Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. доктор на науките Индра Николова-Маркова
Книга
Индра Маркова, Унгарска специализирана лексика, медицина, биология, анатомия, здраве, Изток-Запад, София, Ref, Рецензирано 2012
Статия в сборник (на конференция и др.)
Индра Маркова, Унгарското просвещение, 18. век, 2013 2013
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Индра Николова-Маркова, 30 години специалност унгарска филология към СУ "Св.Климент Охридски" 2013
2 Секционен доклад, Индра Николова-Маркова, За първата граматика на унгарски език за българи от Борис Паунов 2013
3 Секционен доклад, Индра Николова-Маркова, Проблеми и принципи при предаването на унгарските лични и географски имена на български 2012
Участие в редколегия
1 Индра Николова-Маркова, Унгарска специализирана лексика, птици, Участие в редколегия 2011
2 Индра Николова-Маркова, Унгарска специализирана лексика, риби, Участие в редколегия 2011