Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Мартин Осиковски

ORCID ID:0000-0002-8690-2392
Монография
1 Мартин Осиковски, Свещеникът и печатът. Топоси на вярата в чуждестранните новини, 2011-2019, ISBN:978-619-00-1522-2, Фабер, Велико Търново, Рецензирано 2022
2 Мартин Осиковски, Джон Милтън. За образованието, Ареопагитика [студия, превод и паралелен коментар на изворовите текстове], ISBN:978-619-7350-82-1, Лист, София 2020
3 Мартин Осиковски, Убежища на вярата. Църквата и съборът в съчиненията на Марсилио от Падуа и Уилям от Окам, ISBN:978-954-07-3074-5, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2010
Превод на книга
Ейбрахам Джошуа Хешел, Мартин Осиковски, Човекът не е сам. Философия на религията, ISBN:978-954-9992-64-9, Комунитас, София 2014
Редактор на издание нереферирано
1 Мартин Осиковски, Philosophia: E-journal for Philosophy & Culture, Редактор на издание нереферирано 2022
2 Мартин Осиковски, Калин Янакиев, Историята и нейните апокалипсиси (София: Комунитас, 2018), Редактор на издание нереферирано 2018
Редактор на издание реферирано
Мартин Осиковски, Философия/Philosophy, Редактор на издание реферирано 2023
Статия в научно списание
1 Мартин Осиковски, Три библейски аргумента за книжовната свобода, Християнство и култура, брой:185, 2023, стр.:87-96 2023
2 Мартин Осиковски, Свобода, съвест, академия. Публичното говорене и грижава за "доброто име" на университетите, Християнство и култура, том:167, 2021, стр.:100-110 2021
3 Martin Ossikovski, Freedom of Speech and Its Christian 'Prison': Thomas Aquinas, Johannes Reuchlin, CAS Working Paper Series, vol:11, 2019 2019
4 Мартин Осиковски, Християнство и левица, Християнство и култура, 2014 2014
5 Мартин Осиковски, Възвишената проповед на Милтън. "Ареопагитика" в България, Християнство и култура, vol:86, 2013, pages:51-57 2013
6 Martin Ossikovski, Some Medieval Readings of Aristotle’s Argument for the Collective Superiority of 'the Many', Studia Neoaristotelica, vol:9, issue:2, 2012, pages:133-152 2012
7 Martin Ossikovski, Guido Terreni, Marsilius of Padua, and William of Ockham on Institutional Infallibility, Recherches de Théologie et Philosophie Médiévales, vol:77, issue:2, 2010, pages:299-311, Ref, др. 2010
Съставителска дейност
Мартин Осиковски, Сава (Щони) Кокудев, Christianitas, historia, metaphysica. Изследвания в чест на проф. Калин Янакиев, ISBN:978-954-9992-96-0, Комунитас, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016