Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Найден Николов
Дисертация д-р
Найден Николов, Идеята за Социална Онтология и Принципът на Релевантността., СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. Людмил Георгиев 2016
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Найден Николов, “Изкуство и Реалност” на Бергсон - екзистенциално-психологическа интерпретация” - психологическо есе, “Философски вестник”, бр.15, стр. 21., Философски вестник 1999
2 Найден Николов, “Las Meninas” или разбулване на тайнството” - психологическо есе, “Философски вестник”, бр.11, стр. 7, Философски вестник 1998
3 Найден Николов, “Мълчанието на актьора” - психологическо есе, “Философски вестник”, бр. 13, стр. 30, Философски вестник 1998
Монография
1 Найден Николов, Идеята за социална онтология и принципът на релевантността., ISBN:978-954-07-4555-8, У.И. "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2018
2 Людмил Георгиев, Красимира Йонкова, Найден Николов, Виктор Добрев, Ариана Мучай, Иван Габеров, Пламен Минчев, Олга Стойнева, Калоян Атанасов, Творческите предизвикателства на критическата психология., ISBN:978-954-07-4323-3, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2017
Научен проект
1 Найден Николов, Училище за политики, Член, ФНИ СУ 2023
2 Найден Николов, гл. ас. д-р, СУ "Св. Климент Охридски", Разработване и практическо приложение на менторинг програма за благополучие "Мисия Щастие" за социално психологическа подкрепа и консултиране на нуждаещи се индивидуални клиенти и организации след пандемията от Covid-19. , Ръководител, Ник Менторинг ЕООД 2021
3 Найден Николов, гл. ас. д-р, СУ "Св. Климент Охридски", Социално - психологическа концепция, проучвания и създаване на социална общност в подкрепа на благополучието "Be Happy Network - Мисия Щастие". , Ръководител, Ник Менторинг ЕООД 2021
4 Найден Николов, гл. ас. д-р, СУ "Св. Климент Охридски", Социално-психологически закономерности при формиране на глобална футболна мрежа „КингФутбол“, Ръководител, КингФутболБГ ООД 2019
5 Найден Николов, гл. ас. д-р, СУ "Св. Климет Охридски", Създаване, с помощта на изкуствен интелект и НЛП методология, на “умна система” за тренинг и био-обратна връзка: „Smart football training system”., Ръководител, КингФутболБГ ООД 2019
6 Найден Николов, Изследване на социалнопсихологическите аспекти на ефективността в работата на мениджъри и служители., Ръководител, „Електростарт“ АД, град Вършец. 2014
7 Найден Николов, Изследване на социалнопсихологическите аспекти на ефективността в работата на мениджъри и служители., Ръководител, „Електростарт“ АД, град Вършец. 2013
8 Найден Николов, Изследване на социалнопсихологическите аспекти на ефективността в работата на мениджъри и служители., Ръководител, „Електростарт“ АД, град Вършец. 2012
9 Найден Николов, “Личност и общество – поглед към бъдещето"., Член, СУ "Св. Климент Охридски" 2011
10 Найден Николов, „Изследване и анализ на фирмената комуникация с външните и вътрешните клиенти, тяхното ниво на мотивация и удовлетвореност“., Ръководител, „Дуропак Тракия“, АД град Пазарджик. 2011
11 Найден Николов, „Изследване на социалнопсихологическите аспекти на ефективността в работата на служители обслужващи клиенти с кредитна експозиция до 200 хил. евро“., Ръководител, ПроКредит Банк България АД 2011
12 Найден Николов, „Изследване на социалнопсихологическите аспекти на ефективността в работата на служителите“., Ръководител, Община Вършец 2011
13 Найден Николов, Изследване на социалнопсихологическите аспекти на ефективността в работата на мениджъри и служители., Ръководител, „Електростарт“ АД, град Вършец. 2011
14 Найден Николов, „Изследване на социалнопсихологическите аспекти на ефективността в работата на мениджъри и служители"., Ръководител, „Електростарт“ АД, град Вършец. 2010
15 Найден Николов, „Изследване на социално-психологическите аспекти на ефективността в работата на мениджъри и служители"., Ръководител, „Натурфарма България“ ЕООД 2010
16 Найден Николов, „Изследване и анализ на фирмената комуникация с външните и вътрешните клиенти, тяхното ниво на мотивация и удовлетвореност“., Ръководител, „Дуропак Тракия Папир“, АД град Пазарджик. 2009
17 Найден Николов, „Изследване на социалнопсихологическите аспекти на ефективността в работата на мениджъри и служители., Ръководител, „Global Build“ Ltd., град София. 2009
18 Найден Николов, „Изследване на социалнопсихологическите аспекти на ефективността в работата на мениджъри и служители., Ръководител, „Дуропак Тракия Папир“, АД град Пазарджик. 2009
19 Найден Николов, „Изследване на социалнопсихологическите аспекти на ефективността в работата на мениджъри и служители., Ръководител, „Електростарт“ АД, град Вършец. 2009
20 Найден Николов, проект „Изследване на социалнопсихологическите аспекти на ефективността в работата на мениджъри и служители., Ръководител, „Електростарт“ АД, град Вършец. 2009
21 Найден Николов, „Изследване и анализ на фирмената комуникация с външните и вътрешните клиенти, тяхното ниво на мотивация и удовлетвореност“., Ръководител, „Чайка“АД, град Варна. 2008
22 Найден Николов, „Изследване на социалнопсихологическите аспекти на ефективността в работата на мениджъри и служители., Ръководител, „Оранжерии Гимел“, град Пазарджик. 2008
23 Найден Николов, Провеждане на фокус групи и анкети с ключови, корпоративни и частни клиенти. Включване в процеса на изследване на клиентското доволство и на инкасаторите, като вътрешни участници в комуникацията с потребителите., Ръководител, В и К ЕООД, град Пловдив. 2008
24 Найден Николов, проект „Изследване на социалнопсихологическите аспекти на ефективността в работата на мениджъри и служители., Ръководител, „Електростарт“ АД, град Вършец. 2008
25 Найден Николов, „Изследване на социалнопсихологическите аспекти на ефективността в работата на мениджъри и служители"., Ръководител, „Електростарт“ АД, град Вършец. 2007
26 Найден Николов, Консултиране на подбора и индивидуална диагностика на кандидатите за „Училище за успешен мениджмънт за малкия и среден бизнес“., Ръководител, Италианското Министерство на Търговията и Регион Емилия-Романия, COFIMP Болоня - BUSINESS SCHOOL for the Small and Medium Enterprises. 2005
27 Найден Николов, Консултиране на публичния образ и връзките с обществеността, организация на заключителния форум в проект на италианската бизнес школа CОFIMP., Ръководител, Италианското Министерство на Търговията и Регион Емилия-Романия; COFIMP Болоня - BUSINESS SCHOOL for the Small and Medium Enterprises 2005
28 Найден Николов, Провеждане на индивидуални интервюта, фокус групи и асоциативен експеримент с ключовите клиенти на фирмата. Изготвяне на аналитичен доклад и препоръки за корекция и действие на база изследването към мениджмънта на компанията., Ръководител, „ИТА България“ ЕООД 2004
29 Найден Николов, Формиране на фокус групи и оценка на тяхната удовлетвореност и препоръки към “Спортен Тотализатор”. Анализ и препоръки за оптимизиране медийната политика на тотализатора., Член, Български спортен тотализатор 2004
30 Найден Николов, Провеждане на индивидуални интервюта, фокус групи и асоциативен експеримент с ключовите клиенти на фирмата, интернет анкета и провеждане на широкомащабно събеседване с различни фирми изложители на Пловдивския панаир, Ръководител, „Шенкер България“ ЕООД 2003
31 Найден Николов, Провеждане на фокус - групи със спортни фенове на Локомотив София и Нефтохимик, на дълбочинни интервюта с охранители по проект на тема: "Дългосрочни мерки за предотвратяване на насилието в спорта"., Член, ДАМС и МБМД 2000
32 Найден Николов, Провеждане на фокус-групи с младежи 12-14г. (Радомир) и 15 и 18г.(София)по проект на тема: "Медиите за сексуалната култура и репродуктивното здраве"., Член, ООН и МБМД- България 2000
33 Найден Николов, Рамковата конвенция за защита на националните малцинства и проблемите на междуетническите взаимодействия, Член, Асоциация "Аксес" 1998
34 Найден Николов, Адаптация на етническите общности към условията на съвременното българско общество, Член, Институт "Отворено Общество" 1997
35 Найден Николов, Социално-икономически нагласи и всекидневно общуване, Член, Институт "Отворено Общество" 1997
Статия в научно списание
1 Nayden (Nick) NICKOLOFF, THE (UN) BEARABLE LIGHTNESS OF BEING., IQRA JOURNAL: Theological and Religious Studies, issue:Volume: 1 Issue: 1 October 2021, 2021, pages:18-24, ISSN (online):2791-9137, Ref 2021
2 Найден Николов, Етнонационалната проблематика - между универсалното и уникалното., Годишник на СУ ”Св. Климент Охридски", том:93, брой:Книга Психология, 2008, стр.:297-319 2008
3 Найден Николов, Общностна идентичност и социална онтология., Годишник на СУ ”Св. Климент Охридски", том:92, брой:Книга Психология, 2004, стр.:131-144 2004
4 Найден Николов, Операционализиран модел на психологическа дейност в организацията., Годишник на СУ ”Св. Климент Охридски", том:89, брой:Книга Психология, 2003, стр.:273-294 2003
5 Найден Николов, Социално-психологическа интерпретация на творбата на Диего Веласкес “Las Мeninas"., Годишник на СУ ”Св. Климент Охридски", том:91, брой:Книга Психология, 2002, стр.:173-194 2002
6 Найден Николов, Фройд и Леонардо: продължението на един дебат., Годишник на Бургаския свободен университет, том:VI, 2001, стр.:293-306 2001
7 Найден Николов, Фройд и Леонардо: продължението на един дебат., Списание "Философски Форум", брой:2, 2001, стр.:15-28 2001
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Найден Николов, Интерпретативна социална психология на изкуството: изследователски възможности., СБОРНИК НАУЧНИ ДОКЛАДИ ОТ ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СЛУЧАЙ 50-ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНОСТ „ПСИХОЛОГИЯ“ В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, 1-3 ЮНИ, редактор/и:Ирина Зиновиева, Людмила Андреева и Соня Карабельова, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022, стр.:821-832, ISBN:978-954-07-5611-0, Ref, др.(НАЦИД) 2022
2 Найден Николов, Кристо и Жан-Клод – трансформиране на „криптотравматичното“, или терапевтичната сила на изкуството им в личен и цивилизационен план., СБОРНИК НАУЧНИ ДОКЛАДИ ОТ ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СЛУЧАЙ 50-ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНОСТ „ПСИХОЛОГИЯ“ В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, 1-3 ЮНИ, редактор/и:Ирина Зиновиева, Людмила Андреева и Соня Карабельова, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022, стр.:810-820, ISBN:978-954-07-5611-0, Ref, др.(НАЦИД) 2022
3 Найден Николов, Принципът на релевантността в социалните науки и фундаментална грешка при изследване на общностната идентичност., Лидерство и Организационно развитие, редактор/и:Снежана Илиева, Йоана Янкулова, Соня Карабельова, Ергюл Таир, Вихра Найденова, Николай Димитров, Василка Баничанска, Дамяна Иванова, Валерия Витанова, Стоянка Христова, Елиза Иванова, Найден Николов, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, стр.:934-943 2016
4 Найден Николов, Полина Караиванова, Модел на бизнес развитие в българска организация., Лидерство и Организационно развитие, редактор/и:Снежана Илиева, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015, стр.:258-264 2015
5 Найден Николов, Подходи за интерпретация на културната идентичност., Лидерство и Организационно развитие, редактор/и:Снежана Илиева, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015, стр.:857-864 2015
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Найден Николов, Кристо и Жан-Клод – трансформиране на „криптотравматичното“, или терапевтичната сила на изкуството им в личен и цивилизационен план. 2022
2 Секционен доклад, Найден Николов, Интерпретативна социална психология на изкуството: изследователски възможности. 2022
3 Пленарен доклад, Найден Николов, (Не) по-силната лекота на битието. 2020
4 Секционен доклад, Найден Николов, "3D политика и промени в ценностния антропологичен модел" 2019
5 Секционен доклад, Найден Николов, Принципът на релевантността в социалните науки и фундаментална грешка при изследване на общностната идентичност. 2016
6 Секционен доклад, Найден Николов, Модел на бизнес развитие в българска организация. 2015
7 Секционен доклад, Найден Николов, Подходи за интерпретация на културната идентичност. 2015
8 Секционен доклад, Найден Николов, Фройд за естетическата реалност, Българинът Кристо или възвръщане на криптотравматичното. 1999
9 Секционен доклад, Найден Николов, Така нареченият “български модел” на прехода - социално-психологически и политологични аспекти. 1999
10 Секционен доклад, Найден Николов, Доверието на народните представители в техните избиратели. 1998
Участие в редколегия
Найден Николов, IQRA JOURNAL: Theological and Religious Studies, Участие в редколегия 2021