Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Вихра Найденова

Author ID (SCOPUS):16305032300

Researcher ID (Web of Science):FST-0795-2022
Книга
Вихра Найденова, Магдалина Джамджиева, Вера Стаевска, Качествени методи в социалните науки. Въведение. , ISBN:978-954-07-2646-5, Университетско издателство „Св.Климент Охридски”, София, Рецензирано 2008
Монография
Вихра Найденова, Ангажираност и обучение на служителите. Хората в организациите -потенциал, развитие и принос. Монография, изд. Изток - Запад, София, ISBN 978-619-01-1056-9 (375 СТРАНИЦИ), ISBN:978-619-01-1056-9 , София, Рецензирано 2022
Научен проект
Вихра Найденова, Slice - Student Life cohort in Europe, Член, Department of Educational Psychology & Health Psychology Faculty of Arts, Safarik University in Kosice 2016
Научно ръководство
1 Вихра Найденова, Благополучие и удовлетвореност от допълнителните придобивки в софтуерна компания, СУ дипломна работа:Гергана димитрова 2023
2 Вихра Найденова, Обучение, коучинг и ангажираност на служителите в български кол център, дипломна работа:Пламен Пламенов Старев 2023
3 Вихра Найденова, Професионален стрес и благополучие при служители в сферата на здравните услуги, СУ дипломна работа:Елизабет Славчева 2023
4 Вихра Найденова, Ангажираност и удовлетвореност от комуникацията при хората на изкуството , дипломна работа:Габриела Валентинова Делева 2022
5 Вихра Найденова, Лидерски стил, удовлетвореност от социалните придобивки и ангажираност при служители в сферата на Хранително-вкусовата дейност , дипломна работа:Венета Димитрова Стойкова 2022
6 Вихра Найденова, Развитие на уменията и способностите и подбор на служителите в ИТ сферата , дипломна работа: Александър Михайлов Михалев 2022
7 Вихра Найденова, Система на възнаграждения и мотивация при служители от кол център , дипломна работа:Виктория Николаева Маринова 2022
8 Вихра Найденова, Стрес и трудово представяне при служители от частния сектор, дипломна работа:Ирина Михайлова Кинджакова 2022
9 Вихра Найденова, Стрес и управление на стреса в образователната сфера, СУ дипломна работа:Мария Ангелова Бучкова 2021
10 Вихра Найденова, Ангажираност, обучение и задържане на служители в Кол център, СУ дипломна работа:Катя Димитрова Николова 2020
11 Вихра Найденова, Мотивация и ангажираност на специалисти в сферата на човешките ресурси, СУ дипломна работа:Александър Антонов Ангелов 2020
12 Вихра Найденова, Професионален стрес и трудово представяне на служители във финтех компания, СУ дипломна работа:Весела Георгиева Чакърова 2020
13 Вихра Найденова, Стрес, трудово представяне и обучение при брокери на недвижими имоти, СУ дипломна работа:Вероника Цветанова Цветанова 2020
14 Вихра Найденова, Обучение, развитие и ангажираност на служителите в търговска компания, СУ дипломна работа:Лора Иванова Тодорова 2019
15 Вихра Найденова, Стрес и тревожност при служители в търговска компания , СУ дипломна работа:Елена Любомирова Петрова 2019
16 Вихра Найденова, Стрес и удовлетвореност на служители в международна аутсорсинг организация, СУ дипломна работа:Йоанна Петрова Манолева 2019
17 Вихра Найденова, Стрес и удовлетвореност от работата при служители от държавната администрация, СУ дипломна работа:Латинка Стоянова Младенова 2019
18 Вихра Найденова, СИСТЕМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ПРИ СЛУЖИТЕЛИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ , Софийски университет дипломна работа:Маноела Евтимова Петрова 2018
19 Вихра Найденова, Improving the practices for recruiting and motivating blue-collar workers in Chipita Bulgaria, Софийски университет дипломна работа:Филипа Ананиева 2018
20 Вихра Найденова, Ангажираност и задържане на ИТ специалисти, Софийски университет дипломна работа:Ивет Прокопова 2018
21 Вихра Найденова, Въвеждане в работата и удовлетвореност при ИТ специалисти, Софийски университет дипломна работа:Ина Младенска 2018
22 Вихра Найденова, ИЗТОЧНИЦИ И КАНАЛИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ, Софийски университет дипломна работа:Илиана Симеонова Стоилова 2018
23 Вихра Найденова, Източници и канали за подбор на персонал в българска компания, СУ дипломна работа:Илиана Симеонова Стоилова 2018
24 Вихра Найденова, Кариерно развитие и обучение в сферата на логистиката – пример от интернационална компания, Софийски университет дипломна работа:Полина Луканова Стойчева 2018
25 Вихра Найденова, Подобряване на практиките за подбор и мотивация на ниско-квалифициран персонал в Чипита България АД, СУ дипломна работа:Филипа Венциславова Ананиева 2018
26 Вихра Найденова, Професионален стрес, трудови резултати и мотивация при служители от търговския сектор, СУ дипломна работа:Гергана Евтимова Тодорова 2018
27 Вихра Найденова, Професионален стрес, трудови резултати и мотивация при служители от търговския сектор , Софийски университет дипломна работа:Гергана Тодорова 2018
28 Вихра Найденова, СТРЕС И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПРАВЯНЕ С НЕГО В ИТ СФЕРАТА, СУ дипломна работа:Татяна Копушчу 2018
29 Вихра Найденова, УДОВЛЕТВОРЕНОСТ И МОТИВАЦИЯ ПРИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ БЪЛГАРСКАТА СЪДЕБНА СИСТЕМА, Софийски университет дипломна работа:Вера-Мария Стефанова 2018
30 Вихра Найденова, УПРАВЛЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА САМОКОВ, Софийски университет дипломна работа:Юлия Войнова 2018
31 Вихра Найденова, ОБУЧЕНИЕ И ТРУДОВО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ – ПРИМЕР ОТ ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ , Софийски университет дипломна работа:Александра Симеонова 2017
32 Вихра Найденова, МОТИВАЦИЯ И МОТИВАЦИОННИ ФАКТОРИ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ В БИБЛИОТЕКА “HOT SPOT BOOKS & ART, Софийски университет дипломна работа: Асен Чомаков 2017
33 Вихра Найденова, МОТИВАЦИЯ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ РАБОТАТА ПРИ БАНКОВИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, Софийски университет дипломна работа:Диана Кондева 2017
34 Вихра Найденова, Обучение, развитие и удовлетвореност от работата прибанкови служители, Софийски университет дипломна работа:Ромина Божинова 2017
35 Вихра Найденова, Обучение, развитие и удовлетвореност при служители в международна финансова институция в България, Софийски университет дипломна работа:Александра Димитрова 2017
36 Вихра Найденова, Подбор на персонал и удовлетвореност на наетите служители от консултантска фирма в България, Софийски университет дипломна работа:Виолета Бойчева 2017
37 Вихра Найденова, Приложения на различни методи за подбор: Пример от българска организация , Софийски университет дипломна работа:Ирина Стоянова 2017
38 Вихра Найденова, Стрес в работата и трудово представяне при служители във фирма от транспортния сектор, Софийски университет дипломна работа:Десислава Крумова 2017
39 Вихра Найденова, Стрес и последствия от стреса при служителите от търговския сектор в България., Софийски университет дипломна работа:Александър Стоичков 2017
40 Вихра Найденова, Управление на трудовото представяне, обучение и коучинг при служители в центрове за обслужване на клиенти, Софийски университет дипломна работа:Кристина Рашкова 2017
41 Вихра Найденова, МОТИВАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИ В СФЕРАТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, Софийски университет дипломна работа:Симона Мешкова 2016
42 Вихра Найденова, Подбор, обучение и кариерно развитие в специализираните военизирани структури, Софийски университет дипломна работа:Мария Чучукова 2016
43 Вихра Найденова, Професионален стрес в международна търговска организация, Софийски университет дипломна работа:Симона Анкова 2016
44 Вихра Найденова, ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАБОТА И БЪРНАУТ ПРИ СЛУЖИТЕЛИ В КОЛ ЦЕНТЪР, Софийски университет дипломна работа:Илияна Тимева 2016
Статия в научно списание
1 Вихра Найденова, Габриела Делева, Удовлетвореност от комуникацията и ангажираност при хора на изкуството (под печат), Българско списание по психология, 2024, ISSN (print):0861-7813, Ref, MSc 2024
2 Вихра Найденова, Даниела Баталова, Конфликт работа - личен живот: резултати от емпирично изследване в България, Българско списание по психология, том:1-4, брой:1-4, 2023, стр.:119-132, ISSN (print):0861-7813, Ref, MSc 2023
3 Вихра Найденова, Организационни фактори и ангажираност – резултати от емпирично изследване, Годишник на Софийски университет. Книга Психология, том:112, 2022, стр.:128-148, ISSN (online):0204-9945, Ref 2022
4 Вихра Найденова, Александър Ангелов, Различия в ангажираност и мотивация при специалисти човешки ресурси.В: Българско списание по психология, В: Българско списание по психология, 2021 г., бр. 4 (4) , Българско списание по психология, том:4, 2021, ISSN (print):0861-7813, ISSN (online): 0861-7813, Ref, Web of Science 2021
5 Gajdosova, B., Orosova, O, Benka, J, Van Hal, G, Naydenova, V., Lukacz, A, Petkeviciene, J., Naydenova, V., Вихра Найденова, Life satisfaction, dimensions of internalized cultural values and self-efficacy related to emigration intentions for a long-term stay abroad of university students in five European countries. In Journal of Language and Cultural Education, 2020, 8(2) ISSN 1339-458, Journal of Language and Cultural Education, 2020, ISSN (print):1339-458, Ref, Web of Science 2020
6 Lučanská, F., Orosová, O., Naydenova, V.,, Benka, J., Dobrowolska Kulanová, M., Abrinková, L., Вихра Найденова, Country matters: well-being and emigration plans among university students in Slovakia and Bulgaria: the mediation effect of rootedness. In C. Pracana, & M. Wang (Eds.), Psychology Applications & Developments VI, Portugal: inSciencePress. 107–119., Psychology Applications & Developments VI, vol:VI, 2020, pages:107-119, ISSN (online):978-989-54815-3-8, Ref, Web of Science 2020
7 Kalina O., Van Hal G., Lukacs A., Petkeviciene, J, Naydenova V., Benka, J, Вихра Найденова, Analyses of push factors of emigration among students from five European countries. In: European Journal of Public Health, Volume 28, Issue suppl_4, 1 November 2018, cky214.201, https://doi.org/10.1093/eurpub/cky214.201, European Journal of Public Health, vol:28, issue:4, 2018, pages:201-214, ISSN (print):1101-1262, ISSN (online):1464-360X , Ref, Web of Science 2018
8 Вихра Найденова, Подходи за обучение и развитие на таланти организациите, Българско списание по психология бр.1-4, том:2018, брой:1-4, 2018, стр.:100-0, doi:ISSN 0861 – 7813, Ref, Web of Science 2018
9 Вихра Найденова, Управление на трудовото представяне – психологически и организационни аспекти. , Годишник на Софийски университет, том:108, брой:1, 2018, стр.:154-166, doi:ISSN 0204–9945, Ref 2018
10 Вихра Найденова, Ключови позиции и планиране на приемствеността в организациите – съвременни тенденции, Годишник на Софийски университет, том:107, 2017, стр.:150-167, Ref 2017
11 Rafael Mikolajczyk, Sebena R, Warich J, Naydenova V, Dudziak U, Orosova O, Вихра Найденова, Alcohol drinking in university students matters for their self-rated health status: A cross-sectional study in three European countries, Frontiers Public Health, том:1, брой:1, 2016, стр.:1-7, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
12 Mikolajczyk, R.,, Sebena, R.,, Warich, J, Naydenova, V.,, Dudziak, U.,, Orosova O., Вихра Найденова, Alcohol drinking in university students matters for their self-rated health status: A cross-sectional study in three European countries. In: Frontiers Public Health, Lausanne, Switzerland, 2016, pages 1-7. ISSN 1101-1262 (print); 1464-360X (web) doi: 10.3389/fpubh.2016.00210, Frontiers Public Health, 2016, pages:1-7, doi:10.3389/fpubh.2016.00210, Ref, Web of Science, International 2016
13 Вихра Найденова, Управление на талантите в организациите – съвременни тенденции., Годишник на Софийски университет, том:106, 2016, стр.:316-333, doi:ISSN 0204-9945, Ref 2016
14 Вихра Найденова, Управление на талантите в организациите – съвременни тенденции. В: Годишник на Софийски университет. Книга Психология. Том 106, София. Ред. Проф. Йоана Янкулова, Стр. 316-333. ISSN 0204-9945 , Годишник на Софийски университет. Книга Психология, том:106, 2016, стр.:316-333, Ref 2016
15 Rafael Mikolajczyk, Sebena R, Warich J, Naydenova V, Dudziak U, Orosova O, Вихра Найденова, Does alcohol drinking in university students matter for their health status? A study in three European countries with different patterns of drinking., Social Psychiatry, 2011, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2011
16 Вихра Найденова, Модерни подходи за подбор на персонал в съвременното управление на човешките ресурси. В: Психологически Изследвания, Институт по психология, Българска академия на науките, Книжка 2, 2011, София, стр.115-121. ISBN 0-375-42566-7., Психологически Изследвания, том:2, 2011, стр.:115-121, ISBN:0-375-42566-7, Ref, Web of Science 2011
17 Вихра Найденова, Николай Николов, Представяне на българската версия на Теста за оценка на личността в работата BIP (Business focused Inventory of Personality). В: Българско списание по психология, Сборник Научни Доклади, 6ти Национален Конгрес по психология, бр.3-4, София, 220-227. ISSN 0861 - 7813, Българско списание по психология, том:3-4, 2011, стр.:220-227, ISSN (print):0861 - 7813, Ref 2011
18 Вихра Найденова, Развитие и Подбор на персонал в Управлението на Човешките ресурси. В: Българско списание по психология, Сборник Научни Доклади, 6ти Национален Конгрес по психология, бр.3-4, София, 486-490. ISSN 0861 - 7813, Българско списание по психология, том:3-4, 2011, стр.:486-490, ISSN (print):0861 - 7813, Ref 2011
19 Christiane Stock, Mikolajczyk RT,, Вихра Найденова, Naydenova V,, Alcohol consumption and attitudes towards banning alcohol sales on campus among European university students , Public Health, 2009, 123(2), pp. 122–129, 2009, pages:122-129, Ref, International 2009
20 Снежана Илиева, Вихра Найденова, Влияние на качеството на живот върху здравното поведение в университетска среда: междукултурно изследване в България, Германия и Полша. В: Психологически Изследвания, Институт по психология, Българска академия на науките, Книжка 1, 2009, София, стр. 57-73. ISBN 0-375-42566-7. 11., Психологически Изследвания, том:1, 2009, ISBN:0-375-42566-7., Ref, Web of Science 2009
21 Вихра Найденова, Снежана Илиева, Здравословни практики, физическа активност и психосоматични оплаквания при студенти, В: Личност, Мотивация, Спорт. Университетско издателство на Национална спортна Академия, Том 14, НСА Прес, София, стр. 188-195. ISBN 978-954-718-279-0, Личност, Мотивация, Спорт., 2009, стр.:188-195, ISBN:978-954-718-279-0, Ref 2009
22 Mikolajczyk RT, Maxwell AE, Naydenova, V., Meier S,, Ansari W., Вихра Найденова, Depressive symptoms and perceived burdens related to being a student: Survey in three European countries. Clin Pract Epidemol Ment Health 2008; p. 4-19. doi: 10.1186/1745-0179-4-19, Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health i, 2008, pages:4-19, doi: 10.1186/1745-0179-4-19, Ref, International 2008
23 Stock C, Mikolajczyk RT,, Bilir N,, Petkeviciene J,, Naydenova V,, Dudziak U,, Marin-Fernandez B, El Ansari W., Вихра Найденова, Gender differences in health complaints among students across European countries: Results from a survey in seven European countries. European Journal of Public Health, 2008;16, p. 353-360. DOI: 10.1007/s10389-007-0173-6, European Journal of Public Health, issue:16, 2008, pages:353-360, doi:10.1007/s10389-007-0173-6, Ref, International 2008
24 Снежана Илиева, Вихра Найденова, Източници на напрежение и качество на живот при студенти от България, Германия и Полша, В: Българско списание по психология, брой 1-4, 2008, Изток-Запад, стр. 477-484. ISSN 0861 - 7813 8., Българско списание по психология, 2008, ISSN (print):0861 - 7813, Ref 2008
25 Вихра Найденова, Снежана Илиева, Крос-национални различия в социалната подкрепа при студенти от три европейски държави: Германия, България и Полша, В: Приложна Психология и Социална практика, Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, стр.33-44., Крос-национални различия в социалната подкрепа при студенти от три европейски държави: Германия,Приложна Психология и Социална практика, 2008, стр.:33-44, ISSN (print):1314–0507, Ref 2008
26 Снежана Илиева, Вихра Найденова, Социална подкрепа и стрес при студенти. В: Проблеми на Психологията в началото на XXI век., Шуменски университет, Шумен, стр. 62-80., Проблеми на Психологията в началото на XXI век, 2008, стр.:62-80, Ref 2008
27 Вихра Найденова, Снежана Илиева, Физическа активност, стрес и психическо благополучие при студенти.В: Личност, Мотивация, Спорт. Университетско издателство на Национална спортна Академия, Том 13, НСА Прес, София, стр. 146-158. ISBN 978-954-718-279-0, Личност, Мотивация, Спорт, 2008, стр.:146-158, ISBN:978-954-718-279-0, Ref 2008
28 Walid El Ansari, Annette Maxwell, Christiane Stock, Naydenova V, Rafael Mikolajczyk, Alexander Krämer, Вихра Найденова, Nurses' involvement in international research collaborations.Nurs Stand. ; 21 (26):35-40., Nurs Stand. ; 21 (26):35-40., том:21, брой:26, 2007, doi:35-40, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2007
29 Rafael Mikolajczyk, Maxwell AE, El Ansari, Stock, Naydenova V, Ilieva S, Dudziak U, Nagyova I., Вихра Найденова, Prevalence of depressive symptoms in university students from Germany, Denmark, Poland and Bulgaria. In: Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology,(published online 23 November 2007), Volume 43, Number 2, 105-112., Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, том:43, брой:2, 2007, doi:105-112, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2007
30 Walid El Ansari, Annette Maxwell, Rafael Mikolajczyk, Christiane Stock, Naydenova, V., Alexander Krämer, Вихра Найденова, Promoting Public Health: Benefits and Challenges of a Europeanwide Research Consortium on Student Health. Central European Journal of Public Health 2007; 15 (1): 58-65. , Central European Journal of Public Health, том:15, брой:1, 2007, стр.:58-65, Ref, Web of Science 2007
31 Ilieva S, Вихра Найденова, Mikolajczyk, R., Quality of life and migration intention among Bulgarian students. In: Motivation and attitudes toward immigration, K. Krumov, Ed., Sofi-R, Sofia, 2006, p. 174-187., Motivation and attitudes toward immigration, K. Krumov, Ed., Sofi-R, Sofia, 2006, p. 174-187., том:1, брой:1, 2006 2006
32 Вихра Найденова, Снежана Илиева, Възприеман стрес: Същност и измерване. В: Българско Списание по Психология, брой 3, 2006, Изток-Запад, София, стр. 16-29. ISSN 0861 - 7813 3., Българско Списание по Психология, том:3, 2006, ISSN (print):0861 - 7813 3, Ref 2006
33 Вихра Найденова, Личност Тип Д – основни характеристики и поведение. Влияние на типа личност върху здравето. В сборник: Личност, Социална среда, Активност, Сборник на III Национална Конференция с международно участие, Университетско издателство „Неофит Рилски”,София, стр. 358-364. ISBN 978-954-680-486-0., Личност, Социална среда, Активност, Сборник на III Национална Конференция с международно участие, 2006, стр.:358-364, Ref 2006
34 Вихра Найденова, Социалната подкрепа – модерни психологически теории и методи за нейното изследване, В: Сборник на III Национален конгрес по психология, Европейски Перспективи пред Българската психология, Софи-Р, София, стр. 500-505. ISBN: 9546381373, В: Сборник на III Национален конгрес по психология, Европейски Перспективи пред Българската психология, 2006, стр.:500-505, ISBN: 9546381373, Ref 2006
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Вихра Найденова, Венета Стойкова, Връзка между лидерски стил и ангажираност в работата, Психологията - традиция и съвременност, 2022, ISSN (online):978-954-07-5611-0 , ISBN:978-954-07-5611-0 , Ref 2022
2 Вихра Найденова, Benka J, Young European generation: Migration tendencies, autonomy and well-being (in Slovak context) . In Handbook: Leadership and Human Resources Development. Sofia University Press. P. 608-613 https://unipress.bg/image/catalog/1pdf/0231.pdf , Лидерство и развитие на човешките ресурси, редактор/и:Снежана Илиева, издателство:Софийски Университет, 2019, стр.:608-613, ISSN (online):978-954-07-4979-2, Ref, Web of Science 2019
3 Вихра Найденова, Въвеждане в работата, менторство и обратна връзка в бизнес организацииСборник: Лидерство и развитие на човешките ресурси. Университетско издателство „Св.Климент Охридски”, ISBN (onlinе) 978-954-07-4979-2. Онлайн издание: https://unipress.bg/image/catalog/1pdf/0231.pdf. , Лидерство и развитие на човешките ресурси, редактор/и:Снежана Илиева, издателство:Софийски Университет, 2019, стр.:416-424, ISSN (online):978-954-07-4979-2, Ref 2019
4 Вихра Найденова, Виктория Евлогиева, Развитие на мениджъри: 360-градусова обратна връзка в организационен контекст. Сборник: Лидерство и развитие на човешките ресурси. Университетско издателство „Св.Климент Охридски”, ISBN (onlinе) 978-954-07-4979-2. Онлайн издание: https://unipress.bg/image/catalog/1pdf/0231.pdf. Стр. 309-316, Лидерство и развитие на човешките ресурси, редактор/и:Снежана Илиева, издателство:Софийски Университет, 2019, стр.:309-316, ISSN (online):978-954-07-4979-2, Ref 2019
5 Naydenova V., Benka J, Вихра Найденова, Cross-national differences: Migration intentions and motivations of university students in Bulgaria and Slovakia In Handbook: Leadership and Human Resources Development. Sofia University Press. P 614-622 https://unipress.bg/image/catalog/1pdf/0231.pdf 978-954-07-4979-2. , Лидерство и развитие на човешките ресурси, редактор/и:Снежана Илиева, издателство:Софийски Университет, 2019, стр.:614-622, ISSN (online):978-954-07-4979-2., Ref, Web of Science 2019
6 Вихра Найденова, Приложимост на Центровете за оценка и развитие – пример от бизнес организации в България, Сборник Научни Доклади, 8ми Национален Конгрес по психология, редактор/и:проф. дпсн Сава Джонев, проф. д-р Антоанета Христова, д-р Пламен Димитров, издателство:Продуцентски център ЛМ ЕООД, 2017, стр.:757-767, doi:ISBN: 978-954-91472-, Ref 2017
7 Вихра Найденова, Управление на трудовото представяне в организациите и коучинг подход – съвременни тенденции., Сборник на научна конференция, Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология, редактор/и:Ирина Зиновиева, Соня Карабельова, Милен Миланов, издателство:Университетско издателство „Св.Климент Охридски”, 2017, стр.:585-594, doi:ISBN 978-954-07-4340-0, Ref 2017
8 Вихра Найденова, Onboarding and Mentoring process in international organizations in Bulgaria - Examples from business, Handbook of International Conference Employment, Education and Entrepreneurship 2016, редактор/и:M. Markovic , издателство:ICEEE, 2016, стр.:364-374, Ref 2016
9 Елица Димитрова, Ирина Тодорова, Анна Караманова, Вихра Найденова, Изисквания на работата, ангажираност и качество на здравните грижи при медицински специалисти в България – резултати от международно изследване., : Сборник на международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“, редактор/и:Снежана Илиева, Миряна Маркович, Йоана Янкулова, издателство:Снежана Илиева, Миряна Маркович, Йоана Янкулова, 2016, стр.:1233-1245, doi:ISBN 978-954-07-4129-1 , Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
10 Вихра Найденова, Таня Бриклер, Компетентностен модел и 360-градусова обратна връзка – примери от международна организация, : Сборник на международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“, редактор/и:Снежана Илиева, Миряна Маркович, Йоана Янкулова, издателство:Университетско издателство „Св.Климент Охридски”, 2016, стр.:432-441, doi:ISBN 978-954-07-4129-1, Ref 2016
11 Вихра Найденова, Менторство и Коучинг в организационен контекст – съвременни тенденции., : Сборник на международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“, редактор/и:Снежана Илиева, Миряна Маркович, Йоана Янкулова, издателство:Университетско издателство „Св.Климент Охридски”, 2016, стр.:423-432, doi:ISBN 978-954-07-4129-1, Ref 2016
12 Вихра Найденова, Perceived stress and Social support among Eastern European migrants in Germany, Handbook of the fourth International Conference Employment, Education and Entrepreneurship 2015, редактор/и:M. Markovic , издателство:ICEEE, 2015, стр.:190-199, doi:ISBN 978-86-6069-119-6, Ref 2015
13 Вихра Найденова, Николай Николов, Българска адаптация на Бизнес-ориентиран въпросник за оценка на личността BIP (Business focused Inventory of Personality) - последващи анализи и приложение, Лидерство и организационно развитие, редактор/и:Снежана Илиева, издателство:Университетско издателство „Св.Климент Охридски”, 2015, стр.:476-484, doi:ISBN 978-954-07-3946-5 , Ref 2015
14 Вихра Найденова, Приложимост на методите за управление на представянето в международни организации, Сборник Научни Доклади 7ми Национален Конгрес по психология, редактор/и:Сава Джонев, Пламен Димитров, издателство:Продуцентски център ЛМ ЕООД, 2014, стр.:882-896, doi:ISBN: 978-954-91472-9-2 2014
15 Анна Александрова-Караманова, Вихра Найденова, Ирина Тодорова, Ангажираност в работата, здравни поведения и субективно благополучие при медицински специалисти от университетски болници, Българско списание по психология бр.1-4, редактор/и:Пламен Димитров, издателство:Издание на Дружеството на психолозите в България, 2013, стр.:67-85, Ref 2013
16 Вихра Найденова, Naydenova, V., Migrant’s Health: Sense of Coherence, Stress and Self-rated Health among Eastern European migrants in Germany. In: Motivation and attitudes toward immigration, K. Krumov, Ed., Sofi-R, Sofia 2006, p. 154-164., Motivation and attitudes toward immigration, K. Krumov, Ed.,, редактор/и:Professor K.Krumov, издателство:Sofi-R, 2006, doi:154-164, Ref, Web of Science 2006
17 Вихра Найденова, Снежана Илиева, Здравно поведение и субективно благополучие при студенти. В сб.: Приложна психология и социална практика. Варна: УИ ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 23-33, Приложна психология и социална практика, 2006, стр.:23-33, ISSN (print):1314–0507, Ref 2006
Студия в научно списание
1 Вихра Найденова, Удовлетвореност и ангажираност при служители в организация в сферата на телекомуникациите (под печат), Годишник на Софийски университет. Книга Психология, том:114, 2024, ISSN (online):0204-9945, Ref 2024
2 Batalova D., Naydenova V., Вихра Найденова, A psychological study in Bulgaria on the perceived stress and work-family balance, Anthropological Researches and Studies, 2022, pages:317-335, ISSN (online):2360-3445, Ref, Web of Science, MSc 2022
3 Вихра Найденова, Центрове за оценка и развитие – подготовка и осъществяване в организационен контекст, Годишник на Софийски университет, том:109, 2019, стр.:229-247, ISSN (print): ISSN 0204–9945, ISSN (online): ISSN 0204–9945, Ref, Web of Science 2019
4 Снежана Илиева, Вихра Найденова, Стрес и здравно поведение в университетска среда, В: Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Книга Психология, София, Том 99, стр. 63-90. ISSN 0204–9945, Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Книга Психология, том:99, 2010, стр.:63-90, Ref 2010
Участие в конференция
1 Присъствие, Вихра Найденова, Удовлетвореност от комуникацията и ангажираност при хора на изкуството 2023
2 Секционен доклад, Вихра Найденова, Учене и развитие на талантите в организациите по време на пандемията КОВИД 19 2021
3 Секционен доклад, Вихра Найденова, Найденова, В, Ангелов, А. (2021): Различия в ангажираност и мотивация при специалисти човешки ресурси. 2020
4 Секционен доклад, Вихра Найденова, Benka J., Naydenova V. (2019): Young European generation: Migration tendencies, autonomy and well-being (in Slovak context)-: Leadership and Human Resources Development. Sofia University 2019
5 Секционен доклад, Вихра Найденова, Вихра Найденова, Виктория Евлогиева (2019): Развитие на мениджъри: 360-градусова обратна връзка в организационен контекст. Конференция - Лидерство и развитие на човешките ресурси 2019
6 Секционен доклад, Вихра Найденова, Вихра Найденова (2019): Въвеждане в работата, менторство и обратна връзка в бизнес организации.Конференция - Лидерство и развитие на човешките ресурси „Св.Климент Охридски” 2019
7 Секционен доклад, Вихра Найденова, Naydenova, V., Benka J. (2019): Cross-national differences: Migration intentions and motivations of university students in Bulgaria and Slovakia - Handbook: Leadership and Human Resources Development. Sofia University 2019
8 Секционен доклад, Вихра Найденова, Вихра Найденова (2018): Подходи за обучение и развитие на таланти организациите. Конференция по психология 2018
9 Секционен доклад, Вихра Найденова, Вихра Найденова (2018): Подходи за обучение и развитие на таланти организациите. Конференция по психология 2018
10 Секционен доклад, Вихра Найденова, Вихра Найденова (2018): Подходи за обучение и развитие на таланти организациите. Конференция по психология 2018
11 Секционен доклад, Вихра Найденова, Подходи за обучение и развитие на таланти 2017
12 Секционен доклад, Вихра Найденова, Приложимост на Центровете за оценка и развитие – пример от бизнес организации в България 2017
13 Секционен доклад, Вихра Найденова, Управление на трудовото представяне в организациите и коучинг подход – съвременни тенденции 2017
14 Секционен доклад, Вихра Найденова, Изисквания на работата, ангажираност и качество на здравните грижи при медицински специалисти в България – резултати от международно изследване 2016
15 Секционен доклад, Вихра Найденова, Менторство и Коучинг в организационен контекст – съвременни тенденции 2016
16 Секционен доклад, Вихра Найденова, Компетентностен модел и 360-градусова обратна връзка – примери от международна организация 2016
Участие в редколегия
1 Вихра Найденова, Психологията - традиция и съвременност , Участие в редколегия 2022
2 Вихра Найденова и др., Лидерство и Развитие на човешките ресурси, Участие в редколегия 2019
3 Вихра Найденова, Вихра Найденова, Валерия Витанова, Николай Димитров, Годишник СУ "Психология", Участие в редколегия 2018
4 Вихра Найденова, Сборник Лидерство и организационно развитие, Международна научна конференция, Участие в редколегия 2016
Учебник/Учебно помагало
Вихра Найденова, Николай Николов, Бизнес-ориентиран въпросник за оценка на личността в работата (ръководство и обучение за работа на един специалист), Hogrefe Verlag, OS Bulgaria, София, Ref, Рецензирано 2011