Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Борислав Гаврилов
Книга
1 Борислав Гаврилов, Вайна и мир. Кризи, конфликти и дипломация в Европа (1559-1918) , ISBN13 9789540741277, Университетско издателство "Свети Климент Охридски", София, Ref 2016
2 Борислав Гаврилов, Албена Миланова, Между Марс и Меркурий. Англия и Холандия през Златния век. ISBN 978-954-07-3756-0, ISBN:978-954-07-3756-0, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2014
3 Борислав Гаврилов, Европа на кръстопът. Конфликти и дипломация в епохата на религиозните и меркантилистките войни (1579 - 1678). ISBN13 9789540735467, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2013
4 Борислав Гаврилов, История на новото време. Курс лекции. ISBN13 9789540730813, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2011
5 Борислав Гаврилов, Разделянето на Европа. Кризи, конфликти и дипломация в епохата на Стария режим. ISBN 9789543053070, КОТА, София, Рецензирано 2010
6 Борислав Гаврилов, Държавата - това съм аз. Франция в епохата на краля слънце (1638-1715). ISBN 9540717280, ISBN:Росица Ташева, Френският абсолютизъм Основи, теория, принципи. В. Търново, 2007, изд. Фабер, 9547756680: цит. на стр. 28, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2002
7 Борислав Гаврилов, Андрей Пантев, "Сир, това е революция!" ISBN 9547391585 , ISBN:9547391585, Захарий Стоянов, София 2001
8 Борислав Гаврилов, Векът на абсолютизма (1648-1788). ISBN 9546072133, ISBN:9546072133, ЛИК, София, Рецензирано 1999
9 Борислав Гаврилов, Андрей Пантев, Стоте най-влиятелни чужденци в българската история. ISBN 954-8102-35-8, Репортер, София, Рецензирано 1999
10 Борислав Гаврилов, Андрей Пантев, Стоте най-влиятелни българи в нашата история. ISBN 954-8102-24-2, Репортер, София, Рецензирано 1997
11 Борислав Гаврилов, С желязо и кръв. Английското обществено мнение и войните за обединението на Германия. ISBN 9540702852 , ISBN:ISBN 9540702852, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 1995
12 Борислав Гаврилов, Андрей Пантев, Пътят на модерния свят. ISBN 954-8706-01-6, Тилия букс, София, Рецензирано 1994
Научно ръководство
1 Борислав Гаврилов, “Либералната революция в Испания (Анализ на испанския вариант за либерална държава 1834 -1874)“, СУ "Св. Кл. Охридски" дисертация д-р:Ива Иванова Янева 2021
2 Борислав Гаврилов, „Аболиционизмът и влиянието му върху гражданското общество в Нова Англия 1831-1861 г.“, СУ "Св. Кл. Охлидски" дипломна работа:Борислав Момчилов 2019
3 Борислав Гаврилов, Англо-холандски отношения през втората половина на ХVІІ в. (1652-1702)., СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Албена Пламенова Миланова 2015
Превод на книга
1 Борислав Гаврилов, СССР и Източна Европа (1941–1991), ISSN (print):, Сиела, София 2022
2 Борислав Гаврилов, Нийл Фюргюсън, Пари и власт в модерния свят (1700-2000). Паричната връзка., Рива, София, Ref 2018
3 Борислав Гаврилов, Ан Епълбаум "Желязната завеса". Рухването на Източна Европа (1945-1956), Рива, София, Ref 2016
4 Борислав Гаврилов, Хю Кенеди, Големите арабски завоевания. Как ислямът промени света. , Рива, София, Ref 2016
5 Борислав Гаврилов, Хю Кенеди, Големите арабски завоевания. Как ислямът промени света., Рива, София, Ref 2016
6 Борислав Гаврилов, Джереми Блек, Военното дело. 1660-1975., Рива, София, Ref, Рецензирано 2010
7 Борислав Гаврилов, Дейвид Стивънсън, Историята на Първата световна война, 1914-1918., РИВА, София, Ref, Рецензирано 2008
8 Борислав Гаврилов, Ноел Малкълм, Кратка история на Косово., ЛИК, София, Рецензирано 2001
Редактор на издание нереферирано
Борислав Гаврилов, История на Италия. авт. Пиер Милза, Редактор на издание нереферирано 2007
Статия в научно списание
1 Борислав Гаврилов, „Последната” война, История, том:ХХII, брой:кнл 6, 2014, стр.:583-589, Ref 2014
2 Борислав Гаврилов, Една империя създадена без желание, История, том:година ХХ , брой:кн. 3, 2012, стр.:272-276, Ref 2012
3 Борислав Гаврилов, "Балансът на силите" в политическия арсенал на британската дипломация", История, брой:3-4, 1992, стр.:23-30 1992
Статия в поредица
1 Борислав Гаврилов, За някои социокултурни аспекти при периодизацията на Викторианска Англия, Годишник на софийския университет, Център по културознание, брой:86, издателство:Университетско издателство, 1995, стр.:57-71 1995
2 Борислав Гаврилов, Борислав Гаврилов, Английското обществено мнение и Австро-пруската война от 1866 г. , Годишник на софийския университет, Исторически факултет, брой:том. 82, издателство:Университетско издателство, 1992, стр.:131-175 1992
Участие в конференция
Секционен доклад, Борислав Гаврилов, Филип ІІ. Карти, граници, власт. 2013
Учебник
1 Борислав Гаврилов, Теодор Леков, Александър Николов, Тома Томов, Мария Бенова, Мария Босева, Учебник по история и цивилизации за 11 клас, профилирана подготовка, модули 1-3, ISBN:978-954-01-4021-6, Просвета, София 2020
2 Борислав Гаврилов, Костадин Грозев, Георги Якимов, Веселин Янчев, История 9/12 клас. Съкратено изложение на учебния материал ISBN 9547450999, ИК Регалия 6, София, Рецензирано 2007
Учебник/Учебно помагало
1 Борислав Гаврилов, History and civilizations, 9th grade, ISBN 978-954-01-3795-7, Просвета 2018
2 Борислав Гаврилов, Бистра Стоименова, Кирил Славчев , История и цивилизация за 8 клас ISBN 978-954-01-3396-6, Просвета, София 2017
3 Борислав Гаврилов, Андрей Пантев, Geschichte und Zivilisation für die 10. Klasse. (История и цивилизация за 10. клас на немски език); ISBN: 978-954-01-2656-2, Просвета 2013
4 Борислав Гаврилов, Андрей Пантев, Александър Кертин, History and Civilization for the 10th Grade. (История и цивилизация за 10. клас на английски език), Просвета,2012; ISBN: 978-954-01-2657-9 2012
5 Борислав Гаврилов, Андрей Пантев, История на Новото време. Учебник за 9 клас. ISBN 954-01-1073-4, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2004
6 Борислав Гаврилов, Залезът на стара Европа. Сборник с документиза международните отношения в края на XIX и началото на XX в.: 1871-1914., Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 1995
7 Борислав Гаврилов, Иван Илчев, Източният въпрос в дипломатически документи, спомени на политически дейци и материали от периодичния печат на епохата., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 1995