Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Дарина Фелонова
Дипломна работа
Дарина Костадинова Фелонова, Майка и/или блудница. За женскостта в романите "Изобретателят" от Борис Шивачев и "Кира Киралина" и "Кодин" от Панаит Истрати., СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дфн Румяна Лъчезарова Станчева 2011
Друго (научно-популярни и др. под.)
Дарина Костадинова Фелонова, Амбивалентният образ на майката в романите "Изобретателят" от Борис Шивачев и "Кира Киралина" и "Кодин" от Панаит Истрати., 2012