020
3 Тодор Шопов, Екатерина Софрониева, Всичко да става за поука. Проучване на факторите, влияещи на успешното учене на втори език. , Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2018
4 Тодор Шопов, Екатерина Софрониева, Излезе сеяч да сее... Увод в кла¬сическата теория на тестовете по съвременни езици., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2016
5 Екатерина Софрониева, Ранно езиково обучение: модели у дома и в клас...Броенето не са думички, Мечо! Аз искам да говоря на английски! 256 с., ISBN:978-954-07-4097-3, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано 2016
6 Тодор Шопов, Екатерина Софрониева, Изследвания в обучението по съвременни езици. 215 с., ISBN:978-954-07-3787-4, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано 2014
Научен проект
1 Екатерина Софрониева, Алгоритмична грамотност: социално-педагогически аспекти, Проект за научно изследване по проект „СУ - Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT) № BG-RRP-2.004-0008-C01, по „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, Член, Софийски Университет 2023
2 Екатерина Софрониева, Ефективни подходи за осигуряване на достъпна среда и за стимулиране на играта на децата със специални образователни потребности като елемент на ранната интервенция и предучилищната подкрепа, Член, , Номер на договора:80-10-176/27.04.2020 г. по НИС 2020
3 Екатерина Софрониева, Изследване на емпатията в едноезична и двуезична среда, Ръководител, , Номер на договора:80-10-157 от 24.04.2020 г. по НИС 2020
4 Екатерина Софрониева, Анализ на образователни стратегии за личностна подкрепа в мултикултурна среда , Член, , Номер на договора:80-10-50 от 10.04. 2019 г. по НИС 2019
5 Екатерина Софрониева, Анализ на педагогически практики за приобщаващо образование, Член, , Номер на договора:80-10-77 от 19.04. 2018 г. по НИС 2018
6 Екатерина Софрониева, Педагогика на добрите възможности за учене на всички, Член, , Номер на договора:80-10-152, по НИС 2018
7 Екатерина Софрониева, Изследване на социална и емоционална компетентност на учителя – умения и техники за работа с деца от малцинствени групи и деца-бежанци, Член, , Номер на договора:80-10-69 от 20.04. 2017 г., по НИС 2017
8 Екатерина Софрониева, Емоционалната култура в приобщаващото образование, Член, , Номер на договора:42 от 2016 г. 2016
9 Екатерина Софрониева, Създаване на иновативен модел на „учеща се общност” за подобряване условията за достъп до образование, Член, , Номер на договора:82 от 03.04.2015г. по НИС 2015
10 Екатерина Софрониева, Анализ на алтернативни педагогически практики за приобщаващо образование, Член, , Номер на договора:32/04.04.2014г. по НИС 2014
11 Екатерина Софрониева, Квалификация на педагогическите специалисти: Организиране и провеждане на специализирана квалификация в институции, предлагащи международно признат сертификат, насочена към повишаване знанията, уменията и компетентностите по английски език на педагогически специалисти с цел достигане на ниво в съответствие с Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) и логистично осигуряване на обучаваните, Член, МОМН, Номер на договора:по схема BG051PO001-3.1.03 2014
12 Екатерина Софрониева, Преподавателска мобилност, Член, , Номер на договора:EDU 67256-IC-1-2007-1-BG-ERASMUS-EDU-1 2014
13 Екатерина Софрониева, Модели за приобщаване на деца с допълнителни образователни потребности, Член, , Номер на договора:70 от 18.04.2013г. по НИС 2013
14 Екатерина Софрониева, Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, Член, МОМН, Номер на договора:по схема BG051PO001-3.3.06 2013
15 Екатерина Софрониева, Преподавателска мобилност, Член, ЕК, Номер на договора:EDU 67256-IC-1-2007-1-BG-ERASMUS-EDU-1. 2013
16 Екатерина Софрониева, Разработване и прилагане на иновативни техники и модели в обучението по медийна и информационна грамотност в контекста на гражданското образование (МиГ)във връзка с реализацията на проект Университетски комплекс по хуманистика „Алма Матер” , Член, МОМН, Номер на договора:договор с МОМН № ДУНК01-1/22.12.2009г. 2013
17 Екатерина Софрониева, Изследване на модели за приобщаване на деца с допълнителни образователни потребности, Член, , Номер на договора:009 от 04.04.2012г. по НИС 2012
18 Екатерина Софрониева, Проект BG 051PO001-4.1.04-0041: Провеждане на обучение на учители и специалисти за интеграция на деца със специални образователни потребности: „Работа по програма за развитие на звукови и езикови структури – роден език и чуждоезиково обучение”. По проект „В хармония със себе си и света” по договор № BG 051PO001-4.1.04-0041 по Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Позиция: експерт и обучител. Срок: 03.01.2012г.-29.02.2012г., Член, EСФ на ЕС, Номер на договора:BG 051PO001-4.1.04-0041 2012
19 Екатерина Софрониева, Модели за приобщаване на деца със специфика на образователните потребности, Член, , Номер на договора:117 от 15.04.2011г. по НИС 2011
20 Екатерина Софрониева, Преподавателска мобилност, Член, ЕК, Номер на договора:преподаване EDU 67256-IC-1-2007-1-BG-ERASMUS-EDU-1. 2011
21 Екатерина Софрониева, Анализ на образователни стратегии в мултикултурна среда, Член, , Номер на договора:096 от 03.04.2010г. по НИС 2010
22 Екатерина Софрониева, Анализ на педагогически практики за приобщаващо образование, Член, 2009
23 Екатерина Софрониева, Office InterActors – Развиване на основни и професионални умения на бенефициенти от сферата на бизнеса и администрацията чрез интернетно –базирано обучение по игрово разрешаване на проблеми., Член, EК, Номер на договора:Проект на Леонардо Да Винчи 2008
24 Екатерина Софрониева, The Adventures of Hocus and Lotus”. Dinotour - Transfer of Innovative Methodology for Teaching Languages to Young learners, Член, ЕК, Номер на договора:референтен № LLP-LdV TOI-2007-BG-166013 2008
25 Екатерина Софрониева, Обучение на учители по чужд език, Член, МОМН, Номер на договора:договор с МОН № Дб1 – 1265 от 20.12.2007г. 2008
26 Екатерина Софрониева, Дистанционни форми на обучение и приобщаващо образование , Член, МОМН 2007
27 Екатерина Софрониева, Обмяна на опит и общи изследователски дейности и публикации, Член, СУ, ФНПП 2007
28 Екатерина Софрониева, Проект BG2005/017-455.01.02.01.06 "Природен парк "Персина" - модел за устойчиво развитие" по програма ФАР - Трансгранично сътрудничество България-Румъния 2005, Бюджетна линия: BG2005/017-455.01.02 - "Устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието". Позиция - член на проекта: сътрудник по обучения и стратегическо планиране. Срок: 03.12.2007г.-03.12.2008г., Член, , Номер на договора:BG2005/017-455.01.02.01.06 2007
29 Eкатерина Софрониева, ELTAE (European Lingua Trainer in Adult Education). Позиция - лектор/обучител: Представяне на модула на Софийския Университет “Characteristics and principles of adult language learning and instructional design” на пилотен курс, Вилнюс, Литва, 20-27.09.2005г., Член, EК, Номер на договора:референтен № 113695-CP-2004-1-G1 2004
Научно ръководство
1 Екатерина Софрониева, Assessment of the Intercultural Competence of Early Childhood Teachers in Greece , дисертация д-р:Konstantia-Panagiota Nikolaos Loukopoulou 2026
2 Екатерина Софрониева, Learning in an intercultural environment based on personal children's stories, дисертация д-р:Apostolos Athanasios Georgiou 2026
3 Екатерина Софрониева, Learning space as a factor of children's interaction and communication in multicultural classrooms, "St. Kliment Ohrisdski" Sofia University дисертация д-р:Polyxeni Bougioukli 2024
4 Екатерина Софрониева, Application of assistive technologies in the daily and learning activities of students with mobility and visual impairment , "St. Kliment Ohrisdski" Sofia University дисертация д-р:Alexia Menelaos Papaspyrou 2023
5 Екатерина Софрониева, Different perspectives of teachers, parents and children about the challenges and problems they are facing in intercultural education, Софийски Университет дипломна работа:Stella Atanasios Palioura 2023
6 Екатерина Софрониева, Диагностика на знанията и уменията на учениците при използване на дигитализацията в обучението по руски език и английски език в начален етап –3 клас , Тракийски университет – Стара Загора дипломна работа:Грета Димитрова Станчева 2023
7 Екатерина Софрониева, Емоционална интелигентност в предучилищна възраст- значение и развитие , Софийски Университет дипломна работа:Жана Симеонова 2023
8 Ekaterina Sofronieva, Education of Roma Children and the Influence of the Social Environment, Софийски Университет дипломна работа:Ефрем Саввас Вамвакидис 2022
9 Екатерина Софрониева, Teaching Greek Language: Vocabulary Development in Preschool Children, Софийски Университет дипломна работа:Елени Козмас Карасавиду 2022
10 Ekaterina Sofronieva, Teaching Intercultural Concepts Inside English Second Language Classroom in Jordanian Primary Schools, Софийски Университет дипломна работа:Малек Мохаммад Али Атоум 2022
11 Екатерина Софрониева, Техники за четене и писане по английски език в 1. клас чрез движение и жестове, музика, ритъм и творчество, Софийски Университет дипломна работа:Ели Колева 2022
12 Екатерина Софрониева, Application of an Intercultural Empathy Model in Greek Primary School: Views of Teachers, "St. Kliment Ohrisdski" Sofia University дипломна работа:Efthymios Nikolaos Papastergiou 2021
13 Екатерина Софрониева, Barriers of intercultural communication: the case study of primary schools in Chania-Crete, Greece, "St. Kliment Ohrisdski" Sofia University дипломна работа:Balogianni Maria 2021
14 Екатерина Софрониева, Empathy of the Intercultural Teacher in the Greek Language Classroom, "St. Kliment Ohrisdski" Sofia University дипломна работа:Maria Dimitrios Tzouda 2021
15 Екатерина Софрониева, Integration of refugee students: analysis of teachers’ readiness to cope with it, "St. Kliment Ohrisdski" Sofia University дипломна работа:Nikolaos Moratis 2021
16 Екатерина Софрониева, Interculturalism in school planning and organization: the role of primary school principals, "St. Kliment Ohrisdski" Sofia University дипломна работа:Edirneli Athanasia 2021
17 Екатерина Софрониева, Primary school teachers’ self-efficacy on teaching in multicultural classrooms, "St. Kliment Ohrisdski" Sofia University дипломна работа:Afroditi Ioannis Antoniou 2021
18 Екатерина Софрониева, Teacher evaluation of the challenges in learning Greek as a second language faced by bilingual students in the region of Trikala, "St. Kliment Ohrisdski" Sofia University дипломна работа:Moustaka Athanasia 2021
19 Екатерина Софрониева, Teaching Greek Language in the Intercultural Primary Classroom in Greece, "St. Kliment Ohrisdski" Sofia University дипломна работа:Sotirios Marioglou 2021
20 Екатерина Софрониева, Teaching Greek Language: Vocabulary Development in the Preschool Class, "St. Kliment Ohrisdski" Sofia University дипломна работа:Meropi Ioannis Kotta 2021
21 Екатерина Софрониева, Teaching practices and ways of communication in the intercultural classroom in the region of Kortinthos, Greece, "St. Kliment Ohrisdski" Sofia University дипломна работа:Frantzeskos Konstantinos Vortelinos 2021
22 Ekaterina Sofronieva, Teacher’s perception about intercultural education in the multi-cultural classroom of the Greek secondary education, Sofia University дипломна работа:Mitsios Athanasios 2020
23 Ekaterinа Sofronieva, The Cultural Diversity in the Greek Primary School and the Role of the Teacher in the Integration of Foreign Students, Sofia University дипломна работа:Konstantina Militsi 2020
24 Ekaterina Sofronieva, Empathy Skills among Kindergarten Children in Greece, "St. Kliment Ohrisdski" Sofia University дипломна работа:Afroditi E. Emmanouilidou 2019
25 Ekaterina Sofronieva, Perceptions (stereotypes and prejudice), feelings and attitudes of Greek educators towards students from different cultural background, Sofia University дипломна работа:Sylvia Nika 2019
26 Ekaterina Sofronieva, Social Attitude towards Refugees and the Importance of Differentiated Teaching of Greek Language for Their Social Inclusion, Sofia University дипломна работа:Olga Nika 2019
27 Ekaterina Sofronieva, The marginalization of the difference in schools of urban environment. Improving teachers’ interventions in the school and family environment, Sofia University дипломна работа:Anastasios Spyrou 2019
28 Ekaterina Sofronieva, The opinion of Greek people about intercultural education, Sofia University дипломна работа:Thomas Krokis 2019
29 Ekaterina Sofronieva, A Research on Student Empathy Skills in Greek Schools, Sofia University дипломна работа:Maria-Margarita Lezi 2018
30 Ekaterina Sofronieva, Investigating Empathy Skills in Primary Education Teachers in Greece, Sofia University дипломна работа:Anastasia Evangelidi 2018
31 Ekaterina Sofronieva, Stereotypes and prejudice of Greek teachers towards teenage school pupils belonging to non-native groups, дипломна работа:Eleni Chatzi 2018
32 Ekaterina Sofronieva, Teaching Greek as a Second Language in the Primary Education, дипломна работа:Niki Charistou 2018
33 Ekaterina Sofronieva, Students’ Identity in an Intercultural School Environment, Sofia University дипломна работа:Dimitris Mastrogiannis 2017
34 Екатерина Софрониева, Психодраматични елементи и тяхното имплементиране в чуждоезиковото обучение, Софийски Университет Св. „Климент Охридски“ дипломна работа:Иван Стоянов 2017
35 Ekaterina Sofronieva, Intercultural Education: Teaching Greek as a Native, Second or Foreign Language in the Intercultural Classroom, "St. Kliment Ohridski" University of Sofia дипломна работа:Isidora Kogkola 2016
36 Ekaterina Sofronieva, Use of Fiction and Nonfiction in Bulgarian and English Systems for Teaching English as a Foreign Language , "St. Kliment Ohridski" University of Sofia дипломна работа:Perunika Karshakova 2015
Превод на статия
1 Анна Трошева-Асенова, Мира Цветкова-Арсова, Екатерина Софрониева, Христина Белева, Инструмент за оценяване използваемостта на играчки и игри TUET, https://www.tuet.eu/tuettoolbul.pdf, ISBN:978-84-09-23411-0, Технологичния институт за продукти за деца и свободно време A, Испания, Ref, International 2020
2 Екатерина Софрониева, Макийли, Дж. Хокус и Лотус не говорят на английски език в Англия. –Предучилищно възпитание, бр. 9, 2011, с. 13-19., ISSN (print):, София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2011
3 Екатерина Софрониева, Пирчо, С., Й. Пасиаторе и Т. Ташнер. Изучаване на английски език в детската ясла: ранно преподаване на чужд език с модела на наративния формат. – Предучилищно възпитание, бр. 9, 2011, с. 45-50., ISSN (print):, София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2011
4 Екатерина Софрониева, Гробс-Менгес, У. Децата в света – това голямо село: празни обещания, реални възможности и скрити опасности. – Предучилищно възпитание, бр. 8, 2005, с. 12-16. , ISSN (print):, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2005
Статия в научно списание
1 Bakracheva, M., Sofronieva, E., Tsenov, M., Work-life balance of university teachers after two years of telework during the COVID-19 pandemic, Human Systems Management, vol:vol. Pre-press, no. Pre-press, 2023, pages:1-13, doi:10.3233/HSM-230089, Ref 2023
2 Bakracheva, M., Sofronieva, E., Tsenov, M., WORK-LIFE BALANCE OF UNIVERSITY TEACHERS AFTER TWO YEARS OF TELEWORK DURING THE COVID-19 PANDEMIC, Human Systems Management , 2023, Ref 2023
3 Екатерина Софрониева, Христина Белева, Употреба на роден език в чуждоезиковото взаимодействие, Образование и технологии, том:12, брой:1, 2021, стр.:177-181, ISSN (print):1314-1791, ISSN (online):2535-1214, Ref, др.(Crossref) 2021
4 Замфиров, Бакрачева, Коларова, Софрониева,Блажиева, Неприсъствена форма на обучение в условията на COVID-19, Образование и технологии, брой:11(1), 2020, стр.:91-99, ISSN (online):1314-1791, doi:http://doi.org/10.26883/2010.201.2212 2020
5 Sofronieva, Ekaterina, SAY IT AND SHOW IT: ON THE ROLE OF GESTURES IN LANGUAGE EDUCATION, PEDAGOGIKA-PEDAGOGY, vol:90, issue:4, 2018, pages:522-534, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540 2018
6 Sofronieva, Ekaterina, Beleva, Christina, THE JOY OF COMMUNICATING IN A FOREIGN LANGUAGE IN CHILDHOOD, PEDAGOGIKA-PEDAGOGY, vol:90, issue:7, 2018, pages:1001-1010, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540 2018
7 Екатерина Софрониева, Кажи и покажи: за ролята на жестовете в езиковото обучение., Педагогика, брой:4, 2018, стр.:522-534, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540, Ref 2018
8 Софрониева, Е., Белева, Х., Радостта от общуването на чужд език в детството., Педагогика, брой:7, 2018, стр.:1001-1011, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540, Ref 2018
9 Vesselinov, Dimitar, Sofronieva, Ekaterina, AND LET WORDS SPEAK (A portrait of a Distinguished Scientist), CHUZHDOEZIKOVO OBUCHENIE-FOREIGN LANGUAGE TEACHING, vol:44, issue:5, 2017, pages:583-592, ISSN (print):0205-1834, ISSN (online):1314-8508 2017
10 Sofronieva, Ekaterina Nedelcheva, EARLY LANGUAGE EDUCATION: A SMILE MATTERS, CHUZHDOEZIKOVO OBUCHENIE-FOREIGN LANGUAGE TEACHING, vol:44, issue:3, 2017, pages:279-288, ISSN (print):0205-1834, ISSN (online):1314-8508 2017
11 Sofronieva, Ekaterina, LANGUAGE MODELS FOR INCLUSIVE EDUCATION, CHUZHDOEZIKOVO OBUCHENIE-FOREIGN LANGUAGE TEACHING, vol:44, issue:2, 2017, pages:139-149, ISSN (print):0205-1834, ISSN (online):1314-8508 2017
12 Екатерина Софрониева, Езикови модели за приобщаващо образование, Чуждоезиково обучение, брой:2, 2017, стр.:139-149, ISSN (print):0205–1834 (Print), ISSN (online):1314–8508 (Online), Ref 2017
13 Димитър Веселинов, Екатерина Софрониева, И нека думите говорят… (портрет на един бележит учен), Чуждоезиково обучение, брой:5, 2017, стр.:583-592, ISSN (print):0205–1834, ISSN (online):1314–8508, Ref 2017
14 Екатерина Софрониева, Ранно езиково обучение: усмивката има значение. , Чуждоезиково обучение, брой:3, 2017, стр.:279-287, ISSN (print): 0205–1834 (Print), ISSN (online):1314–8508 (Online), Ref 2017
15 Sofronieva, Ekaterina, Multiculturalism: The Challenge of Matching Language Learning to Early Childhood Education. , Journal of Preschool and Elementary School Education, issue:3, 2013, pages:105-119, ISSN (print):2084-7998, Ref 2013
16 Sofronieva, Ekaterina, A Study of Student Reactions and Attitudes to Non-traditional Pedagogy in Very Early Language Learning., Journal of Preschool and Elementary School Education, issue:1, 2012, pages:43-58, ISSN (print):2084-7998 2012
17 Sofronieva, Ekaterina, Empathy and Communication., „Реторика и комуникации”, брой:4, 2012, ISSN (online):1314-4464 2012
18 Sofronieva, E., & Shopov, T., The Swing of the Pendulum – Objectivism or Constructivism in Language Education?, Journal of Preschool and Elementary School Education, issue:2, 2012, pages:173-190, ISSN (print):2084-7998, Ref 2012
19 Екатерина Софрониева, Въвеждане на модела на наративния формат в чуждоезиковото обучение на учители, студенти и деца. , Предучилищно възпитание, брой:9, 2011, стр.:6-13, ISSN (print):0204-7004 2011
20 Екатерина Софрониева, Играта в наративното обучение по съвременни езици на деца., Предучилищно възпитание, брой:6, 2011, стр.:16-18, ISSN (print):0204-7004 2011
21 Екатерина Софрониева, Мотивация, комуникация и принципът на „билингвизъм“ в ранното чуждоезиково обучение. , Годишно научно-методическо сп. „Образование и , брой:2, 2011, стр.:219-221, ISSN (print):1314-1791 2011
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Христина Белева, Екатерина Софрониева, Игра с езика в детството, Образование и изкуства: традиции и перспективи, издателство:Университетско издателство „Св.Климент Охридски“, 2021, стр.:369-375, ISSN (online):2738-8999 2021
2 Софрониева, Белева, Баева, Петев и Пенев, Изследване на емпатията на деца в едноезична и двуезична среда, Диалогът в образованието – съвременност и перспективи, 2021, стр.:94-100, Ref, PhD 2021
3 Христина Белева, Екатерина Софрониева, Когнитивни и метакогнитивни стратегии за учене на втори език и умения за осъществяване на писмена комуникация от студенти педагози, Лингводидактически ракурси, редактор/и:Д. Веселинов; М. Йорданова, издателство:Университетско издателство „Св.Климент Охридски“, 2020, стр.:251-260, ISBN:978-954-07-4982-2 2020
4 Белева, Х., Софрониева, Е., Ранно чуждоезиково обучение и въображение, Образование и изкуства: традиции и перспективи, 2020, стр.:1074-1081, ISBN:978-954-07-5061-3, Ref 2020
5 Sofronieva, E., Inclusive Language Education: A Case Study. In B. Angelov, R. Engels-Kritidis, D. Kostrub, & R. Osaďan (Eds.), Specific Issues of Contemporary Preschool Education in Bulgaria and Slovakia (pp. 277-293). COBISS.BG-ID – 1285989860, Specific Issues of Contemporary Preschool Education in Bulgaria and Slovakia, editor/s:B. Angelov, R. Engels-Kritidis, D. Kostrub, & R. Osaďan, Publisher:Sofia: “St. Kliment Ohridski” University Press, 2018, pages:277-293, ISBN:978-954-07-4388-2. 2018
6 Ekaterina Sofronieva, Who is in control? Research on Bulgarian Teachers’ Locus of Control and Empathy Skills, Педагогика на добрите възможности за учене на всички, editor/s:Д.Веселинов, Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2018, pages:70-78, ISBN:978-954-07-4566-4 2018
7 Белева, Х., Софрониева, Е., Езикови умения и словотворчество в ранното детство. В: (съст. Р.Енгелс-Критидис) Децата и творчеството (стр. 188-195).COBISS.BG-ID – 1285637604, Децата и творчеството, редактор/и:Р.Енгелс-Критидис, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2018, стр.:188-195, ISBN:978-954-07-4407-0 2018
8 Тодор Шопов, Екатерина Софрониева и др., Култура и поведение – емпирично проучване с български студенти. , Туризъм – изследване, развитие и обучение. , издателство:Ботевград: МВБУ, 2018, стр.:177-183, ISSN (print):978-954-9432-70-1 (CD), ISBN:978-954-9432-79-4; 978-954-9432-70-1 (CD) 2018
9 Тодор Шопов, Екатерина Софрониева и др., Проучване на чувството на тревожност като фактор за успеха на учещия втори език. , Развитие на висшите училища в контекста на европейските изисквания за качество на образователните услуги. , издателство:МВБУ, 2017, стр.:566-577, ISBN:978-954-9432-75-6; 978-954-9432-70-1 (CD) 2017
10 Тодор Шопов, Екатерина Софрониева и др., Локусът на контрол като фактор за учебните резултати по втори език. Проучване на студенти в МВБУ. , Съвременното дистанционно обучение: тенденции, политики и добри практики, издателство:МВБУ, 2016, стр.:177-183, ISBN:978-954-9432-70-1 (CD) 2016
11 Sofronieva, E., & Danova, M., Teacher Efficacy, Personality and Locus of Control. , Иновативно обучение в 21 век, Publisher:Полиграфюг АД, 2015, pages:64-79, ISBN:978-619-7240-17-7 2015
12 Тодор Шопов, Екатерина Софрониева и др., Проучване на самооценката като фактор за учебните резултати по втори език на студенти в МВБУ и СУ „Св. Климент Охридски”, Иновативни стратегии за конкурентноспособен бизнес, издателство:МВБУ, 2015, стр.:449-454, ISBN:978-954-9432-67-1 (CD) 2015
13 Тодор Шопов, Екатерина Софрониева и др., Проучване на стратегии за учене на втори език на студенти в МВБУ. , Преподаване, учене и качество във висшето образование, издателство:МВБУ, 2014, стр.:1382-1397, ISBN:978-954-9432-64-0 (CD) 2014
14 Sofronieva, Ekaterina, Empathy and Magic Teachers., Developing Children’s Foreign Language Skills at School and in a Family Environment. Let’s become a bilingual family! Let’s become a multilingual society!, редактор/и:J. Zacharová & L. Sokolová (Eds.), , издателство:Bratislava: Havava, s.r.o., 2012, стр.:95-105, ISBN:978-80-971123-0-1, Ref 2012
15 Sofronieva, Ekaterina, The Efficacy of the Narrative Format Model in Early Childhood Teacher Preparation, “Годишник на Софийския Университет „Св. Климент Охридски”, том 104, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, стр.:25-43, ISSN (print):0861-8216 2012
16 Екатерина Софрониева, Следдипломна квалификация на учители по чужд език в начален етап – съвременни измерения и предизвикателства. , 130 години предучилищно възпитание в България, издателство:Университетско издателство “Св.Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2012, стр.:194-197, ISBN:978-954-524-842-9 2012
17 Тодор Шопов, Екатерина Софрониева и др., Учебна технология за онлайн обучение по английски език., Предизвикателства пред съвременната икономика, 2012, стр.:1248-1267, ISBN:978-954-9432-57-2 (CD) 2012
18 Тодор Шопов, Екатерина Софрониева, Европейската политика за многоезичие - от Малуф до Европа 2020. , Преподаване, учене и качество във висшето образование – 2011. , издателство:София: МВБУ, 2011, стр.:362-367, ISBN:978-954-9432-43-5 2011
19 Екатерина Софрониева, Магическият учител – изследване на емпатията в езиковото обучение. , Преподаване, учене и качество във висшето образование – 2010. , издателство:София: МВБУ, 2011, стр.:95-102, ISBN:978-954-9432-42-8 2011
20 Екатерина Софрониева, Обучение и подготовка на учители по чужд език. , Най-добрия начин да предскажем бъдещето е, като го създаваме, издателство:МОМН, Регионален инспекторат по образованието, Стара Загора, 2011, стр.:39-40 2011
21 Екатерина Софрониева, Аспекти на дистанционното езиково обучение., Преподаване, учене и качество във висшето образование – 2007., издателство:издателство МВБУ, 2007, стр.:251-257, ISBN:978-954-9432-23-7 2007
22 Тодор Шопов, Екатерина Софрониева, Болонският процес и езиковото обучение във висшето образование. , Приемственост и перспективи в развитието на педагогическататеория и практика. 125 години предучилищно образование в България. , издателство:Веда Словена – ЖГ, 2007, стр.:128-132, ISBN:978-954-8846-02-8 2007
23 Тодор Шопов, Екатерина Софрониева, Анализ на състоянието на подготовката на учители по чужд език в България и препоръки за модернизация. , Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция., издателство:Веда Словена – ЖГ, 2006, стр.:113-119, ISBN:978-954-8510-97-4 2006
24 Тодор Шопов, Екатерина Софрониева, Обучение на учители по езици и учене през целия живот. , Конкурентни стратегии във висшето образование., издателство:Издателство МВБУ, 2006, стр.:325-333, ISBN:954-9432-16-5 2006
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Екатерина Софрониева и Христина Белева, Употреба на роден език в чуждоезиковото взаимодействие 2021
2 Секционен доклад, Екатерина Софрониева, Електронно обучение по език на студенти от Софийския университет 2021
3 Пленарен доклад, Екатерина Софрониева и Христина Белева, Foreign Language Learning: undergraduate's perceptions of face-to-face and online tuition 2021
4 Секционен доклад, Христина Белева и Екатерина Софрониева, Игра с езика в детството 2021
5 Секционен доклад, Екатерина Софрониева, Христина Белева и др., Изследване на емпатията на деца в едноезична и двуезична среда. 2020
6 Секционен доклад, Екатерина Софрониева и др., Неприсъствена форма на обучение в условията на COVID-19. 2020
7 Секционен доклад, Христина Белева и Екатерина Софрониева, Когнитивни и метакогнитивни стратегии за учене на втори език и умения за осъществяване на писмена комуникация от студенти-педагози 2019
8 Секционен доклад, Екатерина Софрониева и Христина Белева, Радостта от общуването на нов език в детството 2018
9 Секционен доклад, Екатерина Софрониева, Кажи и покажи: за ролята на жестовете в езиковото обучение 2017
10 Секционен доклад, Екатерина Софрониева, Who is in control? Research on Bulgarian Teachers’ Locus of Control and Empathy Skills 2017
11 Секционен доклад, Стефан Симеонов и Екатерина Софрониева, Проучване на чувството на тревожност като фактор за успеха на учещия втори език 2017
12 Секционен доклад, Екатерина Софрониева, Локусът на контрол като фактор за учебните резултати по втори език. 2016
13 Пленарен доклад, Ekaterina Sofronieva, A Smile Matters: Empathy in Foreign Language Education 2016
14 Пленарен доклад, Ekaterina Sofronieva, Early Second Language Education: Challenges and Effective Models 2016
15 Секционен доклад, Екатерина Софрониева и Мадлен Данова, Електронни тестове 2015
16 Секционен доклад, Ekaterina Sofronieva, Developing the capacity of specializing, postdoctoral and young scientists for teaching a foreign language or another subject in that foreign language by using current methodologies and ICT 2015
17 Секционен доклад, Екатерина Софрониева, Представяне на предварителни резултати от обученията на бенефициентите от група А по проект BG051PO001-3.3.06-0045 „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени" 2014
18 Секционен доклад, Екатерина Софрониева, Следдипломна квалификация на учители по чужд език в начален етап – съвременни измерения и предизвикателства 2012
19 Секционен доклад, Екатерина Софрониева, Мотивация, комуникация и принципът на „билингвизъм“ в ранното чуждоезиково обучение 2011
20 Секционен доклад, Екатерина Софрониева, Обучение и подготовка на учители по чужд език 2011
21 Секционен доклад, Екатерина Софрониева, Европейската политика за многоезичие - от Малуф до Европа 2020 2011
22 Секционен доклад, Екатерина Софрониева, Магическият учител – изследване на емпатията в езиковото обучение 2010
23 Секционен доклад, Ekaterina Sofronieva , Dinocrocs Go to Sofia University. First Results of Sofia University Trainings 2009
24 Секционен доклад, Екатерина Софрониева, Аспекти на дистанционното езиково обучение 2007
25 Секционен доклад, Екатерина Софрониева, Болонският процес и езиковото обучение във висшето образование 2007
26 Секционен доклад, Екатерина Софрониева, Обучение на учители по езици и учене през целия живот 2006
Учебник
1 Beleva, C., Simeonova, I., & Sofronieva, E., Test to Learn and Learn to Take Tests: A Textbook of English Tests for Successful Second Language Learning. Part 3. p.161. COBISS.BG-ID – 40015880 , ISBN:978-954-07-4915-0, Рецензирано, International 2020
2 Ekaterina Sofronieva, The Empathy Concept: Measures and Application in Education; Scientific Consultant: Prof. Mark H. Davis. p. 133. , ISBN:978-954-07-5026-2, “St. Kliment Ohridski” University Press., SOFIA, Рецензирано, International 2020
3 Екатерина Софрониева, Емпатия и комуникация в езиковото обучение. 109 c. , ISBN:978-954-07-4938-9, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано 2020
4 Simeonova, I., Sofronieva, E., & Beleva, C., Test to Learn and Learn to Take Tests: A Texbook of English Tests for Successful Language Learning. Part 2. p. 172. COBISS.BG-ID – 1292843748, ISBN:978-954-07-4826-9, Рецензирано, International 2019
5 Sofronieva, E., Beleva, C., & Simeonova, I., Test to Learn and Learn to Take Tests: A Textbook of English Tests for Successful Second Language Learning. Part 1. p. 157. COBISS.BG-ID – 1286026212 , ISBN:978-954-07-4438-4, “St. Kliment Ohridski” University Press., Sofia, Рецензирано, International 2018
6 Екатерина Софрониева, Даниела Тошева, Преподавателят, детето и английският език. Bonjour, Hello, Olla… ; Празници и тържества. Bonjour, Hello, Olla…. В: (съст. Т. Шопов, Л. Малинова и В. Вълканова), Университетски курс по ранночуждоезиково обучение (преиздадени, с. 347-382; с. 383-389)., ISSN (print):, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, София 2008
Учебно помагало
1 Екатерина Софрониева, Емпатия и комуникация: практически задачи. 87 c., ISBN:978-954-07-5012-5, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, Рецензирано 2020
2 Екатерина Софрониева, Ефективно и устойчиво ранно езиково обучение. В: (съст. П. Янева) Обучение по и на чужд език с със съвременни методи и информационни и компютърни технологии в СУ „Св. Климент Охридски” (с. 73-79). , ISBN:978-619-7065-06-0, Алианс Принт, София, Рецензирано 2015
3 Екатерина Софрониева, Проучване на добри практики: Изследователски методи (Мак Бърни и Уайт, 2007г.). В “Добри практики в обучението по и на чужд език” със съставители Петя Янева, Анелия Кременска и Добрин Ташев, 2014, с.27-33. Компендиум по проект BG051PO001-3.3.06-0045 “Преподаване по и на чужд език със съвременни методи и технологии.” c.27-33., Рецензирано 2014
4 Екатерина Софрониева, Развитие на звукови и езикови структури – роден език и чуждоезиково обучение: модел на наративния формат. В: (съст. К. Караджова) Учебно помагало „Можем да учим”, сборник с научни статии (с. 26-39). 2012