Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Гергана Герова

Author ID (SCOPUS):8558549200

Researcher ID (Web of Science):D-1943-2013

ORCID ID:http://orcid.org/0000-0001-5638-3387
Глава от книга
Guergana Guerova, "Assimilation trial results: MeteoSwiss.", European Commission, Brussels [publisher], 2005, pp. 125-128, ISBN/ISSN: 92-898-0012-7, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2005
Дипломна работа
1 Деница Димитрова, Прогнозата на времето и приложенията на мобилните телефони, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:Гергана Герова 2021
2 Мартин Райчев, "Изследване на условията в София и Черни връх по време на фьон", СУ, ФзФ, Ръководител:Гергана Герова 2018
3 Йордан Кацаров, "Опасни метеорологични явления в България: Градушка 8 юли 2014", СУ, ФзФ, Ръководител:Гергана Герова 2018
4 Габриела Тепсизова, “Опасни явления в югоизточна Европа: наводнения 2014 г.”, СУ, ФзФ, Ръководител:Гергана Герова 2017
5 Николай Пенов, "Planetary waves in winter middle atmosphere studied with satellites", СУ, ФзФ, Ръководител:Гергана Герова 2016
6 Биляна Мирчева, "Terrestrial water storage anomaly during the 2007 heat wave in Bulgaria", СУ, ФзФ, Ръководител:Гергана Герова 2016
7 Виктория Клещанова, "Свръхкраткосрочна прогноза на времето", СУ, ФзФ, Ръководител:Гергана Герова 2016
8 Евгения Егова, "Intecomparison of the IWV from GNSS and Numerical Weather Prediction model WRF for Bulgaria", СУ, ФзФ, Ръководител:Гергана Герова 2015
9 Мартин Славчев, "Анализ на вътрешномасови и фронтални синоптични обстановки по метода ГНСС и числени симулации за 2012 г.", СУ, ФзФ, Ръководител:Гергана Герова 2015
10 Красимир Стоев, "Климатология на фьона в София (1975-2005)", СУ, ФзФ, Ръководител:Гергана Герова 2014
11 Николай Пенов, "Реакция на йоносферата при стратосферни затопляния", СУ, ФзФ, Ръководител:Гергана Герова 2014
12 Биляна Мирчева, ГНСС радиоокултации, СУ, ФзФ, Ръководител:Гергана Герова 2014
13 Цветан Симеонов, "Sofia University Atmospheric Data Archive", СУ, ФзФ, Ръководител:Гергана Герова 2013
14 Евгени Владимиров, "Water vapour inter comparison between radiosonde and GNSS data for the period 2001-2007 for station Sofia", СУ ФзФ, Ръководител:Гергана Герова 2013
15 Надежда Йорданова, "Изучаване на опасни метеорологични явления в Югоизточна Европа и България с метода ГНСС метеорология", СУ, ФзФ, Ръководител:Гергана Герова 2013
16 Евгения Егова, ГНСС томография, СУ, ФзФ, Ръководител:Гергана Герова 2013
17 Цветан Симеонов, "Application of ground-based GNSS meteorology in Bulgaria", СУ, ФзФ, Ръководител:Гергана Герова 2011
18 Пенелопе Кент, "Nitrogen from the Australian Desert: a globally significant intermittent source of soil NOx?", Университет Уолонгонг, Австралия, Ръководител:Гергана Герова 2008
Дисертация д-р
1 Биляна Мирчева, Аномалии на компоненти от хидрологичния цикъл в България в периода 2003-2014 г., СУ Св. Кмимент Оьридски, Ръководител:Гергана Герова 2021
2 Красимир Стоев, Средиземноморски циклони и опасни метеорологични явления - фьонът в София, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:Гергана Герова 2021
3 Илиан Манфов, "Прогноза на мъгла за района на летище София", СУ, ФзФ, Ръководител:Гергана Герова 2017
4 Гергана Герова, Application of GPS derived water vapour for Numerical Weather Prediction in Switzerland, University of Bern, Switzerland, Ръководител:Ch. Matzler 2003
Друго (научно-популярни и др. под.)
Гергана Герова, Оперативен сервиз за опасни метеорологични явления за район Балкана-Средиземно море (БЕРТИСС), 2018
Монография
Guergana Guerova, Simeonov, T., Global Navigation Satellite System Monitoring of the Atmosphere, Ref, International 2021
Научен проект
1 Гергана Герова, BalkanMed Real Time Severe Weather Service-BeRTISS, Ръководител, EU-INTERREG V-B BALKAN MEDITERRANEAN 2014-2020, Номер на договора:2163 2017
2 Гергана Герова, Анализ на елементите на хидрологичния цикъл за топлинната вълна в София през 2007 г., Ръководител, СУ-ФНИ, Номер на договора:117 2017
3 Гергана Герова, Числени експерименти на мъгла и интензивни валежи в България, Ръководител, СУ-ФНИ, Номер на договора:119 2016
4 Гергана Герова, Център за анализ на ГНСС данни на Софийския Университет, Ръководител, СУ-ФНИ, Номер на договора:70 2014
5 Гергана Герова, GNSS METEOROLOGY (Exploitation of ground-based Global Navigation Satellite Systems (GNSS) for Meteorology and Climate studies in Bulgaria/Southeast Europe), Член, FP7-PEOPLE, Номер на договора:268135 2011
Научно ръководство
1 Гергана Герова, "Аномалии на компоненти от хидрологичния цикъл в България в периода 2003-2014 г.", дисертация д-р:Биляна Мирчева 2021
2 Гергана Герова, "Прогнозата на времето и приложенията на мобилните телефони", дипломна работа:ДеницаДимитрова 2021
3 Гергана Герова, "Средиземноморски циклони и опасни метеорологични явления - фьонът в София", СУ дисертация д-р:Красимир Стоев 2021
4 Гергана Герова, "Изследване на валежите през 2018 г. с автоматична метеорологична мрежа от любителски станции в България" , СУ дипломна работа:Александър Гошев 2019
5 Гергана Герова, "Изследване на условията в София и Черни връх по време на фьон", СУ, ФзФ, Катедра метеорология игеофизика дипломна работа:Мартин Райчев 2018
6 Гергана Герова, "Опасни метеорологични явления в България: Градушка 8 юли 2014", СУ, ФзФ, Катедра метеорология игеофизика дипломна работа:Йордан Кацаров 2018
7 Гергана Герова, "Опасни явления в югоизточна Европа: наводнения 2014 г.", СУ дипломна работа:Габриела Тепсизова 2017
8 Гергана Герова, "Прогноза на мъгла за района на летище София", СУ дисертация д-р:Илиан Манафов 2017
9 Николай Пенов, "Ionospheric response to sudden stratospheric warmings", СУ, ФзФ дипломна работа:Гергана Герова 2016
10 Гергана Герова, "Planetary waves in winter middle atmosphere studied with satellites", СУ, ФзФ дипломна работа:Николай Пенов 2016
11 Гергана Герова, "Terrestrial water storage anomaly during the 2007 heat wave in Bulgaria", СУ, ФзФ дипломна работа:Биляна Мирчева 2016
12 Гергана Герова, "Свръхкраткосрочна прогноза на времето", СУ, ФзФ дипломна работа:Виктория Клещанова 2016
13 Гергана Герова, "Intecomparison of the IWV from GNSS and Numerical Weather Prediction model WRF for Bulgaria" , СУ, ФзФ дипломна работа:Евгения Егова 2015
14 Гергана Герова, "Анализ на вътрешномасови и фронтални синоптични обстановки по метода ГНСС и числени симулации за 2012 г." , СУ, ФзФ дипломна работа:Мартин Славчев 2015
15 Гергана Герова, "Ionospheric response to sudden stratospheric warmings" , СУ, ФзФ дипломна работа:Николай Пенов 2014
16 Гергана Герова, "ГНСС радиоокултации", СУ, ФзФ дипломна работа:Биляна Мирчева 2014
17 Гергана Герова, "Климатология на фьона в София (1975-2005)", СУ, ФзФ дипломна работа:Красимир Стоев 2014
18 Гергана Герова, "Sofia University Atmospheric Data Archive", СУ, ФзФ дипломна работа:Цветан Симеонов 2013
19 Гергана Герова, "ГНСС томография", СУ, ФзФ дипломна работа:Evgenia Egova 2013
20 Гергана Герова, "Изучаване на опасни метеорологични явления в Югоизточна Европа и България с метода ГНСС метеорология", СУ, ФзФ дипломна работа:Надежда Йорданова 2013
21 Гергана Герова, "Сравнително изледване на водната пара по метода ГНСС метеорология и аерологичен сондаж за периода 2001-2007 година", СУ, ФзФ дипломна работа:Евгени Владимиров 2013
22 Гергана Герова, "Application of ground-based GNSS meteorology in Bulgaria", СУ, ФзФ дипломна работа:Цветан Симеонов 2011
23 Гергана Герова, "Nitrogen from the Australian Desert: a globally significant intermittent source of soil NOx?", Университет Уолонгонг, Австралия дипломна работа:Пенелопе Кент 2008
Статия в научно списание
1 E. Lasota, W. Rhom, Guergana Guerova, C-Y. Liu, A Comparison Between Raytraced GFS/WRF/ERA and GNSS Slant Path Delays in Tropical Cyclone Meranti, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol:58, issue:1, 2020, pages:421-435, doi:10.1109/TGRS.2019.2936785, Ref, IR , Web of Science Quartile: Q1 (2020), SCOPUS, SJR (2.76 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International 2020
2 Bilyana Mircheva, Milen Tsekov, Ulrich Meyer, Guergana Guerova, Analysis of the 2014 Wet Extreme in Bulgaria: Anomalies of Temperature, Precipitation and Terrestrial Water Storage, Hydrology, vol:7, issue:3, 2020, pages:1-19, doi:https://doi.org/10.3390/hydrology7030066, Ref, Web of Science Quartile: Q2 (2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2020), International, PhD 2020
3 Guergana Guerova, T. Dimitrova, K. Vassileva, M. Slavchev, K. Stoev, S. Georgiev, BalkanMed real time severe weather service: progress and prospects in Bulgaria, Advances Space Research, vol:66, issue:12, 2020, pages:2844-2853, doi:https://doi.org/10.1016/j.asr.2020.07.005, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q1 (2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), PhD 2020
4 K. Stoev, Guergana Guerova, Foehn classification and climatology in Sofia for 1975-2014., Idojaras, vol:124, issue:4, 2020, pages:482-497, doi:10.28974/idojaras.2020.4.4, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q4 (2020), SCOPUS Quartile: Q4 (2020), PhD 2020
5 M. Łoś, K. Smolak, Guergana Guerova, W. Rohm, GNSS-Based Machine Learning Storm Nowcasting, Remote Sensing, vol:12, issue:16, 2020, pages:1-16, doi:https://doi.org/10.3390/rs12162536, Ref, Web of Science, International 2020
6 Guergana Guerova, Tz. Dimitrova, S. Georgiev, Thunderstorm Classification Functions Based on Instability Indices and GNSS IWV for the Sofia Plain, Remote sensing, vol:11, issue:24, 2019, pages:2988-0, doi:https://doi.org/10.3390/rs11242988, Ref, IR , Web of Science Quartile: Q1 (2019), SCOPUS, SJR (1.43 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2019) 2019
7 Красимир Стоев, Guergana Guerova, Илиан Господин, Средиземноморски циклони и фьонови синоптични обстановки в София за периода 1975 - 2001, Bulgarian Journal of Meteorology and Hydrology, том:23, брой:1, 2019, стр.:1-14, PhD 2019
8 B. Mircheva, M. Tsekov, U. Meyer, Guergana Guerova, Anomalies of hydrological cycle components during the 2007 heat wave in Bulgaria, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, брой:165-166, 2017, стр.:1-9, doi:10.1016/j.jastp.2017.10.005, Ref, Web of Science, SCOPUS, SJR ( - 2017), SCOPUS Quartile: Q2 (2017), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2017
9 B. Mircheva, M. Tsekov, U. Meyer, G. Guerova, Anomalies of hydrological cycle components during the 2007 heat wave in Bulgaria , Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, том:165-166, 2017, стр.:1-9, doi:10.1016/j.jastp.2017.10.005, Ref, IF, IF (1.326 - 2016), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2017
10 А. Stoycheva, I. Manafov, K. Vassileva, Guergana Guerova, Study of persistent fog in Bulgaria with Sofia Stability Index, GNSS tropospheric products and WRF simulations., Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, том:161, 2017, стр.:160-169, doi:10.1016/j.jastp.2017.06.011, Ref, Web of Science 2017
11 Ilian Manafov, Guergana Guerova, Assimilation experiments with WRF model of fog case at Sofia airport., Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Physics,, брой:109, 2016, PhD 2016
12 Guergana Guerova, J. Jonas, J. Dousa, G. Dick, S. de Haan, E. Pottiaux, O. Bock, R. Pacione, G. Elgered, H. Vedel and M. Bender, Review of the state of the art and future prospects of the ground-based GNSS meteorology in Europe., Atmos. Meas. Tech., брой:9, 2016, стр.:5385-5406, doi:10.5194/amt-9-5385-2016, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q2 (2016), SCOPUS Quartile: Q2 (2016), в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
13 N. Penov, D. Pancheva, P. Mukhtarov, Guergana Guerova, Ionospheric response to sudden stratospheric warming in January 2009 recorded by ionosonde measurements., Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences, том:68, брой:2, 2015, стр.:241-250, Ref, Web of Science, MSc 2015
14 Ilian Manafov, Guergana Guerova, Numerical simulations of 18 fog case studies at Sofia airport in the period 2011-2014., Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski", Faculte de Physique, том:108, 2015, стр.:48-61, PhD 2015
15 A. Stoycheva, Guergana Guerova, Study of fog in Bulgaria by using the GNSS tropospheric products and large scale dynamic analysis, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, том:133, 2015, стр.:87-97, doi:10.1016/j.jastp.2015.08.004, Ref, Web of Science 2015
16 Guergana Guerova, T. Simeonov, N. Yordanova, The Sofia University Atmospheric Data Archive (SUADA) , Atmos. Meas. Tech., 2014, doi: doi:10.5194/amt-7-2683-2014, Ref, Web of Science, PhD 2014
17 Guergana Guerova, Water vapor anomaly during the 2003 European summer., Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski", Faculte de Physique, том:107, 2014, стр.:58-67 2014
18 Tzv. Simeonov, K. Vasileva, Guergana Guerova, Application of ground-based GNSS meteorology in Bulgaria/Southeast Europe: case study 2007 heat wave., Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski", Faculte de Physique, том:106, 2013, стр.:88-100, PhD 2013
19 Guergana Guerova, N. Jones, A global model study of ozone enhancement during the August 2003 heat wave in Europe., Environm. Chem., брой:4, 2007, стр.:285-292, doi:10.1071/EN07027, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2007
20 Guergana Guerova, J.-M. Bettems, E. Brockmann, Ch. Matzler, Assimilation of COST 716 Near Real Time GPS data in the non hydrostatic limited area model used at MeteoSwiss. , Meteorol. Atmos. Phys., том:91, брой:1-4, 2006, стр.:149-164, doi:10.1007/s00703-005-0110-6, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2006
21 Guergana Guerova, I. Bey, J.-L. Attie, R. V. Martin, J. Cui, M. Sprenger, Impact of transatlantic transport episodes on summertime ozone in Europe., Atmos. Chem. Phys., брой:6, 2006, стр.:2057-2072, doi:10.5194/acp-6-2057-2006, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2006
22 Guerova, G, Brockmann, E, Schubiger, F, Morland, J, Matzler, C, An integrated assessment of measured and modeled integrated water vapor in Switzerland for the period 2001-03, JOURNAL OF APPLIED METEOROLOGY, vol:44, issue:7, 2005, pages:1033-1044, ISSN (print):0894-8763 2005
23 Guergana Guerova, E. Brockmann, F. Schubiger, J. Morland, Ch. Matzler, An integrated assessment of measured and modeled IWV in Switzerland for the period 2001-2003. , J. Appl. Meteorol., том:44, брой:7, 2005, стр.:1033-1044, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2005
24 Guergana Guerova, J.-M. Bettems, E. Brockmann, Ch. Matzler, Assimilation of the GPS-derived Integrated Water Vapour (IWV) in the MeteoSwiss Numerical Weather Prediction model - a first experiment., Phys. Chem. Earth., том:29, брой:2-3, 2004, стр.:177-186, doi:10.1016/j.pce.2004.01.009, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2004
25 Guergana Guerova, E. Brockmann, J. Quiby, F. Schubiger, Ch. Matzler, Validation of NWP mesoscale models with Swiss GPS Network AGNES. , J. Appl. Meteorol., том:42, брой:1, 2003, стр.:141-150, doi:http://dx.doi.org/10.1175/1520-0450(2003)042<0141:VONMMW>2.0.CO;2, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2003
26 R. Mitzeva, Gergana Gerova, Numerical study of heat and moisture exchange in the morning boundary layer. , Idojaras, том:104, брой:2, 2000, стр.:109-122, Ref, Web of Science 2000
27 R. Mitzeva, Gergana Gerova, Numerical study of cloud microphysics with three one-dimensional dynamic approach., Bulgarian Geophysical Journal, брой:3-4, 1997, стр.:5-14 1997
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Douša, J., Václavovic, P., Bezdka, P., Guergana Guerova, European GNSS troposphere monitoring for meteorological applications, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021, Ref, International 2021
2 Vassileva, K., Guergana Guerova, GNSS and InSAR Monitoring of Landslides and Troposphere in Bulgaria: State-of-the-art, 11th Congress of the Balkan Geophysical Society, BGS 2021, 2021, Ref 2021
3 V. Kleshtanova, Ch. Angelov, I. Kalapov, T. Arsov, Guergana Guerova, V. Tonchev, What one can learn from the cloud condensation nuclei (CCN) size distributions as monitored by the BEO Moussala?, 10th Jubilee Conference of the Balkan Physical Union, BPU 2018, editor/s:Mishonov T.M.,Varonov A.M., Publisher:American Institute of Physics Inc., 2019, ISSN (print):0094243X, ISBN:978-073541803-5, doi:10.1063/1.5091311, Ref 2019
4 Haralambous, H., Oikonomou, C., Pikridas, C., Guergana Guerova, Dimitrova, T., Lagouvardos, K., Kotroni, V., Tymvios, F., BeRTISS PROJECT - BALKAN-MEDITERRANEAN REAL TIME SEVERE WEATHER SERVICE, SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON REMOTE SENSING AND GEOINFORMATION OF THE ENVIRONMENT (RSCY2018), vol:10773, 2018, ISSN (print):0277-786X, ISSN (online):1996-756X, ISBN:978-1-5106-2118-3, doi:10.1117/12.2324129, International 2018
5 Guergana Guerova, Tzvetan Simeonov, Keranka Vassileva, Comparison of GNSS Tropospheric Products Obtained by Two Processing Strategies. , Proceedings of International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields, издателство:ISSN 2367-6051, 2016, стр.:1-8, PhD 2016
6 Guergana Guerova, Exploitation of Ground-Based GNSS for Meteorology and Climate Studies in Bulgaria/Southeast Europe, FIG working week, 17-21/05/2015, Sofia, Bulgaria., 2015 2015
7 A. Stoycheva, Guergana Guerova, Fog case studies using the GNSS tropospheric products in Bulgaria., FIG working week, 17-21/05/2015, Sofia, Bulgaria, 2015 2015
8 Ch. Hackman, Guergana Guerova, Sh. Byram, J. Dousa, U. Hugentobler, International GNSS Service (IGS) Troposphere Products and Working Group Activities., FIG working week 17-21/05/2015, Sofia, Bulgaria, 2015 2015
9 Tzv. Simeonov, D. Sidorov, N. Teferle, Guergana Guerova, E. Egova, Sofia University GNSS Analysis Centre., FIG working week, 17-21/05/2015, Sofia, Bulgaria, 2015 2015
10 Guergana Guerova, A. Stoycheva, I. Manafov, Use of GNSS tropospheric products and numerical weather prediction model to study fog in Bulgaria., Proceedings of the 5th International Colloquium - Scientific and Fundamental Aspects of the Galileo Programme, Braunschweig, Germany, 27-29/10/2015, 2015, PhD 2015
11 Guergana Guerova, M. Slavchev, R. Mitzeva, Tsv. Dimitrov, Tzv. Simeonov, Use of GNSS water vapour for severe weather studies in Bulgaria: hail and heavy rain in 2012., Proceedings of the 8th European Conference on Severe Storms – ECSS 2015, Wiener Neustadt, Austria, 14-18/09/2015, 2015, PhD, MSc 2015
12 Guergana Guerova, J. Jones, J. Dousa, G. Dick, S. de Haan, E. Pottiaux, O. Bock, R. Pacione, G. Elgered, H. Vedel, Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC), Proceedings of the 4th International Colloquium - Scientific and Fundamental Aspects of the Galileo Programme, издателство:ESA WPP‐335, 2013, стр.:1-4, doi:https://gssc.esa.int/activities/science-colloquium/, в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
13 N. Yordanova, Guergana Guerova, A. Stoycheva, Application of GNSS meteorology for intense precipitation case studies in Bulgaria,, Proceedings of the 2nd National Physics Congress, 26-29.09.2013, Sofia, Bulgaria, 2013, стр.:1-6, PhD 2013
14 Guergana Guerova, Ground-based GNSS Meteorology: case studies for Bulgaria/Southeast Europe, Proceedings of the 4th International Colloquium - Scientific and Fundamental Aspects of the Galileo Programme, издателство:ESA WPP‐335, 2013, стр.:1-4 2013
15 L. Pashova, Guergana Guerova, K. Grukov, R. Petrov, Application of Global Navigation Satellite Systems for atmosphere sounding. , Proceedings of the 70th anniversary UACEG International Jubilee Conference "UACEG 2012: Science & Practice" 15-17.11.2012 in Sofia, Bulgaria. , 2012, стр.:1-7 2012
16 Guergana Guerova, J. Morland, Tzv. Simeonov, GNSS and heat waves: case studies for 2003 and 2007. , Proceedings of the 3rd International Colloquium - Scientific and Fundamental Aspects of the Galileo Programme, издателство:ESA, 2011, стр.:1-4, в сътрудничество с чуждестранни учени, MSc 2011
17 E. Brockmann, D. Ineichen, Guergana Guerova, J.-M. Bettems, A. Somieski, M. Troller, M. Becker, P. Haefele, Activities of Swisstopo in GPS Meteorology. , Proceedings of the IGS. Symposium, Berne, Switzerland, 2004., 2004, в сътрудничество с чуждестранни учени 2004
18 Guergana Guerova, J.-M. Bettems, E. Brockmann, Ch. Matzler, Assessment of the impact of the GPS data assimilation on the performance of MeteoSwiss NWP model, Proceedings of International Workshop on GPS-Meteorology, Tsukuba, Japan, 2003., 2003, стр.:1-4, в сътрудничество с чуждестранни учени 2003
19 R. Mitzeva, Guergana Guerova, Numerical simulation of the Colorado hail storm of 24 June 1992 with two one-dimensional models. , Proceedings of Fourth International Cloud Modeling Workshop, Clermont Ferrand, France, 1996., 1996, стр.:1-6 1996
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 B. Mircheva, Guergana Guerova, Anomalies of hydrological cycle components during the 2007 heat wave in Bulgaria, COST Action ES1206: Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate, editor/s:Jones J., G. Guerova, J. Dousa, G. Dick, S. de Haan, E. Pottiaux, O. Bock, R. Pacione, R. van Malderen, Publisher:Springer, 2020, pages:381-384, doi:10.1007/978-3-030-13901-8_5, Ref, PhD 2020
2 K. Stoev, Guergana Guerova, Case studies of foehn in Sofia with GNSS tropospheric products, COST Action ES1206: Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate, editor/s:Jones J., G. Guerova, J. Dousa, G. Dick, S. de Haan, E. Pottiaux, O. Bock, R. Pacione, R. van Malderen, Publisher:Springer, 2020, pages:217-221, doi:doi:10.1007/978-3-030-13901-8_4, Ref, PhD 2020
3 A. Stoycheva, N. Penov, Guergana Guerova, Investigation of fog in Bulgaria using GNSS tropospheric products, COST Action ES1206: Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate, editor/s:Jones J., G. Guerova, J. Dousa, G. Dick, S. de Haan, E. Pottiaux, O. Bock, R. Pacione, R. van Malderen, Publisher:Springer, 2020, pages:206-210, doi:10.1007/978-3-030-13901-8_4, Ref, PhD 2020
4 Guergana Guerova, National status report: Bulgaria, COST Action ES1206: Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate, editor/s:Jones J., G. Guerova, J. Dousa, G. Dick, S. de Haan, E. Pottiaux, O. Bock, R. Pacione, R. van Malderen, Publisher:Springer, 2020, pages:410-412, doi:10.1007/978-3-030-13901-8_6, Ref 2020
5 T. Simeonov, Guergana Guerova, Sofia University GNSS analysis center (SUGAC): First processing campaign, COST Action ES1206: Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate, editor/s:Jones J., G. Guerova, J. Dousa, G. Dick, S. de Haan, E. Pottiaux, O. Bock, R. Pacione, R. van Malderen, Publisher:Springer, 2020, pages:178-181, doi:doi:10.1007/978-3-030-13901-8_3, Ref, PhD 2020
6 M. Slavchev, Guergana Guerova, WRF model evaluation with GNSS-IWV for intense precipitation cases in Bulgaria, COST Action ES1206: Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate, editor/s:Jones J., G. Guerova, J. Dousa, G. Dick, S. de Haan, E. Pottiaux, O. Bock, R. Pacione, R. van Malderen, Publisher:Springer, 2020, pages:210-217, doi:10.1007/978-3-030-13901-8_4, Ref, PhD 2020
7 H. Haralambous, C. Oikonomou, C. Pikridas, K. Lagouvardos, V. Kotroni, Guergana Guerova, F. Tymvios, T. Dimitrova, Project - Balkan-Mediterranean Real Time Severe Weather Service, IGARSS 2019-2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Publisher:IEEE, 2019, pages:9879-9882, Ref, International 2019
8 H. Haralambous, C. Oikonomou, C. Pikridas, K. Lagouvardos, V. Kotroni, Guergana Guerova, F. Tymvios, T. Dimitrova, Project - Balkan-Mediterranean Real Time Severe Weather Service, IGARSS 2019-2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Publisher:IEEE, 2019, pages:9879-9882, Ref, International 2019
Съставителска дейност
J. Jones, Guergana Guerova, J. Dousa, G. Dick, S. de Haan, E. Pottiaux, O. Bock, R. Pacione, R. van Malderen, COST Action ES1206: Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate, ISBN:978-3-030-13900-1, Springer, Ref, International 2020
Участие в конференция
1 Постер, Гергана Герова Dimitrova, T., and Georgiev, S., Thunderstorm Classification Functions Based on Instability Indices and GNSS IWV for the Sofia Plain 2021
2 Постер, Гергана Герова Dousa, J., Dimitrova, T., and Václavovic, P., GNSS storm nowcasting demonstrator for Bulgaria 2021
3 Постер, Penov N., A. Stoycheva Гергана Герова, Fog climatology and stability index for Plovdiv 1991-2018 2021
4 Пленарен доклад, Гергана Герова, 10 Years GNSS Meteorology in Bulgaria and Southeast Europe 2021
5 Постер, Цветелина Димитрова, Combination of instability thermodynamic indices and integrated water vapor as new tool in the forecasting a thunderstorms development over Bulgaria 2019
6 Секционен доклад, Биляна Мирчева, Anomalies of hydrological cycle components during the 2007 heat wave in Bulgaria 2019
7 Секционен доклад, Гергана Герова, BalkanMed real time severe weather service: progress and prospects in Bulgaria 2019
8 Постер, Биляна Мирчева, Anomalies of hydrological cycle components during the 2007 heat wave in Bulgaria 2019
9 Постер, Гергана Герова, BalkanMed real time severe weather service: progress and prospects in Bulgaria 2019
10 Постер, Николай Пенов, NWP simulations of three fog cases at Sofia and Plovdiv airports 2019
11 Пленарен доклад, Гергана Герова, GNSS Meteorology: state-of-the-art and challenges 2019
12 Постер, Гергана Герова, BalkanMed real time severe weather service: progress and prospects in Bulgaria 2019
13 Постер, Е. Lesota, Raytracing Through Tropical Cyclone Meranti With GNSS and GFS/WRF/ERA" 2019
14 Постер, Красимир Стоев, Mediterranean cyclone and foehn in Sofia for the period 1975-2014 2019
15 Секционен доклад, Красимир Стоев, "Use of GNSS tropospheric products to study the foehn in Sofia" 2018
16 Секционен доклад, Цветелина Димитрова, "Bulgarian Integrated NowCAsting tool (BINCA)" 2018
17 Секционен доклад, Стефан Георгиев, "Study of tunder and hail storms in Bulgaria using GNSS water vapour products" 2018
18 Секционен доклад, Гергана Герова, "GNSS water vapour products for the BeRTISS service in Bulgaria" 2018
19 Секционен доклад, Гергана Герова, "Use of GNSS tropospheric products to study the foehn in Sofia" 2017
20 Секционен доклад, Джoнатан Джонс, "Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC)" 2017
21 Секционен доклад, Гергана Герова, Atmospheric fronts 2017
22 Секционен доклад, Гергана Герова, Atmospheric pollution: sources and transport 2017
23 Секционен доклад, Гергана Герова, Anomalies of hydrological cycle components during the 2007 heat wave in Bulgaria", 2017
24 Секционен доклад, Гергана Герова, "BeRTISS project: Balkan-Mediterranean real time severe weather service" 2017
25 Секционен доклад, Гергана Герова, Anomalies of hydrological cycle components during the 2007 heat wave in Bulgaria 2017
26 Секционен доклад, Цветан Симеонов, "Monitoring water cycle elements using GNSS geodetic receivers at the field research station Marquardt, Germany" 2017
27 Секционен доклад, Гергана Герова, The atmospheric physics: basic principles", 2017
28 Секционен доклад, Гергана Герова, "Comparison of IWV from PPP and PNP strategies for December 2013" 2016
29 Секционен доклад, Анастасия Стойчева, Monitoring Prolonged Fog in January 2014 at Sofia with Sofia Stability Index and GNSS Tropospheric Products 2016
30 Секционен доклад, Анастасия Стойчева, "Monitoring fog at Sofia Airport using GNSS tropospheric products and Sofia Stability Index" 2016
31 Секционен доклад, Гергана Герова, "Use of GNSS tropospheric products to study the foehn in Sofia for the 2004, 2008 and 2010" 2016
32 Секционен доклад, Оливие Бок, "Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC)" 2016
33 Секционен доклад, Мартин Славчев, "Evaluation of NWP WRF model with GNSS-IWV during intense precipitation cases in Bulgaria" 2016
34 Секционен доклад, Гергана Герова, "Comparison of WRF model with GNSS tropospheric products during intense precipitation events in Bulgaria" 2016
35 Секционен доклад, Гергана Герова, "Fog case study with GNSS tropospheric products, Sofia Stability Index and WRF model" 2016
36 Секционен доклад, Гергана Герова, Bulgarian contribution to COST Action Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC) 29/09-2/10/2016, Sofia, Bulgari 2016
37 Секционен доклад, Красимир Стоев, Typification of the foehn in Sofia for the period 1975-2014 2016
38 Секционен доклад, Гергана Герова, "Study of the 2007 heat wave in South-east Europe: anomalies and connections of IWV, temperature, precipitation and terrestrial water storage" 2016
39 Секционен доклад, Джонатан Джонс, Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC)" 2016
40 Секционен доклад, Гергана Герова, Contribution of Bulgaria to COST Action Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC)" 2016
41 Секционен доклад, Гергана Герова, Convection with ground based sensors: GNSS Meteorology 2016
42 Секционен доклад, Гергана Герова, Exploitation of Ground-Based GNSS for Meteorology and Climate Studies in Bulgaria/Southeast Europe 2015
43 Секционен доклад, Румяна Мицева, "Use of GNSS water vapour for severe weather studies in Bulgaria: hail and heavy rain in 2012" 2015
44 Секционен доклад, Анастация Стойчева, "Fog case studies using the GNSS tropospheric products in Bulgaria" 2015
45 Секционен доклад, Гергана Герова, Study of frontal and concective intense precipitation cases in 2012 with GNSS tropospheric products and NWP model WRF for Bulgaria 2015
46 Секционен доклад, Гергана Герова, Use of GNSS tropospheric products and numerical weather prediction model to study fog in Bulgaria 2015
47 Секционен доклад, Цветан Симеонов, "Sofia University GNSS Analysis Centre" 2015
48 Секционен доклад, Венцислав Данчовски, "One-year comparison of PBL structure derived by ceilometer, radiosonde, and weather prediction model in Sofia, Bulgaria" 2015
49 Секционен доклад, Джонатан Джонс, "COST Action ES1206 : Advanced Global Navigation Satellite Systems Tropospheric Products for Monitoring Severe Weather Events and Climate (GNSS4SWEC)" 2015
50 Секционен доклад, Гергана Герова, International GNSS Service (IGS) Troposphere Products and Working Group Activities 2015
51 Секционен доклад, Цветан Симеонов, "One year comparison of IWV derived from GNSS in Bulgaria and the numerical weather prediction model WRF" 2014
52 Секционен доклад, Керанка Василева, "Fog forecast impact studies for Sofia Airport: Numerical Weather Prediction simulation and use of GNSS tropospheric products" 2014
53 Секционен доклад, Гергана Герова, "Reprocessed GNSS tropospheric products for regional climate model validation in Southeast Europe - some results so far" 2014
54 Секционен доклад, Гергана Герова, COST Action ES1206 : Advanced Global Navigation Satellite Systems Tropospheric Products for Monitoring Severe Weather Events and Climate (GNSS4SWEC) 2014
55 Секционен доклад, Гергана Герова, "Application of GNSS meteorology for intense precipitation case studies in Bulgaria" 2014
56 Секционен доклад, Гергана Герова, COST Action ES1206: Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC) 2014
57 Секционен доклад, Гергана Герова, "Exploitation of ground-based GNSS for Meteorology and Climate studies in Bulgaria/Southeast Europe" 2014
58 Секционен доклад, Гергана Герова, "Reprocessed GNSS tropospheric products for regional climate model validation in Southeast Europe" 2014
59 Секционен доклад, Гергана Герова, Ground-based GNSS Meteorology: case studies for Bulgaria/Southeast Europe 2013
60 Секционен доклад, Гергана Герова, Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC) 2013
61 Секционен доклад, Гергана Герова, Ground-based GNSS Meteorology: case studies for Bulgaria/Southeast Europe 2013
62 Секционен доклад, Гергана Герова, Ground-based GNSS Meteorology: case studies for Bulgaria/Southeast Europe 2013
63 Секционен доклад, Гергана Герова, Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC) 2013
64 Секционен доклад, Гергана Герова, "GNSS and heat waves: case studies for 2003 and 2007" 2012
65 Секционен доклад, Надежда Йорданова, "Applications of GNSS for severe weather in Southeast Europe" 2012
66 Секционен доклад, Гергана Герова, "Global Navigation Satellite System (GNSS) meteorology" 2012
67 Секционен доклад, Николай Пенов, "Global Navigation Satellite Systems and migration" 2012
68 Секционен доклад, Гергана Герова, "Advanced GNSS Tropospheric Products for the Monitoring of Severe Weather Events and Climate (GNSS4SWEC)" 2012
69 Секционен доклад, Джонатан Джонс, "Advanced GNSS Tropospheric Products for the Monitoring of Severe Weather Events and Climate (GNSS4SWEC)" 2012
70 Секционен доклад, Евгени Владимиров, "Multi - technique comparison of atmospheric water vapour for Sofia, Bulgaria" 2012
71 Секционен доклад, Надежда Йорданова, "Applications of GNSS for severe weather in Southeast Europe" 2012
72 Секционен доклад, Гергана Герова, "SUADA: Sofia University Atmospheric Data Archive" 2012
73 Секционен доклад, Гергана Герова, "Global Navigation Satellite System (GNSS) meteorology" 2012
74 Секционен доклад, Гергана Герова, "Global Navigation Satellite Systems (GNSS): GPS, GLONASS, GALILEO" 2011
75 Секционен доклад, Гергана Герова, "Water vapor anomaly during the 2003 and 2007 heat waves in Switzerland and Bulgaria" 2011
76 Секционен доклад, Гергана Герова, "Study of the biogenic soil NOx emissions from the Australian desert" 2011
77 Секционен доклад, Гергана Герова, "Global Navigation Satellite System (GNSS) meteorology in Southeast Europe" 2011
78 Секционен доклад, Гергана Герова, "Exploitation of ground-based Global Navigation Satellite Systems (GNSS) for Meteorology and Climate studies in Bulgaria" 2011
79 Секционен доклад, Гергана Герова, "Exploitation of ground-based Global Navigation Satellite Systems (GNSS) for Meteorology and Climate studies in Bulgaria" 2011