Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Весела Михова
Научен проект
1 Весела Михова, Изследване на достижимото множество на управляеми системи, Член, , Номер на договора:013/09.04.2014 г. 2014
2 Весела Михова, Изследване на модели на финансовата математика, Член, 2014
Статия в сборник (на конференция и др.)
Михова В., Е. Христова, И. Георгиев, Математико-икономически анализ на инвестиционен проект – изграждане на хладилно плодохранилище, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2014, pages:28-34 2014
Участие в конференция
Секционен доклад, Весела Михова, Математико-икономически анализ на инвестиционен проект – изграждане на хладилно плодохранилище 2014